RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Alfa Laval | 2019-09-09
Wymienniki nowej generacji serii T
Alfa Laval

Wymienniki nowej generacji serii T


Alfa Laval

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

treść sponsorowana

W dążeniu do oszczędności energii niewiele urządzeń może odegrać równie ważną rolę, jak wymiennik ciepła. Instalacja wysokowydajnego systemu wymiennika ciepła stwarza nowe możliwości w zakresie zmniejszenia rachunków za energię i emisji CO2 bez uszczerbku dla wydajności i jakości produktu. W wielu przypadkach zwrot z inwestycji może być krótszy niż rok.

Uszczelkowy płytowy wymiennik ciepła, urządzenie wykorzystywane w niezliczonych zastosowaniach przemysłowych, uległo w ostatnich latach znaczącym udoskonaleniom. Podczas gdy ich ogólny wygląd zmienił się niewiele od dziesięcioleci, rdzeń nowoczesnych płytowych uszczelkowych wymienników ciepła został ulepszony o rozwiązania, które pozwalają na poprawę sprawności termicznej.

Oprócz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne nowoczesne płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła przyczyniają się do zwiększenia rentowności produkcji poprzez obniżenie kosztów operacyjnych i kapitałowych oraz zwiększenie wydajności. Często oszczędności są na tyle duże, że czas zwrotu z inwestycji w urządzenia wynosi tylko kilka miesięcy. Ponadto, w porównaniu z poprzednimi generacjami nowsze konstrukcje płytowych uszczelkowych wymienników ciepła zapewniają lepszy przepływ mediów i większe wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła. Dowiedz się więcej »

Niższe koszty ogrzewania i chłodzenia

Rosnący postęp w dziedzinie tłoczenia płyt i ich konstrukcji umożliwiły dzisiejszym płytowym wymiennikom ciepła działanie w niższej niż kiedykolwiek różnicy temperatur (ΔT). W rzeczywistości różnica ta może wynosić tylko 1°C. Innymi słowy, zimne medium w zastosowaniach grzewczych może być podgrzewane do temperatury bardzo zbliżonej do temperatury wprowadzanego gorącego medium i na odwrót (w zastosowaniach chłodniczych).

Umożliwia to pracę z medium użytkowym o temperaturze początkowej zbliżonej do temperatury medium procesowego. Mniej energii potrzeba do ogrzania lub schłodzenia płynu użytkowego przed wprowadzeniem go do wymiennika ciepła, co dodatkowo zmniejsza całkowite koszty eksploatacji.

Obniżone nakłady kapitałowe

Poprzez poprawę przepływu mediów przez płytę i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła możliwe jest stworzenie płytowego uszczelkowego wymiennika ciepła, który ma znacznie mniej płyt. Nowsze konstrukcje mogą być zatem zarówno mniejsze, lżejsze, jak i bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ ich konstrukcja wymaga zastosowania mniejszej ilości surowca.

Bardziej kompaktowa budowa wymiennika ciepła może znacznie obniżyć koszty instalacji, zastępując starszą technologię lub zwiększając wydajność zakładu. Łatwiej jest zainstalować wymiennik ciepła na ograniczonej powierzchni w przypadku obiektów, w których przestrzeń jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu.

Zminimalizowany czas przestoju

Przestoje związane z zanieczyszczeniami to nie tylko kwestia produkcyjności. Mają one również wpływ na efektywność. W miarę narastania zanieczyszczeń wydajność cieplna spada, a spadek ciśnienia wzrasta, co wymaga większego zużycia energii. Pompowanie płynu przez zanieczyszczony wymiennik ciepła również wymaga większej mocy.

Z myślą o tych wyzwaniach innowacje w zakresie płyt zaprojektowanych mogą przede wszystkim pomóc zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia. Dodatkowo ulepszone konstrukcje ram ułatwiają i przyspieszają otwieranie i zamykanie urządzenia, co oznacza, że czyszczenie płyt jest prostsze przy możliwie najkrótszej przerwie w produkcji.

Zwiększona wydajność

Instalacja bardziej efektywnych wymienników ciepła jest często najlepszym sposobem na usunięcie ograniczeń spowodowanych niewystarczającą wydajnością grzewczą lub chłodniczą. Lepszy przepływ ciepła oznacza, że więcej energii trafia do procesu technologicznego, co umożliwia zwiększenie dostępnych mocy produkcyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, dzisiejsze bardziej kompaktowe konstrukcje mogą również rozwiązywać problemy związane z ograniczoną przestrzenią. W ten sposób oferują one znacznie wyższą efektywność chłodniczą lub grzewczą na metr kwadratowy, co prowadzi do zwiększenia potencjalnej wydajności w ramach istniejącej powierzchni roboczej. Przeczytaj więcej o wymiennikach ciepła Alfa Laval »

Zrozumienie najnowszych innowacji

Dzisiejsze wymienniki ciepła Alfa Laval są wynikiem długiej serii prac rozwojowych, aniżeli tylko pojedynczym krokiem w tej dziedzinie. W ostatnich latach inżynierom Alfa Laval udało się poprawić określone aspekty w zakresie sprawności cieplnej poprzez zmiany w konstrukcji płyty wymiennika ciepła, jak również jego ramy i uszczelki. Wszystkie te innowacje pozwoliły na znaczny wzrost ogólnej wydajności jednostki.

Zrozumienie sposobów zwiększenia sprawności wymiennika ciepła może być przydatne przy ocenie nowych technologii i porównywaniu dostawców. Poniżej zaprezentowaliśmy cechy, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze systemu i dostosowaniu go do branży i zakresu roboczego, w którym stosowany jest wymiennik ciepła.

Zoptymalizowany obszar dystrybucji CurveFlow™

Optymalizując powierzchnię dystrybucji mediów w układzie płyt zgodnie z zastosowaniem docelowym urządzenia, możliwe jest wykorzystanie większej powierzchni płyty i tym samym maksymalne wykorzystanie dostępnego obszaru wymiany ciepła. Odpowiednia konstrukcja systemu dystrybucji może również poprawić przepływ mediów w poprzek płyty, eliminując martwe punkty i zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia dla jeszcze większej sprawności cieplnej.

Zapewnia to dodatkową korzyść w postaci dłuższych okresów pomiędzy kolejnymi czyszczeniami, co zwiększa wydajność i rentowność. Współczesny przykład tej funkcji można znaleźć w płytach uszczelkowych wymienników ciepła firmy Alfa Laval, w których wykorzystano opatentowaną powierzchnię dystrybucyjną znaną jako CurveFlow™.

Zobacz film:

CurveFlow™ distribution area on plates for Alfa Laval gasketed plate exchangers

Zmodyfikowane otwory wlotowe i wylotowe OmegaPort™

Wloty i wyloty wymiennika ciepła tradycyjnie są projektowane jako okrągłe, ale najnowsze osiągnięcia technologiczne sugerują, że ten kształt nie zawsze zapewnia idealny przepływ mediów przez płytę.

Konstrukcje takie jak Alfa Laval OmegaPort™ z nieregularnymi otworami wlotowymi poprawiają przepływ, pozwalając na zmniejszenie spadku ciśnienia i zwiększenie przepustowości, a także na lepsze wykorzystanie powierzchni płyty.

Zobacz film:

OmegaPort™ noncircular inlet and outlet – an expert view – Alfa Laval

Przesunięty rowek uszczelki

W tradycyjnych konstrukcjach z uszczelką rowek utrzymujący uszczelkę na miejscu zazwyczaj ogranicza ilość dostępnej powierzchni wymiany ciepła, a w rezultacie sprawność cieplną urządzenia. W nowszych urządzeniach inżynierowie starali się zatem zapewnić jak najwięcej miejsca dla przepływu ciepła. Płyty wymiennika ciepła firmy Alfa Laval z zygzakowatym rowkiem uszczelki jest jedną z cech, która to umożliwiła.

Asymetryczna konstrukcja kanału FlexFlow™

W wymienniku ciepła o tradycyjnej symetrycznej konfiguracji płytowej, kanał czynnika użytkowego odpowiada kanałowi używanemu do płynu technologicznego. Nie powinno dziwić, że od dawna doprowadziło to do szeregu nieefektywności, takich jak zwiększony spadek ciśnienia. W końcu różne media często mają różne natężenia przepływu, mają różne właściwości i zachowują się w różny sposób.

Z drugiej strony konfiguracja płyt z asymetrycznymi kanałami może zapewnić idealny przepływ dla obu mediów używanych w danym zastosowaniu. Obecnie możliwe jest zaprojektowanie pojedynczej płyty, którą można zastosować w układzie symetrycznym lub asymetrycznym, zapewniając tym samym doskonałe dopasowanie do specyfiki pracy urządzenia bez uszczerbku dla niezawodności mechanicznej.

Koncepcja elastycznych płyt Alfa Laval, znana jako konstrukcja FlexFlow™, stwarza możliwość skonfigurowania do dziesięciu różnych kanałów dla każdego typu płyt. Zapewnia to bardziej efektywną wymianę ciepła, pozwalając na zmniejszenie wymiennika ciepła do jeszcze bardziej kompaktowych rozmiarów.

Zobacz film:

FlexFlow brings the power of assymetrical plate design to Gasketed Plate Heat Exchangers

Zwiększona sztywność płyt PowerArc™

Postęp w zakresie metod produkcji i wytłaczania płyt umożliwił tworzenie bardziej sztywnych i trwałych płyt wymienników ciepła. Oznacza to, że obecnie możliwe jest konstruowanie cieńszych płyt, które wytrzymują ekstremalne wartości ciśnienia i temperatury. Zmniejszenie grubości pomaga w zmniejszeniu różnicy temperatur, zapewniając tym samym wyższą sprawność cieplną.

Płyta PowerArc™ firmy Alfa Laval to jeden z przykładów udoskonaleń, który umożliwił zastosowanie sztywniejszych konstrukcji płyt o zwiększonej niezawodności działania. W przeciwieństwie do innych producentów Alfa Laval stosuje również jednostopniowy proces wytłaczania płyt, który zapewnia niewielką, równomierną głębokość płyty w procesie produkcyjnym, przy mniejszym ryzyku wystąpienia naprężeń mechanicznych.

Ułatwione otwieranie ramy

Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe otwieranie i zamykanie, umożliwiając serwisowanie urządzenia i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń na płytach. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania nieprzerwanej, niezawodnej i wydajnej pracy.

Szeroki zakres cech projektowych znacznie ułatwia i przyspiesza wykonywanie prac serwisowych oraz minimalizuje związane z nimi przestoje. Przykładem może być zastosowanie uszczelki ClipGrip™ oraz śrub mocujących z ułożyskowaniem.

Wnioski

Począwszy od redukcji kosztów kapitałowych i operacyjnych w całym okresie eksploatacji, poprzez zwiększenie produkcji, rozwiązanie problemów związanych z ograniczeniami mocy produkcyjnych i stworzenie możliwości sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii, dzisiejsze nowoczesne płytowe wymienniki ciepła oferują cenne sposoby zwiększenia rentowności w zastosowaniach przemysłowych.

Jednak nie wszystkie wymienniki ciepła są jednakowo skonstruowane i ważne jest, aby krytycznie ocenić każde nowe urządzenie. Jeśli dostawca obiecuje dużą wydajność, należy upewnić się, że jego technologia wykorzystuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które stanowią poparcie dla tego typu obietnic.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat maksymalizacji efektywności energetycznej w produkcji lub chcieliby Państwo omówić ofertę płytowych wymienników ciepła Alfa Laval nowej generacji, prosimy o kontakt. Szczegółowe informacje i formularz kontaktowy można znaleźć na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje znajdziesz TUTAJ lub kontaktując się z firmą.

Alfa Laval logo Alfa Laval Polska Sp. z o.o
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel: +48 601 993 002
email: [email protected]

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak  efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze  - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.