Wentylacja ogólna po zmianie przepisów WT 2018

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać zaostrzone wymagania ekoprojektu w odniesieniu do urządzeń wentylacyjnych, m.in. zasad wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach oraz określenia aneksu kuchennego (na zdjęciu).
Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać zaostrzone wymagania ekoprojektu w odniesieniu do urządzeń wentylacyjnych, m.in. zasad wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach oraz określenia aneksu kuchennego (na zdjęciu).
Fot. archiwum redakcji Eksperta Budowlanego (Homebook.pl)

Zmiany warunków technicznych w zakresie wentylacji ogólnej dotyczą m.in. wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach, warunków stosowania i regulacji instalacji wentylacyjnych, ochrony pomieszczeń przed zanieczyszczeniami zapachowymi, a także izolacji termicznej przewodów wentylacji i klimatyzacji.

W artykule o zmianach do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dotyczących:

• wentylacji pomieszczeń do gromadzenia odpadów,
• zasad wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach,
• warunków stosowania instalacji wentylacyjnych w budynkach,
• stosowania systemów wentylacji regulowanych zapotrzebowaniem,
• nowego określenia pomieszczenia do przygotowania posiłków: aneks kuchenny,
• ochrony pomieszczeń przed zanieczyszczeniami zapachowymi,
• izolacji termicznej przewodów wentylacji i klimatyzacji,
• mocy właściwej wentylatorów,
• określania izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych.

1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285). Dokument ten trafił do konsultacji społecznych w maju 2016 r. i do momentu ogłoszenia podlegał kilkukrotnym zmianom.

Interesują Cię wymagania jakości powietrza na 2021? Pobierz bezpłatny e- book »

Wersja opublikowana wprowadza nowe przepisy w wielu obszarach.

Frapol do szkół

Najważniejsze zmiany dotyczące instalacji wentylacyjnych przedstawiono poniżej w formie porównania brzmienia przepisów przed i po (akapity zamienione oznaczone są czcionką pogrubioną niebieską, akapity zmienione zaznaczono pogrubioną, podkreśloną czarną czcionką). Zmiany opatrzono komentarzem.

Interesują Cię wymagania jakości powietrza na 2021? Pobierz bezpłatny e- book »

Wentylacja pomieszczeń do gromadzenia odpadów

§ 22.1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą być:

do 31.12.2017
2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie, (…)
od 1.01.2018

2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne oświetlenie, (…)

Komentarz: Wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych musiały być dotychczas wyposażone m.in. w instalację wentylacji grawitacyjnej. Zmiana przepisów formułuje ten obowiązek w taki sposób, że nie wskazuje się konkretnego rodzaju instalacji. Nowy przepis należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Wybrana lokalizacja dla tego pomieszczenia w budynku może sprawić, że zapewnienie wymiany powietrza będzie zrealizowane skuteczniej przez inne niż grawitacyjna rodzaje instalacji wentylacyjnej.

Zasady wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach

do 31.12.2017

§ 93.
1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej,

2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.

od 1.01.2018

§ 93.
1. Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej,

2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.
4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.
5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.

Komentarz: Paragraf ten został napisany od nowa, co było spowodowane m.in. wprowadzeniem do treści rozporządzenia nowego terminu „aneks kuchenny” (część pomieszczenia mieszkalnego przeznaczona do przygotowywania posiłków).

Przy tej okazji uporządkowano wymagania z zakresu projektowania instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych w budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanych w nich okapów.

Przede wszystkim wprowadzono jasną zasadę dotyczącą wyboru rodzaju projektowanej wentylacji w mieszkaniach jednopokojowych. Jeżeli takie mieszkanie będzie miało aneks kuchenny połączony z pokojem, to stosowanie instalacji gazowej będzie tam zabronione. Jednocześnie nie stawia się żadnych ograniczeń w wyborze systemu wentylacji.

W przypadku aneksów lub kuchni bez okien połączonych z przedpokojem rodzaj instalacji wentylacyjnej będzie uzależniony od zastosowanej kuchni. W przypadku instalacji gazowej niedozwolone będzie stosowanie wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej.

Uporządkowane zestawienie wymagań dla mieszkań zawiera tabela 1.

Tabela 1. Rodzaje wentylacji w pomieszczeniach służących do przygotowywania posiłków w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Tabela 1. Rodzaje wentylacji w pomieszczeniach służących do przygotowywania posiłków w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Należy zauważyć pozytywną zmianę związaną z wprowadzeniem nakazu stosowania oddzielnego przewodu na potrzeby okapu, jednak przyjęte w przepisie sformułowanie wydaje się niedostateczne. Zastosowany termin „przewód kominowy” odnosi się w tym miejscu do komina wentylacyjnego mogącego pracować na potrzeby instalacji wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej.

Tak sformułowany zapis zdaje się sugerować, że obowiązek stosowania oddzielnego przewodu dotyczy wyłącznie instalacji wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, co jest w istocie zgodne z uzasadnieniem podanym przez ministerstwo.

Co jednak w przypadku projektowania w budynku wentylacji mechanicznej?
Czy nie warto byłoby uczulić projektantów na konieczność stosowania oddzielnego przewodu również w instalacjach mechanicznych?

Pozostaje chyba liczyć, jak do tej pory, na zdrowy rozsądek projektantów i stosowanie oddzielnego przewodu również w przypadku występowania w budynku instalacji mechanicznych.

Kolejna wątpliwość dotyczy możliwej kolizji z przepisem z § 148.2.

Okap kuchenny podłączony do przewodu wentylacyjnego stanowi bezsprzecznie instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej, a przecież jej jednoczesne stosowanie z wentylacją grawitacyjną jest zabronione.

Wobec braku zmian treści § 148.2 należałoby chyba przyjąć następujące wytłumaczenie:
Okap kuchenny stanowi specyficzny rodzaj wyposażenia technicznego budynku. Ponieważ o zakupie decyduje użytkownik mieszkania, projektant nie ma wpływu na żadne parametry pracy tego urządzenia, tj. przepływ czy hałas, ani na to, czy w ogóle takie urządzenie zostanie zainstalowane. Dlatego instalacja przygotowana do podłączenia takiego okapu musi spełnić specyficzne warunki.

Przede wszystkim należy przewidzieć zapewnienie dopływu powietrza w czasie pracy okapu, tak aby funkcjonowanie instalacji wentylacji ogólnej nie było zakłócone.

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie zapewnienie dopływu powietrza poprzez otwarcie okna i takie zalecenie powinno zostać przeniesione z projektu budynku do instrukcji użytkowania mieszkania.

Drugim koniecznym warunkiem skutecznej pracy będzie zabezpieczenie użytkowników mieszkań, którzy nie zdecydowali się na podłączenie okapu do zbiorczego przewodu wywiewnego. Nie można przecież pozwolić, żeby praca okapu w jednym mieszkaniu wywołała pogorszenie komfortu u lokatorów na kondygnacji powyżej lub poniżej.

W omawianym przepisie brakuje jeszcze wyłączenia dla budynków istniejących poddawanych np. przebudowie. Wykonanie w nich oddzielnego przewodu kominowego może się bowiem okazać niemożliwe.

Czytaj też: Zmiany w warunkach technicznych od 1 stycznia 2018 roku >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   20.04.2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowe kotły gazowe
  • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl