RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Oddymianie klatek schodowych wspomagane sterowanym nawiewem. Dlaczego warto stosować takie rozwiązanie

Smoke removal systems from staircases using the installation of a variable compensation air stream – why is it worth using this solution

Najwyższą efektywnością i niezawodnością charakteryzują się instalacje oddymiania z nawiewem o regulowanej wydajności
Fot. pixabay.com

Najwyższą efektywnością i niezawodnością charakteryzują się instalacje oddymiania z nawiewem o regulowanej wydajności


Fot. pixabay.com

Dla zapewnienia warunków przynajmniej częściowej ewakuacji budynku lub możliwości przetrwania pożaru – do czego obligują przepisy – konieczne jest stosowanie przetestowanych, skutecznych rozwiązań technicznych. Systemy oddymiania klatek schodowych o zwiększanej wydajności nawiewu umożliwiają efektywne usuwanie dymu po odcięciu jego napływu do klatki schodowej, ograniczenie zadymienia tej przestrzeni (redukcję strat materialnych) oraz znaczną poprawę warunków prowadzenia akcji ratowniczych.

Zobacz także

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Redakcja RI Skuteczne oddymianie zimą

Skuteczne oddymianie zimą Skuteczne oddymianie zimą

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących z nią siłowników system nie spełni swojej funkcji.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Jarosław Wiche, Dyrektor Techniczny firmy SMAY Sp. z o.o. Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast,...

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

W artykule:

• Problemy efektywności systemów oddymiania
• Dlaczego warto stosować oddymianie wspomagane sterowanym nawiewem?
• Zastosowanie instalacji nawiewnej o zmiennej wydajności

Problemy efektywności systemów oddymiania

Minimalnym wymaganiem dla systemów wentylacji pożarowej klatek schodowych powinno być spełnienie dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze, działanie systemu nie może zagrażać osobom, które zostaną odcięte przez pożar na kondygnacjach powyżej jego lokalizacji. Po drugie, działanie instalacji powinno ułatwić i zabezpieczyć drogę dotarcia straży pożarnej do kondygnacji, na której zlokalizowany jest pożar. Oczywiście najlepiej, jeżeli klatki schodowe stanowią zabezpieczoną przed napływem dymu przestrzeń zapewniającą możliwość ewakuacji wszystkim użytkownikom budynku. Zastosowanie efektywnych rozwiązań w postaci systemów różnicowania ciśnienia wiąże się jednak ze znacznymi nakładami finansowymi, co szczególnie w przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych stanowi trudny do pokonania problem. Ponieważ kwestie finansowe mają dla inwestorów znaczenie priorytetowe, w praktyce realizowane są instalacje bezpieczeństwa literalnie spełniające wymagania przepisów techniczno-budowlanych. 

Nie jest to oczywiście problem dotyczący wyłącznie naszego kraju. Bezwzględna konieczność ochrony pionowych dróg ewakuacji nie stanowi priorytetu w większości państw zachodnich. Zgodnie z lokalnymi przepisami – w tym z polskimi warunkami technicznymi – w większości przypadków za wystarczające zabezpieczenie klatki schodowej uważa się najprostsze rozwiązania oddymiającej wentylacji grawitacyjnej. Rozwiązania takie przeznaczone są w zasadzie wyłącznie do wspomagania działań straży pożarnej, przy założeniu, że użytkownicy budynku będą bezpieczni w swoich mieszkaniach lub w zajmowanych pomieszczeniach do czasu ich uratowania przez strażaków. 

Zastosowanie prostych instalacji oddymiania grawitacyjnego w postaci ręcznie otwieranej kalpy dymowej lub okien oddymiających ma w założeniu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych jedynie umożliwić efektywne użycie ratowniczych przenośnych wentylatorów PPV (Positive Pressure Ventilation) będących na wyposażeniu strażaków. Teoretycznie wentylatory takie ustawione przed otwartymi drzwiami klatki schodowej powinny dostarczyć odpowiednią ilość powietrza kompensacyjnego koniecznego do skutecznego oczyszczenia klatki z dymu. Jednak jak pokazują, często tragiczne w skutkach, pożary – szczególnie budynków mieszkalnych – przyjęcie takiej strategii nie zawsze jest skuteczne. Samo zastosowanie wentylatorów PPV jest trudne w licznych przypadkach klatek nietypowych, które nie mają bezpośredniego dostępu do przestrzeni zewnętrznej. Ponadto uproszczony system oddymiania przeznaczony do wspomagania działań strażaków zakłada, że użytkownicy budynku do chwili podjęcia skutecznej akcji będą bezpieczni w swoich mieszkaniach (mają możliwość przetrwania pożaru). Tragiczne skutki pożarów z ostatnich lat wskazują jednak, że strategia taka nie zawsze okazuje się słuszna. 

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje, warto rozważyć wyposażenie klatki schodowej w efektywny system oddymiania. Rozwiązaniem takim są systemy oddymiania wspomagane zmiennym nawiewem mechanicznym. 

Dlaczego warto stosować oddymianie wspomagane sterowanym nawiewem?

Systemy oparte na przetłaczaniu dymu przez drogę ewakuacyjną, jaką jest klatka schodowa, są niedoskonałe z samego założenia – tj. możliwości napływu dymu do klatki schodowej. Rozwiązania takie nie stanowią więc pod względem poziomu bezpieczeństwa alternatywy dla systemów zapobiegania zadymieniu (różnicowania ciśnienia). Jeżeli jednak przepisy zawarte w warunkach technicznych [1] dopuszczają jako alternatywę stosowanie takich rozwiązań w określonych przypadkach, priorytetem powinno być zbudowanie instalacji o możliwie najwyższej efektywności w jak największej liczbie przypadków, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas ewakuacji lub akcji gaśniczej konkretnego obiektu. 

System oddymiania powinien więc spełniać wymagania funkcjonalne obowiązujące zarówno dla scenariusza szczelnej klatki schodowej, jak i w przypadku kiedy drzwi prowadzące do tej przestrzeni zostaną otwarte. Spełnienie wymogów funkcjonalnych jest konieczne również, gdy zmieniają się parametry pożaru, czynniki atmosferyczne lub poziom szczelności pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest pożar. Wymagania funkcjonalne dla systemów oddymiania oraz konstrukcja i zasady projektowania efektywnych rozwiązań opisane zostały w Wytycznych CNBOP-PIB 0003:2016 [2].

W tym miejscu trzeba podkreślić, że systemy oddymiania grawitacyjnego nie gwarantują spełnienia wymagań funkcjonalnych przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych oraz niskich temperaturach gazów pożarowych. Jako przykład przedstawić można symulację oddymiania typowej klatki schodowej, gdzie zastosowany został system składający się z klapy dymowej oraz pełniących funkcję napływu powietrza kompensacyjnego drzwi na parterze. Symulacja wykonana została dla okresu letniego, kiedy na skutek występowania na klatce schodowej odwróconego ciągu termicznego warunki dla funkcjonowania systemu oddymiania są niekorzystne. Proces unoszenia ciepłego dymu (w czasie ewakuacji dym napływający do klatki schodowej może mieć niewielką temperaturę) zaburzony jest tu przez niekorzystny rozkład ciśnienia w klatce schodowej. W takich warunkach dym napływający na klatkę schodową unosił się bardzo wolno i miał tendencję do opadania poniżej kondygnacji, na której zlokalizowany był pożar (rys. 1).

Działanie systemu oddymiania

Rys. 1. Działanie systemu oddymiania grawitacyjnego w okresie letnim, czas: 360 s od wzniecenia pożaru projektowegoy

Autorzy wytycznych CNBOP-PIB W-003: 2016 [2] jednoznacznie wskazują, że w przypadkach kiedy zalecane jest stosowanie rozwiązań mechanicznych, należy wykonać instalację nawiewną o regulowanej wydajności. Analiza zmiennych warunków przepływu powietrza i dymu podczas rozwijających się pożarów w warunkach zmieniającego się poziomu szczelności klatki schodowej wskazuje, że dla zachowania bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku konieczna jest regulacja wydajności instalacji nawiewnej. W sytuacji kiedy strumień napływającego do klatki schodowej powietrza będzie miał stałą wartość, a dojdzie do szybkiego rozwoju pożaru, gwałtownie zwiększy się strumień gazów pożarowych przepływających przez urządzenie oddymiające (rys. 2).

Strumień powietrza

Rys. 2. Strumień powietrza przepływający przez klapę dymową przy stałej wartości nawiewu w warunkach rozwiniętego pożaru – wyniki badań obiektowych

Skutkiem spiętrzenia gazów pożarowych jest wzrost nadciśnienia w górnej części klatki schodowej (rys. 3). Przy nadciśnieniu rzędu kilkunastu paskali bardzo prawdopodobne staje się przenikanie gorących gazów pożarowych do pomieszczeń sąsiadujących. Co oczywiste, w takich warunkach znacznie utrudnione staje się przetrwanie ludzi do czasu skutecznej interwencji straży pożarnej.

Przyrost nadciśnienia w klatce

Rys. 3. Przyrost nadciśnienia w klatce schodowej wywołany zwiększonym napływem gazów pożarowych do klatki schodowej – wyniki badań obiektowych

Zastosowanie instalacji nawiewnej o zmiennej wydajności istotnie ogranicza opisane powyżej ryzyko. Oczywiście warunkiem jest tu właściwa konstrukcja i konfiguracja systemu, gdzie wydajność instalacji nawiewnej regulowana będzie tak, żeby, niezależnie od czynników towarzyszących rozwojowi pożaru, zapewniony został na stałym poziomie przepływ objętościowy mieszaniny powietrza i dymu przez urządzenie oddymiające.

Na rys. 4 przedstawiono działanie systemu oddymiania wspomaganego regulowanym nawiewem w warunkach rzeczywistego pożaru. Praktycznie jest tu realizowane zadanie utrzymania stałego wypływu przez ścienne urządzenia oddymiające (linie pomarańczowa i podwójna szara na wykresie), podczas gdy wielkość nawiewu dostosowuje się do zmiany poziomu szczelności klatki schodowej (różne konfiguracje otwartych drzwi oraz zmiana szczelności pomieszczenia przyległego), a także zmieniających się parametrów gazów pożarowych napływających do klatki schodowej (praca wentylatora nawiewnego – podwójna linia czarna na wykresie).

Ilustracja działania systemu

Rys. 4. Ilustracja działania systemu oddymiania wspomaganego zmiennym nawiewem powierza w warunkach rzeczywistego pożaru – badania obiektowe

Dzięki takiemu zastosowaniu zmiennego nawiewu w instalacji oddymiania, podczas zmieniających się warunków towarzyszących rozwojowi pożaru, ewakuacji oraz prowadzeniu działań ratowniczych możliwa jest kontrola nadciśnienia i utrzymanie jego wartości na bezpiecznym poziomie, porównywalnym z ciśnieniami normalnie występującymi na klatce schodowej w warunkach rozwiniętego pożaru przy oddymianiu grawitacyjnym (rys. 5).

Porównanie realnego poziomu

Rys. 5. Porównanie realnego poziomu nadciśnienia w górnej części klatki schodowej zmierzonego podczas prób pożarowych systemu oddymiania grawitacyjnego oraz systemu wspomaganego zmiennym nawiewem

Oprócz opisanych powyżej właściwości system wspomagany regulowanym nawiewem ma dodatkowe zalety. Dzięki możliwości dostosowania nawiewu do zmieniającego się poziomu szczelności przestrzeni chronionej (np. pozostawionych otwartych drzwi wejściowych) system jest w stanie w krótkim czasie całkowicie oczyścić z dymu klatkę schodową. W trakcie pożaru stwarza to możliwość przeprowadzenia ewakuacji kondygnacji położonych powyżej tej, na której zlokalizowany jest pożar (pod warunkiem zabezpieczenia drzwi na kondygnacji objętej pożarem). Ponadto po ugaszeniu pożaru możliwe jest szybkie oczyszczenie budynku z dymu, co ogranicza straty związane z pożarem. 

Praca systemu

Rys. 6. Praca systemu zgodnego z wytycznymi CNBOP-PIB [2] przy maksymalnej wydajności 19 000 m3/h (510 s od inicjacji pożaru)

Podczas prowadzenia działań gaśniczych opisywany system może pełnić funkcję taką, jaką w założeniu spełnić powinny przenośne wentylatory PPV – chodzi tu o tzw. natarcie ciśnieniowe. Po otwarciu drzwi do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest pożar, i wypadnięciu lub wybiciu okien, zwiększona wydajność instalacji nawiewnej może skutecznie zapobiegać wypływaniu dymu na klatkę schodową, pozwalając strażakom na prowadzenie natarcia zgodnie ze strumieniem chłodnego powietrza. Dym wypychany jest przez wybite okna i następuje jednocześnie oczyszczanie kolejnych kondygnacji klatki schodowej. Takie działanie instalacji oddymiania ze zmiennym nawiewem mechanicznym ilustrują wyniki symulacji (rys. 6 i 7). 

Praca systemu

Rys. 7. Praca systemu zgodnego z wytycznymi CNBOP-PIB [2] przy maksymalnej wydajności 19 000 m3/h (560 s od inicjacji pożaru)

Podsumowanie 

  1. Wybierając instalacje oddymiania klatek schodowych alternatywne wobec urządzeń służących zapobieganiu zadymieniu, należy pamiętać, że są one znacznie bardziej podatne na oddziaływanie czynników zewnętrznych (np. efektu nieznacznego ciągu termicznego, parcia wiatru) i zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu podczas pożaru. 
  2. Dla zapewnienia warunków przynajmniej częściowej ewakuacji budynku lub możliwości przetrwania pożaru (do czego obligują zarówno WT, jak i ustawa o ochronie ppoż.) konieczne jest stosowanie przetestowanych, skutecznych rozwiązań technicznych. System oddymiania klatki schodowej o zwiększanej wydajności nawiewu, skonstruowany tak, jak przewidują to Wytyczne CNBOP-PIB [2], pozwala nie tylko na usuwanie dymu z klatki schodowej, jak w innych alternatywnych rozwiązaniach inżynierskich, ale również na ograniczenie zadymienia tej przestrzeni w dodatkowych, przedstawionych powyżej sytuacjach. Warto również wspomnieć, że po dwóch latach funkcjonowania planowane jest w marcu br. przedstawienie nowego wydania tego standardu, w którym zawarte zostaną zmiany podyktowane nowelizacją warunków technicznych oraz uwzględniające niektóre postulaty zgłaszane przez projektantów po jego pierwszym wydaniu.
  3. Literatura
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
  5. Wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych.3. Burdzy T., Kubicki G., Analiza wpływu wydajności nawiewu w systemach oddymiania klatek schodowych na podniesienie efektywności instalacji, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 1(50)/2019, s. 22–28.
  6. Król M., Analiza efektywności oddymiania grawitacyjnego budynków w warunkach działania wiatru, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.
  7. Kubicki G., Oddymianie klatek schodowych – jak zaprojektować i wykonać efektywny system, Seminarium Naukowo-Techniczne „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, Zakopane, 6–8 października 2016.
  8. Sztarbała E., Sztarbała G., Analiza rozwoju pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym oraz analiza rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obrębie dróg ewakuacji w budynku średniowysokim – wyniki badań w skali rzeczywistej, obliczeń numerycznych oraz testów z ciepłym dymem, Seminarium Naukowo-Techniczne „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, Zakopane, 6–8 października 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy  PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Waldemar Joniec Systemy ochrony dróg ewakuacyjnych

Systemy ochrony dróg ewakuacyjnych Systemy ochrony dróg ewakuacyjnych

Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych ma za zadanie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych poprzez kontrolę rozprzestrzeniania się dymu i ciepła...

Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych ma za zadanie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych poprzez kontrolę rozprzestrzeniania się dymu i ciepła lub oddymienie dróg ewakuacyjnych.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe

Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe

Dla spełnienia podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej zasadniczą kwestią jest rzeczywista efektywność zastosowanych w budynku systemów. Pomocne w tym będą nowe wytyczne projektowania systemów oddymiania...

Dla spełnienia podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej zasadniczą kwestią jest rzeczywista efektywność zastosowanych w budynku systemów. Pomocne w tym będą nowe wytyczne projektowania systemów oddymiania klatek schodowych.

Joanna Ryńska Ochrona dróg ewakuacyjnych – systemy oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Ochrona dróg ewakuacyjnych – systemy oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Ochrona dróg ewakuacyjnych – systemy oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Specyfika instalacji wentylacji pożarowej budynków sprawia, że jej działanie jest konieczne nie więcej niż raz w trakcie życia obiektu, a najlepiej wcale. Jednak ten jeden raz wszystkie urządzenia, jak...

Specyfika instalacji wentylacji pożarowej budynków sprawia, że jej działanie jest konieczne nie więcej niż raz w trakcie życia obiektu, a najlepiej wcale. Jednak ten jeden raz wszystkie urządzenia, jak i cały system muszą zadziałać w pełni efektywnie, spełniając zadania ewakuacji, ratowania życia ludzkiego i ochrony budynku przed poważnymi zniszczeniami. Dlatego do projektowania i doboru tych systemów trzeba przykładać szczególną wagę.

dr inż. Grzegorz Kubicki Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej

Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Projektując i budując...

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Projektując i budując takie rozwiązania, należy bezwzględnie przestrzegać zasady dokładnego ustalenia zagrożeń oraz określenia kryteriów funkcjonalnych zapewniających spełnienie wymagań podstawowych. A to oznacza szczególnie wnikliwą ocenię skutków działania całego systemu i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

dr inż. Grzegorz Kubicki Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa...

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w budynku, część jednak spełnia głównie oczekiwania inwestorów i stanowi istotne złagodzenie wymagań obowiązujących dotychczas. Wiele kwestii nie zostało jeszcze wyjaśnionych lub doprecyzowanych, a planowane modyfikacje m.in. ustawy o ochronie ppoż. będą okazją do wprowadzenia kolejnych zmian.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.