RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nasze współdziałanie to przejaw dojrzewania rynku

Od lewej: R. D’Antoni, M. Kokot, K. Osipowicz, P. Szczurek, S. Maciejewski, K. Zadorecki
Fot. WJ

Od lewej: R. D’Antoni, M. Kokot, K. Osipowicz, P. Szczurek, S. Maciejewski, K. Zadorecki


Fot. WJ

Z członkami zarządu Związku Hurtowników Branży Instalacyjnej SHI rozmawia redaktor naczelny "Rynku Instalacyjnego" - Waldemar Joniec.

Zobacz także

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta

Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i efektywność energetyczną staje się coraz ważniejsza, wybór odpowiedniego kotła grzewczego ma kluczowe znaczenie. W ofercie marki Beretta pojawiły...

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i efektywność energetyczną staje się coraz ważniejsza, wybór odpowiedniego kotła grzewczego ma kluczowe znaczenie. W ofercie marki Beretta pojawiły się nowe kompaktowe kotły kondensacyjne Power Evo-X, które spełniają najwyższe standardy jakości, efektywności i przyjazności dla środowiska.

ASAJ Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym...

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym artykule zastanowimy się, jakie są obecnie dostępne opcje, jakie są ich zalety i wady, a także na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu grzewczego.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

8 kwietnia 2015 r. w Łodzi odbyło się inauguracyjne posiedzenie kierownictwa Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI.

SHI działa w formie związku pracodawców, a jego założycielem jest 11 firm i grup zakupowych, które obsługują ok. 80% rynku materiałów branży sanitarnej, grzewczej i instalacyjnej.

Związkiem SHI kieruje pięcioosobowy zarząd w składzie: przewodniczący zarządu Krzysztof Osipowicz (BIMs Plus) oraz członkowie: Marek Kokot (Sanpol), Sławomir Maciejewski (Grupa SBS), Paweł Szczurek (Grudnik) i Krzysztof Zadorecki (Grupa ABG). Dyrektorem zarządzającym Związku jest Ryszard D’Antoni, będący jednocześnie dyrektorem zarządzającym pokrewnej organizacji – Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE.

    • Co było impulsem do powołania Związku SHI?

Krzysztof Osipowicz: W tym gronie znamy się od prawie 20 lat. W ostatnim czasie wzrosła dynamika zmian na rynku i w naszej branży – jest wiele spraw, które wymagają wspólnego działania, takich jak np. stanowienie prawa dotyczącego branży, wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych oraz standardów, m.in. dotyczących obrotu odpadami. Ponadto w Polsce brakuje wiarygodnej informacji statystycznej, a ta każdemu z nas jest potrzebna, żeby zbadać rynek i wiedzieć, w którym kierunku się on rozwija.

Nasza branża wciąż funkcjonuje przy wysokim poziomie ryzyka – zastanawialiśmy się, jak w ramach dopuszczalnych ram można byłoby nad nim zapanować. Zamierzamy skorzystać ze wsparcia w tej kwestii profesjonalnych firm, ale jako Związek chcemy mieć wpływ na to, jak będą wyglądały nasze działania. Dotychczas spotykaliśmy się ze sobą z inicjatywy np. przemysłu, ale już czas, żeby to była nasza własna inicjatywa i działania według naszych zasad.

Zaprosiliśmy do współpracy również p. Ryszarda D’Antoni, który jest dyrektorem zarządzającym Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki. Wspomoże on nas swoim wieloletnim doświadczeniem w pracach związku pracodawców.

    • Wyznaczyli Państwo wiele celów, które z nich będą realizowane w pierwszym rzędzie?

Krzysztof Osipowicz: Celem nadrzędnym jest podejmowanie wszelkich działań integrujących środowisko branży sanitarnej, grzewczej i instalacyjnej. Szczególnie zależy nam na promowaniu trójstopniowego modelu dystrybucji opartego na kompetencjach, profesjonalizmie i odpowiedzialności niezbędnej w obrocie materiałami inwestycyjnymi. Następuje bowiem dynamiczna zmiana komunikacji w branży i pojawiają się różne pomysły na zmianę modelu funkcjonowania, m.in. by komunikacja odbywała się tylko przez internet.

Naszym zdaniem w handlu dobrami inwestycyjnymi bardzo ważny jest profesjonalizm i odpowiedzialność. Oferujemy elementy pewnej całości, która musi potem dobrze funkcjonować. A mamy do czynienia z wysoką temperaturą, ciśnieniem, trującymi i wybuchowymi gazami – tego nie można puścić na żywioł, bo grozi bezpieczeństwu użytkowników.

Z pełną odpowiedzialnością mówimy: w naszej branży nie można zdać się tylko na sprzedaż według modelu i z użyciem narzędzia takiego, jak dla typowych dóbr konsumpcyjnych. Nasz cel to także stałe zwiększanie profesjonalizmu naszych pracowników. Będzie on wspierany nowymi narzędziami, jak np. e-learning, tworzone też będą powszechne, sprawdzone standardy, tak aby cała branża coraz bardziej się profesjonalizowała. Zostało to zapisane w preambule naszego statutu i zainspirowało nas, by stworzyć Związek.

Kolejny cel to uporządkowanie obiegu informacji – zdefiniowanie pojęć, uporządkowanie klasyfikacji towarowej i popularyzacja europejskich standardów branżowych dotyczących opisów towarów, wymiana plików informatycznych i rozwiązań organizacyjnych dotyczących obrotu odpadami.

Chcemy zainspirować producentów i całe środowisko tak, by uporządkować to zagadnienie i sprawić, żeby komunikacja między przemysłem, projektantami i wykonawcami oraz użytkownikami nabrała nowej, solidnej formy, jednoznacznej dla wszystkich uczestników obrotu dobrami inwestycyjnymi. Branża inwestycyjna nie może spontanicznie, bezkrytycznie adaptować rozwiązań, które są dobre dla branży artykułów konsumpcyjnych.

Jesteśmy od kilkunastu lat członkiem UE, uczestnikiem wspólnego rynku i mechanizmów stanowienia prawa oraz wytycznych technicznych. Wśród naszych celów jest też dążenie do zbudowania trwałych relacji z branżowymi organizacjami europejskimi, m.in. po to, by móc uczestniczyć w ich pracach i stanowieniu prawa oraz wytycznych i standardów, które potem obowiązują cały rynek Wspólnoty. Planujemy nawiązanie kontaktu z Europejską Federacją Stowarzyszeń Hurtowników Branży Sanitarno-Grzewczej (FEST).

Prawo europejskie ma duży wpływ na naszą branżę. Przykładowo od września mamy nowe certyfikaty energetyczne, od stycznia nie możemy obracać kotłami z otwartą komorą spalania, od jakiegoś czasu możemy oferować pompy jedynie o odpowiedniej sprawności itd. To w ramach UE stanowione są zasady, które wpływają na całe sektory gospodarki.

Branża elektryczna ma np. wsparcie dla ogniw fotowoltaicznych, a my adekwatnego dla kolektorów słonecznych już nie. Chcemy też zwrócić uwagę społeczności europejskiej, że w obecnej sytuacji należy się przyjrzeć rozwiązaniom, które dają wymierne efekty – czyli mniej energii zużywanej na ogrzewanie i klimatyzację.

SHI ma na tym polu ważne zadania oraz zobowiązania wobec społeczeństwa – ma wpływać na to, by decyzje w sprawie wykorzystania energii były podejmowane świadomie, z korzyścią dla całego społeczeństwa. W działaniach tych będziemy współpracować ze stowarzyszeniami pokrewnymi, które zrzeszają projektantów i producentów, tak aby mówić wspólnym głosem, gdyż ten jest lepiej słyszany przez tych, którzy mają wpływ na stanowienie prawa.

Ale nie stoją przed nami tylko wielkie wyzwania, również prozaiczne problemy wymagają przyjęcia standardów dla całej branży. Na przykład jeśli dociera do nas samochód od dostawcy, to kto ma go rozładować – nasi pracownicy czy kierowca dostawcy? To wbrew pozorom bardzo ważne, gdyż niektórzy ubezpieczyciele przyjmują, że samochód i jego paka to teren obcego zakładu pracy, zatem my możemy przejąć towar postawiony na naszej rampie. Jeśli wszyscy przyjmiemy jeden standard, unikniemy zbędnych problemów i niepotrzebnych kosztów oraz nieporozumień.

    • Ilu członków liczy Związek i jaka to część rynku?

Krzysztof Osipowicz: Mamy obecnie 11 członków, razem obejmujemy 80% rynku hurtowego branży instalacyjnej. SHI jest otwarte – nie ma żadnych ograniczeń co do formy działalności gospodarczej. Są wśród nas grupy zakupowe oraz firmy, które funkcjonują w oparciu o zwarty kapitał, i chcemy stworzyć szeroką reprezentację dużych i małych podmiotów. Liczymy także na to, że będzie za nami stała sprawność ekonomiczna – nasze SHI to nie korporacja. Jesteśmy grupą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i jeżeli dostrzegamy, że coś leży w naszym wspólnym interesie, robimy to.

Będziemy się także starali przyciągać uwagę prasy branżowej i mamy nadzieję, że otrzymamy od niej odpowiednie wsparcie dla naszych inicjatyw, tak abyśmy mogli docierać do całego rynku. Liczymy, że SHI z czasem obejmie cały rynek hurtowy i będzie reprezentantem wszystkich jego uczestników.

Marek Kokot: To pierwsza próba porozumienia się i wspólnego działania firm, które na co dzień konkurują ze sobą. Ważne jest, że dostrzegamy konieczność powołania takiego związku, bo istnieją wspólne płaszczyzny, na których nie da się wiele osiągnąć bez współpracy. Okazało się, że takie porozumienie jest możliwe i korzyści mogą czerpać wszyscy. Chcę to szczególnie podkreślić, by zachęcić inne firmy do włączenia się w prace Związku SHI.

Co z doświadczeń Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki można wykorzystać?

Ryszard D’Antoni: Zdecydowałem się na przyjęcie propozycji wspierania Związku Hurtowników Branży Instalacyjnej, bo widzę pewną synergię miedzy branżami instalacyjną i elektrotechniczną. W trakcie realizacji inwestycji ich przedstawiciele pracują obok siebie i mają podobne, wręcz niemal identyczne problemy. Branża elektrotechniczna korzysta z ETIM – ujednoliconej klasyfikacji produktów elektrotechnicznych zaprojektowanej tak, by ułatwić wszystkim podmiotom w tym sektorze jednoznaczną i skuteczną komunikację dotyczącą wyrobów.

Zapobiega to m.in. językowemu zamieszaniu i błędom, pozwala zidentyfikować produkt i handlowe dane w standardowy sposób oraz wymieniać je w formie elektronicznej między różnymi partnerami biznesowymi. Klasyfikacja ta działa w wielu krajach, wdrożyliśmy ją w branży elektrycznej i dobrze się ona rozwija. Mam nadzieję, że uda się to też zaimplementować w branży instalacyjnej.

    • Czy łatwo było się porozumieć konkurentom?

Sławomir Maciejewski: Kolejny raz sprawdziło się powiedzenie, że do trzech razy sztuka. Była to bowiem chyba trzecia próba założenia takiej organizacji. Bardzo się cieszę, że wreszcie skuteczna. Mam nadzieję, że zapewni to sukces całemu środowisku handlu hurtowego i rozwinie współpracę ze wszystkimi podmiotami. W SHI jest nas już tylu, że będziemy w stanie sprawnie identyfikować nasze problemy i potrzeby, konsultować się z różnymi innymi gremiami i reprezentować to środowisko. I to jest chyba najważniejsze.

Krzysztof Zadorecki: Nasze współdziałanie to przejaw dojrzewania rynku – za nami 20–25 lat i był to czas jego kreowania. A obecnie rynek wszedł w fazę dojrzałości, która niesie nowe wyzwania – także takie, które można zrealizować tylko wspólnie. To m.in. kwestia zwiększenia sprawności działania firm i to w dwóch obszarach – podniesienia jakości standardów branżowych obsługi klientów i zwiększenia efektywności procesów wewnątrzfirmowych poprzez różnego rodzaju standaryzacje. Widzimy potrzebę tworzenia takich standardów branżowych, uzgodnionych z innymi uczestnikami rynku – dostawcami i klientami. Efektem ma być sprawniejsza i lepiej działająca organizacja.

Paweł Szczurek: Cieszy mnie, że SHI tworzą różne firmy, te z udziałem zagranicznym, w tym bardzo duże koncerny europejskie, i polskie firmy prywatne, takie jak te, które reprezentuję, oraz grupy zakupowe. Na początku najłatwiej będzie nam podejmować się prostszych spraw. Jednak docelowo będziemy musieli się zmierzyć z kwestiami, które są w każdej organizacji już w pewnym stopniu dopracowane, i identyfikować elementy, które będą wpływać na lepsze funkcjonowanie całego rynku, nas wszystkich. Każdy z nas będzie się mógł dzielić swoimi doświadczeniami. Planujemy ich wymianę zarówno w ramach SHI, jak i poprzez kontakty w organizacjach i firmach zagranicznych, które także muszą sobie radzić z pewnymi problemami wspólnymi dla nas wszystkich.

Kiedy nie ma platformy wymiany doświadczeń, trzeba na własnej skórze wszystko przeżyć i niejednokrotnie dużo za to zapłacić. Taka nauka jest niestety kosztowna, zwłaszcza w naszej branży. Różnorodność firm i efekt skali – Związek obejmuje 80% rynku – spowodują, że będziemy dysponować wiarygodną platformą wymiany informacji i doświadczeń.

To duża wartość, także ekonomiczna – na unikaniu błędów można wiele zaoszczędzić, a środki te przeznaczyć na inwestowanie w inne przedsięwzięcia zwiększające naszą jakość i efektywność. Nasze dotychczasowe rozdrobnienie, niezorganizowanie powodowało, że dużo traciliśmy, zwłaszcza w okresach zawirowań na rynku. Dzisiaj jesteśmy zadowoleni, że udało się nam porozumieć i powołać Związek SHI, nie ukrywam też, że mamy spore nadzieje na przyszłość. Jest grupa ludzi, która chce działać, liczymy też na to, że dołączą do nas następni.

Komentarze

Powiązane

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O news Promocje dla instalatorów pomp ciepła LG

Promocje dla instalatorów pomp ciepła LG Promocje dla instalatorów pomp ciepła LG

Firma LG przygotowała dwie promocje dla instalatorów pomp ciepła LG Therma V.

Firma LG przygotowała dwie promocje dla instalatorów pomp ciepła LG Therma V.

BayWa r.e. Solar Systems Nowość na polskim rynku – konstrukcja montażowa novotegra na dach zielony!

Nowość na polskim rynku – konstrukcja montażowa novotegra na dach zielony! Nowość na polskim rynku – konstrukcja montażowa novotegra na dach zielony!

Konstrukcja na dach zielony zawitała do szerokiej oferty jednego z największych w Polsce dystrybutorów fotowoltaiki. To rozwiązanie, które niesie ze sobą m.in. zmniejszenie obciążenia systemu kanalizacyjnego,...

Konstrukcja na dach zielony zawitała do szerokiej oferty jednego z największych w Polsce dystrybutorów fotowoltaiki. To rozwiązanie, które niesie ze sobą m.in. zmniejszenie obciążenia systemu kanalizacyjnego, efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz naturalne chłodzenie.

Klima-Therm Gdzie najlepiej zamontować klimatyzator domowy?

Gdzie najlepiej zamontować klimatyzator domowy? Gdzie najlepiej zamontować klimatyzator domowy?

Gdy decydujemy się na montaż klimatyzatora domowego, musimy zwrócić uwagę na wiele czynników – dom domowi nierówny, podobnie klimatyzacja! Oczywiście kluczowy jest wybór odpowiedniego urządzenia: w grę...

Gdy decydujemy się na montaż klimatyzatora domowego, musimy zwrócić uwagę na wiele czynników – dom domowi nierówny, podobnie klimatyzacja! Oczywiście kluczowy jest wybór odpowiedniego urządzenia: w grę wchodzą parametry takie jak moc, energooszczędność, tryby działania czy dodatkowe moduły. Równie istotne jest jednak, gdzie takie urządzenie zostanie umieszczone. Jego lokalizacja ma bezpośredni wpływ na efektywność, komfort użytkowania, a także na estetykę naszego wnętrza. Jak zatem wybrać miejsce...

PAROC Polska Sp z o.o. Jak dobrać grubość izolacji do instalacji HVAC?

Jak dobrać grubość izolacji do instalacji HVAC? Jak dobrać grubość izolacji do instalacji HVAC?

Przepisy dotyczące projektowania instalacji HVAC są co jakiś czas nowelizowane, ale nadal nie precyzują w dokładny sposób wszystkich zagadnień. Jedną z kwestii, która budzi niekiedy wątpliwości projektantów...

Przepisy dotyczące projektowania instalacji HVAC są co jakiś czas nowelizowane, ale nadal nie precyzują w dokładny sposób wszystkich zagadnień. Jedną z kwestii, która budzi niekiedy wątpliwości projektantów i wykonawców, jest izolacja termiczna elementów instalacji grzewczych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych. Na jakiej podstawie ustalić, jak grube powinny być izolacje techniczne kanałów i urządzeń?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Pompy ciepła marki Beretta

Pompy ciepła marki Beretta Pompy ciepła marki Beretta

Pompy ciepła zyskują popularność, ponieważ są to urządzenia grzewcze wydajne energetycznie, o znikomej emisji, a także prawie bezobsługowe. Ogrzewanie domu pompą ciepła może być tańsze niż w przypadku...

Pompy ciepła zyskują popularność, ponieważ są to urządzenia grzewcze wydajne energetycznie, o znikomej emisji, a także prawie bezobsługowe. Ogrzewanie domu pompą ciepła może być tańsze niż w przypadku gazu, oleju opałowego, peletów czy węgla.

NORSTEEL SP. Z O.O. Zalety stosowania nitów w budownictwie i przemyśle

Zalety stosowania nitów w budownictwie i przemyśle Zalety stosowania nitów w budownictwie i przemyśle

Nity są kluczowym elementem łączącym, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Jest to rodzaj mocowania stałego, który łączy dwa lub więcej materiałów razem, zapewniając wyjątkową wytrzymałość...

Nity są kluczowym elementem łączącym, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Jest to rodzaj mocowania stałego, który łączy dwa lub więcej materiałów razem, zapewniając wyjątkową wytrzymałość połączenia. Charakteryzują się odpornością na działanie wysokiej temperatury, ciśnienia i drgań.

Zakład Produkcyjny Blachotrapez Sp. z o.o. Blacha trapezowa czy blachodachówka?

Blacha trapezowa czy blachodachówka? Blacha trapezowa czy blachodachówka?

Wybór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych oraz na poszycie dachowe to podstawa, by dach był trwały przez wiele lat. Najchętniej wybierane materiały na wykończenie konstrukcji dachowej to blachodachówka...

Wybór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych oraz na poszycie dachowe to podstawa, by dach był trwały przez wiele lat. Najchętniej wybierane materiały na wykończenie konstrukcji dachowej to blachodachówka oraz blacha trapezowa.

OBI Jak gospodarować wodą w ogrodzie? Zbieranie deszczówki i inteligentne nawadnianie ogrodu

Jak gospodarować wodą w ogrodzie? Zbieranie deszczówki i inteligentne nawadnianie ogrodu Jak gospodarować wodą w ogrodzie? Zbieranie deszczówki i inteligentne nawadnianie ogrodu

Wodne zasoby Ziemi są ograniczone, a całkowita objętość wody na naszej planecie wynosi około 1,386 mln km3, z czego aż 96% to wody słone. Odpowiedzialne gospodarowanie wodą staje się więc kluczowym wyzwaniem...

Wodne zasoby Ziemi są ograniczone, a całkowita objętość wody na naszej planecie wynosi około 1,386 mln km3, z czego aż 96% to wody słone. Odpowiedzialne gospodarowanie wodą staje się więc kluczowym wyzwaniem w kontekście zmian klimatycznych.

PAROC Polska Sp z o.o. Jak wybrać izolację termiczną zewnętrznych instalacji HVAC?

Jak wybrać izolację termiczną zewnętrznych instalacji HVAC? Jak wybrać izolację termiczną zewnętrznych instalacji HVAC?

Instalacje biegnące na zewnątrz budynków wymagają odpowiedniej izolacji termicznej, a jej charakter powinien odpowiadać wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów. Jak i czym izolować instalacje HVAC,...

Instalacje biegnące na zewnątrz budynków wymagają odpowiedniej izolacji termicznej, a jej charakter powinien odpowiadać wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów. Jak i czym izolować instalacje HVAC, żeby straty ciepła były jak najmniejsze?

Orange Energia Czy fotowoltaika jest dobra do grzania wody?

Czy fotowoltaika jest dobra do grzania wody? Czy fotowoltaika jest dobra do grzania wody?

Inwestycja we własną instalację fotowoltaiczną kojarzy się przede wszystkim z pozyskiwaniem ekologicznego, niemal darmowego prądu do zasilania urządzeń i instalacji elektrycznych. Nie wszyscy jednak wiedzą,...

Inwestycja we własną instalację fotowoltaiczną kojarzy się przede wszystkim z pozyskiwaniem ekologicznego, niemal darmowego prądu do zasilania urządzeń i instalacji elektrycznych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że energia słoneczna może również posłużyć do pozyskania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzania domu, a tym samym do kolejnych oszczędności. Wykorzystując panele fotowoltaiczne do grzania wody, można zrezygnować z pobierania CWU z sieci miejskiej czy inwestycji w kocioł gazowy lub kolektory słoneczne....

Bilux Zarabiaj na podczerwieni!

Zarabiaj na podczerwieni! Zarabiaj na podczerwieni!

Kim jesteśmy? System grzewczy BILUX to nowoczesny sposób zarabiania na wygodzie, prostocie oraz innowacjach. Nie wzbija kurzu, nie grzeje powietrza, a jedynie człowieka, pozwala zarabiać już po niecałym...

Kim jesteśmy? System grzewczy BILUX to nowoczesny sposób zarabiania na wygodzie, prostocie oraz innowacjach. Nie wzbija kurzu, nie grzeje powietrza, a jedynie człowieka, pozwala zarabiać już po niecałym roku od momentu jego instalacji, promieniuje podczerwień – czyli naturalne, występujące w przyrodzie promieniowanie, w żaden sposób nieszkodzące ludziom.

Thermoval Polska S.A. Taniej i ekologicznie: dofinansowane rozwiązania w Programie „Mój Prąd 5.0”

Taniej i ekologicznie: dofinansowane rozwiązania w Programie „Mój Prąd 5.0” Taniej i ekologicznie: dofinansowane rozwiązania w Programie „Mój Prąd 5.0”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nową edycję programu „Mój Prąd". Wspiera on wykorzystanie energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki,...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nową edycję programu „Mój Prąd". Wspiera on wykorzystanie energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki, magazynów energii, pomp ciepła, systemów zarządzania energią i kolektorów słonecznych poprzez zwrot części zainwestowanych środków.

Energynat Pakiet komponentów do budowy 50 kW już od 930 zł za kW

Pakiet komponentów do budowy 50 kW już od 930 zł za kW Pakiet komponentów do budowy 50 kW już od 930 zł za kW

Energynat to dziś jeden z najszybciej rozwijających się podmiotów branży OZE w Polsce, dostarczający rocznie setki MW komponentów do instalacji PV.

Energynat to dziś jeden z najszybciej rozwijających się podmiotów branży OZE w Polsce, dostarczający rocznie setki MW komponentów do instalacji PV.

SITACO Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje...

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych, coraz doskonalszych produktach. Liczne certyfikaty potwierdzają wysoką jakość i parametry tych urządzeń, a szeroki asortyment oraz zakres wydajności pozwalają zastosować je w budynkach nowych lub modernizowanych, o małych i dużych kubaturach.

ANG Klimatyzacja Sp. z o.o. Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania! Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

AFRISO Sp. z o.o. news Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”! Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i...

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i cenione przez rzesze instalatorów w całej Polsce.

Brevis Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła? Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają...

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają się całkowicie od dopływu świeżego powietrza, co nie tylko przyczynia się do nieprawidłowego funkcjonowania wentylacji, ale też w dalszej perspektywie wpłynie na pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców przesadnie uszczelnionego domu. W niniejszym tekście przedstawimy, dlaczego wentylacja jest...

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

ASAJ Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym...

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym artykule zastanowimy się, jakie są obecnie dostępne opcje, jakie są ich zalety i wady, a także na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu grzewczego.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta

Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i efektywność energetyczną staje się coraz ważniejsza, wybór odpowiedniego kotła grzewczego ma kluczowe znaczenie. W ofercie marki Beretta pojawiły...

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i efektywność energetyczną staje się coraz ważniejsza, wybór odpowiedniego kotła grzewczego ma kluczowe znaczenie. W ofercie marki Beretta pojawiły się nowe kompaktowe kotły kondensacyjne Power Evo-X, które spełniają najwyższe standardy jakości, efektywności i przyjazności dla środowiska.

Sławomir Stolarski Nowoczesne narzędzia i organizacja pracy jako atut zawodów serwisowych i instalacyjnych

Nowoczesne narzędzia i organizacja pracy jako atut zawodów serwisowych i instalacyjnych Nowoczesne narzędzia i organizacja pracy jako atut zawodów serwisowych i instalacyjnych

Choć zapotrzebowanie na fachowców od usług serwisowych i montażowych nie spada, maleje niestety liczba chętnych do wykonywania tych zawodów. Młodzi ludzie często nawet nie biorą ich pod uwagę, skłaniając...

Choć zapotrzebowanie na fachowców od usług serwisowych i montażowych nie spada, maleje niestety liczba chętnych do wykonywania tych zawodów. Młodzi ludzie często nawet nie biorą ich pod uwagę, skłaniając się ku profesjom, które wydają się im bardziej dochodowe, perspektywiczne i nowoczesne. Co więc zrobić, aby zwiększyć atrakcyjność tej branży w oczach potencjalnych pracowników?

Paweł Lachman, Waldemar Joniec Rynek pomp ciepła i jego perspektywy

Rynek pomp ciepła i jego perspektywy Rynek pomp ciepła i jego perspektywy

Moim zdaniem podwojenie produkcji nastąpi już w 2–3 lata – opieram się na informacjach na temat inwestycji firm w nowe linie produkcyjne i fabryki. Prawdopodobnie już w 2025 r. produkowanych będzie więcej...

Moim zdaniem podwojenie produkcji nastąpi już w 2–3 lata – opieram się na informacjach na temat inwestycji firm w nowe linie produkcyjne i fabryki. Prawdopodobnie już w 2025 r. produkowanych będzie więcej pomp ciepła niż kotłów gazowych – mówi Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC, w rozmowie z Waldemarem Jońcem, redaktorem naczelnym Rynku Instalacyjnego.

Waldemar Joniec, Paweł Lachman news Transformacja energetyczna w budynkach przyspiesza

Transformacja energetyczna w budynkach przyspiesza Transformacja energetyczna w budynkach przyspiesza

Stawianie na rozwój poszczególnych elementów energetyki bez podejścia systemowego, integracji sektorów i dużego rozwoju OZE w produkcji energii elektrycznej jest kluczowym błędem. Dostrzegło to już wiele...

Stawianie na rozwój poszczególnych elementów energetyki bez podejścia systemowego, integracji sektorów i dużego rozwoju OZE w produkcji energii elektrycznej jest kluczowym błędem. Dostrzegło to już wiele krajów i obserwujemy w tej chwili w Europie bardzo duży „zielony zwrot”, a w przypadku Niemiec można wręcz mówić o planowanej rewolucji w energetyce i w gospodarce.

Waldemar Joniec news Rozwijamy się wraz z rynkiem – tak jak inne firmy rodzinne

Rozwijamy się wraz z rynkiem – tak jak inne firmy rodzinne Rozwijamy się wraz z rynkiem – tak jak inne firmy rodzinne

Rozmowa z Adamem Jastrzębskim, właścicielem firmy Dambat

Rozmowa z Adamem Jastrzębskim, właścicielem firmy Dambat

Najnowsze produkty i technologie

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta

Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta Kotły kondensacyjne Power Evo-X od marki Beretta

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i efektywność energetyczną staje się coraz ważniejsza, wybór odpowiedniego kotła grzewczego ma kluczowe znaczenie. W ofercie marki Beretta pojawiły...

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i efektywność energetyczną staje się coraz ważniejsza, wybór odpowiedniego kotła grzewczego ma kluczowe znaczenie. W ofercie marki Beretta pojawiły się nowe kompaktowe kotły kondensacyjne Power Evo-X, które spełniają najwyższe standardy jakości, efektywności i przyjazności dla środowiska.

ASAJ Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym...

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym artykule zastanowimy się, jakie są obecnie dostępne opcje, jakie są ich zalety i wady, a także na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu grzewczego.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Brevis Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła? Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają...

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają się całkowicie od dopływu świeżego powietrza, co nie tylko przyczynia się do nieprawidłowego funkcjonowania wentylacji, ale też w dalszej perspektywie wpłynie na pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców przesadnie uszczelnionego domu. W niniejszym tekście przedstawimy, dlaczego wentylacja jest...

AFRISO Sp. z o.o. news Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”! Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i...

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i cenione przez rzesze instalatorów w całej Polsce.

ANG Klimatyzacja Sp. z o.o. Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania! Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.