RynekInstalacyjny.pl

System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

Małgorzata Kasper | 2011-03-09
Perfexim

Perfexim

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX i bardzo szeroki asortyment złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania.

treść sponsorowana

Podstawą systemu jest rura wielowarstwowa PeX/Al/Pex, zawdzięczająca swoją nazwę skrótom nazw materiałów użytych do jej produkcji. Rury składają się z trzech warstw podstawowych, a mianowicie z:

 • warstwy wierzchniej wykonanej z polietylenu sieciowanego Pe-Xb,
 • warstwy środkowej wykonanej z aluminium o grubości 0,2 mm,
 • warstwy wewnętrznej również wykonanej z polietylenu sieciowanego Pe-Xb.

Dodatkowo między tymi trzema warstwami znajdują się dwie warstwy antyadhezyjne, których zadaniem jest wiązanie całej rury w jedną zwartą konstrukcję i zapobieganie jej rozwarstwieniu przez cały czas eksploatacji instalacji. Rury Perfekt System wytwarzane są metodą zgrzewania na zakładkę. Polietylen sieciowany charakteryzuje się, w przeciwieństwie do zwykłego polietylenu, równomierną wytrzymałością we wszystkich kierunkach. Podstawowe dane techniczne rur Perfekt System to:

 • maksymalna temperatura pracy tmax = 95°C,
 • maksymalna temperatura działająca krótkotrwale tmax = 120°C,
 • maksymalne ciśnienie pracy pmax = 10 barów,
 • minimalny promień gięcia r = 5 × średnica zewnętrzna,
 • współczynnik rozszerzalności liniowej k = 0,025 mm/mK,
 • współczynnik przewodzenia ciepła = 0,45 W/mK,
 • średnica 16×2,0 [mm] (×100 m, ×200 m),
 • 20×2,0 [mm] (×100 m).

Złączki skręcane gwarantują trwałe połączenie rur poprzez zaciśnięcie pierścienia zaciskowego na rurze po dokręceniu nakrętki.

W ofercie występuje 10 rodzajów łączników z końcówkami skręcanymi, w różnych typoszeregach wymiarowych, które pozwalają na łatwe i szybkie wykonanie całej instalacji lub podłączenie jej do już istniejącej w sposób szczelny i precyzyjny.
Cały Perfekt System objęty jest aprobatą techniczną nr AT/2006-02-1569 wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie, potwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. System posiada również atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Łączniki zaprasowywane występują w kilkunastu rodzajach, wykonane są z mosiądzu. Połączenie przy wykorzystaniu złączek zaprasowywanych wykonuje się przy użyciu specjalnych prasek. W ramach Perfekt Systemu do wykonania tego typu połączenia wykorzystywane są praski dające połączenie typu U niemieckiej firmy Rems. Praski te charakteryzują się długą stabilnością wymiarową cięgów wykonanych z kutej, a następnie odpowiednio obrabianej stali.
W ofercie występują także dwa rodzaje rozdzielaczy, pozwalające na wykonanie układu zasilającego dla:

 • jednorodnego systemu ogrzewania (tylko podłogowego lub tylko grzejnikowego),
 • systemu mieszanego (ogrzewania podłogowego i grzejnikowego).

Rozdzielacze występują w różnych typoszeregach wymiarowych, od 2 do 12 wejść, pozwalających na wybór optymalnego rozwiązania.

Kurki kulowe Perfekt

Kurki kulowe wchodzą w skład grupy produktów Perfekt System i charakteryzują się podwyższonymi parametrami pracy – mogą pracować w temperaturze od –30°C do +150°C i ciśnieniu do 3,0 MPa. Przeznaczone są do zamykania i otwierania przepływu czynników ciekłych, takich jak woda zimna i gorąca (w tym pitna), olej, sprężone powietrze, oraz innych czynników nieagresywnych. Wysokie parametry pracy uzyskano dzięki odpowiedniej budowie kurka.
Do najważniejszych cech konstrukcyjnych serii PH należą:

 • dławik – dzięki któremu można niwelować ewentualne nieszczelności kurka na trzpieniu, a tym samym zapewnić odpowiednio długi czas i wysoki komfort użytkowania,
 • długie przyłącza – zapewniające odpowiednie zainstalowanie kurka w instalacji,
 • wysoki kominek – umożliwiający zastosowanie wyższej wkładki teflonowej, przez co dławik nie jest „jednorazowego użytku”,
 • ergonomiczna powlekana rączka – pozwalająca na komfortowe zamykanie i otwieranie kurka, wykonana ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Kurki są w pełni uszczelnione na teflonie. Oprócz teflonowego dławika wyposażone są również w teflonową uszczelkę pod trzpieniem oraz teflonowe uszczelnienie kuli.
Na podstawie wymagań zawartych w normie PN-EN 13828:2005 i przeprowadzonych badań COBRTI INSTAL objął kurki kulowe Perfekt aprobatą techniczną nr AT/2007-02-1633 z terminem ważności do 4.02.2012 r. Natomiast Państwowy Zakład Higieny przebadał kurki pod względem przydatności w instalacjach przesyłających wodę pitną i wydał atest higieniczny nr HK/W/0754/01/2006 z terminem ważności do października 2011 roku.

Grzejniki stalowe płytowe Perfekt

W skład grupy produktów Perfekt System wchodzą również grzejniki stalowe płytowe przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej i usługowych, w których nie występuje oddziaływanie środków korozyjnych.

Grzejniki wykonane są z automatycznie zgrzewanych, uprzednio odpowiednio wytłoczonych (profilowanych) arkuszy blachy stalowej walcowanej na zimno. Przez zastosowanie wysokojakościowej stali, po odtłuszczeniu i fosfatowaniu grzejniki poddane są kataforetycznemu lakierowaniu i elektrostatycznemu lakierowaniu proszkowemu w kolorze RAL 9010 – białym.

Wszystkie grzejniki fabrycznie poddawane są próbie szczelności pod ciśnieniem 13 barów, natomiast maksymalna wartość ciśnienia roboczego dla grzejników Perfekt wynosi 10 barów, a maksymalna temperatura − 95°C.

Źródłem ciepła dla instalacji powinien być wymiennikowy węzeł cieplny, kotłownia lokalna lub kocioł indywidualny. Grzejniki nie mogą być stosowane w instalacjach połączonych z wysokotemperaturową siecią cieplną przez węzeł zmieszania pompowego lub hydroelewator. Gwarancja – 10 lat.

Grzejniki aluminiowe Perfekt

Grzejniki aluminiowe to nowy produkt wchodzący w skład Perfekt Systemu. Przeznaczone są dla dowolnego rodzaju instalacji grzewczych systemu zamkniętego, takich jak:

 • instalacje samodzielne,
 • instalacje centralne,
 • instalacje jedno- lub dwururowe.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach roboczych:

 • maksymalna temperatura robocza − 95°C,
 • maksymalne ciśnienie robocze − 16 barów.

Grzejniki aluminiowe Perfekt występują obecnie w standardowej wysokości 500 mm (wysokość całkowita 571 mm), szerokości członu 79,5 mm i głębokości 85 mm – docelowo dostępna będzie szeroka gama modeli. Moc grzewcza 1 członu grzejnika Perfekt dla ΔT 50 K (75°C/65°C/20°C) wynosi 128 W.

Grzejniki można montować w instalacjach zawierających między innymi elementy wykonane ze stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, aluminium oraz tworzyw sztucznych. Łączenie grzejników z rurami z miedzi powinno odbywać się przez złączkę z żeliwa lub stali, a uszczelnienie połączenia − za pomocą taśmy teflonowej.

Aby ochronić systemy grzewcze (w tym grzejniki) przed korozją i tworzeniem się poduszek gazowych, zaleca się dozowanie do wody grzewczej inhibitorów korozji. Stosowanie tych preparatów jest szczególnie zalecane, jeśli grzejniki montowane są w instalacjach zawierających elementy z różnych metali, w tym z miedzi. Woda stosowana w instalacjach ogrzewania powinna spełniać wymagania dotyczące jakości zawarte w normie PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

Przy grzejnikach Perfekt kierunek nawiewu ogrzanego powietrza następuje od powierzchni frontowej grzejnika w górę i po skosie (trzy skośne przegrody), co jest zapewnione konstrukcyjnie.
Powierzchnie zewnętrzne grzejników pokryte są podwójną powłoką malarską, tj. farbą podkładową oraz farbą proszkową epoksydową w kolorze białym serii 9003 – śnieżna biel.

Wykonywanie połączeń

W przypadku złączek zaprasowywanych połączenie wykonuje się przy użyciu specjalnych prasek. Przygotowanie rury do połączenia odbywa się w taki sam sposób jak przy wykorzystaniu łączników skręcanych, czyli: ucięcie, kalibrowanie i fazowanie krawędzi rury.

Na tak przygotowaną rurę nakłada się tuleję zaciskową, następnie do wnętrza rury wciska się trzpień złączki, rurę dociska się maksymalnie, do momentu aż powierzchnią czołową oprze się na przezroczystym zderzaku, który pozycjonuje dodatkowo tuleję zaciskową. Mając pewność, że rura jest prawidłowo zamontowana w złączce, zaprasowuje się tulejkę na rurze. Tak przygotowane połączenie umożliwia swobodny obrót łączonymi elementami wokół osi rury. Pozwala to na szybszy i prostszy montaż całej sieci.

 • Cięcie rury – za pomocą specjalnych nożyc – zawsze prostopadle do osi rury.
 • Kalibrowanie i frezowanie krawędzi wewnętrznej – w celu usunięcia ostrej krawędzi, która może zniszczyć pierścień uszczelniający typu „O” (o-ring).
 • Montaż rury na trzpieniu złączki – na końcówkę złączki z tuleją zaciskową nasunąć rurę aż do momentu wyczucia oporu. Prawidłowość wsunięcia rury należy sprawdzić w otworach kontrolnych na tulei zaciskowej, przez które można wzrokowo kontrolować prawidłowe ułożenie rury.
 • Zacisk – złączkę z zamontowaną prawidłowo rurą należy montować w cęgach zaciskowych typu U, tak żeby gniazdo tulei oparło się o boczną powierzchnię cęgów. Wykonanie zacisku – zacisnąć cęgi aż do osiągnięcia pełnego zamknięcia narzędzi. Wykonany zacisk jest połączeniem nierozbieralnym.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PERFEXIM Ltd Sp. z o.o. ul. Samotna 2, 61-441 Poznań tel. 061/ 830-20-17– centrala fax 061/ 832-04-21, www.perfexim.com.pl, biuro@perfexim.com.pl

Perfexim logo Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
PERFEXIM Ltd Sp. z o.o.
ul. Samotna 2,
61-441 Poznań
tel. 061/ 830-20-17– centrala
fax 061/ 832-04-21,
www.perfexim.com.pl,
biuro@perfexim.com.pl

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża » Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.