RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Publikacje Waldemar Joniec

Waldemar Joniec, Joanna Ryńska news Subiektywny przegląd wydarzeń 5/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 5/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 5/24

Skupiamy się na co dzień głównie na zużyciu energii, zapominając o innych kwestiach środowiskowych, w tym o zasobach wody słodkiej niezbędnych dla istnienia ludzkości, koniecznych do funkcjonowania rolnictwa...

Skupiamy się na co dzień głównie na zużyciu energii, zapominając o innych kwestiach środowiskowych, w tym o zasobach wody słodkiej niezbędnych dla istnienia ludzkości, koniecznych do funkcjonowania rolnictwa i gospodarki czy wykorzystania na cele komunalne. Wprawdzie późno, potrafimy się jednak uczyć na własnych błędach. W energetyce postulowana jest obecnie konieczność nowego spojrzenia na bezpieczeństwo i politykę energetyczną oraz globalnej wizji transformacji i rozwoju infrastruktury. Ale tylko...

Waldemar Joniec news Targi Instalacje 2024

Targi Instalacje 2024 Targi Instalacje 2024

Targi budowlane i instalacyjne w Polsce od wielu lat podlegają zmianom. Poznańskie INSTALACJE wyróżniają liczne wydarzenia towarzyszące wystawie – spotkania branży i administracji, panele dyskusyjne i...

Targi budowlane i instalacyjne w Polsce od wielu lat podlegają zmianom. Poznańskie INSTALACJE wyróżniają liczne wydarzenia towarzyszące wystawie – spotkania branży i administracji, panele dyskusyjne i konferencje nt. rynku i prawa, a także wiele wydarzeń dla instalatorów, w tym edukacyjnych, o tym jak postępować na zmieniających się rynku, radzić sobie z nowymi technologiami i narzędziami oraz wykorzystywać nowe możliwości, jakie daje m.in. cyfryzacja. Atutem INSTALACJI są też obywające się równolegle...

Waldemar Joniec news Perspektywy w budownictwie – 7. Konwencja ZHI

Perspektywy w budownictwie – 7. Konwencja ZHI Perspektywy w budownictwie – 7. Konwencja ZHI

Podczas Targów INSTALACJE tradycyjnie odbyła się Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego, podczas której zaprezentowano aktualne i planowane działania w sferze regulacji prawnych w UE...

Podczas Targów INSTALACJE tradycyjnie odbyła się Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego, podczas której zaprezentowano aktualne i planowane działania w sferze regulacji prawnych w UE i w Polsce, a także oceny obecnego stanu rynku instalacyjnego oraz budowlanego.

Waldemar Joniec Oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych Oddymianie klatek schodowych

Przepisy budowlane wymagają od wyposażenia technicznego budynków, aby podczas pożaru zapewnione zostały warunki umożliwiające ewakuację ludzi lub ich uratowanie w inny sposób oraz uwzględnione bezpieczeństwo...

Przepisy budowlane wymagają od wyposażenia technicznego budynków, aby podczas pożaru zapewnione zostały warunki umożliwiające ewakuację ludzi lub ich uratowanie w inny sposób oraz uwzględnione bezpieczeństwo ekip ratowniczych. W praktyce projektowej i budowlanej do oddymiania klatek schodowych stosuje się systemy grawitacyjne, a do zapobiegania zadymieniu systemy mechaniczne – różniące się wielkością nakładów inwestycyjnych oraz stopniem niezawodności działania.

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć...

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć działania, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia do 2040 roku.

Waldemar Joniec news Warsaw HVAC Expo 2024

Warsaw HVAC Expo 2024 Warsaw HVAC Expo 2024

Pomimo dopiero dwóch edycji Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo w Nadarzynie już osiągnęły pozycję jednego z najważniejszych w kraju oraz naszym regionie...

Pomimo dopiero dwóch edycji Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo w Nadarzynie już osiągnęły pozycję jednego z najważniejszych w kraju oraz naszym regionie Europy wydarzeń związanych z ogrzewaniem i wentylacją.

Waldemar Joniec news Moc energii na targach ENEX

Moc energii na targach ENEX Moc energii na targach ENEX

W tym roku ekspozycje 350 wystawców z 15 państw zajmowały wszystkie hale Targów Kielce. Targi odnawialnej energetyki prosumenckiej i zawodowej odwiedziło 20 tys. osób.

W tym roku ekspozycje 350 wystawców z 15 państw zajmowały wszystkie hale Targów Kielce. Targi odnawialnej energetyki prosumenckiej i zawodowej odwiedziło 20 tys. osób.

Waldemar Joniec Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach

Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach

Nad bezpieczeństwem użytkowników tuneli drogowych czuwają systemy detekcji dymu, temperatury i gazów, a nawet pracownicy centrum zarządzania monitorujący sytuację przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku....

Nad bezpieczeństwem użytkowników tuneli drogowych czuwają systemy detekcji dymu, temperatury i gazów, a nawet pracownicy centrum zarządzania monitorujący sytuację przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Na co dzień spotykamy się m.in. z zakazami wjazdu do tunelu, zmianami prędkości poruszania się w nim czy wyłączeniem pasów ruchu z powodu kolizji lub prowadzonych robót. Największym zagrożeniem w tunelu jest jednak pożar pojazdu i to na wypadek takiej sytuacji tworzone są systemy bezpieczeństwa,...

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 3/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 3/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 3/24

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo doniesień nt. protestów w UE, w tym w Polsce, przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Mamy z nim do czynienia raptem od 2019 roku, ale wiele działań, z których...

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo doniesień nt. protestów w UE, w tym w Polsce, przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Mamy z nim do czynienia raptem od 2019 roku, ale wiele działań, z których się składa, realizujemy znacznie dłużej, zwłaszcza w energetyce i budownictwie oraz transporcie.

Waldemar Joniec Zabezpieczenia chroniące przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenia chroniące przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenia chroniące przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

W instalacji wodociągowej woda dostarczana do punktów czerpalnych musi spełniać wymagania jakościowe dla wody pitnej. Po drodze narażona jest na wtórne zanieczyszczenie z powodu przepływów zwrotnych w...

W instalacji wodociągowej woda dostarczana do punktów czerpalnych musi spełniać wymagania jakościowe dla wody pitnej. Po drodze narażona jest na wtórne zanieczyszczenie z powodu przepływów zwrotnych w instalacjach lub kontaktu wody pitnej z innymi płynami. Z tego powodu stosuje się zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, adekwatne do zagrożenia i kategorii płynów mogących ją zanieczyścić.

Waldemar Joniec Jakość powietrza wewnętrznego – aktualne problemy i trendy

Jakość powietrza wewnętrznego – aktualne problemy i trendy Jakość powietrza wewnętrznego – aktualne problemy i trendy

Eksperci z różnych dziedzin co dwa lata spotykają się na interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej problemów jakości powietrza wewnętrznego. To platforma współpracy i wymiany wiedzy między inżynierami,...

Eksperci z różnych dziedzin co dwa lata spotykają się na interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej problemów jakości powietrza wewnętrznego. To platforma współpracy i wymiany wiedzy między inżynierami, lekarzami, chemikami czy mikrobiologami. Uczestnicy konferencji skupiają się na praktycznych zagadnieniach wentylacji i jakości środowiska wewnętrznego w budynkach oraz ich wpływie na zdrowie i komfort ludzi. Stawia się tu diagnozy stanu obecnego i szuka sposobów rozwiązania problemów. Prezentowane...

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 1-2/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 1-2/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 1-2/24

Wojny i niepokoje skłaniają coraz szersze gremia do prognozowania rozwoju sytuacji na świecie. Oprócz znanych już wizji konfliktów o surowce energetyczne, dostęp do wody czy upraw, przewiduje się także...

Wojny i niepokoje skłaniają coraz szersze gremia do prognozowania rozwoju sytuacji na świecie. Oprócz znanych już wizji konfliktów o surowce energetyczne, dostęp do wody czy upraw, przewiduje się także próby zdominowania Arktyki oraz zmiany klimatu w tej części Ziemi. Topnienie lodu nie tylko otworzy szlaki morskie, ale też umożliwi wydobycie zasobów energetycznych, które Rosja uważa za kluczowe dla przetrwania obecnego reżimu. W rosyjskiej części może się znajdować nawet 95% ogółu zasobów gazu i...

Waldemar Joniec Ochrona sieci oraz instalacji wodociągowych przed zamarzaniem

Ochrona sieci oraz instalacji wodociągowych przed zamarzaniem Ochrona sieci oraz instalacji wodociągowych przed zamarzaniem

Pomimo postępującego ocieplenia klimatu nie należy przyjmować, że w Polsce zmniejsza się strefa przemarzania gruntów. Co więcej, nowe dane i badania wskazują, że dla wielu regionów kraju należy przyjmować...

Pomimo postępującego ocieplenia klimatu nie należy przyjmować, że w Polsce zmniejsza się strefa przemarzania gruntów. Co więcej, nowe dane i badania wskazują, że dla wielu regionów kraju należy przyjmować większe wartości, niż podano w normie PN-B-03020. Wpływa na to postęp wiedzy oraz fakt, że zmiany klimatu powodują brak lub krótkie okresy zalegania pokrywy śnieżnej, a także spadek ogólnej wielkości opadów, zwłaszcza w regionach kraju uważanych za cieplejsze zimą, czyli północno-zachodnich, zachodnich...

Waldemar Joniec news IV Warsztaty PZITS

IV Warsztaty PZITS IV Warsztaty PZITS

Tegoroczne warsztaty po raz kolejny udowodniły, że można i warto dzielić się wiedzą. Pokazały, że naturalnym etapem kariery zawodowej jest nie tylko edukacja własna, ale i uczenie innych, przekazywanie...

Tegoroczne warsztaty po raz kolejny udowodniły, że można i warto dzielić się wiedzą. Pokazały, że naturalnym etapem kariery zawodowej jest nie tylko edukacja własna, ale i uczenie innych, przekazywanie informacji młodym inżynierom i technikom.

Waldemar Joniec news Jakość powietrza wewnętrznego

Jakość powietrza wewnętrznego Jakość powietrza wewnętrznego

Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” organizowana przez zespół Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej przyciąga specjalistów z różnych branż i dyscyplin....

Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” organizowana przez zespół Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej przyciąga specjalistów z różnych branż i dyscyplin. W tym roku (23–24 listopada) eksperci od projektowania, budowy oraz eksploatacji budynków, a także reprezentanci środowisk związanych z ochroną zdrowia dzielili się najnowszą wiedzą i dyskutowali o znaczeniu wentylacji dla zdrowia ludzi i jakości pracy, życia, a nawet snu. Dyskutowano także o zapobieganiu...

Waldemar Joniec news O nowych rozwiązaniach i efektywności instalacji HVAC

O nowych rozwiązaniach i efektywności instalacji HVAC O nowych rozwiązaniach i efektywności instalacji HVAC

To temat przewodni III Konferencji NaukowoTechnicznej „Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarka ciepłownicza i wentylacyjna”, którą zorganizował Beskidzki Oddział PZITS w BielskuBiałej....

To temat przewodni III Konferencji NaukowoTechnicznej „Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarka ciepłownicza i wentylacyjna”, którą zorganizował Beskidzki Oddział PZITS w BielskuBiałej. Podczas spotkania nie tylko zaprezentowano nowe rozwiązania inżynierskie, ale też nawiązano i wzmocniono więzi między wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, zwłaszcza tymi dopiero wchodzącymi na rynek pracy.

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 12/23

Subiektywny przegląd wydarzeń 12/23 Subiektywny przegląd wydarzeń 12/23

Ostatnie tygodnie przyniosły sporo ważnych informacji. W OPEC Rosjanie i Saudyjczycy wzywali do redukcji wydobycia ropy w celu wywołania wzrostu jej cen. Postulaty te jak na razie nie doczekały się realizacji...

Ostatnie tygodnie przyniosły sporo ważnych informacji. W OPEC Rosjanie i Saudyjczycy wzywali do redukcji wydobycia ropy w celu wywołania wzrostu jej cen. Postulaty te jak na razie nie doczekały się realizacji i ropa wciąż jest tania, co szczególnie uwiera Rosję potrzebującą środków na kontynuowanie działań wojennych. Z kolei podczas rozpoczęcia szczytu COP28 Zjednoczone Emiraty Arabskie zadeklarowały plan działania na rzecz realizacji porozumienia paryskiego w celu przyspieszenia transformacji energetycznej,...

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 11/23

Subiektywny przegląd wydarzeń 11/23 Subiektywny przegląd wydarzeń 11/23

Naszą uwagę zdominowała ostatnio krajowa polityka, ale nie zapominajmy, że czeka nas wciąż wiele zadań. Dla branży budowlano-instalacyjnej są to przede wszystkim wyzwania związane z Falą renowacji budynków,...

Naszą uwagę zdominowała ostatnio krajowa polityka, ale nie zapominajmy, że czeka nas wciąż wiele zadań. Dla branży budowlano-instalacyjnej są to przede wszystkim wyzwania związane z Falą renowacji budynków, a dla nowego rządu i sejmu – jak stanowić i usprawniać prawo oraz stymulować procesy w gospodarce i budownictwie, aby powstawały budynki energoefektywne i komfortowe, a te już istniejące były coraz lepsze dzięki przemyślanym remontom.

Waldemar Joniec Badania dotyczące ekoprojektu dla systemów automatyki i sterowania budynkami

Badania dotyczące ekoprojektu dla systemów automatyki i sterowania budynkami Badania dotyczące ekoprojektu dla systemów automatyki i sterowania budynkami

Na stronach zawierających oficjalne publikacje UE [2] zamieszczono w połowie br. raport końcowy z badania dotyczącego ekoprojektu dla systemów automatyki i sterowania budynkami (BACS) [1]. Przeprowadzono...

Na stronach zawierających oficjalne publikacje UE [2] zamieszczono w połowie br. raport końcowy z badania dotyczącego ekoprojektu dla systemów automatyki i sterowania budynkami (BACS) [1]. Przeprowadzono je na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach umowy dotyczącej badań przygotowawczych produktów w dyrektywie w sprawie ekoprojektu, a obejmowało ono analizę aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, rynkowych i społecznych systemów BACS.

Waldemar Joniec news VI Zjazd Instalatorsów

VI Zjazd Instalatorsów VI Zjazd Instalatorsów

23 września 2023 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS). Na spotkanie przybyli również Członkowie Wspierający. Podsumowano...

23 września 2023 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS). Na spotkanie przybyli również Członkowie Wspierający. Podsumowano minioną dwuletnią kadencję władz stowarzyszenia i nakreślono nowe zadania.

Waldemar Joniec news Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego Inauguracja roku akademickiego

2 października w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Podczas wydarzenia...

2 października w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Podczas wydarzenia jak co roku doceniono wyróżniających się pracowników i studentów, a także nakreślono nowe wyzwania.

Waldemar Joniec Protokoły kontroli systemów wentylacyjnych

Protokoły kontroli systemów wentylacyjnych Protokoły kontroli systemów wentylacyjnych

Zapewnienie zdrowego powietrza w pomieszczeniach nabiera szczególnego znaczenia wraz z postępującą modernizacją energetyczną budynków i planami jej intensyfikacji. Niezbywalne prawo każdego z nas do czystego...

Zapewnienie zdrowego powietrza w pomieszczeniach nabiera szczególnego znaczenia wraz z postępującą modernizacją energetyczną budynków i planami jej intensyfikacji. Niezbywalne prawo każdego z nas do czystego i zdrowego powietrza w budynkach wymaga nie tylko dobrze zaprojektowanych instalacji wentylacyjnych, ale też ich poprawnej eksploatacji wraz z kontrolą mającą umocowanie prawne. Z tych powodów w gronach ekspertów trwa dyskusja, jak osiągnąć w pomieszczeniach skuteczną i prawnie wiążącą jakość...

Waldemar Joniec Energooszczędne pompowanie w instalacjach

Energooszczędne pompowanie w instalacjach Energooszczędne pompowanie w instalacjach

Rynek wymiany pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w UE szacowany jest na miliony sztuk. Tak samo jak promuje się w układach ogrzewania efektywne energetycznie pompy ciepła, gdyż mają one największy potencjał...

Rynek wymiany pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w UE szacowany jest na miliony sztuk. Tak samo jak promuje się w układach ogrzewania efektywne energetycznie pompy ciepła, gdyż mają one największy potencjał korzystania z energii odnawialnej, rosnący wraz z transformacją systemów energetycznych, również pompom obiegowym i hydraulice instalacji stawiane są i będą wymagania z uwagi na ich wciąż duży potencjał oszczędności energii.

Waldemar Joniec Grzejniki i bufory w instalacjach z pompami ciepła w budynkach remontowanych

Grzejniki i bufory w instalacjach z pompami ciepła w budynkach remontowanych Grzejniki i bufory w instalacjach z pompami ciepła w budynkach remontowanych

W budynkach istniejących, w których montowane są pompy ciepła, nie jest konieczne instalowanie ogrzewania podłogowego – można skorzystać z grzejników naściennych niskotemperaturowych oraz konwektorowych....

W budynkach istniejących, w których montowane są pompy ciepła, nie jest konieczne instalowanie ogrzewania podłogowego – można skorzystać z grzejników naściennych niskotemperaturowych oraz konwektorowych. W wielu przypadkach możliwe jest także wykorzystanie dotychczasowych grzejników, każdorazowo konieczne jest jednak przeprowadzenie analizy wpływu temperatur zasilania na wielkość grzejników i efektywność pracy pompy ciepła. Zależy od tego główny cel modernizacji, jakim są niższe koszty eksploatacyjne,...

Waldemar Joniec news Warsztaty Amoniakalne

Warsztaty Amoniakalne Warsztaty Amoniakalne

XII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne poświęcone były najczęstszym problemom eksploatacyjnym zgłaszanym na wcześniejszych spotkaniach. Dyskusje między specjalistami trwały aż do wyczerpania tematu, a...

XII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne poświęcone były najczęstszym problemom eksploatacyjnym zgłaszanym na wcześniejszych spotkaniach. Dyskusje między specjalistami trwały aż do wyczerpania tematu, a doświadczeniami dzielili się praktycy odpowiedzialni na co dzień za bezpieczeństwo i ekonomię pracy instalacji chłodniczych.

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 10/23

Subiektywny przegląd wydarzeń 10/23 Subiektywny przegląd wydarzeń 10/23

Jak planować rozwój miast, w których żyje coraz większa część ludzkości? Z problemem tym boryka się cały świat, a z powodu rabunkowego wykorzystania zasobów naturalnych i zmian klimatu prognozowany jest...

Jak planować rozwój miast, w których żyje coraz większa część ludzkości? Z problemem tym boryka się cały świat, a z powodu rabunkowego wykorzystania zasobów naturalnych i zmian klimatu prognozowany jest kryzys. To z kolei skłania do formułowania różnych koncepcji rozwoju, m.in. dewzrostu (z ang. degrowth), czyli gospodarki umiaru – planowego zredukowania zużycia energii i zasobów w gospodarce, tak by ekonomia umożliwiła powrót do równowagi planetarnej, a także wspierała rozwój społeczeństw z mniejszymi...

Waldemar Joniec news Rynek urządzeń grzewczych zasilanych paliwami stałymi w Polsce

Rynek urządzeń grzewczych zasilanych paliwami stałymi w Polsce Rynek urządzeń grzewczych zasilanych paliwami stałymi w Polsce

Podczas konferencji poświęconej urządzeniom grzewczym zasilanym paliwem stałym (biomasą i węglem) dla budownictwa indywidualnego dyskutowano o bieżącej sytuacji i planach, m.in. w kontekście kryzysu energetycznego...

Podczas konferencji poświęconej urządzeniom grzewczym zasilanym paliwem stałym (biomasą i węglem) dla budownictwa indywidualnego dyskutowano o bieżącej sytuacji i planach, m.in. w kontekście kryzysu energetycznego i dekarbonizacji ogrzewnictwa. Szeroki zakres poruszanych problemów i wysoka frekwencja oraz prowadzone z zaangażowaniem dyskusje potwierdziły, że konferencja ta stanowi wyważone i perspektywiczne forum wymiany wiedzy i doświadczeń branży kotlarskiej, kominkowej, zduńskiej oraz kominiarskiej,...

Waldemar Joniec Jakość powietrza wewnętrznego a modernizacja energetyczna budynków szkolnych

Jakość powietrza wewnętrznego a modernizacja energetyczna budynków szkolnych Jakość powietrza wewnętrznego a modernizacja energetyczna budynków szkolnych

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opracowała wytyczne pt. Oszczędność energii plus zdrowie: Wytyczne dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych. Modernizacja budynków. Zawierają...

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opracowała wytyczne pt. Oszczędność energii plus zdrowie: Wytyczne dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych. Modernizacja budynków. Zawierają one wskazówki, jak przeprowadzać modernizacje budynków szkolnych, żeby uzyskać wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach. Zamieszczono w nich podstawowe informacje nt. wpływu jakości powietrza i środowiska wewnętrznego na zdrowie i wyniki pracy uczniów i nauczycieli oraz narzędzi służących do oceny...

Waldemar Joniec Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcami ppoż.

Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcami ppoż. Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcami ppoż.

Najnowsze zmiany prawne umożliwiają m.in. uzgadnianie projektów pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej również w formie elektronicznej.

Najnowsze zmiany prawne umożliwiają m.in. uzgadnianie projektów pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej również w formie elektronicznej.

Waldemar Joniec System ciepłowniczy z pompami ciepła i magazynem ciepła zasilany z instalacji PV

System ciepłowniczy z pompami ciepła i magazynem ciepła zasilany z instalacji PV System ciepłowniczy z pompami ciepła i magazynem ciepła zasilany z instalacji PV

Badawczo-rozwojowe projekty opracowane w ramach konkursu NCBR pt. „Ciepłownia przyszłości” pokazują, że zmodernizowane systemy ciepłownicze mogą się charakteryzować wysoką efektywnością i powtarzalnością...

Badawczo-rozwojowe projekty opracowane w ramach konkursu NCBR pt. „Ciepłownia przyszłości” pokazują, że zmodernizowane systemy ciepłownicze mogą się charakteryzować wysoką efektywnością i powtarzalnością oraz co najmniej 80-proc. udziałem OZE w produkcji ciepła. Projekty te są też możliwe do realizacji pod względem ekonomicznym, ale przeszkodą jest brak środków inwestycyjnych w ciepłownictwie, m.in. z uwagi na fakt, że regulowane ceny ciepła uwzględniają przede wszystkim bieżący koszt produkcji....

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.