RynekInstalacyjny.pl

Wentylatory w urządzeniach HVACR – rozwiązania i kierunki rozwoju

Wentylatory w urządzeniach HVACR, fot. Joanna Ryńska

Wentylatory w urządzeniach HVACR, fot. Joanna Ryńska

Urządzenia i instalacje HVACR powinny być coraz bardziej wydajne, energooszczędne, ciche i dające szerokie możliwości regulacji i sterowania. W wielu przypadkach podstawowym podzespołem warunkującym te cechy jest wentylator. Rynek, zaczynając od spełniania europejskich wymagań prawnych, wciąż zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami tych urządzeń.

Zobacz także

FLOWAIR Odzysk ciepła na wagę złota

Odzysk ciepła na wagę złota Odzysk ciepła na wagę złota

Rynek urządzeń wentylacyjnych w ostatnich latach ulega bardzo szybkim zmianom. Część z nich wynika z konieczności dopasowania się producentów do dyrektyw UE, część jest związana z zastosowaniem nowych...

Rynek urządzeń wentylacyjnych w ostatnich latach ulega bardzo szybkim zmianom. Część z nich wynika z konieczności dopasowania się producentów do dyrektyw UE, część jest związana z zastosowaniem nowych technologii, jak na przykład coraz bardziej zaawansowanych systemów sterowania. Jest jednak czynnik, który wydaje się nadrzędny w dobie rosnących cen energii – to odzysk ciepła.

merXu Integracja merXu z BaseLinkerem

Integracja merXu z BaseLinkerem Integracja merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, ogrzewanie...

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, ogrzewanie i hydraulika, bhp, narzędzia, przemysł i budowa maszyn.

Flowair Rooftop na upalne dni – alternatywa dla tradycyjnych systemów wentylacyjnych

Rooftop na upalne dni – alternatywa dla tradycyjnych systemów wentylacyjnych Rooftop na upalne dni – alternatywa dla tradycyjnych systemów wentylacyjnych

Lato w pełni, temperatury szybują wysoko i wszyscy myślą tylko o tym, jak się dobrze zabezpieczyć przed falami upałów. Co ciekawe, centrale wentylacyjne to niejedyne dostępne na rynku rozwiązanie. Coraz...

Lato w pełni, temperatury szybują wysoko i wszyscy myślą tylko o tym, jak się dobrze zabezpieczyć przed falami upałów. Co ciekawe, centrale wentylacyjne to niejedyne dostępne na rynku rozwiązanie. Coraz bardziej popularne stają się w Polsce urządzenia typu rooftop. Żeby pomóc ocenić tę technologię, przygotowaliśmy krótki przegląd jej zalet i potencjalnych zastosowań.

Rozwój wentylatorów od kilku lat nieodmiennie warunkują zapisy dwóch europejskich aktów prawnych – tzw. ekoprojektu (dyrektywy unijnej, która reguluje projektowanie produktów w zakresie ich wpływu na środowisko) [4] oraz rozporządzenia do tej dyrektywy, odnoszącego się szczegółowo właśnie do wentylatorów [5]. Od 2015 roku urządzenia wprowadzane na rynek wspólnotowy muszą się cechować sprawnością minimalną będącą funkcją mocy wentylatora. Dla renomowanych producentów wymagania te są nie tyle szczytem możliwości, co podstawą do tworzenia bardziej zaawansowanych rozwiązań, przeznaczonych nie tylko do nowych instalacji, ale też do łatwej wymiany urządzeń w instalacjach istniejących.

Silniki EC dla energooszczędności

Podstawą spełnienia wymogów dotyczących energooszczędności jest stosowanie odpowiednich silników. Od 2017 roku wszystkie silniki o mocach od 0,75 do 375 kW muszą mieć klasę sprawności energetycznej IE3 (Premium Efficiency) albo – jeśli są wyposażone w bezstopniowy regulator prędkości (np. falownik) – klasę IE2 (High Efficiency) [6]. Od ponad 15 lat nie wymyślono jeszcze rozwiązania mającego większy wpływ na efektywność energetyczną urządzenia elektrycznego niż silnik elektronicznie komutowany (EC) z napędem bezpośrednim. Rozwiązanie to daje możliwość sterowania prędkością obrotową wentylatora, przy jednoczesnej wysokiej sprawności i utrzymywaniu optymalnego punktu pracy. Dzięki tej precyzyjnej, bezstopniowej regulacji pozwalają one na obniżenie zużycia energii o 40–60% w porównaniu do swoich odpowiedników AC, zapewniając jednocześnie większą sprawność. Nic dziwnego, że większość producentów rozszerza swoje portfolio urządzeń z silnikami EC.

Konstrukcja wirnika wentylatora

Drugim aspektem poprawy efektywności wentylatorów jest ulepszanie ich charakterystyki aerodynamicznej. Jak pokazują doświadczenia firmy FläktGroup, poprawa tej charakterystyki pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 24% (średnio 17%), przyczyniając się do większej sprawności wentylatora, sięgającej 82%. Jest to obszar związany przede wszystkim z konstrukcją wirnika, m.in. obniżaniem jego oporów przepływu i tworzeniem optymalnych warunków przepływu powietrza przez stosowanie odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

Największe pole manewru daje optymalizacja konstrukcji, liczby i geometrii łopatek wentylatora. Przykładowo stosowanie płyty zaciskowej pozwala dopasować kąt nachylenia łopatek do wymaganego punktu pracy, dzięki czemu wentylator jest dostosowany do rzeczywistych warunków montażowych i jego potencjał jest w pełni wykorzystany. W procesie doskonalenia urządzeń zdarza się też tak, że zmiany konstrukcyjne wpływają na wiele aspektów pracy wentylatora, choć punktem wyjścia był pojedynczy wymóg, np. poprawa odporności mechanicznej związanej z warunkami pracy danego urządzenia. Przykładowo wentylatory w parownikach w obiegach chłodniczych muszą często pokonać duże opory przepływu wynikające ze szronienia wymiennika i zatykania kanałów powietrznych.

Świeża – z marca 2020 r. – nowinka to wentylator osiowy AxiEco Protect od ebm-papst dostępny w wersji AC i EC w średnicach 300, 350, 400, 450 i 500, który łączy dużą stabilność w warunkach wysokiego ciśnienia i wysoką sprawność.

Charakterystyki urządzeń z tego typoszeregu są bardziej strome niż dla porównywalnych klasycznych wentylatorów osiowych. Wynika to z nietypowego rozwiązania konstrukcyjnego – krawędzie łopatek przechodzą bezpośrednio w zintegrowany pierścień dyfuzora – między dyszą a wirnikiem nie ma przerwy. Połączenie wirnika, pierścienia dyfuzora i piasty w jednym kompaktowym urządzeniu zapobiega napływowi na krawędzie łopatek, co przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia i ograniczenia powstającego hałasu. Podobnie jest z zadaniami pierścienia dyfuzyjnego – zwiększając ciśnienie, ogranicza zarówno stratę na wyjściu, jak i hałas. Natomiast wydłużenie czasu między cyklami odmrażania parownika zwiększa żywotność urządzenia, poprawia jego ogólną sprawność i podnosi efektywność energetyczną.

Nowe wentylatory dla istniejących instalacji

Efektywność energetyczną w kontekście urządzeń HVACR należy rozpatrywać jednak nie tylko przez pryzmat instalacji nowych, spełniających zarówno wymagania prawne, jak i oczekiwania inwestora czy użytkownika. Ogromne pole do działania dają instalacje istniejące. Często są one oparte na solidnych urządzeniach, jednak jak na obecne rozwiązania techniczne dość wiekowych i odstających od współczesnych wymagań w zakresie regulacji, adaptacji do bieżących warunków pracy i energooszczędności. Właściciele obiektów z takimi instalacjami niejednokrotnie, często w wyniku audytu energetycznego swojego obiektu, poszukują rozwiązań, dzięki którym będzie można w prosty, stosunkowo szybki i relatywnie tani sposób zmodernizować istniejące wyposażenie techniczne budynku. Szwedzka firma wykonawcza Mälarenergi Energy Services, specjalizująca się w modernizacjach instalacji pod kątem oszczędności energii, ocenia na podstawie własnych doświadczeń, że dzięki modernizacji instalacji wentylacyjnej klienci zużywają średnio o 25–30% energii mniej, a rekordziści nawet o 50–60% [1].

Jeśli w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, szczególnie obiektu użyteczności publicznej, pracują duże wentylatory promieniowe starego typu lub wielkogabarytowe centrale wentylacyjne, ciekawym i skutecznym rozwiązaniem mogą być tzw. ściany wentylatorowe. Są to modułowe konstrukcje złożone z jednakowych wentylatorów połączonych równolegle, fabrycznie przygotowane do różnych rozwiązań montażowych. Z punktu widzenia inwestora często ważny jest właśnie sposób wymiany rozwiązania. W istniejącej centrali wentylacyjnej, jak wskazuje firma Rosenberg [2], konieczne może być wymontowanie całej sekcji wentylacyjnej, ale ponowne zamontowanie w niej dużego wentylatora może się okazać utrudnione.

Modułowa konstrukcja ściany wentylatorów pasuje do przekroju poprzecznego centrali, a wentylatory w odpowiednich obudowach łatwo łączy się ze sobą w pionie i poziomie. Trywialnym, ale z praktycznego punktu widzenia ważnym zagadnieniem jest fakt, że moduł zmieści się w standardowych drzwiach. Dwie osoby są w stanie w ciągu jednego dnia (co oznacza bardzo krótki przestój) zamontować urządzenia bezpośrednio w obiekcie.

Zastosowane w ścianach wentylatorów urządzenia to zwykle rozwiązania z najwyższej półki pod względem efektywności energetycznej czy akustyki. Przykładowo rozwiązanie MXFG z oferty ebm-papst to wentylator o mocy od 2,95 do 5,7 kW z elektronicznie komutowanym (EC) napędem bezpośrednim i kratką wlotową FlowGrid zapewniającą wysokie parametry akustyczne. Urządzenie może być sterowane przez sygnał 0–10 V DC oraz protokół Modbus.

Szwedzka Bombardier Arena (zaprojektowana i wybudowana pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia) wyposażona była w dwa duże wentylatory – nawiewny i wywiewny. Zasadniczym problemem związanym z tymi urządzeniami był brak automatycznej regulacji i sterowania, a tym samym niemożność automatycznej pracy z obciążeniem częściowym. Przykładowo na weekendowe koncerty wentylację należało ustawić ręcznie w piątek, a ponownie zredukować w poniedziałek, kiedy obsługa obiektu wracała do pracy. Chcąc ograniczyć zużycie energii, właściciel obiektu przeprowadził audyt energetyczny i w jego wyniku zdecydował się na wymianę wentylatorów. Każdy z nich został zastąpiony przez ścianę wentylatorów, liczącą po 16 urządzeń o mocy 5,7 kW z typoszeregu MXFG [1].

Do przewag ściany wentylatorów nad klasycznym systemem z jednym dużym urządzeniem zaliczyć można m.in.:

  • duży przepływ przy małym hałasie i poborze energii – jest to efekt pracy równoległej kilku–kilkunastu urządzeń. W modernizowanym budynku biurowym w Szwecji moc wentylatorów zwiększono dwukrotnie (jeden duży wentylator 11 kW zastąpiono ścianą czterech wentylatorów po 5,5 kW każdy), co pozostało praktycznie bez wpływu na zużycie energii i poziom hałasu. W centrum badawczym Kemicentrum (Szwecja), gdzie rozważano różne sposoby modernizacji dużego wentylatora, sama wymiana silnika w istniejącym urządzeniu nie przyniosłaby szczególnych oszczędności pod względem zużycia energii [1];
  • lepsze i bardziej równomierne rozprowadzanie powietrza w centrali wentylacyjnej (w tym do sekcji filtracyjnej czy chłodnic), w całym przekroju urządzenia;
  • sterowalność i możliwość dostosowania warunków pracy do częściowego obciążenia danej instalacji – silniki EC mają wejścia Modbus, a określone grupy wentylatorów (np. każde sześć sztuk) są podłączane do wspólnej szafki sterowniczej. Łatwo dostosować pracę ściany wentylatorów do zmieniającego się w ciągu dnia zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne, po prostu uruchamiając czy zatrzymując konkretną liczbę urządzeń. Tzw. miękki start silników EC sprawia, że włączanie i wyłączanie nie obniża ich żywotności;
  • „naturalna” redundancja (możliwość łatwej kompensacji w przypadku awarii). Awaria pojedynczego dużego wentylatora – szczególnie w przypadku obiektu, w którym zatrzymanie pracy wentylacji może mieć katastrofalne skutki (np. centra danych, szpitale, zakłady przemysłu spożywczego lub chemicznego czy laboratoria badawcze) – jest na tyle problematyczna, że w obiektach takich zwykle obowiązuje redundancja, najczęściej realizowana przez obecność drugiego, zapasowego systemu wentylacyjnego. Inwestorzy jednak chętnie poszukują dla niego alternatywy przy okazji modernizacji systemu, do którego ma być dodana funkcja redundancji. W przypadku ściany wentylatorów czasowe wyłączenie pojedynczego urządzenia może zostać skompensowane przez czasowe zwiększenie prędkości obrotowej pozostałych.

Poprawa energooszczędności systemów wentylacyjnych jest częstą, ale nie jedyną motywacją do wymiany istniejących wentylatorów. Jeśli zmienia się przeznaczenie lub sposób użytkowania budynku, inwestor może stanąć przed koniecznością modernizacji, by spełnione zostało aktualne zapotrzebowanie na ilość powietrza, co wiąże się np. z komfortem pracy w biurach. Dąży wówczas do tego, by przy realizacji parametrów komfortu nie zwiększać w znaczący sposób zużycia energii i hałasu pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych.

Instalacja modernizowana może być cicha i nadal energooszczędna

Modernizacja instalacji wentylacyjnej wiąże się z wymaganiami dotyczącymi parametrów akustycznych. W niektórych obiektach – np. biurach i szpitalach – obserwuje się zjawisko uciążliwości akustycznej dźwięków o niskiej częstotliwości, pochodzących od urządzeń wentylacyjnych. Choć pod względem wymagań prawnych poziom dźwięku będzie się mieścił w zakresie dopuszczalnych wartości, może być uciążliwy. Dlatego modernizacja instalacji wentylacyjnej powinna się wiązać z zastosowaniem wentylatorów, które są ciche dzięki swoim rozwiązaniom konstrukcyjnym, umożliwiając rozproszenie i uspokojenie wirów powstających przy turbulentnym przepływie powietrza i powodujących hałas podczas napływu na wlot wentylatora, szczególnie w kontakcie z łopatkami. Przykładem takiego rozwiązania zintegrowanego z wentylatorem jest kompozytowa kratka FlowGrid stosowana na wlocie powietrza w wentylatorach osiowych i odśrodkowych.

Zastosowanie fabrycznie wyciszonych wentylatorów przy modernizacji może wręcz umożliwić usunięcie tłumików z instalacji wentylacyjnej – nie tylko nie pogorszy to parametrów akustycznych, ale i poprawi efektywność energetyczną poprzez obniżenie oporów przepływu całej instalacji. Rozwiązanie takie zastosowano w szwedzkim kompleksie biurowym Solna Business Park – wymieniono urządzenie wentylacyjne, z wentylatora na czteroelementową ścianę wentylacyjną, zwiększając moc dwukrotnie (do 22 kW). Usunięcie tłumików z instalacji zmniejszyło spadki ciśnienia, ale nie pogorszyło parametrów akustycznych.

O skuteczności podobnego działania przekonano się także m.in. w szpitalu uniwersyteckim w szwedzkim Linköping. W jednym z bloków szpitala wymieniono stary wentylator z napędem pasowym na nowoczesny wentylator do wymiany bezpośredniej. Nowe urządzenie, z silnikiem EC i wyważonym, stabilnym (lecz lekkim) wirnikiem AirFoil i zamontowanymi tłumikami, wprowadzono na zasadzie 1:1 – bez większej ingerencji w samą instalację. Jeden z inżynierów po stronie wykonawcy zaproponował jeszcze usunięcie części tłumików z instalacji przewodowej i zwiększenie odległości między pozostałymi. Przyniosło to zwiększenie oszczędności energii o dalsze 14% (sama wymiana wentylatora dała ok. 40% oszczędności), bez szkody dla parametrów akustycznych instalacji.

Literatura

  1. ebm-papst, Ventilation Retrofit. Product range and reference cases.
  2. Rosenberg, ECFanGrid. References.
  3. Materiały firm: ebm-papst, FläktGroup, Nicotra, Rosenberg, Ziehl-Abegg.
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.Urz. UE L 285/10).
  5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy PE i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (Dz.Urz. UE L 90/8).
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE PE i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (Dz.Urz. UE L 191/26).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Damian Tomkiewicz, Dyrektor Techniczny TOSHIBA-HVAC Nowy standard pomp ciepła powietrze/woda – ESTIA R32 marki TOSHIBA

Nowy standard pomp ciepła powietrze/woda – ESTIA R32 marki TOSHIBA Nowy standard pomp ciepła powietrze/woda – ESTIA R32 marki TOSHIBA

Zaprojektowana w Japonii, produkowana w Polsce nowa generacja pomp ciepła powietrze / woda firmy Toshiba, pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.

Zaprojektowana w Japonii, produkowana w Polsce nowa generacja pomp ciepła powietrze / woda firmy Toshiba, pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.

TOSHIBA ESTIA R32 - nowa pompa ciepła firmy Toshiba wyznacza standardy w zakresie efektywności energetycznej

ESTIA R32 - nowa pompa ciepła firmy Toshiba wyznacza standardy w zakresie efektywności energetycznej ESTIA R32 - nowa pompa ciepła firmy Toshiba wyznacza standardy w zakresie efektywności energetycznej

Zaprojektowana w Japonii, wyprodukowana w Europie, innowacyjna pompa ciepła typu powietrze/woda pracuje na ekologicznym czynniku R32.

Zaprojektowana w Japonii, wyprodukowana w Europie, innowacyjna pompa ciepła typu powietrze/woda pracuje na ekologicznym czynniku R32.

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, że przeważająca część...

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, że przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa (rys. 1–2).

jr Energooszczędne pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Energooszczędne pompy obiegowe i cyrkulacyjne Energooszczędne pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Dzisiejsze pompy cyrkulacyjne i obiegowe wyposażone są w wiele rozwiązań energooszczędnych oraz regulacyjnych. Jeśli urządzenie zostanie prawidłowo dobrane i przygotowane do pracy z konkretną instalacją,...

Dzisiejsze pompy cyrkulacyjne i obiegowe wyposażone są w wiele rozwiązań energooszczędnych oraz regulacyjnych. Jeśli urządzenie zostanie prawidłowo dobrane i przygotowane do pracy z konkretną instalacją, może zapewnić nie tylko wysoki poziom komfortu, ale i oszczędności energii.

jr Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Szafy klimatyzacji precyzyjnej Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań...

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań szaf klimatyzacji precyzyjnej – wydajnego, niezawodnego i ciągłego odprowadzania zysków ciepła – doszedł też wymóg energooszczędnej pracy.

Joanna Ryńska Rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w energooszczędności budynku

Rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w energooszczędności budynku Rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w energooszczędności budynku

Ostatnie miesiące obfitują w informacje nt. inicjatyw wspomagających walkę ze smogiem. Mamy programy gminne, rządowe i międzynarodowe, które mają poprawiać jakość powietrza i zmniejszać zużycie energii....

Ostatnie miesiące obfitują w informacje nt. inicjatyw wspomagających walkę ze smogiem. Mamy programy gminne, rządowe i międzynarodowe, które mają poprawiać jakość powietrza i zmniejszać zużycie energii. Ogromną rolę odgrywają tu instalacje budowlane, w których do osiągnięcia efektu ekologicznego konieczna jest współpraca i synergia wszystkich, choćby najdrobniejszych elementów. W przypadku instalacji grzewczej istotna jest też rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.

mgr inż. Wojciech Ratajczak Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają...

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają objąć również budynki mieszkalne [1]. Ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla tych pierwszych budynków nie wzbudza wątpliwości, mimo że uzyskanie wartości wskaźnika EPH+W poniżej 45 kWh/(m2 rok) będzie sporym wyzwaniem architektonicznym...

Joanna Ryńska Rynek wentylatorów - stabilizacja i oczekiwanie na nowe wymagania

Rynek wentylatorów - stabilizacja i oczekiwanie na nowe wymagania Rynek wentylatorów - stabilizacja i oczekiwanie na nowe wymagania

Dopóki nie pojawi się klarowna zapowiedź dalszych zmian przepisów regulujących wymagania wobec energo­oszczędności wentylatorów i systemów wentylacyjnych, producenci będą się koncentrować na poprawianiu...

Dopóki nie pojawi się klarowna zapowiedź dalszych zmian przepisów regulujących wymagania wobec energo­oszczędności wentylatorów i systemów wentylacyjnych, producenci będą się koncentrować na poprawianiu własności użytkowych urządzeń, m.in. ich charakterystyki, parametrów akustycznych czy wymiarów.

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Wpływ algorytmów sterowania na  efektywność ogrzewania podłogowego

Wpływ algorytmów sterowania na  efektywność ogrzewania podłogowego Wpływ algorytmów sterowania na  efektywność ogrzewania podłogowego

Stosowanie dobowej zmienności temperatury w instalacjach ogrzewania podłogowego jest utrudnione z powodu dużej pojemności cieplnej grzejników. Ponadto obniżanie temperatury może negatywnie wpływać na komfort...

Stosowanie dobowej zmienności temperatury w instalacjach ogrzewania podłogowego jest utrudnione z powodu dużej pojemności cieplnej grzejników. Ponadto obniżanie temperatury może negatywnie wpływać na komfort cieplny w pomieszczeniach.

mgr inż. Bartosz Radomski, mgr inż. Joanna Jaskulska Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych

Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych

W celu optymalizacji procesu projektowania budynków energooszczędnych, pasywnych i zeroenergetycznych warto już w fazie koncepcji przeprowadzić wielopoziomową analizę wyboru rozwiązania oraz niezbędne...

W celu optymalizacji procesu projektowania budynków energooszczędnych, pasywnych i zeroenergetycznych warto już w fazie koncepcji przeprowadzić wielopoziomową analizę wyboru rozwiązania oraz niezbędne symulacje. Wskazane jest współdziałanie projektanta instalacji z architektem w celu przygotowania propozycji działania układu oraz przeanalizowania jego możliwości technicznych. Przy wyborze rozwiązań priorytetem są pożądane parametry komfortu klimatycznego środowiska wewnętrznego przy jednoczesnym...

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

VTS Sp. z o. o. WING EC – jeszcze większe możliwości energooszczędnej kurtyny powietrznej

WING EC – jeszcze większe możliwości energooszczędnej kurtyny powietrznej WING EC – jeszcze większe możliwości energooszczędnej kurtyny powietrznej

Reprezentacyjny charakter strefy wejściowej współczesnego budynku nakłada wysokie wymagania na wszystkie montowane w niej elementy. Zatem możliwość precyzyjnego dopasowania zasięgu kurtyn powietrznych...

Reprezentacyjny charakter strefy wejściowej współczesnego budynku nakłada wysokie wymagania na wszystkie montowane w niej elementy. Zatem możliwość precyzyjnego dopasowania zasięgu kurtyn powietrznych i związanego z ich działaniem poziomu emitowanego dźwięku stanowi istotny czynnik jakościowy tych montowanych w strefie wejściowej urządzeń.

Redakcja RI Jak dobrać energooszczędny kran?

Jak dobrać energooszczędny kran? Jak dobrać energooszczędny kran?

Oferta armatury łazienkowej jest obecnie bardzo szeroka i producenci prześcigają się w rozwiązaniach zarówno energooszczędnych jak i tych, które mają nowoczesny design.

Oferta armatury łazienkowej jest obecnie bardzo szeroka i producenci prześcigają się w rozwiązaniach zarówno energooszczędnych jak i tych, które mają nowoczesny design.

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, mgr inż. Paweł Wajss, dr inż. Maciej Duraczyński Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych

Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych

Autorzy artykułu ukazali sposób użycia skupionego światła słonecznego przetransmitowanego za pomocą światłowodów. Zaprezentowali analizę widma światła odbitego od koncentratora i przetransmitowanego za...

Autorzy artykułu ukazali sposób użycia skupionego światła słonecznego przetransmitowanego za pomocą światłowodów. Zaprezentowali analizę widma światła odbitego od koncentratora i przetransmitowanego za pomocą światłowodu o zmiennej długości oraz wyniki symulacji komputerowych układu transportującego skupione światło za pomocą światłowodów. W przeprowadzonym eksperymencie wykazali, że skoncentrowane promieniowanie słoneczne może być zastosowane na potrzeby oświetleniowe. Wykonali symulacje natężenia...

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego

Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego

W artykule opublikowanym w „Rynku Instalacyjnym” 1–2/2016 [6] przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną nieodnawialną dla przykładowego domu jednorodzinnego...

W artykule opublikowanym w „Rynku Instalacyjnym” 1–2/2016 [6] przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną nieodnawialną dla przykładowego domu jednorodzinnego dla różnych konfiguracji systemu grzewczo-wentylacyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego uważnego zapoznania się z konfiguracją centrali wentylacyjnej przy wykonywaniu obliczeń energetycznych budynków, gdyż pobieżne traktowanie tej instalacji prowadzi do istotnych różnic w uzyskiwanych...

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

Redakcja RI Co warto wiedzieć o efektywności energetycznej?

Co warto wiedzieć o efektywności energetycznej? Co warto wiedzieć o efektywności energetycznej?

Na efektywność energetyczną budynków składa się wiele elementów, które jako całokształt wpływają na wartość rynkową tego obiektu. To ile będziemy musieli zapłacić za użytkowanie obiektu zależyw dużej...

Na efektywność energetyczną budynków składa się wiele elementów, które jako całokształt wpływają na wartość rynkową tego obiektu. To ile będziemy musieli zapłacić za użytkowanie obiektu zależyw dużej mierze od zastosowanych w nim energooszczędnych rozwiązań. Zaostrzające się dynamicznie wymagania dotyczące energooszczędności budynku jako całości, ale także odrębnych urządzeń funkcjonujących w instalacjach ogrzewania i wentylacji wymuszają na projektantach poszukiwanie nowych metod na ograniczenie...

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Konfiguracja systemów fotowoltaicznych

Konfiguracja systemów fotowoltaicznych Konfiguracja systemów fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne to nic innego jak instalacje elektryczne, których projektowanie i wykonanie wymaga przestrzegania przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Proces konfiguracji systemu PV...

Instalacje fotowoltaiczne to nic innego jak instalacje elektryczne, których projektowanie i wykonanie wymaga przestrzegania przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Proces konfiguracji systemu PV ułatwi wykorzystanie odpowiednich programów, jednak wcześniej należy się zapoznać z podstawowymi wytycznymi.

dr inż. Kazimierz Wojtas Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania...

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania go do obliczeń zapotrzebowania na energię niezbędną do chłodzenia budynków. Niniejsze opracowanie należy traktować komplementarnie z artykułem komentującym procedurę obliczeniową zawartą w nowej wersji rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku,...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.