RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Forum Termomodernizacja 2021 – podsumowanie

Patronat medialny „Rynku Instalacyjnego”

Forum Termomodernizacja 2021
fot. Maciej Mijakowski

Forum Termomodernizacja 2021


fot. Maciej Mijakowski

XX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2021 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). odbyło się 6 października 2021 w Warszawie. Było to kolejne – od 20 lat organizowane corocznie – spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków.

Zobacz także

ITE Poland Aqua-Therm na fali!

Aqua-Therm na fali! Aqua-Therm na fali!

Już po raz czternasty, w dniach 15 – 18 maja 2012, w Kijowie na Ukrainie odbędzie się Aqua-Therm Kijów - Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych i Sanitarnych,...

Już po raz czternasty, w dniach 15 – 18 maja 2012, w Kijowie na Ukrainie odbędzie się Aqua-Therm Kijów - Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych i Sanitarnych, Technologii Ochrony Środowiska, Basenów i Energii Odnawialnej. To największe wydarzenie branży w tej części Europy niezmiennie przyciąga profesjonalistów z całego świata zainteresowanych nowinkami z rynku ukraińskiego i nie tylko.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Redakcja RI news Targi MCE 2022

Targi MCE 2022 Targi MCE 2022

MCE – Mostra Convegno Expocomfort, globalna platforma biznesowa dla firm z sektorów HVAC+R, energii odnawialnej i efektywności energetycznej ogłasza nową datę tegorocznego wydarzenia. Targi odbędą się...

MCE – Mostra Convegno Expocomfort, globalna platforma biznesowa dla firm z sektorów HVAC+R, energii odnawialnej i efektywności energetycznej ogłasza nową datę tegorocznego wydarzenia. Targi odbędą się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2022 w Fiera Milano.

Patronat honorowy FORUM objęły: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złotym sponsorem był Alior Bank S.A.

FORUM składało się z trzech sesji, a jego wiodącym tematem była strategia termomodernizacji budynków.

Spotkanie otworzył prezes ZAE Dariusz Heim, a obrady rozpoczął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, który stwierdził, że „poprawa efektywności energetycznej budynków jest jednym z kluczowych działań, jakie możemy podjąć, aby poprawić standard mieszkań i podnieść jakość życia Polaków”. Zielona transformacja, której elementem są działania termomodernizacyjne, była jednym z dwóch priorytetów podczas przygotowywania Krajowego Planu Odbudowy (drugim jest transformacja cyfrowa). Działania mające na celu zmniejszenie energochłonności zostały wskazane jako te, które mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu związanego z pandemią i odpowiedzieć na przyszłe wyzwania związane z innymi kryzysami.

Aktualne problemy termomodernizacji budynków

Barbara Wąsowska, naczelnik wydziału w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przedstawiła długoterminową strategię renowacji budynków przygotowaną w MRiT, stanowiącą projekt uchwały Rady Ministrów. W strategii przyjęto, że renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. W tym okresie budynki powinny być zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie i poprawą jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie kosztów inwestycji w modernizację budynków. Rekomendowany scenariusz renowacji przewiduje szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji budynków o najgorszej efektywności energetycznej połączone z popularyzacją głębokiej termomodernizacji, a następnie upowszechnienie wysokiego standardu renowacji w skali całego rynku. Przewiduje się wycofanie wykorzystania węgla we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach – do 2030 r. Liczba corocznie modernizowanych budynków powinna być znacznie zwiększona. Realizacja rekomendowanego scenariusza będzie wymagała mobilizacji zarówno prywatnych, jak i publicznych środków finansowych na dużą skalę. Całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021 - 2050 r. (w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła) wyniosą ok. 1,54 bln PLN.

Paweł Mirowski – zastępca prezesa NFOŚiGW przedstawił działanie, dotychczasowe wyniki i perspektywy programuCzyste powietrze”, a także programuStop smog”, i innych programów wspierających termomodernizację, w tym nową inicjatywę NFOŚiGW i PFG wsparcia inwestycji w modelu ESCO.

Tomasz Makowski (BGK) omówił nowe zasady funkcjonowania związane z nowelizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz efekty działania FTiR. W ustawie zwiększono premię dla OZE i wzmocnienia budynków wielkopłytowych, a także premię dla budynków komunalnych. Poszerzona została grupa odbiorców premii i katalog obiektów podlegających pod premię. Bank posiada wystarczające środki na obsługę stale zgłaszanych wniosków o premię.

Anna Nikodemska-Minota (Alior Bank S.A.) przedstawiła korzystne zasady finansowania termomodernizacji budynków realizowane przez Alior Bank ze wsparciem ze środków inicjatywy ELENA. Bank udostępnia pożyczkę termomodernizacyjną finansowaną ze środków regionalnych programów operacyjnych (RPO) i środków własnych Alior Banku oraz kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową udzielany w oparciu o umowę z BGK. Inwestorzy mogą także uzyskać refundację 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania Pożyczki/Kredytu z premią BGK.

Rozwiązania techniczne termomodernizacji budynków

W drugiej sesji omawiano problemy bardziej szczegółowe i ciekawe przykłady rozwiązań technicznych.

Anna Komerska i Andrzej Wiszniewski (NAPE S.A.) omówili wyniki badań dotyczących rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce do roku 2050, a Marek Szczepański (BOŚ) finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez BOŚ.

Krzysztof Antecki (Aereco Wentylacja Sp. z o.o.) przedstawił ciekawe przykłady modernizacji instalacji wentylacyjnych w budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej i kultu religijnego, a Bartosz Pawela (Frapol Sp. z o.o.) rozwiązania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w salach szkolnych.

Sebastian Kondracki (Gazuno Langowski Sp. J.) przedstawił systemy grzewcze oparte o OZE i przykład modernizacji źródła ciepła z wykorzystaniem OZE.

Arkadiusz Dębowy (ROCKWOOL Polska Sp. z o.o) omówił problem termomodernizacji budynków z fasadami hybrydowymi i przykłady obliczeń przeprowadzanych w tych przypadkach.

Termomodernizacja w projektach międzynarodowych

W trzeciej sesji przedstawione zostały prace prowadzone w kilku projektach międzynarodowych.

Wojciech Stańczyk (KAPE S.A.) omówił projekt DEESME, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści i systemów zarządzania energią, Marek Amrozy (NAPE S.A.) - projekt INNOVEAS, który ma zadanie podnieść świadomość wśród MŚP w celu intensyfikacji wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzania audytów energetycznych, a Jerzy Kwiatkowski (NAPE S.A.) – Projekt X-TENDO przygotowujący nową generację świadectw charakterystyki energetycznej budynków poprzez rozszerzenie zakresu oceny i certyfikacji oraz ujednolicenie ich w skali UE.

Agata Syropolska (Danfoss Poland Sp. z o.o.) omówiła wpływ konfiguracji instalacji grzewczej i cwu na zużycie energii budynków mieszkalnych, a w tym znaczenie wymiany starych zaworów termostatycznych na zawory nowej generacji z nastawą wstępną i dolnym ograniczeniem temperatury.

Rafał Kropiewnicki (NAPE S.A.) przedstawił ciekawy przykład ciągłej modernizacji dostosowującej duży budynek mieszkalny do zmieniających się warunków prawnych, technicznych, ekonomicznych i kulturowych, poprzez wprowadzanie całego szeregu nowych, opłacalnych rozwiązań w obszarach zużycia energii elektrycznej, zaopatrzenia w ciepło i zużycia wody (w tym OZE).

W ostatnim wystąpieniu (Michał Strzeszewski, SANKOM Sp. z o.o.) omówione zostały nowe możliwości wymiany danych pomiędzy programami Revit i Audytor OZC, które są możliwe, nawet w przypadku dużego i skomplikowanego obiektu.

Obradom FORUM towarzyszyły stoiska informacyjne Złotego sponsora Alior Bank S.A. oraz firm: Gazuno Langowski Sp. J., Frapol Sp. z o.o. i Aereco Wentylacja Sp. z o.o.

Patronat Medialny FORUM: Administrator 24 info, Administrator i Menedżer Nieruchomości Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Budownictwo i Prawo, Teraz Środowisko.pl, Materiały Budowlane, Enerad.pl, Rynek Instalacyjny, Murator, Polski Instalator, Izolacje, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, Pasywny–budynek.pl, InstalReporter, Globenergia, Termomodernizacja, Wysokie napięcie.

źródło: ZAE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Redakcja RI news Kraków przeznaczy 50 mln zł na wymianę kotłów w ramach programu „Stop Smog”

Kraków przeznaczy 50 mln zł na wymianę kotłów w ramach programu „Stop Smog” Kraków przeznaczy 50 mln zł na wymianę kotłów w ramach programu „Stop Smog”

W ciągu trzech lat, Kraków – zasilony 34,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Stop Smog” – planuje zrealizować 944 przedsięwzięcia niskoemisyjne, w ramach...

W ciągu trzech lat, Kraków – zasilony 34,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Stop Smog” – planuje zrealizować 944 przedsięwzięcia niskoemisyjne, w ramach których liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła wyniesie 756, a budynków poddanych termomodernizacji – 289. Poza wsparciem, które przekazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miasto wyłoży na ten cel 15,5 mln zł jako wkład własny.

Redakcja RI news Rusza program „Stop Smog” 2.0 z nowymi, ulepszonymi zasadami

Rusza program „Stop Smog” 2.0 z nowymi, ulepszonymi zasadami Rusza program „Stop Smog” 2.0 z nowymi, ulepszonymi zasadami

31 marca 2021 r. startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, dotyczącego niskoemisyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na...

31 marca 2021 r. startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, dotyczącego niskoemisyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

Joanna Ryńska Nowości w programie „Czyste Powietrze” w 2021 roku

Nowości w programie „Czyste Powietrze” w 2021 roku Nowości w programie „Czyste Powietrze” w 2021 roku

Druga odsłona programu rządowego „Czyste Powietrze” (uruchomiona w maju 2020 roku) przyniosła wiele zmian. Część z nich już funkcjonuje, pozostałe są stopniowo wprowadzane. W pierwszym kwartale bieżącego...

Druga odsłona programu rządowego „Czyste Powietrze” (uruchomiona w maju 2020 roku) przyniosła wiele zmian. Część z nich już funkcjonuje, pozostałe są stopniowo wprowadzane. W pierwszym kwartale bieżącego roku mamy zarówno nowości, jak i zapowiedzi kolejnych zmian.

Redakcja RI news Rządowy program „Stop Smog” – nabór dla gmin

Rządowy program „Stop Smog” – nabór dla gmin Rządowy program „Stop Smog” – nabór dla gmin

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Redakcja RI news Tysiąc gmin w programie „Czyste powietrze”

Tysiąc gmin w programie „Czyste powietrze” Tysiąc gmin w programie „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze”, najważniejszy projekt służący walce ze smogiem w Polsce, czekają kolejne usprawnienia. „Świętochłowice to tysięczna gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste...

Program „Czyste powietrze”, najważniejszy projekt służący walce ze smogiem w Polsce, czekają kolejne usprawnienia. „Świętochłowice to tysięczna gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do niego, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków” – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, które...

Redakcja RI news Obowiązkowa rejestracja urządzeń grzewczych

Obowiązkowa rejestracja urządzeń grzewczych Obowiązkowa rejestracja urządzeń grzewczych

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wprowadziła ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (DzU 2020,...

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wprowadziła ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (DzU 2020, poz. 2127). CEEB będzie narzędziem wspierającym wymianę tak zwanych „kopciuchów” w celu walki ze smogiem i wprowadzenia jak najlepszej polityki antysmogowej. Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Docelowo będzie to system elektronicznego rejestru, obsługiwanego...

Redakcja RI news Nowy program NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

Nowy program NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” Nowy program NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

13 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wstępnych wniosków oraz wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie...

13 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wstępnych wniosków oraz wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”. NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., natomiast...

Redakcja RI news Nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

Nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” Nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

Rusza I nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. To kompleksowy instrument wparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną...

Rusza I nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. To kompleksowy instrument wparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC. W I naborze o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Redakcja RI news 100 mln zł na termomodernizację budynków edukacyjnych na Dolnym Śląsku

100 mln zł na termomodernizację budynków edukacyjnych na Dolnym Śląsku 100 mln zł na termomodernizację budynków edukacyjnych na Dolnym Śląsku

Prawie 100 mln zł ze środków unijnych na termomodernizację budynków edukacyjnych trafi do 29 jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W perspektywie unijnej 2014-2020 na działania...

Prawie 100 mln zł ze środków unijnych na termomodernizację budynków edukacyjnych trafi do 29 jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W perspektywie unijnej 2014-2020 na działania związane z poprawą jakości powietrza samorząd województwa przeznaczył prawie 2 mld zł.

Klaudia Janik, Łukasz Zywar Nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej

Nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej Nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej

Głównym celem zmian w ustawie o efektywności energetycznej wdrożonych ustawą z 20 kwietnia 2021 r. jest regulacja rynku białych certyfikatów. Z katalogu przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej...

Głównym celem zmian w ustawie o efektywności energetycznej wdrożonych ustawą z 20 kwietnia 2021 r. jest regulacja rynku białych certyfikatów. Z katalogu przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej usunięto modernizację i wymianę instalacji spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Zmieniono też metodykę wyznaczania energii finalnej, co wpływa na sposób wyznaczania energii pierwotnej, a to z kolei korzystnie oddziałuje na liczbę uzyskanych świadectw efektywności energetycznej.

Redakcja RI news NFOŚiGW poszukuje ekspertów efektywności energetycznej w ramach programu „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW poszukuje ekspertów efektywności energetycznej w ramach programu „Czyste Powietrze” NFOŚiGW poszukuje ekspertów efektywności energetycznej w ramach programu „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia Platformę Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE) – internetowy rejestr ekspertów efektywności energetycznej, łączący specjalistów...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia Platformę Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE) – internetowy rejestr ekspertów efektywności energetycznej, łączący specjalistów z potencjalnymi klientami planującymi termomodernizację domu. Platforma jest dostępna pod adresem www.peee.gov.pl. Ułatwi przyszłym beneficjentom np. programu „Czyste Powietrze” znalezienie i kontakt z wiarygodnym ekspertem, który udzieli wsparcia w podjęciu decyzji o inwestycji zmierzającej...

Redakcja RI news Kredyt z dotacją w ramach „Czystego Powietrza” już dostępny w Banku BPS

Kredyt z dotacją w ramach „Czystego Powietrza” już dostępny w Banku BPS Kredyt z dotacją w ramach „Czystego Powietrza” już dostępny w Banku BPS

W Zrzeszeniu BPS ruszyła ścieżka bankowa programu „Czyste Powietrze”. Klienci pierwszych Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS mogą już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze i jednocześnie...

W Zrzeszeniu BPS ruszyła ścieżka bankowa programu „Czyste Powietrze”. Klienci pierwszych Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS mogą już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze i jednocześnie wnioski o dotację w ramach programu.

Redakcja RI news Akademia Czystego Powietrza – wiedza o programie „Czyste Powietrze” dla wszystkich

Akademia Czystego Powietrza – wiedza o programie „Czyste Powietrze” dla wszystkich Akademia Czystego Powietrza – wiedza o programie „Czyste Powietrze” dla wszystkich

Zasady programu „Czyste Powietrze”, Kredyt Czyste Powietrze, wniosek o dofinansowanie i płatność, zachęty dla gmin i wymiana dobrych praktyk między JST, elektryfikacja w ogrzewnictwie, termomodernizacja,...

Zasady programu „Czyste Powietrze”, Kredyt Czyste Powietrze, wniosek o dofinansowanie i płatność, zachęty dla gmin i wymiana dobrych praktyk między JST, elektryfikacja w ogrzewnictwie, termomodernizacja, rola ekodoradców, uchwały antysmogowe, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – to tylko niektóre z tematów omówionych podczas tegorocznych spotkań pn. Akademia Czystego Powietrza. Webinaria, prezentacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są już dostępne – bezpłatnie, dla każdego i w...

Redakcja RI news Ranking programu „Czyste Powietrze” – województwo śląskie w czołówce

Ranking programu „Czyste Powietrze” – województwo śląskie w czołówce Ranking programu „Czyste Powietrze” – województwo śląskie w czołówce

W najnowszym rankingu programu „Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 roku...

W najnowszym rankingu programu „Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 roku została gmina Godów. Co więcej, badania pokazują, że mieszkańcy Śląska popierają odejście od ogrzewania węglem swoich domów – w badaniu opinii publicznej za zakazem węgla opowiedziało się aż 65% respondentów.

Redakcja RI news Fuji Electric na Liście ZUM programu „Czyste Powietrze”

Fuji Electric na Liście ZUM programu „Czyste Powietrze” Fuji Electric na Liście ZUM programu „Czyste Powietrze”

Klimatyzatory ścienne Fuji Electric KMCDN Nordic spełniają wszystkie wymogi techniczne programu dotacyjnego i zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów, dzięki czemu zostały zamieszczone...

Klimatyzatory ścienne Fuji Electric KMCDN Nordic spełniają wszystkie wymogi techniczne programu dotacyjnego i zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów, dzięki czemu zostały zamieszczone na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Jest ona jedyną oficjalną bazą urządzeń spełniających wymogi techniczne rządowego programu dofinansowań „Czyste Powietrze”.

Redakcja RI news Wyższe dotacje z programu „Czyste Powietrze” dla najuboższych

Wyższe dotacje z programu „Czyste Powietrze” dla najuboższych Wyższe dotacje z programu „Czyste Powietrze” dla najuboższych

Rząd reaguje na perspektywę wzrostu cen energii dla odbiorców energii, który ma być konsekwencją dużego wzrostu cen energii na rynkach hurtowych. Planuje wydać do 1,5 mld zł na pakiet pomocowy skierowany...

Rząd reaguje na perspektywę wzrostu cen energii dla odbiorców energii, który ma być konsekwencją dużego wzrostu cen energii na rynkach hurtowych. Planuje wydać do 1,5 mld zł na pakiet pomocowy skierowany do najuboższych. Oprócz dopłat, w planach Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest zwiększenie dla tej grupy poziomu dotacji na termomodernizację i modernizację źródeł ogrzewania w programie „Czyste Powietrze”.

Redakcja RI news BNP Paribas w programie „Czyste Powietrze”

BNP Paribas w programie „Czyste Powietrze” BNP Paribas w programie „Czyste Powietrze”

Na początku lipca kredyt, którego kapitał może zostać częściowo spłacony dotacją z programu „Czyste Powietrze”, jako pierwsze udostępniły BOŚ i Alior Bank. Teraz BNP Parbias udostępnił klientom możliwość...

Na początku lipca kredyt, którego kapitał może zostać częściowo spłacony dotacją z programu „Czyste Powietrze”, jako pierwsze udostępniły BOŚ i Alior Bank. Teraz BNP Parbias udostępnił klientom możliwość wnioskowania o kredyty w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kapitał kredytu może zostać pomniejszony o dotację z programu w wysokości nawet 37 tys. zł.

Redakcja RI news Najaktywniejsze gminy w programie „Czyste Powietrze”

Najaktywniejsze gminy w programie „Czyste Powietrze” Najaktywniejsze gminy w programie „Czyste Powietrze”

Polski Alarm Smogowy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował ranking gmin, w których złożono najwięcej wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”....

Polski Alarm Smogowy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował ranking gmin, w których złożono najwięcej wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”. W gminie, która została liderem zestawienia, złożono 120 wniosków. Na końcu rangingu jest 31 gmin, z którego nie wpłynął żaden wniosek.

Redakcja RI news Już ponad 300 tys. wniosków w programie „Czyste Powietrze”

Już ponad 300 tys. wniosków w programie „Czyste Powietrze” Już ponad 300 tys. wniosków w programie „Czyste Powietrze”

Jak poinformował NFOŚiGW, w ramach programu antysmogowego „Czyste Powietrze” złożono ponad 308 tys. wniosków na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Wnioski opiewają na ponad 5,3 mld zł,...

Jak poinformował NFOŚiGW, w ramach programu antysmogowego „Czyste Powietrze” złożono ponad 308 tys. wniosków na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Wnioski opiewają na ponad 5,3 mld zł, z czego wypłacono beneficjentom 1,9 mld zł.

Redakcja RI news W 17 małopolskich gminach w 2020 r. nie zlikwidowano żadnego „kopciucha”

W 17 małopolskich gminach w 2020 r. nie zlikwidowano żadnego „kopciucha” W 17 małopolskich gminach w 2020 r. nie zlikwidowano żadnego „kopciucha”

W całym województwie małopolskim spada tempo wymiany nieekologicznych pieców. W 2019 r. wymieniono ich ponad 15 tys., tymczasem w 2020 r. już tylko 10,2 tys. – takie dane przytacza Krakowski Alarm Smogowy...

W całym województwie małopolskim spada tempo wymiany nieekologicznych pieców. W 2019 r. wymieniono ich ponad 15 tys., tymczasem w 2020 r. już tylko 10,2 tys. – takie dane przytacza Krakowski Alarm Smogowy na podstawie Programu ochrony powietrza. Organizacja ocenia też, że zbyt wolno postępuje realizacja programu „Czyste Powietrze”.

Redakcja RI news Ograniczenie w wydawaniu zaświadczeń w programie „Czyste Powietrze”

Ograniczenie w wydawaniu zaświadczeń w programie „Czyste Powietrze” Ograniczenie w wydawaniu zaświadczeń w programie „Czyste Powietrze”

Wyższą dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych w programie „Czyste Powietrze” mogą otrzymać osoby o niskich dochodach. Konieczne do tego jest otrzymanie odpowiedniego...

Wyższą dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych w programie „Czyste Powietrze” mogą otrzymać osoby o niskich dochodach. Konieczne do tego jest otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia. Od 1 sierpnia wydawanie takich zaświadczeń przez gminy zostało jednak wstrzymane w przypadku jednej grupy wnioskodawców.

Redakcja RI news Pół miliona złotych na likwidację kotłów w Radomiu

Pół miliona złotych na likwidację kotłów w Radomiu Pół miliona złotych na likwidację kotłów w Radomiu

500 tys. zł przeznaczą w tym roku władze Radomia na dofinansowania dla mieszkańców do wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków o dotacje rozpocznie się 9 lipca – poinformował...

500 tys. zł przeznaczą w tym roku władze Radomia na dofinansowania dla mieszkańców do wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków o dotacje rozpocznie się 9 lipca – poinformował na konferencji prasowej wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik.

Redakcja RI news Kredyt „Czyste Powietrze” w dwóch pierwszych bankach

Kredyt „Czyste Powietrze” w dwóch pierwszych bankach Kredyt „Czyste Powietrze” w dwóch pierwszych bankach

Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska...

Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.