RynekInstalacyjny.pl

PRO-VENT - oczyszczanie powietrza

PRO-VENT oczyszczanie powietrza

PRO-VENT oczyszczanie powietrza

Dziś "świadomy inwestor" nie tylko zdaje sobie sprawę ze znaczenia wentylacji, lecz coraz częściej poszukuje innowacyjnych rozwiązań wentylacyjnych. Jeśli obiekt już jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej, wówczas zainteresowanie inwestorów kieruje się ku rozwiązaniom systemowym, takim jak uzupełnienie instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję oczyszczania powietrza zewnętrznego.

treść sponsorowana

Świeże powietrze napływające do obiektów (mieszkalnych, usługowych, komercyjnych, użyteczności publicznej) w Polsce nie zawsze zasługuje na tę miano "świeżego". Znajdują się w nim bowiem m.in. bioaerozol, w tym zarodniki grzybów, bakterie i wirusy oraz cząstki pyłu zawieszonego. Szczególnie groźne, ze względu na silny negatywny wpływ na układ oddechowy, są cząstki o wielkości poniżej 2,5 μm (tzw. PM2.5), a wśród nich te zawierające benzopiren.

W Polsce dopuszczalne średniodobowe stężenie pyłów PM 2,5 wynosi 25 μg/m3, zaś średnioroczne - 20 μg/m3 (od 2020 r.). W polskich przepisach określono też dopuszczalną zawartość benzopirenu w pyle PM10 - zaledwie 1 ng/m3 (0,001 μg/m3). Napływające do pomieszczeń z zewnątrz czynniki biologiczne - głównie zarodniki grzybów, ale też bakterie i wirusy - wpływają na funkcjonowanie układu oddechowego. Jednym z zasadniczych problemów jest to, że nasilają objawy astmy i alergii.

Nic dziwnego, że inwestorzy – szczególnie ci odpowiadający za jakość powietrza, którym oddychają osoby wrażliwe, np. dzieci, osoby chore lub starsze – poszukują rozwiązań, które zapewnią odpowiednią jakość powietrza wentylacyjnego. Dowiedz się więcej >>

Jak uzupełnić istniejący system wentylacyjny o oczyszczanie powietrza?

W ostatnich latach na rynku karierę robią mobilne oczyszczacze powietrza, oparte o kompleksowe rozwiązania usuwania i dezaktywacji zanieczyszczeń z pomieszczeń. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość pracy w dowolnym pomieszczeniu, niezależnie od zastosowanego systemu wentylacyjnego. Chętnie zatem stosuje się je na przykład w mieszkaniach lub w budynkach wielorodzinnych z wentylacją grawitacyjną. Jednak każde pomieszczenie musi mieć własny oczyszczacz, który dodatkowo pracuje na powietrzu obiegowym (tym, które do pomieszczenia już napłynęło). Natomiast jeśli w obiekcie już działa system wentylacji mechanicznej opartej o centralę wentylacyjną (np. rekuperacyjną), lepiej zastosować modułowe rozwiązanie systemowe.

W działającej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej montuje się po prostu dodatkowy podzespół, którego rolą jest wyłącznie oczyszczanie powietrza. Z użytkowo - eksploatacyjnego punktu widzenia rozwiązanie to ma dwie zalety. Po pierwsze, wystarczy jeden moduł na całą instalację, montowany centralnie (zwykle na kanale za centralą wentylacyjną) i nie wpływający na aranżację pomieszczeń. Po drugie, moduł ten pracuje na powietrzu zewnętrznym. Do pomieszczeń dopływa zatem powietrze już oczyszczone.

Techniki stosowane w modułach oczyszczania powietrza

Na rynku można spotkać moduły z zastosowaniem kilku rozwiązań technicznych:

Pierwszym sposobem jest oczyszczanie powietrza na mechanicznych filtrach włókninowych (tkaninowych). Najczęściej, ze względu na wysoką skuteczność, stosuje się filtr HEPA (High Efficiency Particulate Absorber). Filtr ten usuwa z powietrza bakterie, aerozole, dym czy pyły PM 2,5. Skuteczność filtra HEPA określa się zgodnie z normą  PN-EN 1822:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Zgodnie z jej zapisami, filtr HEPA usuwa cząsteczki o średnicy 0,3 mm ze skutecznością 99,97%. Jest to ta średnica cząstek, dla których filtr działa najsłabiej. Moduł z filtrem HEPA wymaga zwykle dodatkowego, własnego wentylatora. Zapraszamy do współpracy >>

Drugim sposobem, choć działającym tylko na aerozol biologiczny, jest zastosowanie promieni UV. Pod względem dezynfekcji powietrza najskuteczniejsze jest promieniowanie UV-C o długości fali 250-280 nm (optimum: 265 nm). Moduł ma formę zamkniętej w odpowiedniej obudowie lampy, w której najczęściej wykorzystuje się światło o długości fali 254 nm. Lampę UV najlepiej montować jeszcze przed centralą - wówczas dodatkowo chroni się wymienniki centrali przed rozwojem mikroorganizmów.

Trzecim rozwiązaniem są tzw. elektrofiltry, czyli filtry wykorzystujące własności pola elektrycznego. W takim urządzeniu działają dwa mechanizmy, oba jednak oparte o to, że przepływające cząstki uzyskują ładunek elektryczny w procesie tzw. wyładowań koronowych. W pierwszej fazie tego procesu pole elektryczne wytwarzane przez urządzenie ładuje cząstki zanieczyszczeń fizycznych (pyłów). Dzięki temu są one przyciągane do odmiennie naładowanych elementów filtra (zależnie od rozwiązania technicznego - elektroda lub separator). Natsępnie, w polu elektrycznym powstają silnie aktywne cząstki OH-, tzw. wolne rodniki. Wchodzą one w reakcję z białkami w komórkach grzybów i bakterii czy otoczce wirusa. "Kradnąc" cząstki wodoru (H+) z białka, powodują degenerację komórki lub wirusa - patogen traci swoje zjadliwe własności. Produktem ubocznym reakcji jest woda (H2O - powstaje z połączenia grupy OH- i wodoru, H+).

Techniki oczyszczania - problemy użytkowe

Żadna z technik oczyszczania powietrza nie jest wolna od ograniczeń.

W przypadku filtrów HEPA zasadniczym problemem jest zwiększenie oporów przepływu instalacji. Duży opór na filtrze HEPA jest pochodną jego skuteczności (bardzo mały prześwit oczek tkaniny) i jest nieunikniony. Moduły z filtrem HEPA powinny więc mieć własny wentylator. Alternatywna praca wentylatora centrali na biegu wyższym niż przewidywał projekt może spowodować głośniejszą pracę i szybsze zużycie tego podzespołu. Dodatkowa moc pobierana przez wentylator - niezależnie, czy własny moduł HEPA, czy wyższy bieg wentylatora w centrali - powoduje większe zużycie energii. Problem ten można częściowo zniwelować, w okresach niższego zanieczyszczenia powietrza stosując by-pass (czyli nie korzystając z modułu). Drugim zagadnieniem jest konieczność stosunkowo częstej wymiany filtra, który nie należy do rozwiązań tanich.

Lampy UV - poza tym, że nie usuwają z powietrza pyłu zawieszonego - nie są obojętne dla zdrowia człowieka. Promieniowanie UV-C, zależnie od stężenia, może podrażniać lub uszkadzać powierzchnię skóry czy oczu. Dlatego tak ważne jest, by lampa UV jako podzespół w instalacji była zamknięta w specjalnej obudowie. Nie może występować zagrożenie bezpośredniego oddziaływania na ludzi, np. technika dokonującego przeglądu instalacji. Drugim problemem jest ograniczona żywotność lamp (do 10 tys. godz. roboczych).

W przypadku elektrofiltra należy wskazać na dwa zagadnienia. Po pierwsze, urządzenie do działania wymaga niewielkiej (ok. 20 W) ilości prądu, co oznacza konieczność doprowadzenia zasilania oraz wyższe (choć nieznacznie) zużycie prądu. Drugim zagadnieniem jest usuwanie zgromadzonych w filtrze zanieczyszczeń. Jeśli mają być usunięte z elektrody osadczej, jest to uciążliwe pod względem eksploatacyjnym. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest separator, który łatwo może wymontować i opróżnić sam użytkownik. Ostatnim, najpoważniejszym problemem jest powstawanie w procesie wyładowania koronowego ozonu. Ozon w ilościach większych niż 100 μg/m3 (zalecenie WHO) podrażnia spojówki i błony śluzowe dróg oddechowych. Może to powodować problemy z oddychaniem, funkcjonowaniem płuc oraz nasilaniem dolegliwości istniejących chorób układu oddechowego (np. astmy). Dlatego urządzenia do elektrofiltracji powinny zapewniać jak najniższą emisję ozonu.

Elektrofiltracja - czy można rozwiązać problem z ozonem?

Wśród proponowanych modułów na korzyść wyróżnia się elektrofiltr - pod warunkiem rozwiązania problemu emisji ozonu. Usuwa zarówno bioaerozol, jak i pyły (inaczej niż lampa UV) oraz dezaktywuje patogeny < 0,1 μm (próg dla filtra HEPA). W porównaniu z filtrem HEPA powoduje mniejsze zużycie prądu. Jeśli zaś chodzi o ozon, jego ilość zależy od wielkości wyładowania koronowego.

Zastosowanie niewielkiego (ale skutecznego do powstania pola elektrostatycznego)  wyładowania sprawia, że ilość emitowanego ozonu nie przekracza wartości dopuszczalnej. Zależność ta została wykorzystana w technologii Stopfield®, zastosowanej w fitrze CLEAN R z oferty firmy Pro-Vent. Rozwiązanie to obejmuje także drugi aspekt użytkowy - mianowicie oddzielania zanieczyszczeń w separatorze, a nie na elektrodzie. Dzięki temu eksploatacja elektrofiltra jest dużo łatwiejsza: wystarczy wymontować i opróżnić separator. Ciekawym rozwiązaniem użytkowym jest również zabudowanie w separatorze dodatkowego filtra węgla aktywnego. Usuwa on substancje organiczne (w tym wspomniany na początku benzopiren), co przekłada się na eliminację z powietrza zapachów. Dodatkowo, wraz z powietrzem dopływającym do pomieszczeń dostają się specjalnie przygotowane jony ujemne. Tak zjonizowane powietrze dodatnio wpływa na ogólny komfort użytkowników.

Moduły do oczyszczania powietrza - na co zwrócić uwagę?

Jak widać, rynek oferuje różne rozwiązania do oczyszczania powietrza przeznaczone do montażu w istniejącej instalacji wentylacyjnej. Sugestia projektanta czy instalatora oraz decyzja inwestora powinna opierać się o powyższe przesłanki techniczno-użytkowe. Dodatkowo, wybierając konkretne rozwiązanie do instalacji, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia montażowo-eksploatacyjne:

  • jakie są wymagania instalacyjne dla danego rozwiązania i czy instalacja daje możliwość ich spełnienia (np.  czy jest wystarczająco dużo miejsca). Urządzenia montuje się na kanale, najczęściej nawiewnym, w pewnej odległości od centrali lub na jej króćcu. Ta druga możliwość zarezerwowana jest dla rozwiązań pochodzących od jednego producenta (np. centrala Mistral i filtr CLEAN R firmy Pro-Vent). Większość rozwiązań instaluje się za centralą. Zapewnia to filtrację zgrubną powietrza na filtrach zamontowanych w centrali. Dzięki temu do urządzeń napływa powietrze pozbawione zanieczyszczeń grubych, co zwiększa czas pracy i żywotność urządzenia. Dopuszczalny jest montaż przed centralą, ale wówczas zwykle producent wymaga dodatkowego filtra zgrubnego;
  • ile prądu pobiera dane rozwiązanie (przy określonych założeniach dotyczących trybów pracy);
  • czy urządzenie jest dopuszczone do stosowania w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej - określa to atest Państwowego Zakładu Higieny;
  • jakie są koszty i wymogi eksploatacji, np. jakie elementy (filtry, separatory, lampy) trzeba czyścić lub wymieniać, jak często trzeba to robić i ile to kosztuje.
Pro-Vent logo PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE
ul. Posiłkowa 4A
Dąbrówka Górna, 47-300 Krapkowice
Telefon: 77 440 44 98
Faks: 77 440 44 92
info@pro-vent.pl
www.pro-vent.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Centrala nawiewno- wywiewna MISTRAL SLIM

Centrala nawiewno- wywiewna MISTRAL SLIM Centrala nawiewno- wywiewna MISTRAL SLIM

Centrala nawiewno-wywiewna Mistral SLIM 400 EC

Centrala nawiewno-wywiewna Mistral SLIM 400 EC

Centrala nawiewno- wywiewna MISTRAL P

Centrala nawiewno- wywiewna MISTRAL P Centrala nawiewno- wywiewna MISTRAL P

Centrala nawiewno-wywiewna Mistral P 400 EC

Centrala nawiewno-wywiewna Mistral P 400 EC

Wybrane dla Ciebie

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Najnowsze produkty i technologie

HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji....

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji. Zwiększy to oczywiście koszty inwestycji, a także zajmie dodatkowe miejsce w pomieszczeniach domu. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie klimakonwektorów wentylatorowych (ang. fancoil). Podstawową różnicą w porównaniu do grzejników jest w ich przypadku możliwość pracy zarówno w trybie...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic...

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic spełnił wszystkie wymagania inwestora dotyczące energooszczędności, wysokiej wydajności, elastyczności działania i efektywności. Składająca się z 250 pomieszczeń siedziba Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów to obecnie największy budynek w Polsce, w którym zainstalowano nowoczesny system VRF.

AS Energy Sp. z o.o. Konstrukcja silna jak korzeń

Konstrukcja silna jak korzeń Konstrukcja silna jak korzeń

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną...

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną włoską firmę Tree System jest dostępny w Polsce za pośrednictwem AS Energy.

PHU DAMBAT Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe do studni Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe....

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe. Stosuje się je w systemach nawadniających różnego typu, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i zakładach przemysłowych czy uprawach rolnych.

Aermec Polska Sp. z o.o. Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania....

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania. Dzięki temu nasze rozwiązania są w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów w wielu konkretnych zastosowaniach. W skład bogatej oferty produktów Aermec, z asortymentem obejmującym ponad 300 dostępnych pozycji, wchodzą agregaty wody lodowej, pompy ciepła, klimakonwektory, centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne,...

Caleffi Poland Sp. z o.o. Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami....

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami. Wzrost temperatury, w tym i w Polsce, postępuje szybciej niż prognozowali eksperci, a letnie fale upałów stają się powoli naszą codziennością. Zmiany klimatyczne wpływają między innymi na trendy w systemach grzewczo-chłodzących, a my jako producent komponentów dla tych systemów, widzimy wzrost...

Sunprofi Sp. z o.o. Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów...

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów jest już dostępna w magazynach Sunprofi.

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, jakie platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Thermoval Polska S.A. Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW! Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne...

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne urządzenia, jak i przez użytkowników, którzy korzystają z tych zaawansowanych systemów grzewczych. Firma jednak nie osiadła na laurach i wprowadza nowe urządzenia, które dopasowane są do aktualnych wymagań rynku, czyli oszczędzają energię, są zeroemisyjne i sterowane przy pomocy internetu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.