RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Perspektywy branży pomp ciepła w 2024 roku

Redakcja RI | 2024-03-04
Zestawienie sprzedaży pomp ciepła w Polsce w latach 2012-2023
Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Zestawienie sprzedaży pomp ciepła w Polsce w latach 2012-2023


Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

W 2023 r. sytuacja na polskim rynku budowlanym nie sprzyjała branży instalacyjno-grzewczej. Był to kolejny rok, w którym wyraźnie słabła koniunktura w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza indywidualnym. 2023 r. przyniósł spadki sprzedaży pomp ciepła sięgające 41% wobec poziomu z 2022 r. W 2023 r. wzrosła tylko sprzedaż gruntowych pomp ciepła − o 12%. Czy w 2024 r. polski rynek pomp ciepła ma szansę na wzrosty jak w 2022 r.? Jakie czynniki mogą determinować jego rozwój, zakładając, że znane dziś relacje cen energii elektrycznej oraz paliw kopalnych, drewna i pelletu w tym roku nie ulegną już większym zmianom?

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu “Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu “Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu “Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

2023 to kolejny rok, w którym wyraźnie słabła koniunktura w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza indywidualnym. W stosunku do 2022 r. całościowa sprzedaż urządzeń grzewczych w Polsce zmalała o ponad 1/3, a w zakresie urządzeń do budynków jednorodzinnych – o około 40%. 

Mocno wyhamował również rynek pomp ciepła, który jeszcze w 2022 r. jako jedyny w branży grzewczej odnotowywał wzrosty w porównaniu do 2021 r. I to bardzo duże, bo nawet o 137% w grupie najpopularniejszych pomp ciepła − typu powietrze-woda do centralnego ogrzewania. Jednak 2023 r. przyniósł spadki sprzedaży tych urządzeń sięgające 41% wobec poziomu z 2022 r. W 2023 r. wzrosła tylko sprzedaż gruntowych pomp ciepła − o 12%.

Spowolnienie na polskim rynku pomp ciepła tym razem zbiegło się więc z kiepską kondycją polskiego budownictwa i całej branży grzewczej, ale przyczyny problemów trzeba szukać głębiej – przede wszystkim w gwałtownym obniżeniu konkurencyjności kosztów eksploatacji pomp ciepła powietrze-woda w stosunku do pozostałych technologii ogrzewania budynków. 

Mniej inwestycji – mniej nowych pomp ciepła i kotłów

Pompy ciepła są urządzeniami, które przeważnie instaluje się w systemach grzewczych budynków jednorodzinnych. Długotrwałe osłabienie właśnie tego segmentu budownictwa znacząco ogranicza potencjał sprzedaży pomp ciepła. Tymczasem w zakresie inwestycji indywidualnych rok 2023 kolejny raz przyniósł w Polsce spadek liczby rozpoczynanych budów oraz zgłoszeń i pozwoleń na budowę − na poziomie od kilkunastu do blisko 20%, jeśli porównać go do 2022 r., który już był bardzo słaby. W efekcie ponownie skurczyło się zapotrzebowanie na urządzenia przeznaczone do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Łączny spadek ich sprzedaży sięgnął w ubiegłym roku 40%. 

Podobny spadek sprzedaży – około 40% – odnotowano w 2023 r. w przypadku dwóch najpopularniejszych grup urządzeń do centralnego ogrzewania domów jednorodzinnych: zarówno pomp ciepła typu powietrze-woda, jak i jednofunkcyjnych kotłów gazowych współpracujących z wolno stojącym (lub wbudowanym) zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Według analiz PORT PC, udział pomp ciepła w wolumenie sprzedanych urządzeń grzewczych do domów jednorodzinnych wyniósł przy tym 44%, a jednofunkcyjnych kotłów gazowych − około 40%. Dwufunkcyjne kotły gazowe, które przygotowują ciepłą wodę użytkową przepływowo i przeważnie są wykorzystywane w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych, również sprzedawały się gorzej niż w 2022 r., jednak spadki były niższe i sięgnęły około 20%.

Podsumowanie sprzedaży pomp ciepła w 2023 r.

Dane z polskiego rynku dotyczące sprzedaży sell-in pomp ciepła wskazują, że w 2023 r. do hurtowni i dystrybutorów trafiło łącznie ponad 124 400 tych urządzeń. To mniej o blisko 39% niż w 2022 r., gdy sprzedaż sell-in wyniosła 203 300 pomp ciepła. Dla poszczególnych grup produktowych zmiany sprzedaży w 2023 r. w stosunku do 2022 r. przedstawiają się następująco:

  • gruntowe pompy ciepła: wzrost o około 12% (ale pod względem mocy nastąpił wzrost o ok. 30%);
  • pompy ciepła powietrze-woda do centralnego ogrzewania budynków: spadek o około 41%;
  • pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej: spadek o 30%.

Dynamikę sprzedaży pomp ciepła w Polsce w okresie 2012-2023 z podziałem na ww. grupy urządzeń przedstawia poniższy wykres.

liczba sprzedanych pomp ciepla 2012-2023

Rys. 1. Zestawienie sprzedaży pomp ciepła w Polsce w latach 2012-2023


Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Oceniając polski rynek pomp ciepła w 2023 r., warto zwrócić uwagę na wyjątkowo wysoki poziom odniesienia w 2022 r., gdy m.in. ze względu na zawirowania na rynku paliw sprzedaż tych urządzeń mocno poszybowała w górę. Dotyczyło to zwłaszcza wygodniejszych w instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania budynków, które od 2018 r. zaczęły dominować w sprzedaży pomp ciepła w Polsce, stanowiąc w 2022 r. aż 92% całego jej wolumenu. Jednak w kolejnym, 2023 r. ogromne zainteresowanie pompami ciepła tego typu wyraźnie osłabło i sprzedano ich mniej o 41% niż w 2022 r. W efekcie, w zestawieniu rok do roku, ogólny spadek sprzedaży pomp ciepła w Polsce był tak widoczny, pomimo że dla gruntowych pomp ciepła odnotowano wzrost o ponad 12%. Co więcej: spadek ten zdarzył się po raz pierwszy w 12-letniej historii analiz polskiego rynku pomp ciepła dokonywanych corocznie przez PORT PC. Zestawienie sprzedaży dla całego tego okresu pokazuje, że do 2022 r. rynek pomp ciepła w Polsce rozwijał się stosunkowo harmonijnie.

Kolejną kwestią specyficzną dla analizy 2023 r. jest wyższa niż zwykle dysproporcja między sprzedażą sell-in, czyli do hurtowni i dystrybutorów, a sprzedażą sell-out, kierowaną do klienta docelowego (inwestora), co utrudnia ocenę faktycznej liczby zainstalowanych pomp ciepła. Z zebranych opinii można sądzić, że w ubiegłym roku wiele hurtowni nadal ograniczało zapasy magazynowe, wyprzedając wcześniej zamówione urządzenia i zmniejszając zamówienia bieżące. Tendencję tę potwierdza także analiza sprzedaży dla całego rynku urządzeń grzewczych w Polsce przygotowana przez SPIUG.

Trudne decyzje inwestorów

W 2023 r. ceny energii elektrycznej w Polsce zaczęły gwałtownie rosnąć przy jednoczesnym spadku cen innych paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Relacja cen stała się wyjątkowo niekorzystna dla technologii pomp ciepła, osiągając w przypadku energii elektrycznej i gazu ziemnego poziom 4 : 1. Warto dodać, że ceny gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania budynków zostały ustawowo „zamrożone” bez limitów zużycia, natomiast „zamrożenie” cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych objęło tylko stosunkowo niski poziom zużycia (podstawowy to 3 tys. kWh rocznie), nieuwzględniający dodatkowego poboru energii przez pompę ciepła na cele grzewcze. Trudno się więc dziwić, że inwestycja w pompę ciepła − przy porównaniu bieżących kosztów jej eksploatacji do kosztów eksploatacji innych źródeł ciepła, w tym kotłów gazowych − przestała być dla wielu właścicieli domów atrakcyjna. 

Skalę zmian cen nośników energii w Polsce (zwłaszcza energii elektrycznej) na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy oraz ich wpływ na koszty ogrzewania domu przy wykorzystaniu pompy ciepła i różnego typu kotłów dobrze ilustrują zestawienia z kalkulatora POBE przygotowane dla IV kwartału 2022 r. oraz dla I kwartału 2024 r. (rys. 2 i 3).

roczny koszt ogrzewania budynku wt pobe

Rys. 2. Porównanie rocznych kosztów ogrzewania domu w IV kwartale 2022 r. przy wykorzystaniu różnych źródeł ciepła – według obowiązujących wówczas cen energii i paliw (obniżony VAT: 5% na energię elektryczną i 0% na gaz ziemny)


Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE

roczny koszt ogrzewania budynku 150 m

Rys. 3. Porównanie rocznych kosztów ogrzewania domu w I kwartale 2024 r. przy wykorzystaniu różnych źródeł ciepła − według aktualnych cen energii i paliw (VAT 23%). W analizie uwzględniono wyłącznie wyższe ceny energii elektrycznej poza limitem „zamrożenia”, przyjmując stawki obowiązujące w popularnej taryfie weekendowej G12w


Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE

W praktyce większość indywidualnych inwestorów kieruje się w swoich wyborach przede wszystkim aktualnymi cenami, nie spoglądając dalej w przyszłość, aby rzetelnie oszacować opłacalność inwestycji. Wszystkim zainteresowanym zadanie to mocno utrudnia chaos informacyjny. Dlatego warto docenić niedawne opracowanie Forum Energii „Budynki w pułapce gazowej”, w którym m.in. przeanalizowano roczne koszty ogrzewania domu jednorodzinnego w Polsce kotłem gazowym i pompą ciepła na przestrzeni 21 lat, począwszy od 2024 r. aż do 2044 r. Przy uwzględnieniu spodziewanych w tym czasie zmian cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, pompa ciepła okazała się wyraźnie tańszym rozwiązaniem. Gaz bez wątpienia będzie coraz droższy, w przeciwieństwie do energii elektrycznej, która będzie tanieć. Obecne relacje cen, zdaniem autorów raportu, wpędzają więc potencjalnych inwestorów w „pułapkę gazową”, skłaniając do nieefektywnych wyborów.

Przeczytaj Raport „Budynki w pułapce gazowej. Dlaczego rozwój mikroinstalacji i pomp ciepła w Polsce spowalnia?” | RynekInstalacyjny.pl

Podsumowując, zasadniczej przyczyny spadku popytu na pompy ciepła w Polsce w 2023 r. powinniśmy upatrywać w znaczącym wzroście cen energii elektrycznej oraz braku zdecydowanej i jednoznacznej polityki informacyjnej decydentów w zakresie kształtowania się tych cen w przyszłości. Nie zapewniono przy tym właściwej ochrony użytkownikom pomp ciepła pod względem kosztów ogrzewania, niezbędnej w okresie przejściowym transformacji energetycznej, zapewniając ją natomiast użytkownikom kotłów gazowych, dla których bez żadnych ograniczeń „zamrożono” ceny gazu. Dodatkowo, w wielu publikacjach nadal straszy się przyszłymi wzrostami cen prądu, mimo tego, że od stycznia 2024 r. nastąpił spadek cen energii z dystrybucją w najczęściej stosowanej w całym kraju taryfie G12w i to na poziomie od kilku do nawet 17 procent, w zależności od dystrybutora czy dostawcy energii.

Więcej energii z OZE obniży ceny prądu 

Elektryfikacja sektorów, a w przypadku budynków – powszechne zastosowanie pomp ciepła, zapewnia najszybszą dekarbonizację ogrzewania. To prawda, że do zasilania tych urządzeń potrzebna jest znaczna ilość energii elektrycznej, która wciąż w części wytwarzana jest z paliw kopalnych, jednak udział tych paliw jest coraz mniejszy. W 2023 r. w całej Europie nastąpił szybki spadek zużycia paliw kopalnych w produkcji prądu przy znacznym wzroście wykorzystania zeroemisyjnych rozwiązań. W 2022 r. udział czystej energii w produkcji prądu wynosił w UE 61%, a w 2023 r. wzrósł do 67%. W 2030 r. ma on wynieść 83%, jak zakładają obecnie 24 z 27 zaktualizowanych Krajowych Planów Energii i Klimatu w krajach UE. Trzeba przy tym podkreślić, że zmianom tym będzie towarzyszyć znaczne zwiększenie wolumenu produkcji energii elektrycznej, co jest niezbędne z uwagi na elektryfikację transportu i ogrzewnictwa. 

Również w Polsce w 2023 r. nastąpił duży wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w porównaniu do 2022 r.: z 19 do 27% (dane wg Ember i KE). Według ekspertów, w 2030 r. mamy szansę przekroczyć 50% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej. Będzie to sprzyjać spadkowi jej cen w najbliższych latach, głównie dlatego, że w coraz mniejszym stopniu będzie obciążana kosztami emisji dwutlenku węgla (system ETS). Warto dodać, że jednocześnie, w ramach systemu ETS2 kosztami emisji dwutlenku węgla zostaną obciążone dotychczas wolne od nich paliwa kopalne wykorzystywane w celu ogrzewania budynków, czyli gaz ziemny, olej czy węgiel. W pierwszym etapie w 2027 r. i w kolejnym – w 2030 r., co może spowodować odpowiednio wzrost cen tych paliw o 20-25%, a następnie po kilku latach nawet o 50%.

Korzyści środowiskowe ze zwiększenia udziału OZE w produkcji energii elektrycznej są niebagatelne. Szacuje się, że dzięki temu tylko w 2023 r. emisja dwutlenku węgla z 1 kWh spadła z 251 g (w 2022 r.) do 212 g. Oznacza to, że pompa ciepła o współczynniku SCOP=3 charakteryzuje się obecnie ponad 3-krotnie niższą emisją CO2 niż kondensacyjny kocioł gazowy. A w 2030 r. emisja CO2 dla takiej pompy ciepła może być przeciętnie 9-10 razy mniejsza niż dla kotła gazowego.

Ważny krok w przyszłość – dyrektywa EPBD

Pod koniec 2023 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, które precyzuje harmonogram dekarbonizacji budynków i nie pozostawia złudzeń co do przyszłości obecnych rozwiązań grzewczych. 7 grudnia 2023 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie dotyczące rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Termin głosowania w Parlamencie Europejskim nad zmienioną dyrektywą zaplanowano na 12 marca 2024 r., w związku z czym jej publikacji można się spodziewać już pod koniec marca. 

Zgodnie z uzgodnieniami, znowelizowana dyrektywa zakłada, że do 2030 r. wszystkie nowo wznoszone budynki będą musiały spełniać standardy budynków zeroemisyjnych (ZEB), co oznacza, że ich zapotrzebowanie na energię będzie musiało być bardzo niskie lub zaspokajane w całości z odnawialnych źródeł czy efektywnych sieci ciepłowniczych. Dla budynków publicznych ten wymóg zostanie wprowadzony wcześniej, już w 2028 r., aby podkreślić rolę sektora publicznego jako lidera transformacji energetycznej. Dyrektywa będzie jednak uwzględniać wyjątki dla niektórych typów budynków, takich jak budynki rolnicze, miejsca kultu religijnego i zabytki, z uwagi na ich unikatowe charakterystyki i potencjalne ograniczenia. 

Pierwszym terminem w harmonogramie dekarbonizacji jest 2025 r., z początkiem którego ma nastąpić zakończenie wsparcia publicznego do nowych instalacji samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. To bodziec dla inwestorów, by przekierowali się na bardziej zrównoważone rozwiązania energetyczne. Jednym z ostatnich terminów jest natomiast 2040 r., gdy planowane jest całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne z budynków mieszkalnych. Będzie to oczywiście wymagać znaczących zmian w krajowych strategiach dotyczących renowacji budynków. Dodatkowo, harmonogram przewiduje, że do końca 2029 r. na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych będzie obowiązkowo instalowana energetyka słoneczna, o ile jest to możliwe z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. To ważny krok w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Harmonogram zamyka rok 2050, do którego wszystkie budynki w UE powinny być przekształcone w zeroemisyjne (zgodnie z unijnym standardem ZEB).

Środki z KPO na „Czyste Powietrze” i konieczne zmiany w programie

Kilka dni temu, 23 lutego 2024 r., Polska doczekała się po blisko trzech latach odblokowania ogromnych środków z KPO i polityki spójności – 137 mld euro, czyli około 600 mld zł. Pieniądze te mają być przeznaczone na inwestycje wzmacniające polską gospodarkę, w tym służące transformacji energetycznej i rozwojowi OZE. Znaczna część środków zasili np. program „Czyste Powietrze” realizowany przez NFOŚiGW. To dobra wiadomość również dla branży pomp ciepła. 

Tym bardziej pilne stało się jednak odpowiednie przemodelowanie programu „Czyste Powietrze”, tak aby racjonalnie rozdysponowywano w nim dostępne środki – na najbardziej efektywne i celowe inwestycje – chroniąc jednocześnie interesy beneficjentów. Przede wszystkim należy więc oczekiwać szybkiego zakończenia dofinansowań instalacji urządzeń grzewczych na paliwa kopalne. Ponadto – stopniowego zaostrzania kryteriów dofinansowań w zakresie jakości materiałów i urządzeń oraz większej kontroli nad realizowanymi inwestycjami. Kwestie te wielokrotnie były poruszane przez branżę, w tym PORT PC. W każdym razie już w kwietniu tego roku (z ewentualnym niewielkim poślizgiem czasowym) wejdzie w życie I etap zmian w programie „Czyste Powietrze”. Zostaną w nim uszczelnione kryteria kwalifikacji urządzeń grzewczych, w tym pomp ciepła, do dofinansowań. Beneficjent będzie mógł wybrać takie urządzenie tylko z tzw. listy ZUM, która obecnie jest aktualizowana. Warunkiem wpisania na listę jest uprzednie dostarczenie do NFOŚiGW przez producenta/dystrybutora raportu z badań urządzenia grzewczego wykonanych w akredytowanym laboratorium, które musi być zlokalizowane na terenie jednego z krajów UE lub EFTA. Wpisanie na listę ZUM potwierdzi zgodność parametrów technicznych urządzenia deklarowanych przez producentów/dystrybutorów z tymi rzeczywistymi. Dalszych zmian w programie, w tym zaostrzenia kryteriów jakościowych np. w zakresie efektywności czy poziomu generowanego hałasu, można się spodziewać w następnym roku.

Wspomniane zmiany to m.in. reakcja na nasilenie w 2023 r. na polskim rynku niepokojących zjawisk związanych z niewłaściwym wykorzystaniem środków z programu „Czyste Powietrze”, zwłaszcza przy maksymalnym (100%) poziomie dofinansowania i wysoko wycenianych inwestycjach w pompę ciepła. Nachalny marketing, tanie zamienniki sprzedawane po wysokich kosztach, niska jakość instalacji i komponentów, brak opieki serwisowej, a w efekcie – niespodziewanie wysokie koszty ogrzewania i problemy z eksploatacją, niewątpliwie uderzały w reputację technologii pomp ciepła i podważały sens termomodernizacji. Zaostrzenie kryteriów kwalifikacji urządzeń powinno temu zapobiec, przynajmniej w części. Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa PORT PC „Niezbędne jest również rozważenie celowości dofinansowań na poziomie 100% w obecnej formie, ponieważ po pierwsze nie sprzyjają one większemu zaangażowaniu się beneficjentów w inwestycję, a po drugie − mogą generować rynkowe patologie. Jeśli zaś takie dotacje mają być utrzymane, to warto postawić tu wyższe wymogi, zwiększyć kontrolę nad inwestycją i bardziej wnikliwie sprawdzać, czy beneficjent rzeczywiście kwalifikuje się do 100% wsparcia. Co warte jest podkreślenia – aktualnie beneficjenci często nie mają żadnego wpływu na wybór urządzenia grzewczego.”

Perspektywy polskiego rynku pomp ciepła w 2024 r.

Jedną z najbardziej pilnych kwestii dla branży pomp ciepła w Polsce jest obecnie wprowadzenie specjalnych taryf energetycznych skierowanych do użytkowników tych urządzeń. Takie działanie było zapowiadane w kampanii wyborczej przez Koalicję Obywatelską, podobnie jak korzystne zmiany w systemie rozliczeń prosumentów, tzw. net-billingu. PORT PC liczy, że obietnice te zostaną spełnione jeszcze w tym roku i jako potencjalne źródło finansowania taryf dedykowanych użytkownikom pomp ciepła wskazuje wpływy z podatku od emisji. Jak podkreśla Paweł Lachman „Sytuacja na rynku urządzeń grzewczych w Polsce dobitnie pokazuje, że szybkie wprowadzenie specjalnych taryf energetycznych na czas kilku, np. 7 lat, czyli w okresie przejściowym przekształcania rynku energii, jest niezbędne. Nie tylko wzmocniłoby to konkurencyjność pomp ciepła, które odgrywają tak istotną rolę w transformacji energetycznej budynków, ale też zapewniłoby bardziej sprawiedliwy podział wsparcia użytkownikom różnych technologii grzewczych i ułatwiło im podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Innym rozwiązaniem wskazywanym przez Komisję Europejską już 2022 r. jest obniżenie podatku VAT na energię elektryczną do stawki 5%.” 

Dla prawidłowego rozwoju polskiego rynku pomp ciepła bardzo ważna jest także odpowiednia polityka informacyjna oraz szeroko zakrojona społeczna kampania edukacyjna, czego w ubiegłym roku ewidentnie zabrakło. To niewątpliwie zadanie władz krajowych i samorządowych. „Wyzwanie to podjął jednak PORT PC, jako organizacja branżowa, planując na ten rok ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do przyszłych i obecnych użytkowników pomp ciepła” − zauważa Paweł Lachman. „Już niebawem w ramach tej kampanii rozpoczniemy m.in. publikację naszych poradników dla inwestorów indywidualnych dotyczących optymalnego wyboru czy obsługi pompy ciepła. Pojawią się także filmy, w których będziemy rozmawiać o technologii, goszcząc w domach inwestorów.”

Duże nadzieje branża wiąże również z wdrożeniem unijnego „Planu działania na rzecz rozpowszechnienia pomp ciepła”, którego publikacja, choć z opóźnieniem, powinna mieć miejsce jeszcze w tym roku. Plan ten niewątpliwie wskaże optymalne strategie i ułatwi koordynację działań w pokonywaniu barier upowszechnienia technologii pomp ciepła, które w większości są bardzo podobne w wielu krajach UE. Jeśli w tym roku doczekamy się także wprowadzenia wspomnianych wcześniej specjalnych taryf energetycznych, ewentualnie ponownego obniżenia podatku VAT na energię elektryczną do 5% (jak w 2022 r.), to zdaniem PORT PC możliwy jest wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2024 r., choć nieznaczny – na poziomie 10-20%. Natomiast utrzymanie obecnej sytuacji wskazuje na ryzyko dalszych spadków sprzedaży pomp ciepła w 2024 r.

źródło: PORT PC

Komentarze

Powiązane

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Odkryj przyszłość ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła Aquarea firmy Panasonic

Odkryj przyszłość ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła Aquarea firmy Panasonic Odkryj przyszłość ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła Aquarea firmy Panasonic

Pompy ciepła powietrze-woda Aquarea firmy Panasonic Heating & Cooling Solutions oferują wysokowydajne i energooszczędne rozwiązanie dla każdego domu i lekkich zastosowań komercyjnych. To innowacyjny system...

Pompy ciepła powietrze-woda Aquarea firmy Panasonic Heating & Cooling Solutions oferują wysokowydajne i energooszczędne rozwiązanie dla każdego domu i lekkich zastosowań komercyjnych. To innowacyjny system o niskim zużyciu energii, zaprojektowany w celu zapewnienia idealnej temperatury i ciepłej wody w domu, nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych. Seria Aquarea oferuje szeroki wybór urządzeń o mocy od 3 kW do 30 kW, dzięki czemu można dobrać najodpowiedniejsze rozwiązanie do domu – niezależnie...

mat. pras. news Kompleksowe Deklaracje Środowiskowe Produktu dla systemów zaprasowywanych Viega

Kompleksowe Deklaracje Środowiskowe Produktu dla systemów zaprasowywanych Viega Kompleksowe Deklaracje Środowiskowe Produktu dla systemów zaprasowywanych Viega

Zrównoważone budownictwo w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Kluczowe w tym kontekście są oszczędzające zasoby materiały budowlane i instalacyjne, takie jak systemy złączek...

Zrównoważone budownictwo w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Kluczowe w tym kontekście są oszczędzające zasoby materiały budowlane i instalacyjne, takie jak systemy złączek zaprasowywanych Viega, dla których opracowano już Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD). Można je łatwo pobrać ze strony internetowej w formie plików PDF. Deklaracje systemów zaprasowywanych Viega spełniają rygorystyczne kryteria typu III i będą sukcesywnie wdrażane również dla innych obszarów produktowych.

Redakcja RI news Dofinansowanie do magazynów energii i ciepła na Mazowszu

Dofinansowanie do magazynów energii i ciepła na Mazowszu Dofinansowanie do magazynów energii i ciepła na Mazowszu

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 beneficjenci z regionu mogą otrzymać dofinansowanie na inwestycje w magazyny energii i ciepła.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 beneficjenci z regionu mogą otrzymać dofinansowanie na inwestycje w magazyny energii i ciepła.

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 3/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 3/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 3/24

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo doniesień nt. protestów w UE, w tym w Polsce, przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Mamy z nim do czynienia raptem od 2019 roku, ale wiele działań, z których...

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo doniesień nt. protestów w UE, w tym w Polsce, przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Mamy z nim do czynienia raptem od 2019 roku, ale wiele działań, z których się składa, realizujemy znacznie dłużej, zwłaszcza w energetyce i budownictwie oraz transporcie.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Partnerstwo Panasonic i tado°

Partnerstwo Panasonic i tado° Partnerstwo Panasonic i tado°

Firmy tado° i Panasonic poinformowały o swoim partnerstwie, dzięki którym najnowocześniejsze produkty i technologie pomp ciepła łączą się z wiodącymi na rynku usługami inteligentnej kontroli ogrzewania...

Firmy tado° i Panasonic poinformowały o swoim partnerstwie, dzięki którym najnowocześniejsze produkty i technologie pomp ciepła łączą się z wiodącymi na rynku usługami inteligentnej kontroli ogrzewania i zarządzania energią. To część misji obu firm, mającej na celu dekarbonizację domów i pomoc klientom w oszczędzaniu na kosztach energii.

Redakcja RI news Nowe Warunki Techniczne od 1 sierpnia 2024

Nowe Warunki Techniczne od 1 sierpnia 2024 Nowe Warunki Techniczne od 1 sierpnia 2024

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,...

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostało przesunięte. Rozwiązania przeciwdziałające tzw. patodeweloperce zaczną obowiązywać nie 1 kwietnia, a 1 sierpnia 2024 r.

mat. pras. news Dyrektywa EPBD: jakie będą koszty termomodernizacji?

Dyrektywa EPBD: jakie będą koszty termomodernizacji? Dyrektywa EPBD: jakie będą koszty termomodernizacji?

Przyjęta przez Parlament Europejski nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wymusi termomodernizację zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Przeciwnicy...

Przyjęta przez Parlament Europejski nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wymusi termomodernizację zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Przeciwnicy dyrektywy alarmują o wysokich kosztach. Jednak w wielu przypadkach jest to szansa na spełnienie celów ESG założonych w przedsiębiorstwie. Poza tym dzisiejsze inwestycje w modernizację oznaczają przyszłe zyski wynikające z oszczędności energii.

Redakcja RI news Rekordowy przyrost mocy elektrowni wiatrowych w 2023

Rekordowy przyrost mocy elektrowni wiatrowych w 2023 Rekordowy przyrost mocy elektrowni wiatrowych w 2023

Według najnowszej bazy danych Instytu Energetyki Odnawialnej „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024”, w marcu 2024 r. funkcjonowało 1400 instalacji wiatrowych przyłączonych do sieci...

Według najnowszej bazy danych Instytu Energetyki Odnawialnej „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024”, w marcu 2024 r. funkcjonowało 1400 instalacji wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, z czego 799 (8 923,7MW) to instalacje powyżej 1 MW. Łączna moc zainstalowana wyniosła 9320,4 MW.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis

Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis Klimatyzator Hisense Easy Smart z modułem Wi-Fi gratis

W kwietniu do każdego klimatyzatora marki Hisense dodawany jest moduł Wi-Fi gratis.

W kwietniu do każdego klimatyzatora marki Hisense dodawany jest moduł Wi-Fi gratis.

Waldemar Joniec news Moc energii na targach ENEX

Moc energii na targach ENEX Moc energii na targach ENEX

W tym roku ekspozycje 350 wystawców z 15 państw zajmowały wszystkie hale Targów Kielce. Targi odnawialnej energetyki prosumenckiej i zawodowej odwiedziło 20 tys. osób.

W tym roku ekspozycje 350 wystawców z 15 państw zajmowały wszystkie hale Targów Kielce. Targi odnawialnej energetyki prosumenckiej i zawodowej odwiedziło 20 tys. osób.

Waldemar Joniec news Warsaw HVAC Expo 2024

Warsaw HVAC Expo 2024 Warsaw HVAC Expo 2024

Pomimo dopiero dwóch edycji Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo w Nadarzynie już osiągnęły pozycję jednego z najważniejszych w kraju oraz naszym regionie...

Pomimo dopiero dwóch edycji Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo w Nadarzynie już osiągnęły pozycję jednego z najważniejszych w kraju oraz naszym regionie Europy wydarzeń związanych z ogrzewaniem i wentylacją.

mat. pras. news Nowe centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów Thermia

Nowe centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów Thermia Nowe centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów Thermia

Thermia uruchomiła w Gdyni centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów, w którym również indywidualni klienci mają możliwość uzyskać wsparcie w zakresie projektowania systemów ogrzewania, działających...

Thermia uruchomiła w Gdyni centrum szkoleniowe dla projektantów i instalatorów, w którym również indywidualni klienci mają możliwość uzyskać wsparcie w zakresie projektowania systemów ogrzewania, działających w oparciu o pompy ciepła. Jednym z prezentowanych urządzeń będzie gruntowa pompa ATLAS, której współczynnik SCOP przekracza wartość 6, co jest najlepszym wynikiem na rynku.

Redakcja RI news Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

W Księgarni Technicznej pojawiła się nowość – trzecie wydanie cieszącej się dużą popularnością publikacji: „Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy”. Poradnik...

W Księgarni Technicznej pojawiła się nowość – trzecie wydanie cieszącej się dużą popularnością publikacji: „Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy”. Poradnik został zaktualizowany i uzupełniony według stanu prawnego na dzień 31.03.2023 roku. Publikacja umożliwia poruszanie się wśród przepisów i norm wiedzy technicznej i wskazuje wymagania, dzięki którym projektowany obiekt budowlany i zastosowane w nim urządzenia i instalacje zapewnią bezpieczeństwo pożarowe...

Flamco news Zawory kulowe Simplex KFE Flamco

Zawory kulowe Simplex KFE Flamco Zawory kulowe Simplex KFE Flamco

Zawory kulowe Simplex KFE marki Flamco, obecne na rynku od ponad 30 lat, nie tylko ułatwiają napełnianie i opróżnianie instalacji. Wyposażone są w wiele udogodnień technicznych, które sprawiają, że są...

Zawory kulowe Simplex KFE marki Flamco, obecne na rynku od ponad 30 lat, nie tylko ułatwiają napełnianie i opróżnianie instalacji. Wyposażone są w wiele udogodnień technicznych, które sprawiają, że są elastyczne w podłączaniu, łatwe w montażu i obsłudze i efektywne w użyciu. Umożliwiają o 50% szybsze spuszczenie wody z kotłów lub zbiorników magazynowych dowolnej wielkości niż w przypadku innych porównywalnych zaworów.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X

Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X Nowy kondensacyjny kocioł gazowy od marki Beretta MYNUTE EVO-X

MYNUTE EVO-X wyróżnia się nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale przede wszystkim zastosowanymi technologiami. Od szerokiego zakresu modulacji 1:10 we wszystkich modelach, przez jeszcze bardziej wydajny...

MYNUTE EVO-X wyróżnia się nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale przede wszystkim zastosowanymi technologiami. Od szerokiego zakresu modulacji 1:10 we wszystkich modelach, przez jeszcze bardziej wydajny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z odnowionym adaptacyjnym systemem spalania, aż po nowy panel z możliwością sterowania dotykowego.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze

Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze Beretta Show Truck, czyli mobilne centrum szkoleniowo-doradcze

Beretta Show Truck rozpoczął na początku kwietnia swoją trasę po Polsce, która potrwa do listopada. W tym czasie nasze auto, w którym mamy zamontowane: pompę ciepła typu monoblok Hydro Unit M, pompę ciepła...

Beretta Show Truck rozpoczął na początku kwietnia swoją trasę po Polsce, która potrwa do listopada. W tym czasie nasze auto, w którym mamy zamontowane: pompę ciepła typu monoblok Hydro Unit M, pompę ciepła typu split Exclusive Agile, kocioł kondensacyjny Mynute Evo X (NOWOŚĆ!) oraz klimatyzację Breva odwiedzi kilkudziesięciu Autoryzowanych Dystrybutorów w całym kraju.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami

DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami DAB NgPanel: innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu pompami

Pompy zatapialne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu wodą zanieczyszczoną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Skuteczne sterowanie ich pracą jest niezwykle istotne dla utrzymania optymalnych warunków...

Pompy zatapialne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu wodą zanieczyszczoną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Skuteczne sterowanie ich pracą jest niezwykle istotne dla utrzymania optymalnych warunków oraz minimalizacji ryzyka awarii. Elektroniczny panel sterujący DAB NGPanel, w połączeniu z zaawansowanym systemem zarządzania DAB Virtual Cockpit, oferuje zupełnie nowy wymiar kontroli i komfortu w obsłudze kluczowych elementów instalacji.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi

NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi NgPanel: elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do zarządzania pompami napełniającymi i opróżniającymi

W dzisiejszych czasach, zarządzanie infrastrukturą hydrauliczną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych wymaga zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają nie tylko efektywną pracę, ale także bezpieczeństwo...

W dzisiejszych czasach, zarządzanie infrastrukturą hydrauliczną w budynkach mieszkalnych i komercyjnych wymaga zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają nie tylko efektywną pracę, ale także bezpieczeństwo i łatwość obsługi. W odpowiedzi na te potrzeby, DAB wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązanie w postaci NgPanel – elektronicznego panelu sterująco-zabezpieczającego, stworzonego z myślą o zarządzaniu pompami zatapialnymi w pompowniach.

Redakcja RI news Pompy ciepła w pakiecie „Fit for 55”

Pompy ciepła w pakiecie „Fit for 55” Pompy ciepła w pakiecie „Fit for 55”

Jesteśmy świadkami znaczącego postępu w dziedzinie zrównoważonego ogrzewania budynków dzięki rosnącej roli pomp ciepła w realizacji celów pakietu „Fit for 55”. Zarówno dyrektywy RED III oraz EED znowelizowane...

Jesteśmy świadkami znaczącego postępu w dziedzinie zrównoważonego ogrzewania budynków dzięki rosnącej roli pomp ciepła w realizacji celów pakietu „Fit for 55”. Zarówno dyrektywy RED III oraz EED znowelizowane w 2023 r., jak i nowa dyrektywa EPBD z 2024 r. podkreślają znaczenie technologii pomp ciepła w promowaniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększaniu efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii w Unii Europejskiej. Te zmiany legislacyjne wraz z aktem Net Zero Industry...

Redakcja RI news Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE

Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE Dyrektywa EPBD: szansa dla pomp ciepła i innych technologii OZE

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością zwiększenia efektywności energetycznej, Unia Europejska systematycznie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi...

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością zwiększenia efektywności energetycznej, Unia Europejska systematycznie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi na celu transformację sektora budowlanego. Najnowsza aktualizacja dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), której publikację zaplanowano prawdopodobnie na kwiecień 2024 r., stanowi kolejny krok na drodze do realizacji tych ambitnych celów.

Redakcja RI news Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40%

Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40% Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40%

2023 rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. Większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej...

2023 rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. Większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej 30 MW (873 MW). Fotowoltaika nadal prowadzi, jeśli chodzi o źródła OZE w naszym kraju.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) news Jak ETS2 wpłynie na koszty ogrzewania?

Jak ETS2 wpłynie na koszty ogrzewania? Jak ETS2 wpłynie na koszty ogrzewania?

W ostatnich dniach przez media przetoczyła się fala tytułów i informacji sugerujących drastyczne podwyżki kosztów ogrzewania kotłami gazowymi po wprowadzeniu przez UE opłat od emisji CO2.

W ostatnich dniach przez media przetoczyła się fala tytułów i informacji sugerujących drastyczne podwyżki kosztów ogrzewania kotłami gazowymi po wprowadzeniu przez UE opłat od emisji CO2.

Redakcja RI news Wałbrzyski Klaster Energetyczny z 6,6 mln dofinansowania na OZE

Wałbrzyski Klaster Energetyczny z 6,6 mln dofinansowania na OZE Wałbrzyski Klaster Energetyczny z 6,6 mln dofinansowania na OZE

Za uzyskaną dotację władze Wałbrzycha planują wybudowanie kilkunastu instalacji OZE. Powstaną one głównie na budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach należących do spółek komunalnych.

Za uzyskaną dotację władze Wałbrzycha planują wybudowanie kilkunastu instalacji OZE. Powstaną one głównie na budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach należących do spółek komunalnych.

Flamco news Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu Aalberts hydronic flow control na Targach Instalacje w Poznaniu

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu....

Aalberts hydronic flow control, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, z radością ogłasza swój udział w Targach Instalacje, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku w Poznaniu. Stoisko firmy będzie zlokalizowane w strefie stowarzyszenia OSFIS, gdzie prezentowane będą najnowsze produkty marek Flamco i Comap, a także należącej do grupy marki Sentinel.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu “Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu “Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu “Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.