RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME?

Hydrobox – wewnętrzna jednostka hydrauliczna z wbudowanym układem sterowania, ogrzewaczem przepływowym, zaworem trójdrogowym i pompą obiegową

Hydrobox – wewnętrzna jednostka hydrauliczna z wbudowanym układem sterowania, ogrzewaczem przepływowym, zaworem trójdrogowym i pompą obiegową

PRIME – monoblokowa pompa ciepła na R290 – powstała w odpowiedzi na potrzeby projektantów, instalatorów i inwestorów, zmieniające się wraz z dynamiką rozwoju europejskiego rynku HVACR. To rozwiązanie perspektywiczne, zgodne z coraz bardziej restrykcyjnym prawem europejskim i energooszczędne. Temperatura zasilania na poziomie ponad 60°C umożliwia stabilną produkcję ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej w różnych warunkach otoczenia, a także współpracę z różnymi instalacjami grzewczymi. Dzięki tym cechom pompa ciepła PRIME sprawdzi się zarówno w budynkach wznoszonych w podwyższonym standardzie energetycznym, jak i poddawanych termomodernizacji.

treść sponsorowana

Pompa ciepła PRIME weszła na rynek stosunkowo niedawno i budzi duże zainteresowanie profesjonalistów. Na ich częste pytania, dotyczące zarówno rozwiązań technicznych zastosowanych w tym urządzeniu, jak i jego praktycznego zastosowania, odpowiadają Marcin Czerwiński i Grzegorz Waryan – eksperci Frapol, współtwórcy rozwiązania.

Jakie są zasadnicze przewagi pompy ciepła na R290, zwłaszcza typu monoblok, nad urządzeniem na R32 z punktu widzenia projektanta dobierającego rozwiązanie dla konkretnej inwestycji?

Propan (R290) jest czynnikiem ekologicznym (GWP = 3), zdecydowanie mniej wpływającym na efekt cieplarniany niż F-gazy, mającym doskonałe właściwości termodynamiczne. Precyzyjnie sterowana pompa ciepła na R290 może zapewnić stabilną temperaturę zasilania na poziomie ponad 60°C, co jest wartością nieosiągalną dla F-gazowych odpowiedników. Umożliwia to projektowanie instalacji przy uwzględnieniu nie tylko ogrzewania podłogowego, ale też konwencjonalnych grzejników. Sprawdź >>

Odpowiednio sterowana pompa ciepła oparta na R290 może zachować wysoką sprawność także w warunkach skrajnie niskich temperatur zewnętrznych (nawet do –20°C). Dodatkową zaletą stosowania propanu jest brak konieczności posiadania uprawnień F-gazowych do montażu i serwisu pracującej na nim pompy ciepła, ponieważ sama pompa nie podlega obecnie restrykcjom unijnego rozporządzenia F-gazowego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Dz.Urz. UE L 150/195 z 20.05.2014). Sam czynnik chłodniczy jest względnie tani i powszechnie dostępny.

W pompie ciepła PRIME Frapol zastosował sprężarkę o stałej prędkości obrotowej

Jakie są zalety i możliwości tego rozwiązania z punktu widzenia efektywności energetycznej i niezawodności urządzenia?

Filozofia stosowania sprężarki on/off polega na łączeniu pompy ciepła z buforami magazynującymi ciepło technologiczne na potrzeby wody użytkowej oraz systemu ogrzewania lub chłodzenia obiektu. Uruchomieniu sprężarki on/off towarzyszy szereg procedur programowych, które mają za zadanie zapewnić jej optymalne energetycznie warunki pracy. Sama sprężarka jest każdorazowo rozpędzana do stałych obrotów, przy których osiąga szczytową sprawność. Wyeliminowany jest dzięki temu efekt długotrwałej pracy w nieoptymalnym zakresie prędkości obrotowej, który przekłada się na niższą sprawność całego układu. Uproszczona konstrukcja urządzenia (bez inwertera) w połączeniu z eliminacją problemu smarowania kompresora (uwidaczniającego się w trakcie pracy na niskich obrotach) pozwala prognozować wysoką niezawodność i dobrą żywotność układu.

W jakich inwestycjach monoblokowa pompa na propan sprawdzi się najlepiej? Jakie kryteria powinien uwzględnić projektant na etapie koncepcji sposobu ogrzewania dla danej inwestycji?

Pompa ciepła oparta na czynniku R290 to dobre rozwiązanie dla budynków zarówno nowych, jak i istniejących, podlegających termomodernizacji. Zdecydowana większość starszych budynków jest wyposażona w konwencjonalne grzejniki wysokotemperaturowe, które mogą być bezpośrednio zasilane propanową pompą ciepła. Wysoka temperatura zasilania pozwala efektywnie zasilać bufor ciepłej wody użytkowej, kojarzony z pompą ciepła w obiektach nowych i modernizowanych. W obu przypadkach projektanci docenią wysoką sprawność przy ujemnych, także niskich, temperaturach zewnętrznych. Dowiedz się więcej >>

Nagrzewnico-chłodnica

Nagrzewnico-chłodnica systemu wentylacji mechanicznej – dobre rozwiązanie do współpracy z propanową pompą ciepła

Filozofia stosowania pompy ciepła PRIME polega na jej integracji z buforami CO i CWU. Na etapie projektowania warto zwrócić uwagę na zapewnienie miejsca do instalacji buforów. Pozwolą one poprawić bilans energetyczny budynku, wprowadzając szereg możliwości planowania sposobu pracy urządzenia w perspektywie dnia i tygodnia. Bufory w zestawie z pompą ciepła tworzą przestrzeń do daleko idącej synchronizacji nastaw pracy pompy względem np. fotowoltaiki. To wymierna korzyść, niezależnie od formuły rozliczeń między użytkownikiem a dystrybutorem energii elektrycznej.

Projekt hydrauliczny systemu grzewczego opartego na monoblokowej pompie ciepła nie musi być skomplikowany. Warto pamiętać, że czynnik chłodniczy jest zamknięty wyłącznie w monoblokowej jednostce zewnętrznej. Oznacza to, że należy przewidzieć połączenie hydrauliczne między monoblokiem a jednostką wewnętrzną, które zostanie odpowiednio zabezpieczone przed zamarzaniem, np. poprzez zastosowanie roztworu wody i glikolu.

W przypadku pompy ciepła PRIME rozwiązanie jest względnie proste pod względem instalacyjnym z uwagi na wyodrębnienie dwóch obiegów: krótkiego glikolowego (monoblok – hydrobox – bufory) i głównego wodnego (bufory – budynkowa instalacja CO/CWU). Projektant powinien zwrócić uwagę na odpowiednie przekroje i sposób izolacji połączeń hydraulicznych między hydroboxem a monoblokiem.

Istotnym aspektem jest sposób montażu jednostki zewnętrznej, który uwzględnia strefy bezpieczeństwa i komfortu akustycznego użytkownika. Połączenia elektryczne wykonywane w obiekcie mogą zostać ograniczone do minimum, natomiast projekt instalacji elektrycznej powinien przewidywać odpowiednie przyłącze zasilania dla jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. W obu wypadkach należy prawidłowo zaprojektować zabezpieczenia elektryczne. W wypadku jednostki wewnętrznej warto zweryfikować parametry projektowanego przyłącza zasilania elektrycznego pod kątem rzeczywiście wykorzystywanej mocy ogrzewacza przepływowego – różnice mogą tu sięgać kilku kilowatów mocy elektrycznej. Pompa ciepła umożliwia zazwyczaj sterowanie lokalne lub zdalne. W pierwszym przypadku warto zadbać o właściwy przewód komunikacyjny prowadzony do wyświetlacza lokalnego. W drugim ujęciu niezbędny będzie przewodowy lub radiowy internet.

Czy monoblokowe pompy ciepła PRIME na propan mogą pracować w kaskadzie?

Jakie aspekty powinien w tym przypadku uwzględnić projektant, by rozwiązanie to było wydajne, efektywne i bezpieczne?

Kaskadowa praca pomp ciepła PRIME jest oczywiście możliwa. Istotnym aspektem w takim ujęciu jest odpowiedni montaż jednostek monoblokowych, uwzględniający zachowanie stref bezpieczeństwa i odległości między wymiennikami ciepła. Ważnym elementem systemów kaskadowych jest prawidłowe podłączenie hydrauliczne urządzeń oraz właściwe wyposażenie i skonfigurowanie do pracy ich układu sterowania.

Jak najlepiej wykorzystać możliwości nowoczesnej pompy ciepła na propan? Czy może się ona stać lokalnym „centrum HVAC-R”? I czym się kierować, dobierając komponenty do współpracy w takim systemie?

O tym, jakie komponenty wybrać do współpracy z pompą ciepła, decydują uwarunkowania konkretnego projektu oraz preferencje użytkowników. Spektrum odbiorników ciepła, które można zintegrować z pompami ciepła, jest bardzo szerokie. W systemie, którego sercem jest propanowa pompa ciepła, mogą pracować grzejniki, ogrzewanie podłogowe, maty kapilarne, klimakonwektory czy nagrzewnico-chłodnice systemu wentylacji mechanicznej.

sterowanie pompą ciepła PRIME i centralą wentylacyjną OnyX

Zintegrowane środowisko sterowania pompą ciepła PRIME i centralą wentylacyjną OnyX

Niektóre propanowe pompy ciepła zapewniają więcej niż wysokosprawną produkcję mediów, więc rzeczywiście mogą się stać lokalnym „centrum HVAC-R”. Taka pompa może tworzyć centralny punkt sterowania produkcją ciepła technologicznego na potrzeby CO i CWU oraz chłodu technologicznego. Automatyka PRIME to zintegrowane środowisko sterowania produkcją i dystrybucją mediów, obsługiwane lokalnie lub zdalnie, gotowe do integracji z automatyką domową. Sterownik pompy ciepła pozwala na sterowanie na jednym ekranie zarówno pompą ciepła, jak i centralą wentylacyjną, której komponenty pobierają ciepło lub chłód z buforów CO i CWU.

Podsumujmy krótko możliwości, jakie daje pompa ciepła PRIME

Przede wszystkim jest to urządzenie bardzo dobrze osadzone w dzisiejszej rzeczywistości, a nawet wyprzedzające aktualne potrzeby profesjonalistów i inwestorów. Nie tylko spełnia wymogi prawne bez kompromisów technologicznych, ale jest też dobrze przygotowane do współpracy z całym systemem ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania we współczesnym budynku, przed którym stawia się przecież sporo wyzwań dotyczących niezależności energetycznej, niezawodnej pracy w różnych warunkach otoczenia oraz energooszczędności. Stanowi bardzo ważny komponent systemu, który przy odpowiednim sterowaniu zapewni wysoki standard energetyczny budynku – nie tylko na papierze. Warto dodać, że nie jest to nasze ostatnie słowo w zakresie nowatorskiej techniki grzewczej przeznaczonej dla różnych rodzajów budynków – wciąż pracujemy nad przewyższeniem oczekiwań rynku, któy przynosi coraz nowsze wyzwania projektowe.

Chcesz zastosować pompę ciepła PRIME w swoim projekcie? Zapraszamy do kontaktu!

mgr inż. Marcin Czerwiński

mgr inż. Marcin Czerwiński

Kierownik Działu Badań i Rozwoju
rnd@frapol.com.pl, www.frapol.com.pl

dr inż. Grzegorz Waryan

dr inż. Grzegorz Waryan

Zastępca Kierownika Działu Badań i Rozwoju

Komentarze

Powiązane

Klapa do wentylacji przeciwpożarowej VD370-TC

Klapa do wentylacji przeciwpożarowej VD370-TC Klapa do wentylacji przeciwpożarowej VD370-TC

Klapa do wentylacji przeciwpożarowej VD370-TC

Klapa do wentylacji przeciwpożarowej VD370-TC

Klapa dymowa KDF

Klapa dymowa KDF Klapa dymowa KDF

Klapa dymowa KDF

Klapa dymowa KDF

Przeciwpożarowa klapa odcinająca do instalacji wentylacyjnych V370-TC

Przeciwpożarowa klapa odcinająca do instalacji wentylacyjnych V370-TC Przeciwpożarowa klapa odcinająca do instalacji wentylacyjnych V370-TC

Przeciwpożarowa klapa odcinająca do instalacji wentylacyjnych V370-TC

Przeciwpożarowa klapa odcinająca do instalacji wentylacyjnych V370-TC

Centrala rekuperacyjna OnyX Sky 500

Centrala rekuperacyjna OnyX Sky 500 Centrala rekuperacyjna OnyX Sky 500

Centrala rekuperacyjna OnyX Sky 500

Centrala rekuperacyjna OnyX Sky 500

Szafa klimatyzacji precyzyjnej AF Cleanroom

Szafa klimatyzacji precyzyjnej AF Cleanroom Szafa klimatyzacji precyzyjnej AF Cleanroom

Szafa klimatyzacji precyzyjnej AF Cleanroom

Szafa klimatyzacji precyzyjnej AF Cleanroom

Propanowa powietrzna pompa ciepła FRAPOL PRIME

Propanowa powietrzna pompa ciepła FRAPOL PRIME Propanowa powietrzna pompa ciepła FRAPOL PRIME

Centrale sekcyjne AF

Centrale sekcyjne AF Centrale sekcyjne AF

Centrale sekcyjne AF

Centrale sekcyjne AF

Centrala rekuperacyjna Onyx Compact 500

Centrala rekuperacyjna Onyx Compact 500 Centrala rekuperacyjna Onyx Compact 500

Centrale rekuperacyjne Onyx Premium

Centrale rekuperacyjne Onyx Premium

Centrala rekuperacyjna Onyx Pride 400

Centrala rekuperacyjna Onyx Pride 400 Centrala rekuperacyjna Onyx Pride 400

Centrale rekuperacyjne Onyx 400

Centrale rekuperacyjne Onyx 400

Centrale kompaktowe Zenith

Centrale kompaktowe Zenith Centrale kompaktowe Zenith

Centrale kompaktowe Zenith

Centrale kompaktowe Zenith

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie? Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Dołącz do grona elektro - wykonawców

Dołącz do grona elektro - wykonawców Dołącz do grona elektro - wykonawców

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak uprościć pomiary stężenia spalin? Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Gdzie najskuteczniej sprawdzi się system wody lodowej?

Gdzie najskuteczniej sprawdzi się system wody lodowej? Gdzie najskuteczniej sprawdzi się system wody lodowej?

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie? Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła? Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Jak zainstalować i skonfigurować grzejnik elektryczny

Jak zainstalować i skonfigurować grzejnik elektryczny Jak zainstalować i skonfigurować grzejnik elektryczny

Najnowsze produkty i technologie

Zakład Produkcyjny Blachotrapez Sp. z o.o. Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie...

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie do zera. Chcesz się dowiedzieć się, jak przebiega montaż modułów PV oraz jak są projektowane schematy instalacji fotowoltaicznej? Przeczytaj poniższy artykuł!

HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa news Automatyczna diagnostyka Hewalex EKONTROL sposobem na niskie koszty serwisu pomp ciepła

Automatyczna diagnostyka Hewalex EKONTROL sposobem na niskie koszty serwisu pomp ciepła Automatyczna diagnostyka Hewalex EKONTROL sposobem na niskie koszty serwisu pomp ciepła

Pompa ciepła pracuje zazwyczaj 2 do 2,5 tys. godzin rocznie. To znacznie dłużej niż praca silnika w prywatnym samochodzie, co do którego właściciel nie ma wątpliwości o potrzebie wykonywania okresowych...

Pompa ciepła pracuje zazwyczaj 2 do 2,5 tys. godzin rocznie. To znacznie dłużej niż praca silnika w prywatnym samochodzie, co do którego właściciel nie ma wątpliwości o potrzebie wykonywania okresowych przeglądów.

BIM ALLY Sp. z o. o. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy...

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy i promocji, obecnie w coraz większym stopniu korzysta z różnych form działań marketingowych. Jakie grupy docelowe są najistotniejsze według przedstawicieli firm produkujących materiały budowlane? Z jakich narzędzi do optymalizacji działań marketingowych korzystają? Jakie poparcie ma technologia BIM...

PHU DAMBAT Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe – przegląd Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia...

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia mogą przekazywać odpowiednie ilości energii dla zapewniania komfortu.

PHU DAMBAT Problem z dostępnością pomp obiegowych

Problem z dostępnością pomp obiegowych Problem z dostępnością pomp obiegowych

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji...

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji wody w systemie grzewczym, co oznacza, że są one kluczowymi elementami w zapewnianiu wydajnego działania instalacji. Niestety, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te pompy, narastały również problemy z ich dostępnością.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o...

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o 140%. Dofinansowanie na pompy ciepła i programy współfinansujące termomodernizację skutkują 60-procentowym udziałem pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze”. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku marka Beretta proponuje szkolenia dla instalatorów i szereg korzyści wynikających ze współpracy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.