Pobierz pełny numer miesięcznika Rynku Instalacyjnego 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu 

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Practical aspects of the new classification of filters for ventilation according to EN-ISO 16890 standard
Artykuł wskazuje na potencjalne konsekwencje wprowadzanych zmian w nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 po wycofaniu normy PN-EN 779.
Artykuł wskazuje na potencjalne konsekwencje wprowadzanych zmian w nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 po wycofaniu normy PN-EN 779.
Rys. Wikimedia

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji.

W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika kompleksowej oceny filtra, uwzględniającego nie tylko skuteczność usuwania zanieczyszczeń, ale także koszty eksploatacyjne, w formie zrozumiałej dla każdego odbiorcy.

W artykule:

• Ocena skutków wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji ogólnej w zakresie harmonizacji przepisów i norm
• Wpływ nowej klasyfikacji norm na proces projektowania instalacji wentylacyjno­‑klimatyzacyjnych
• Ocena filtrów w kontekście nakładów energii elektrycznej związanych z filtracją powietrza wentylacyjnego
• Próba zdefiniowania kompleksowego wskaźnika oceny filtra z uwzględnieniem klasyfikacji wg nowej normy

streszczenie

Nowa norma EN-ISO 16890 zmienia sposób klasyfikacji i doboru filtrów stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej budynków. Zamiast 5 klas filtrów dokładnych (M5 do F9) będzie ich 30, podzielonych na 3 kategorie w zależności od frakcji PMX. Artykuł wskazuje na potencjalne konsekwencje wprowadzanych zmian. Oprócz wskazania dokumentów i norm, które muszą zostać zaktualizowane, głównym celem autora była próba nowego spojrzenia na zagadnienie filtracji powietrza w procesie projektowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz zaproponowanie kompleksowego wskaźnika oceny filtrów nie tylko z punktu widzenia jakości filtracji, ale również z uwagi na zużycie energii oraz koszty eksploatacji.abstract

New standard EN-ISO 16890 completely changes the way the classification and selection of filters used in mechanical ventilation systems of buildings. Instead of the previous 5 filter classes (M5 F9), on the market will appear 30 of them, divided in addition into 3 categories depending on the PMX fraction. In this article the author attempts to identify the potential consequences of the implementation of new standards. Besides the documents and standards that need to be updated, the main aim of the author was trying to show a new look at the problem of air filtration in the design of ventilation and air conditioning systems and propose a comprehensive evaluation index filters (called TFE – Total Filter Efficiency), not only from the point of view of the quality of filtration but also due to the consumption of energy and operating costs.

Narastające problemy ze złą jakością powietrza zewnętrznego, szczególnie w aglomeracjach miejskich, czego alarmujące dowody mamy tej zimy, zmuszają do refleksji i należytego docenienia zagadnienia filtracji powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Filtracja powietrza generuje dodatkowe zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne i z tego punktu widzenia może być uznana za zjawisko niekorzystne, szczególnie jeżeli rosną wymagania w zakresie zwiększania skuteczności filtracji. W związku z powyższym wszelkie decyzje i wymagania w tej dziedzinie powinny być wyważone, w szczególności jeśli dotyczy to takich dokumentów jak normy i rozporządzenia oraz wymagania i zalecenia branżowe. Wejście w życie nowej normy [18] powinno być impulsem do rewizji spojrzenia na zagadnienie filtracji.

Tabela 1. Klasyfikacja filtrów przeznaczonych do wentylacji ogólnej wg normy PN-EN 779 [5]
Tabela 1. Klasyfikacja filtrów przeznaczonych do wentylacji ogólnej wg normy PN-EN 779 [5]
Tabela 2. Klasyfikacja filtrów zgodnie z normą EN-ISO 16890 [6]
Tabela 2. Klasyfikacja filtrów zgodnie z normą EN-ISO 16890 [6]

Niniejszy artykuł należy potraktować jako głos w dyskusji, która w możliwie krótkim okresie powinna doprowadzić do ujednolicenia i jasnego sformułowania zasad projektowania i eksploatacji filtrów w nowej rzeczywistości po wycofaniu normy PN-EN 779.

Porównanie klas filtrów wg normy PN-EN 779 z nowymi klasami wg normy EN-ISO 16890

Podstawowe pytanie, jakie przychodzi na myśl po przeanalizowaniu obydwu norm, których końcowym rezultatem są klasy filtrów zestawione w tab. 1 i tab. 2, brzmi: czy można w jakikolwiek, najlepiej prosty sposób przeliczyć klasę ePMX na klasę M lub F?

Według autora jednoznaczna odpowiedź na to pytanie brzmi NIE, co wynika bezpośrednio z analizy przedstawionej w artykule [18]. Niewątpliwie komplikuje to w sposób zasadniczy proces harmonizacji przepisów, zaleceń i innych dokumentów, gdyż uniemożliwia prostą zamianę oznaczeń, a wymaga w każdym przypadku pogłębionej analizy przy formułowaniu wymagań.

Trudne zadanie czeka również producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, którzy będą musieli sformułować całkowicie nowe wymagania w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji.

Literatura

1. WHO, Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment, 2005.
2. Ambient (outdoor) air quality and health, Fact sheet N°313, WHO, March 2014.
3. Birket S., Building understanding of the dangers of the poor indoor air quality, Camfil Road Show – London 2011.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DzU 2012, poz. 1031).
5. PN-EN 799:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określenie parametrów filtracyjnych.
6. EN-ISO-FDIS 16890-1:2016 Air filters for general ventilation – Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM).
7. EN-ISO-FDIS 16890-2:2016 Air filters for general ventilation – Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance.
8. EN-ISO-FDIS 16890-3:2016 Air filters for general ventilation – Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured.
9. EN-ISO-FDIS 16890-4:2016 Air filters for general ventilation – Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency.
10. PN-EN 13799:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
11. PN-EN 15251: 2007 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
12. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
13. PN-EN 13053: 2007 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).
15. Calculation method for the energy use related to air filters in general ventilation systems – EUROVENT 4/21 – 2014.
16. Rating standard for the certification of air filters – EUROVENT RS 4/C/001 – 2016.
17. Operational manual for the certification of air filters – EUROVENT CERTITA CERTIFICATION – OM-11-2015.
18. Wojtas K., Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2016, s. 58–64.
19. Jackiewicz A., Gradoń L., Sposoby zwiększania sprawności odpylania filtrów włókninowych, „Inż. Ap. Chem.” 2011, 50, 5, 42–43.
20. Gac J., Gradoń L., Badanie nieustalonej filtracji aerozoli ciekłych na filtrach włóknistych, „Inż. Ap. Chem.” 2013, 52, 4, 308–309.
21. Charkowska A., Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1–4), „Rynek Instalacyjny”, 2008.
22. CEN Despatch Notice dated 23.06.2016 concerning the implementation of EN-ISO 16890.
23. www.sojp.wios.warszawa.pl.
24. www.powietrze.krakow.pl.
25. www.cstb.fr.
26. www.1filter.pl/podstawowe-pojecia-i-definicje-z-dziedziny-filtracji-powietrza.
27. www.eurovent-certification.com.
28. www.ure.pl.29. PN-EN ISO 15957:2015 Pyły testowe do oceny urządzeń oczyszczających powietrze.

Czytaj też: Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

 


[słowa kluczowe: powietrze, filtry powietrza, klasyfikacja filtrów powietrza]

   16.02.2017
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

Obejrzyj film i poznaj metodę na energooszczędne ogrzewanie »

nagrzewnice

Film opowiada o ludzkiej pasji oraz ciężkiej pracy, prowadzącej do sukcesu, który nie byłby możliwy bez zapewnienia jednej z podstawowych ludzkich potrzeb (...) czytam więcej »


 Dlaczego warto wybrać klimatyzatory kasetonowe » Klimatyzator zamiast oczyszczacza powietrza »
klimatyzator kasetonowy  klimatyzator
W klimatyzatorach kasetonowych został przygotowany wlot świeżego powietrza, aby wygodnie połączyć się z kanałem wentylacyjnym (...) czytam więcej » Kurtyny powietrzne to idealne rozwiązanie dla zachowania komfortowego klimatu w pomieszczeniach handlowych i (...) czytam więcej »

 


Zarabiaj na bezinwazyjnej renowacji rur kanalizacyjnych!

bezinwazyjna renowacja rur

Zadzwoń 733 11 88 00

i dowiedz się więcej »


 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2018

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Wybór źródła ciepła i chłodu
  • - Projektowanie wentylacji w biurach
Zobacz szczegóły
DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.
DAB oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne , zapewniające niezawodność, efektywność oraz optymalizację zużycia energii w...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl