RynekInstalacyjny.pl

Klapy przeciwpożarowe

Klapa przeciwpożarowa, Fot. Smay

Klapa przeciwpożarowa, Fot. Smay

W ostatnich latach w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej nastąpiło zaostrzenie przepisów związanych z ochroną budynku przed pożarem. Każdego roku w Polsce jest instalowanych dziesiątki tysięcy klap przeciwpożarowych odcinających z napędem elektrycznym, których zadaniem jest w przypadku pożaru odcięcie danej części instalacji, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia przez instalację wentylacji ogólnej (bytowej).

treść sponsorowana

Klapy przeciwpożarowe muszą być niezawodne przez cały czas eksploatacji budynku, spełniając jednocześnie surowe wymagania określone normą. Sprawdzanie poprawności funkcjonowania urządzeń polega na okresowym ich testowaniu, poprzez zamknięcie i ponowne otwarcie. Wymóg prowadzenia tej procedury w przypadku klap przeciwpożarowych spowodował konieczność instalowania w tych urządzeniach siłowników, które w efekcie traktowane są jako „zło konieczne”. Przez instalatorów montowane bardziej proforma, tak aby spełnić wymagane prawem przepisy i uwolnić się od kontrolujących instalację strażaków. Ich zdaniem „potrzebne” są tylko przy odbiorze budynków, a przecież pełnią istotną rolę w ochronie życia i mienia.

Klapy ppoż. jako urządzenia regulujące

Zawsze borykamy się z problemami regulacji wydatku powietrza w wentylacji ogólnej. Klasycznym rozwiązaniem jest regulacja za pomocą przepustnic z napędem ręcznym. Niestety w tym przypadku układ jest wyregulowany tylko dla określonej założonej wydajności bez uwzględnienia zmieniającego się z różnych powodów zapotrzebowania na ilość powietrza. Zmiana ilości dostarczanego powietrza może wynikać z następujących przyczyn:

 • regulacji ilościowej systemu klimatyzacji (VAV),
 • zmiany oporu filtrów na skutek ich eksploatacji; przypadek ten dotyczy m.in. szpitali, gdzie wymagane jest dostarczanie stałej ilości powietrza z dużą dokładnością i równoczesne stosowanie bardzo dokładnych filtrów,
 • zmiennego dopływu strumienia zanieczyszczeń do pomieszczenia,
 • odcinania okresowo pewnych stref budynku w czasie, gdy nie są one eksploatowane.

Aby sprostać tym problemom, stosuje się regulację siłownikami przepustnic montowanych na przewodach wentylacyjnych doprowadzających powietrze do pomieszczeń o zmiennym obciążeniu cieplnym (jakościowym). Poprawia to znacznie warunki komfortu, ale pojawia się także problem zakłóceń, jakie powstają w pomieszczeniach podłączonych do wspólnego ciągu wentylacyjnego.

Każda zmiana położenia przepustnicy regulacyjnej przeprowadzona dla jednego pomieszczenia doprowadzi do zmian w pomieszczeniach sąsiadujących. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zastosowanie różnego rodzaju regulatorów przepływu VAV (Variable Air Volume). W systemach ze zmiennym przepływem powietrza (VAV) zmiany w obciążeniu cieplnym pomieszczeń w budynku są kompensowane poprzez zmianę ilości strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego przy stałej temperaturze powietrza nawiewanego.

Zastosowanie systemu VAV prowadzi do znacznej redukcji kosztów zużycia energii do systemów ze stałym przepływem powietrza. Większość oszczędności w zużyciu energii wynika z tego, że system VAV pracuje poniżej wartości maksymalnych obciążeń cieplnych budynku. System ten dzięki dokładnej kontroli potrafi reagować na zmiany obciążenia w poszczególnych strefach/obszarach, przez co jest niezwykle elastyczny i ma duże możliwości adaptacyjne związane z ewentualną rozbudową/przebudową obsługiwanego budynku.

Głównym urządzeniem utrzymującym komfortową temperaturę w pomieszczeniu jest regulator VAV. Sterowany jest sygnałem z zadajnika pomieszczeniowego – termostatu znajdującego się w obsługiwanej strefie budynku.

Schemat klapy KTM-ME-VAV zabudowanej w ścianie

Rys. 1. Schemat klapy KTM-ME-VAV zabudowanej w ścianie (przegrodzie ogniowej)

Gdy w jednym pomieszczeniu na skutek podania sygnału zwiększymy lub zmniejszymy ilość powietrza wentylacyjnego, to pozostałe regulatory w sieci cały czas kontrolujące ilość przepływającego powietrza zareagują na zmianę, korygując ilość przepływu powietrza. Reakcja regulatorów w ciągu wentylacyjnym powiązana z pomiarem ciśnienia w przewodzie wentylacyjnym i przetwornicą częstotliwości sterującą silnikiem wentylatora może w bardzo istotny sposób przyczynić się do ograniczenia energii zużywanej przez wentylatory centrali klimatyzacyjnej.

Takie rozwiązanie byłoby bliskie doskonałości. Niestety w warunkach rzeczywistych koszty inwestycyjne są traktowane priorytetowo, a pomijane są koszty eksploatacji obiektu.

Jednym z innowacyjnych sposobów proponowanych przez firmę Smay na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, a jednocześnie podniesienie jakości regulacji powietrza wentylacyjnego jest wykorzystanie do regulacji – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, odpowiednio skonstruowanych klap przeciwpożarowych. Takie rozwiązanie będzie powodowało oszczędności energii oraz podnosiło komfort pomieszczenia, a także obniżało koszt inwestycji.

Odpowiednio skonstruowane klapy to:

 • odporne mechaniczne, przeznaczone do częstego otwierania, również do pozycji pośrednich w zakresie kątów 0÷90° (testy muszą być przeprowadzone w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i potwierdzone raportem z badań, klasyfikacją ogniową i Aprobatą Techniczną),
 • wyposażone w odpowiednie siłowniki, regulator i układ pomiarowy dla określania aktualnego przepływu,
 • zakres zastosowania uwzględniający charakterystykę regulacyjną przepustnicy (przegrody klapy) w zależności od wielkości: jedno- lub wielopłaszczyznową,
 • niezależnie od aktualnie zadawanego sygnału sterującego przepływem powietrza, funkcja bezpieczeństwa zapewniona będzie przez centralę pożarową oraz termo-wyłącznik zamontowany w klapie; dzięki zastosowaniu siłowników typu „zanik prądowy” zdalne zamknięcie będzie gwarantowane po odcięciu zasilania od siłownika, co pozwoli zamknąć klapę; energia zmagazynowana w sprężynie powrotnej siłownika spowoduje bezpieczne zamknięcie klapy.

Projektant automatyki wentylacji ogólnej musi pracować wspólnie z projektantem automatyki pożarowej, uwzględniając sterowanie zamknięciem klapy z centrali pożarowej. Korzyści z zastosowania klap ppoż. do regulacji przepływu powietrza wentylacyjnego są następujące:

 • poprzez włączenie urządzeń przeciwpożarowych do działania dla potrzeb wentylacji ogólnej wpłyniemy na poziom bezpieczeństwa; używanie ich każdego dnia będzie jednocześnie testem niezawodności; jakakolwiek awaria zostanie natychmiast wykryta, ponieważ wpłynie na pogorszenie komfortu użytkowników; brak reakcji systemu na regulację pokrętłem termostatu w pokoju prawdopodobnie zostanie natychmiast wykryty,
 • dzięki wykorzystaniu do regulacji przepływu klap przeciwpożarowych, których obecność jest i tak na mocy przepisów niezbędna przy przechodzeniu przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielania pożarowego (strefy), możemy ograniczyć liczbę regulatorów przepływu VAV zastosowanych w obiekcie.

Podsumowanie

 • Zastosowanie do regulacji klap przeciwpożarowych z układem regulacyjnym znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku.
 • Zastosowanie urządzeń o dużej wytrzymałości mechanicznej, testowanych każdego dnia pracy instalacji, poprawi jakość instalacji.
 • Wykorzystanie do regulacji klap przeciwpożarowych obniży liczbę zastosowanych regulatorów VAV (w dużych obiektach nawet o kilkadziesiąt procent), co wpłynie na obniżenie kosztów inwestycyjnych.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marek Prymon, dr inż. Jan Wrona Współczesne zastosowania maszyn Stirlinga

Współczesne zastosowania maszyn Stirlinga Współczesne zastosowania maszyn Stirlinga

Maszyny Stirlinga zostały pierwotnie zbudowane jako silniki, a wraz z rozwojem tej technologii stosowane są również jako chłodziarki i pompy ciepła. Liczne zalety tego rozwiązania sprawiają, że staje się...

Maszyny Stirlinga zostały pierwotnie zbudowane jako silniki, a wraz z rozwojem tej technologii stosowane są również jako chłodziarki i pompy ciepła. Liczne zalety tego rozwiązania sprawiają, że staje się ono realną alternatywą dla stosowanych obecnie klasycznych technologii.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża » Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.