Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Zastosowanie elektrofiltrów w kotłach c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego

The use of electrostatic precipitators in solid fuel boilers wit automatic fuel feeding system
W artykule przedstawiono wyniki badań energetyczno-emisyjnych kotłów c.o. o mocy znamionowej od 15 do 40 kW podczas pracy z mocą nominalną i minimalną bez i z zastosowaniem urządzeń typu elektrofiltr. Sformułowano wnioski.
W artykule przedstawiono wyniki badań energetyczno-emisyjnych kotłów c.o. o mocy znamionowej od 15 do 40 kW podczas pracy z mocą nominalną i minimalną bez i z zastosowaniem urządzeń typu elektrofiltr. Sformułowano wnioski.
Fot. archiwum redakcji RI

Elektrofiltry mogą być skutecznym rozwiązaniem ograniczającym emisję pyłów, zwłaszcza w istniejących instalacjach z kotłami na paliwa stałe. Wyniki badań potwierdzają także redukcję zanieczyszczeń organicznych, w tym B(a)P. Praca tych urządzeń może być zdalnie monitorowana przez podmioty, które udzieliły pomocy publicznej na ich montaż i upoważniły odpowiednie służby (np. straż gminną lub miejską) do kontroli ewentualnych przypadków awarii i celowego wyłączenia. W tych przypadkach możliwa jest nawet blokada kotła do czasu jego uruchomienia przez upoważnione osoby.

W artykule:

• Badania sprawności redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych z kotłów c.o. dzięki zastosowaniu elektrofiltru
• Badania porównawcze efektywności redukcji zanieczyszczeń pyłowych z kotłów c.o. różnych elektrofiltrów

Powietrze złej jakości to problem, z którym społeczeństwo Polski musi się zmagać w każdym sezonie grzewczym.

Jednym z najczęściej przekraczanych zanieczyszczeń jest stężenie pyłu. Stężenie to jest limitowane w powietrzu i jego dobowa wartość nie powinna przekraczać 50 mg/m3.

Dopuszcza się przekroczenie w ciągu roku tej wartości nie więcej niż 35 razy, jednak średnie roczne stężenie nie może przekroczyć 40 mg/m3 [1, 2].

streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań energetyczno-emisyjnych kotłów c.o. o mocy znamionowej od 15 do 40 kW podczas pracy z mocą nominalną i minimalną bez i z zastosowaniem urządzeń typu elektrofiltr. Do badań wybrano podstawowe trzy typy kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa. W przypadku każdego z kotłów c.o. (kocioł retortowy i podsuwowy zasilane węglem kamiennym oraz peletowy zasilany peletem drzewnym) zamontowano to samo urządzenie typu elektrofiltr i sprawdzono redukcję zanieczyszczeń pyłowych, zanieczyszczeń organicznych oraz sumy 16 WWA wg EPA, w tym B(a)P. Dodatkowo badany elektrofiltr porównano pod kątem osiąganych redukcji zanieczyszczeń pyłowych z podobnym urządzeniem dostępnym na rynku produkowanym przez znaną firmę działającą na rynku UE oraz urządzeniem produkowanym na własne potrzeby przez firmę produkującą kotły c.o.abstract

This paper presents the results of energy and emission tests of boilers with a rated output of 15 to 40 kW during operating at nominal and minimum power with and without using electrostatic precipitators. The three types of boilers with automatic fuel feeding system were selected for the tests. For each of the boilers (retort boiler and grate boiler, hard coal and wood pellet fueled) installed the same type of electrostatic precipitator and checked the reduction of dust pollution, organic pollutants and sum of 16 PAHs according to EPA, including B(a)P. In addition, the tested electrostatic precipitator was compared in terms of achieved dust pollution reduction with a similar device available on the market, produced by a known company operating on the EU market and with a device manufactured for own needs by boiler company.

Rzeczywistość wygląda zaś tak, że dopuszczony roczny limit przekroczeń często osiągany jest już w lutym, a w aglomeracjach miejskich czy na terenach z niekorzystnym ukształtowaniem terenu kilkunastokrotne przekroczenia stężenia pyłu nikogo nie dziwią. Ma to oczywiście odzwierciedlenie w stanie zdrowia i samopoczucia ludzi, a pośrednio i w gospodarce (zwiększona liczba absencji pracowników spowodowana zwolnieniami lekarskimi czy zwiększone nakłady na służbę zdrowia związane z chorobami układu oddechowego lub krążeniowego, których kondycja w dużej mierze zależy od jakości powietrza, którym oddychamy).

Pył w powietrzu jest w znacznej części emitowany z indywidualnych instalacji ogrzewania zasilanych paliwami stałymi (węglem czy biomasą).

Stare urządzenia grzewcze, takie jak piece, piece kaflowe czy kotły c.o. z ręcznym zasypem paliwa, charakteryzują się bardzo wysoką emisją pyłu, która często przekracza stężenie 1000, a nawet 2000 mg/m3 (w warunkach umownych, w przeliczeniu na 10% O2 [4]).

Można się spotkać z przypadkami domowych urządzeń grzewczych, które w ciągu doby emitują 0,5 kg pyłu do atmosfery. Z tego względu wprowadzane kryteria emisji zanieczyszczeń, jakie powinny spełniać nowo produkowane kotły c.o. i inne urządzenia grzewcze, są bardzo restrykcyjne dla stężenia pyłu.

Według Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, w całym zakresie mocy (30–100%) kocioł nie powinien emitować pyłu w spalinach więcej niż 40 mg/m3 [3]. Prawdopodobnie kryterium to będzie jeszcze obniżane, ponieważ dla wybranych konstrukcji w niektórych krajach UE już wymagane jest stężenie nieprzekraczające 20 mg/m3. Jest to na tyle trudne do spełnienia, że nawet w warunkach laboratoryjnych, przy zastosowaniu odpowiedniego paliwa, jakie jest wymagane do spalania w trakcie testów energetyczno-emisyjnych, tylko niektóre bardzo dobre konstrukcje kotłowe są w stanie to kryterium spełnić.

Utrzymanie tak niskiego stężenia pyłu w spalinach w kotle, który podczas badań laboratoryjnych spełniał kryterium „pyłowe”, jest w warunkach domowych bardzo trudne. W trakcie rzeczywistej eksploatacji stosowane jest bowiem paliwo powszechnie dostępne w handlu (niekoniecznie o parametrach zbliżonych do opału stosowanego w laboratorium), instalacja rzadko wyposażona jest w układ stabilizujący ciąg, w dodatku kocioł c.o. „ustawiany” jest przez osobę, która często nie ma wiedzy z zakresu procesów spalania paliw.

Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie elektrofiltrów montowanych na kanale dymowym bezpośrednio za kotłem c.o. lub innym urządzeniem grzewczym.

W trakcie opisywanych badań sprawdzono stopień redukcji pyłu w zależności od zastosowanej konstrukcji kotła i spalanego paliwa, co pozwoliło ocenić celowość stosowania elektrofiltrów ST-360 w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego w Polsce.

(...)

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DzU 2012, poz. 1031).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (DzU nr 16/2010, poz. 87).
3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz. UE L 193/100).
4. PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
5. www.techsterowniki.pl (7.03.2018).
6. Materiały własne firmy Tech Sterowniki.
7. Matuszek K., Hrycko P., Z. Kamiński, M. Pańczyk, Badania redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych poprzez zastosowanie elektrofiltru do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa według wytycznych normy PN-EN 303-5:2012, sprawozdanie IChPW nr 130/2017.

Czytaj też: Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[energia, kotły na paliwa stałe, filtry spalin, elektrofiltry]

   17.05.2018
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.
dr inż.  Katarzyna Matuszek
dr inż.  Katarzyna Matuszek
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla więcej »
mgr inż.  Piotr Hrycko
mgr inż.  Piotr Hrycko
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla więcej »
 Janusz  Master
 Janusz  Master
Tech Sterowniki Sp. z o.o. więcej »
 Krzysztof  Łukasik
 Krzysztof  Łukasik
Tech Sterowniki Sp. z o.o. więcej »
 Maciej  Wawro
 Maciej  Wawro
Tech Sterowniki Sp. z o.o. więcej »
 Zbigniew  Tatar
 Zbigniew  Tatar
Tech Sterowniki Sp. z o.o. więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Gdzie produkowane są komponęty do klimatyzacji i wentylacji » Zapoznaj się z nowymi technologiami w systemach ogrzewania podłogowego »
kompotenety do wentylacji ogrzewanie podłogowe
czytam więcej » przeczytam dziś »

 


Naczynie przeponowe – dlaczego jest aż tak ważne? »

projektowanie

 Czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? » Jak bezproblemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
 wentylacja mechaniczna pomoc w projektowaniu
wiem więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj udogodnienia montażowe w produktach ogrzewań podłogowych» Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? »
wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Metody klimatyzacji - czy znasz je wszytkie »

klimatyzacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Automatyka kotłów na pelety
  • - Zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl