RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Efektywne źródła ciepła – wybrane programy dotacyjne 2024

Efektywne źródła ciepła – wybrane programy dotacyjne 2024. Fot. Unsplash

Efektywne źródła ciepła – wybrane programy dotacyjne 2024. Fot. Unsplash

W 2024 roku dostępne są programy dotacyjne, które umożliwiają odbiorcom końcowym wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, a także wspierają zakup urządzeń do nowych domów lub dodanie do istniejących instalacji rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie OZE.

Zobacz także

Redakcja RI news Konferencja „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”

Konferencja „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” Konferencja „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”

Konferencja organizowana przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej odbędzie się 22 marca 2024 online. Udział w konferencji jest bezpłatny,...

Konferencja organizowana przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej odbędzie się 22 marca 2024 online. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

W artykule:

• „Czyste Powietrze” – tylko przebadane pompy ciepła

• Kotły na biomasę w programie „Czyste Powietrze”

Ostatni rok z dotacjami do kotłów na paliwa kopalne

Problemy z wypłatą dotacji w „Czystym Powietrzu”

W oczekiwaniu na „Mój Prąd” 6.0

„Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie” mają się dobrze

Fotowoltaika (i inne OZE) dla rolnika

 

Największą popularnością cieszy się program bezzwrotnych dotacji „Czyste Powietrze”, skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, mający prowadzić do zmniejszenia niskiej emisji i zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Beneficjenci tego programu mogą otrzymać dofinansowanie na rozwiązania z zakresu docieplenia budynku i wymiany źródła ciepła wraz z modernizacją co i c.w.u., montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji PV. Program podzielony jest na trzy części, w których wysokość i intensywność dofinansowania zależy od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową (głęboką) termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu, wynoszą (stan na 31 stycznia 2024 r.):

 • 66 tys. zł dla poziomu podstawowego (roczny dochód wnioskodawcy do 135 tys. zł),
 • 99 tys. zł dla poziomu podwyższonego (dochód maksymalny na osobę do 1894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 2651 zł dla gospodarstw jednoosobowych),
 • 135 tys. zł dla poziomu najwyższego (dochód maksymalny na osobę do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych).

Warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego (na który również można uzyskać dotację) oraz pełna realizacja wskazanego w audycie wariantu przedsięwzięcia, który gwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku o min. 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2 rok) [1].

Jak podkreślają zarówno minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, jak i przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program „Czyste Powietrze” czekają w 2024 roku gruntowne zmiany. Ich celem jest zwiększenie skuteczności programu i wyeliminowanie sytuacji, w których do beneficjentów trafiają urządzenia kiepskiej jakości, a modernizacja przeprowadzana jest w taki sposób, że nie zwiększa efektywności energetycznej budynków [2, 3].

Minister klimatu podkreśliła, że montaż pomp ciepła w domach energochłonnych, które nie zostały poddane termomodernizacji, naraża obywateli na wysokie koszty. Dlatego w programie ma się pojawić wymóg odpowiedniego zakresu prac. Minister zapowiedziała także, że: Będziemy chcieli dotrzeć do osób, które zainstalowały te nieefektywne pompy ciepła w domach bez termomodernizacji, by wspólnie z nimi rozwiązać problemy wysokich rachunków [2].

„Czyste Powietrze” – tylko przebadane pompy ciepła

Na początku 2024 r. ukazał się ważny komunikat NFOŚiGW. Od 1 kwietnia 2024 r. dofinansowanie z programu będzie można uzyskać tylko na pompy ciepła o potwierdzonej jakości [3]. W praktyce oznacza to przyznanie dotacji wyłącznie do zakupu pomp ciepła, które będą wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) prowadzoną na zlecenie NFOŚiGW przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Pompy ciepła wpisane na tę listę będą także musiały spełnić dodatkowy warunek. Muszą mieć dokument z badań potwierdzających ich zgodność z wymogami odpowiednich rozporządzeń UE, przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących [4], znajdującym się na terenie UE lub EFTA. Dla każdego rodzaju pompy ciepła laboratoria muszą prowadzić badania akredytowane zgodnie z określonymi normami (por. tabela). Nowe wymagania zamieszczone zostaną w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do dokumentacji programu „Czyste Powietrze”.

„Uszczelnienie” listy ZUM oznacza nie tylko wymaganie raportu z badań w przypadku wpisywania na listę nowych urządzeń, ale także dodanie raportów z badań do już istniejących wpisów. W okresie przejściowym (do 1 kwietnia 2024 r.) IOŚ-PIB będzie uzupełniał wpisy na listę na podstawie raportów z badań dostarczanych przez producentów [3].

W Polsce istnieje jedno laboratorium spełniające wszystkie wymogi określone w komunikacie NFOŚiGW, tj. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. – Laboratorium Urządzeń Chłodniczych (akredytacja PCA nr AB 308 ważna do 2027 r.) [16]. Badania można też przeprowadzić w blisko 20 laboratoriach w krajach UE i EFTA (najwięcej jest ich w Niemczech).

NFOŚiGW podkreśla, że nowe wymagania powstały w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną [3]. Minister klimatu i środowiska wskazała także, że występowanie o dotacje do nieefektywnych pomp ciepła może podważyć zaufanie obywateli do państwa i programu [2].

procedury badawcze czyste powietrze

Procedury badawcze dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła, wymagane od 1 kwietnia 2024 r. w programie „Czyste Powietrze” 

Kotły na biomasę w programie „Czyste Powietrze”

Od 1 lipca 2023 r. w programie dotowane są wyłącznie kotły na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych (≤ 20 mg/m3) dla budynku podłączonego do sieci dystrybucji gazu [1]. Kotłów na pellet drzewny i zgazowujących drewno mają także dotyczyć nowe wymogi, zapowiedziane przez NFOŚiGW na początku 2024 roku. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązywać będzie wybór urządzeń wpisanych na listę ZUM [3].

Ostatni rok z dotacjami do kotłów na paliwa kopalne

Ważna zmiana wiąże się także z nowelizacją dyrektywy EPBD (w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). 7 grudnia 2023 r. Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły w tej sprawie robocze porozumienie. Choć dokument wymaga formalnego przyjęcia i opublikowania, już dziś wiadomo, że od 2025 roku skończą się zachęty finansowe (np. dotacje) dla samodzielnych urządzeń grzewczych na paliwa kopalne (np. kotłów kondensacyjnych). Dotacje wciąż jednak będą mogły dotyczyć hybrydowych systemów grzewczych [17].

Problemy z wypłatą dotacji w „Czystym Powietrzu”

Program „Czyste Powietrze” cieszył się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem – złożono w nim 217 tys. wniosków, podczas gdy np. w roku 2019 tylko 85 tys. [1]. Jednak przełom roku (2023/2024) przyniósł widmo kryzysu w programie. W znacznym stopniu wyczerpały się środki, którymi dysponował NFOŚiGW. Wiąże się to m.in. ze wstrzymanymi wypłatami z UE na Krajowy Plan Odbudowy. Ministerstwo Środowiska i Klimatu oraz NFOŚiGW pracują nad pozyskaniem środków zarówno na bieżące wypłaty w programie, jak i przywrócenie mu płynności finansowej. 31 stycznia 2024 r. w Ministerstwie rozpoczęły się konsultacje dotyczące usprawnienia programu – w spotkaniu ze stroną rządową uczestniczyli przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Fundacji Instrat, Instytutu Ochrony Środowiska i Polskiego Alarmu Smogowego. Jak poinformowało Ministerstwo, w najbliższym czasie finansowanie programu odbywać się będzie ze środków KPO oraz z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Strona społeczna, m.in. Polski Alarm Smogowy, wskazuje, że relokacja i wydatkowanie pieniędzy z poszczególnych mechanizmów muszą być dobrze przemyślane i dopracowane, choćby po to, żeby spełnić unijne wymagania dotyczące zachowania tych dotacji [18, 19]. Według stanu na 5 lutego 2024 r. uruchamiane są kolejne transze środków umożliwiających pokrycie części zaległości.

W oczekiwaniu na „Mój Prąd” 6.0

Wielu beneficjentów czeka na kolejne rozdanie programu „Mój Prąd”, w ramach którego można uzyskać dotację do montażu w istniejących budynkach jednorodzinnych urządzeń wytwarzających odnawialną energię elektryczną na potrzeby własnych gospodarstw domowych. W zakończonym 14 grudnia 2023 r. piątym naborze wsparcie obejmowało nie tylko mikroinstalacje PV, ale też magazyny energii i ciepła, pompy ciepła, systemy zarządzania energią oraz kolektory słoneczne. Wśród blisko 91 tys. wniosków stosunkowo niewielka część dotyczyła nie tylko mikroinstalacji PV, ale też urządzeń dodatkowych: 17,5% pomp ciepła, a 11% – magazynów energii [20]. Może się to zmienić w kolejnym naborze.

Minister Klimatu i Środowiska wskazywała na perspektywę „dwóch miesięcy” potrzebnych do uruchomienia kolejnego naboru oraz przedstawiła konieczność systemowej poprawy wymagań programu ze względu na problemy z wydajnością sieci elektroenergetycznej oraz odbiorem i przyjęciem całej wytworzonej energii. W tej sytuacji duży nacisk ma być położony na prosumenckie magazyny energii. Podejście to dotyczyć będzie nie tylko programu „Mój Prąd”. Przewidywany jest również program dotacji do przydomowych elektrowni wiatrowych [21]. NFOŚiGW pod koniec stycznia 2024 r. zapowiedział nowy program „Moja elektrownia wiatrowa”, przewidujący dotację do przydomowych instalacji wiatrowych wraz z magazynami energii [22].

„Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie” mają się dobrze

Bez przeszkód realizowane są programy „Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie”. Program „Moje Ciepło” skierowany jest do inwestorów budujących nowe domy i wyposażających je w pompy ciepła dwufunkcyjne lub grzewcze. Bezzwrotne dotacje można uzyskać do nowych pomp ciepła już zamontowanych i odebranych, jeśli koszty kwalifikowane zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Budynek musi mieć podwyższony standard energetyczny – wskaźnik EP ma wynosić maks. 55 kWh/(m2 · rok). Maksymalna wartość dotacji może wynieść 7 tys. zł dla pomp ciepła powietrze/woda lub pomp ciepła powietrze/powietrze – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych oraz 21 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych [23].

31 stycznia 2024 r. zakończył się drugi nabór dla gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Teraz wnioski o bezzwrotne dotacje w gminach, które otrzymały środki z NFOŚiGW, będą mogli składać właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych, najemcy mieszkań z zasobu gminnego oraz małe spółdzielnie mieszkaniowe (budynki liczące 3–7 mieszkań). Dzięki dotacjom „kopciuchy” w budynkach wielorodzinnych można zastąpić efektywnym indywidualnym źródłem ciepła (pompą ciepła, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny o podwyższonym standardzie). Dotacja obejmuje też montaż rekuperacji, wykonanie nowej instalacji grzewczej oraz wymianę stolarki (jeśli towarzyszy ona wymianie źródła ciepła). Możliwe jest także podłączenie do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku. Progi dochodowe w tym programie są takie same jak w programie „Czyste Powietrze”, a dodatkowo intensywność dotacji jest wyższa dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin. Spółdzielnie natomiast będą mogły wnioskować o dotację do mikroinstalacji PV oraz do gruntowej pompy ciepła [24].

Zobacz także: Dofinansowanie na modernizację źródła ciepła w Kozienicach

Fotowoltaika (i inne OZE) dla rolnika

W 2024 roku nadal dostępne są środki na prowadzony w trybie naboru ciągłego program „Agroenergia”, na część 1 – Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii. Jest to program skierowany do rolników, którzy co najmniej od roku przed złożeniem wniosku mają lub dzierżawią gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha i je prowadzą.

Środki z programu „Agroenergia” przeznaczone są na montaż na terenie tych użytków rolnych instalacji PV, turbin wiatrowych, pomp ciepła i towarzyszących magazynów energii. Można uzyskać środki na nową inwestycję (nie na modernizację lub rozbudowę) przeznaczoną na własne potrzeby energetyczne, która nie rozpoczęła się przed zakwalifikowaniem do dofinansowania.

Środki z programu przysługują na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznej PV o łącznej mocy w zakresie od 10 do 50 kW;
 • przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy w zakresie od 10 do 50 kW;
 • „nstalacji hybrydowej łączącej instalację PV lub elektrownię wiatrową z pompą ciepła, z obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego;
 • towarzyszącego magazynu energii (nie można dostać dotacji na sam magazyn energii).

Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść:

 • do 20% wartości kosztów kwalifikowanych i do 15 tys. zł dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW (włącznie);
 • do 13% wartości kosztów kwalifikowanych i do 25 tys. zł dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW (włącznie);
 • dodatkowe 10 tys. zł w przypadku instalacji hybrydowej;
 • do 20% kosztów kwalifikowanych na towarzyszące magazyny energii, jednak nie więcej niż 50% wartości źródła energii. Obowiązkowe jest też zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

Choć dotacji z programu „Agroenergia” nie można łączyć z innymi dotacjami, możliwe jest uzyskanie środków z „Agroenergii” na obsługę gospodarstwa rolnego i niezależnie dotacji z programu „Mój Prąd” na wyposażenie w fotowoltaikę i urządzenia towarzyszące domu jednorodzinnego należącego do rolnika [25].jr

Literatura

1. Program „Czyste Powietrze”, https://czystepowietrze.gov.pl (dostęp: 31.01.2024)

2. Sawicki Bartłomiej, Szymanek Cezary, Paulina Hennig-Kloska: Elektrownia jądrowa musi powstać jak najszybciej, https://energia.rp.pl/atom/art39740181-paulina-hennig-kloska-elektrownia-jadrowa-musi-powstac-jak-najszybciej (dostęp: 31.01.2024)

3. Zapowiedź zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany, https://czystepowietrze.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)

4. ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych

9. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne

10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej

11. PN-EN 14511 Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym

12. PN-EN 14825 Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

13. PN-EN 12102 Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

14. PN-EN 15879-1 Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń. Część 1: Pompy ciepła grunt-woda

15. PN-EN 16147 Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

16. Laboratoria badawcze. Nr akredytacji AB 308, https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20308,podmiot.html (dostęp: 31.01.2024)

17. Dyrektywa EPBD – porozumienie z 7 grudnia 2023 r., https://strefainstalatora.pl/epbd/dyrektywa-epbd-porozumienie-z-7-grudnia-2023-r/ (dostęp: 31.01.2024)

18. Dialog o programie „Czyste Powietrze”, https://www.gov.pl/web/klimat/dialog-o-programie-czyste-powietrze (dostęp: 31.01.2024)

19. Będkowska Anna, Guła: 4 mld złotych na Czyste Powietrze z FENIKSA tylko pogorszy sytuację finansową programu, https://globenergia.pl/gula-4-mld-zlotych-na-czyste-powietrze-z-feniksa-tylko-pogorszy-sytuacje-finansowa-programu (dostęp: 1.02.2024)

20. Mój Prąd, https://mojprad.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)

21. Hennig-Kloska: Mrożenie cen energii to coraz większe obciążenie budżetowe, RMF24, https://www.youtube.com/watch?v=ghR6ea_jlXs (dostęp: 31.01.2024)

22. Konsultacje społeczne programu „Moja elektrownia wiatrowa”, https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/konsultacje-spoleczne-programu-moja-elektrownia-wiatrowa (dostęp: 31.01.2024)

23. Moje Ciepło – Program dofinansowania pomp ciepła, https://mojecieplo.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)

24. Program Ciepłe Mieszkanie, https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie (dostęp: 31.01.2024)

25. Agroenergia. Część 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii (dostęp: 31.01.2024)

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news 100 mln zł z programu FEnIKS na inwestycje w ciepłownictwo

100 mln zł z programu FEnIKS na inwestycje w ciepłownictwo 100 mln zł z programu FEnIKS na inwestycje w ciepłownictwo

Do 31 stycznia 2024 roku potrwa ogłoszony 30 listopada 2023 r. przez NFOŚiGW nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w energooszczędną infrastrukturę ciepłowniczą z programu Fundusze Europejskie na...

Do 31 stycznia 2024 roku potrwa ogłoszony 30 listopada 2023 r. przez NFOŚiGW nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w energooszczędną infrastrukturę ciepłowniczą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Do podziału jest 100 mln zł – dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Redakcja RI news Xylem wspiera Wodociągi Puławskie w rozwiązaniu awarii

Xylem wspiera Wodociągi Puławskie w rozwiązaniu awarii Xylem wspiera Wodociągi Puławskie w rozwiązaniu awarii

8 grudnia 2023 r. w Puławach doszło do poważnej awarii infrastruktury komunalnej. Uszkodzeniu uległ kolektor sanitarny w ulicy Komunalnej. Jego rolą jest odprowadzanie wszystkich ścieków z Aglomeracji...

8 grudnia 2023 r. w Puławach doszło do poważnej awarii infrastruktury komunalnej. Uszkodzeniu uległ kolektor sanitarny w ulicy Komunalnej. Jego rolą jest odprowadzanie wszystkich ścieków z Aglomeracji Puławy do miejskiej oczyszczalni.

Redakcja RI news Porozumienie po COP28

Porozumienie po COP28 Porozumienie po COP28

Tegoroczny szczyt klimatyczny COP28 zakończył się z dobowym opóźnieniem, ale uczestniczące w nim kraje w końcu zdołały uzgodnić ostateczne porozumienie. Zabrakło jednak konkretnych deklaracji.

Tegoroczny szczyt klimatyczny COP28 zakończył się z dobowym opóźnieniem, ale uczestniczące w nim kraje w końcu zdołały uzgodnić ostateczne porozumienie. Zabrakło jednak konkretnych deklaracji.

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 12/23

Subiektywny przegląd wydarzeń 12/23 Subiektywny przegląd wydarzeń 12/23

Ostatnie tygodnie przyniosły sporo ważnych informacji. W OPEC Rosjanie i Saudyjczycy wzywali do redukcji wydobycia ropy w celu wywołania wzrostu jej cen. Postulaty te jak na razie nie doczekały się realizacji...

Ostatnie tygodnie przyniosły sporo ważnych informacji. W OPEC Rosjanie i Saudyjczycy wzywali do redukcji wydobycia ropy w celu wywołania wzrostu jej cen. Postulaty te jak na razie nie doczekały się realizacji i ropa wciąż jest tania, co szczególnie uwiera Rosję potrzebującą środków na kontynuowanie działań wojennych. Z kolei podczas rozpoczęcia szczytu COP28 Zjednoczone Emiraty Arabskie zadeklarowały plan działania na rzecz realizacji porozumienia paryskiego w celu przyspieszenia transformacji energetycznej,...

Redakcja RI news Dwa i pół roku działania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dwa i pół roku działania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Dwa i pół roku działania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w całym kraju, stworzona w celu poprawy jakości powietrza. Pod koniec 2023 r. zakończyły prace...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w całym kraju, stworzona w celu poprawy jakości powietrza. Pod koniec 2023 r. zakończyły prace nad budową systemu. 14 grudnia 2023 r. odbyła się w GUNB konferencja podsumowująca działanie CEEB.

mat. pras. news Jak wyliczyć ślad węglowy? Potrzebne są regulacje

Jak wyliczyć ślad węglowy? Potrzebne są regulacje Jak wyliczyć ślad węglowy? Potrzebne są regulacje

W 2024 roku powiększy się grono firm, które mają obowiązek składać raport dotyczący zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko. Wyzwaniem okazuje się nie tylko dobrze przygotowana strategia działań...

W 2024 roku powiększy się grono firm, które mają obowiązek składać raport dotyczący zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko. Wyzwaniem okazuje się nie tylko dobrze przygotowana strategia działań pokazujących realny wpływ na ograniczenie emisji CO2, ale i pozyskanie danych dotyczących śladu węglowego. Specjaliści upominają się także o regulacje w tym zakresie.

Waldemar Joniec news O nowych rozwiązaniach i efektywności instalacji HVAC

O nowych rozwiązaniach i efektywności instalacji HVAC O nowych rozwiązaniach i efektywności instalacji HVAC

To temat przewodni III Konferencji NaukowoTechnicznej „Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarka ciepłownicza i wentylacyjna”, którą zorganizował Beskidzki Oddział PZITS w BielskuBiałej....

To temat przewodni III Konferencji NaukowoTechnicznej „Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarka ciepłownicza i wentylacyjna”, którą zorganizował Beskidzki Oddział PZITS w BielskuBiałej. Podczas spotkania nie tylko zaprezentowano nowe rozwiązania inżynierskie, ale też nawiązano i wzmocniono więzi między wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, zwłaszcza tymi dopiero wchodzącymi na rynek pracy.

Waldemar Joniec news Jakość powietrza wewnętrznego

Jakość powietrza wewnętrznego Jakość powietrza wewnętrznego

Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” organizowana przez zespół Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej przyciąga specjalistów z różnych branż i dyscyplin....

Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” organizowana przez zespół Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej przyciąga specjalistów z różnych branż i dyscyplin. W tym roku (23–24 listopada) eksperci od projektowania, budowy oraz eksploatacji budynków, a także reprezentanci środowisk związanych z ochroną zdrowia dzielili się najnowszą wiedzą i dyskutowali o znaczeniu wentylacji dla zdrowia ludzi i jakości pracy, życia, a nawet snu. Dyskutowano także o zapobieganiu...

Waldemar Joniec news IV Warsztaty PZITS

IV Warsztaty PZITS IV Warsztaty PZITS

Tegoroczne warsztaty po raz kolejny udowodniły, że można i warto dzielić się wiedzą. Pokazały, że naturalnym etapem kariery zawodowej jest nie tylko edukacja własna, ale i uczenie innych, przekazywanie...

Tegoroczne warsztaty po raz kolejny udowodniły, że można i warto dzielić się wiedzą. Pokazały, że naturalnym etapem kariery zawodowej jest nie tylko edukacja własna, ale i uczenie innych, przekazywanie informacji młodym inżynierom i technikom.

mat. pras. news Ekologiczne ogrzewanie c.w.u. we wspólnocie mieszkaniowej w Wejherowie

Ekologiczne ogrzewanie c.w.u. we wspólnocie mieszkaniowej w Wejherowie Ekologiczne ogrzewanie c.w.u. we wspólnocie mieszkaniowej w Wejherowie

Dostarczanie c.w.u. w spółdzielniach mieszkaniowych to temat, który nie tylko dotyczy komfortu mieszkańców, ale również ma istotny wpływ na koszty eksploatacji budynków. W dzisiejszych czasach efektywność...

Dostarczanie c.w.u. w spółdzielniach mieszkaniowych to temat, który nie tylko dotyczy komfortu mieszkańców, ale również ma istotny wpływ na koszty eksploatacji budynków. W dzisiejszych czasach efektywność energetyczna staje się coraz ważniejszym aspektem życia społecznego. Wiele spółdzielni decyduje się na rewitalizację swoich systemów grzewczych. Jedną z nich jest wspólnota w Wejherowie, która zainwestowała w urządzenia Termet.

Redakcja RI news Targi Grupy SBS 2024

Targi Grupy SBS 2024 Targi Grupy SBS 2024

W dniach 21-22 maja 2024 r. w Strykowie k. Łodzi odbędzie się 9. edycja Targów Grupy SBS, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez branży instalacyjnej, sanitarnej i grzewczej skierowanych wyłącznie...

W dniach 21-22 maja 2024 r. w Strykowie k. Łodzi odbędzie się 9. edycja Targów Grupy SBS, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez branży instalacyjnej, sanitarnej i grzewczej skierowanych wyłącznie do profesjonalistów.

Redakcja RI news Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”

Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko” Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”

Politechnika Warszawska organizuje konkurs dla uczniów szkół średnich i techników, w którym można zdobyć indeks Politechniki Warszawskiej. Na zgłoszenia jest czas do końca kwietnia 2024 r. Tematem bieżącej...

Politechnika Warszawska organizuje konkurs dla uczniów szkół średnich i techników, w którym można zdobyć indeks Politechniki Warszawskiej. Na zgłoszenia jest czas do końca kwietnia 2024 r. Tematem bieżącej edycji jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

Redakcja RI news AFRISO zmienia system identyfikacji wizualnej

AFRISO zmienia system identyfikacji wizualnej AFRISO zmienia system identyfikacji wizualnej

W ramach, pierwszego od ponad dekady, rebrandingu AFRISO zmienia identyfikację wizualną opakowań, materiałów drukowanych oraz grafik online. Nowa odsłona marki i zmiana systemu identyfikacji wizualnej...

W ramach, pierwszego od ponad dekady, rebrandingu AFRISO zmienia identyfikację wizualną opakowań, materiałów drukowanych oraz grafik online. Nowa odsłona marki i zmiana systemu identyfikacji wizualnej służy odświeżeniu brandu, ale także zaakcentowaniu nowego modelu relacji z branżą instalacyjną, w którym firma działa od dłuższego czasu. „Zawsze koło Was” – to hasło przewodnie towarzyszącej zmianom kampanii promocyjnej.

Janusz Starościk news Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD – porozumienie polityczne

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD – porozumienie polityczne Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD – porozumienie polityczne

Ostateczna wersja tekstu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została przekazana przez Radę po osiągnięciu porozumienia politycznego w pierwszej połowie grudnia. Zawiera wszystkie...

Ostateczna wersja tekstu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została przekazana przez Radę po osiągnięciu porozumienia politycznego w pierwszej połowie grudnia. Zawiera wszystkie główne postanowienia, na których potwierdzenie czekała branża.

mat. pras. news Kaskada kotłów De Dietrich w zajezdni MZK w Pabianicach

Kaskada kotłów De Dietrich w zajezdni MZK w Pabianicach Kaskada kotłów De Dietrich w zajezdni MZK w Pabianicach

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Pabianicach od kilku miesięcy korzysta z nowego rozwiązania w dziedzinie ogrzewania. Wysłużone kotły węglowe zamienione zostały na kaskadę kotłów kondensacyjnych marki...

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Pabianicach od kilku miesięcy korzysta z nowego rozwiązania w dziedzinie ogrzewania. Wysłużone kotły węglowe zamienione zostały na kaskadę kotłów kondensacyjnych marki De Dietrich.

Sławomir Stolarski Narzędzia branżowe, czyli efektywne i bezpieczne unowocześnienia dla firm serwisowych i instalacyjnych

Narzędzia branżowe, czyli efektywne i bezpieczne unowocześnienia dla firm serwisowych i instalacyjnych Narzędzia branżowe, czyli efektywne i bezpieczne unowocześnienia dla firm serwisowych i instalacyjnych

Rosnąca popularność narzędzi cyfrowych przynosi wiele pozytywnych zmian także w branży instalacyjnej. Jednak korzystanie z aplikacji nieprzeznaczonych do użytku biznesowego może szybko zakończyć ten pozytywny...

Rosnąca popularność narzędzi cyfrowych przynosi wiele pozytywnych zmian także w branży instalacyjnej. Jednak korzystanie z aplikacji nieprzeznaczonych do użytku biznesowego może szybko zakończyć ten pozytywny trend. Brak odpowiednich zabezpieczeń czy zgodności z wymaganiami prawa rodzi niebezpieczeństwa, o których wiele firm zdaje się zapominać. O czym dokładnie mowa i jak temu zaradzić?

Redakcja RI news Nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej: neutralność klimatyczna

Nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej: neutralność klimatyczna Nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej: neutralność klimatyczna

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Jak się do tego przygotować i skutecznie wdrożyć „zielone rozwiązania”? M.in. tego będą uczyć się osoby, które...

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Jak się do tego przygotować i skutecznie wdrożyć „zielone rozwiązania”? M.in. tego będą uczyć się osoby, które wybiorą studia na nowym kierunku na Wydziale Inżynierii Środowiska wrocławskiej uczelni.

Zapowiedź zmian w programie „Czyste Powietrze”

Zapowiedź zmian w programie „Czyste Powietrze” Zapowiedź zmian w programie „Czyste Powietrze”

W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych...

W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego,...

Redakcja RI news Na 30-lecie Rynku Instalacyjnego

Na 30-lecie Rynku Instalacyjnego Na 30-lecie Rynku Instalacyjnego

Jak obecnie wygląda nasze czasopismo i jaki ma charakter, wie każdy Czytelnik. Proponujemy jednak Państwu małą podróż w czasie, nie tyle w celu wskazania zmian cieszących oko, ile przypomnienia, z jakimi...

Jak obecnie wygląda nasze czasopismo i jaki ma charakter, wie każdy Czytelnik. Proponujemy jednak Państwu małą podróż w czasie, nie tyle w celu wskazania zmian cieszących oko, ile przypomnienia, z jakimi wyzwaniami dla kraju i branży budowlanoinstalacyjnej mieliśmy do czynienia w ostatnich trzech dekadach, zależnych m.in. od polityki i gospodarki, sytuacji globalnej i wydarzeń lokalnych.

Redakcja RI news Wezwanie do szybszych działań

Wezwanie do szybszych działań Wezwanie do szybszych działań

Drugie wydanie EU Buildings Climate Tracker (EU BCT) – unijnego narzędzia do monitorowania budynków – wskazuje, że Unia Europejska zbyt wolno zmierza w kierunku neutralności klimatycznej. Aby osiągnąć...

Drugie wydanie EU Buildings Climate Tracker (EU BCT) – unijnego narzędzia do monitorowania budynków – wskazuje, że Unia Europejska zbyt wolno zmierza w kierunku neutralności klimatycznej. Aby osiągnąć swoje cele na rok 2050, UE musi znacznie przyspieszyć tempo dekarbonizacji budynków.

Redakcja RI news Rekordowe zapotrzebowanie na energię w Polsce

Rekordowe zapotrzebowanie na energię w Polsce Rekordowe zapotrzebowanie na energię w Polsce

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 10 zapotrzebowanie na moc w polskim systemie elektroenergetycznym osiągnęło rekordowy poziom. W porównaniu do poprzedniego rekordu sprzed 3 lat było wyższe o niemal...

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 10 zapotrzebowanie na moc w polskim systemie elektroenergetycznym osiągnęło rekordowy poziom. W porównaniu do poprzedniego rekordu sprzed 3 lat było wyższe o niemal 0,8 GW.

news 45 mln zł dofinansowania na energię cieplną z OZE w Radomsku

45 mln zł dofinansowania na energię cieplną z OZE w Radomsku 45 mln zł dofinansowania na energię cieplną z OZE w Radomsku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Ciepłownictwo powiatowe dofinansuje budowę ciepłowni miejskiej z kotłem wodnym zasilanym biomasą o mocy 12,5 MWt....

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Ciepłownictwo powiatowe dofinansuje budowę ciepłowni miejskiej z kotłem wodnym zasilanym biomasą o mocy 12,5 MWt. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 55 725 765 zł.

Redakcja RI news Pompy ciepła jedną z 10 przełomowych technologii 2024 roku

Pompy ciepła jedną z 10 przełomowych technologii 2024 roku Pompy ciepła jedną z 10 przełomowych technologii 2024 roku

Magazyn MIT Technology Review przygotował listę 10 przełomowych technologii 2024 roku, mających największy realny wpływ na świat, i uznał pompy ciepła za jedną z nich. Większość pozycji na tej liście,...

Magazyn MIT Technology Review przygotował listę 10 przełomowych technologii 2024 roku, mających największy realny wpływ na świat, i uznał pompy ciepła za jedną z nich. Większość pozycji na tej liście, co nie dziwi, zajęły technologie z branży informatycznej. W obszarze energii, oprócz pomp ciepła, wskazano jeszcze dwie przełomowe technologie: superwydajne ogniwa słoneczne oraz zaawansowane systemy geotermalne.

Redakcja RI news Targi GREENPOWER 2024

Targi GREENPOWER 2024 Targi GREENPOWER 2024

Międzynarodowe Targi Energetyki Odnawialnej GREENPOWER odbędą się w dniach 23-25 kwietnia w Poznaniu. Targi są częścią Wielkiego Bloku Targowego wraz z Targami Instalacyjnymi INSTALACJE, Targami Energetyki...

Międzynarodowe Targi Energetyki Odnawialnej GREENPOWER odbędą się w dniach 23-25 kwietnia w Poznaniu. Targi są częścią Wielkiego Bloku Targowego wraz z Targami Instalacyjnymi INSTALACJE, Targami Energetyki EXPOPOWER, a także Targami Zabezpieczeń SECUREX I Targami Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.