Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Wentylacja ogólna po zmianie przepisów WT 2018

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać zaostrzone wymagania ekoprojektu w odniesieniu do urządzeń wentylacyjnych, m.in. zasad wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach oraz określenia aneksu kuchennego (na zdjęciu).
Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać zaostrzone wymagania ekoprojektu w odniesieniu do urządzeń wentylacyjnych, m.in. zasad wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach oraz określenia aneksu kuchennego (na zdjęciu).
Fot. archiwum redakcji Eksperta Budowlanego (Homebook.pl)

Zmiany warunków technicznych w zakresie wentylacji ogólnej dotyczą m.in. wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach, warunków stosowania i regulacji instalacji wentylacyjnych, ochrony pomieszczeń przed zanieczyszczeniami zapachowymi, a także izolacji termicznej przewodów wentylacji i klimatyzacji.

W artykule o zmianach do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dotyczących:

• wentylacji pomieszczeń do gromadzenia odpadów,
• zasad wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach,
• warunków stosowania instalacji wentylacyjnych w budynkach,
• stosowania systemów wentylacji regulowanych zapotrzebowaniem,
• nowego określenia pomieszczenia do przygotowania posiłków: aneks kuchenny,
• ochrony pomieszczeń przed zanieczyszczeniami zapachowymi,
• izolacji termicznej przewodów wentylacji i klimatyzacji,
• mocy właściwej wentylatorów,
• określania izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych.

1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285). Dokument ten trafił do konsultacji społecznych w maju 2016 r. i do momentu ogłoszenia podlegał kilkukrotnym zmianom.

Wersja opublikowana wprowadza nowe przepisy w wielu obszarach.

Najważniejsze zmiany dotyczące instalacji wentylacyjnych przedstawiono poniżej w formie porównania brzmienia przepisów przed i po (akapity zamienione oznaczone są czcionką pogrubioną niebieską, akapity zmienione zaznaczono pogrubioną, podkreśloną czarną czcionką). Zmiany opatrzono komentarzem.

Wentylacja pomieszczeń do gromadzenia odpadów

§ 22.1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą być:

do 31.12.2017
2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie, (…)
od 1.01.2018

2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne oświetlenie, (…)

Komentarz: Wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych musiały być dotychczas wyposażone m.in. w instalację wentylacji grawitacyjnej. Zmiana przepisów formułuje ten obowiązek w taki sposób, że nie wskazuje się konkretnego rodzaju instalacji. Nowy przepis należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Wybrana lokalizacja dla tego pomieszczenia w budynku może sprawić, że zapewnienie wymiany powietrza będzie zrealizowane skuteczniej przez inne niż grawitacyjna rodzaje instalacji wentylacyjnej.

Zasady wentylacji pomieszczeń do przygotowywania posiłków w mieszkaniach

do 31.12.2017

§ 93.
1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej,

2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.

od 1.01.2018

§ 93.
1. Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej,

2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.
4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.
5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.

Komentarz: Paragraf ten został napisany od nowa, co było spowodowane m.in. wprowadzeniem do treści rozporządzenia nowego terminu „aneks kuchenny” (część pomieszczenia mieszkalnego przeznaczona do przygotowywania posiłków).

Przy tej okazji uporządkowano wymagania z zakresu projektowania instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych w budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanych w nich okapów.

Przede wszystkim wprowadzono jasną zasadę dotyczącą wyboru rodzaju projektowanej wentylacji w mieszkaniach jednopokojowych. Jeżeli takie mieszkanie będzie miało aneks kuchenny połączony z pokojem, to stosowanie instalacji gazowej będzie tam zabronione. Jednocześnie nie stawia się żadnych ograniczeń w wyborze systemu wentylacji.

W przypadku aneksów lub kuchni bez okien połączonych z przedpokojem rodzaj instalacji wentylacyjnej będzie uzależniony od zastosowanej kuchni. W przypadku instalacji gazowej niedozwolone będzie stosowanie wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej.

Uporządkowane zestawienie wymagań dla mieszkań zawiera tabela 1.

Tabela 1. Rodzaje wentylacji w pomieszczeniach służących do przygotowywania posiłków w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Tabela 1. Rodzaje wentylacji w pomieszczeniach służących do przygotowywania posiłków w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Należy zauważyć pozytywną zmianę związaną z wprowadzeniem nakazu stosowania oddzielnego przewodu na potrzeby okapu, jednak przyjęte w przepisie sformułowanie wydaje się niedostateczne. Zastosowany termin „przewód kominowy” odnosi się w tym miejscu do komina wentylacyjnego mogącego pracować na potrzeby instalacji wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej.

Tak sformułowany zapis zdaje się sugerować, że obowiązek stosowania oddzielnego przewodu dotyczy wyłącznie instalacji wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, co jest w istocie zgodne z uzasadnieniem podanym przez ministerstwo.

Co jednak w przypadku projektowania w budynku wentylacji mechanicznej?
Czy nie warto byłoby uczulić projektantów na konieczność stosowania oddzielnego przewodu również w instalacjach mechanicznych?

Pozostaje chyba liczyć, jak do tej pory, na zdrowy rozsądek projektantów i stosowanie oddzielnego przewodu również w przypadku występowania w budynku instalacji mechanicznych.

Kolejna wątpliwość dotyczy możliwej kolizji z przepisem z § 148.2.

Okap kuchenny podłączony do przewodu wentylacyjnego stanowi bezsprzecznie instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej, a przecież jej jednoczesne stosowanie z wentylacją grawitacyjną jest zabronione.

Wobec braku zmian treści § 148.2 należałoby chyba przyjąć następujące wytłumaczenie:
Okap kuchenny stanowi specyficzny rodzaj wyposażenia technicznego budynku. Ponieważ o zakupie decyduje użytkownik mieszkania, projektant nie ma wpływu na żadne parametry pracy tego urządzenia, tj. przepływ czy hałas, ani na to, czy w ogóle takie urządzenie zostanie zainstalowane. Dlatego instalacja przygotowana do podłączenia takiego okapu musi spełnić specyficzne warunki.

Przede wszystkim należy przewidzieć zapewnienie dopływu powietrza w czasie pracy okapu, tak aby funkcjonowanie instalacji wentylacji ogólnej nie było zakłócone.

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie zapewnienie dopływu powietrza poprzez otwarcie okna i takie zalecenie powinno zostać przeniesione z projektu budynku do instrukcji użytkowania mieszkania.

Drugim koniecznym warunkiem skutecznej pracy będzie zabezpieczenie użytkowników mieszkań, którzy nie zdecydowali się na podłączenie okapu do zbiorczego przewodu wywiewnego. Nie można przecież pozwolić, żeby praca okapu w jednym mieszkaniu wywołała pogorszenie komfortu u lokatorów na kondygnacji powyżej lub poniżej.

W omawianym przepisie brakuje jeszcze wyłączenia dla budynków istniejących poddawanych np. przebudowie. Wykonanie w nich oddzielnego przewodu kominowego może się bowiem okazać niemożliwe.

Czytaj też: Zmiany w warunkach technicznych od 1 stycznia 2018 roku >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni), tylko w ramach promocji redakcyjnych.
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   20.04.2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Gdzie produkowane są komponęty do klimatyzacji i wentylacji » Zapoznaj się z nowymi technologiami w systemach ogrzewania podłogowego »
kompotenety do wentylacji ogrzewanie podłogowe
czytam więcej » przeczytam dziś »

 


Naczynie przeponowe – dlaczego jest aż tak ważne? »

projektowanie

 Czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? » Jak bezproblemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
 wentylacja mechaniczna pomoc w projektowaniu
wiem więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj udogodnienia montażowe w produktach ogrzewań podłogowych» Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? »
wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Metody klimatyzacji - czy znasz je wszytkie »

klimatyzacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny

Rodzaje i działanie wentylatorów

 

Wentylator to urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest chłodzenie. W zależności od przeznaczenia może wspomóc np. działanie wentylacji w domu, chłodzić i utrzymywać odpowiednią temperaturę w zależności od jego zastosowania. Aby wentylator prawidłowo spełniał swoją funkcję, musi być odpowiednio dobrany do wymogów krotności wymian powietrza dla np. danego pomieszczenia.

Kiedy dobrze wybierzemy wentylator, nie musimy się bać jego użytkowania. Wentylator oprócz chłodzenia zapewnia właściwy obieg powietrza i normuje temperaturę urządzenia lub pomieszczenia. Wentylatory możemy podzielić ze względu na ich zastosowanie. W przypadku wentylatorów wspomagających wentylację w domu możemy wybrać wentylator: ścienno-sufitowy, kanałowy lub dachowy.

Wentylator dachowy są przeznaczone do odprowadzania odpowiedniej ilości powietrza zanieczyszczonego, żeby utrzymać je na prawidłowym poziomie. Zazwyczaj wentylatory dachowe wspomagają wentylację naturalną lub są wykorzystywane w wentylacji mechanicznej.

Wentylator kanałowy to dosyć małe urządzenie, które wymusza cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, aby wyprowadzić z nich wilgoć oraz usunąć nieprzyjemne zapachy. Z tego powodu tego typu wentylatory montuje się w łazienkach i kuchniach.

Wentylator ścienno-sufitowy podobnie jak wentylator kanałowy ma za zadanie wymusić obieg powietrza i odprowadzić z niego wilgoć. Dużym atutem tego typu wentylatorów jest ich montaż zgodny z nazwą, który można swobodnie zainstalować w miejscu mało widocznym.

Oprócz tego dostępne są wentylatory promieniowe, przemysłowe, osiowe i typu ESM.

Zły montaż wentylatora może spowodować obniżenie wydajności jego pracy. Dlatego w przypadku wentylatorów montowanych w pomieszczeniu najlepiej zainstalować go w miejscu najbardziej oddalonym od dostępu świeżego powietrza. Kiedy wentylator montujemy w miejscu, gdzie będzie pracować urządzenie z ogniem, wówczas musimy zapewnić też mu taką samą ilość świeżego powietrza. Ponadto wentylator nie może być podłączony do przewodu kominowego odprowadzającego spaliny. Instalując wentylator w otworze w ścianie zewnętrznej, powinniśmy stosować wentylator osiowy. W przypadku wentylatorów promieniowych montuje się je zazwyczaj na osobnych fundamentach lub specjalnych ramach.

12/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Automatyka kotłów na pelety
  • - Zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl