RynekInstalacyjny.pl

Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków. fot. pixabay

Zapobieganie zagniwaniu ścieków. fot. pixabay

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o. o. DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych! DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron...

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron oferują korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, zużycia energii, czasu oraz kosztów. Jednak przełomowe i trwałe zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy uważnie wsłuchamy się w głos najważniejszych ekspertów na rynku, czyli naszych Klientów.

Dräger Safety Polska Sp. z o.o. Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe....

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe. Oczyszczanie ścieków: Dräger wspiera cały cykl pracy systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, które zbierają, oczyszczają, transportują i usuwają ścieki komunalne oraz przemysłowe. Odsalanie: to różnego rodzaju metody wykorzystywane do usuwania soli oraz innych minerałów ze słonej...

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne takich rozwiązań nie są wysokie i powinny one zostać przewidziane przez projektanta i systematycznie wykorzystywane przez eksploatatora. Aby zapobiegać szkodliwemu dla kanalizacji i otoczenia zagniwaniu ścieków, nie trzeba stale nadzorować sieci i urządzeń. Wystarczy okresowy nadzór oraz użycie odpowiednich pomp i automatyki pompowni do natleniania ścieków. Niekiedy konieczne jest okresowe czyszczenie sprzętem specjalistycznym. Zatem zasadnicze znaczenie ma projekt sieci i dobór pompowni.

Z zebranych doświadczeń wynika, że już na etapie projektowania sieci kanalizacyjnej należy zwracać uwagę na ryzyko zagniwania ścieków. Specyfiką działania kanalizacji ciśnieniowej jest m.in. zmienna wydajność pomp bez względu na bieżący dopływ ścieków. Wynika to z liczby pompowni w systemie, pory dnia, liczby pompowni pracujących w danym czasie oraz ich usytuowania (tj. wzajemnego oddalenia). Zmienna wydajność pompowni wpływa na czas pracy, gdyż musi ona opróżnić daną objętość ścieków, zależną od wielkości pompowni i jej typu (np. kompaktowe mają objętość do 100 dm3) [2]. Ścieki mogą długo „wędrować”, zanim trafią do napowietrzonego odcinka grawitacyjnego. Ważna jest zatem wielkość obsługiwanego obszaru i liczba pompowni.

Sieć można projektować w postaci rozgałęzionej lub pierścieniowej. Ten drugi układ jest bardziej narażony na ryzyko zagniwania ścieków i tworzenia się osadów na odcinkach o małych przepływach [1]. Warto zwracać uwagę, czy ścieki trafiające do kanału grawitacyjnego przechodzą przez odpowiednią studnię rozprężną, jaka jest wielkość kanału i stopień wypełnienia ściekami już płynącymi grawitacyjnie na oczyszczalnię [2]. Studzienki rozprężne powinny mieć odpowiednią wentylację, co ma zapobiec wydostawaniu się odorów na zewnątrz. Przewody sieci kanalizacyjnej i zbiorniki pompowni powinny być wykonywane z materiałów odpornych na korozję siarczanową. Wysoką odporność chemiczną muszą mieć nawet układy sterowania, gdyż istnieje ryzyko przedostawania się do nich lotnych związków organicznych z pompowni. Dużą odporność mają zbiorniki z tworzyw sztucznych i to z nich wykonuje się pompownie małe i średnie. Dostępne są też duże pompownie z tworzyw ze specjalną konstrukcją odporną na ryzyko utraty przekroju kołowego pod wpływem nacisku bocznego gruntu. Duże pompownie do kanalizacji tłocznej wykonuje się przeważnie z polimerobetonu z powłoką ochronną.

Z uwagi na kulturę korzystania z instalacji kanalizacyjnych w budynkach i ryzyko wprowadzania do kanalizacji materiałów powodujących blokowanie pomp i zatykanie przewodów (wysokie koszty remontu pomp i udrażniania) zaleca się, by do jednej przydomowej pompowni ścieków podłączony był jeden budynek mieszkalny, choć względy ekonomiczne i techniczne wskazują, że korzystniej byłoby podłączyć kilka budynków [1]. Zbiornik pompowni przydomowej powinien mieć awaryjną objętość – min. 25% średniego dopływu dobowego. Objętość ta powinna się znajdować powyżej normalnego poziomu załączania pomp. W zbiornikach pompowni istnieje martwa przestrzeń retencyjna – do kilkudziesięciu cm – pompy nie mogą bowiem wypompować całości ścieków. W przestrzeni tej występuje ryzyko sedymentacji osadu, tworzenia się kożucha tłuszczy i tym samym zagniwania ścieków i emisji siarkowodoru. Odpowiedzią są rozwiązania zapobiegające zagniwaniu – np. taka praca pomp i konstrukcje wirników, aby maksymalnie wzburzyć ścieki na dnie i podnosić osad do stref pomp oraz mieszać ścieki. Automatyka pompowni może takie okresowe wzburzanie przeprowadzać zgodnie z ustalonym harmonogramem, co ma znaczenie w okresach zmniejszonego napływu ścieków. Oferowane są też różne rozwiązania konstrukcji części retencyjnej zbiorników – np. dno zbiornika retencyjnego o małej średnicy.

Emisji siarkowodoru, amoniaku i innych lotnych związków organicznych zapobiegają filtry kominkowe lub podwłazowe. Element ten dobrze się sprawdza przy prawidłowej eksploatacji. W dużych przepompowniach przepływ w module takich filtrów wymuszany jest za pomocą wentylatora. Żeby zapobiegać uwalnianiu się siarkowodoru, w kanalizacji ciśnieniowej stosuje się też preparaty chemiczne zapobiegające zagniwaniu ścieków, zwiększa to jednak koszty eksploatacyjne i powoduje ryzyko korozji betonu i metali przy bezpośrednim kontakcie (preparaty o niskim pH) lub wzrost zawartości azotu (problemy w oczyszczalni i eutrofizacja wód). Preparaty te wymagają odpowiednich dozowników – np. pomp dozujących, sterowanych załączeniem się pompy ściekowej lub pomiarem stężenia siarkowodoru.

Pompy zatapialne stosowane w kanalizacji ciśnieniowej powinny się charakteryzować stromą charakterystyką przepływu, czyli dużą wysokością podnoszenia, małą wydajnością przepływu i jak największą sprawnością [1]. Wirnik pompy powinien być dobierany do zawartości ścieków i tak, aby potrafił je w razie potrzeby rozdrobnić i miał odpowiednio duże przeloty. Zagniwaniu ścieków sprzyjają osady denne i kożuchy tłuszczu, a im z kolei zapobiega się, m.in. stosując pompy, które w momencie załączenia wzburzają osad – taką zawiesinę łatwo usunąć, gdy pompa przechodzi do podstawowej funkcji pompowania ścieków. Ponadto wraz z rozwojem elektroniki w pompowniach wykorzystywane są coraz bardziej rozbudowane sterowniki, pozwalające nawet na zdalny monitoring pracy. Mogą one np. dokonywać stałej diagnostyki pracy pompy oraz rejestrować zakłócenia w pracy i alarmować w przypadku: przeciążenia silnika, zaniku napięcia, osiągnięcia poziomu alarmowego ścieków, przegrzania stojana, błędu sygnału zwrotnego pompy czy awarii czujnika poziomu.

Doświadczenia eksploatacyjne wskazują, że warto zadbać o okresowy nadzór z niezbędnym sprzętem eksploatacyjnym, takim jak pompy do płukania, gdyż po pewnym czasie zbierający się na dnie pompowni piasek (np. z mycia warzyw) może być trudny do wzburzenia przez pompy i usunięcia. Do zagniwania przyczynia się też niższe od projektowego obciążenie ściekami i tym samym rzadkie załączanie pomp.

Literatura

  1. Kalenik Marek, Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania, „Rynek Instalacyjny” 6/2019.
  2. Chlipalski Jacek, Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej, „Rynek Instalacyjny” 11/2008.
  3. Dąbrowski Wojciech, Projektowanie pompowni ścieków – wybrane zagadnienia, „Rynek Instalacyjny” 11/2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno

Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. W ramach projektu otrzyma 2 mln zł dotacji z...

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. W ramach projektu otrzyma 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Metoda ozonowania ścieków, o stabilnej skuteczności, pozwala na usuwanie ze ścieków substancji szkodliwych, bez tworzenia kancerogennych produktów ubocznych.

Redakcja RI news PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki

PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki

Podwyżkę taryfy za wodę i ścieki ogłosił PWiK w Rudzie Śląskiej. Powód? Rosnące koszty usług i gazu. Zgodę na podwyżkę wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Podwyżkę taryfy za wodę i ścieki ogłosił PWiK w Rudzie Śląskiej. Powód? Rosnące koszty usług i gazu. Zgodę na podwyżkę wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Redakcja RI news Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Redakcja RI news Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

Podwarszawskie Ząbki borykają się z problemem nadmiernego poboru wody podziemnej oraz stratom wody w sieci wodociągowej. Pomóc ma wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej...

Podwarszawskie Ząbki borykają się z problemem nadmiernego poboru wody podziemnej oraz stratom wody w sieci wodociągowej. Pomóc ma wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki. Zostanie on przeprowadzony do końca sierpnia 2021 r. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Redakcja RI news Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą?

Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą? Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą?

27 sierpnia tego roku w Warszawie doszło do awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą. MPWiK podała wstępną możliwą przyczyny awarii, w której skutek do rzeki dostały się miejskie ścieki.

27 sierpnia tego roku w Warszawie doszło do awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą. MPWiK podała wstępną możliwą przyczyny awarii, w której skutek do rzeki dostały się miejskie ścieki.

Redakcja RI news Sposób na recykling wody z pralni

Sposób na recykling wody z pralni Sposób na recykling wody z pralni

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu REWARD pracują nad pomysłem oszczędzenia wody i jej recyklingu po zrobieniu prania.

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu REWARD pracują nad pomysłem oszczędzenia wody i jej recyklingu po zrobieniu prania.

Redakcja RI news Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci? Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać...

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać pomocy i walczyć o swoje prawa? Czy istnieje mechanizm prawny zmuszający miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci?

Redakcja RI news Bezpłatne szkolenia firmy KESSEL dla instalatorów, projektantów i partnerów serwisowych

Bezpłatne szkolenia firmy KESSEL dla instalatorów, projektantów i partnerów serwisowych Bezpłatne szkolenia firmy KESSEL dla instalatorów, projektantów i partnerów serwisowych

W ramach bezpłatnych szkoleń eksperci firmy KESSEL stworzyli program obejmujący tematykę związaną z techniką odwadniania, począwszy od kompleksowych rozwiązań z zakresu odprowadzania ścieków, poprzez aktualne...

W ramach bezpłatnych szkoleń eksperci firmy KESSEL stworzyli program obejmujący tematykę związaną z techniką odwadniania, począwszy od kompleksowych rozwiązań z zakresu odprowadzania ścieków, poprzez aktualne normy aż po warsztaty praktyczne, podczas których można wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną. Poszczególne tematy szkoleniowe dopasowane są do potrzeb związanych z pracą instalatora, projektanta czy partnera serwisowego.

Redakcja RI news Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe...

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Potrzeby samorządów szacuje się na ok. 93 mld zł.

Redakcja RI news Pasywna oczyszczalnia ścieków w Białce

Pasywna oczyszczalnia ścieków w Białce Pasywna oczyszczalnia ścieków w Białce

Uniwersytecka spółka spin-off RDLS we współpracy z czeską firmą Dekonta wybuduje jedną z pierwszych w Polsce hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni wody i ścieków. To przyjazne środowisku rozwiązanie,...

Uniwersytecka spółka spin-off RDLS we współpracy z czeską firmą Dekonta wybuduje jedną z pierwszych w Polsce hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni wody i ścieków. To przyjazne środowisku rozwiązanie, które imituje warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów.

Redakcja RI news Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany...

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Redakcja RI news Pompy dla ścieków dla pokoleń

Pompy dla ścieków dla pokoleń Pompy dla ścieków dla pokoleń

Istnieje wiele pomp do wody zanieczyszczonej, zarówno w handlu specjalistycznym, jak i na rynku DIY. Wszystkie pompy mogą tłoczyć wodę z punktu A do punktu B, jednak tylko niewielu producentów pomp stawia...

Istnieje wiele pomp do wody zanieczyszczonej, zarówno w handlu specjalistycznym, jak i na rynku DIY. Wszystkie pompy mogą tłoczyć wodę z punktu A do punktu B, jednak tylko niewielu producentów pomp stawia na jakość i szeroką ofertę akcesoriów jak JUNG PUMPEN ze Steinhagen – Pompy Made in Germany. Sprawdzone pompy serii U oraz nowe pompy U2KS wyznaczają standardy.

Redakcja RI news Bezemisyjny transport ścieków

Bezemisyjny transport ścieków Bezemisyjny transport ścieków

EkoWodrol oferuje BTS – Bezemisyjny Transport Ścieków, który rozwiązuje problem zagniwania ścieków i powstawania odorów.

EkoWodrol oferuje BTS – Bezemisyjny Transport Ścieków, który rozwiązuje problem zagniwania ścieków i powstawania odorów.

Redakcja RI news NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia...

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną są koszty realizacji inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe samorządów. Niedostateczne inwestowanie w rozbudowę sieci oraz brak skutecznego nadzoru nad sposobem odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych utrudnia prawidłowe gospodarowanie...

Redakcja RI news SEED 2019

SEED 2019 SEED 2019

W dniach 16-18 października 2019 r. odbędzie się III edycja konferencji International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED 2019). Poświęcona będzie zagadnieniom zrównoważonego...

W dniach 16-18 października 2019 r. odbędzie się III edycja konferencji International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED 2019). Poświęcona będzie zagadnieniom zrównoważonego rozwoju energetycznego, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, czystym technologiom węglowym oraz ochronie środowiska w energetyce.

wj news Eko-Dok 2019

Eko-Dok 2019 Eko-Dok 2019

W dniach 8-10 kwietnia już po raz jedenasty odbyła się konferencja Eko-Dok. Jest to wydarzenie interdyscyplinarne z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Tematy podejmowane podczas wystąpień dotyczyły...

W dniach 8-10 kwietnia już po raz jedenasty odbyła się konferencja Eko-Dok. Jest to wydarzenie interdyscyplinarne z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Tematy podejmowane podczas wystąpień dotyczyły przede wszystkim oczyszczania wody i ścieków, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ochrony atmosfery, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także biologii sanitarnej i ekologii.

Redakcja RI news 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej – na obszarach poza granicami aglomeracji wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Nabór wniosków rozpocznie się już 17 czerwca, a budżet wynosi 200 mln zł.

Redakcja RI news Kapsułki z bakteriami pomogą oczyścić ścieki

Kapsułki z bakteriami pomogą oczyścić ścieki Kapsułki z bakteriami pomogą oczyścić ścieki

Naukowcy z Politechniki Śląskiej pracują nad oczyszczaniem ścieków przy pomocy bakterii zamkniętych w żelowych kapsułkach. Dzięki nim kapsułki będą mogły jeszcze efektywniej wykonywać swoje zadanie.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej pracują nad oczyszczaniem ścieków przy pomocy bakterii zamkniętych w żelowych kapsułkach. Dzięki nim kapsułki będą mogły jeszcze efektywniej wykonywać swoje zadanie.

wj news Ograniczanie strat wody

Ograniczanie strat wody Ograniczanie strat wody

Już po raz siódmy przedstawiciele branży wod-kan z całej Polski spotkali się na dorocznej konferencji „Efektywne ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych”. Mottem tegorocznego spotkania, które...

Już po raz siódmy przedstawiciele branży wod-kan z całej Polski spotkali się na dorocznej konferencji „Efektywne ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych”. Mottem tegorocznego spotkania, które odbyło się w Lipowym Moście k. Supraśla 8–10 maja, były „Innowacje, rozwiązania, wdrożenia”.

Redakcja RI news Aqualift F Basic - nowoczesna technologia w przystępnej cenie

Aqualift F Basic - nowoczesna technologia w przystępnej cenie Aqualift F Basic - nowoczesna technologia w przystępnej cenie

Nowa przepompownia Aqualift F Basic firmy KESSEL to kompaktowe i solidne urządzenie do odprowadzania ścieków domowych. Grube ścianki zbiornika gwarantują jego wytrzymałość, a dzięki teleskopowej nasadzie...

Nowa przepompownia Aqualift F Basic firmy KESSEL to kompaktowe i solidne urządzenie do odprowadzania ścieków domowych. Grube ścianki zbiornika gwarantują jego wytrzymałość, a dzięki teleskopowej nasadzie zabudowa w ziemi jest wygodna. Płaskie powierzchnie przeznaczone do nawiercenia otworów umożliwiają podłączenie dodatkowych dopływów bezpośrednio na miejscu budowy.

Redakcja RI news Nowa oczyszczalnia ścieków w Zawadzie

Nowa oczyszczalnia ścieków w Zawadzie Nowa oczyszczalnia ścieków w Zawadzie

26 kwietnia otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Zawadzie. Rozbudowa i modernizacja polegały na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni z 250 m3/d do 1000m3/d. Do tej pory oczyszczalnia obsługiwała...

26 kwietnia otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Zawadzie. Rozbudowa i modernizacja polegały na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni z 250 m3/d do 1000m3/d. Do tej pory oczyszczalnia obsługiwała 3500 mieszkańców z miejscowości: Zawada, Stasiówka, Stobierna. Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni pozwoli na podłączenie do 8000 mieszkańców w miarę powstającej rozbudowy obsługiwanych miejscowości.

Redakcja RI news KESSEL na Targach WOD-KAN 2019

KESSEL na Targach WOD-KAN 2019 KESSEL na Targach WOD-KAN 2019

W dniach 21-23 maja 2019 r. odbędą się w Bydgoszczy targi WOD-KAN 2019. Od lat jest to najważniejsze na krajowym rynku oraz jedno z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej....

W dniach 21-23 maja 2019 r. odbędą się w Bydgoszczy targi WOD-KAN 2019. Od lat jest to najważniejsze na krajowym rynku oraz jedno z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Nie może tam zabraknąć również firmy KESSEL, która zaprezentuje swoje innowacyjne systemy odwadniania wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Redakcja RI news Komisja Europejska: Polska stoi przez wyzwaniem w walce o jakość powietrza i oczyszczanie ścieków

Komisja Europejska: Polska stoi przez wyzwaniem w walce o jakość powietrza i oczyszczanie ścieków Komisja Europejska: Polska stoi przez wyzwaniem w walce o jakość powietrza i oczyszczanie ścieków

Komisja Europejska podsumowała, że chociaż w Polsce dużo zmieniło się odnośnie gospodarowania odpadami i segregacji odpadów to nadal wyzwaniem pozostaje jakość powietrza i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Komisja Europejska podsumowała, że chociaż w Polsce dużo zmieniło się odnośnie gospodarowania odpadami i segregacji odpadów to nadal wyzwaniem pozostaje jakość powietrza i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Redakcja RI news NFOŚiGW ogłasza nabór na dofinansowanie ścieków za granicą

NFOŚiGW ogłasza nabór na dofinansowanie ścieków za granicą NFOŚiGW ogłasza nabór na dofinansowanie ścieków za granicą

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju. Kwota do rozdysponowania do 100 mln zł. W ramach...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju. Kwota do rozdysponowania do 100 mln zł. W ramach dofinansowania można uzyskać środki na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej, a także dokumentację i prace przygotowawcze tych przedsięwzięć.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.