RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych pracowników budowlanych

Stanowisko wypracowane w ramach projektu BUILD UP Skills II Poland

BUILD UP Skills II Poland

BUILD UP Skills II Poland

Na zorganizowanych w ramach programu BUILD UP Skills II Poland (BUPS) cyklu warsztatów poświęconych podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności wśród młodzieży szczegółowo omawiano aktualną sytuację w szkołach i na budowlanym rynku pracy. Podaż wykwalifikowanych pracowników oraz ich pomocników już dziś jest znacząca mniejsza od popytu. Ponadto wkrótce realizowana będzie Długoterminowa strategia renowacji budynków, m.in. ze środków UE, w tym KPO i regionalnych, co zdecydowanie zwiększy aktywność w budownictwie i spowoduje bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników. W trakcie prac nad BUPS diagnozowano stan obecny i szacowano zapotrzebowanie na pracowników w różnych specjalnościach budowlanych oraz instalacyjnych i projektowych. Liczby te sięgają dziesiątek tysięcy i dotyczą także instalatorów HVAC i PV, wykonawców gruntowych wymienników ciepła, projektantów instalacji, kierowników robót oraz audytorów.

Zobacz także

BIM ALLY Sp. z o. o. Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Ogólnopolskim Badaniu trendów marketingowych wśród producentów materiałów budowlanych

Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Ogólnopolskim Badaniu trendów marketingowych wśród producentów materiałów budowlanych Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Ogólnopolskim Badaniu trendów marketingowych wśród producentów materiałów budowlanych

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Budowa bez papieru

Budowa bez papieru Budowa bez papieru

Branża budowlana staje w obliczu nowej fali cyfrowej transformacji, która rewolucjonizuje sposób realizacji projektów na miejscu dzięki wykorzystaniu analizy, automatyzacji i sztucznej inteligencji. W...

Branża budowlana staje w obliczu nowej fali cyfrowej transformacji, która rewolucjonizuje sposób realizacji projektów na miejscu dzięki wykorzystaniu analizy, automatyzacji i sztucznej inteligencji. W ostatnich latach procesy transformacji cyfrowej zyskały ogromnie na znaczeniu i dotknęły praktycznie każdą branżę.

Redakcja RI Sklepy online dla instalatora

Sklepy online dla instalatora Sklepy online dla instalatora

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

W artykule:

• Ujęcie ogólne

• Demografia

• Sytuacja na rynku budowlanym

• Długoterminowa strategia renowacji budynków

• Plan termomodernizacji budynków w Polsce

• Prognozowane zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej i okołobudowlanej niezbędnych do realizacji strategii renowacji

• Wyniki analiz

Podsumowanie

 

Od ponad 20 lat obserwujemy w Polsce stały niekorzystny trend malejącej liczby robotników budowlanych. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, należą do nich również decyzje polityczne, które doprowadziły do likwidacji w latach 2002–2006 wielu szkół zawodowych, głównie budowlanych. Przykładowo na Dolnym Śląsku pod koniec lat 90. działało ponad 25 szkół zawodowych o profilu budowlanym, a w samym Wrocławiu 4–6, dających absolwentom wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne. Rzemieślnicy chętnie przyjmowali ich uczniów na praktyki, a później zatrudniali.

Przełom XX i XXI w. obfitował jednak w sytuacje kryzysowe, które doprowadziły do podjęcia wielu błędnych decyzji. Zaczęto ograniczać liczbę szkół budowlanych i stworzono niekorzystne warunki uczenia się zawodów budowlanych i instalacyjnych, zrzucając cały ciężar i odpowiedzialność na pracodawców. W zrzeszeniach inżynierskich podjęto niekorzystne decyzje eliminujące absolwentów szkół średnich, techników i majstrów budowlanych z możliwości starania się o ograniczone uprawnienia budowlane ciesielskie, zbrojarskie, dekarskie czy murarskie oraz uprawnienia technika budowlanego umożliwiające prowadzenie w roli kierownika budowy nieskomplikowanych prac w domach jednorodzinnych, w tym termomodernizacyjnych. Zawód „budowlaniec” stracił znaczenie i szacunek, a oferowane pracownikom wynagrodzenie było często niższe niż sprzedawców w sklepie spożywczym. Nietrudno było przewidzieć, że w ciągu 10–15 lat zaczniemy dostrzegać brak robotników. Polscy specjaliści cieszyli się uznaniem pracodawców i inwestorów za granicą i pracowali najczęściej w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji, a w kraju sytuacja ulegała powolnemu pogorszeniu. Ciężar szkoleń przejęli najwięksi producenci, np. chemii budowlanej (Akademia Atlas, Bolix, STO, Fakro) czy systemów energetycznych (Akademia Viessmann, De Dietrich). W firmach do dziś organizowane są różnego rodzaju kursy, których celem jest pozyskanie świadomych wykonawców lub zagwarantowanie prawidłowego wykorzystania produktów i urządzeń.

Ujęcie ogólne

Duży wpływ na stale pogarszającą się sytuację na rynku pracy miała i ma demografia. Na uczelniach obserwuje się malejącą liczbę studentów, zwłaszcza kierunków inżynierskich. Znaczna część z nich kończy edukację na poziomie inżynierskim, nie kontynuując studiów magisterskich. Jeszcze mniej osób ubiega się o uprawnienia budowlane. Absolwentów uczelni technicznych zniechęca do pracy w budownictwie duża odpowiedzialność zawodowa, i to często przez całe życie, a wynagrodzenia są w stosunku do niej nieadekwatne i nieatrakcyjne. Rosnąca świadomość i konieczność rynkowa zwiększa znaczenie specjalistów i powinna zachęcać do kształcenia nowych pracowników oraz przebranżawiania się tych, na których zawody z różnych przyczyn spadło zapotrzebowanie rynkowe. Jednak tak nie jest i nawet wzrost wynagrodzenia szczególnie nie zwiększa atrakcyjności pracy w budownictwie. Wydaje się, że w tej sytuacji konieczne jest jeszcze większe otwarcie naszego rynku dla obcokrajowców. Jest to jednak jedynie „wytrych”, który umożliwi zrównoważenie potrzeb i podaży na budowlanym rynku pracy.

Demografia

Praktycznie cały okres istnienia III Rzeczypospolitej charakteryzuje się niekorzystnym, czyli ujemnym przyrostem naturalnym, jednak miniony rok zaskoczył wszystkich. W 2023 roku kolejny raz urodziło się mniej Polaków (o 11%), a przyrost naturalny wyniósł 137 tys. Pierwszy raz w historii dzietność w Polsce spadła poniżej 1,20. W 2023 roku urodziło się w naszym kraju jedynie 272 tys. dzieci, podczas gdy jeszcze w 2017 roku było ich ponad 400 tys. W ciągu ostatnich 6 lat liczba urodzeń spadła o ponad 30%.

Braki kadrowe będą zatem coraz dotkliwsze i widoczne na wszystkich szczeblach gospodarki, zwłaszcza w budownictwie. Przykładowo w jednym z dolnośląskich powiatów w zeszłym roku było 1200 absolwentów podstawówek, a w tym roku niewiele ponad 400.

Jak wcześniej wspomniano, maleje również liczba inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Według danych Polskiej ­Izby Inżynierów Budownictwa, obecnie jest ona o 50–65% mniejsza od liczby osób ubiegających się o samodzielne funkcje budowlane 20–25 lat temu.

Na zorganizowanych w ramach BUILD UP Skills II (BUPS) warsztatach poświęconych podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności wśród młodzieży szczegółowo omawiano aktualną sytuację w szkołach i na rynku pracy, widzianą oczyma nauczycieli szkół budowlanych, wykonawców, inżynierów oraz właścicieli małych, średnich i dużych firm budowlanych. Jednoznacznie stwierdzili oni, że podaż wykwalifikowanych pracowników, a także ich pomocników jest znacząca mniejsza od popytu. Strona programu znajduje się pod adresem: https://bups.kape.gov.pl/

Sytuacja na rynku budowlanym

Rynek budowlany dotyka chwilowe spowolnienie spowodowane m.in. wysokim kosztem pieniądza, a co za tym idzie, zmniejszeniem zdolności kredytowych inwestorów. Wysoki koszt pieniądza jest wynikiem wysokiej inflacji, a ta zależy od niestabilnej sytuacji politycznej w Europie i na świecie. Oprocentowanie odsetek przekroczyło w latach 2022–2023 nawet 20% w skali roku, zrozumiałe jest zatem chwilowe zmniejszenie zainteresowania kredytami i zbliżenie ich podaży do popytu. Zablokowanie środków z KPO 2021–2024 doprowadziło do pogłębienia spowolnienia w budownictwie, skumulowanego w latach 2022–2024. Realizacja termomodernizacji z tego programu nastąpi najwcześniej w połowie 2024 roku. Z dużym opóźnieniem „ruszyły” również mechanizmy finansowe dystrybuowane przez Urzędy Marszałkowskie w ramach UE. Realizacja inwestycji z tych funduszy rozpocznie się dopiero w listopadzie–grudniu 2024 roku lub na początku 2025. Jednak wszystkie środki dostępne będą pod koniec 2024 roku, co pozwoli zwiększyć aktywność w budownictwie. Wygląda na to, że na zwiększanie efektywności energetycznej, renowacje i termomodernizacje będzie ich wystarczająco dużo, pojawią się za to trudności z wydatkowaniem. Tak duża dostępność środków zwiększy zapotrzebowanie na robotników, a ich brak spowoduje znaczne wydłużenie czasu wykonania prac budowlanych, a co za tym idzie, także oczekiwania na wykonawcę. Powstaje zatem pytanie, czy jesteśmy przygotowani na realizację Długoterminowej strategii renowacji budynków (DSRB) pod względem dostępnej na rynku siły roboczej? Uświadomienie sobie czekającej nas skali inwestycji termoremontowych może bowiem przyprawić o zawrót głowy.

Przeczytaj także: Nowe kwalifikacje rynkowe | RynekInstalacyjny.pl

kategorie i liczba budynkow

Tabela 1. Kategorie i liczba budynków wg GUS i DSRB

tabela 2 struktura wiekowa polskich zasobow budowlanych

Tabela 2. Struktura wiekowa polskich zasobów mieszkaniowych zbudowanych przed 2002 rokiem, ich wyjściowe wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na energię oraz ogólna ocena efektywności energetycznej


Źródło: „Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, GUS 2013; „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków”, praca zbiorowa pod red. S. Mańkowskiego i E. Szczechowiaka, Politechnika Poznańska, 2013

tabela 3 strategia dsrb

Tabela 3. Plany realizacji strategii DSRB w latach 2021–2030, 2031–2040, 2040–2050

Długoterminowa strategia renowacji budynków

W lutym 2022 r. Sejm przyjął Długoterminową strategię renowacji budynków, która wyznacza ilościowe i jakościowe cele renowacji i termomodernizacji zasobów budowlanych w Polsce w perspektywie krótko- i długoterminowej. Realizacja zamierzonego celu doprowadzi do poprawy charakterystyki energetycznej budynków i redukcji emisji CO2 o 85–90% oraz wpłynie na konieczność tworzenia nowych miejsc pracy związanych z przeprowadzaniem termomodernizacji budynków. Pojawiają się jednak uzasadnione obawy, że osiągnięcie celów DSRB nie jest możliwe przy aktualnie dostępnej liczbie wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Pewną rezerwę stanowią kobiety (wg BUPS), które mają obecnie niewielki udział w budowlanym rynku pracy, zwłaszcza bezpośrednio na budowie. Konieczna będzie zatem promocja zawodów budowlanych wśród młodzieży, osób bezrobotnych i kobiet, tak aby zachęcić te grupy do podjęcia pracy w budownictwie.

Renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski. Do 2050 roku polskie budynki powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z ideą neutralności klimatycznej. Strategia DSRB ma służyć przekształceniu krajowego zasobu budowlanego w budynki o niemal zerowym zużyciu energii, a finalnie doprowadzić do ich zeroemisyjności. W Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, 40% z nich stanowią jednorodzinne budynki mieszkalne. Przewidywany koszt energetycznej transformacji wynosi 4–6 biliona złotych.

Znaczna część istniejących budynków cechuje się niską efektywnością energetyczną i w kolejnych latach będą one wymagały co najmniej głębokiej termomodernizacji. Dane wskazują na duże zróżnicowanie efektywności energetycznej zarówno pod względem przeznaczenia budynków, jak i roku oddania ich do użytkowania. Pod względem efektywności energetycznej stan przeważającej większości oceniono jako: zły, bardzo zły i krytyczny (tabela 2).

tabela 4 zakres niezbednych specjalnosci

Tabela 4. Zakres specjalności niezbędnych do osiągniecia celu DSRB – analizy własne

Plan termomodernizacji budynków w Polsce

Zapanowanie termomodernizacji pozwoli przewidzieć potrzeby kadrowe przedsiębiorstw budowlanych oraz firm produkujących materiały budowlane. Plany obejmą trzy dziesięciolecia: 2020–2030, 2030–2040 i 2040–2050. Jak na razie zrealizowaliśmy niewiele ambitnych celów DSRB w stosunku do planów. Już dziś problemem jest znalezienie dobrej firmy w krótkim, nieprzekraczającym trzech miesięcy okresie. Oczekiwanie na wolne terminy firm budowlanych przekracza 3–5 miesięcy, a na dobrych wykonawców 10–12 miesięcy. Jak tak dalej pójdzie, czas oczekiwania na firmę wykonawczą będzie dłuższy niż na wizytę u lekarza specjalisty w ramach NFZ.

W latach 2020–2030 zaplanowano termomodernizację 236 tys. budynków rocznie, w kolejnych latach 2030–2040 – 271 tys., a w latach 2040–2050 – 244 tys. budynków. Zgodnie ze strategią do 2050 roku szacowana jest konieczność przeprowadzenia ok. 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych, w tym 4,7 mln głębokich termomodernizacji, także w ramach rozłożonej w czasie termomodernizacji etapowej.

Strategia zakłada średnie roczne tempo termomodernizacji na poziomie ok. 3,8%, przy założeniu że do 2050 roku 65% budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/(m2 · rok) – to wartość o ok. 23% niższa od obecnego minimum prawnego. Realizacja tego celu będzie się wiązać ze znacznie większym zakresem prac oraz zdecydowanie większymi nakładami inwestycyjnymi. W tej sytuacji z pewnością pojawią się problemy z dostępnością wykwalifikowanych robotników, zwłaszcza że zamiast podnosić poziom kształcenia, w szkołach wprowadzane są uproszczenia i spłycenia zagadnień z dziedziny matematyki, fizyki czy informatyki, a w szkołach zawodowych zmniejszana jest liczba godzin nauki zawodu oraz umiejętności manualnych. Obowiązujące przepisy raczej zniechęcają pracodawców do prowadzenia praktyk dla uczniów szkół zawodowych oraz staży dla absolwentów szkół zawodowych i uczelni. Proponowane uproszczenia w edukacji oraz zmniejszanie podstawy programowej wydają się przeciwne polskiej racji stanu – zupełnie inaczej postępują państwa należące do liderów rozwoju i innowacji, będące w czołówce technologicznej i ekonomicznej.

tabela 5 liczba budynkow poddawanych termomodernizacji

Tabela 5. Szacunkowa roczna i dzienna liczba budynków poddawanych termomodernizacji w kolejnych latach wg DSRB

tabela 6 zapotrzebowanie na robotnikow

Tabela 6. Szacowane zapotrzebowanie na robotników do realizacji strategii renowacji

Prognozowane zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej i okołobudowlanej niezbędnych do realizacji strategii renowacji

Rekomendowany w strategii plan działania preferuje głęboką termomodernizację. Skalę inwestycji i planowaną liczbę „dziennych” realizacji termomodernizacji oszacowano w tabeli 5. Dane odnoszą się do dni roboczych przy założeniu, że nie wystąpią problemy organizacyjno-logistyczne i termomodernizacja realizowana będzie bez opóźnień pogodowych i zdrowotnych. W takich warunkach liczba ukończonych termomodernizacji dotyczyć będzie w zależności od województwa od 22 do 121 budynków dziennie, średnio 70 budynków dziennie.

W kolejnym etapie oszacowano minimalną liczbę robotników potrzebnych do realizacji renowacji i głębokiej termomodernizacji budynków w założonym tempie. Analizy wykonano za pomocą dwóch metod, najpierw szacując liczbę pracowników w specjalności budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Druga analiza sporządzona została przy bardziej szczegółowym podziale robotników oraz uwzględnieniu grup: architektów, inżynierów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, doradców technicznych. Sporządzono również harmonogramy czasowo-osobowe dotyczące głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych o powierzchni do 200 m2 oraz budynków do 1500 m2 i 2500 m2, a także powyżej 2500 m2. Wyniki pierwszego szacunku zamieszczono w tabeli 6. Łączne zapotrzebowanie na robotników do realizacji celów redukcji emisji CO2 wynosi 326,3 tys. osób.

W celu wyeliminowania błędów w szacowaniu potrzeb rynku pracy w związku z realizacją strategii DSRB uszczegółowiono zakres analizy i ponownie przeanalizowano zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników: robotników oraz kadrę techniczną – architektów, inżynierów branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej czy kosztorysantów. Szacowanie przeprowadzono w oparciu o potrzeby wynikające z wdrażania DSRB z wykorzystaniem rzeczywistych nakładów osobowych i harmonogramu robót, zakładając minimalny czas realizacji inwestycji przy optymalnych zasobach ludzkich. Wyniki konsultowano z firmami wykonawczymi i kosztorysantami, bazowano również na doświadczeniach z nadzoru robót. Uwzględniono urlopy pracowników, dni wolne od pracy i weekendy, ale bez przerw z przyczyn pogodowych, organizacyjnych i innych występujących na budowach. Doświadczenia wskazują, że przerwy mogą znacząco wpłynąć na czas wykonania zadania. Harmonogramy uwzględniają równoległe prowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych, tak aby termomodernizacja przeprowadzana była jak najkrócej. Szacunkowy czas realizacji termomodernizacji zamieszczono w tabeli 7. Przyjęto ostatecznie, że prowadzona będzie głęboka termomodernizacja i w odniesieniu do tego poziomu opracowano analizy zatrudnienia.

Wyniki analiz

W ramach projektu BUILD UP Skills II Poland dokonano zestawienia szacunków. Ponowna analiza zapotrzebowania na robotników i kadrę techniczną dała podobne wyniki (tabela 8 i 9).

Zawody związane z budownictwem można w uproszczeniu podzielić na budowlane oraz instalacyjne – sanitarne i elektryczne. Analizując możliwości firm budowlanych, konieczne jest ustalenie czasu niezbędnego do wykonania głębokiej termomodernizacji. W trakcie analizowania potrzeb wynikających z realizacji DSRB założenia i metodologię weryfikacji potrzeb konsultowano z wykonawcami, kosztorysantami i doświadczonymi kierownikami robót. Opinie nt. czasu wykonania prac w przypadku np. domu jednorodzinnego były tak różne, że zmusiły autorów raportu do dokładniejszego podejścia do zagadnienia. Ostatecznie czynności podzielono na branże (budowlana, sanitarna, elektryczna) i podbranże (budowlana: cieśle, dekarze, tynkarze itd.) i określono liczbę roboczogodzin potrzebną na czynności związane z głęboką termomodernizacją. Docelowym standardem dla termomodernizowanego budynku mieszkalnego jest EP ≤ 50 kWh/(m2 · rok). Realizacja scenariusza długoterminowej strategii renowacji zakłada, że do roku 2050 wskaźnik ten osiągnie 65% budynków, czyli 9,23 mln.

Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch metod, a wyniki porównano (tabela 10). W odniesieniu do branży budowlanej i sanitarnej uzyskano bardzo zbliżone wyniki, większe różnice dotyczyły grupy instalatorów elektrycznych. Zdaniem autorów, zmiany rynkowe wpłyną istotnie na rynek instalacji elektrycznych, szczególnie w segmencie niskiego napięcia. Szacowana liczba potrzebnych monterów instalacji elektrycznych będzie się zbliżać w najbliższych latach do 67 tys.

tabela 7 czas wykonania termomodernizacji

Tabela 7. Szacowany czas wykonania termomodernizacji (dni robocze)

tabela 8 liczba potrzebnych robotnikow

Tabela 8. Szacowana liczba robotników niezbędnych do realizacji DSRB (wyznaczona metodą 2)

tabela 9 liczba kadry technicznej

Tabela 9. Szacowana liczba kadry technicznej, doradców technicznych oraz pracowników wsparcia niezbędnych do realizacji DSRB (wyznaczona metodą 2)

tabela 9 porownanie wynikow analiz

Tabela 10. Porównanie wyników analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem metody 1 i 2

Podsumowanie

Na koniec kilka słów komentarza i podsumowanie. Do realizacji Długoterminowej strategii renowacji budynków potrzeba:

1. 182 tys. robotników budowlanych. Szacuje się, że aktualnie w termomodernizacji działa 40–45 tys. robotników, konieczne będzie przygotowanie dodatkowo 140 tys.;

2. 86 tys. instalatorów sanitarnych. Aktualnie w termomodernizacji pracuje ich ok. 21–22 tys.;

3. 60–66 tys. instalatorów elektrycznych. Obecnie pracuje ich w termomodernizacji ok. 13,2 tys. Zapotrzebowanie na elektryków będzie szybko wzrastać m.in. ze względu na fakt, że termomodernizacja będzie obejmować: fotowoltaikę, oświetlenie, urządzenia pomocnicze, stosowanie pomp ciepła, modernizację przyłączy elektrycznych.

4. Rozwija się rynek GWC, dlatego liczba pracowników wykonujących odwierty wzrośnie z 18–20 tys. do 45 tys. (pod warunkiem utrzymania promocji tego kierunku działania w UE).

5. Rośnie również zapotrzebowanie na audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przewiduje się, że liczba audytorów może sięgnąć nawet 6 tys. Przyczyną takiego wzrostu będzie duża liczba budynków do oceny energetycznej w procesie termomodernizacji, a zmiana wymagań prawnych z metody miesięcznej na godzinową wymagać będzie zwiększonych nakładów pracy, które wydłużą czas wykonania świadectw i audytów, zwłaszcza w przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską.

6. Do realizacji termomodernizacji na tak ogromną skalę potrzeba będzie doradców technicznych, których liczba może przekroczyć 6,5 tys.

7. Przewiduje się, że kadra techniczna wymagana do realizacji strategii renowacji wynosić będzie ok. 28 tysięcy architektów, kosztorysantów, konstruktorów, instalatorów sanitarnych i elektrycznych.

Finalnie do realizacji strategii renowacji należy zaangażować ok. 380–400 tys. osób. Szacuje się, że aktualnie w termomodernizacji pracuje ok. 85–110 tys. osób reprezentujących różne branże.

Co zrobić, aby pozyskać niezbędną liczbę pracowników budowlanych? Zdaniem uczestników projektu BUPS należy:

1. Przeprowadzić ogólnospołeczną kampanię promującą zawody związane z branżą budowlaną, z naciskiem na prestiż tego zawodu i możliwości rozwoju, w tym ekonomicznego.

2. Wdrożyć praktyczne rozwiązania w zakresie dokształcania nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych, co częściowo rozwiąże problem z kadrą kształcącą na kierunkach budowlanych.

3. Zwiększyć wynagrodzenie nauczycieli zawodów budowlanych i wykorzystać pracowników sektora budowlanego, którzy z różnych powodów (np. zdrowotnych) nie mogą już pracować w produkcji, ale mogą i chcą kształcić nowe kadry.

4. Systemowo rozwiązać problemy prawne i ekonomiczne wynagradzania pracy uczniów, stażystów i praktykantów w budownictwie.

5. Przeprowadzić działania mające na celu zwiększenie udziału wśród pracowników budowlanych: kobiet, seniorów, pracowników górnictwa i osób z niepełnosprawnościami. Umożliwić i zachęcać ich do podnoszenia kwalifikacji poprzez rozwój kształcenia nieformalnego.

6. Wprowadzić certyfikację osób w zakresie umiejętności stosowania najnowszych technologii energooszczędnego i nisko- lub zeroemisyjnego budownictwa.

7. Zmienić podstawę programową kształcenia w zawodach budowlanych, wprowadzając większy zakres informacji nt. komponentów dotyczących OZE i efektywności energetycznej.

8. Zwiększyć liczbę kwalifikacji rynkowych z obszaru efektywności energetycznej i OZE włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

9. Przywrócić uprawnienia budowlane dla techników budowlanych oraz uprawnienia majstra budowlanego.

10. Wprowadzić wysokobudżetowe konkursy dla adeptów szkół technicznych na opracowanie prac dyplomowych dotyczących poszukiwania i wdrażania innowacji w zakresie oszczędnych technologii i racjonalizacji zużycia energii, propagować je oraz ich finały i finalistów w środkach masowego przekazu pod hasłem „Innowacje i efektywność energetyczna w budownictwie”.

Komentarze

Powiązane

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

Redakcja RI news Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2024 nagrodzeni

Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2024 nagrodzeni Laureaci konkursu LIDER INSTALACJI 2024 nagrodzeni

Konkurs LIDER INSTALACJI organizowany jest przez redakcję „Rynku Instalacyjnego”, a laureaci są nagradzani co 2 lata podczas Targów Instalacje. W tym roku jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na działania...

Konkurs LIDER INSTALACJI organizowany jest przez redakcję „Rynku Instalacyjnego”, a laureaci są nagradzani co 2 lata podczas Targów Instalacje. W tym roku jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na działania podejmowane przez branżę instalacyjną na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr hab. inż. Andrzej Jedlikowski, dr inż. Agnieszka Kolanek, dr inż. Marcin Wdowikowski news Współczesne nauczanie inżynierów inżynierii środowiska

Współczesne nauczanie inżynierów inżynierii środowiska Współczesne nauczanie inżynierów inżynierii środowiska

Magister inżynier oraz inżynier inżynierii środowiska to zawody mocno związane z transformacją gospodarki i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej...

Magister inżynier oraz inżynier inżynierii środowiska to zawody mocno związane z transformacją gospodarki i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej rusza w tym roku zupełnie nowy kierunek – Neutralność Klimatyczna, kształcący specjalistów w dziedzinach obejmujących postępujące zmiany klimatu.

Joanna Ryńska news Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy

Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS) we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz i Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy zaprojektuje, wybuduje i poprowadzi jedno z dwóch...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS) we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz i Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy zaprojektuje, wybuduje i poprowadzi jedno z dwóch krajowych centrów umiejętności dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Projekt uroczyście zainaugurowano 26 października.

Redakcja RI Wyniki ogólnopolskich badań projektantów HVAC

Wyniki ogólnopolskich badań projektantów HVAC Wyniki ogólnopolskich badań projektantów HVAC

Firma SMAY opublikowała raport pt. „Projektancie, czujesz zawód?” z badań przeprowadzonych pod koniec 2022 r. wśród projektantów instalacji HVAC. Badanie miało na celu przede wszystkim dostarczenie praktycznej...

Firma SMAY opublikowała raport pt. „Projektancie, czujesz zawód?” z badań przeprowadzonych pod koniec 2022 r. wśród projektantów instalacji HVAC. Badanie miało na celu przede wszystkim dostarczenie praktycznej wiedzy na temat wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się projektanci, oraz rozpoznanie trendów w branży. Oprócz wniosków z przeprowadzonej ankiety w raporcie znalazły się wypowiedzi ekspertów komentujących wyniki. Raport zawiera informacje o niezbędnych kompetencjach i wyzwaniach codziennej...

Magdalena Słocińska Kompetencje pracowników w sektorze gospodarki wodno-ściekowej

Kompetencje pracowników w sektorze gospodarki wodno-ściekowej Kompetencje pracowników w sektorze gospodarki wodno-ściekowej

Pracodawcy od dawna sygnalizują problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników m.in. w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Dopływ osób, które będą spełniać oczekiwania branży, to jednak...

Pracodawcy od dawna sygnalizują problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników m.in. w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Dopływ osób, które będą spełniać oczekiwania branży, to jednak nie tylko kwestia koniunktury na rynku pracy. Ważne jest, żeby pracodawcy precyzyjnie komunikowali wymagania kompetencyjne, kandydaci wiedzieli, czego się od nich oczekuje, a instytucje edukacyjne dopasowywały do tego swoją ofertę. Jednym z narzędzi ułatwiających tę komunikację są sektorowe ramy...

Redakcja RI news Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”.

Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”. Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”.

Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego” odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego” odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Redakcja RI news W branży projektowej edukacja zaczyna się po studiach

W branży projektowej edukacja zaczyna się po studiach W branży projektowej edukacja zaczyna się po studiach

Co dziś ma największy wpływ na projektowanie i modelowanie budynków? Czy programy nauczania na studiach nadążają za wyzwaniami rynku nieruchomości? Co jest potrzebne, by nie tylko utrzymać się w branży,...

Co dziś ma największy wpływ na projektowanie i modelowanie budynków? Czy programy nauczania na studiach nadążają za wyzwaniami rynku nieruchomości? Co jest potrzebne, by nie tylko utrzymać się w branży, ale też odnosić w niej sukcesy? Rynek wymaga dziś nie tylko praktyki zawodu, ale przede wszystkich dokształcania się w ramach studiów podyplomowych.

news Program edukacji energetycznej dla szkół

Program edukacji energetycznej dla szkół Program edukacji energetycznej dla szkół

Trwający kryzys energetyczny to dobry moment na wprowadzenie do szkół edukacji energetycznej, by kształcić potrzebne nawyki i świadomość już od najmłodszych lat i angażować do rozwiązywania realnych problemów...

Trwający kryzys energetyczny to dobry moment na wprowadzenie do szkół edukacji energetycznej, by kształcić potrzebne nawyki i świadomość już od najmłodszych lat i angażować do rozwiązywania realnych problemów społeczności lokalnych poprzez naukę i działanie. Właśnie taki program dla samorządów przygotowała fundacja Ale Nauczanie, operator globalnego projektu edukacyjnego FIRST ® LEGO® League, we współpracy z międzynarodową fundacją FIRST.

Redakcja RI TYdzień BIM 2017

TYdzień BIM 2017 TYdzień BIM 2017

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 odbędzie się TYdzień BIM 2017 - cykl konferencji, warsztatów i szkoleń. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i dyskusji nad rozwojem BIM (Building...

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 odbędzie się TYdzień BIM 2017 - cykl konferencji, warsztatów i szkoleń. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i dyskusji nad rozwojem BIM (Building Information Modelling) w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej oraz BIM Klaster - Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

Euroterm Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców...

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców w tej rutynie, przygotowując specjalną ofertę handlową z rozgrzewającymi nagrodami za zakupy. To akcja, która sprawi, że praca każdego instalatora będzie prosta, łatwa i… przyniesie dodatkowe zyski.

jr news Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej

Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej

Podkreślając znaczenie prawidłowego wykonawstwa i nadzoru budowlanego dla przyszłego funkcjonowania instalacji sanitarnych i grzewczych, warto zwracać uwagę także na komfort, higienę i bezpieczeństwo osób...

Podkreślając znaczenie prawidłowego wykonawstwa i nadzoru budowlanego dla przyszłego funkcjonowania instalacji sanitarnych i grzewczych, warto zwracać uwagę także na komfort, higienę i bezpieczeństwo osób pracujących na budowie. Kluczową rolę odgrywa odpowiednio dobrana odzież robocza i ochronna, a zaczynając od podstaw – właściwe obuwie.

Energynat Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR,...

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR, firmą Energynat Trade. Wydarzenie po raz kolejny zakończyło się sukcesem – swoją wiedzę pogłębiło kilkuset instalatorów z różnych miast Polski.

Waldemar Joniec news VI Zjazd Instalatorsów

VI Zjazd Instalatorsów VI Zjazd Instalatorsów

23 września 2023 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS). Na spotkanie przybyli również Członkowie Wspierający. Podsumowano...

23 września 2023 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS). Na spotkanie przybyli również Członkowie Wspierający. Podsumowano minioną dwuletnią kadencję władz stowarzyszenia i nakreślono nowe zadania.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Schiessl Polska zaprasza instalatorów do współpracy

Schiessl Polska zaprasza instalatorów do współpracy Schiessl Polska zaprasza instalatorów do współpracy

Schiessl Polska – dystrybutor marki Hisense, producenta innowacyjnych i wydajnych urządzeń klimatyzacyjnych – zaprasza do współpracy instalatorów.

Schiessl Polska – dystrybutor marki Hisense, producenta innowacyjnych i wydajnych urządzeń klimatyzacyjnych – zaprasza do współpracy instalatorów.

Sławomir Stolarski Technologie i narzędzia informatyczne dla firm serwisowych i instalatorów

Technologie i narzędzia informatyczne dla firm serwisowych i instalatorów Technologie i narzędzia informatyczne dla firm serwisowych i instalatorów

Wraz z cyfryzacją wielu dziedzin gospodarki także firmy serwisowe i instalacyjne coraz powszechniej sięgają po specjalne aplikacje przeznaczone dla pracowników działających w terenie. Cyfryzacja usług...

Wraz z cyfryzacją wielu dziedzin gospodarki także firmy serwisowe i instalacyjne coraz powszechniej sięgają po specjalne aplikacje przeznaczone dla pracowników działających w terenie. Cyfryzacja usług będzie postępować szybciej w firmach współpracujących z klientami biznesowymi. Firmy obsługujące klientów indywidualnych nie spotykają się jeszcze z taką skalą oczekiwań, jakie mają klienci biznesowi, ale te, które szybciej przejdą ten proces, zbudują solidne fundamenty pod dalszy rozwój i budowanie...

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody » Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.