Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Air quality – the rules and requirements for thermal comfort, minimum air flow, concentrations of carbon dioxide and dust
Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów
Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów
Fot. Public Domain

Regulacje prawne dotyczące jakości powietrza wewnętrznego można podzielić na związane z odpowiednim komfortem klimatycznym w pomieszczeniach oraz z ochroną zdrowia. Pierwsze z nich dotyczą mierzalnych parametrów fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych. Natomiast drugie zależą od stężenia i czasu oddziaływania danego szkodliwego czynnika na człowieka przebywającego w pomieszczeniach.

Do oceny subiektywnej jakości powietrza w pomieszczeniu można wykorzystać metody sensoryczne wprowadzone przez Fangera: PMV (Predictive Mean Vote) – przewidywana średnia ocena komfortu cieplnego oraz PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) – przewidywany odsetek niezadowolonych [1]. W tym celu wykorzystywane są zależności normy PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego [2].

Pierwszy ze wskaźników, PMV, służy do wyznaczania tzw. przewidywanej średniej oceny środowiska termicznego w danym pomieszczeniu z uwzględnieniem indywidualności odczuć, czyli wyraża różnicę pomiędzy rzeczywistą ilością ciepła oddawanego przez użytkownika do otoczenia a optymalną ilością ciepła, która oddawana byłaby z organizmu do otoczenia w idealnych warunkach komfortu. Dla danej wartości PMV można ponadto określić wskaźnik PPD, tj. przewidywany odsetek osób niezadowolonych, który określa negatywne opinie użytkowników w odniesieniu do warunków środowiska cieplnego panującego w użytkowanej przestrzeni [3, 4, 5, 6].

Oprócz wskaźników PMV oraz PPD można wykorzystywać wskaźniki dyskomfortu lokalnego. W normie PN-EN ISO 7730 dyskomfort wywołany przeciągiem określany jest za pomocą wskaźnika DR (Draught Rate), który określa przewidywany odsetek osób niezadowolonych z powodu przeciągu, oraz wskaźnika PD (Percentage of Dissatisfied) określającego odsetek osób niezadowolonych ze zmienności temperatury powietrza wynikającej ze zmiany wysokości pomieszczenia lub asymetrii promieniowania (w funkcji różnicy temperatury powietrza między głową i kostkami).

Ustawa Prawo budowlane [7] w art. 5.1.1d stwierdza, że obiekty budowlane należy projektować i budować, zapewniając m.in. spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Prawo budowlane do przepisów techniczno-budowlanych zalicza rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [8]. Poniżej wymieniono istotne z punktu widzenia IAQ (Indoor Air Quality – jakość powietrza wewnętrznego) zapisy rozporządzenia:

 • Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań PN dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu (§ 147.1).
 • Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń niebędących pomieszczeniami pracy powinien odpowiadać wymaganiom PN dotyczącej wentylacji. W mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym (§ 149.1).
 • Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy (§ 149.2).
 • Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku (...) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu (…) (§ 309).
 • Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 310).

Dla pomieszczeń biurowych rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP [9] stwierdza, że:

 • W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (…) nie niższą niż 14°C (…). W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna być niższa niż 18°C (…) (§ 30).
 • W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych (§ 32.1).
 • W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji (§ 32.2).

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [8] w zakresie realizacji zapisu § 147.1 powołuje do stosowania normę PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania [10]. 7 września 2015 r. PKN nadał jej status normy wycofanej, nie podając normy zastępującej. Pomimo wycofania tej normy PKN uważa, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych [8] pozostaje ona wciąż normą powołaną.

Norma PN-B-03430 [10] w pkt 4.1 stwierdza, że pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m³/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.

Dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci strumień powietrza zewnętrznego może być obniżony do 15 m³/h dla każdego dziecka.

W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nieotwieralnych oknach strumień powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m³/h dla każdej przebywającej osoby.

Największą liczbę czynników kształtujących jakość powietrza wewnętrznego zawiera norma PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę [11], która pozwala ocenić budynek pod względem zużycia energii w odniesieniu do warunków środowiska panującego wewnątrz budynku. Norma ta składa się z pięciu głównych części opisujących:

 • zalecane wartości projektowe przyjmowane przy projektowaniu budynków, ich systemów grzewczych, chłodniczych oraz naturalnej i mechanicznej wentylacji:
  - temperatury, wilgotności względnej oraz prędkości powietrza,
  - jakości powietrza wewnętrznego,
  - oświetlenia i hałasu w pomieszczeniach;
 • wartości parametrów obliczeniowych, które należy przyjmować do obliczeń sezonowego zużycia energii w obiekcie;
 • sposób obliczania długoterminowych wskaźników oceny kategorii obiektu w zakresie klimatu wewnętrznego;
 • kontrole oraz pomiary warunków środowiska wewnętrznego w istniejących budynkach;
 • klasyfikowanie i certyfikowanie budynków.

Powyższa norma dodatkowo klasyfikuje budynek według sześciu kryteriów: komfortu termicznego dla okresu letniego, komfortu termicznego dla okresu zimowego, jakości powietrza wewnętrznego i skuteczności wentylacji, jakości oświetlenia, poziomu hałasu, a także prędkości powietrza i wskaźnika przeciągu w pomieszczeniach.

Czytaj też: Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   31.05.2016
dr inż.  Magorzata Basińska
dr inż.  Magorzata Basińska
Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska więcej »
dr  Michał Michałkiewicz
dr  Michał Michałkiewicz
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska więcej »
dr inż.  Radosław Górzeński
dr inż.  Radosław Górzeński
Polityka Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Znajdź sposób na walkę z wilgocią w łazience  »

wentylatory do łazienke

 Jesteś instalatorem praktykującym? Skorzystaj z usłaug tej hurtowni »

Wybierz klimatyzator dopasowny do wymagań pomieszczenia »
klimatyzatory klimatyzacja
docenim jakość » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Czy znasz 5 funkcji, które ułatwią pomiary? »

systemy wentylacyjne

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Jaka jest alternatywa dla wentylatorów dachowych w restauracjach »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Jaki rekuperator nadaje się do budynków jednorodzinnych »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
 • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl