RynekInstalacyjny.pl

Następny krok w izolacji wymaga rewolucji technologicznej

Maciej Trzoch, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., w rozmowie z Waldemarem Jońcem

Maciej Trzoch, dyrektor generalny firnmy Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
Fot. Joanna Pieczara (Steinbacher)

Maciej Trzoch, dyrektor generalny firnmy Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.


Fot. Joanna Pieczara (Steinbacher)

Maciej Trzoch, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., w rozmowie z Waldemarem Jońcem, redaktorem naczelnym miesięcznika "Rynek Instalacyjny", dzieli się uwagami dotyczącymi misji kierowanej przez siebie firmy, perspektyw rozwoju izolacji technicznych, jakości wykonawstwa izolacji i polityki kształcenia kadr.

Zobacz także

Redakcja RI Specjalistyczne systemy montażu izolacji technicznych

Specjalistyczne systemy montażu izolacji technicznych Specjalistyczne systemy montażu izolacji technicznych

Firma NOWA Polska założona została w 2005 r. Od początku obecności na rynku specjalizuje się w produkcji zamocowań do izolacji technicznych. Zaczynała od prostych, podstawowych rodzajów zamocowań, żeby...

Firma NOWA Polska założona została w 2005 r. Od początku obecności na rynku specjalizuje się w produkcji zamocowań do izolacji technicznych. Zaczynała od prostych, podstawowych rodzajów zamocowań, żeby z czasem włączyć do oferty bardziej specjalistyczne rozwiązania.

Waldemar Joniec, Paweł Lachman news Transformacja energetyczna w budynkach przyspiesza

Transformacja energetyczna w budynkach przyspiesza Transformacja energetyczna w budynkach przyspiesza

Stawianie na rozwój poszczególnych elementów energetyki bez podejścia systemowego, integracji sektorów i dużego rozwoju OZE w produkcji energii elektrycznej jest kluczowym błędem. Dostrzegło to już wiele...

Stawianie na rozwój poszczególnych elementów energetyki bez podejścia systemowego, integracji sektorów i dużego rozwoju OZE w produkcji energii elektrycznej jest kluczowym błędem. Dostrzegło to już wiele krajów i obserwujemy w tej chwili w Europie bardzo duży „zielony zwrot”, a w przypadku Niemiec można wręcz mówić o planowanej rewolucji w energetyce i w gospodarce.

Waldemar Joniec news AFL na rynku europejskim

AFL na rynku europejskim AFL na rynku europejskim

Rozmowa z Grzegorzem Perestajem, CEO AFL Europe

Rozmowa z Grzegorzem Perestajem, CEO AFL Europe

Waldemar Joniec: Jakie cele stawia sobie nowy dy­rektor?

Maciej Trzoch: Steinbacher jest firmą rodzinną, kieruje się wiarygodnością biznesową i stawia na kompetencje swoich pracowników. Moim zadaniem jest rozwijać firmę, ale z poszanowaniem jej historii oraz dotychczasowych osiągnięć pracowników. Cele, jakie przede mną stoją, to m.in. wprowadzenie nowych linii produkcyjnych i zmiana organizacji transportu oraz zwiększenie sprzedaży eksportowej.

Mamy też w planie zoptymalizowanie oferty, tak aby inwestorzy nie ponosili niepotrzebnych kosztów – jeśli potrzebują izolacji na czynnik o temperaturze 90°C, to nie powinni płacić za 120, skoro i tak tego nie wykorzystają. Pracujemy też nad rozwinięciem produktów z poliuretanu i wełny do izolacji parociągów oraz nad technologiami izolacji dla budownictwa pasywnego i plus-energetycznego. To perspektywa najbliższych lat.

W dłuższej perspektywie czasowej prowadzimy badania nad nowymi technologiami, w tym nad takimi materiałami, które ograniczą grubość izolacji i zapewnią tak samo dobre, a nawet lepsze parametry użytkowe. Rozwijamy się zatem w wielu kierunkach – jeden to kierunek produktowy, a drugi rynki zbytu. Produkujemy bowiem nie tylko na rynek krajowy, ale także na eksport, zarówno na potrzeby firmy matki, jak i innych partnerów zagranicznych.

Staramy się budować relacje na różnych rynkach, tak aby nie zależeć wyłącznie od koniunktury w jednym kraju. Udział eksportu w naszej produkcji jest znaczny i ciągle rośnie. To z kolei wymaga od nas elastyczności w produkcji i reagowania na potrzeby różnych rynków.

Izolacje techniczne były i będą głównym obszarem naszej działalności – to na nich firma zbudowała swój prestiż.

Czytaj też: Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych >>>

WJ: Izolacjom technicznym stawia się coraz wyższe wymagania, ale fizyka wyznacza im wyraźne granice, których nie da się przekroczyć z dnia na dzień.

MT: Oczekiwania i wymagania stale rosną. Na początku lat 90. ubiegłego wieku zaczęliśmy dostrzegać, że nie tylko bryły budynków są z termicznego punktu widzenia dziurawe jak sito i ucieka z nich ciepło. Dostrzegliśmy także, m.in. dzięki kamerom termowizyjnym, ile tracą instalacje i sieci oraz jak niska jest ich sprawność.

Od tego czasu minęło ponad 20 lat, udoskonaliliśmy nie tylko same materiały izolacyjne, ale, co ważne, również technologię i jakość wykonania. Doszliśmy do technologicznej bariery. Niewiele można już osiągnąć dalszym zwiększaniem grubości izolacji – nie daje to wymiernego efektu energetycznego, ekonomicznego i ekologicznego.

Kolejne 5 czy 10 cm izolacji w tak małym stopniu zwiększy efektywność, że nie będzie to opłacalne. Z kolei dodatkowe centymetry izolacji, zamiast wpłynąć pozytywnie na ekologię, czyli zmniejszyć zużycie energii i tym samym emisję, mogą dać odwrotny skutek – na ich produkcję i montaż zużyjemy więcej energii, niż zaoszczędzimy. Dotyczy to zarówno izolacji budowlanych, jak i technicznych.

Są też granice techniczne – na grubsze izolacje trzeba więcej miejsca w budynku, dłuższych mocowań, mnożą się kolizje itd. W przypadku niektórych izolacji i zastosowań koszt mocowania znacznie przekracza koszty samej izolacji.

Obecnie za straty ciepła odpowiada głównie wentylacja. A na bilans ciepła wewnątrz budynków ma wpływ nawet energia oddawana z urządzeń AGD i RTV oraz mieszkańców. Świadczy to o tym, że możemy i potrafimy dobrze izolować.

A żeby wykonać następny skok w izolacji, potrzebna jest rewolucja technologiczna – nowa technologia, nowe tworzywo, tak aby zamiast 10 cm materiału wystarczyło jedynie 3. Mamy dziś wiele materiałów izolacyjnych – wełnę skalną i mineralną, poliuretan twardy i miękki, polietylen, kauczuk i różne hybrydy. I dopóki nie pojawi się materiał o istotnie lepszych parametrach, rewolucyjnych zmian nie będzie.

Drugim kierunkiem poszukiwań i prac producentów jest palność. Brakuje jednoznacznych badań i analiz, które wskazywałyby, że podniesienie poziomu palności izolacji technicznych wpłynęłoby na zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych podczas pożarów.

Ostatnie dekady przyniosły ogromny postęp w całej UE i w Polsce w zakresie profilaktyki, zapobiegania pożarom. W segmencie izolacji poliuretanowych to ważny temat i być może w tę stronę rozwijać się będzie branża. Ale podnoszenie klas palności wpływa też na ekologiczność i cenę materiału. W procesie tym należy zachować zdrowy rozsądek i mieć na uwadze ograniczenia technologiczne oraz reakcję rynku na wyższe ceny izolacji.

Czytaj też: Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych >>>

WJ: Rynek materiałów budowlanych jest bardzo konkurencyjny, do tego stopnia, że niektórych kusi obniżanie standardów. W segmencie izolacji pokusie tej uległo wielu producentów styropianu.

MT: Od lat jestem w branży – zaczynałem od technologii grzewczych, pracowałem w firmie Danfoss, później w firmie Wolf, ale także 6 lat w segmencie chemii budowlanej, m.in. klejów do płytek czy parkietów. Mam trochę doświadczenia związanego z procesami produkcji i mój uśmiech budzą firmy zapewniające, że u nich zawsze wszystko działa w 100% jak należy.

Produkcja to złożony proces, dlatego wprowadzamy systemy kontroli jakości. Jeśli wyłapiemy błąd, wstrzymujemy i wycofujemy produkt lub obniżamy jego parametry do tych rzeczywistych i zmieniamy cenę. Nigdy nie zaakceptuję celowego, świadomego obniżania parametrów i deklarowania wyższych. To działanie nieetyczne podyktowane chęcią zysku. Zjawisko to rzeczywiście mocno dotknęło producentów styropianu, ale też wielu innych materiałów budowlanych.

Kibicuję obecnym działaniom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, choć odłamki z tej batalii rykoszetem trafiają we wszystkich. Powinny istnieć mechanizmy odróżnienia działań celowych i regularnych od wypadków przy pracy firm, które na co dzień utrzymują standardy. W pewnych obszarach interwencjonizm państwa jest niezbędny. Deklarowane parametry jakości muszą być dotrzymywane. Klient powinien mieć możliwość wyboru, ale gdy wybiera i płaci za wysoką jakość, musi ją faktycznie otrzymać.

Mam nadzieję, że GUNB wypracuje takie mechanizmy i standardy badania produktów wprowadzanych na rynek, że producenci będą też mieli możliwość uzupełnienia informacji i wyjaśnień oraz skorzystania z jakiegoś procesu odwoławczego. I dopiero jeśli informacje, które dostarczy producent, nie usatysfakcjonują nadzoru, powinna zapaść ostateczna decyzja. Obecnie kara wymierzana jest zbyt szybko. Ponadto w procesie tym związki i stowarzyszenia często nie mają mocy sprawczej i umocowania prawnego, nie zawsze mówią jednym głosem. Wywołuje to zamieszanie i szum informacyjny.

Skoro mamy przepisy i normy, muszą one być jednoznaczne. Tak aby nie było mowy o różnych interpretacjach, kiedy np. w przypadku reklamacji jeden rzeczoznawca mówi, że jest dobrze, a drugi stwierdza, że źle. Odpowiednie komitety normalizacyjne i związki producentów powinny współdziałać, żeby obszarów do różnych interpretacji było jak najmniej.

Powrócę do kwestii rzetelnej produkcji. Jeśli mamy jasne przepisy, które egzekwuje inspektor nadzoru czy kierownik budowy, ograniczamy możliwość nieuczciwej produkcji. Jeśli produkt trafia na budowę i widać, że nie spełnia odpowiednich parametrów, nie może zachować aprobaty czy certyfikatu.

Klient musi dostać produkt o zadeklarowanej jakości. Tak samo nie można mu oferować produktu o parametrach wielokrotnie przekraczających zapotrzebowanie i narażać na niepotrzebne wydatki. W całym tym procesie ważna jest uczciwość producenta i doradców technicznych oraz doświadczenie wykonawców.

Czytaj też: 11 najczęstszych błędów przy wykonywaniu termoizolacji >>>

WJ: Także jakość montażu i przestrzeganie wytycznych producentów to obszary, w których wciąż można coś po­prawić.

MT: W przypadku izolacji budowlanych wykonawstwo ma ogromne znaczenie. Podczas montażu zachodzi wiele procesów chemicznych i nie wszystko można aplikować na wszystkim. Ta wiedza jest praktycznie powszechnie znana. Zdarza się jednak, że ulegamy złudzeniu, iż montaż izolacji technicznych czy izolowanie przewodów są łatwe. I rzeczywiście technicznie nie jest to skomplikowane w przypadku prostych odcinków, nieco trudności sprawiają kształtki i armatura.

Jednak informacje zwrotne, jakie do nas docierają, np. w ramach reklamacji, wskazują, że popełniane są elementarne błędy, takie jak niewytarcie rur i zamknięcie wilgoci pod izolacją czy lokowanie zapinek nie na górze, a w innych pozycjach, co ma istotne znaczenie – medium może wykroplić się na spoiny z plastrem.

Kolejny błąd to niezakańczanie spoiny klamrą lub opaską w miejscu, gdzie znajduje się przerwa, np. na filtr lub zawór. Nie wywołuje to natychmiastowych skutków, ale po paru latach izolacja rozszczelnia się, rozłazi, nie spełnia zadania.

Instalatorzy nie mieli dostępu do nowych rozwiązań, ale byli dobrze kształceni w szkołach zawodowych i mieli praktykę. Rozumieli zasady działania armatury regulacyjnej, po co zmieniamy średnice i stosujemy kryzy, do czego służy by-pass itd. Mieli już za sobą wiele kilometrów instalacji. Nie wiedzieli tylko, że można zrobić coś szybciej, trwalej, za pomocą innych technologii, np. zaciskać, zamiast gwintować. Byli natomiast bardzo otwarci i głodni wiedzy. Szkolenia dla nich to była przyjemność.

Mamy 2017 rok, nadal lubię zaglądać na budowy i rozmawiać z wykonawcami, ale teraz jest to trudniejsze. Instalatorzy mają szerokie możliwości dostępu do materiałów szkoleniowych i filmów instruktażowych, ale brakuje im często solidnego przygotowania zawodowego, gdyż tych szkół praktycznie już nie ma.

Ja jako producent nie mogę takiemu instalatorowi skutecznie przekazać wiedzy, bo on nie zawsze "widzi", jak całość ma funkcjonować. Brakuje mu często podstawowej wiedzy instalacyjnej i nie wie np., jaką funkcję pełni ta kryza czy po co akurat tutaj układ Tichelmanna. Nie jest to jednak jego wina.

Praktycznie od końca lat 90. ciężar kształcenia wykonawców spadł na producentów. A producent powinien głównie skupiać się na produkcie, doskonalić go i wprowadzać innowacje, a nie zatrudniać sztab szkoleniowców. Wygląda to tak, jakby państwo przerzuciło część kosztów kształcenia na producentów.

WJ: Coraz częściej słyszę opinie, że obecny model kształcenia spowodował braki instalatorów na rynku pracy i grozi nam duża luka pokoleniowa, gdyż nie przybywa nowych, a starzy odchodzą na emeryturę.

MT: Uważam, że powinniśmy przywrócić cechy rzemieślnicze. Likwidując je, argumentowano, że dostęp do zawodów nie może być ograniczany. Ale bez ukończenia szkoły zawodowej też można było zdobyć zawód – były kursy i egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Ten system stał na straży jakości pracy, za którą płacił klient. Państwo powinno tworzyć warunki, żeby ci, którzy chcą się kształcić i podnosić swoje kwalifikacje, mieli taką możliwość.

Z drugiej strony młodzi ludzie wchodzący na rynek chcą wiedzieć więcej i nie jest trudno zebrać grupę na szkolenia. Ale lepszy efekt osiągnęliby, gdyby edukację zawodową zaczynali nie wtedy, kiedy podejmują pracę, w wieku 20–22 lat, lecz kilka lat wcześniej w szkole zawodowej – pod okiem mistrza, a nie presji czasu na budowie.

W Niemczech regulacje unijne nie przeszkodziły w działaniu cechów, m.in. w naszej branży. Tam tytuł mistrza w każdym fachu jest ceniony i poważany, zarówno malarza, jak i hydraulika czy instalatora – świadczy bowiem o tym, że jest to człowiek, który się szkolił, ma wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie i za to jest ceniony. Cechy mogłyby przywrócić szacunek do wielu zawodów.

WJ: Podobnie myśli wielu producentów i podejmuje działania zmierzające do przywrócenia szacunku i zwiększenia rangi instalatorów, tym samym zachęcając młodych ludzi do kształcenia się w tym zawodzie.

MT: Niestety od wielu lat obserwujemy proces obniżania się prestiżu wielu zawodów, także instalatora. Powszechne jest myślenie, że budowa fundamentów, ścian wymaga najlepszych fachowców, instalacje zaś to każdy potrafi wykonać. Niesłusznie.

To na instalatorach spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy instalacji. Co będzie, jak przewody się rozszczelnią? Zwłaszcza te gazowe czy spalinowe? Szanujmy instalatorów!

Czytaj też: Izolacje techniczne w wentylacji i klimatyzacji >>>

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Izolacje a standardy energetyczne budynków

Izolacje a standardy energetyczne budynków Izolacje a standardy energetyczne budynków

W perspektywie kolejnych 30 lat mamy do osiągnięcia ambitne cele w zakresie gospodarki bezemisyjnej – zwłaszcza energia zużywana w budynkach ma być odnawialna, a same budynki zero- i plusenergetyczne....

W perspektywie kolejnych 30 lat mamy do osiągnięcia ambitne cele w zakresie gospodarki bezemisyjnej – zwłaszcza energia zużywana w budynkach ma być odnawialna, a same budynki zero- i plusenergetyczne. Obok ogrzewania duże znaczenie w osiągnięciu wymaganych dla budynków standardów mają izolacje.

Waldemar Joniec Izolacje instalacji wentylacyjnych i zadania ppoż.

Izolacje instalacji wentylacyjnych i zadania ppoż. Izolacje instalacji wentylacyjnych i zadania ppoż.

Instalacje wentylacyjne mogą być stosowane osobno dla poszczególnych funkcji – do wentylacji bytowej i pożarowej, mogą też pełnić obie funkcje jednocześnie. W przypadku pożaru instalacja pełniąca obie...

Instalacje wentylacyjne mogą być stosowane osobno dla poszczególnych funkcji – do wentylacji bytowej i pożarowej, mogą też pełnić obie funkcje jednocześnie. W przypadku pożaru instalacja pełniąca obie funkcje automatycznie wchodzi w tryb ochrony ppoż.

Redakcja RI Dobór grubości izolacji technicznych

Dobór grubości izolacji technicznych Dobór grubości izolacji technicznych

Warunki techniczne regulują projektowanie izolacji technicznych w budynkach i definiują wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów. Projektowanie instalacji przemysłowych wymaga...

Warunki techniczne regulują projektowanie izolacji technicznych w budynkach i definiują wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów. Projektowanie instalacji przemysłowych wymaga nie tylko określenia wymaganej przepisami grubości izolacji, ale także ekonomicznej opłacalności zwiększania grubości izolacji.

dr Artur Miros Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach

Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach

Z uwagi na rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej kwestia izolowania termicznego stała się przedmiotem zainteresowania wielu gałęzi gospodarki. Podczas modernizacji obiektów w budownictwie...

Z uwagi na rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej kwestia izolowania termicznego stała się przedmiotem zainteresowania wielu gałęzi gospodarki. Podczas modernizacji obiektów w budownictwie mieszkalnym, publicznym i przemysłowym duże znaczenie ma poprawny dobór i wykonanie nie tylko izolacji termicznej konstrukcji, ale też izolacji instalacji grzewczych, ciepłej i zimnej wody oraz wentylacyjnych.

wj Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych

Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych

Efektywność energetyczna nabiera znaczenia nie tylko jako kwestia ekonomiczna i ekologiczna, ale też w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów,...

Efektywność energetyczna nabiera znaczenia nie tylko jako kwestia ekonomiczna i ekologiczna, ale też w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów, w których udział biorą urządzenia i instalacje wytwarzające ciepło lub chłód.

Redakcja RI Izolacje techniczne – zapobieganie stratom energii i korozji instalacji

Izolacje techniczne – zapobieganie stratom energii i korozji instalacji Izolacje techniczne – zapobieganie stratom energii i korozji instalacji

Izolacje techniczne w instalacjach powinny skutecznie chronić nie tylko przed stratami energii (zyskami lub stratami ciepła i chłodu), ale także przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów,...

Izolacje techniczne w instalacjach powinny skutecznie chronić nie tylko przed stratami energii (zyskami lub stratami ciepła i chłodu), ale także przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów, a w razie potrzeby pełnić nawet funkcję izolacji akustycznej.

Redakcja RI Izolacje techniczne - rodzaje i zastosowanie

Izolacje techniczne - rodzaje i zastosowanie Izolacje techniczne - rodzaje i zastosowanie

Izolacje techniczne to materiały izolacyjne przeznaczone do ochrony i zabezpieczeń wyposażenia technicznego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zachowania warunków technologicznych niezbędnych...

Izolacje techniczne to materiały izolacyjne przeznaczone do ochrony i zabezpieczeń wyposażenia technicznego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zachowania warunków technologicznych niezbędnych do sprawnej eksploatacji aparatury i instalacji.

Waldemar Joniec Wełna skalna okryje także chłód

Wełna skalna okryje także chłód Wełna skalna okryje także chłód

Rozmowa z Joanną Pożeżyńską – manager produktu HVAC and FirePro w Dziale Zarządzania Produktowego i Doradztwa Technicznego firmy ROCKWOOL Polska

Rozmowa z Joanną Pożeżyńską – manager produktu HVAC and FirePro w Dziale Zarządzania Produktowego i Doradztwa Technicznego firmy ROCKWOOL Polska

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Podstawą oszczędzania energii w instalacjach w energetyce i przemyśle jest dobrze zaprojektowana i należycie wykonana izolacja termiczna. Zagadnienie to ściśle wiąże się z ochroną środowiska – mniejsze...

Podstawą oszczędzania energii w instalacjach w energetyce i przemyśle jest dobrze zaprojektowana i należycie wykonana izolacja termiczna. Zagadnienie to ściśle wiąże się z ochroną środowiska – mniejsze straty ciepła i chłodu oznaczają lepsze wykorzystanie energii, mniejsze zużycie paliw i mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. To z kolei przekłada się na wyniki ekonomiczne prowadzonych procesów.

Robert Kotwas Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego projektanci...

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego projektanci i inżynierowie odpowiadający za instalacje HVAC nie powinni ograniczać się jedynie do jednoliczbowego współczynnika dźwiękochłonności αw.

wj Instalacje przemysłowe a izolacje oszczędzające ciepło i chłód

Instalacje przemysłowe a izolacje oszczędzające ciepło i chłód Instalacje przemysłowe a izolacje oszczędzające ciepło i chłód

Potencjał oszczędności energii w instalacjach przemysłowych skłonił Unię Europejską do wprowadzenia specjalnych regulacji prawnych. Zobowiązują one przedsiębiorstwa do przeglądu całej gospodarki energetycznej...

Potencjał oszczędności energii w instalacjach przemysłowych skłonił Unię Europejską do wprowadzenia specjalnych regulacji prawnych. Zobowiązują one przedsiębiorstwa do przeglądu całej gospodarki energetycznej firmy, diagnozy stanu użytkowania energii, wskazania środków poprawy efektywności jej wykorzystania, a także przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią.

dr Artur Miros Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego...

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego przed uszkodzeniami związanymi z wprowadzeniem nowych elementów, jego ochronie przeciwpożarowej, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Redakcja RI 11 najczęstszych błędów przy wykonywaniu termoizolacji

11 najczęstszych błędów przy wykonywaniu termoizolacji 11 najczęstszych błędów przy wykonywaniu termoizolacji

Właściwe ocieplenie budynku gwarantuje niższe koszty ogrzewania. Dlatego ważna dla późniejszej eksploatacji budynku oraz jego estetyki jest jakość wykonywania prac termoizolacyjnych. Jakie są najczęściej...

Właściwe ocieplenie budynku gwarantuje niższe koszty ogrzewania. Dlatego ważna dla późniejszej eksploatacji budynku oraz jego estetyki jest jakość wykonywania prac termoizolacyjnych. Jakie są najczęściej popełniane błędy wykonawcze przy użyciu styropianu?

Redakcja RI Izolacje techniczne w wentylacji i klimatyzacji

Izolacje techniczne w wentylacji i klimatyzacji Izolacje techniczne w wentylacji i klimatyzacji

W nowych budynkach, które muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie do efektywności energetycznej, instalacje wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji stają się standardem. Ponadto w obiektach pozbawionych...

W nowych budynkach, które muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie do efektywności energetycznej, instalacje wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji stają się standardem. Ponadto w obiektach pozbawionych wentylacji mechanicznej trudno jest osiągnąć komfort i odpowiednią jakość powietrza przy szczelnie zaizolowanych konstrukcjach budynków.

dr Artur Miros Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności,...

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności, a bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych poddał sprawdzeniu spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej w oparciu o metodę według normy PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.

dr Artur Miros Preizolowane rury giętkie – badania własności

Preizolowane rury giętkie – badania własności Preizolowane rury giętkie – badania własności

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

mgr inż. Bartosz Cyba, mgr inż. Ilona Czerkawska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Straty ciepła zjeżdżalni wodnych w basenach krytych

Straty ciepła zjeżdżalni wodnych w basenach krytych Straty ciepła zjeżdżalni wodnych w basenach krytych

Straty ciepła zjeżdżalni wodnych, choć pomijane w bilansach cieplnych, mogą mieć znaczący udział w kosztach utrzymania obiektu basenowego. W celu zmniejszenia tych strat stosować można docieplenie ścianek...

Straty ciepła zjeżdżalni wodnych, choć pomijane w bilansach cieplnych, mogą mieć znaczący udział w kosztach utrzymania obiektu basenowego. W celu zmniejszenia tych strat stosować można docieplenie ścianek zjeżdżalni wodnych, a gdy nie ma możliwości ich montażu, należy maksymalnie ograniczyć przepływ powietrza w zjeżdżalni, gdy nie jest ona wykorzystywana – głównie w okresie nocnym.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Agnieszka Łojek Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni

Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni

Instalacje klimatyzacyjne stają się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortu. Jednym z najważniejszych aspektów komfortu jest akustyka....

Instalacje klimatyzacyjne stają się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortu. Jednym z najważniejszych aspektów komfortu jest akustyka. W części pierwszej artykułu omówiono wybrane zagadnienia akustyki instalacji i pomieszczeń. Poniżej zawarto przykład obliczeń dla typowej instalacji klimatyzacyjnej takiej koncepcji rozprowadzenia powietrza poprzez nawiewniki, aby spełniała ona wymagania akustyczne dla czytelni, które wynoszą...

mgr inż. Katarzyna Rybka Izolacje techniczne i przemysłowe Współczesne technologie i aktualne wymagania prawne

Izolacje techniczne i przemysłowe Współczesne technologie i aktualne wymagania prawne Izolacje techniczne i przemysłowe Współczesne technologie i aktualne wymagania prawne

W dobie budynków energooszczędnych stosowanie izolacji na instalacji jest praktycznie nieodzowne. Transport energii jest kosztowny, w przypadku sieci kanałowych jednostkowe straty energii w zależności...

W dobie budynków energooszczędnych stosowanie izolacji na instalacji jest praktycznie nieodzowne. Transport energii jest kosztowny, w przypadku sieci kanałowych jednostkowe straty energii w zależności od średnicy przewodów ciepłowniczych mogą sięgać nawet 90 W/m.

Waldemar Joniec Systemy mocowania i wyciszania instalacji

Systemy mocowania i wyciszania instalacji Systemy mocowania i wyciszania instalacji

O tym, jakie znaczenie ma dobra jakość instalacji, wykonanie z odpowiednich materiałów i z pewnym systemem połączeń i mocowań, nie trzeba nikogo przekonywać. Tak samo powszechna jest wiedza o atutach i...

O tym, jakie znaczenie ma dobra jakość instalacji, wykonanie z odpowiednich materiałów i z pewnym systemem połączeń i mocowań, nie trzeba nikogo przekonywać. Tak samo powszechna jest wiedza o atutach i zasadach stosowania izolacji termicznej przewodów. Instalatorzy potrafią też coraz bardziej docenić wygodę pracy, szybkość i pewność wykonania. Do ich dyspozycji są już także specjalne systemy mocowań i wyciszania przewodów oraz urządzeń.

Redakcja RI Specjalistyczne systemy montażu izolacji technicznych

Specjalistyczne systemy montażu izolacji technicznych Specjalistyczne systemy montażu izolacji technicznych

Firma NOWA Polska założona została w 2005 r. Od początku obecności na rynku specjalizuje się w produkcji zamocowań do izolacji technicznych. Zaczynała od prostych, podstawowych rodzajów zamocowań, żeby...

Firma NOWA Polska założona została w 2005 r. Od początku obecności na rynku specjalizuje się w produkcji zamocowań do izolacji technicznych. Zaczynała od prostych, podstawowych rodzajów zamocowań, żeby z czasem włączyć do oferty bardziej specjalistyczne rozwiązania.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr inż. Piotr Ziętek Izolacje techniczne – wymagania prawne

Izolacje techniczne – wymagania prawne Izolacje techniczne –  wymagania prawne

Głównym zadaniem izolacji technicznych w instalacjach sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, które występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem...

Głównym zadaniem izolacji technicznych w instalacjach sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, które występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będących składnikiem układów c.o., instalacji c.w.u., systemów chłodniczych, jak i przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji. Innym równie ważnym zagadnieniem jest ochrona instalacji przed kondensacją na jej powierzchni pary wodnej, która może wystąpić, jeżeli...

Waldemar Joniec Izolacje przewodów oddymiających

Izolacje przewodów oddymiających Izolacje przewodów oddymiających

Instalacja wentylacji oddymiającej powinna podczas pożaru usuwać dym z intensywnością, która zapewni odpowiednią ilość czasu na ewakuację ludzi i umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej. Przewody powinny...

Instalacja wentylacji oddymiającej powinna podczas pożaru usuwać dym z intensywnością, która zapewni odpowiednią ilość czasu na ewakuację ludzi i umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej. Przewody powinny być wykonane z właściwych materiałów oraz zainstalowane i zabezpieczone tak, aby same nie stały się drogami, przez które pożar rozprzestrzeni się w budynku.

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.