RynekInstalacyjny.pl

Wpływ pojemności cieplnej budynku na funkcjonowanie ogrzewania podłogowego

The impact of thermal capacity of the object on the efficiency operation of the floor heating

Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem, które charakteryzuje się wysokim komfortem cieplnym, rozumianym m.in. jako stan zrównoważonego bilansu cieplnego człowieka z otoczeniem. Jednym ze sposobów określenia odczuć ludzi jest wskaźnik PMV, który przewiduje średnią ocenę komfortu przez dużą grupę osób, w siedmiostopniowej skali.

Zobacz także

Thermoval Polska S.A. Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

W czasie mrozów instalacje rurowe ułożone na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach nieogrzewanych mogą być narażone na zamarznięcie. To prosta droga do ich awarii. Dlatego aby zimą nie mieć problemów z...

W czasie mrozów instalacje rurowe ułożone na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach nieogrzewanych mogą być narażone na zamarznięcie. To prosta droga do ich awarii. Dlatego aby zimą nie mieć problemów z działaniem tego typu instalacji, warto zabezpieczyć je kablami grzewczymi Thermoval przeznaczonymi do ochrony rur przed skutkami oddziaływania niskich temperatur.

P.T.U. ELEKTRA Sp. z o.o. Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem

Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem

Ubiegłoroczna zima, po kilku latach łagodnych, zaskoczyła powrotem tradycyjnych mrozów i opadów śniegu. Jesień to odpowiedni czas, by przygotować inwestycje budowlane – w tym dachy, orynnnowanie i instalacje...

Ubiegłoroczna zima, po kilku latach łagodnych, zaskoczyła powrotem tradycyjnych mrozów i opadów śniegu. Jesień to odpowiedni czas, by przygotować inwestycje budowlane – w tym dachy, orynnnowanie i instalacje zewnętrzne – do bezawaryjnego przetrwania tych warunków.

ASAJ Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe?

Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe? Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe?

Kable elektryczne, telekomunikacyjne i szeroko rozumiane przewody, muszą być zabezpieczone na wypadek uszkodzenia mechanicznego. Koniecznie należy także zadbać o to, by zachowały swoje pierwotne ułożenie,...

Kable elektryczne, telekomunikacyjne i szeroko rozumiane przewody, muszą być zabezpieczone na wypadek uszkodzenia mechanicznego. Koniecznie należy także zadbać o to, by zachowały swoje pierwotne ułożenie, względem danej instalacji. Do utrzymania okablowania w przysłowiowych ryzach wykorzystuje się zatem systemy montażowe, korytka kablowe i rury osłonowe. Czym różnią się wymienione elementy? Jakie mają zastosowanie i gdzie sprawdzą się najlepiej?

Przeczytaj także: Nietypowe grzejniki płaszczyznowe

Osoby, które określając swoje odczucia, wybierają wartości –3, –2, +2, +3 w skali PMV, są uważane za niezadowolone z komfortu cieplnego w pomieszczeniu, natomiast wskazujące –1, 0, +1 za zadowolone [1].

Nośnikiem energii cieplnej w systemie ogrzewania podłogowego może być energia elektryczna, gorąca woda lub ogrzane powietrze. W przypadku zastosowania wody jako nośnika ciepła możemy wykorzystywać energię ze źródeł niekonwencjonalnych z racji relatywnie niskich temperatur zasilania wymaganych przez taki system (45–55°C).

Rozwiązanie to ma również wady, najistotniejsze są:

 • większa bezwładność (trudniejsza regulacja),
 • wyższe koszty inwestycyjne
 • i brak możliwości późniejszych zmian powierzchni grzejnych.

Istotnym aspektem w tego typu ogrzewaniu jest akumulacyjność podłogi (kolejność i grubość warstw, rodzaj wykończenia podłogi). Płyta grzewcza jest połączeniem elementu konstrukcyjnego z wyposażeniem instalacyjnym. Każda płyta jest zaprojektowana indywidualnie – dopasowana do zapotrzebowania na moc grzewczą pomieszczenia [2].

Opis procedury badawczej

Metodą badawczą przyjętą w artykule są badania numeryczne z wykorzystaniem programu ESP-r [3]. Obliczenia prowadzone były z godzinowym krokiem czasowym na bazie rzeczywistych danych klimatycznych (Katowice, uśrednione dla okresu 1971–2000). Baza klimatyczna [4] została zaimplementowana do programu ESP-r.

Założenia analiz

W celu określenia komfortu cieplnego posłużono się wskaźnikiem PMV, przyjmując poniższe wielkości opisujące rodzaj ubioru i sposób zachowania się człowieka [1, 3]:

 • aktywność fizyczna: 1,1 met (praca przy komputerze);
 • oporność cieplna odzieży – zima: clo = 0,7 (bielizna, skarpetki, sweter, zwykłe spodnie);
 • prędkość przepływu powietrza: wair = 0,1 m/s.

Projektową temperaturę powietrza w pomieszczeniu w zimie przyjęto jako ti = 20°C. Układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwiający rejestrację zużycia energii elektrycznej przyjęto w podziale na dwie strefy czasowe (dzień i noc) zgodnie z [5].

Analizy obejmowały określenie wpływu przerw w ogrzewaniu budynku zgodnie z dostępnością energii tylko w taryfie nocnej (2200–600, 1300–1500) przy danej grubości płyty grzewczej na komfort cieplny (wskaźnik PMV), temperatury powietrza w pomieszczeniu, obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania dla budynku przy zastosowaniu do ogrzewania energii elektrycznej.

Zobacz więcej: Pomysł na łazienkę - poradnik

Przedmiot analiz  i charakterystyka wariantów

Przedmiotem analiz jest budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem nieużytkowym (nieogrzewanym), niepodpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej szkieletowej lekkiej. Obiekt ten zlokalizowany jest w okolicach Gliwic. Wyposażono go w dwuspadowy dach o kącie nachylenia 40°, pokryty blachą cynkowo-tytanową.

Budynek składa się z pokoju dziennego połączonego z kuchnią, trzech sypialni, dwóch łazienek, gabinetu, kotłowni, przedsionka (część ogrzewana) oraz garażu i pomieszczenia gospodarczego (część nieogrzewana). Na rys. 1 przedstawiono rzut oraz elewację południowo-zachodnią rozpatrywanego obiektu. Powierzchnia całkowita wynosi 165,15 m2, natomiast powierzchnia użytkowa ogrzewana 136,03 m2. Współczynniki przenikania ciepła U przegród wynoszą odpowiednio:

 • podłoga na gruncie 0,36;
 • ściana zewnętrzna 0,20;
 • dach 0,25;
 • strop nad parterem 0,18 W/(m2·K).

Na rys. 2 przedstawiono model obiektu wykonany w programie ESP-r.

W celu określenia wpływu pojemności cieplnej budynku na temperaturę powietrza w wybranej strefie o regulowanej temperaturze przeprowadzono badania porównawcze, rozpatrując dwa warianty konstrukcji przegród nieprzezroczystych. W wariancie wyjściowym przyjęto konstrukcję drewnianą szkieletową (lekką), natomiast w drugim konstrukcję ciężką [cegła ceramiczna pełna λ = 0,77 W/(m·K), zaizolowana styropianem λ = 0,36 W/(m·K)].

Grubość izolacji dobrano tak, aby współczynnik przenikania ciepła był identyczny jak dla konstrukcji lekkiej. Dodatkowo modyfikacji ulegała grubość płyty grzewczej (d = 100, 150, 200, 250, 300 i 350 mm) dla każdego rodzaju konstrukcji (12 wariantów).

Wyniki badań i ich analiza

Symulacje prowadzone były dla całego budynku i okresu grzewczego, natomiast w artykule zaprezentowano wyniki dotyczące pokoju dziennego połączonego z kuchnią, które tworzą jedną przestrzeń o największej powierzchni przegród przeszklonych (13,23 m2) i największej powierzchni ogrzewanej (47,77 m2), dla okresu 9–15 stycznia z typowymi temperaturami zimowymi ustalonymi jako średnie wieloletnie.

tabeli 1 zestawiono wyniki analiz w zakresie wartości temperatury powietrza w pomieszczeniu (ti), temperatury podłogi (tf) oraz wskaźnika PMV. W celu zilustrowania dobowych wahań temperatur oraz wartości wskaźnika PMV wyniki zaprezentowano dla skrajnych wartości grubości płyty (d = 100 i 350 mm) w ujęciu dla konstrukcji ciężkiej (rys. 3a, rys. 4a i rys. 5a) oraz lekkiej (rys. 3b, rys. 4b i rys. 5b).

Charakter zmian temperatury we wszystkich przypadkach jest podobny. Istotne różnice dotyczą wartości średniej temperatury w analizowanym pomieszczeniu w określonym przedziale czasu.

 • Temperatura ekstremalna jest efektem chwilowego nasłonecznienia elewacji i znacznej bezwładności omawianego systemu grzewczego.
 • Średnia temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 20,4°C dla konstrukcji ciężkiej, a dla lekkiej 20,8°C.
 • Temperatura powierzchni podłogi w żadnym przypadku nie przekroczyła wartości dopuszczalnej dla tego rodzaju pomieszczeń (29°C) [2].
 • Różnica między maksymalną a minimalną temperaturą powierzchni podłogi dla konstrukcji ciężkiej budynku przy grubości płyty d = 100 mm wynosi 4,7°C, natomiast dla grubości d = 350 mm jest równa 3,4°C.
 • W przypadku obiektu o konstrukcji lekkiej różnice te wynoszą odpowiednio dla d = 100 mm 6,8°C, natomiast dla d = 350 mm 4,2°C.

Rozpatrując wpływ rodzaju konstrukcji obiektu na wahania temperatury płyty grzewczej, obserwujemy mniejszą amplitudę dla konstrukcji ciężkiej w porównaniu z konstrukcją lekką. Wartość średnia wskaźnika PMV wynosi –0,12 dla konstrukcji ciężkiej, a dla lekkiej –0,06. Niezależnie od rodzaju konstrukcji obiektu wraz ze wzrostem grubości płyty grzewczej obserwować możemy mniejszą różnicę między maksymalną a minimalną wartością wskaźnika PMV, co świadczy o większej stabilności komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

Dowiedz się więcej: Łazienka bez barier i dla pokoleń

Podsumowanie

Pomimo zbliżonych wartości średnich analizowanych parametrów budynek o konstrukcji ciężkiej charakteryzuje się większą stabilnością temperatury powietrza w pomieszczeniu. Uzyskanie podobnego efektu w przypadku konstrukcji lekkiej byłoby prawdopodobnie możliwe przy zastosowaniu systemu grzewczego o niewielkiej bezwładności, co pozwoliłoby na szybkie reagowanie na zmiany warunków zewnętrznych. Zatem ogrzewanie podłogowe o dużej bezwładności lepiej współpracuje z konstrukcją ciężką. Ma to odzwierciedlenie w komforcie cieplnym, dla którego wskaźnik PMV w przypadku konstrukcji lekkiej ma korzystniejszą wartość średnią, ale zdecydowanie bardziej niekorzystne wartości chwilowe.

Problematyka współpracy budynku jako struktury budowlanej z wyposażeniem technicznym wydaje się być niedoceniana, a ma znaczący wpływ na zużycie energii oraz komfort cieplny. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów niskoenergetycznych, w których każda kilowatogodzina zużyta nieracjonalnie drastycznie pogarsza charakterystykę energetyczną. Istotne zatem wydaje się rozszerzenie poruszonej tematyki w odniesieniu do pozostałych systemów grzewczych oraz algorytmów ich sterowania.

Literatura

 1. PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego.
 2. Recknagel H. i in., Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, Omni Scala, Wrocław 2008.
 3. www.esru.strath.ac.uk/programs (5.10.2016).
 4. bigladdersoftware.com/epx/docs/8-0/input-output-reference (5.10.2016).5. www.vatenfall.pl (8.10.2016).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu,...

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu, poniżej omówione zostały wyniki badań parametrów jakości powietrza wewnętrznego w obiekcie szkolnym: temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest...

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest neutralna. Dodatkowo, duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania przegród odczuwana jest jako dyskomfort nawet przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Stąd wniosek, że warto budować ciepłe domy, o odpowiednio ciepłych wszystkich przegrodach.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja fasadowa

Wentylacja fasadowa Wentylacja fasadowa

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych...

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzyskuje się wysoki komfort cieplny przy niskim zużyciu energii. Wymóg ograniczenia zużycia energii dotyczy także instalacji wentylacyjnych budynków, w tym wentylacji i klimatyzacji. Ze względu na konieczność wymiany powietrza wewnętrznego na świeże niezbędne jest zapewnienie sprawnej...

Paweł Ślęzak Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki...

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki i sterowania oraz urządzeń do łączności (komputerów, tabletów i smartfonów) pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego i wentylacyjnego przez użytkownika. Rozwój techniki sprawił, że firmy wykonawcze już dziś mogą realizować nawet bardzo nietypowe instalacje z pompami ciepła.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 2)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 2) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 12/2011) opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Ponieważ za pomocą powietrza...

W artykule (cz. 1 w RI 12/2011) opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Ponieważ za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

Redakcja RI news Ocieplenie pod podłogówkę

Ocieplenie pod podłogówkę Ocieplenie pod podłogówkę

Styropmin opracował nową płytę Instal Panel w trzech rodzajach – ALU, PP i PASSIVE PP – przeznaczoną do ocieplenia stropów międzykondygnacyjnych oraz podłóg na gruncie w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego.

Styropmin opracował nową płytę Instal Panel w trzech rodzajach – ALU, PP i PASSIVE PP – przeznaczoną do ocieplenia stropów międzykondygnacyjnych oraz podłóg na gruncie w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego.

Redakcja RI news Rury KELLER PR-RT w nowej konstrukcji pięciowarstwowej 5W

Rury KELLER PR-RT w nowej konstrukcji pięciowarstwowej 5W Rury KELLER PR-RT w nowej konstrukcji pięciowarstwowej 5W

Grupa SBS ulepszyła konstrukcję rur polietylenowych pod marką KELLER. Zmiana konstrukcji polega na wprowadzeniu pięciowarstwowej konstrukcji rur polietylenowych PE-RT (typu II) KELLER Floor.

Grupa SBS ulepszyła konstrukcję rur polietylenowych pod marką KELLER. Zmiana konstrukcji polega na wprowadzeniu pięciowarstwowej konstrukcji rur polietylenowych PE-RT (typu II) KELLER Floor.

Redakcja RI news Złoty Laur Konsumenta 2021 w kategorii ogrzewanie podłogowe dla firmy ELEKTRA

Złoty Laur Konsumenta 2021 w kategorii ogrzewanie podłogowe dla firmy ELEKTRA Złoty Laur Konsumenta 2021 w kategorii ogrzewanie podłogowe dla firmy ELEKTRA

ELEKTRA po raz kolejny zdobyła uznanie rynkowe, otrzymując Laur Konsumenta 2021 w kategorii Ogrzewanie Podłogowe. Laur Konsumenta to znany od kilku lat plebiscyt, wyróżniający liderów jakości i innowacyjności...

ELEKTRA po raz kolejny zdobyła uznanie rynkowe, otrzymując Laur Konsumenta 2021 w kategorii Ogrzewanie Podłogowe. Laur Konsumenta to znany od kilku lat plebiscyt, wyróżniający liderów jakości i innowacyjności w swojej branży, od lat cieszący się nieustającym powodzeniem.

Redakcja RI news Profesjonalne projektowanie z HSE5 mobile od Uponor

Profesjonalne projektowanie z HSE5 mobile od Uponor Profesjonalne projektowanie z HSE5 mobile od Uponor

HSE5 mobile to bezpłatne i intuicyjne w obsłudze narzędzie, które usprawnia wykonywanie obliczeń i przygotowywanie zestawień produktowych podczas projektowania instalacji ogrzewania podłogowego Uponor....

HSE5 mobile to bezpłatne i intuicyjne w obsłudze narzędzie, które usprawnia wykonywanie obliczeń i przygotowywanie zestawień produktowych podczas projektowania instalacji ogrzewania podłogowego Uponor. Wykorzystanie zaawansowanego algorytmu z HSE5 desktop umożliwia przeprowadzanie wstępnych obliczeń, potrzebnych podczas współpracy z wykonawcami, hurtowniami oraz inwestorami.

Redakcja RI news Złoty Laur Konsumenta 2020 w kategorii Ogrzewanie Podłogowe dla Elektra

Złoty Laur Konsumenta 2020 w kategorii Ogrzewanie Podłogowe dla Elektra Złoty Laur Konsumenta 2020 w kategorii Ogrzewanie Podłogowe dla Elektra

Laur Konsumenta to znany od kilku lat plebiscyt, wyróżniający liderów jakości i innowacyjności w swojej branży, od lat cieszący się nieustającym powodzeniem. Najbardziej przekonujące godło promocyjne w...

Laur Konsumenta to znany od kilku lat plebiscyt, wyróżniający liderów jakości i innowacyjności w swojej branży, od lat cieszący się nieustającym powodzeniem. Najbardziej przekonujące godło promocyjne w Polsce, jeden z istotnych wyznaczników w podejmowaniu decyzji zakupowych, godło, któremu ufają klienci.

Redakcja RI news SET 7.2

SET 7.2 SET 7.2

Audytor SET 7.2. firmy Sankom ma siedem nowych funkcji modułu ogrzewania podłogowego i rozbudowany edytor graficzny oraz inne usprawnienia procesu projektowania.

Audytor SET 7.2. firmy Sankom ma siedem nowych funkcji modułu ogrzewania podłogowego i rozbudowany edytor graficzny oraz inne usprawnienia procesu projektowania.

Redakcja RI news 30-lecie FLOP SYSTEM

30-lecie FLOP SYSTEM 30-lecie FLOP SYSTEM

FLOP SYSTEM sp. z o.o. kontynuuje działanie powstałej w 1989 roku spółki cywilnej i jest jedną z niewielu firm w 100% z kapitałem polskim, działających w branży wentylacyjnej nieprzerwanie od 30 lat.

FLOP SYSTEM sp. z o.o. kontynuuje działanie powstałej w 1989 roku spółki cywilnej i jest jedną z niewielu firm w 100% z kapitałem polskim, działających w branży wentylacyjnej nieprzerwanie od 30 lat.

Redakcja RI news Komfort i oszczędność

Komfort i oszczędność Komfort i oszczędność

Taconova oferuje nowe mieszkaniowe węzły cieplne TacoTherm Dual Piko i Nano. Podgrzewają one wodę użytkową i regulują z dokładnością do jednego stopnia temperaturę wylotową wody grzewczej.

Taconova oferuje nowe mieszkaniowe węzły cieplne TacoTherm Dual Piko i Nano. Podgrzewają one wodę użytkową i regulują z dokładnością do jednego stopnia temperaturę wylotową wody grzewczej.

Redakcja RI Termostat z Wi-Fi

Termostat z Wi-Fi Termostat z Wi-Fi

Firma TECE wprowadziła do oferty nowy termostat MWD5 do ogrzewania podłogowego z wbudowanym modułem Wi-Fi. Dzięki niemu możliwe jest m.in. precyzyjne ustawienie temperatury w domu z dowolnego miejsca na...

Firma TECE wprowadziła do oferty nowy termostat MWD5 do ogrzewania podłogowego z wbudowanym modułem Wi-Fi. Dzięki niemu możliwe jest m.in. precyzyjne ustawienie temperatury w domu z dowolnego miejsca na świecie.

Redakcja RI Inwerterowe pompy ciepła

Inwerterowe pompy ciepła Inwerterowe pompy ciepła

Pompy ciepła Stiebel Eltron serii WPL 07-17 ACS classic to kompaktowe jednostki typu powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego dla domów jednorodzinnych.

Pompy ciepła Stiebel Eltron serii WPL 07-17 ACS classic to kompaktowe jednostki typu powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego dla domów jednorodzinnych.

Redakcja RI Pięciowarstwowa rura

Pięciowarstwowa rura Pięciowarstwowa rura

Tece oferuje nową pięciowarstwową rurę TECEfloor do ogrzewania podłogowego. Wykonana jest z elastycznego polietylenu o dużej gęstości i wysokiej odporności termicznej (PE-RT typ 2).

Tece oferuje nową pięciowarstwową rurę TECEfloor do ogrzewania podłogowego. Wykonana jest z elastycznego polietylenu o dużej gęstości i wysokiej odporności termicznej (PE-RT typ 2).

Redakcja RI Hydraulika a żywotność pompy ciepła

Hydraulika a żywotność pompy ciepła Hydraulika a żywotność pompy ciepła

Osoby, które chcą zbudować dom już na etapie jego projektowania staną przed wyborem, w jaki sposób go ogrzewać. Szukając konkretnego urządzenia warto zwrócić szczególną uwagę na żywotność urządzenia, które...

Osoby, które chcą zbudować dom już na etapie jego projektowania staną przed wyborem, w jaki sposób go ogrzewać. Szukając konkretnego urządzenia warto zwrócić szczególną uwagę na żywotność urządzenia, które będzie ogrzewało budynek. Co więcej, powstała instalacja musi być jak najbardziej trwała i niezawodna.

Redakcja RI Do oferty KAISAI dołączyły nowe pompy ECO HOME

Do oferty KAISAI dołączyły nowe pompy ECO HOME Do oferty KAISAI dołączyły nowe pompy ECO HOME

Oferta marki KAISAI została rozszerzona o nowe pompy ciepła powietrze-woda ECO HOME typu split. Elegancki wygląd oraz cicha praca sprawiają, że urządzenia są odpowiednim rozwiązaniem dla systemu grzewczego...

Oferta marki KAISAI została rozszerzona o nowe pompy ciepła powietrze-woda ECO HOME typu split. Elegancki wygląd oraz cicha praca sprawiają, że urządzenia są odpowiednim rozwiązaniem dla systemu grzewczego w domach jednorodzinnych, a także obiektach handlowych i usługowych.

Uponor Sp. z o.o. Inteligentne sterowanie ogrzewanie podłogowym ze Smatrix od Uponor

Inteligentne sterowanie ogrzewanie podłogowym ze Smatrix od Uponor Inteligentne sterowanie ogrzewanie podłogowym ze Smatrix od Uponor

Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania temperaturą Uponor Smatrix Pulse możesz zwiększyć swój komfort do maksimum! Uponor posiada długoletnie doświadczenie w zakresie ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.

Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania temperaturą Uponor Smatrix Pulse możesz zwiększyć swój komfort do maksimum! Uponor posiada długoletnie doświadczenie w zakresie ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.

dr inż. Piotr Michalak, inż. Adrian Suliga Projekt ogrzewania podłogowego dla pomieszczenia ze strefą brzegową wg PN-EN 1264

Projekt ogrzewania podłogowego dla pomieszczenia ze strefą brzegową wg PN-EN 1264 Projekt ogrzewania podłogowego dla pomieszczenia ze strefą brzegową wg PN-EN 1264

Wytyczne projektowania systemów ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych zawiera norma PN-EN 1264, przyjęta do katalogu PKN w języku angielskim. Zawarta w niej procedura jest jednak złożona...

Wytyczne projektowania systemów ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych zawiera norma PN-EN 1264, przyjęta do katalogu PKN w języku angielskim. Zawarta w niej procedura jest jednak złożona i czasochłonna. Do projektowania można wykorzystać poradniki i programy oparte na tej normie, przygotowane przez producentów systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz firmy oferujące programy do projektowania. Narzędzia te zawierają biblioteki elementów osprzętu różniącego się parametrami...

Kisan, mgr inż. Marcin Ciuchnowicz Udogodnienia montażowe w produktach do ogrzewań podłogowych KISAN

Udogodnienia montażowe w produktach do ogrzewań podłogowych KISAN Udogodnienia montażowe w produktach do ogrzewań podłogowych KISAN

Firma KISAN była jednym z pionierów na rynku polskim oferujących materiały do ogrzewań podłogowych. Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach, wprowadziła do swojej oferty produkty mające wiele...

Firma KISAN była jednym z pionierów na rynku polskim oferujących materiały do ogrzewań podłogowych. Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach, wprowadziła do swojej oferty produkty mające wiele udogodnień dla instalatorów ułatwiających montaż instalacji ogrzewania podłogowego.

Katarzyna Cesluk Elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe – kable i maty grzejne

Elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe – kable i maty grzejne Elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe – kable i maty grzejne

Popularność instalacji fotowoltaicznych, napędzana przez rosnącą dostępność tych rozwiązań i wspierające je programy rządowe, przyczynia się także do dużego zainteresowania rozwiązaniami ogrzewczymi korzystającymi...

Popularność instalacji fotowoltaicznych, napędzana przez rosnącą dostępność tych rozwiązań i wspierające je programy rządowe, przyczynia się także do dużego zainteresowania rozwiązaniami ogrzewczymi korzystającymi z energii elektrycznej. Inwestorów przekonuje możliwość optymalizacji kosztów oraz „czystość” prądu pochodzącego z energii słonecznej, a nie ze spalania węgla. Dobra passa dotyczy m.in. elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Katarzyna Cesluk Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej

Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej

Systemy ogrzewania – szczególnie podłogowego, cechującego się dużą bezwładnością, bądź mieszanego (gdy w jednej instalacji pracują zarówno grzejniki płaszczyznowe, jak i tradycyjne ścienne) – wymagają...

Systemy ogrzewania – szczególnie podłogowego, cechującego się dużą bezwładnością, bądź mieszanego (gdy w jednej instalacji pracują zarówno grzejniki płaszczyznowe, jak i tradycyjne ścienne) – wymagają bardzo dobrego rozwiązania dostarczania ciepła do poszczególnych pomieszczeń, tak by zmiana wymagań w jednym pomieszczeniu (np. otwarcie okna i zwiększenie zapotrzebowania na moc cieplną) nie wpływała na dostarczanie ciepła do innych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.