RynekInstalacyjny.pl

Elewacyjna turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu – badania oraz wnioski

Horizontal axis wind turbine integrated with facade – research and conclusions

Histogram prędkości wiatru, fot. autorzy

Histogram prędkości wiatru, fot. autorzy

W warunkach miejskich turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu podczas pracy instalacji na budynkach nie emitują hałasu i nie wywołują drgań, co ma istotne znaczenie dla otoczenia. Jednak to turbiny o pionowej osi obrotu generują energię przy niższych prędkościach wiatru i lepiej funkcjonują w zróżnicowanych warunkach i przy częstych turbulencjach.

Zobacz także

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

De Dietrich Efektywne działanie pompy ciepła

Efektywne działanie pompy ciepła Efektywne działanie pompy ciepła

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie...

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne.

De Dietrich Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Powietrzna pompa ciepła – czy warto? Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak...

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak dla wielu ciągle stanowią zagadkę. Niepotrzebnie, bo to sprawdzone systemy i z pewnością warto na nie postawić.

W artykule:

• Omówienie stanowiska badawczego
• Opis procedury pomiarowej
• Histogramy prędkości wiatru

Streszczenie

W artykule omówiono wyniki badań i przedstawiono wnioski z pracy doświadczalnej dot. elewacyjnej turbiny miejskiej o poziomej osi obrotu w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Instalacja ta pracuje w warunkach miejskich, które utrudniają produkcję energii elektrycznej, jednak wyniki pracy tej i podobnych instalacji wskazują, że to turbiny o pionowej osi obrotu są w stanie rozpocząć generację mocy od niższych prędkości wiatru i lepiej się sprawdzają przy prędkościach występujących w zróżnicowanych warunkach i częstych turbulencjach. Praca turbiny nie wywołuje zauważalnych negatywnych skutków na otoczenie – np. hałasu czy drgań.

Abstract

The article discusses the results of the experimental work regarding a horizontal axis wind turbine integrated with facade of Center of Energy AGH UST. This installation works in urban conditions which are decreasing the production of electricity, however, the results of presented and similar installations shows that turbines with a vertical axis are able to start generating power at lower wind velocities and perform better at velocities occurring in diverse conditions and frequent turbulences. Operation of the turbine does not cause any noticeable negative effects on the environment - e.g. noise or vibration.

W poprzednich artykułach [3, 4] autorzy opisali rosnące zainteresowanie miejscowym wytwarzaniem energii odnawialnej z wiatru w warunkach miejskich, dokonali przeglądu różnych typów miejskich turbin wiatrowych i przedstawili przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.

Poniżej omówione zostały wyniki badań i wnioski z pracy doświadczalnej turbiny miejskiej o poziomej osi obrotu zainstalowanej w Centrum Energetyki AGH w Krakowie.

Omówienie stanowiska badawczego

Najważniejszym elementem wykorzystywanego stanowiska badawczego jest elewacyjna turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu. Pracująca jednostka to Ventus Energia 1000 Swind o mocy 1 kW. Urządzenie osiąga swoją moc nominalną przy prędkości wiatru równej 10 m/s, a jej prędkość rozruchowa wynosi 2,3 m/s. Według producenta szacowana roczna produkcja energii, zależna od siły wiatru, to 1300–2500 kWh [1]. Wymiary turbiny widoczne są na rys. 1.

Wymiary turbiny

Rys. 1. Wymiary turbiny Ventus Energia 1000 Swind [1]

Stanowisko badawcze znajdujące się w Centrum Energetyki AGH składa się również ze stelażu mocującego turbinę (rys. 2) oraz osprzętu odpowiedzialnego za przetwarzanie, akumulowanie i oddawanie do sieci energii elektrycznej (rys. 3).
Widoczna na rys. 3 szafa elektryczna mieści najważniejsze komponenty całej instalacji wiatrowej. Wewnątrz znajduje się obciążenie elektryczne turbiny, kontroler PLC, zespół baterii oraz ich kontrolery ładowania. Umieszczony jest tam również inwerter.

Wizualizacja umiejscowienia turbiny

Rys. 2. Wizualizacja umiejscowienia budynku i turbiny elewacyjnej o pionowej osi obrotu pracującej na AGH oraz jej stelaż mocujący; Zdjęcia własne

Stanowisko przetwarzania danych

Rys. 3. Stanowisko zapisywania i przetwarzania danych; Zdjęcia własne

Opis procedury pomiarowej

Dzięki szeregowi czujników zainstalowanych w bezpośredniej okolicy siłowni wiatrowej możliwy jest stały monitoring zarówno warunków wiatrowych, jak i pracy samej turbiny. Na rys. 4 pokazano rozmieszczenie anemometrów wokół turbiny o poziomej osi obrotu. W dalszej części artykułu uwzględniono dane wiatrowe pochodzące z anemometrów mieszczących się przed turbiną wiatrową – A1 i A2. Czujnik pierwszy znajduje się bliżej elewacji budynku, a drugi umieszczony jest od strony ulicy.

Plan rozkładu anemometrów

Rys. 4. Plan rozkładu anemometrów wokół turbiny [6]

Na kolejnej ilustracji (rys. 5) pokazano interfejs aplikacji zainstalowanej na komputerze znajdującym się w laboratorium. Za jej pomocą możliwy jest podgląd aktualnie notowanych prędkości wiatru na wszystkich anemometrach i chwilowych uzysków energetycznych. Znajduje się tam również prosty panel pozwalający zatrzymać lub uruchomić turbinę wiatrową.

Interfejs aplikacji

Rys. 5. Interfejs aplikacji służącej do obsługi turbiny; Oprac. własne

Histogramy prędkości wiatru

Dane dotyczące prędkości wiatru notowane na anemometrach 1 i 2 znajdujących się przed turbiną wiatrową o poziomej osi obrotu zostały użyte do stworzenia histogramów prędkości wiatru. Przeanalizowano informacje z okresu niemal całego roku, tj. od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Wyniki zobrazowano na rys. 6–7 dla całego rozpatrywanego okresu oraz dla kilku wybranych miesięcy. W obu przypadkach wzięto pod uwagę różnice występujące na czujnikach prędkości wiatru nr 1 i 2.

Na rys. 6 zestawiono informacje o częstości występowania wiatru na anemometrze 1 w poszczególnych przedziałach. Dla całego badanego okresu najczęstszymi wartościami były prędkości wiatru z przedziału 0–0,5 m/s. Występowały one przez prawie 40% okresu uwzględnionego w analizie. Większe, nadające się do wykorzystania energetycznego prędkości wiatru zdarzały się tylko czasami i stanowiły łącznie ok. 16%. Na histogramie widać, że im wyższa jest prędkość wiatru, tym rzadziej jest ona notowana.

Histogram prędkości wiatru

Rys. 6. Histogram prędkości wiatru notowanej na anemometrze nr 1 dla wybranych miesięcy oraz dla całego badanego okresu

W październiku 2017 roku przez Polskę oraz region Małopolski i Krakowa przechodziły silne wichury. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie na rys. 6. Częstość występowania poszczególnych prędkości wiatru jest zróżnicowana. Najczęstszy nie jest jednak przedział prędkości najmniejszych – najwięcej, ok. 15%, odnotowano prędkości z przedziału 1–1,5 m/s. Stosunkowo duży odsetek stanowi również wiatr teoretycznie możliwy do energetycznego wykorzystania przez turbinę wiatrową – prawie 40%.

Histogram dla grudnia i wartości notowanych na anemometrze 1 jest proporcjonalny. Częstość pierwszego przedziału (0–0,5 m/s) wynosi prawie 18% i jest największa. Kolejne przedziały prędkości wiatru mają coraz mniejszy udział, następuje ok. 2-proc. spadek częstości wraz ze wzrostem prędkości wiatru. Według wskazań urządzenia pomiarowego nr 1 w ostatnim miesiącu 2017 roku ok. 42% zarejestrowanych prędkości wiatru było w stanie wprawić w ruch turbinę elewacyjną o poziomej osi obrotu – więcej niż w październiku tego samego roku.

W celu porównania warunków wiatrowych panujących w okresie jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim na histogramie zestawiono również informacje zebrane dla kwietnia 2018 roku. W miesiącu tym prawie połowa zapisanych prędkości wiatru mieściła się w przedziale do 0,5 m/s, wyższe wartości zdarzały się dużo rzadziej.

Dla każdego z zaprezentowanych na histogramie miesięcy wartościami najczęstszymi są najmniejsze prędkości wiatru, niebędące w stanie napędzić wirnika turbiny wiatrowej i w konsekwencji wygenerować energii elektrycznej.

Na rys. 7 zestawiono słupki odpowiadające częstości występowania wiatru na anemometrze nr 2 dla poszczególnych prędkości. Na całorocznym histogramie prędkości wiatru widoczna jest analogiczna tendencja jak w przypadku pierwszego urządzenia. Zauważono jednak mniejszy udział (ok. 1/3) prędkości wiatru bliskich 0 m/s. W związku z mniejszym odsetkiem niewielkich wartości notuje się większą częstość wyższych prędkości wiatru niż w przypadku danych z anemometru pierwszego. Łączny udział prędkości dających gwarancję generowania energii elektrycznej przez turbinę wynosi niewiele ponad 20%.

W przypadku rozkładu częstości prędkości zapisanych przez anemometr 2 dla października 2017 roku histogram (rys. 7) przyjmuje inny kształt niż poprzedni. Przedziały mieszczące się w zakresie prędkości od 0 do 2 m/s mają po kilkanaście procent udziału, w tym przedział najmniejszych prędkości – ponad 16%. Od prędkości 1,5 m/s częstość spada wraz ze wzrostem prędkości wiatru. Po zsumowaniu odsetka prędkości równych lub większych 2,5 m/s otrzymano częstość efektywnej prędkości wiatru na poziomie wyższym niż w przypadku prędkości z czujnika pierwszego.

Histogram prędkości wiatru

Rys. 7. Histogram prędkości wiatru notowanej na anemometrze nr 2 dla wybranych miesięcy oraz dla całego badanego okresu

Dla grudnia 2017 roku w porównaniu z histogramem przygotowanym dzięki pierwszemu czujnikowi częstość maleje w sposób nieproporcjonalny. Trzy pierwsze przedziały odpowiadające najniższym prędkościom wiatru (0–1,5) mają w przybliżeniu 45% udziału. Znaczna większość pozostałej części, bo ok. 36%, to prędkości wiatru możliwe do energetycznego wykorzystania.

Profil częstości w przypadku danych dot. kwietnia jest dla obu urządzeń analogiczny. Różnią się one od siebie skalą. W przypadku drugiego histogramu przedział o największej częstości stanowi 36% i odpowiada najmniejszym prędkościom. Nieco ponad 1/5 zmierzonych prędkości wiatru byłaby w stanie napędzić turbinę wiatrową.

Histogram dla danych zarejestrowanych za pomocą anemometru nr 2 wykazuje podobną tendencję jak w przypadku omawianego wcześniej rys. 6. Ponownie im mniejsza jest prędkość wiatru, tym częściej była ona rejestrowana. Różnica między wykresami opartymi na dwóch różnych urządzeniach pomiarowych polega na odsetku prędkości wiatru możliwej do energetycznego wykorzystania. W przypadku anemometru nr 2 procent ten był większy.

Generowana moc w funkcji prędkości wiatru z uwzględnieniem jego kierunków

Prędkość i kierunek wiatru, a także generowana przez turbinę wiatrową moc to dane, na podstawie których przygotowano róże wiatrów. Analizie poddano prawie roczny okres, obejmujący sierpień 2017–czerwiec 2018. Zależności generowanej mocy od prędkości wiatru z uwzględnieniem jego kierunku zostały opracowane dla całego analizowanego okresu oraz dla dwóch skrajnych miesięcy. Na każdym z radarowych wykresów (rys. 8–10) widnieją dwie serie danych: średnia moc wygenerowana przez turbinę wiatrową oraz średnia prędkość wiatru. Każda ze zmiennych została obliczona dla jednego z ośmiu kierunków wiania wiatru. Z powodu różnicy w rzędzie wielkości wartości obu serii dla średniej prędkości wiatru dodana została oś pomocnicza i wyświetlono etykiety danych. Główna oś dotyczy tylko wartości średnich mocy (linia pomarańczowa).

Na rys. 8 zaprezentowano średnią moc generowaną przez turbinę wiatrową oraz średnią prędkość wiatru dla różnych kierunków. Wykres obejmuje cały badany okres. Średnie prędkości wiatru są niskie, niezależnie od jego kierunku. Maksymalna wartość została osiągnięta dla kierunku północno-wschodniego i północnego, wynosiła odpowiednio 1,62 i 1,23 m/s. Najwyższa generowana moc pokrywa się pod względem kierunku z największymi prędkościami. Średnia moc wygenerowana dla wiatrów wiejących z północy wyniosła 31 W oraz 14 W dla kierunku północno-wschodniego.

Moc generowana przez turbinę

Rys. 8. Moc generowana przez turbinę w funkcji prędkości wiatru z uwzględnieniem jego kierunku dla całego analizowanego okresu; Oprac. własne

Jednym z miesięcy wybranych do bardziej szczegółowej analizy jest sierpień 2017 roku. Wykres zależności średniej mocy, średniej prędkości i kierunku wiatru dla tego miesiąca zaprezentowano na rys. 9. Średnie prędkości miesiąca są tu bardzo niskie – w przypadku żadnego z kierunków nie została przekroczona wartość 1 m/s. Największa wartość średniej generowanej mocy odpowiada kierunkom wschodnim i zachodnim – maksymalna średnia wartość to 5 W. Wiatr wiejący z kierunków północnych (głównego oraz poślednich) nie przyczynił się do generowania mocy.

Moc generowana

Rys. 9. Moc generowana przez turbinę w funkcji prędkości wiatru z uwzględnieniem jego kierunku dla sierpnia 2017 roku; Oprac. własne

Zależności pomiędzy takimi wielkościami, jak średnia generowana moc, prędkość wiejącego wiatru i kierunek wiatru, przedstawione zostały dla października 2017 roku na rys. 10. Róża wiatrów dla tego miesiąca przyjmuje zdecydowany charakter.

Moc turbiny wykres

Rys. 10. Moc generowana przez turbinę w funkcji prędkości wiatru z uwzględnieniem jego kierunku dla października 2017 roku; Oprac. własne

Dominującym kierunkiem wiatru był południowo-wschodni. Wiatry wiejące z pozostałych stron osiągały niewielkie prędkości. Wyjątkiem był wiatr wiejący ze wschodu, którego średnia prędkość wyniosła 0,96 m/s. Jest ona jednak w dalszym ciągu jedynie połową wartości maksymalnej (2,06 m/s). Kształt wykresu radarowego dla średniej generowanej mocy jest bardzo zbliżony do linii prędkości. Maksymalna moc osiągnięta została dla wiatru przeważającego i wyniosła średnio 27 W.

Opracowane róże wiatrów potwierdzają informacje zawarte na wcześniej przedstawionych histogramach. Prędkości wiatru notowane dla badanej lokalizacji są niewielkie, a uzyskiwane moce małe. W przypadku większości punktów serie danych odpowiedzialne za prędkość wiatru i moc generowaną przez turbinę mają podobny charakter. Maksima i minima występują wprost proporcjonalnie. W zależności od badanego okresu wiatr wiał z różnych kierunków, jednak najczęściej związany był z kierunkami głównymi i pośrednimi – wschodnim i zachodnim.

Krzywa mocy w funkcji obrotów

Moc generowana przez turbinę wiatrową oraz jej obroty posłużyły do wykonania wykresów zależności tych zmiennych. Dane wykorzystane do analizy pochodziły z okresu od sierpnia 2017 roku do kwietnia 2018. Niestety z powodu przeprowadzenia w tym okresie testów ładowania akumulatora oraz sprzęgła kilka miesięcy musiało zostać z badań wykluczonych. W sposób graficzny zaprezentowano wyniki dla całego analizowanego okresu oraz dla pięciu wybranych miesięcy.

Przygotowano zbiorczy wykres prezentujący zależności mocy generowanej przez turbinę wiatrową w funkcji jej obrotów. Na rys. 11 wyrysowano krzywe dla wszystkich uwzględnionych w obserwacji miesięcy. Dzięki takiemu zestawieniu łatwiej widać podobieństwa i różnice. Wszystkie serie danych zaczynają się płaską charakterystyką dla obrotów mieszczących się w zakresie 0–120 obr/min. W rzeczywistości odpowiada to momentowi załączania się sprzęgła. Następnie dochodzi do generowania mocy, niezależnie od obrotów turbiny – ma to miejsce do ok. 230 obrotów na minutę. Mniej więcej od tej wartości punkty dla poszczególnych miesięcy zaczynają być zróżnicowane, przy zachowaniu ogólnie podobnej wykładniczej charakterystyki. Dla września, października i grudnia monotoniczność jest silna, następuje szybki wzrost generowanej mocy wraz ze wzrostem prędkości obrotowej turbiny. Są to miesiące jesienne, następujące praktycznie jeden po drugim, stąd zbliżone wyniki. Najwyższe wartości zostały osiągnięte dla września. Znacznie łagodniejszy przebieg mają linie trendu przygotowane dla sierpnia i marca. W przypadku tych miesięcy również zaobserwowano zrównanie do zera po osiągnięciu wartości maksymalnych. Moce były wówczas znacznie niższe niż w okresie jesiennym. Najniższe wartości występowały w marcu – jest to bezpośrednio związane z występowaniem niższych prędkości wiatru w Polsce wiosną i latem, co przekłada się na generowaną moc. Niezależnie od kształtu poszczególnych serii danych widoczna jest silna zależność generowanej mocy od obrotów turbiny wiatrowej.

Porównanie mocy

Rys. 11. Porównanie mocy generowanej przez turbinę wiatrową w funkcji obrotów turbiny dla analizowanych miesięcy; Oprac. własne

Krzywa mocy w funkcji prędkości

Prędkość wiatru oraz moc generowana przez turbinę wiatrową posłużyły do przygotowania graficznych zależności tych zmiennych. Analizie poddano 11 miesięcy, od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018. Jak wspomniano wcześniej, z przyczyn niezależnych od autorów oraz z powodu przeprowadzenia w styczniu i lutym testów ładowania akumulatorów i sprzęgła miesiące te nie mogły zostać poddane badaniom. W tym czasie w ogóle nie występowała rejestracja generowanej mocy i nie dochodziło do oddawania jej do sieci elektroenergetycznej. Zależności generowanej mocy od prędkości wiejącego wiatru zostały opracowane dla siedmiu wybranych miesięcy. Zbiorcza krzywa mocy została zaprezentowana na rys. 12.

Moc generowana

Rys. 12. Moc generowana przez turbinę wiatrową w funkcji prędkości wiatru; Oprac. własne

Największa generacja mocy notowana była w miesiącach zimowo-jesiennych, szczególnie we wrześniu, październiku i grudniu 2018 roku. Maksimum krzywych przypada na prędkość wiatru 9–12,5 m/s. Wartość maksymalna została osiągnięta w październiku i wyniosła 427 W. We wspomnianych miesiącach zauważono znacznie większe wartości generowanej przez turbinę wiatrową mocy niż w pozostałym okresie. Miesiące wiosenne i letnie charakteryzują się mniejszymi średnimi prędkościami wiatru, a co za tym idzie, mniejszym generowaniem energii elektrycznej. W przypadku wszystkich zaprezentowanych przykładów występuje zależność generowanej mocy od warunków wiatrowych. Po przekroczeniu pewnej granicznej wartości prędkości wiatru (ok. 2,5 m/s) dochodzi do wprost proporcjonalnego wzrostu generowanej przez turbinę mocy. Następnie po przekroczeniu wartości z przedziału 7–12,5 m/s (w zależności od miesiąca) dochodzi do nieregularnego spadku mocy generowanej.

Otrzymane w rezultacie analizy krzywe mocy turbiny wiatrowej różnią się od standardowych wykresów. Największa zmiana widoczna jest w drugiej części wykresu dot. wysokich prędkości wiatru. Standardowo po osiągnięciu maksymalnej mocy przez turbinę wiatrową wartość ta powinna się utrzymywać lub nawet wzrastać wraz ze zwiększeniem prędkości wiatru. Na żadnym z przedstawionych wykresów nie zauważono jednak takiej charakterystyki. Dla dużych prędkości wiatru generowana przez turbinę wiatrową moc spada. Powodem jest duża niestabilność wiejących w bezpośredniej okolicy jednostki wiatrów. Co więcej, w konsekwencji zaburzenia przepływu przez budynek wiatry występujące w tamtym obszarze cechują się silną turbulentnością. Okolicznością, która dodatkowo nie sprzyja pracy turbiny wiatrowej, najlepiej pracującej przy wiatrach stabilnych, jest zależność turbulencji wiatru od jego prędkości. Im wyższa prędkość wiatru, tym turbulencje stają się silniejsze i częstsze. Na otwartej przestrzeni nie spotyka się tak silnego wpływu turbulencji na turbinę oraz tak dużej zmienności warunków.

Charakterystyki mechaniczne turbiny

Zaprezentowane charakterystyki mechaniczne turbiny obejmują dodatkowo zależności związane z momentem obrotowym. Przedstawione zostały na rys. 13 [5].

Podobnie jak na rys. 12, na rys. 13 widać, że maksimum generacji przypada na prędkość wlotową wiatru równą ok. 10 m/s, ale istotny jest również wyróżnik szybkobieżności, którego optymalna wartość mieści się w zakresie 8–10.

Relacje najważniejszych parametrów

Rys. 13. Relacje pomiędzy najważniejszymi parametrami charakteryzującymi pracę turbiny: a) moc w funkcji prędkości wiatru przed turbiną i wyróżnika szybkobieżności, b) moment obrotowy w funkcji prędkości wiatru przed turbiną i wyróżnika szybkobieżności, c) moc w funkcji prędkości wiatru przed turbiną i liczby obrotów łopat na minutę, d) moc w funkcji prędkości wiatru przed turbiną i momentu obrotowego; Oprac. własne

Moment obrotowy dla najsilniejszych wiatrów (12–15 m/s) osiąga wartość maksymalną przekraczającą 20 Nm. Zaobserwowane zachowanie momentu obrotowego zastanawia – istnieje przerwa w występowaniu wartości z zakresu 5–10 Nm dla wiatrów słabszych niż 6 m/s.

Odziaływanie na bezpośrednie otoczenie turbiny

W przypadku turbin montowanych przy budynku istotnymi parametrami mogą być generowany hałas oraz wibracje przenoszone na konstrukcję. Na rys. 14 przedstawiono podstawowe dane związane z tymi dwoma parametrami. Widoczne jest, że prędkość wiatru i prędkość obrotowa łopat wywierają wpływ na poziom generowanego hałasu i drgań. Poziom hałasu jest praktycznie stały (ok. 45–60 dB) dla prędkości wiatru do 4 m/s. W przypadku wyższych prędkości wiatru następuje wzrost hałasu, średnio o ok. 1 dB/(m/s), ale rozrzut wokół wartości średniej jest duży. Podobna zależność występuje dla liczby obrotów do 200 na minutę, brak jest widocznej zależności, a potem następuje wzrost, ok. 2 dB/100 RPM (ze zdecydowanie mniejszym rozrzutem wokół wartości średniej niż dla hałasu).

Relacje

Rys. 14. Relacje pomiędzy: a) hałasem i prędkością wiatru przechodzącego przez turbinę, b) hałasem a liczbą obrotów łopat na minutę, c) wibracjami a prędkością wiatru, d) wibracjami a liczbą obrotów na minutę; Oprac. własne

W przypadku wibracji zależności są nieco inne: dla małych prędkości wiatru obserwujemy szybki wzrost wartości drgań, a wartość maksymalna występuje przy ok. 6 m/s – można mówić o występowaniu rezonansu dla tej prędkości. Podobny, ale silniejszy rezonans występuje dla ok. 250 obr/min, natomiast szybki nierezonansowy wzrost wibracji następuje od ok. 600 obr/min.

Podsumowanie i wnioski

Głównym celem pracy było wykonanie charakterystyk pracy turbiny elewacyjnej o poziomej osi obrotu. Chcąc jeszcze lepiej poznać rzeczywiste warunki, w których pracuje turbina, sporządzono zależność średniej generowanej mocy i średniej prędkości wiatru z uwzględnieniem kierunków wiania wiatru. Sporządzono również histogramy prędkości wiatru, aby móc ocenić wietrzność obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie działającej elektrowni wiatrowej oraz sprawdzić, czy elewacja budynku w jakiś sposób wpływa na notowane prędkości wiatru. Przeanalizowano także, w jakim stopniu obroty turbiny wiatrowej uzależnione są od prędkości wiatru i jak wpływają na generowaną moc. Przedstawiono również charakterystyki mechaniczne turbiny i jej bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie.

Zauważono, że notowane w pobliżu elektrowni wiatrowej prędkości wiatru są stosunkowo niskie. Przeważające wiatry to te mieszczące się w zakresie od 0 do 2,5 m/s. Biorąc pod uwagę, że omawiana turbina wiatrowa jest w stanie zastartować przy prędkości minimum 2,3 m/s, większość zarejestrowanych wiatrów nie jest w stanie napędzić jednostki. Zaobserwowano jednak, że w okresie jesienno-zimowym nastąpiło zwiększenie rejestrowanych prędkości wiatru. Wiąże się to z sezonowością prędkości wiatru w Polsce. Oznacza ona, że w czasie chłodnych pór roku dochodzi do zwiększenia do ok. 150–170% średnich rocznych prędkości wiatru.

Porównano również dane z dwóch urządzeń pomiarowych, które znajdowały się w różnych miejscach. Anemometr pierwszy usytułowany został bliżej ściany budynku, natomiast drugi mieści się bliżej ulicy – oba znajdują się jednak przed turbiną wiatrową. W trakcie analizowania histogramów dla obu urządzeń i tego samego okresu zauważono, że ogólny charakter i kształt wykresów jest podobny. Każdorazowo większy odsetek możliwych do energetycznego wykorzystania prędkości wiatru notowany był w przypadku anemometru nr 2. Oznacza to, że wiatr wiejący wzdłuż ulicy jest spotęgowany. Z powodu szczelnej zabudowy z obu stron ulicy dochodzi do powstania efektu tunelowego.

Realna krzywa mocy turbiny wiatrowej znacznie się różni od oczekiwanych parametrów podawanych przez producenta. Jedynym punktem, który pokrywa się z kartą katalogową turbiny, jest punkt startu. Generacja mocy następuje przy prędkości ok. 2,3 m/s, kiedy dochodzi do wystąpienia na wale momentu mechanicznego. Według specyfikacji turbiny wynosi ona 1 kW i osiągana jest dla wiatru wiejącego z prędkością 10 m/s. Pomimo że kilkukrotnie notowano prędkości równe tej wartości lub większe, w żadnym z analizowanych miesięcy nie udało się osiągnąć mocy nominalnej. Spowodowane jest to przede wszystkim dużą zmiennością wiatru i występowaniem krótkotrwałych podmuchów, co jest charakterystyczne dla środowiska miejskiego, zwłaszcza blisko krawędzi budynków.

Krzywa mocy wygenerowana na podstawie faktycznych pomiarów nie przypomina kształtem typowej katalogowej krzywej turbiny wiatrowej. Moc generowana przez turbinę po osiągnięciu maksimum opada wraz z dalszym wzrostem prędkości wiatru, a nie stabilizuje się i utrzymuje na poziomie mocy nominalnej. Maksymalne moce zarejestrowane na przestrzeni badanego roku to niewiele ponad 400 W. Takie wartości występują w okresie jesienno-zimowym, a w pozostałych porach roku wynoszą ok. 100 W. Powodem jest różnica w prędkości wiatru.

Rozkład średnich prędkości i mocy generowanych w zależności od kierunku wiatru pokazuje zróżnicowanie. Nie można w sposób jednoznaczny określić dominującego kierunku wiatru, jednak najczęściej pojawiają się kierunki główne i pośrednie, związane z zachodem oraz wschodem. Budynek Centrum Energetyki AGH, z którym zintegrowana jest elewacyjna turbina wiatrowa, rozciąga się wzdłuż linii wschód–zachód. Występowanie wiatrów o tych kierunkach wpisane jest niejako w charakterystykę omawianego obszaru.

Średnia generowana moc w wielu analizowanych przypadkach osiąga maksymalną wartość dla kierunków, dla których średnia prędkość wiatru również osiągnęła maksimum. Pokazuje to dużą zależność generowanej mocy od prędkości wiatru. Zarówno średnie generowane moce, jak i prędkości wiatru to wartości bardzo małe. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej spotykane są wiatry wiejące z małą prędkością.

Zależność obrotów turbiny wiatrowej od prędkości wiatru jest w przypadku badanego okresu bardzo nieregularna. Praktycznie dla każdego miesiąca wykres wygląda zupełnie inaczej, wyrysowane krzywe nie pokrywają się kształtem ani wartościami. Podobieństwo zauważono jednak na poziomie charakterystyki serii danych. W większości przypadków do pewnego momentu dochodziło do wprost proporcjonalnego wzrostu prędkości obrotowej turbiny wraz ze wzrostem prędkości wiatru. Po osiągnięciu maksimum następował odwrotnie proporcjonalny spadek liczby obrotów względem wciąż rosnącej prędkości wiatru.

Generowana przez turbinę wiatrową moc jest w dużym stopniu zależna od jej obrotów. Zależność tę można opisać szczegółowo, znając charakterystykę pracy turbiny. Dla niskich prędkości obrotowych (0–120 obr/min) nie notuje się generowania mocy, ponieważ jest to moment załączenia się sprzęgła, a obroty są jeszcze zbyt małe. Kolejnym możliwym do wydzielenia etapem jest krótki odcinek płaskiej, stałej zależności, kiedy generowana moc jest niezależna od liczby obrotów.

W przypadku omawianego urządzenia jest to przedział od ok. 120 do 230 obrotów na minutę. Od tego momentu następuje właściwa praca turbiny wiatrowej, a generowanie mocy jest powiązane z liczbą obrotów wirnika. Moc wykładniczo wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.

Omawiana instalacja wiatrowa pracuje w trudnym miejskim środowisku. Z powodu wysokiej zabudowy warunki do produkcji energii elektrycznej są jeszcze bardziej utrudnione. Elewacyjna turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu jest dzięki temu doskonałym stanowiskiem badawczym, a poprzez prowadzone pomiary możliwe jest poznanie zarówno niezwykle zmiennych w obszarze miejskim warunków wiatrowych, jak i specyfiki pracy jednostki tego typu.

Można natomiast stwierdzić, że nie przewiduje się zauważalnych złych skutków pracy turbiny na otoczenie – czy to w postaci dodatkowego hałasu w środowisku miejskim, czy wytwarzanych drgań. W przypadku zainstalowania takiej turbiny zawsze można wstawić ograniczniki, które po przekroczeniu określonego poziomu hałasu czy drgań zablokują ją.

Po zapoznaniu się z literaturą stwierdzono z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w badanym środowisku lepiej sprawdziłaby się turbina o pionowej osi obrotu. Turbiny tego typu nie dość, że są w stanie rozpocząć generowanie mocy od niższych prędkości wiatru, a, jak wykazano, z takimi prędkościami mamy najczęściej do czynienia, to jeszcze dużo lepiej sprawdzają się w zróżnicowanych warunkach, przy występowaniu turbulencji. Autorzy wielu przeanalizowanych artykułów twierdzą, że turbiny VAWT są lepiej przystosowane do zastosowań miejskich.

Wykorzystano Infrastrukturę naukową
Centrum Energetyki AGH w Krakowie, www.ce.agh.edu.pl

Literatura

  1. Ventus Energia, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Wiatrowy Zespół Zasilający Ventus Energia 1000 Swind, Warszawa 2012.
  2. Filipowicz Mariusz, Goryl Wojciech, Żołądek Maciej, Sornek Krzysztof, Wind Energy conversion system in built-up area. Example of AGH Center of Energy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2017.
  3. Ochalik Julia, Filipowicz Mariusz, Żołądek Maciej, Możliwości zastosowania turbin wiatrowych w obszarach miejskich, „Rynek Instalacyjny” 3/2020.
  4. Ochalik Julia, Filipowicz Mariusz, Żołądek Maciej, Potencjał rozwoju i problemy energetyki wiatrowej, „Rynek Instalacyjny” 1–2/2020.
  5. Filipowicz Mariusz, A case study of a small wind turbine integrated with the building of AGH Centre of Energy, Krakow, SET 2019: Proceedings of the 18th international conference on Sustainable Energy Technologies, August 20–22, 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, „Sustainable energy towards the new revolution”, Vol. 3, ed. by Saffa Riffat [et al.], https://nottingham-repository.worktribe.com/OutputFile/3937312.
  6. Filipowicz Mariusz, Żołądek Maciej, Goryl Wojciech, Sornek Krzysztof, Urban ecological energy generation on the example of elevation wind turbines located at Center of Energy AGH, E3S Web of Conferences 49, 00023 (2018).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Promocja na systemy grzewcze od TAURONA

Promocja na systemy grzewcze od TAURONA Promocja na systemy grzewcze od TAURONA

TAURON wprowadził promocyjne ceny prądu, gazu i ekogroszku, a także systemy grzewcze i panele fotowoltaiczne z kredytem ratalnym 0 proc. Połączenie tych korzyści z dotacjami z różnych funduszy ma przekonać...

TAURON wprowadził promocyjne ceny prądu, gazu i ekogroszku, a także systemy grzewcze i panele fotowoltaiczne z kredytem ratalnym 0 proc. Połączenie tych korzyści z dotacjami z różnych funduszy ma przekonać mieszkańców śląskiego Subregionu Zachodniego do wymiany ogrzewania.

Redakcja RI news Polskie ciepłownictwo a OZE i magazyny energii

Polskie ciepłownictwo a OZE i magazyny energii Polskie ciepłownictwo a OZE i magazyny energii

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją przed poważnym dylematem jak inwestować w obliczu zachodzących zmian prawno-regulacyjnych. Stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwalających w sposób trwały...

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją przed poważnym dylematem jak inwestować w obliczu zachodzących zmian prawno-regulacyjnych. Stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwalających w sposób trwały obniżyć zależność od paliw kopalnych (wahań ich kosztów) i wyeliminować zależność od rosnących kosztów środowiskowych. Pomimo podejmowanych działań, wspieranych słusznie przez państwo (instrumenty finansowe i dotacje), tempo transformacji polskiego ciepłownictwa może być zbyt wolne w stosunku do...

Redakcja RI news Ruszyły konsultacje - czy będzie pomoc w termomodernizacji bloków z wielkiej płyty?

Ruszyły konsultacje - czy będzie pomoc w termomodernizacji bloków z wielkiej płyty? Ruszyły konsultacje - czy będzie pomoc w termomodernizacji bloków z wielkiej płyty?

Do konsultacji trafiła nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji. W noweli zapisano m.in. pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielopłytowym, wsparcie dla samorządów w prowadzeniu...

Do konsultacji trafiła nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji. W noweli zapisano m.in. pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielopłytowym, wsparcie dla samorządów w prowadzeniu remontów budynków komunalnych oraz zachęty do instalacji OZE w trakcie prowadzenia termomodernizacji.

Redakcja RI news Energia z OZE na targach w Warszawie

Energia z OZE na targach w Warszawie Energia z OZE na targach w Warszawie

Problemom energii ze źródeł odnawialnych będzie poświęcona kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2019 roku w Warszawskim Centrum...

Problemom energii ze źródeł odnawialnych będzie poświęcona kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2019 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Targi będę miejscem prezentacji nie tylko trudności, ale i również osiągnięć energetyki odnawialnej w Polsce, bo o nich też trzeba mówić.

Redakcja RI news OZE drogą do budownictwa niskoemisyjnego

OZE drogą do budownictwa niskoemisyjnego OZE drogą do budownictwa niskoemisyjnego

To motto tegorocznego Forum Termomodernizacja (3 kwietnia, Warszawa), organizowanego przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Dyskusja podczas trzech sesji toczyła się wokół kwestii termomodernizacji...

To motto tegorocznego Forum Termomodernizacja (3 kwietnia, Warszawa), organizowanego przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Dyskusja podczas trzech sesji toczyła się wokół kwestii termomodernizacji budynków w kontekście jakości powietrza. W otwierającym pierwszą sesję referacie Jan Rączka (Alternator) wyraził pogląd, że w działaniach dotyczących termomodernizacji powinna nastąpić zmiana priorytetów – poprawa jakości powietrza powinna być ważniejsza niż zmniejszenie zużycia energii. To zła jakość...

Redakcja RI news Spotkaj Ambasadorów Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Re-Energy Expo na targach Intersolar w Monachium

Spotkaj Ambasadorów Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Re-Energy Expo na targach Intersolar w Monachium Spotkaj Ambasadorów Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Re-Energy Expo na targach Intersolar w Monachium

Od 2014 r. Polska mówi o rynku fotowoltaicznym, który stale się rozwija. Technologię energii słonecznej można dziś uznać za dobrze ugruntowaną technologię w Polsce, a systemy magazynowania energii elektrycznej...

Od 2014 r. Polska mówi o rynku fotowoltaicznym, który stale się rozwija. Technologię energii słonecznej można dziś uznać za dobrze ugruntowaną technologię w Polsce, a systemy magazynowania energii elektrycznej są na początku rosnącego zainteresowania rynkowego. Centralnym miejscem spotkania branży OZE z Polski i nie tylko są Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej w Warszawie Re-Energy. Targi odbywają się w tym roku w dniach 10-11 września w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Redakcja RI news Nowy program budowy geotermii od NFOŚiGW

Nowy program budowy geotermii od NFOŚiGW Nowy program budowy geotermii od NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad konsolidacją programów wsparcia budowy geotermii. W planach jest powołanie jednego programu - „polska geotermia plus”, który ma ułatwić...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad konsolidacją programów wsparcia budowy geotermii. W planach jest powołanie jednego programu - „polska geotermia plus”, który ma ułatwić inwestycje w badanie złoża, odwiert i budowę ciepłowni geotermalnych.

Redakcja RI news Raport Energetyczny 2019: duże zainteresowanie przedsiębiorstw czystą energią

Raport Energetyczny 2019: duże zainteresowanie przedsiębiorstw czystą energią Raport Energetyczny 2019: duże zainteresowanie przedsiębiorstw czystą energią

W ramach współpracy platformy RE-Source Platform BayWa r.e. opublikowała Raport Energetyczny 2019, który analizuje stosunek 1200 europejskich firm do energii odnawialnej. Z raportu wynika, że 89 proc....

W ramach współpracy platformy RE-Source Platform BayWa r.e. opublikowała Raport Energetyczny 2019, który analizuje stosunek 1200 europejskich firm do energii odnawialnej. Z raportu wynika, że 89 proc. zbadanych przedsiębiorstw zgodziło się co do głównej roli, jaką duże firmy muszą odegrać w kierowaniu transformacją energetyczną. Jednak aż 76 proc. respondentów wskazało, że bariery utrudniające dalsze inwestowanie w odnawialne źródła energii to przede wszystkim duża biurokracja i skomplikowane przepisy.

Redakcja RI news MPiT: Będzie nowela ustawy o OZE a program Energia Plus nabiera tempa

MPiT: Będzie nowela ustawy o OZE a program Energia Plus nabiera tempa MPiT: Będzie nowela ustawy o OZE a program Energia Plus nabiera tempa

Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, program Energia Plus wchodzi w kolejną fazę – PKO Bank Polski wystartował z pożyczką gotówkową, dzięki której można sfinansować zakup i...

Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, program Energia Plus wchodzi w kolejną fazę – PKO Bank Polski wystartował z pożyczką gotówkową, dzięki której można sfinansować zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do kwoty 50 tys. zł. Ministerstwo zapowiada również, że już wkrótce do konsultacji ma trafić projekt nowelizacji ustawy o OZE, który umożliwi MŚP działalność prosumencką.

Redakcja RI news Jak obchodzić się z panelami fotowoltaicznymi?

Jak obchodzić się z panelami fotowoltaicznymi? Jak obchodzić się z panelami fotowoltaicznymi?

Według niektórych, spośród odnawialnych źródeł energii, instalacje fotowoltaiczne wymagają najmniejszej uwagi i uchodzą za niemal bezobsługowe. Jednak to nie oznacza, że nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących....

Według niektórych, spośród odnawialnych źródeł energii, instalacje fotowoltaiczne wymagają najmniejszej uwagi i uchodzą za niemal bezobsługowe. Jednak to nie oznacza, że nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących. Jest kilka czynników, o które warto zadbać, dzięki czemu nie trzeba będzie martwić się o spadek efektywności systemu.

Redakcja RI news RE-energy 2019

RE-energy 2019 RE-energy 2019

W dniach 10-11 września 2019 r. odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy zgromadzi najważniejszych...

W dniach 10-11 września 2019 r. odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy zgromadzi najważniejszych przedstawicieli branży a Strefa Termomodernizacji i Efektywności Energetycznej będzie idealnym dopełnieniem całości. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących.

dr inż. Maciej Robakiewicz news Forum Termomodernizacja 2019 - relacja

Forum Termomodernizacja 2019 - relacja Forum Termomodernizacja 2019 - relacja

3 kwietnia 2019 roku, w budynku Tower-Service w Warszawie odbyło się XIX Forum Termomodernizacja 2019 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznego FORUM...

3 kwietnia 2019 roku, w budynku Tower-Service w Warszawie odbyło się XIX Forum Termomodernizacja 2019 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznego FORUM były „Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa”.

Waldemar Joniec news Kotły a czyste powietrze

Kotły a czyste powietrze Kotły a czyste powietrze

XIV Konferencja „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym” odbyła się pod hasłem „Czyste powietrze – aktualne wyzwania”. 22 marca w Expo Silesia w Sosnowcu podczas targów SIBEX dyskutowano o zmianach w prawie...

XIV Konferencja „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym” odbyła się pod hasłem „Czyste powietrze – aktualne wyzwania”. 22 marca w Expo Silesia w Sosnowcu podczas targów SIBEX dyskutowano o zmianach w prawie dotyczącym systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych oraz wymaganiach dla kotłów na paliwo stałe, a także o nowościach w branży i walce z niską emisją i smogiem.

Redakcja RI news Plan działania energetycznego do 2050 r. - nowy raport IRENA

Plan działania energetycznego do 2050 r. - nowy raport IRENA Plan działania energetycznego do 2050 r. - nowy raport IRENA

Według najnowszego wydania Globalnej Transformacji Energetycznej IRENA: „Plan działania do 2050 r.” istnieją ścieżki do zaspokojenia 86% światowego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem energii odnawialnej....

Według najnowszego wydania Globalnej Transformacji Energetycznej IRENA: „Plan działania do 2050 r.” istnieją ścieżki do zaspokojenia 86% światowego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem energii odnawialnej. Jak wynika z raportu, energia elektryczna pokryłaby połowę globalnego ostatecznego miksu energetycznego. W tym okresie światowe dostawy energii wzrosłyby ponad dwukrotnie, a większość z nich pochodziłaby z energii odnawialnej, głównie z fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

Redakcja RI news Raport EFRWP: założenia z programu Czyste Powietrze nieskuteczne

Raport EFRWP: założenia z programu Czyste Powietrze nieskuteczne Raport EFRWP: założenia z programu Czyste Powietrze nieskuteczne

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przedstawiła raport, z którego wynika, że osiągnięcie istotnej poprawy jakości powietrza na terenach wiejskich bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii...

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przedstawiła raport, z którego wynika, że osiągnięcie istotnej poprawy jakości powietrza na terenach wiejskich bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest praktycznie niemożliwe. Autorzy projektu wskazują również, że program Czyste Powietrze ma złe założenia i nie spełnia funkcji efektywnego narzędzia w walce ze smogiem.

Marcin Gasiński news WSED 2019

WSED 2019 WSED 2019

Na przełomie lutego i marca w austriackim Wels, po raz 19 odbyły się World Sustainable Energy Days. Podobnie jak w latach poprzednich na WSED złożyło się 9 konferencji i warsztatów, zwiedzanie okolicznych...

Na przełomie lutego i marca w austriackim Wels, po raz 19 odbyły się World Sustainable Energy Days. Podobnie jak w latach poprzednich na WSED złożyło się 9 konferencji i warsztatów, zwiedzanie okolicznych budynków, w których zastosowano ciekawe rozwiązania z zakresu energooszczędności oraz targi instalacyjno-budowlane oraz elektromobilności.

Redakcja RI news Nowe pompy ciepła Aquarea od Panasonic

Nowe pompy ciepła Aquarea od Panasonic Nowe pompy ciepła Aquarea od Panasonic

Panasonic wprowadził na rynek najbardziej wydajną linię pomp ciepła Aquarea – generację J. Modele wyróżnia wysoka efektywność energetyczna, wzornictwo i nowe funkcje, w tym chiller. Sprawdzą się zarówno...

Panasonic wprowadził na rynek najbardziej wydajną linię pomp ciepła Aquarea – generację J. Modele wyróżnia wysoka efektywność energetyczna, wzornictwo i nowe funkcje, w tym chiller. Sprawdzą się zarówno w budynkach domowych, jak i komercyjnych.

Redakcja RI news Praca kotłów energetycznych w warunkach nieustalonych

Praca kotłów energetycznych w warunkach nieustalonych Praca kotłów energetycznych w warunkach nieustalonych

W książce przedstawiono informacje na temat rozruchów oraz wyłączeń z ruchu kotłów energetycznych, poparte danymi eksploatacyjnymi oraz danymi pomiarowymi wykorzystanymi do obliczeń naprężeń. Dane te,...

W książce przedstawiono informacje na temat rozruchów oraz wyłączeń z ruchu kotłów energetycznych, poparte danymi eksploatacyjnymi oraz danymi pomiarowymi wykorzystanymi do obliczeń naprężeń. Dane te, uzyskane dzięki współpracy naukowo-badawczej autora książki w ramach współpracy Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej z wieloma elektrowniami krajowymi, zostały wyselekcjonowane na potrzeby książki i stanowią przykład pracy krytycznych elementów kotłów podczas typowych...

Redakcja RI news International Clean Energy Challenge - zapisy tylko do 10 kwietnia!

International Clean Energy Challenge - zapisy tylko do 10 kwietnia! International Clean Energy Challenge - zapisy tylko do 10 kwietnia!

W dniach 22 - 26 lipca 2019 roku w Austrii odbędzie się Międzynarodowe Wyzwanie Czystej Energii dla 33 młodych profesjonalistów i naukowców poniżej 33 roku życia (urodzonych po 1985 r.). Wydarzenie ma...

W dniach 22 - 26 lipca 2019 roku w Austrii odbędzie się Międzynarodowe Wyzwanie Czystej Energii dla 33 młodych profesjonalistów i naukowców poniżej 33 roku życia (urodzonych po 1985 r.). Wydarzenie ma celu wspólne opracowanie nowych pomysłów i rozwiązań, jak dokonać transformacji energetycznej, która będzie wprowadzała zrównoważoną energię w budynkach, przemyśle i transporcie.

Redakcja RI news Odnawialne źródła energii na Forum Termomodernizacji 2019

Odnawialne źródła energii na Forum Termomodernizacji 2019 Odnawialne źródła energii na Forum Termomodernizacji 2019

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zaprasza do wzięcia udziału w XIX edycji ogólnopolskiego spotkania audytorów XIX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2019, które odbędzie się pod hasłem „Odnawialne źródła...

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zaprasza do wzięcia udziału w XIX edycji ogólnopolskiego spotkania audytorów XIX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2019, które odbędzie się pod hasłem „Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa”.

Redakcja RI news Kolejne dofinansowanie na wsparcie OZE

Kolejne dofinansowanie na wsparcie OZE Kolejne dofinansowanie na wsparcie OZE

NFOŚiGW przekaże dofinansowanie w wysokości 200 mln zł na instalacje OZE. Jest to piąty nabór finansowany z Funduszu Spójności, środki można pozyskać od 30 marca do 28 maja 2019 roku.

NFOŚiGW przekaże dofinansowanie w wysokości 200 mln zł na instalacje OZE. Jest to piąty nabór finansowany z Funduszu Spójności, środki można pozyskać od 30 marca do 28 maja 2019 roku.

Redakcja RI news Regulacje dla statusu prosumenta wkrótce

Regulacje dla statusu prosumenta wkrótce Regulacje dla statusu prosumenta wkrótce

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zapowiedziała, że za dwa tygodnie ministerstwo przedstawi pakiet regulacji, zgodnie z którymi będzie można uzyskać status prosumenta. Prosument, czyli osoba, która...

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zapowiedziała, że za dwa tygodnie ministerstwo przedstawi pakiet regulacji, zgodnie z którymi będzie można uzyskać status prosumenta. Prosument, czyli osoba, która kupuje energię i jednocześnie ją produkuje.

Redakcja RI news Forum Termomodernizacja 2019

Forum Termomodernizacja 2019 Forum Termomodernizacja 2019

Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa to temat przewodni XIX Forum Termomodernizacja Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku w Warszawie.

Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa to temat przewodni XIX Forum Termomodernizacja Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku w Warszawie.

wj news Czwarty konwent SNB

Czwarty konwent SNB Czwarty konwent SNB

15 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zorganizowało IV Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wiodącą tematyką tegorocznego Konwentu...

15 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zorganizowało IV Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wiodącą tematyką tegorocznego Konwentu były kluczowe dla użytkowników budynków zagadnienia racjonalizacji ich użytkowania.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.