RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

AS PPH Producent Odwodnień Liniowych

Wizytówka firmy
Adres:

Urbanistów 1
05-500 Piaseczno
Województwo mazowieckie


Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie.

Historia firmy:

Firma AS PPH założona w 1982 roku początkowo działała w zakresie budownictwa inżynieryjnego: projektowania i wykonawstwa oraz produkcji elementów betonowych. Od 1994 roku działalność naszej firmy skoncentrowała się na produkcji systemów odwodnień liniowych i punktowych AS.

W ponad 30-letniej działalności w branży materiałów budowlanych firma nasza wypracowała sobie uznanie na polskim rynku. Dzięki autorskiej technologii i stosowaniu najlepszych krajowych materiałów systemy odwodnień AS są w 100 procentach polskim produktem bardzo wysokiej jakości.

Pobież aktualny katalog produktów AS PPH >>

Zastosowanie:

Produkt AS to kompletny system, który w pełni umożliwia kompleksowe rozwiązania projektowe i wykonawcze odwodnień powierzchni. Jest przystosowany do współpracy z istniejącymi systemami kanalizacyjnymi i oczyszczającymi wody deszczowe i inne ciecze.

W swojej ofercie Firma AS posiada wyroby wykonane z betonu polimerowo cementowego od klasy obciążeń B125 do F900 kN. W ramach systemu znajdują się studzienki odpływowe, studzienki wielofunkcyjne, wpusty uliczne oraz odwodnienia szczelinowe monolityczne, które są nową grupą produktową.

Elementy systemu AS są powszechnie stosowane do odwadniania: dróg, ulic, garaży, parkingów, w tym także powierzchni parkingowych znajdujących się na stropach, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych oraz powierzchni narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe , bazy wojskowe itp.

Charakterystyka:

Odwodnienia liniowe AS z rusztem żeliwnym o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 200, 300, 400 mmOdwodnienia liniowe żelbetowe AS z rusztem żeliwnym z obetonowaniem bocznym – „typu I” o wymiarach wewnętrznych 150, 200 i 300 mm.

 • Korpusy korytka – wykonane są z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości
  C60/75, wzmocnione włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność
 • Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających („+R”) oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.
 • Listwy wsporcze: wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwiczone w ściankach korpusu
 • Ruszty: żeliwne lakierowane lub z powłoką KTL w kl. B125 kN do F900kN

Odwodnienia żelbetowe szczelinowe monolityczne – „typu I” o wymiarach wewnętrznych 100,150, 250, 300mm. Wykonane są  z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości C90/105 i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy. Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

 • odporność chemiczna,
 • doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni, montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach, łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

Cechy szczególne:

 • elementy bez spadku wewnętrznego
 • elementy ze spadkiem wewnętrznym
 • łączenie elementów za pomocą kaskad ( w celu uzyskania spadku)
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
 • korpusy z otworami w dnie lub bocznych ściankach – do odprowadzania wody
 • oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy
 • możliwość łączenia elementów pod kątem.

Atesty i gwarancje:

Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Betonów CEBET w Warszawie, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie.

Wyroby AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0438/01/2016. Do każdej faktury wystawiana jest Deklaracja Zgodności. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008 oraz uzyskane wyróżnienia i certyfikaty: EUROPRODUKT 2011, ZŁOTY INSTALATOR 2010, Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, EURO CERTYFIKAT 2010 oraz nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Rozwój i nowoczesność naszej firmy potwierdza również otrzymana w 2013 roku opinia o innowacyjności naszych wyrobów, wydana przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Firma AS PPH otrzymała dofinansowanie z tytułu projektu „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AS PPH W WYNIKU WPROWADZENIA NA RYNEK INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW”.

AS PPH logo AS PPH SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH
ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
tel./fax 22/ 737-05-22 (-23)
[email protected]
www.aspph.pl

PRODUKTY AS

 1. Odwodnienia liniowe z kratką AS
  Odwodnienia liniowe AS z kratką żeliwną o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 200, 300mm, które znajdą Państwo w naszej ofercie przeznaczone są do odwadniania dróg, ulic, placów manewrowych itp. Nasze odpływy liniowe wyróżnia najwyższa jakość. Korpus korytek wykonany jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości na zginanie i udarność . Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia znacznie polepsza parametry wytrzymałościowe w stosunku do listw  żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Ruszty wykonane z żeliwa sferoidalnego, atestowane przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW w Warszawie (IBDiM) w klasie od B 125 kN do F 900 kN są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. W naszej ofercie  odwodnień AS posiadamy elementy ze spadkiem wewnętrznym 0,6 %,  3,2% i elementy bez spadku wewnętrznego. Możliwe jest łączenie za pomocą kaskad  w celu uzyskania spadku, zwiększenia prędkości i wydłużenia ciągów w odwodnień liniowych. Korytka AS można łączyć pod kątem. Nasze odwodnienia  posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w dnie lub w bocznych ściankach, również mogą  posłużyć jako studzienki z łapaczami zanieczyszczeń. Łączenie elementów odwodnień AS odbywa się za pomocą felcy „damskich i męskich”, takie rozwiązanie umożliwia wykonanie szczelnego połączenia za pomocą zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych. Dodatkową zaletą jest oznakowanie i numeracja koryt, która umożliwia łatwy montaż elementów w odpowiednie systemy oraz odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+) według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają odporność chemiczną betonu w tym substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005
  Jeśli zdecydują się Państwo wykorzystać odpływy liniowe z kratką, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich wygląd, ale również na wymiary i funkcjonalność. Szeroki wybór produktów dostępnych w ofercie AS da Państwu dużą swobodę w zaaranżowaniu przestrzeni placów, parkingów itp.
 2. Odwodnienia szczelinowe monolityczne AS
  Odwodnienia szczelinowe monolityczne AS o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 250mm i klasie wytrzymałości D 400kN do F 900 kN, które znajdują się  w naszej ofercie mają zastosowanie na obszarach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia takich jak: lotniska, powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, place manewrowe, myjnie samochodowe,  itp. Korytko wykonane jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C90/105  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, (które polepsza właściwości na zginanie i udarność). Oferowane przez nas szczelinowe monolityczne odpływy liniowe „typu I” nie wymagają dodatkowego obetonowania bocznego, powoduje to przyspieszenie i zmniejszenie kosztów montażu. Korytka AS posiadają stabilność i brak efektu wyrywania rusztów przy skręcaniu kołem. W ofercie występują odwodnienia bez spadku wewnętrznego oraz możliwość łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienek wielofunkcyjnych, które służą również do odprowadzenia wody oraz jako element rewizyjny. Odwodnienia liniowe AS  posiadają wykonanie wnętrza z PVC które powoduje zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych dzięki gładkiej powierzchni.
  Łączenie elementów odwodnień AS odbywa się  za pomocą kielichów na gumową uszczelkę i nie wymaga dodatkowego uszczelnienia.
  Zaletą systemu odwodnień AS jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+) według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają odporność chemiczną betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.
 3. Studzienki wielofunkcyjne AS
  Studzienki wielofunkcyjne, które znajdą Państwo w naszej ofercie przeznaczone są do odwadniania dróg, ulic, placów manewrowych itp. Produkty AS charakteryzuje najwyższa jakość. Korpus studzienki wykonany jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości na zginanie i udarność . Ramki wykonane są z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia znacznie polepszyło parametry wytrzymałościowe w stosunku do listw  żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Ruszty wykonane z żeliwa sferoidalnego, atestowane przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW w Warszawie (IBDiM) w klasie od B 125 kN do F 900 kN są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. Nasze studzienki posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w bocznych ściankach, również mogą  występować jako studnie odpływowe, osadnikowe, dodatkowo wyposażone w łapacz zanieczyszczeń. Zaletą systemu jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+) według normy PN-EN 1433. Studnie posiadają odporność chemiczną betonu w tym substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005. Studzienki wielofunkcyjne stosowane są do naszych odwodnień monolitycznych lub do odwodnieni punktowych.
 4. Wpusty uliczne AS
  W naszej ofercie znajdą Państwo wpusty uliczne, przeznaczone do odwadniania dróg, ulic, placów manewrowych itp. Są to produkty najwyższej jakości, wykonane z żeliwa sferoidalnego, atestowane przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW w Warszawie (IBDiM). Wpusty uliczne wyróżnia prosty i bezpieczny montaż. Dzięki uchylnej kracie na nierdzewnym sworzniu i mocowaniu za pomocą śruby ze stali nierdzewnej są bezpieczne i łatwe w eksploatacji.  Materiał z którego wykonane są   wpusty AS posiada lepsze parametry od żeliwa szarego ze względu na zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie i udarność oraz wyższy moduł sprężystości . Dodatkowym atutem naszych wpustów jest łatwy montaż dzięki małej masie, jak również zabezpieczenie przed kradzieżą i brak klawiszowania ze względu na  solidne zamocowanie.
  Wpusty uliczne AS doskonale wkomponowują się w elementy nawierzchni dróg.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na nasze produkty, firma AS wprowadziła w tym roku na rynek 4 nowe systemy odwodnień liniowych i dwa produkty odwodnień punktowych. Dodatkowo rozszerzyliśmy naszą ofertę o korytka i ruszty w klasie F900 kN.

 • Odwodnienia liniowe AS z kratką występują w rozmiarach (szer. wew.) 100, 150, 200 i 300 mm.
 • Odwodnienia punktowe AS występują jako studzienki wielofunkcyjne AS-ST200 i AS-ST300 oraz wpusty uliczne AS-WU 400x600
 • Odwodnienia monolityczne szczelinowe AS

System AS-IIS250 typ „I” o średnicy przepływu 250mm, to innowacyjny produkt typu monolitycznego o konstrukcji żelbetowej w klasie F900 kN, który może być zastosowany w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Odwodnienie to nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału.

Elementy systemu AS są powszechnie stosowane w budownictwie do liniowego odwadniania nawierzchni dróg, parkingów, garaży, stacji paliw, myjni, placów itp. Korytka AS są sprzymierzeńcem środowiska naturalnego, chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.