RynekInstalacyjny.pl

Strategia dla BIM

Strategia dla BIM
Fot. Redakcja RI

Strategia dla BIM


Fot. Redakcja RI

Zagadnieniem projektowania parametrycznego „zaraziłem się”, pracując w Niemczech. W koncernie budowlanym, w którym prowadziłem zespół instalacyjny, często zastanawialiśmy się nad możliwościami usprawnienia całego procesu inwestycyjnego za pomocą dostępnych systemów informatycznych.

Zobacz także

Redakcja RI news Miliardy litrów wody marnowane na wsiach

Miliardy litrów wody marnowane na wsiach Miliardy litrów wody marnowane na wsiach

NIK opublikowała raport z kontroli gospodarowania zasobami wodnymi w gminach wiejskich. Wynika z niego, że przedsiębiorstwa wodociągowe na wsiach nie gospodarowały efektywnie zasobami wodnymi, a znaczną...

NIK opublikowała raport z kontroli gospodarowania zasobami wodnymi w gminach wiejskich. Wynika z niego, że przedsiębiorstwa wodociągowe na wsiach nie gospodarowały efektywnie zasobami wodnymi, a znaczną część zadań w tym obszarze realizowały nieprawidłowo. Marnują się miliardy litrów wody – w ponad połowie skontrolowanych firm wod.-kan. straty wody pitnej przekroczyły 30% wody wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci.

Redakcja RI news Nabór wniosków do konkursu „Nowe technologie w zakresie energii” przedłużony

Nabór wniosków do konkursu „Nowe technologie w zakresie energii” przedłużony Nabór wniosków do konkursu „Nowe technologie w zakresie energii” przedłużony

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wydłużenie terminu na składanie wniosków w II konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”...

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wydłużenie terminu na składanie wniosków w II konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00.

Redakcja RI news Aranżacje łazienek dekoratorki wnętrz Anny Tomaski-Szmai

Aranżacje łazienek dekoratorki wnętrz Anny Tomaski-Szmai Aranżacje łazienek dekoratorki wnętrz Anny Tomaski-Szmai

Anna Tomaska-Szmaja jest dekoratorką wnętrz i autorką bloga „Od inspiracji do realizacji”. Specjalizuje się w domowych metamorfozach w duchu DIY, udowadniając, że piękne aranżacje można uzyskać bez wydawania...

Anna Tomaska-Szmaja jest dekoratorką wnętrz i autorką bloga „Od inspiracji do realizacji”. Specjalizuje się w domowych metamorfozach w duchu DIY, udowadniając, że piękne aranżacje można uzyskać bez wydawania fortuny. Na co dzień projektuje wnętrza dla swoich klientów, jednak to urządzanie własnego mieszkania sprawia jej najwięcej frajdy. Niedawno wzięła na warsztat dwie łazienki w swoim domu.

Po moim powrocie do Polski w nowo stworzonym młodym zespole projektowym stawialiśmy pierwsze kroki w projektowaniu w 3D. Wspólnie z pracownią architektoniczną A8 Piotra Lewandowskiego wykonaliśmy pierwsze pilotażowe trójwymiarowe projekty dwóch małych obiektów. Był to rok 2009. 

Temat BIM stawał się coraz bardziej medialny. Organizowane były liczne konferencje i prezentacje przedstawiające wizje funkcjonowania tej metodologii w przyszłości. W miarę upływu lat nasze kompetencje rosły i w roku 2012 otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie modelu powykonawczego (6D) 8 km tunelu instalacyjnego dla miasteczka akademickiego w Katarze. Zadanie to było niezwykle złożone, gdyż na podstawie płaskiej dokumentacji powykonawczej należało stworzyć dokładny model znajdujących się w tym tunelu instalacji. Wspomagani przez kolegów z Pol-Con i Graphit Studio wykonaliśmy model tunelu wraz z jego weryfikacją w oparciu o skan laserowy. Wtedy też okazało się, jak efektywne może być współdziałanie inżynierów z różnych środowisk pracujących w jednym pomieszczeniu. Cały czas trwała intensywna wymiana informacji i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu drobnych i większych problemów, zarówno technicznych, jak i dotyczących oprogramowania.

Przeczytaj również: Systemy kanalizacji wewnętrznej w technologii BIM

BIM w praktyce projektowej

Czas mijał i w kwietniowym numerze „Rynku Instalacyjnego” z roku 2015 ukazał się mój artykuł podsumowujący nasze dotychczasowe doświadczenia w praktycznym zastosowaniu BIM. Kontynuując publikacje, starałem się zbliżyć nieco wizje prezentowane najczęściej przez dystrybutorów software 3D do rzeczywistości stosowania BIM w projektowaniu i wykonawstwie.

W 2016 roku październikowe wydanie magazynu „Zawód Architekt” przyniosło trzy bardzo ważne artykuły na temat BIM. Architekt Wojciech Gwizdak w artykule „BIM – tak, wypaczenia – nie” [4] analizował kwestię wdrażania BIM w skali kraju, stwierdzając: Jeśli chcemy, by idea modelowania informacji o budynku zaczęła działać w praktyce i przynosiła korzyści inwestorom, projektantom i wykonawcom, to właśnie ludzie związani z budownictwem powinni móc ukształtować BIM do własnych potrzeb. Płynie z tego, moim zdaniem, wniosek, że bezwzględnie nie należy pozwolić administracji państwowej na wymyślanie, czym jest BIM, a czym nie jest, oraz kiedy i gdzie należy go stosować i dalej: Być może udałoby się doprowadzić do takiej sytuacji, by państwo, zamiast próbować stworzyć własny standard w zaciszach gabinetów, po prostu zaakceptowało nasze – praktyków – rozwiązania. Był to głos rozsądku w odpowiedzi na sugestie niektórych entuzjastów, aby ustawowo wprowadzić obowiązek wykonywania zamówień publicznych przy wykorzystaniu tej metodologii.

Na wielu konferencjach przewijał się wciąż niezbędny do funkcjonowania BIM temat standaryzacji. Realia były jednak nadal deprymujące, na co wskazywał architekt Robert Szczepanik [5]: obecny status w Polsce jest taki, że nie istnieje żaden system klasyfikacji budowlanej, który byłby kompatybilny z dokładnym abstrakcyjnym systemem standardów komputerowych dla procesów BIM. Możliwe opcje pochodzą zza granicy: albo brytyjski Uniclass, albo amerykański OmniClass czy austriacki A-6421 lub niemiecka DIN-271. Przedstawił on też wyczerpująco swoje obserwacje z rynku brytyjskiego. Na szczególną uwagę zasługuje definicja Grupy Podstawowej (Core Group). I tak: Znika pojęcie generalnego projektanta, co wynika z podniesienia roli projektantów branżowych do odpowiedzialności ekonomicznej za dotrzymanie Kosztu Docelowego i dalej: Kluczowi projektanci branżowi stają się równorzędnymi partnerami [podkreślenie aut.] w Grupie Podstawowej decyzyjnej [5].

Pojawia się również definicja BIM-Managera jako członka Grupy Podstawowej, którym może być architekt lub osoba z zewnątrz z odpowiednimi kompetencjami w zakresie kontroli i sterowania właściwym przepływem informacji między stronami procesu oraz czuwania nad dotrzymaniem założeń kosztowych i terminowych.

Wyeksponowany został także niezwykle ważny aspekt: wypracowania wysokiego stopnia zaufania wewnątrz grupy i utrwalenia świadomości potrzeby osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest końcowy efekt całego przedsięwzięcia. W artykule „BIM: wdrożenie w Wielkiej Brytanii” arch. Michał Salamonowicz [6] opisał w oparciu o własne doświadczenia systematykę implementacji tej nowoczesnej metodologii na wyspach brytyjskich – dzięki współpracy administracji państwowej i organizacji branżowych, takich jak Royal Institute of British Architects (RIBA). Określono wtedy cztery poziomy integracji oraz ustanowiono dla nich odpowiednie ramy czasowe. Koszty wdrożenia BIM przez jednostki projektowe są stosunkowo wysokie, ale zdaniem autora: W praktyce wydatki te rekompensują jednak udogodnienia, jakie dzięki BIM uzyskują architekci i zespoły projektowe... Przykładem korzyści może być np. skrócony czas potrzebny na wykonanie dokumentacji i lepsza jej koordynacja. Firmy projektowe mogą zaoferować inwestorowi znacznie większy wachlarz dodatkowych usług, począwszy od kompleksowych wizualizacji i animacji, na harmonogramach oraz różnego rodzaju zestawieniach kończąc. Przy w pełni wdrożonym i funkcjonującym systemie zmianie ulega harmonogram prac i zmniejsza się liczba roboczogodzin potrzebnych na realizację zleceń, a więc wzrasta produktywność [6].

Z własnej praktyki dodam jeszcze, że model umożliwia przeprowadzenie racjonalnych analiz kosztowych w odniesieniu do całego okresu „życia” obiektu i wybór przez zamawiającego optymalnej w jego przypadku kompozycji rozwiązań technicznych. Ponadto nieporównywalna z tradycyjną jakość dokumentacji powykonawczej pozwala na dalsze znaczące oszczędności w okresie użytkowania – dzięki racjonalnemu zarządzaniu obiektem, uproszczeniu zmiany funkcji części lub całego obiektu itp. Wydawałoby się, że powinno to być szczególnie atrakcyjne dla inwestora publicznego, który z reguły sam zarządza, a jednak...

Konsultacje – jak tworzy się prawo

Gdy w maju 2016 w ramach działalności Nowoczesnej przygotowywaliśmy z posłem Pawłem Pudłowskim, ówczesnym przewodniczącym sejmowej Komisji Cyfryzacji, konsultacje sejmowe „BIM w codziennej praktyce – jeszcze wizja czy już szansa”, mieliśmy nadzieję na jakąś reakcję władz centralnych. W następstwie tych konsultacji w czerwcu 2016 wystosowana została do Ministra Infrastruktury interpelacja poselska zakończona kilkoma pytaniami [3]:

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania: 

 1. Czy ministerstwo jest zainteresowane jak najszybszym wdrożeniem metodologii BIM w zamówieniach celu publicznego? 
 2. Czy zgadza się Pan z postulatami wypracowanymi podczas konsultacji?
 3. Czy trwają prace nad wdrożeniem metodologii BIM w Ministerstwie i na jakim są etapie? 
 4. Jaki jest skład zespołu pracującego nad wdrożeniem metodologii? 
 5. Czy zechce Pan skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów uczestniczących w konsultacjach, o których mowa w niniejszej interpelacji?

W lipcu podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski [3] w obszernym, choć niewiele wyjaśniającym liście poinformował, że:

Odnosząc się do postulatów wypracowanych w ramach konsultacji poselskiej, to w znacznej mierze pokrywają się one z zebranymi do tej pory przez Ministerstwo opiniami, doświadczeniami, jak i dobrymi praktykami, oraz że 27 września 2016 r. odbędą się w ministerstwie konsultacje w tej sprawie z przedstawicielami wszystkich grup uczestniczących w procesie inwestycyjnym. Poseł Pudłowski również został na ten dzień zaproszony, jednak ze względu na jego wyjazd zagraniczny zostałem poproszony, żeby go na tym spotkaniu reprezentować. Niestety 27 września okazał się terminem przeznaczonym wyłącznie dla przedstawicieli administracji…

Zaproszenie zostało przesunięte na luty 2017, kiedy to miało się odbyć „spotkanie podsumowujące”. Termin lutowy rozpłynął się jednak w urzędniczej mgle i tak zakończył się sejmowy rozdział BIM.

Praca u podstaw

We wrześniu 2016 r. z radością przyjąłem zaproszenie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na prelekcję, która zapoczątkowała cykl wykładów „BIM – szansa dla polskich inżynierów?” w różnych okręgach Izby. Na spotkaniu w Łodzi pod koniec listopada 2016 r. miałem okazję przedstawić swoje koncepcje w obecności Andrzeja Dobruckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas prezentacji starałem się przekonać uczestników do potencjału, jaki dają struktury Izby w zakresie wspierania implementacji tej przyszłościowej metodologii w Polsce. Zdając sobie sprawę z realiów, sugerowałem podjęcie działań w skromnym zakresie, który jednak stanowiłby zachętę dla młodych inżynierów do czynnego włączenia się w prace oddziałów Izby.

Na kilku spotkaniach spotkałem branżystów, którzy zainwestowali w oprogramowanie, mieli jednak trudności ze znalezieniem partnerów do realizacji projektów wielobranżowych. Stąd pierwsza propozycja: Integracja rozproszonych kompetencji. Każdy z Oddziałów mógłby na swoim terenie dokonać ewidencji biur inżynierskich dysponujących oprogramowaniem i praktyką w projektowaniu trójwymiarowym. Dzięki temu Oddziały dysponowałyby bazą kontaktów, mogąc udzielać informacji inwestorom, architektom i poszukującym partnerów biurom projektowych. Stanowiłoby to również pomoc akwizycyjną dla biur dysponujących tymi kompetencjami i zachętę dla innych do rozwijania ich u siebie.

W trakcie realizowanych przez moje biuro projektów jedną z największych przeszkód były braki w zrozumieniu i zaufaniu między branżami. Prawem bezwładności ciążyły jeszcze na atmosferze zespołów wielobranżowych tradycyjne stosunki walki między uczestnikami procesu projektowego, podczas gdy podstawową zasadą BIM jest współdziałanie. Drugą propozycją były więc Warsztaty dla podwyższania kwalifikacji i Trening współdziałania branż. Dysponując ewidencją zainteresowanych, istnieje możliwość organizowania w pomieszczeniach Oddziałów wielobranżowych spotkań warsztatowych w celu praktycznego treningu dialogu i współpracy.

Jedną z barier utrudniających implementację BIM w polskim budownictwie jest niedoinformowanie inwestorów w tym zakresie. Roztaczane na konferencjach i prezentacjach wizje traktowane są sceptycznie i z dużą rezerwą jako rodzaj science fiction. Dlatego istnieje potrzeba inicjowania Spotkań informacyjnych dla inwestorów, aby praktycy mogli przedstawić im realne korzyści ze stosowania tej metodologii.Czas płynął, aż w lipcu 2018 powstała Komisja ds. Edukacji i Wdrożenia BIM w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Inicjatywa ta przeniknęła na poziom krajowy i uchwałą nr 23/R/18 KR PIIB z 5 września 2018 roku powołany został zespół ds. BIM pod przewodnictwem Jana Bobkiewicza.W grudniu 2019 roku powstało obszerne opracowanie zatytułowane „Strategia PIIB w zakresie wdrażania BIM” [2]. Zawiera ono szereg haseł obejmujących zasadnicze kierunki pożądanego działania PIIB i OIIB.

W podsumowaniu stwierdzono:

BIM jest ogromną szansą dla polskiego budownictwa. To szansa także dla inżynierów budownictwa. Jednak nieumiejętne wdrożenie BIM może nieść ze sobą także istotne zagrożenia. Jest to zatem duże wyzwanie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa dostrzega potencjał, jaki drzemie w cyfryzacji, i zdaje sobie sprawę z nieuchronności postępu i rozwoju z niej wynikającej. BIM jest urzeczywistnieniem idei wirtualnej budowy, która pozwala na minimalizację kolizji i problemów w trakcie rzeczywistej realizacji. Z tego względu Polska Izba Inżynierów Budownictwa powinna się włączyć w działania związane z wdrożeniem BIM i poprzez tę aktywność, dbając o interesy inżynierów budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uzyskać w tym procesie właściwe jej miejsce i rolę jako ich reprezentanta. Aby działania PIIB były skuteczne, konieczna jest ich odpowiednia koordynacja i z tego względu postuluje przekształcenie Zespołu ds. BIM w stałą Komisję ds. BIM, której zadaniem będzie wdrożenie niniejszej strategii.

Niestety w aktualnej sytuacji politycznej rola Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jako reprezentanta interesów inżynierów sprowadza się do formułowania postulatów, które jednak nie mają istotnego wpływu na zamierzenia administracji państwowej i procesy legislacyjne. Dowodem może być ignorowanie wielokrotnie publikowanych zastrzeżeń PIIB do uchwalonych ostatnio sformułowań nowego Prawa budowlanego. Sytuacja ta nie powinna jednak tłumić starań w kierunku upowszechnienia wiedzy o BIM, gdyż mimo przeciwności: Nadrzędnym celem strategii jest realizacja podstawowego zadania statutowego, jakim jest reprezentowanie członków w procesie wdrażania BIM w Polsce. Jej realizacja ma pozwolić PIIB mieć realny wpływ na ten proces [2].

Literatura

 1. O tym się mówi – Strategia PIIB w zakresie wdrażania BIM, http://www.inzynierbudownictwa.pl/wydarzenia,o_tym_sie_mowi,artykul,strategia_piib_w_zakresie_wdrazania_bim,12656, publikacja 10.03.2020.
 2. Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii, https://www.piib.org.pl/pliki/kr/Strategia_ds_BIM_24022020.pdf (dostęp: 4.05.2020).
 3. Interpelacja poselska Pawła Pudłowskiego z dnia 1.06.2016 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0892AF44 oraz odpowiedź na nią, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0BA47539 (dostęp: 4.05.2020).
 4. Gwizdak Wojciech, BIM – tak, wypaczenia – nie, „Zawód Architekt” nr 9/10, 2015, https://www.iconichouses.org/doc/in-the-media/ZA_46_iconic.pdf (dostęp: 4.05.2020).
 5. Szczepaniak Robert, BIM: Fakty i Mity, „Zawód Architekt” nr 9/10, 2015, https://www.iconichouses.org/doc/in-the-media/ZA_46_iconic.pdf (dostęp: 4.05.2020).
 6. Salamonowicz Michał, BIM: wdrożenie w Wielkiej Brytanii, „Zawód Architekt” nr 9/10, 2015, https://www.iconichouses.org/doc/in-the-media/ZA_46_iconic.pdf (dostęp: 4.05.2020).

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Showroom urządzeń OZE

Showroom urządzeń OZE Showroom urządzeń OZE

W Akademii Klima-Therm w Gdańsku – jednym z trzech ośrodków szkoleniowych Grupy Klima-Therm – oddano do użytku nowoczesną przestrzeń wystawową prezentującą oferowane przez firmę rozwiązania z grupy odnawialnych...

W Akademii Klima-Therm w Gdańsku – jednym z trzech ośrodków szkoleniowych Grupy Klima-Therm – oddano do użytku nowoczesną przestrzeń wystawową prezentującą oferowane przez firmę rozwiązania z grupy odnawialnych źródeł energii (OZE).

Redakcja RI news Nowa siedziba i fabryka SMAY w Podłężu

Nowa siedziba i fabryka SMAY w Podłężu Nowa siedziba i fabryka SMAY w Podłężu

27 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby i fabryki firmy SMAY w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej w Podłężu koło Krakowa. W otwarciu wzięło udział kilkaset osób z Polski i zagranicy. Głównymi...

27 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby i fabryki firmy SMAY w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej w Podłężu koło Krakowa. W otwarciu wzięło udział kilkaset osób z Polski i zagranicy. Głównymi wydarzeniami tego wieczoru były wystąpienia właścicieli i zarządu, uroczyste przecięcie wstęgi i podziękowania, a także znakomita inscenizacja, która pozwoliła zaprezentować przestrzeń nowej fabryki SMAY.

Redakcja RI news Ostatni moment na deklarację do CEEB

Ostatni moment na deklarację do CEEB Ostatni moment na deklarację do CEEB

30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dla źródeł ogrzewania zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. Na początku czerwca ruszyła szeroka kampania informacyjno-promocyjna w mediach telewizyjnych...

30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dla źródeł ogrzewania zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. Na początku czerwca ruszyła szeroka kampania informacyjno-promocyjna w mediach telewizyjnych i radiowych, a także w prasie i social media na temat obowiązku zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.

Redakcja RI news Kontrola wiejskich przedsiębiorstw wod-kan

Kontrola wiejskich przedsiębiorstw wod-kan Kontrola wiejskich przedsiębiorstw wod-kan

NIK skontrolował cztery przedsiębiorstwa wodociągowe pod kątem gospodarowania zasobami wodnymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich nie gospodarowały efektywnie...

NIK skontrolował cztery przedsiębiorstwa wodociągowe pod kątem gospodarowania zasobami wodnymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich nie gospodarowały efektywnie zasobami wodnymi, a znaczną część zadań w tym obszarze realizowały nieprawidłowo. Ponadto nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był sprawowany nieskutecznie.

news -10% na książki i e-booki Grupy MEDIUM

-10% na książki i e-booki Grupy MEDIUM -10% na książki i e-booki Grupy MEDIUM

W dniach 10-13 czerwca otrzymasz -10% do Księgarni Technicznej na wszystkie publikacje wydawnictwa Grupa Medium. Promocja obejmuje książki, wydania specjalne i e-booki.

W dniach 10-13 czerwca otrzymasz -10% do Księgarni Technicznej na wszystkie publikacje wydawnictwa Grupa Medium. Promocja obejmuje książki, wydania specjalne i e-booki.

Redakcja RI news Ciepło odzyskane z odlewni aluminium ogrzeje Poznań

Ciepło odzyskane z odlewni aluminium ogrzeje Poznań Ciepło odzyskane z odlewni aluminium ogrzeje Poznań

Projekt rekuperacji ciepła powstającego podczas wytopu aluminium realizuje Volkswagen Poznań razem z przedsiębiorstwem Veolia Energia Poznań. Odzyskane ciepło ogrzeje 4,5 tys. mieszkań.

Projekt rekuperacji ciepła powstającego podczas wytopu aluminium realizuje Volkswagen Poznań razem z przedsiębiorstwem Veolia Energia Poznań. Odzyskane ciepło ogrzeje 4,5 tys. mieszkań.

Redakcja RI news Nowa hala magazynowa Uponor

Nowa hala magazynowa Uponor Nowa hala magazynowa Uponor

Uponor, w ramach integracji z firmą Capricorn S.A., której udziały nabył w minionym roku, otworzył nowy magazyn w Świebodzicach. Nowa lokalizacja pozwoli na podwojenie możliwości magazynowych firmy w Europie.

Uponor, w ramach integracji z firmą Capricorn S.A., której udziały nabył w minionym roku, otworzył nowy magazyn w Świebodzicach. Nowa lokalizacja pozwoli na podwojenie możliwości magazynowych firmy w Europie.

Redakcja RI news Zmiany cen materiałów budowlanych w maju 2022 r.

Zmiany cen materiałów budowlanych w maju 2022 r. Zmiany cen materiałów budowlanych w maju 2022 r.

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Waldemar Joniec news Instalacje 2022 – wielkie święto branży instalacyjnej

Instalacje 2022 – wielkie święto branży instalacyjnej Instalacje 2022 – wielkie święto branży instalacyjnej

Premiery i nowości, strefy tematyczne, konferencje branżowe, konkursy, a przede wszystkim długo wyczekiwane spotkania – tak od 25 do 27 kwietnia w Poznaniu świętowali wystawcy i instalatorzy.

Premiery i nowości, strefy tematyczne, konferencje branżowe, konkursy, a przede wszystkim długo wyczekiwane spotkania – tak od 25 do 27 kwietnia w Poznaniu świętowali wystawcy i instalatorzy.

Redakcja RI news Transformacja ogrzewnictwa

Transformacja ogrzewnictwa Transformacja ogrzewnictwa

Niezależne raporty naukowe wskazują na elektryfikację jako kierunek modernizacji sektora ciepła i chłodu. Wodór znajduje zastosowanie w innych sektorach – głównie w przemyśle wymagającym procesów wysokotemperaturowych...

Niezależne raporty naukowe wskazują na elektryfikację jako kierunek modernizacji sektora ciepła i chłodu. Wodór znajduje zastosowanie w innych sektorach – głównie w przemyśle wymagającym procesów wysokotemperaturowych oraz w transporcie na dalekie dystanse.

Redakcja RI news Atlantic łączy się z ACV

Atlantic łączy się z ACV Atlantic łączy się z ACV

W dniu 4 maja 2022 roku doszło do połączenia firmy Atlantic Polska Sp. z o.o. z firmą ACV Polska Sp. z o.o. Połączenia dokonano w trybie uproszczonym określonym, tj. poprzez przeniesienie całego majątku...

W dniu 4 maja 2022 roku doszło do połączenia firmy Atlantic Polska Sp. z o.o. z firmą ACV Polska Sp. z o.o. Połączenia dokonano w trybie uproszczonym określonym, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ACV do Atlantic.

Redakcja RI news Branża instalacyjno-grzewcza w I kwartale 2022 r.

Branża instalacyjno-grzewcza w I kwartale 2022 r. Branża instalacyjno-grzewcza w I kwartale 2022 r.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało podsumowanie I kwartału 2022 w branży instalacyjno-grzewczej. W I kwartale 2022 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była...

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało podsumowanie I kwartału 2022 w branży instalacyjno-grzewczej. W I kwartale 2022 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była według ogromnej większości zebranych opinii bardzo dobra, aczkolwiek z nieco słabszą dynamiką w porównaniu do poprzednich kwartałów.

Redakcja RI news Zwycięzcy VIII edycji Programu „Bosch Termotechnika Szkoli”

Zwycięzcy VIII edycji Programu „Bosch Termotechnika Szkoli” Zwycięzcy VIII edycji Programu „Bosch Termotechnika Szkoli”

9 czerwca 2022 r. w siedzibie Bosch w Warszawie odbyła się gala finałowa VIII edycji Programu Bosch Termotechnika Szkoli. W tej edycji zostało wyłonionych 15 laureatów, a wśród nich 5 najlepszych otrzymało...

9 czerwca 2022 r. w siedzibie Bosch w Warszawie odbyła się gala finałowa VIII edycji Programu Bosch Termotechnika Szkoli. W tej edycji zostało wyłonionych 15 laureatów, a wśród nich 5 najlepszych otrzymało voucher na kurs oraz egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń grzewczych. Nagrodzonych zostało również 5 najlepszych szkół z całej Polski.

news Polscy naukowcy pracują nad produkcją taniego zielonego wodoru

Polscy naukowcy pracują nad produkcją taniego zielonego wodoru Polscy naukowcy pracują nad produkcją taniego zielonego wodoru

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują nad technologią, która pozwoli na mniej kosztowną produkcję wodoru. Rozwiązanie to oparte jest na połączeniu disiarczku molibdenu z nanomateriałami węglowymi....

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują nad technologią, która pozwoli na mniej kosztowną produkcję wodoru. Rozwiązanie to oparte jest na połączeniu disiarczku molibdenu z nanomateriałami węglowymi. Zastosowany w ogniwach paliwowych wodór może być wykorzystywany do zasilania samochodów i domów.

Redakcja RI news Nowe sieci ciepłownicze i węzły cieplne PGE Toruń

Nowe sieci ciepłownicze i węzły cieplne PGE Toruń Nowe sieci ciepłownicze i węzły cieplne PGE Toruń

PGE Toruń ma w tegorocznych planach wymianę i budowę łącznie około 7 km ciepłociągów. Powstanie też około 70 węzłów indywidualnych z automatyką pogodową. Dzięki modernizacji zmniejszone zostaną straty...

PGE Toruń ma w tegorocznych planach wymianę i budowę łącznie około 7 km ciepłociągów. Powstanie też około 70 węzłów indywidualnych z automatyką pogodową. Dzięki modernizacji zmniejszone zostaną straty ciepła podczas przesyłania nowymi ciepłociągami, dlatego mniej energii pierwotnej wykorzystanej zostanie do produkcji ciepła.

Redakcja RI news Termomodernizacja budynków nieefektywnych energetycznie

Termomodernizacja budynków nieefektywnych energetycznie Termomodernizacja budynków nieefektywnych energetycznie

Około 70% domów jednorodzinnych (3,8 miliona) w Polsce jest nieefektywnych energetycznie. Żeby budownictwo stało się częścią rozwiązania, a nie problemu, niezbędna jest fala renowacji polegająca m.in....

Około 70% domów jednorodzinnych (3,8 miliona) w Polsce jest nieefektywnych energetycznie. Żeby budownictwo stało się częścią rozwiązania, a nie problemu, niezbędna jest fala renowacji polegająca m.in. na termomodernizacji budynków i mieszkań. W trend wyznaczony przez strategię Europejskiego Zielonego Ładu wpisują się prace innowatorów, którzy pod skrzydłami NCBR pokazują, jak to zrobić w sposób przyjazny dla mieszkańców, środowiska i klimatu.

Redakcja RI news Ceny materiałów budowlanych spadają

Ceny materiałów budowlanych spadają Ceny materiałów budowlanych spadają

Spadają ceny niektórych materiałów budowlanych, nie oznacza to jednak jeszcze powrotu do cen sprzed pandemii i szalejącej inflacji. Ale można założyć, że jeszcze w tym roku utrzyma się dość duży popyt...

Spadają ceny niektórych materiałów budowlanych, nie oznacza to jednak jeszcze powrotu do cen sprzed pandemii i szalejącej inflacji. Ale można założyć, że jeszcze w tym roku utrzyma się dość duży popyt na usługi budowlane, bo coraz więcej budynków mieszkalnych jest budowanych na wynajem – przewidują eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

Redakcja RI Pomorze na czele rankingu programu „Czyste Powietrze”

Pomorze na czele rankingu programu „Czyste Powietrze” Pomorze na czele rankingu programu „Czyste Powietrze”

Najnowszy ranking gmin w programie „Czyste Powietrze” bazuje na danych z pierwszego kwartału 2022 roku. Według zestawienia, najwięcej wniosków do programu złożyli mieszkańcy miasta Puck na Pomorzu. Na...

Najnowszy ranking gmin w programie „Czyste Powietrze” bazuje na danych z pierwszego kwartału 2022 roku. Według zestawienia, najwięcej wniosków do programu złożyli mieszkańcy miasta Puck na Pomorzu. Na drugim miejscu jest gmina Stare Pole (również pomorskie), a trzecie miejsce zajęło śląskie uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. Liderem wśród województw okazało się tym razem pomorskie – w pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się aż 7 gmin z tego regionu.

Redakcja RI news EKO Summer Camp Viessmann w Pobierowie

EKO Summer Camp Viessmann w Pobierowie EKO Summer Camp Viessmann w Pobierowie

Firma Viessmann oraz Fundacja Świadomi Klimatu kolejny rok z rzędu organizuje dla dzieci i młodzieży obóz ekologiczno-sportowy nad Bałtykiem. Druga edycja letniego obozu w Pobierowie skierowana jest do...

Firma Viessmann oraz Fundacja Świadomi Klimatu kolejny rok z rzędu organizuje dla dzieci i młodzieży obóz ekologiczno-sportowy nad Bałtykiem. Druga edycja letniego obozu w Pobierowie skierowana jest do dzieci z Polski i przebywających w naszym kraju uchodźców z Ukrainy.

Redakcja RI news Jak uniezależnić się od paliw kopalnych z Rosji

Jak uniezależnić się od paliw kopalnych z Rosji Jak uniezależnić się od paliw kopalnych z Rosji

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z rekomendacją przyjęcia i wdrożenia...

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z rekomendacją przyjęcia i wdrożenia pakietu działań dotyczących efektywności energetycznej budynków. Komisja Europejska, publikując w 18 maja komunikat „EU Save Energy” wchodzący w skład pakietu REPowerEU, wezwała państwa członkowskie, w tym również Polskę, do przedłożenia do 1 lipca 2022 roku sprawozdania z działań podjętych w celu...

Redakcja RI news Szkoły Partnerskie Viessmann Ambasadorem Zawodowców 2022

Szkoły Partnerskie Viessmann Ambasadorem Zawodowców 2022 Szkoły Partnerskie Viessmann Ambasadorem Zawodowców 2022

W czerwcu tego roku Szkoły Partnerskie Viessmann otrzymały od Gazety Wyborczej i Urzędu Miasta Wrocław wyróżnienie: Ambasador Zawodowców 2022, za działania związane ze wspieraniem szkolnictwa branżowego...

W czerwcu tego roku Szkoły Partnerskie Viessmann otrzymały od Gazety Wyborczej i Urzędu Miasta Wrocław wyróżnienie: Ambasador Zawodowców 2022, za działania związane ze wspieraniem szkolnictwa branżowego i technicznego.

Waldemar Joniec news Nowy numer 6/2022 „Rynku Instalacyjnego”!

Nowy numer 6/2022 „Rynku Instalacyjnego”! Nowy numer 6/2022 „Rynku Instalacyjnego”!

Jesteśmy w okresie przełomu, w czasie pełnym wyzwań związanych z bezpieczeństwem w Europie i na świecie, nie tylko w sensie geopolitycznym, ale i klimatycznym. Agresja Rosji na Ukrainę i lawina skutków...

Jesteśmy w okresie przełomu, w czasie pełnym wyzwań związanych z bezpieczeństwem w Europie i na świecie, nie tylko w sensie geopolitycznym, ale i klimatycznym. Agresja Rosji na Ukrainę i lawina skutków sankcji zastosowanych wobec Moskwy wywołały bardzo szybkie globalne zmiany na rynku surowców energetycznych oraz konieczność nowego określenia bezpieczeństwa energetycznego.

Redakcja RI news Wykorzystanie odpadów w ciepłownictwie

Wykorzystanie odpadów w ciepłownictwie Wykorzystanie odpadów w ciepłownictwie

„Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona” – pod tym hasłem w NFOŚiGW w Warszawie oraz online 22 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja poświęcona polskiemu systemowi gospodarowania...

„Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona” – pod tym hasłem w NFOŚiGW w Warszawie oraz online 22 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja poświęcona polskiemu systemowi gospodarowania odpadami w zakresie ich termicznego przekształcania i wykorzystywania w ciepłownictwie. W spotkaniu dla przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej, branżowych izb i organizacji, a także eksperci i praktycy z sektora odpadowego, ciepłowniczego i...

Redakcja RI news Dodatkowe 2 mld zł na wykorzystanie odpadów w energetyce

Dodatkowe 2 mld zł na wykorzystanie odpadów w energetyce Dodatkowe 2 mld zł na wykorzystanie odpadów w energetyce

W sumie aż 3 mld zł dofinansowania trafi z NFOŚiGW do polskich firm na dofinansowanie budowy spalarni odpadów, co pomoże ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, a samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania...

W sumie aż 3 mld zł dofinansowania trafi z NFOŚiGW do polskich firm na dofinansowanie budowy spalarni odpadów, co pomoże ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, a samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania „śmieci”. Dodatkowa pula środków na ten cel, w wysokości 2 mld zł, będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego (FM) – nowego instrumentu Unii Europejskiej przeznaczonego na unowocześnianie sieci energetycznych i poprawę efektywności energetycznej. Dzięki zwiększeniu alokacji możliwy...

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.