RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Efektywne źródła ciepła – wybrane programy dotacyjne 2024

Efektywne źródła ciepła – wybrane programy dotacyjne 2024. Fot. Unsplash

Efektywne źródła ciepła – wybrane programy dotacyjne 2024. Fot. Unsplash

W 2024 roku dostępne są programy dotacyjne, które umożliwiają odbiorcom końcowym wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, a także wspierają zakup urządzeń do nowych domów lub dodanie do istniejących instalacji rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie OZE.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda,...

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda, Big Aquarea serii M. Posunięcie to podkreśla ambicje firmy dotyczące rozwoju na europejskim rynku ogrzewania i klimatyzacji.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024 Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu...

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu technologii o wysokiej efektywności energetycznej, które poza niskim poziomem emisji bezpośredniej, dzięki zastosowaniu czynników naturalnych lub o niskim GWP, będą również źródłem niskiej emisji pośredniej. W Schiessl Polska nadchodzące zmiany traktujemy jako kolejne wyzwanie i doskonałą...

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy,...

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy, inteligentny system pompowy, stworzony w nowoczesnej technologii, aby służyć z maksymalną wydajnością i bezpieczeństwem budynkom komercyjnym takim jak apartamentowce, hotele średniej wielkości czy szpitale.

W artykule:

• „Czyste Powietrze” – tylko przebadane pompy ciepła

• Kotły na biomasę w programie „Czyste Powietrze”

Ostatni rok z dotacjami do kotłów na paliwa kopalne

Problemy z wypłatą dotacji w „Czystym Powietrzu”

W oczekiwaniu na „Mój Prąd” 6.0

„Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie” mają się dobrze

Fotowoltaika (i inne OZE) dla rolnika

 

Największą popularnością cieszy się program bezzwrotnych dotacji „Czyste Powietrze”, skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, mający prowadzić do zmniejszenia niskiej emisji i zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Beneficjenci tego programu mogą otrzymać dofinansowanie na rozwiązania z zakresu docieplenia budynku i wymiany źródła ciepła wraz z modernizacją co i c.w.u., montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji PV. Program podzielony jest na trzy części, w których wysokość i intensywność dofinansowania zależy od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową (głęboką) termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu, wynoszą (stan na 31 stycznia 2024 r.):

 • 66 tys. zł dla poziomu podstawowego (roczny dochód wnioskodawcy do 135 tys. zł),
 • 99 tys. zł dla poziomu podwyższonego (dochód maksymalny na osobę do 1894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 2651 zł dla gospodarstw jednoosobowych),
 • 135 tys. zł dla poziomu najwyższego (dochód maksymalny na osobę do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych).

Warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego (na który również można uzyskać dotację) oraz pełna realizacja wskazanego w audycie wariantu przedsięwzięcia, który gwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku o min. 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2 rok) [1].

Jak podkreślają zarówno minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, jak i przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program „Czyste Powietrze” czekają w 2024 roku gruntowne zmiany. Ich celem jest zwiększenie skuteczności programu i wyeliminowanie sytuacji, w których do beneficjentów trafiają urządzenia kiepskiej jakości, a modernizacja przeprowadzana jest w taki sposób, że nie zwiększa efektywności energetycznej budynków [2, 3].

Minister klimatu podkreśliła, że montaż pomp ciepła w domach energochłonnych, które nie zostały poddane termomodernizacji, naraża obywateli na wysokie koszty. Dlatego w programie ma się pojawić wymóg odpowiedniego zakresu prac. Minister zapowiedziała także, że: Będziemy chcieli dotrzeć do osób, które zainstalowały te nieefektywne pompy ciepła w domach bez termomodernizacji, by wspólnie z nimi rozwiązać problemy wysokich rachunków [2].

„Czyste Powietrze” – tylko przebadane pompy ciepła

Na początku 2024 r. ukazał się ważny komunikat NFOŚiGW. Od 1 kwietnia 2024 r. dofinansowanie z programu będzie można uzyskać tylko na pompy ciepła o potwierdzonej jakości [3]. W praktyce oznacza to przyznanie dotacji wyłącznie do zakupu pomp ciepła, które będą wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) prowadzoną na zlecenie NFOŚiGW przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Pompy ciepła wpisane na tę listę będą także musiały spełnić dodatkowy warunek. Muszą mieć dokument z badań potwierdzających ich zgodność z wymogami odpowiednich rozporządzeń UE, przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących [4], znajdującym się na terenie UE lub EFTA. Dla każdego rodzaju pompy ciepła laboratoria muszą prowadzić badania akredytowane zgodnie z określonymi normami (por. tabela). Nowe wymagania zamieszczone zostaną w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do dokumentacji programu „Czyste Powietrze”.

„Uszczelnienie” listy ZUM oznacza nie tylko wymaganie raportu z badań w przypadku wpisywania na listę nowych urządzeń, ale także dodanie raportów z badań do już istniejących wpisów. W okresie przejściowym (do 1 kwietnia 2024 r.) IOŚ-PIB będzie uzupełniał wpisy na listę na podstawie raportów z badań dostarczanych przez producentów [3].

W Polsce istnieje jedno laboratorium spełniające wszystkie wymogi określone w komunikacie NFOŚiGW, tj. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. – Laboratorium Urządzeń Chłodniczych (akredytacja PCA nr AB 308 ważna do 2027 r.) [16]. Badania można też przeprowadzić w blisko 20 laboratoriach w krajach UE i EFTA (najwięcej jest ich w Niemczech).

NFOŚiGW podkreśla, że nowe wymagania powstały w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną [3]. Minister klimatu i środowiska wskazała także, że występowanie o dotacje do nieefektywnych pomp ciepła może podważyć zaufanie obywateli do państwa i programu [2].

procedury badawcze czyste powietrze

Procedury badawcze dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła, wymagane od 1 kwietnia 2024 r. w programie „Czyste Powietrze” 

Kotły na biomasę w programie „Czyste Powietrze”

Od 1 lipca 2023 r. w programie dotowane są wyłącznie kotły na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych (≤ 20 mg/m3) dla budynku podłączonego do sieci dystrybucji gazu [1]. Kotłów na pellet drzewny i zgazowujących drewno mają także dotyczyć nowe wymogi, zapowiedziane przez NFOŚiGW na początku 2024 roku. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązywać będzie wybór urządzeń wpisanych na listę ZUM [3].

Ostatni rok z dotacjami do kotłów na paliwa kopalne

Ważna zmiana wiąże się także z nowelizacją dyrektywy EPBD (w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). 7 grudnia 2023 r. Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły w tej sprawie robocze porozumienie. Choć dokument wymaga formalnego przyjęcia i opublikowania, już dziś wiadomo, że od 2025 roku skończą się zachęty finansowe (np. dotacje) dla samodzielnych urządzeń grzewczych na paliwa kopalne (np. kotłów kondensacyjnych). Dotacje wciąż jednak będą mogły dotyczyć hybrydowych systemów grzewczych [17].

Problemy z wypłatą dotacji w „Czystym Powietrzu”

Program „Czyste Powietrze” cieszył się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem – złożono w nim 217 tys. wniosków, podczas gdy np. w roku 2019 tylko 85 tys. [1]. Jednak przełom roku (2023/2024) przyniósł widmo kryzysu w programie. W znacznym stopniu wyczerpały się środki, którymi dysponował NFOŚiGW. Wiąże się to m.in. ze wstrzymanymi wypłatami z UE na Krajowy Plan Odbudowy. Ministerstwo Środowiska i Klimatu oraz NFOŚiGW pracują nad pozyskaniem środków zarówno na bieżące wypłaty w programie, jak i przywrócenie mu płynności finansowej. 31 stycznia 2024 r. w Ministerstwie rozpoczęły się konsultacje dotyczące usprawnienia programu – w spotkaniu ze stroną rządową uczestniczyli przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Fundacji Instrat, Instytutu Ochrony Środowiska i Polskiego Alarmu Smogowego. Jak poinformowało Ministerstwo, w najbliższym czasie finansowanie programu odbywać się będzie ze środków KPO oraz z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Strona społeczna, m.in. Polski Alarm Smogowy, wskazuje, że relokacja i wydatkowanie pieniędzy z poszczególnych mechanizmów muszą być dobrze przemyślane i dopracowane, choćby po to, żeby spełnić unijne wymagania dotyczące zachowania tych dotacji [18, 19]. Według stanu na 5 lutego 2024 r. uruchamiane są kolejne transze środków umożliwiających pokrycie części zaległości.

W oczekiwaniu na „Mój Prąd” 6.0

Wielu beneficjentów czeka na kolejne rozdanie programu „Mój Prąd”, w ramach którego można uzyskać dotację do montażu w istniejących budynkach jednorodzinnych urządzeń wytwarzających odnawialną energię elektryczną na potrzeby własnych gospodarstw domowych. W zakończonym 14 grudnia 2023 r. piątym naborze wsparcie obejmowało nie tylko mikroinstalacje PV, ale też magazyny energii i ciepła, pompy ciepła, systemy zarządzania energią oraz kolektory słoneczne. Wśród blisko 91 tys. wniosków stosunkowo niewielka część dotyczyła nie tylko mikroinstalacji PV, ale też urządzeń dodatkowych: 17,5% pomp ciepła, a 11% – magazynów energii [20]. Może się to zmienić w kolejnym naborze.

Minister Klimatu i Środowiska wskazywała na perspektywę „dwóch miesięcy” potrzebnych do uruchomienia kolejnego naboru oraz przedstawiła konieczność systemowej poprawy wymagań programu ze względu na problemy z wydajnością sieci elektroenergetycznej oraz odbiorem i przyjęciem całej wytworzonej energii. W tej sytuacji duży nacisk ma być położony na prosumenckie magazyny energii. Podejście to dotyczyć będzie nie tylko programu „Mój Prąd”. Przewidywany jest również program dotacji do przydomowych elektrowni wiatrowych [21]. NFOŚiGW pod koniec stycznia 2024 r. zapowiedział nowy program „Moja elektrownia wiatrowa”, przewidujący dotację do przydomowych instalacji wiatrowych wraz z magazynami energii [22].

„Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie” mają się dobrze

Bez przeszkód realizowane są programy „Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie”. Program „Moje Ciepło” skierowany jest do inwestorów budujących nowe domy i wyposażających je w pompy ciepła dwufunkcyjne lub grzewcze. Bezzwrotne dotacje można uzyskać do nowych pomp ciepła już zamontowanych i odebranych, jeśli koszty kwalifikowane zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Budynek musi mieć podwyższony standard energetyczny – wskaźnik EP ma wynosić maks. 55 kWh/(m2 · rok). Maksymalna wartość dotacji może wynieść 7 tys. zł dla pomp ciepła powietrze/woda lub pomp ciepła powietrze/powietrze – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych oraz 21 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych [23].

31 stycznia 2024 r. zakończył się drugi nabór dla gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Teraz wnioski o bezzwrotne dotacje w gminach, które otrzymały środki z NFOŚiGW, będą mogli składać właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych, najemcy mieszkań z zasobu gminnego oraz małe spółdzielnie mieszkaniowe (budynki liczące 3–7 mieszkań). Dzięki dotacjom „kopciuchy” w budynkach wielorodzinnych można zastąpić efektywnym indywidualnym źródłem ciepła (pompą ciepła, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny o podwyższonym standardzie). Dotacja obejmuje też montaż rekuperacji, wykonanie nowej instalacji grzewczej oraz wymianę stolarki (jeśli towarzyszy ona wymianie źródła ciepła). Możliwe jest także podłączenie do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku. Progi dochodowe w tym programie są takie same jak w programie „Czyste Powietrze”, a dodatkowo intensywność dotacji jest wyższa dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin. Spółdzielnie natomiast będą mogły wnioskować o dotację do mikroinstalacji PV oraz do gruntowej pompy ciepła [24].

Zobacz także: Dofinansowanie na modernizację źródła ciepła w Kozienicach

Fotowoltaika (i inne OZE) dla rolnika

W 2024 roku nadal dostępne są środki na prowadzony w trybie naboru ciągłego program „Agroenergia”, na część 1 – Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii. Jest to program skierowany do rolników, którzy co najmniej od roku przed złożeniem wniosku mają lub dzierżawią gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha i je prowadzą.

Środki z programu „Agroenergia” przeznaczone są na montaż na terenie tych użytków rolnych instalacji PV, turbin wiatrowych, pomp ciepła i towarzyszących magazynów energii. Można uzyskać środki na nową inwestycję (nie na modernizację lub rozbudowę) przeznaczoną na własne potrzeby energetyczne, która nie rozpoczęła się przed zakwalifikowaniem do dofinansowania.

Środki z programu przysługują na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznej PV o łącznej mocy w zakresie od 10 do 50 kW;
 • przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy w zakresie od 10 do 50 kW;
 • „nstalacji hybrydowej łączącej instalację PV lub elektrownię wiatrową z pompą ciepła, z obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego;
 • towarzyszącego magazynu energii (nie można dostać dotacji na sam magazyn energii).

Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść:

 • do 20% wartości kosztów kwalifikowanych i do 15 tys. zł dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW (włącznie);
 • do 13% wartości kosztów kwalifikowanych i do 25 tys. zł dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW (włącznie);
 • dodatkowe 10 tys. zł w przypadku instalacji hybrydowej;
 • do 20% kosztów kwalifikowanych na towarzyszące magazyny energii, jednak nie więcej niż 50% wartości źródła energii. Obowiązkowe jest też zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

Choć dotacji z programu „Agroenergia” nie można łączyć z innymi dotacjami, możliwe jest uzyskanie środków z „Agroenergii” na obsługę gospodarstwa rolnego i niezależnie dotacji z programu „Mój Prąd” na wyposażenie w fotowoltaikę i urządzenia towarzyszące domu jednorodzinnego należącego do rolnika [25].jr

Literatura

1. Program „Czyste Powietrze”, https://czystepowietrze.gov.pl (dostęp: 31.01.2024)

2. Sawicki Bartłomiej, Szymanek Cezary, Paulina Hennig-Kloska: Elektrownia jądrowa musi powstać jak najszybciej, https://energia.rp.pl/atom/art39740181-paulina-hennig-kloska-elektrownia-jadrowa-musi-powstac-jak-najszybciej (dostęp: 31.01.2024)

3. Zapowiedź zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany, https://czystepowietrze.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)

4. ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych

9. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne

10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej

11. PN-EN 14511 Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym

12. PN-EN 14825 Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

13. PN-EN 12102 Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

14. PN-EN 15879-1 Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń. Część 1: Pompy ciepła grunt-woda

15. PN-EN 16147 Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

16. Laboratoria badawcze. Nr akredytacji AB 308, https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20308,podmiot.html (dostęp: 31.01.2024)

17. Dyrektywa EPBD – porozumienie z 7 grudnia 2023 r., https://strefainstalatora.pl/epbd/dyrektywa-epbd-porozumienie-z-7-grudnia-2023-r/ (dostęp: 31.01.2024)

18. Dialog o programie „Czyste Powietrze”, https://www.gov.pl/web/klimat/dialog-o-programie-czyste-powietrze (dostęp: 31.01.2024)

19. Będkowska Anna, Guła: 4 mld złotych na Czyste Powietrze z FENIKSA tylko pogorszy sytuację finansową programu, https://globenergia.pl/gula-4-mld-zlotych-na-czyste-powietrze-z-feniksa-tylko-pogorszy-sytuacje-finansowa-programu (dostęp: 1.02.2024)

20. Mój Prąd, https://mojprad.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)

21. Hennig-Kloska: Mrożenie cen energii to coraz większe obciążenie budżetowe, RMF24, https://www.youtube.com/watch?v=ghR6ea_jlXs (dostęp: 31.01.2024)

22. Konsultacje społeczne programu „Moja elektrownia wiatrowa”, https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/konsultacje-spoleczne-programu-moja-elektrownia-wiatrowa (dostęp: 31.01.2024)

23. Moje Ciepło – Program dofinansowania pomp ciepła, https://mojecieplo.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)

24. Program Ciepłe Mieszkanie, https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie (dostęp: 31.01.2024)

25. Agroenergia. Część 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii (dostęp: 31.01.2024)

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Webinarium „Wody opadowe odprowadzane do ziemi”

Webinarium „Wody opadowe odprowadzane do ziemi” Webinarium „Wody opadowe odprowadzane do ziemi”

Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji PZITS organizuje 23 kwietnia o godzinie 10:00 webinarium na temat: Wody opadowe odprowadzane do ziemi.

Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji PZITS organizuje 23 kwietnia o godzinie 10:00 webinarium na temat: Wody opadowe odprowadzane do ziemi.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Nowy cennik klimatyzatorów Hisense! Nowy cennik klimatyzatorów Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

Jeszcze niższe ceny na klimatyzatory Hisense!

Redakcja RI news Grupy podmieszania firmy Taconova do rozdzielaczy obiegów grzewczych

Grupy podmieszania firmy Taconova do rozdzielaczy obiegów grzewczych Grupy podmieszania firmy Taconova do rozdzielaczy obiegów grzewczych

Firma Taconova specjalizuje się m.in. w ogrzewaniu płaszczyznowym. W ofercie znajdują się optymalnie dopasowane komponenty, zapewniające efektywną pracę systemu. Należą do nich grupy podmieszania, które...

Firma Taconova specjalizuje się m.in. w ogrzewaniu płaszczyznowym. W ofercie znajdują się optymalnie dopasowane komponenty, zapewniające efektywną pracę systemu. Należą do nich grupy podmieszania, które zasilają rozdzielacze obiegów grzewczych wymaganym strumieniem objętości, a jednocześnie regulują i kontrolują temperaturę na zasilaniu.

Redakcja RI news Konferencja techniczna branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania”

Konferencja techniczna branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania” Konferencja techniczna branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania”

Konferencja branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania” odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 r. w Hotelu Lipowy Most w sercu Puszczy Knyszyńskiej, na Podlasiu. To spotkanie praktyków branży wod-kan, pracowników...

Konferencja branży wod-kan „Wyzwania i rozwiązania” odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 r. w Hotelu Lipowy Most w sercu Puszczy Knyszyńskiej, na Podlasiu. To spotkanie praktyków branży wod-kan, pracowników nauki i dostawców rozwiązań.

Redakcja RI news XVI Edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

XVI Edycja Krajowego Konkursu Energetycznego XVI Edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

Ruszyła kolejna edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii!”. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Świadomi Klimatu i Politechnika Śląska. Przewodnictwo...

Ruszyła kolejna edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii!”. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Świadomi Klimatu i Politechnika Śląska. Przewodnictwo Jury i nadzór merytoryczny sprawuje prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej. Autorką projektu jest dr Halina Rechul.

jr news Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej

Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej Obuwie dla wykonawców branży sanitarnej

Podkreślając znaczenie prawidłowego wykonawstwa i nadzoru budowlanego dla przyszłego funkcjonowania instalacji sanitarnych i grzewczych, warto zwracać uwagę także na komfort, higienę i bezpieczeństwo osób...

Podkreślając znaczenie prawidłowego wykonawstwa i nadzoru budowlanego dla przyszłego funkcjonowania instalacji sanitarnych i grzewczych, warto zwracać uwagę także na komfort, higienę i bezpieczeństwo osób pracujących na budowie. Kluczową rolę odgrywa odpowiednio dobrana odzież robocza i ochronna, a zaczynając od podstaw – właściwe obuwie.

Redakcja RI news Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”.

Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”. Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”.

Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego” odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Konferencja „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego” odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Redakcja RI news IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Dekarbonizacja w gazownictwie”

IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Dekarbonizacja w gazownictwie” IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Dekarbonizacja w gazownictwie”

W dniach 10-12 czerwca 2024 r. w Łodzi odbędzie się IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Tematem przewodnim będzie „Dekarbonizacja w gazownictwie”.

W dniach 10-12 czerwca 2024 r. w Łodzi odbędzie się IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Tematem przewodnim będzie „Dekarbonizacja w gazownictwie”.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290 Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie...

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

mat. pras. news Jak ograniczać zużycie wody w instalacji?

Jak ograniczać zużycie wody w instalacji? Jak ograniczać zużycie wody w instalacji?

Dostęp do wody jest często uznawany za podstawowe prawo, oczywistą normę w domach na całym świecie. Jednakże, zmagamy się z wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania tę podstawową potrzebę. Według...

Dostęp do wody jest często uznawany za podstawowe prawo, oczywistą normę w domach na całym świecie. Jednakże, zmagamy się z wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania tę podstawową potrzebę. Według danych podanych przez ONZ zapotrzebowanie na wodę pitną do końca tej dekady wyprzedzi jej dostępność o 40%. Co więcej, obserwujemy kraje, gdzie konsumpcja wody jest wielokrotnie wyższa niż zdolności do jej odnowienia – w niektórych przypadkach różnica ta sięga aż 38-krotności.

Redakcja RI news XII KONGRES PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”

XII KONGRES PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych” XII KONGRES PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”

13 czerwca 2024 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pt.: „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. XII Kongres będzie szczególnie ważnym...

13 czerwca 2024 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pt.: „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. XII Kongres będzie szczególnie ważnym momentem w 13-letniej historii stowarzyszenia i historii pomp ciepła w Polsce.

Redakcja RI news Webinarium „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia”

Webinarium „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia” Webinarium „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia”

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa 8 maja 2024 r. organizuje bezpłatne webinarium: „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego...

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa 8 maja 2024 r. organizuje bezpłatne webinarium: „Nowa dyrektywa EPBD – główne zmiany, implementacja do prawa krajowego, współczynnik globalnego ocieplenia”.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Redakcja RI news II Kongres Energetyki Rozproszonej

II Kongres Energetyki Rozproszonej II Kongres Energetyki Rozproszonej

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 28-30 października 2024 r. w Krakowie. To wydarzenie gromadzące liderów administracji centralnej i samorządowej, naukowców, przedsiębiorców, członków...

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 28-30 października 2024 r. w Krakowie. To wydarzenie gromadzące liderów administracji centralnej i samorządowej, naukowców, przedsiębiorców, członków izb gospodarczych, aktywistów organizacji pozarządowych oraz prosumentów.

Redakcja RI news Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy program wsparcia „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”, który pomoże odchodzić od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie....

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy program wsparcia „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”, który pomoże odchodzić od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie. Obecnie na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40% węgla, głównie miału. Budżet nowego programu, który rusza 16 kwietnia, to 2 mld zł, przeznaczone na wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii dla samorządów i przedsiębiorców.

Redakcja RI news Ranking aktywnych gmin w programie „Czyste Powietrze”

Ranking aktywnych gmin w programie „Czyste Powietrze” Ranking aktywnych gmin w programie „Czyste Powietrze”

Ranking najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” od początku jego funkcjonowania, zaprezentowany przez Polski Alarm Antysmogowy, pokazuje, jak aktywna postawa samorządów i wymiana starych...

Ranking najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” od początku jego funkcjonowania, zaprezentowany przez Polski Alarm Antysmogowy, pokazuje, jak aktywna postawa samorządów i wymiana starych kotłów i pieców węglowych wpływa na poprawę jakości powietrza. Spośród prawie dwóch i pół tysiąca gmin najwięcej wniosków o dofinansowanie złożyli mieszkańcy Rybnika, a w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych najlepiej wypada gmina Radlin w woj. śląskim. Aż 16 gmin ze Śląska znalazło się w...

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć...

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć działania, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia do 2040 roku.

Redakcja RI news Polimex Mostostal oraz TEDOM uruchamiają wspólnie spółkę POLIMEX ENERGO

Polimex Mostostal oraz TEDOM uruchamiają wspólnie spółkę POLIMEX ENERGO Polimex Mostostal oraz TEDOM uruchamiają wspólnie spółkę POLIMEX ENERGO

15 stycznia 2024 roku Polimex Mostostal S.A. oraz TEDOM a.s. zawarły warunkową umowę powołania spółki joint venture – Polimex Energo sp. z o.o. Teraz spółka rozpoczyna działalność operacyjną. Jej oferta...

15 stycznia 2024 roku Polimex Mostostal S.A. oraz TEDOM a.s. zawarły warunkową umowę powołania spółki joint venture – Polimex Energo sp. z o.o. Teraz spółka rozpoczyna działalność operacyjną. Jej oferta wspiera transformację energetyczną w Polsce bez zaangażowania finansowego klienta.

Joanna Ryńska news Nowe centrum szkoleniowe IMI

Nowe centrum szkoleniowe IMI Nowe centrum szkoleniowe IMI

5 marca 2024 r. w Olewinie k. Olkusza firma IMI Hydronic Engineering zaprezentowała nową odsłonę swojego centrum szkoleniowego – Customer Experience Centre.

5 marca 2024 r. w Olewinie k. Olkusza firma IMI Hydronic Engineering zaprezentowała nową odsłonę swojego centrum szkoleniowego – Customer Experience Centre.

jr news Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 22 kwietnia 2024 r. w „Czystym Powietrzu” obowiązywać będą nowe wymagania dotyczące dotowanych w ramach tego programu urządzeń – pomp ciepła i kotłów na biomasę. Resort klimatu i ochrony środowiska...

Od 22 kwietnia 2024 r. w „Czystym Powietrzu” obowiązywać będą nowe wymagania dotyczące dotowanych w ramach tego programu urządzeń – pomp ciepła i kotłów na biomasę. Resort klimatu i ochrony środowiska wypracował nowe warunki w porozumieniu z producentami i dystrybutorami oraz stroną społeczną. Mają one chronić beneficjentów przed inwestowaniem w urządzenia niskiej jakości.

Redakcja RI news Branżowe targi technologii grzewczych HEATING TECH

Branżowe targi technologii grzewczych HEATING TECH Branżowe targi technologii grzewczych HEATING TECH

Branżowe targi technologii grzewczych odbędą się w Ptak Warsaw Expo w dniach 10-12 września 2024 r. Targi to nowa propozycja dla branży instalacyjnej w Ptak Warsaw Expo.

Branżowe targi technologii grzewczych odbędą się w Ptak Warsaw Expo w dniach 10-12 września 2024 r. Targi to nowa propozycja dla branży instalacyjnej w Ptak Warsaw Expo.

Redakcja RI news Architekci coraz lepiej oceniają sytuację rynkową

Architekci coraz lepiej oceniają sytuację rynkową Architekci coraz lepiej oceniają sytuację rynkową

54% architektów (wzrost o 6 pkt. proc.) dobrze ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego, a 45% przewiduje, że popyt na usługi biur architektonicznych w 2024 roku będzie na takim samym poziomie...

54% architektów (wzrost o 6 pkt. proc.) dobrze ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego, a 45% przewiduje, że popyt na usługi biur architektonicznych w 2024 roku będzie na takim samym poziomie jak w 2023 roku – wynika z raportu firmy BCMM - badania marketingowe sp. z o.o.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody » Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda,...

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda, Big Aquarea serii M. Posunięcie to podkreśla ambicje firmy dotyczące rozwoju na europejskim rynku ogrzewania i klimatyzacji.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024 Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu...

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu technologii o wysokiej efektywności energetycznej, które poza niskim poziomem emisji bezpośredniej, dzięki zastosowaniu czynników naturalnych lub o niskim GWP, będą również źródłem niskiej emisji pośredniej. W Schiessl Polska nadchodzące zmiany traktujemy jako kolejne wyzwanie i doskonałą...

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy,...

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy, inteligentny system pompowy, stworzony w nowoczesnej technologii, aby służyć z maksymalną wydajnością i bezpieczeństwem budynkom komercyjnym takim jak apartamentowce, hotele średniej wielkości czy szpitale.

Electrolux Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie

Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie

Zmywarka jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niej zyskujemy czas, oszczędzamy wodę i energię, a przede wszystkim mamy pewność, że nasze naczynia są dokładnie umyte...

Zmywarka jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niej zyskujemy czas, oszczędzamy wodę i energię, a przede wszystkim mamy pewność, że nasze naczynia są dokładnie umyte i zawsze gotowe do użycia. Ale jaką zmywarkę do domu wybrać?

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA

Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA

Dyrektor zarządzający Panasonic Heating & Cooling Solutions, Enrique Vilamitjana, został powołany do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) na trzeci rok z rzędu.

Dyrektor zarządzający Panasonic Heating & Cooling Solutions, Enrique Vilamitjana, został powołany do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) na trzeci rok z rzędu.

mgr inż. Sławomir Grzybek, Kera Awak Sp. z o.o. Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne

Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stanowią, że w razie wystąpienia pożaru budynek i urządzenia z nim związane powinny zapewniać możliwość ewakuacji ludzi oraz uwzględniać bezpieczeństwo...

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stanowią, że w razie wystąpienia pożaru budynek i urządzenia z nim związane powinny zapewniać możliwość ewakuacji ludzi oraz uwzględniać bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego wymogu jest wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania. Dzięki temu w razie pożaru, podczas którego występuje znaczne zadymienie, udaje się znacząco zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.