RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Wentylacja szkół – warunek konieczny dla rozwoju Polski

Jakość powietrza w szkołach jest obecnie dla Polski jednym z najważniejszych ­wyzwań
fot. pixabay

Jakość powietrza w szkołach jest obecnie dla Polski jednym z najważniejszych ­wyzwań


fot. pixabay

Inwestycja państwa w poprawę jakości powietrza w szkołach jest jedną z najbardziej opłacalnych, biorąc pod uwagę zarówno stopę zwrotu nakładów, jak i dalekosiężne skutki dla przyszłości naszego narodu – wykształcenie i zdrowie młodego pokolenia.

Zobacz także

merXu Integracja merXu z BaseLinkerem

Integracja merXu z BaseLinkerem Integracja merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, ogrzewanie...

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, ogrzewanie i hydraulika, bhp, narzędzia, przemysł i budowa maszyn.

Flowair Rooftop na upalne dni – alternatywa dla tradycyjnych systemów wentylacyjnych

Rooftop na upalne dni – alternatywa dla tradycyjnych systemów wentylacyjnych Rooftop na upalne dni – alternatywa dla tradycyjnych systemów wentylacyjnych

Lato w pełni, temperatury szybują wysoko i wszyscy myślą tylko o tym, jak się dobrze zabezpieczyć przed falami upałów. Co ciekawe, centrale wentylacyjne to niejedyne dostępne na rynku rozwiązanie. Coraz...

Lato w pełni, temperatury szybują wysoko i wszyscy myślą tylko o tym, jak się dobrze zabezpieczyć przed falami upałów. Co ciekawe, centrale wentylacyjne to niejedyne dostępne na rynku rozwiązanie. Coraz bardziej popularne stają się w Polsce urządzenia typu rooftop. Żeby pomóc ocenić tę technologię, przygotowaliśmy krótki przegląd jej zalet i potencjalnych zastosowań.

Armacell Poland Sp. z o.o. Nowy Tubolit Split & Duo Split – izolacja w służbie bezpieczeństwa

Nowy Tubolit Split & Duo Split – izolacja w służbie bezpieczeństwa Nowy Tubolit Split & Duo Split – izolacja w służbie bezpieczeństwa

Podczas wyboru materiałów izolacyjnych często porównujemy jedynie parametry związane z przewodnością cieplną, zapominając o pozostałych aspektach. Dobry produkt powinien być także wygodny w montażu, szczelny...

Podczas wyboru materiałów izolacyjnych często porównujemy jedynie parametry związane z przewodnością cieplną, zapominając o pozostałych aspektach. Dobry produkt powinien być także wygodny w montażu, szczelny i chroniący przed skraplaniem się wilgoci oraz, co niezmiernie ważne, zapewniać maksymalne bezpieczeństwo na wypadek pożaru.

Na termomodernizację szkół wydano dotychczas prawdopodobnie już ponad miliard złotych. Proces inwestycyjny przebiegał zwykle według jednego schematu – audyt, następnie przetarg na projekt i wykonawstwo, a następnie zasłona milczenia i brak jakiejkolwiek analizy czy refleksji dotyczącej osiągniętych oszczędności energetycznych. Uczestnicy może nawet nie byli zainteresowani jakością tego procesu przez cały czas jego trwania, także z tego powodu, że nikt tego od nich skutecznie nie wymagał. Nie łączono inwestycji termomodernizacyjnych z procesem zarządzania energią, kluczowym dla jej oszczędzania.

Nieprawidłowy bywa już sam początek tego procesu, czyli wybór audytora. Z reguły w 100% decyduje najniższa cena, a rekordziści, jak np. samorząd jednej z miejscowości na Pomorzu, posuwają się jeszcze dalej, dodając kolejne „ważne” kryterium – szybkość wykonania audytu. W efekcie system oceny ofert odbywa się na zasadzie: szybko i byle jak. A przecież to jakość audytu decyduje i przesądza o jakości inwestycji. We wspomnianej miejscowości szkoły po termomodernizacji miały według audytu zapotrzebowanie na energię końcową w wysokości 180 kWh/m2/rok.

Po byle jakim audycie szuka się podobnego projektu i najtańszego wykonawcy. Ten zaś kupuje oczywiście najtańsze materiały, które, jak wynika z kontroli GUNB, miewają nawet sfałszowane deklaracje właściwości użytkowych [1], w szczególności kluczową dla termomodernizacji wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]. W konsekwencji miliony zainwestowane w termomodernizację trafiają w błoto, bo jej rezultat jest często inny od oczekiwanego. Praktyka ta doprowadziła do prawdziwej katastrofy, jeśli chodzi o jakość powietrza w szkołach, ponieważ 99,9% przeprowadzonych termomodernizacji nie obejmowało wentylacji, pomimo że odpowiada ona za ponad połowę strat ciepła w budynkach szkolnych.

Należy podkreślić, że obecny rząd, jako pierwszy od zmiany ustroju w Polsce, słucha argumentów specjalistów alarmujących o problemie jakości powietrza w szkołach. Deklaracja z exposè premiera z 2019 r. o przystąpieniu do realizacji programu tysiąca zeroemisyjnych szkół jest pierwszym krokiem na długiej drodze do poprawy jakości powietrza w obiektach edukacyjnych [2,13]. W listopadzie 2020 r. obchodziliśmy jednak pierwszą rocznicę złożenia tej deklaracji i wciąż czekamy na podjęcie stosownych działań, tym bardziej że w dobie pandemii poprawa jakości powietrza w szkołach jest kluczowa dla przywrócenia nauki stacjonarnej. W przekonaniu autora jakość powietrza w szkołach jest obecnie dla Polski jednym z najważniejszych ­wyzwań.

Dlaczego wentylacja szkół jest tak ważna?

Powiedzenie, że „potrzebujemy czegoś jak powietrza” oznacza, że to coś jest niezbędne do życia. Nie wdając się w zawiłości fizjologii, zwróćmy uwagę na rolę tlenu, tego składnika powietrza, który jest niezbędny we wszystkich procesach energetycznych zachodzących w naszych organizmach. Upraszczając, jesteśmy napędzani paliwem w postaci węglowodanów, które w reakcji z tlenem dają nam energię. Złożony cykl tych reakcji chemicznych zwany jest cyklem Krebsa. W cyklu tym, tak jak w silniku spalinowym, paliwo to glukoza + tlen = energia + H2O + CO2. Wiemy, że jeśli np. w samochodzie zatkamy rurę wydechową, straci on moc, podobnie stanie się, jeśli krew i znajdująca się w niej hemoglobina nie usunie CO2 z komórek – źródło energii słabnie i zanika. Oddychając, produkujemy CO2, więc jeśli nie będziemy go usuwać z pomieszczeń, w których oddychamy, jego stężenie w powietrzu wzrośnie. Tym samym reakcja wymiany gazowej zachodząca w pęcherzykach płuc będzie mniej skuteczna i zwiększy się stężenie dwutlenku węgla we krwi, hemoglobina dostarczy mniej tlenu i usunie z komórek mniej CO2.

Wszyscy znamy uczucie przemożnej senności, a nawet otępienia ogarniające nas w niewentylowanych pomieszczeniach, szczególnie gdy przebywa w nich wiele osób. Spadek wydolności intelektualnej to niejedyny problem – dłuższe przebywanie w atmosferze o zbyt wysokim stężeniu CO2 prowadzi do zakwaszenia organizmu i szeregu poważnych schorzeń z tym związanych [3].

Jak pokazały liczne badania naukowe, gdy stężenie CO2 w powietrzu przekracza 1000 ppm (cząsteczek na milion), spada nasza sprawność umysłowa, a przy 2500 ppm przechodzimy w stan „zombie” [4]. W przebadanych polskich szkołach stężenie dwutlenku węgla na poziomie 2500 ppm osiągane jest już po 15 minutach od przewietrzenia klasy podczas przerwy, aby pod koniec lekcji sięgnąć nawet 4000 ppm [5]. Warto wiedzieć, że inspekcja weterynaryjna interweniuje, gdy stężenie CO2 w chlewniach przekracza 3000 ppm, a hodowcom świń zaleca się utrzymywanie tej wartości poniżej 2000 ppm. Przekroczenie tego poziomu prowadzi do zakwaszenia organizmów zwierząt i wiąże się ze stratami spowodowanymi niskim przyrostem wagi oraz chorobami, a nawet padnięciami [6]. Na szczęście dla świń, na straży ich dobrostanu stoi dbałość o efekty ekonomiczne hodowli. Wniosek nasuwa się jednoznaczny, choć brzmi dosadnie: polskie dzieci mają w szkołach powietrze gorszej jakości niż zwierzęta w chlewniach.

Jak wentylowane są polskie szkoły?

Za zły stan powietrza w klasach odpowiada sposób wentylacji – w ponad 99% szkół jest to wentylacja grawitacyjna (naturalna). Zgodnie z polskimi przepisami w pomieszczeniach tych należy zapewnić dwie wymiany powietrza na godzinę i każda klasa powinna mieć kanały wentylacji grawitacyjnej oraz nawiewniki lub okna z nawiewnikami, co powinno zapewnić jedną wymianę powietrza w ciągu godziny. Drugą wymianę ma zapewnić otwarcie okien podczas przerwy. Takie zalecenie nie uwzględnia jednak liczby uczniów w klasie, a przy jej średnim zagęszczeniu na jednego ucznia przypadają tylko 2 m2 powierzchni, czyli 6 m3 powietrza do oddychania (minimalna wysokość pomieszczeń szkolnych to 3 m). Prowadzi to do opisanej powyżej sytuacji, czyli nadmiaru dwutlenku węgla i braku świeżego powietrza. Przeciętne stężenie CO2 w klasie wynosi ok. 2500 ppm i dla podanego powyżej zagęszczenia uczniów przy zalecanych dwóch wymianach mamy strumień powietrza wentylacyjnego o wielkości 12 m3/h/ucznia, podczas gdy dla zaleconego przez WHO poziomu koncentracji CO< 1000 ppm konieczne jest co najmniej 30 m3/h/ucznia.

Koszty wentylacji i jej braku

Pomimo dramatycznie niedostatecznego poziomu wentylacji i tak generuje ona wysokie koszty. Ogrzanie powietrza wentylacyjnego w III strefie klimatycznej przy tradycyjnym sposobie wentylacji i cenie ciepła w wysokości 0,25 zł/kWh kosztuje rocznie 31,5 zł/m2. Co gorsza, taki sposób wentylacji szkół, prowadzący do wysokich rachunków za ogrzewanie i wysokiego stężenia CO2 w klasach, generuje także inne koszty.

Jeśli ogromny wysiłek finansowy państwa i obywateli na rzecz sfinansowania edukacji w szkołach mierzyć nakładami na edukację, to spadek efektywności procesu dydaktycznego spowodowany wpływem na uczniów nadmiernego stężenia CO2 w klasach będzie stratą równą nakładom pomnożonym przez procent tego spadku. Zakładając ostrożnie, że spadek ten, wyższy w sezonie grzewczym i niższy latem, wynosi średnio w ciągu roku szkolnego 20%, przy 4,5 mln uczniów i rocznym koszcie kształcenia przypadającym na jednego ucznia w wysokości 17 tys. zł [7] stratę z tytułu obniżenia sprawności intelektualnej uczniów i nauczycieli na skutek niedostatecznej wentylacji w szkołach można oszacować na 4,5 mln×17 tys. zł/rok×20% = 15,3 mld zł/rok. Albo inaczej: jeśli nauka w klasach ze złą wentylacją trwa 8 lat, to przy dobrej wentylacji ten sam wynik nauczania można by osiągnąć w okresie krótszym o 1,6 roku.

Kolejny aspekt: niedostateczna wentylacja klas wbrew pozorom nie chroni dzieci przed katastrofalną jakością powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym w Polsce. Mamy najgorsze powietrze w Europie, a poziom stężenia pyłów PM2,5 i PM10 wielokrotnie przekracza normy WHO. Szczególnie groźne jest ponad sześciokrotne średnioroczne przekroczenie normy dot. silnie kancerogennego benzo(a)pirenu. Wentylowanie klas polegające na otwieraniu okien podczas przerw nie zapewnia właściwego stężenia CO2, co więcej, powoduje, że stężenie zanieczyszczeń powietrza w klasie jest większe niż na zewnątrz, ponieważ otwierając okna, wymieniamy powietrze na zewnętrzne, z pyłem. Po zamknięciu okien część pyłów osiada na powierzchniach i ubraniach, a także zatrzymywana jest w pęcherzykach płucnych uczniów. Przy kolejnym wietrzeniu częściowo oczyszczone z pyłów powietrze jest usuwane, a do klasy wprowadzana kolejna porcja smogu. Przy intensywniejszym ruchu uczniów osadzone na powierzchniach pyły unoszą się i – jak pokazują pomiary – zapylenie wewnętrzne może chwilowo nawet kilkukrotnie przewyższyć poziom zapylenia zewnętrznego. Z wielu względów dzieci są bardziej niż dorośli narażone na choroby wywoływane przez składniki smogu [8]. Tym samym uczęszczanie do szkoły wentylowanej w tradycyjny sposób naraża je na choroby układu oddechowego, naczyniowego i nerwowego, astmę, zmiany w mózgu i liczne rodzaje raka.

Zwiększone zapylenie wpływa także na poziom inteligencji, a dzieci narażone na smog w klasie są w przyszłości szczególnie podatne na POChP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc [9].

Straty spowodowane smogiem w klasach stanowią istotną część 111 mld zł rocznych strat ponoszonych przez Polskę na skutek zanieczyszczenia powietrza [10]. Sytuacja ta kładzie się cieniem na przyszłości naszego narodu, bo kolejne pokolenia będą wchodziły w życie obciążone bagażem przewlekłych chorób i braków w wykształceniu.

Jak widać zatem trudno przeceniać pierwszą w historii III RP inicjatywę rządu zmierzającą do zmiany tej sytuacji. Patrząc na skalę strat finansowych i cierpienia będącego udziałem najmłodszych w wyniku chorób wywołanych wielogodzinnym przebywaniem w trującej atmosferze klas, warto inaczej spojrzeć na obowiązek szkolny, który poza misją przygotowania do dorosłego życia niesie ryzyko kalectwa na całe życie, jeśli realizowany jest w obiektach o silnym zanieczyszczeniu powietrza.

Osobną kwestią jest skażenie mikrobiologiczne niedostatecznie wentylowanych klas. Wydychane przez chore dzieci powietrze, zawierające aerozol mikrobów i wirusów, nie jest szybko usuwane przez system wentylacyjny, ale trafia do płuc dzieci zdrowych, zarażając je. Mogłoby temu zapobiec częstsze wietrzenie, zalecane w wielu krajach [11], ale w licznych miejscowościach w Polsce ze względu na występowanie smogu nie jest to wskazane.

Kierunek zmian

Pozostaje pytanie, czy istnieje jakieś rozwiązanie tego problemu kwadratury koła? Odpowiedź może być zaskakująca – tak, i to bardzo opłacalne, uwzględniając skalę strat, jakie ponosimy w wyniku wadliwego systemu wentylacji szkół. Tym rozwiązaniem jest wprowadzenie w szkołach wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Nowoczesne centrale wentylacyjne dzięki bardzo cichej pracy mogą być instalowane w klasach, zapewniając kontrolę stężenia CO2 na optymalnym poziomie < 1000 ppm. Dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła i nowoczesnym wentylatorom oszczędności energii w stosunku do obecnego systemu wentylacji mogą być wyższe niż 80%. Ponadto taki system wentylacji umożliwia efektywne usuwanie powietrza wydychanego poza strefę przebywania ludzi, co zapobiega wzajemnemu zarażaniu się uczniów.

Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm oferujących centrale wentylacyjne dla szkół. Większość urządzeń spełnia wszystkie wymagania norm i z powiedzeniem mogłyby być stosowane powszechnie. Nieliczne szkoły poddane zostały bowiem kompleksowej termomodernizacji, dzięki czemu jakość powietrza w ich klasach jest odpowiednia przy radykalnie niższych kosztach eksploatacyjnych [12]. Pojawiają się też niestety oferty central wentylacyjnych dla szkół, które nie spełniają żadnych wymagań, ale mają atrakcyjną cenę. Zachęceni nią samorządowcy mogą w skali kraju utopić miliony w wadliwym sprzęcie, dlatego warto rozpowszechniać dobre praktyki wyboru sprzętu wentylacyjnego dla szkół. Jakimi zatem kryteriami powinny się kierować samorządy?

Warunki techniczno­-ekonomiczne i kryteria wyboru systemu wentylacyjnego dla szkół

Instalowane w szkołach rekuperatory powinny spełniać obowiązujące w UE wymagania dla urządzeń wentylacyjnych i być dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim. Ponadto ich wydajność powinna zapewniać zgodną z wytycznymi WHO jakość powietrza w klasach szkolnych, czyli stężenie CO2 < 1000 ppm. Kolejne wymagania dla central to:

 • zgodność z rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1254/2014 regulującym wymagania dot. efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych,
 • klasa energetyczna: A+,
 • filtry: klasy min. ePM1 75% wg ISO 16890,
 • poziom hałasu: < 40 dB (wg PN-EN 13141-7),
 • wydatek nominalny: min. 30 m3/ucznia.

Rynkowe kryteria wyboru oferty instalacji wentylacyjnej mogą zostać sprowadzone do dwóch parametrów, z których pierwszym jest prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) na instalację wentylacji. Jego wartość wyliczamy ze wzoru:

gdzie:

CAPEX – koszty inwestycyjne, na które składają się:

 1. koszt centrali,
 2. koszt osprzętu, czyli kanałów wentylacyjnych i ich izolacji oraz wewnętrznych i zewnętrznych czerpni i wyrzutni anemostatów itp.,
 3. koszt systemu sterowania (BMS),
 4. koszt instalacji całego systemu;

∆EK – różnica pomiędzy kosztami ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego przed i po inwestycji;

OPEX – koszty eksploatacji, na które składają się:

 1. roczny koszt energii elektrycznej zapewniający działanie:
  • wentylatorów,
  •  systemu odmrażania wymiennika,
  • układu nawilżania powietrza (jeśli centrala wentylacyjna nie ma układu odzysku wilgoci z powietrza usuwanego, powinna być obligatoryjnie wyposażona w układ nawilżania powietrza. Brak takiego układu zagraża zdrowiu dzieci),
  • automatyki;
 2. koszt filtrów i ich wymiany;
 3. koszty czyszczenia kanałów wentylacyjnych;
 4. koszty serwisu.

Drugim kryterium powinny być warunki finansowania inwestycji. Biorąc pod uwagę złożoność techniczną instalacji i trudne do wyceny ryzyko eksploatacyjne, najkorzystniejszą formą realizacji inwestycji jest formuła, w której koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO (Energy Service Company), a następnie, w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy ona w podziale korzyści z tytułu inwestycji lub modernizacji. W tej formule kryterium wyboru stanowi podział korzyści pomiędzy firmą ESCO i jednostką samorządu terytorialnego będącą właścicielem szkoły.

Pomimo że modernizacja wentylacji polegająca na zastąpieniu wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną z rekuperacją to duża inwestycja, rzędu 350–400 zł/m2 klasy, już tylko z tytułu oszczędności energii powinna się ona zwrócić w okresie krótszym niż 15 lat. Przy obecnych stopach procentowych jest to bardzo opłacalne przedsięwzięcie. Jeśli dodatkowo uwzględnimy wspomniane powyżej straty społeczne i gospodarcze, to inwestycja państwa polskiego w poprawę jakości powietrza w szkołach będzie jedną z najbardziej opłacalnych, biorąc pod uwagę zarówno stopę zwrotu nakładów, jak i dalekosiężne skutki dla przyszłości naszego narodu. Nie ma bowiem lepszej inwestycji niż ta w wykształcenie i zdrowie młodego pokolenia, a cóż dopiero, jeśli dodatkowo wiąże się ona z redukcją emisji CO2.

Literatura

 1. https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/jakosc-wyrobow-budowlanych-prawda-czy-falsz-aa- hNqd-WJMS-cBfe.html (dostęp: 12.01.2021).
 2. https://300gospodarka.pl/live/9-najwazniejszych-deklaracji-gospodarczych-w-expose-premiera-morawieckiego (dostęp: 12.01.2021).
 3. https://diagnozujmy.pl/dwutlenek-wegla/ (dostęp: 12.01.2021).
 4. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2016/631.pdf (dostęp: 12.01.2021).
 5. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1431184% 2Cbadania-stezenie-co2-w-szkolach-jest-zbyt-wysokie.html (dostęp: 12.01.2021).
 6. https://www.nanosens.pl/2017/04/13/gazy-w-obiektach-inwentarskich (dostęp: 12.01.2021).
 7. https://forsal.pl/artykuly/646814,raport-oecd-ile-kosztuje-wyksztalcenie-obywatela-polski.html (dostęp: 12.01.2021).
 8. Niepublikowane badania własne w Zespole Szkół nr 33 w Warszawie.
 9. https://parenting.pl/smog-jest-przyczyna-wielu-groznych- chorob-u-dzieci (dostęp: 12.01.2021).
 10. https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/polska- placi-za-smog-111-mld-zl-rocznie-raport-deloitte/sxzzdel (dostęp: 12.01.2021).
 11. https://www.dw.com/pl/niemieckie-szko%C5%82y-i- covid-19-wietrzenie-to-podstawa/a-55326818 (dostęp: 12.01.2021).
 12. http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art =2233 (dostęp: 12.01.2021).
 13. https://www.gov.pl/web/premier/stenogram-expos- mateusza-morawieckiego-2019 (dostęp: 12.01.2021).

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Wiktor Koselak, mgr inż. Jacek Krystek, mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element,...

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

Waldemar Joniec Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi,...

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.

dr inż. Grzegorz Kubicki, mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka Nowe wydanie Wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych”

Nowe wydanie Wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych” Nowe wydanie Wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych”

Systemy oddymiania klatek schodowych powinny być budowane tak, aby zapewniać możliwie najwyższą efektywność w największej liczbie przypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas ewakuacji lub akcji gaśniczej...

Systemy oddymiania klatek schodowych powinny być budowane tak, aby zapewniać możliwie najwyższą efektywność w największej liczbie przypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas ewakuacji lub akcji gaśniczej konkretnego obiektu. Na konieczność stosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań systemów oddymiania klatek schodowych wskazują m.in. wnioski z badań oraz przebieg akcji ratowniczych. Zasady projektowania, konstruowania i funkcjonowania skutecznych rozwiązań tego typu opisane zostały w Wytycznych...

mgr inż. Kamil Kowalczyk Modernizacja wentylacji w szpitalu

Modernizacja wentylacji w szpitalu Modernizacja wentylacji w szpitalu

Obiekty służby zdrowia mają wysokie wymagania sanitarno-higieniczne. Podczas modernizacji oddziałów szpitalnych należy dążyć do wykonania skutecznej instalacji wentylacyjnej z zachowaniem zasad podziału...

Obiekty służby zdrowia mają wysokie wymagania sanitarno-higieniczne. Podczas modernizacji oddziałów szpitalnych należy dążyć do wykonania skutecznej instalacji wentylacyjnej z zachowaniem zasad podziału na strefy i doborem rozwiązań ekonomicznych podczas eksploatacji.

Michał Urasiński Praktyczne aspekty zapewniania odpowiedniej jakości powietrza w budynkach szkolnych

Praktyczne aspekty zapewniania odpowiedniej jakości powietrza w budynkach szkolnych Praktyczne aspekty zapewniania odpowiedniej jakości powietrza w budynkach szkolnych

Zmęczenie i osłabiona zdolność do koncentracji jest często efektem złej jakości powietrza w budynkach. Problem ten dotyczy także szkół, zwłaszcza poddanych termomodernizacji i wymianie stolarki okiennej....

Zmęczenie i osłabiona zdolność do koncentracji jest często efektem złej jakości powietrza w budynkach. Problem ten dotyczy także szkół, zwłaszcza poddanych termomodernizacji i wymianie stolarki okiennej. Dostępnych jest szereg rozwiązań wentylacji mechanicznej możliwych do zastosowania w szkołach. Przy ich wyborze warto zwracać uwagę na wszystkie koszty, nie tylko inwestycyjne. Trzeba unikać rozwiązań, w których energia potrzebna do wprowadzenia odpowiedniej ilości tlenu w odpowiedniej temperaturze...

Michał Zając Narzędzia BIM dla branży instalacyjnej – dodatki do programów

Narzędzia BIM dla branży instalacyjnej – dodatki do programów Narzędzia BIM dla branży instalacyjnej – dodatki do programów

Procesowi upowszechniania się w branży oprogramowania CAD towarzyszyły różne wątpliwości. Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o dostarczanie projektów w BIM. I również teraz ten, kto...

Procesowi upowszechniania się w branży oprogramowania CAD towarzyszyły różne wątpliwości. Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o dostarczanie projektów w BIM. I również teraz ten, kto już poznał nowe narzędzia, nie będzie chciał z nich zrezygnować. Na razie projekt instalacji można szybciej wykonać tradycyjnie niż w BIM, ale czas potrzebny do jego wykonania to nie wszystko – coraz bardziej liczy się cały proces inwestycyjny i późniejsza eksploatacja. A tego zwykły CAD nie zapewni.

Redakcja RI Garażowe detektory gazów

Garażowe detektory gazów Garażowe detektory gazów

W garażach sprawna wentylacja i systemy wykrywania niebezpiecznych gazów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania. Nadmiar spalin, wycieki LPG czy dymy z pożarów to czynniki zagrażające zdrowiu,...

W garażach sprawna wentylacja i systemy wykrywania niebezpiecznych gazów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania. Nadmiar spalin, wycieki LPG czy dymy z pożarów to czynniki zagrażające zdrowiu, a nawet życiu użytkowników. Garaże otwarte są w niewielkim stopniu narażone na takie niebezpieczeństwa, ale zamknięte obiekty wielostanowiskowe muszą być już wyposażone w skuteczny system wykrywania niebezpiecznych substancji.

Redakcja RI Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych....

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych. Wymaga to stosowania dla danego budynku rozwiązań technicznych zgodnych z opracowanym dla niego scenariuszem pożarowym. Liczy się rzeczywista efektywność zastosowanych systemów.

Waldemar Joniec Odzysk ciepła z kanalizacji

Odzysk ciepła z kanalizacji Odzysk ciepła z kanalizacji

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz...

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz montowane są szczelne okna, a także odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Jednakże w ściekach odprowadzanych do kanalizacji „drzemie” dość dużo energii. Na świecie powstało kilka technologii odzysku ciepła ze ścieków.

jr Detektory gazów a sterowanie wentylacją w garażach

Detektory gazów a sterowanie wentylacją w garażach Detektory gazów a sterowanie wentylacją w garażach

Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego.

Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych

Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych

Jednym z obowiązków szkół publicznych jest konieczność zapewnienia uczniom miejsca i warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Miejscami takimi są szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne....

Jednym z obowiązków szkół publicznych jest konieczność zapewnienia uczniom miejsca i warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Miejscami takimi są szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne. W artykule omówiono wentylację małych, szkolnych sal gimnastycznych, problemy z nią związane i sposoby ich rozwiązywania.

Redakcja RI Wentylacja, klimatyzacja z odzyskiem ciepła i rekuperatory - zasady działania

Wentylacja, klimatyzacja z odzyskiem ciepła i rekuperatory - zasady działania Wentylacja, klimatyzacja z odzyskiem ciepła i rekuperatory - zasady działania

Odpowiednie temperatura oraz wilgotność względna powietrza, a także prędkość przepływu powietrza – to czynniki, które decydują o odczuwanym przez nas komforcie w pomieszczeniu. Optymalny klimat może zapewnić...

Odpowiednie temperatura oraz wilgotność względna powietrza, a także prędkość przepływu powietrza – to czynniki, które decydują o odczuwanym przez nas komforcie w pomieszczeniu. Optymalny klimat może zapewnić właściwie dobrana, zainstalowana i użytkowana centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna.

mgr inż. Mikołaj Matuszczak Wybrane parametry powietrza wewnętrznego obiektów biurowych

Wybrane parametry powietrza wewnętrznego obiektów biurowych Wybrane parametry powietrza wewnętrznego obiektów biurowych

W artykule skupiono się na scharakteryzowaniu parametrów mikroklimatu wpływających na odczucie komfortu cieplnego w oparciu o wytyczne zawarte w Polskich Normach oraz rozporządzeniach.

W artykule skupiono się na scharakteryzowaniu parametrów mikroklimatu wpływających na odczucie komfortu cieplnego w oparciu o wytyczne zawarte w Polskich Normach oraz rozporządzeniach.

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

Marcin Gasiński Wentylacja ogólna po zmianie przepisów WT 2018

Wentylacja ogólna po zmianie przepisów WT 2018 Wentylacja ogólna po zmianie przepisów WT 2018

Zmiany warunków technicznych w zakresie wentylacji ogólnej dotyczą m.in. wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach, warunków stosowania i regulacji instalacji wentylacyjnych, ochrony...

Zmiany warunków technicznych w zakresie wentylacji ogólnej dotyczą m.in. wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach, warunków stosowania i regulacji instalacji wentylacyjnych, ochrony pomieszczeń przed zanieczyszczeniami zapachowymi, a także izolacji termicznej przewodów wentylacji i klimatyzacji.

Materiały PR Co to jest wentylacja mechaniczna?

Co to jest wentylacja mechaniczna? Co to jest wentylacja mechaniczna?

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane powietrze jest filtrowane (jakość filtracji zależy od klasy filtra i zastosowanych rozwiązań dodatkowych).

dr inż. Piotr Kowalski , dr inż. Dariusz Kwiecień Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach...

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu lub wilgotności względnej.

Waldemar Joniec Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań

Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań

Autor przedstawia nowoczesne rozwiązania techniczne (rekuperatory) gwarantujące wysoką efektywność wymiany powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach budynków.

Autor przedstawia nowoczesne rozwiązania techniczne (rekuperatory) gwarantujące wysoką efektywność wymiany powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach budynków.

Paweł Bocian Właściwa wentylacja hali basenowej

Właściwa wentylacja hali basenowej Właściwa wentylacja hali basenowej

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Wojciech Cepiński Free cooling w klimacie polskim

Free cooling w klimacie polskim Free cooling w klimacie polskim

Właściwe wykorzystanie chłodzenia swobodnego umożliwia ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie to powinno być każdorazowo brane pod uwagę już na etapie planowania, projektowania i realizacji nowych obiektów,...

Właściwe wykorzystanie chłodzenia swobodnego umożliwia ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie to powinno być każdorazowo brane pod uwagę już na etapie planowania, projektowania i realizacji nowych obiektów, jednak jego zastosowanie musi zostać poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną, gdyż inwestycja ta może się okazać zarówno opłacalna, jak i zupełnie nierentowna.

Redakcja RI Czym są kurtyny powietrzne

Czym są kurtyny powietrzne Czym są kurtyny powietrzne

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

Redakcja RI Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania...

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania nawiewanego, świeżego powietrza.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

Materiały PR Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej?

Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej? Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej?

Każdy budynek musi mieć odpowiednią wentylację. Jej zadanie polega na filtrowaniu i wymianie zużytego powietrza na nowe, co jest konieczne przy oddychaniu osób przebywających w danych budynku. Co więcej,...

Każdy budynek musi mieć odpowiednią wentylację. Jej zadanie polega na filtrowaniu i wymianie zużytego powietrza na nowe, co jest konieczne przy oddychaniu osób przebywających w danych budynku. Co więcej, wentylacja potrzebna jest także wszystkim sprzętom znajdującym się w pomieszczeniu, aby mogły prawidłowo funkcjonować. Dlatego wentylacja musi dobrze spełniać swoje zadanie. System wentylacji mechanicznej zapewnia niezależne od warunków pogodowych stałe dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.