RynekInstalacyjny.pl

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Alfa Laval | 2019-09-09
Wymienniki nowej generacji serii T
Alfa Laval

Wymienniki nowej generacji serii T


Alfa Laval

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

treść sponsorowana

W dążeniu do oszczędności energii niewiele urządzeń może odegrać równie ważną rolę, jak wymiennik ciepła. Instalacja wysokowydajnego systemu wymiennika ciepła stwarza nowe możliwości w zakresie zmniejszenia rachunków za energię i emisji CO2 bez uszczerbku dla wydajności i jakości produktu. W wielu przypadkach zwrot z inwestycji może być krótszy niż rok.

Uszczelkowy płytowy wymiennik ciepła, urządzenie wykorzystywane w niezliczonych zastosowaniach przemysłowych, uległo w ostatnich latach znaczącym udoskonaleniom. Podczas gdy ich ogólny wygląd zmienił się niewiele od dziesięcioleci, rdzeń nowoczesnych płytowych uszczelkowych wymienników ciepła został ulepszony o rozwiązania, które pozwalają na poprawę sprawności termicznej.

Oprócz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne nowoczesne płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła przyczyniają się do zwiększenia rentowności produkcji poprzez obniżenie kosztów operacyjnych i kapitałowych oraz zwiększenie wydajności. Często oszczędności są na tyle duże, że czas zwrotu z inwestycji w urządzenia wynosi tylko kilka miesięcy. Ponadto, w porównaniu z poprzednimi generacjami nowsze konstrukcje płytowych uszczelkowych wymienników ciepła zapewniają lepszy przepływ mediów i większe wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła. Dowiedz się więcej »

Niższe koszty ogrzewania i chłodzenia

Rosnący postęp w dziedzinie tłoczenia płyt i ich konstrukcji umożliwiły dzisiejszym płytowym wymiennikom ciepła działanie w niższej niż kiedykolwiek różnicy temperatur (ΔT). W rzeczywistości różnica ta może wynosić tylko 1°C. Innymi słowy, zimne medium w zastosowaniach grzewczych może być podgrzewane do temperatury bardzo zbliżonej do temperatury wprowadzanego gorącego medium i na odwrót (w zastosowaniach chłodniczych).

Umożliwia to pracę z medium użytkowym o temperaturze początkowej zbliżonej do temperatury medium procesowego. Mniej energii potrzeba do ogrzania lub schłodzenia płynu użytkowego przed wprowadzeniem go do wymiennika ciepła, co dodatkowo zmniejsza całkowite koszty eksploatacji.

Obniżone nakłady kapitałowe

Poprzez poprawę przepływu mediów przez płytę i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła możliwe jest stworzenie płytowego uszczelkowego wymiennika ciepła, który ma znacznie mniej płyt. Nowsze konstrukcje mogą być zatem zarówno mniejsze, lżejsze, jak i bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ ich konstrukcja wymaga zastosowania mniejszej ilości surowca.

Bardziej kompaktowa budowa wymiennika ciepła może znacznie obniżyć koszty instalacji, zastępując starszą technologię lub zwiększając wydajność zakładu. Łatwiej jest zainstalować wymiennik ciepła na ograniczonej powierzchni w przypadku obiektów, w których przestrzeń jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu.

Zminimalizowany czas przestoju

Przestoje związane z zanieczyszczeniami to nie tylko kwestia produkcyjności. Mają one również wpływ na efektywność. W miarę narastania zanieczyszczeń wydajność cieplna spada, a spadek ciśnienia wzrasta, co wymaga większego zużycia energii. Pompowanie płynu przez zanieczyszczony wymiennik ciepła również wymaga większej mocy.

Z myślą o tych wyzwaniach innowacje w zakresie płyt zaprojektowanych mogą przede wszystkim pomóc zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia. Dodatkowo ulepszone konstrukcje ram ułatwiają i przyspieszają otwieranie i zamykanie urządzenia, co oznacza, że czyszczenie płyt jest prostsze przy możliwie najkrótszej przerwie w produkcji.

Zwiększona wydajność

Instalacja bardziej efektywnych wymienników ciepła jest często najlepszym sposobem na usunięcie ograniczeń spowodowanych niewystarczającą wydajnością grzewczą lub chłodniczą. Lepszy przepływ ciepła oznacza, że więcej energii trafia do procesu technologicznego, co umożliwia zwiększenie dostępnych mocy produkcyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, dzisiejsze bardziej kompaktowe konstrukcje mogą również rozwiązywać problemy związane z ograniczoną przestrzenią. W ten sposób oferują one znacznie wyższą efektywność chłodniczą lub grzewczą na metr kwadratowy, co prowadzi do zwiększenia potencjalnej wydajności w ramach istniejącej powierzchni roboczej. Przeczytaj więcej o wymiennikach ciepła Alfa Laval »

Zrozumienie najnowszych innowacji

Dzisiejsze wymienniki ciepła Alfa Laval są wynikiem długiej serii prac rozwojowych, aniżeli tylko pojedynczym krokiem w tej dziedzinie. W ostatnich latach inżynierom Alfa Laval udało się poprawić określone aspekty w zakresie sprawności cieplnej poprzez zmiany w konstrukcji płyty wymiennika ciepła, jak również jego ramy i uszczelki. Wszystkie te innowacje pozwoliły na znaczny wzrost ogólnej wydajności jednostki.

Zrozumienie sposobów zwiększenia sprawności wymiennika ciepła może być przydatne przy ocenie nowych technologii i porównywaniu dostawców. Poniżej zaprezentowaliśmy cechy, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze systemu i dostosowaniu go do branży i zakresu roboczego, w którym stosowany jest wymiennik ciepła.

Zoptymalizowany obszar dystrybucji CurveFlow™

Optymalizując powierzchnię dystrybucji mediów w układzie płyt zgodnie z zastosowaniem docelowym urządzenia, możliwe jest wykorzystanie większej powierzchni płyty i tym samym maksymalne wykorzystanie dostępnego obszaru wymiany ciepła. Odpowiednia konstrukcja systemu dystrybucji może również poprawić przepływ mediów w poprzek płyty, eliminując martwe punkty i zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia dla jeszcze większej sprawności cieplnej.

Zapewnia to dodatkową korzyść w postaci dłuższych okresów pomiędzy kolejnymi czyszczeniami, co zwiększa wydajność i rentowność. Współczesny przykład tej funkcji można znaleźć w płytach uszczelkowych wymienników ciepła firmy Alfa Laval, w których wykorzystano opatentowaną powierzchnię dystrybucyjną znaną jako CurveFlow™.

Zobacz film:

CurveFlow™ distribution area on plates for Alfa Laval gasketed plate exchangers

Zmodyfikowane otwory wlotowe i wylotowe OmegaPort™

Wloty i wyloty wymiennika ciepła tradycyjnie są projektowane jako okrągłe, ale najnowsze osiągnięcia technologiczne sugerują, że ten kształt nie zawsze zapewnia idealny przepływ mediów przez płytę.

Konstrukcje takie jak Alfa Laval OmegaPort™ z nieregularnymi otworami wlotowymi poprawiają przepływ, pozwalając na zmniejszenie spadku ciśnienia i zwiększenie przepustowości, a także na lepsze wykorzystanie powierzchni płyty.

Zobacz film:

OmegaPort™ noncircular inlet and outlet – an expert view – Alfa Laval

Przesunięty rowek uszczelki

W tradycyjnych konstrukcjach z uszczelką rowek utrzymujący uszczelkę na miejscu zazwyczaj ogranicza ilość dostępnej powierzchni wymiany ciepła, a w rezultacie sprawność cieplną urządzenia. W nowszych urządzeniach inżynierowie starali się zatem zapewnić jak najwięcej miejsca dla przepływu ciepła. Płyty wymiennika ciepła firmy Alfa Laval z zygzakowatym rowkiem uszczelki jest jedną z cech, która to umożliwiła.

Asymetryczna konstrukcja kanału FlexFlow™

W wymienniku ciepła o tradycyjnej symetrycznej konfiguracji płytowej, kanał czynnika użytkowego odpowiada kanałowi używanemu do płynu technologicznego. Nie powinno dziwić, że od dawna doprowadziło to do szeregu nieefektywności, takich jak zwiększony spadek ciśnienia. W końcu różne media często mają różne natężenia przepływu, mają różne właściwości i zachowują się w różny sposób.

Z drugiej strony konfiguracja płyt z asymetrycznymi kanałami może zapewnić idealny przepływ dla obu mediów używanych w danym zastosowaniu. Obecnie możliwe jest zaprojektowanie pojedynczej płyty, którą można zastosować w układzie symetrycznym lub asymetrycznym, zapewniając tym samym doskonałe dopasowanie do specyfiki pracy urządzenia bez uszczerbku dla niezawodności mechanicznej.

Koncepcja elastycznych płyt Alfa Laval, znana jako konstrukcja FlexFlow™, stwarza możliwość skonfigurowania do dziesięciu różnych kanałów dla każdego typu płyt. Zapewnia to bardziej efektywną wymianę ciepła, pozwalając na zmniejszenie wymiennika ciepła do jeszcze bardziej kompaktowych rozmiarów.

Zobacz film:

FlexFlow brings the power of assymetrical plate design to Gasketed Plate Heat Exchangers

Zwiększona sztywność płyt PowerArc™

Postęp w zakresie metod produkcji i wytłaczania płyt umożliwił tworzenie bardziej sztywnych i trwałych płyt wymienników ciepła. Oznacza to, że obecnie możliwe jest konstruowanie cieńszych płyt, które wytrzymują ekstremalne wartości ciśnienia i temperatury. Zmniejszenie grubości pomaga w zmniejszeniu różnicy temperatur, zapewniając tym samym wyższą sprawność cieplną.

Płyta PowerArc™ firmy Alfa Laval to jeden z przykładów udoskonaleń, który umożliwił zastosowanie sztywniejszych konstrukcji płyt o zwiększonej niezawodności działania. W przeciwieństwie do innych producentów Alfa Laval stosuje również jednostopniowy proces wytłaczania płyt, który zapewnia niewielką, równomierną głębokość płyty w procesie produkcyjnym, przy mniejszym ryzyku wystąpienia naprężeń mechanicznych.

Ułatwione otwieranie ramy

Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe otwieranie i zamykanie, umożliwiając serwisowanie urządzenia i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń na płytach. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania nieprzerwanej, niezawodnej i wydajnej pracy.

Szeroki zakres cech projektowych znacznie ułatwia i przyspiesza wykonywanie prac serwisowych oraz minimalizuje związane z nimi przestoje. Przykładem może być zastosowanie uszczelki ClipGrip™ oraz śrub mocujących z ułożyskowaniem.

Wnioski

Począwszy od redukcji kosztów kapitałowych i operacyjnych w całym okresie eksploatacji, poprzez zwiększenie produkcji, rozwiązanie problemów związanych z ograniczeniami mocy produkcyjnych i stworzenie możliwości sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii, dzisiejsze nowoczesne płytowe wymienniki ciepła oferują cenne sposoby zwiększenia rentowności w zastosowaniach przemysłowych.

Jednak nie wszystkie wymienniki ciepła są jednakowo skonstruowane i ważne jest, aby krytycznie ocenić każde nowe urządzenie. Jeśli dostawca obiecuje dużą wydajność, należy upewnić się, że jego technologia wykorzystuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które stanowią poparcie dla tego typu obietnic.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat maksymalizacji efektywności energetycznej w produkcji lub chcieliby Państwo omówić ofertę płytowych wymienników ciepła Alfa Laval nowej generacji, prosimy o kontakt. Szczegółowe informacje i formularz kontaktowy można znaleźć na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje znajdziesz TUTAJ lub kontaktując się z firmą.

Alfa Laval logo Alfa Laval Polska Sp. z o.o
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel: +48 601 993 002
email: krystyna.libich-gajda@alfalaval.com

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.