RynekInstalacyjny.pl

Nowoczesna technologia mikrotrigeneracji w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Technologia mikrotrigeneracji w Mirai Clinic

Technologia mikrotrigeneracji w Mirai Clinic

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić inwestorowi znaczące oszczędności.

treść sponsorowana

Inwestor Mirai Clinic, nowoczesnej specjalistycznej kliniki, wysoko postawił poprzeczkę w zakresie źródła energii w swoim budynku, oczekując spełnienia szeregu wymagań technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Uwzględniwszy wszystkie te komponenty, firma Panasonic zaproponowała inwestorowi rozwiązanie nowatorskie na skalę krajową (a w pewnych aspektach także na światową), oparte na współpracy gazowych pomp ciepła ze swojej oferty z innymi innowacyjnymi urządzeniami. Widząc możliwość spełnienia, a nawet przekroczenia wszystkich swoich oczekiwań, inwestor zdecydował się na realizację zaproponowanej innowacji. Dzięki temu klinika – ulokowana w 100-letnim Sanatorium Gurewicza pod Otwockiem – wyróżnia się nie tylko odrestaurowanymi elewacjami kryjącymi nowoczesne centrum medyczne z częścią szpitalną i hotelową, ale też innowacyjnym, szytym na miarę i samowystarczalnym „centrum energetycznym”. Dowiedz się więcej >>

Inwestor otwockiego obiektu postawił zatem  przed projektantem instalacji i dostawcą rozwiązań instalacyjnych trudne, lecz niezwykle ciekawe zadanie. Docelowo obiekt miał być w pełni zrównoważony – zapewnić minimalne zużycie energii i pozytywny efekt środowiskowy, a także optymalną stopę zwrotu z inwestycji (ROI). Ze względu na krytyczną rolę infrastruktury szpitalnej równie ważne było zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, chłodu i ciepła. Ze względu na fakt, że obiekt znajduje się w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych, zastosowana technologia nie mogła również powodować uciążliwości akustycznej.

Otwartość inwestora na innowacyjne rozwiązania sprawiła, że dla budynku zaproponowano rozwiązanie unikatowe w skali krajowej, a nawet globalnej. Decyzję projektanta, by zaangażować się w realizację pionierskiego projektu w Polsce, poprzedziły liczne spotkania i kompleksowe analizy. Wyniki przeprowadzonych analiz zaowocowały podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej zastosowania nowatorskich technologii w zakresie dostaw energii do obiektu.

Mikrotrigeneracja – innowacja na skalę światową

Wyjątkowość rozwiązania polegała na zastosowaniu mikrotrigeneracji – w pełni bezpiecznej
i zrównoważonej lokalnej produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu w modelu skojarzonym. W tym celu połączono w efektywny, współpracujący system trzy wysokosprawne technologie:

  • gazowe pompy ciepła (GHP – Gas Heat Pump) – rozwiązanie całorocznie produkujące ciepło
    i chłód, niezależne od dostaw energii elektrycznej. Dziewięć agregatów GHP zapewnia łączną wydajność chłodniczą 630 kW i łączną wydajność grzewczą 720 kW. Z chłodzenia silników pomp ciepła uzyskuje się dodatkowo 414 kW ciepła odpadowego;
  • mikrokogeneracja (MCHG – Micro Combined Heat and Power) – rozwiązanie zapewniające lokalnie równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Praca bezpośrednio przy budynku zapewnia niezależność od zewnętrznych źródeł energii. Dwa układy MCHP zasilane gazem, łącznie wytwarzają do 40 kW energii elektrycznej (przy zakresie pracy 10-40 kW) i do 80 kW ciepła;
  • adsorpcja – rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie nadwyżki ciepła odpadowego do produkcji dodatkowej ilości chłodu. Zapewnia zwiększenie sprawności pomp ciepła i układu kogeneracyjnego i pełne wykorzystanie ich potencjału. Trzy obiegi hydrauliczne (nisko-, średnio- i wysokotemperaturowy) zapewniają łącznie do 60 kW dodatkowej mocy chłodniczej. Pochodzi ona z ciepła odzyskanego w lecie oraz okresach przejściowych (tj. wiosną oraz jesienią).

Efektywność układu została dodatkowo zwiększona przez zastosowanie rozwiązania free coolingu w okresie zimowym. Z każdego agregatu bowiem można uzyskać do 100 kW darmowego chłodu. Istnieje zatem możliwość wykorzystania aż 200 kW dodatkowej mocy w przypadku dalszej rozbudowy obiektu. Zastosowanie rozwiązań free coolingu może także zwiększyć efektywność energetyczną układów chłodzenia pomieszczeń technicznych (system VRF o wydajności 56 kW)
i serwerowni (PACi o wydajności 7,1 kW).

Zapytaj naszych specjalistów >>

Gazowe pompy ciepła GHP – korzyści, zastosowanie, ROI – na przykładzie realizacji Mirai Clinic

Mikrotrigeneracja cechuje się znacząco wyższą sprawnością niż duży układ trigeneracyjny. Co więcej, lokalny charakter rozwiązania (dostawy energii w miejscu wytwarzania) przynosi wiele korzyści – nie generuje strat na przesyle, a dostawy ciepła czy chłodu są niezwykle szybkie. Dzięki elastyczności całego układu technologia na bieżąco dostosowuje się do aktualnych potrzeb budynku. Zasadniczą zaletę całego układu stanowi szeroko rozumiane bezpieczeństwo dostaw energii. Obiekt nie jest podatny na ewentualne zachwianie stabilności dostaw energii elektrycznej. Nie dotyczy go zatem problem blackoutu czy choćby zmniejszonych dostaw energii. Ponadto układ chłodząco-grzewczy zasilany jest gazem ziemnym i propanem, co eliminuje konieczność stosowania rezerwowego źródła chłodu czy ciepła. Dodatkowo, dzięki możliwości odzysku ciepła oraz rozwiązaniu free cooling, obiekt minimalizuje swoją wrażliwość na wahania cen mediów. 

Zrównoważenie układu: elastyczność, bezpieczeństwo i szybki ROI

Dużym wyzwaniem było zaprojektowanie i zautomatyzowanie całego układu, opartego na sterowniku centralnym. Kluczowe było bieżące monitorowanie wielu parametrów i szybka reakcja układu na zmiany, a także – w razie potrzeby – szybka optymalizacja jego parametrów. Centralny system sterowania wymagał dostosowania algorytmów poszczególnych komponentów innowacyjnego układu technologicznego. Istotne było to, aby cały układ realizował swoje zadania w sposób optymalny i energooszczędny.

Niezwykle istotną kwestią jest także bezpieczeństwo i elastyczność układu działającego w modelu rozproszonym. Dziewięć agregatów GHP pracuje rotacyjnie. Kolejnością i długością czasu pracy każdego z agregatów steruje dedykowany układ centralny. Tego typu podejście przynosi istotne korzyści w postaci dłuższego cyklu życia urządzeń, niższych kosztów serwisowych, cichszej pracy urządzeń oraz dopasowania pracy układu do bieżącego zapotrzebowania obiektu na ciepło i chłód, dzięki czemu zużycie energii jest ograniczone do niezbędnego minimum.

Wieloaspektowość zastosowanej technologii rodzi także pytania o zwrot z inwestycji. Kiedy inwestycja w energooszczędność, elastyczność i zaawansowany odzysk ciepła zwróci się inwestorowi? Wstępne szacunki wskazywały na okres 5-6 lat. Jednak przy uwzględnieniu drastycznie rosnących ceny energii, czas ten może się skrócić nawet do 3,5-4 lat.

Zależność ROI od wzrostu cen gazu i energii elektrycznej także była przedmiotem wstępnych symulacji oraz analiz. Wniosek jest jeden: niezależnie od poziomu wzrostów cen energii i surowców paliwowych inwestor zyskuje wiele korzyści dzięki zastosowaniu free coolingu i odzysku ciepła. Związane z tym oszczędności są 2-2,5 raza większe niż oszczędności wynikające ze zmiany paliwa na gazowe. To kolejny powód, dla którego rozwiązania technologiczne Panasonic zastosowane w tym obiekcie mają tak unikatowy charakter. Sprawdź >>

Panasonic logo

PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS

https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji....

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji. Zwiększy to oczywiście koszty inwestycji, a także zajmie dodatkowe miejsce w pomieszczeniach domu. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie klimakonwektorów wentylatorowych (ang. fancoil). Podstawową różnicą w porównaniu do grzejników jest w ich przypadku możliwość pracy zarówno w trybie...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic...

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic spełnił wszystkie wymagania inwestora dotyczące energooszczędności, wysokiej wydajności, elastyczności działania i efektywności. Składająca się z 250 pomieszczeń siedziba Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów to obecnie największy budynek w Polsce, w którym zainstalowano nowoczesny system VRF.

AS Energy Sp. z o.o. Konstrukcja silna jak korzeń

Konstrukcja silna jak korzeń Konstrukcja silna jak korzeń

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną...

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną włoską firmę Tree System jest dostępny w Polsce za pośrednictwem AS Energy.

PHU DAMBAT Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe do studni Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe....

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe. Stosuje się je w systemach nawadniających różnego typu, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i zakładach przemysłowych czy uprawach rolnych.

Aermec Polska Sp. z o.o. Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania....

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania. Dzięki temu nasze rozwiązania są w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów w wielu konkretnych zastosowaniach. W skład bogatej oferty produktów Aermec, z asortymentem obejmującym ponad 300 dostępnych pozycji, wchodzą agregaty wody lodowej, pompy ciepła, klimakonwektory, centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne,...

Caleffi Poland Sp. z o.o. Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami....

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami. Wzrost temperatury, w tym i w Polsce, postępuje szybciej niż prognozowali eksperci, a letnie fale upałów stają się powoli naszą codziennością. Zmiany klimatyczne wpływają między innymi na trendy w systemach grzewczo-chłodzących, a my jako producent komponentów dla tych systemów, widzimy wzrost...

Sunprofi Sp. z o.o. Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów...

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów jest już dostępna w magazynach Sunprofi.

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, jakie platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Thermoval Polska S.A. Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW! Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne...

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne urządzenia, jak i przez użytkowników, którzy korzystają z tych zaawansowanych systemów grzewczych. Firma jednak nie osiadła na laurach i wprowadza nowe urządzenia, które dopasowane są do aktualnych wymagań rynku, czyli oszczędzają energię, są zeroemisyjne i sterowane przy pomocy internetu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.