RynekInstalacyjny.pl

Branża instalacyjno-grzewcza w I kwartale 2022 r.

Redakcja RI | 2022-06-14

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało podsumowanie I kwartału 2022 w branży instalacyjno-grzewczej. W I kwartale 2022 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była według ogromnej większości zebranych opinii bardzo dobra, aczkolwiek z nieco słabszą dynamiką w porównaniu do poprzednich kwartałów.

Zobacz także

Redakcja RI news Powstanie efektywna energetycznie biblioteka

Powstanie efektywna energetycznie biblioteka Powstanie efektywna energetycznie biblioteka

Energooszczędny budynek biblioteki powstanie w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ok. 1,2 mln zł (ok. 560 tys. zł dotacji i taką samą kwotą pożyczki)....

Energooszczędny budynek biblioteki powstanie w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ok. 1,2 mln zł (ok. 560 tys. zł dotacji i taką samą kwotą pożyczki). Wybudowany obiekt będzie charakteryzować się niższym wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Redakcja RI news Kolejne apele branży o ochronę przedsiębiorstw wod-kan

Kolejne apele branży o ochronę przedsiębiorstw wod-kan Kolejne apele branży o ochronę przedsiębiorstw wod-kan

W związku z projektem ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystosowała apel o objęcie branży wodociągowo-kanalizacyjnej...

W związku z projektem ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystosowała apel o objęcie branży wodociągowo-kanalizacyjnej parasolem ochronnym poprzez zabezpieczenie maksymalnej ceny energii elektrycznej w wysokości 618,24 zł za 1 MWh.

Redakcja RI news 30 lat Vaillant na polskim rynku

30 lat Vaillant na polskim rynku 30 lat Vaillant na polskim rynku

Marka Vaillant świętuje właśnie 30-lecie obecności na polskim rynku. Jak wyglądała historia światowego lidera w zakresie techniki grzewczej i wentylacyjnej oraz jakie plany firma ma na kolejne lata?

Marka Vaillant świętuje właśnie 30-lecie obecności na polskim rynku. Jak wyglądała historia światowego lidera w zakresie techniki grzewczej i wentylacyjnej oraz jakie plany firma ma na kolejne lata?

Początek roku z dużymi wzrostami, II połowa lutego i marzec wyglądał nieco słabiej niż wskazywał na to początek roku. Wyniki zakupowe w całym kwartale są niejednoznaczne. Niektórzy dostawcy zanotowali duży wzrost, inni nawet spadki w stosunku do poprzedniego roku. Często dobre wyniki mieli dostawcy, u których wcześniej była słaba dostępność towaru, czyli może to wynikać z wcześniej zaplanowanych inwestycji. Słabe wyniki u niektórych dostawców mogą być efektem znacznie pogarszających się warunków kredytowych, ciągle rosnących cen, co powoduje mocny spadek nastrojów. Trzeba też pamiętać, że w obecny rok rynek wszedł z o wiele wyższymi cenami niż w poprzedni. Wzrost dochodów nie nadąża za spadkiem siły nabywczej. Takie dobre wyniki to prawdopodobnie również efekt zapowiadanych przez większość producentów podwyżek cen towarów. Niektórzy producenci zgodzili się na złożenie zamówień i sprzedaż po starych cenach bez względu na termin odbioru, jest to już rzadki przypadek. Większość producentów uskarża się jednak na kłopoty z terminowością dostaw wynikającą z braków asortymentowych komponentów do produkcji wyrobu finalnego. Te znakomite wyniki są zaburzone także faktem realizowania dostaw z zeszłego roku.

Dobre wyniki w branży instalacyjno-grzewczej mimo rosmącej niepewności

Widać było dużą niepewność co do wyników w branży w następnych kwartałach. Informacje przychodzące z budownictwa mieszkaniowego nie napawają zbytnim optymizmem. Firmy wykonawcze nadal borykają się z generalnym wykonawcą lub inwestorem w kwestii renegocjacji wysokości kontraktów, ze względu na podwyżkę cen materiałów, które nastąpiły w międzyczasie. W sporej części sprzedaż urządzeń grzewczych opierała się na rynku wymian, ale perturbacje związane na początku z problemami w realizacji przyłączy gazowych pod koniec 2021 roku oraz na początku I kwartału 2022, a później z drastycznymi podwyżkami cen gazu, spowodowały, że inwestorzy planujący wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe gazowe kotły kondensacyjne, zaczęli wstrzymywać się z realizacją, lub wręcz występowali do NFOŚiGW o zamrożenie zawartych już umów w ramach programu „Czyste Powietrze”. Te straty skompensowały w pewnym stopniu znaczne wzrosty udziału pomp ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”, ale oznacza to, że użytkownicy końcowi na wszelki wypadek zostawiają sobie możliwość dalszego spalania różnych odpadów i zatruwania otoczenia. Ponadto, pozostaje pytanie, czy budynki, w których montowane są pompy ciepła, mają standard zapotrzebowania na ciepło pozwalający na optymalne wykorzystanie zalet tych urządzeń, w przeciwnym razie może dojść do rozczarowania inwestorów, jeżeli pompa ciepła została dobrana niewłaściwie. Obserwuje się, że coraz więcej producentów kotłów na paliwa stałe rozszerza swoja ofertę o pompy ciepła.

Pomimo tych zjawisk, popyt na urządzenia grzewcze był nadal wysoki i dynamika spływu zamówień była sztucznie hamowana poprzez wstrzymywanie przyjmowania zamówień z uwagi na braki asortymentowe, co oznacza, że osiągnięty wynik mógłby być jeszcze wyższy. Podobnie jak pod koniec 2021 roku, klienci często decydowali się na takie produkty, jakie były dostępne, a nie takie jakie chcieli pierwotnie zamówić. Taka sytuacja z możliwością dostaw spowodowała, ze nawet niszowe marki osiągnęły spektakularne wzrosty, jeżeli tylko posiadały produkty na stanie magazynowym. To może być szansa dla takich firm na ich przyszły rozwój i większą dywersyfikację źródeł dostaw. Ciekawym zjawiskiem jest to, że w wypadku pomp ciepła marka przestaje mieć tak duże znaczenie jak wypadku kotłów. Widać duży wzrost rozdrobnionego importu pomp ciepła głównie z Chin, gdzie w przeciwieństwie do producentów europejskich nie ma problemów z komponentami do produkcji, ale za to pod znakiem zapytania jest przyszła jakość serwisu i doradztwa technicznego, chociaż doszły sygnały z rynku, ze import z tego kierunku także zaczął się zatykać. To może mieć potencjalnie negatywny wpływ na cały budowany od kilku lat rynek w tej grupie produktowej.

W ogólnej ocenie w pierwszym kwartale 2022 sytuacja była podobna jak w poprzednich kwartałach roku 2021, jednak można było zaobserwować rosnącą niepewność co do sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, dostępności i cen podstawowych nośników energii: gazu, energii elektrycznej, ale także węgla. Wojna w Ukrainie oraz znaczny wzrost cen energii powoduje gwałtowny i masowy odwrót od urządzeń gazowych na rzecz urządzeń elektrycznych, szczególnie pomp ciepła. Dodatkowo sprzedaż kotłów gazowych blokował nierozwiązany na początku roku problem braku odpowiedniej liczby nowych przyłączy gazowych i odległe perspektywy czasowe realizacji takich inwestycji. Spowodowało to duże obawy klientów co d przyszłości dostępu do gazu. Niepewna sytuacja polityczna oraz ekonomiczna, wysoka inflacja, rosnące koszty kredytów powodują, że firmy deweloperskie ostrożniej planują nowe inwestycje, a nawet zamrażają niektóre inwestycje/projekty. Z uwagi na wchodzące od kwietnia 2022 nowe przepisy rozliczania prądu z PV, w I kwartale 2022 można było zaobserwować zwiększone zainteresowanie panelami PV oraz dedykowanym osprzętem. Najważniejszym czynnikiem są problemy w łańcuchach dostaw i transporcie zwłaszcza z Azji. Ciągłe zmiany cen surowców i przepustowość frachtu morskiego ma coraz większy wpływ na dostępność produktów. Także wojna w Ukrainie i brak siły roboczej na polskich budowach spowalnia sektor i powoduje dodatkowe opóźnienia na placach budowy.

Rynek w 2022 roku wydaje się inny niż wcześniej. W marcu i już na pocz. II kwartału było widać, że inwestorzy wstrzymują inwestycje, ponieważ stopy procentowe idą ostro w górę, co powoduje, że dostępność kredytów drastycznie maleje. Pomimo, że materiały osiągają bardzo wysokie ceny, w dalszym ciągu jest duża motywacja na modernizację. Pompy ciepła królują w zapytaniach, co powoduje, że potencjalni klienci rozpatrują zamianę nowego kotła kondensacyjnego na pompy ciepła, ale po przeanalizowaniu i czasie zwrotu i rosnących cenach energii elektrycznej, która z powodu zwiększonego popytu może do końca roku wzrosnąć o dalsze 50%, często rezygnują z takiego działania, tym bardziej że ceny gazu na rynkach europejskich maja tendencje spadkową. Ciągłe podwyżki urządzeń cen grzewczych powodują, iż klienci szukają tańszych rozwiązań, przez co pojawia się zjawisko rezygnacji z marek premium na poczet tańszych urządzeń. Także w I kwartale 2022 występowały duże problemy z dostępnością towarów oraz znaczne i częste podwyżki materiałów instalacyjnych (problemy z dostawami stali, tworzyw sztucznych, podzespołów elektronicznych, problemy z transportem dla importerów towarów z Chin). Kondycja finansowa firm instalacyjnych oraz deweloperów pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Firmy często są skłonne dokonywać przedpłat za zamówiony towar, żeby mieć pewność co do rezerwacji towaru i terminu dostawy.

W ogólnej ocenie rozwoju rynku w I kwartale 2022, można było zaobserwować sytuację podobną jak w poprzednich kwartałach. W dalszym ciągu, po pewnych obawach związanych potencjalnymi problemami z z brakiem towaru, utrzymywały się wzrosty sprzedaży. Ogólnie, podobnie jak w poprzednim kwartale panuje opinia, że wygrywali ci, którzy byli w stanie dostarczyć towar. Coraz więcej powietrznych pomp ciepła, jak również kotłów elektrycznych jest instalowanych przez firmy fotowoltaiczne, które oferują kompleksową usługę panele + pompa ciepła, szukają nowych grup produktowych, zabezpieczają się przed oczekiwanym, być może trochę na wyrost, spadkiem popytu na PV w 2022 roku po zmianie przepisów dotyczących przyszłych rozliczeń. Wzrost sprzedaży na rynku instalacyjno-grzewczym w I kwartale 2022 roku można szacować na poziomie 25% wartościowo, głównie ze względu na wzrost cen towarów. Widać już jednak oznaki spadków na inwestycjach.

Przeczytaj także: Czwarty kwartał 2021 w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

Po wzrostach w ostatnich kwartałach od początku 2022 roku, nastąpiła ponownie tendencja spadkowa w grupe gazowych kotłów konwencjonalnych. W pierwszym kwartale 2022 roku, spadek sprzedaży w grupie wiszących kotłów konwencjonalnych wyniósł 14%. Baza odniesienia w tym wypadku jest wielokrotnie niższa niż w wypadku kotłów kondensacyjnych i w liczbach bezwzględnych nie są to jakieś duże ilości. Zjawisko spadków tej grupie produktowej możemy tłumaczyć powrotem do naturalnej tendencji wygaszania produktu po ograniczeniach wprowadzonych przez regulacje ekoprojektu. Także rynek, po wymianach, które miały miejsce w poprzednim roku, uległ nasyceniu, dlatego zainteresowanie tym produktem ponownie zaczęło spadać. W całościowej masie sprzedaży kotłów gazowych, udział kotłów konwencjonalnych jest zaledwie kilkuprocentowy. Jeszcze większy spadek nastąpił w grupie gazowych konwencjonalnych kotłów stojących, gdzie spadek procentowy w I kwartale 2022 wyniósł 40%. Jeżeli odniesiemy to do ilości liczonej zaledwie w kilku setkach w skali roku, stanowi to głęboki margines sprzedaży kotłów gazowych.

W I kwartale 2022 roku odnotowany został ponowny wzrost sprzedaży wiszących kotłów kondensacyjnych w porównaniu do I kwartału 2021 który wyniósł 10%, oraz 6% wzrost w grupie gazowych kondensacyjnych kotłów stojących. Wynik z pewnością mógłby być wyższy, ale podobnie jak w poprzednich kwartałach, szereg producentów miało problem z terminowym wywiązaniem się z realizacji zamówień i sprzedawały się te urządzenia, które były dostępne. Tendencja wzrostowa ma swoje podłoże w przyczynach wymienionych już wcześniej. Gazowe kotły kondensacyjnie obecnie sprzedają się głównie na wymianę starych urządzeń grzewczych, w budynkach podłączonych do sieci gazowej. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez urządzenia kondensacyjne i stanowi ponad 96% rynku kotłów gazowych. Jest to obecnie podstawowe urządzenie grzewcze sprzedawane w największej ilości. W I kwartale w wypadku kotłów stojących o większej mocy tj. powyżej 50 kW nastąpił wzrost 13-procentowy w wypadku kotłów kondensacyjnych stojących, przy 3% wzrostu w grupie kotłów konwencjonalnych, co świadczy o kontynuacji renowacji systemów grzewczych w większych obiektach, ale z tendencją spowalniającą. W I kwartale 2022 roku odnotowano ponownie ok. 13-procentowy wzrost sprzedaży kotłów z tzw. wymiennikiem kondensującym. Po spadkach we wcześniejszych kwartałach, sporo tych urządzeń było dostępnych w magazynach i z uwagi na braki rynkowe kotłów kondensacyjnych, mogły zostać wpuszczone do obrotu. Ciągłe podwyżki cen kotłów powodują, iż ludzie szukają tańszych rozwiązań, pojawia się problem rezygnacji z marek premium na rzecz tańszych urządzeń. Dodatkową niewiadomą na początku roku był wpływ zatrzymania podpisywania umów na nowe przyłącza gazowe przez PSG. Brak wykonywania nowych przyłączy z pewnością wpłynął na ograniczenie we wzroście potencjału kotłów gazowych, co niekoniecznie może się przełożyć na wzrost zapotrzebowania na inne urządzenia grzewcze, np. pompy ciepła, szczególnie w wypadku drastycznych wzrostów cen gazu i energii elektrycznej. Na szczęście pod koniec I kwartału problem został rozwiązany, ale w dalszym ciągu pojawiają się pojedyncze głosy o odległych terminach realizacji przyłączeń gazowych, pomimo, że PSG sygnalizuje wzrost liczby przyłączy realizowanych w ciągu roku o średnio ok. 10%, w zależności od regionu. Ze względu na podwyżki cen gazu i obawy co do jego dostępności z uwagi na ograniczenie dostaw gazu z Rosji, pojawiły się informacje, że nawet nowe kotły kondensacyjne użytkownicy chcą zamieniać na pompy ciepła. Jednak z powodu czasu zwrotu i rosnących cen energii elektrycznej, która z powodu elektryfikacji ogrzewania i motoryzacji osiągnie ceny zgodne z popytem, nie było to zjawisko masowe. Obecna sytuacja wokół gazu spowodowała, że np. w programie „Czyste Powietrze”, w marcu i kwietniu nastąpiły widoczne spadki liczby kotłów gazowych w statystykach. Beneficjenci zawieszali swoje umowy z NFOŚiGW z obawy o dostępność gazu w przyszłości i jego rosnące ceny. Także gaz ziemny był na cenzurowanym praktycznie we wszystkich dokumentach unijnych, co spowodowało taki a nie inny przekaz do rynku na temat tego paliwa. Tymczasem jego ceny na rynkach europejskich zaczęły ponownie spadać. Faktem jest jednak, że akcja wycofywania się z gazu w perspektywie następnych 20 lat już ruszyła, ale odejście od niego po 2025 roku raczej można traktować jako nierealne życzenie z uwagi na brak wiarygodnej alternatywy.

W grupie kotłów olejowych, w I kwartale 2022 roku nastąpił spory wzrost sprzedaży o ok. 24%, co też stanowi pewną niespodziankę, ponieważ w skali roku 2021 łączny wzrost wyniósł tylko 5%. Przy czym, w wypadku kotłów konwencjonalnych nastąpił spadek sprzedaży, który wyniósł 17% przy 2% wzroście w skali 2021, a w wypadku kotłów kondensacyjnych nastąpił wzrost o 45% przy wzroście na poziomie 7% w skali całego 2021 roku. Duży wzrost sprzedaży kotłów olejowych w I kwartale jest pewnym zaskoczeniem i może wynikać gównie z braków towarowych, ponieważ z drugiej strony widać sporo zapytań o ogrzewanie olejowe w pespektywie podwyżek cen gazu.

W I kwartale 2022 było ponownie widoczne większe zainteresowanie zakupem kotłów grzewczych na paliwa stałe, podobnie jak w innych grupach urządzeń grzewczych. Nie był niespodzianką spadek zainteresowania kotłami węglowymi z uwagi na wycofanie z końcem 2021 roku tej grupy produktowej z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Brak miarodajnych danych dla sprzedaży rynkowej tych urządzeń, ale zdaniem producentów wzrosty mogą być w I kwartale na poziomie 10-15%. W I kwartale był notowany dalszy wzrost zainteresowania kotłami automatycznymi na pelet, które zwiększyły wyraźnie swój udział rynkowy w grupie kotłów na paliwa stałe, ale również widać coraz większe zainteresowanie kotłami na pyrolizę drewna. Także w tej grupie produktowej zamówienia także są realizowane z pewnym opóźnieniem, z uwagi na możliwości produkcyjne zakładów i dostęp do surowców oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej do produkcji urządzeń. Ogólnie, podwyżki cen i zwiększone zakupy spowodowały znaczny wzrost obrotów w tej grupie producentów. Widać także wśród producentów kotłów na paliwa stałe tendencję do wprowadzania do oferty różnych innych produktów i nowoczesnych źródeł ciepła.

W I kwartale 2022 roku kontynuowany był dalszy trend wzrostowy w grupach nowoczesnych zaawansowanych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne przepływowe kotły grzewcze.
W I kwartale 2022 roku pompy ciepła odnotowały 72-procentowy wzrost sprzedaży, co jest kolejnym bardzo dobrym wynikiem, ale może być także niedoszacowanym, z uwagi na to, że na rynku pojawił się szereg producentów pomp ciepła produkujących na mała skalę oraz zaczął się coraz bardziej rozwijać import pomp ciepła z Chin, co zgodnie z wcześniejszymi prognozami może stanowić problem dla europejskich i krajowych producentów pomp ciepła w przyszłości. Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych, wzrosty w skali kwartalnej kolejny kwartał wyniosły kilkadziesiąt procent. Najpewniej, wzrosty sprzedaży byłyby dużo większe, ale także wśród dostawców pomp ciepła były także widoczne duże problemy z realizacją dostaw z uwagi na duże zapotrzebowanie. Skorzystały na tym gruntowe pompy ciepła, czyli klasyka rozwiązania, które często w konieczności wprowadzania zamienników, zastępowały pompy powietrzne, których termin dostawy był niemożliwy do określenia przez dostawcę. Na dostawę pompy ciepła trzeba było czekać powyżej miesiąca i dłużej. Dzięki temu, pompy gruntowe w I kwartale 2022 roku odnotowały tym razem wzrost na poziomie prawie 54% w wypadku pomp nierewersyjnych do c.o. do ok. 33-procentowego wzrostu w wypadku pomp rewersyjnych. Ponownie rekordzistami we wzrostach sprzedaży są pompy powietrzne typu monoblok, gdzie wzrosty są od dwukrotności do trzykrotności w porównaniu do I kwartału 2021 w zależności od kategorii i mocy. Oczywiście w ramach poszczególnych grup pomp ciepła była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży.

Podobnie jak w 2021 r., głównym czynnikiem, wpływającym na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda jest większa atrakcyjność rozwiązań, przekonanie o efektywności kosztowej tych urządzeń, a także rosnące zainteresowanie tą technologią, zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów. Na wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła przełożyła się większa intensywność finansowego wsparcia pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze” oraz ulga termomodernizacyjna. Trzeba podkreślić, że udział pomp ciepła z programu „Czyste Powietrze” osiągnął w marcu i kwietniu 2022 ok. 30-40%.

W wypadku kotłów elektrycznych widoczny był dalszy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji; wzrostowa dynamika sprzedaży w I kwartale 2022 roku osiągnęła poziom ok. 40%, natomiast proste modele przeznaczone do współpracy z pompami ciepła wyniosły ponad 200%. Od 2020 roku widać zdecydowany wzrost zainteresowania tym typem ogrzewania. Liczba zapytań i zamówień w I kwartale 2022 utrzymywała się na poziomie ze szczytu sezonu grzewczego (nawet w kwietniu). Pojawia się coraz większa liczba wymian za gazowe źródła ciepła, czego wcześniej nie obserwowaliśmy – na razie przede wszystkim w segmencie przemysłowym (moce kilkadziesiąt-kilkaset kW), choć także wśród klientów indywidualnych. Jest to wynik z jednej strony nagłych, drastycznych podwyżek cen gazu, z drugiej zaś szeroko głoszonymi opiniami o odchodzeniu od gazu ziemnego jako paliwa grzewczego, co ma być spowodowane ograniczonym dostępem do tego paliwa. Coraz bardziej obserwowany jest trend zapewnienia sobie dodatkowego źródła ciepła, co ma sens przy dużej nieprzewidywalności cen nośników ciepła. Jest to szczególnie widoczne w wypadku konieczności ogrzewania poza sezonem grzewczym, gdzie dołożenie ogrzewania elektrycznego jest najmniej skomplikowane. Bardzo duże wzrosty odnotowuje się w sprzedaży kotłów do współpracy z pompami ciepła i to zarówno ze strony dystrybutorów pomp ciepła, jak i klientów, którzy pompy ciepła mają już zamontowane i chcą je wspomóc w sezonie grzewczym ze względu na niewystarczającą moc dobranego urządzenia w budynkach o większym zapotrzebowaniu na ciepło. Nadal utrzymuje się trend wzrostowy sprzedaży kotłów elektrycznych do współpracy z instalacjami PV, z tym, że są to przede wszystkim klienci, którzy przewymiarowali instalacje, przyjmując jako główne kryterium decyzji o założeniu takiej instalacji możliwość wsparcia finansowego w ramach któregoś z programów. Bardzo duże zainteresowanie wzbudza nowa kategoria produktów – elektrycznych dogrzewaczy układu c.o. Można założyć, że w ciągu dwóch lat ich sprzedaż zbliży się wolumenowo to ilości kotłów elektrycznych.

W I kwartale 2022 roku, w grupie kolektorów słonecznych nastąpił ponownie wzrost sprzedaży tego typu instalacji w porównaniu do I kwartału 2021, który wyniósł ok. 20. Absolutnie dominują w sprzedaży kolektory płaskie, ale w wypadku kolektorów próżniowych, które są marginesem w sprzedaży tego typu instalacji, także widać wzrost zainteresowania, co wiąże się także ze wzrostem sprzedaży. W dalszym ciągu problemem jest obecna struktura sprzedaży tych urządzeń w Polsce, która powoli zaczyna się zmieniać i w I kwartale 2022 widać było znowu pewien wzrost znaczenia sprzedaży detalicznej, która jest jednak daleka od poziomu pozwalającego mówić o stabilności tego segmentu rynku. Sprzedaż detaliczna wzrasta głownie przez ponownie coraz większe zainteresowanie instalacjami kolektorów słonecznych także do doładowania ogrzewania w układach hybrydowych w uzupełnieniu innych źródeł ciepła takich jak pompy ciepła, kotły gazowe, elektryczne czy biomasowe, a nie tylko do przygotowania c.w.u. Takie rozwiązanie z powodzeniem zdobywa coraz większą popularność i sprawdza się w innych krajach. W Polsce powstaje coraz więcej takich instalacji, co jest wynikiem obaw co do wzrastających w znaczny sposób cen gazu i energii elektrycznej, ale również pozostałych paliw, które muszą być zakupione, żeby zasilać urządzenie grzewcze. Także w tej grupie produktowej producenci zgłaszali problemy z dostawami komponentów i surowców do wytwarzania kolektorów słonecznych, które spowodowały, że osiągnięty wzrost był poniżej możliwości rynku, który mógł przyjąć więcej takich urządzeń. Także w I kwartale coraz bardziej widoczne zaczynają być instalacje złożone z kolektorów hybrydowych PVT – formy kogeneracji opartej na energii słonecznej. Także na poziomie UE powstała mapa drogowa szerszego wykorzystania ciepła pozyskiwanego z energii słonecznej, jako uzupełnienie bardzo mocno promowanej elektryfikacji ogrzewania i odpowiedź na spodziewane problemy z podażą energii elektrycznej, co będzie miało także wpływ na rozwój tego rynku w Polsce.

Rynek przepływowych gazowych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej po stosunkowo sporych wzrostach w trzech kwartałach 2020 roku i spadku w III kwartale 2021 roku na poziomie 13% oraz wzroście w IV kwartale 2021 na poziomie12%, w I kwartale 2022 roku zaznaczył się ponowny spadek sprzedaży tych urządzeń, który wyniósł 8%. Można przyjąć, że ta technologia wytwarzania ciepłej wody użytkowej jest coraz bardziej wypierana przez inne źródła wytwarzania c.w.u. Tego typu urządzeń nie montuje się już w nowym budownictwie. Istnieją tylko dzięki rynkowi wymian.

I kwartał 2022 w grupie grzejników stalowych był ogólnie pochodną koniunktury w budownictwie mieszkaniowym, co zaowocowało wynikiem ok. 10-15% niższym niż w IV kwartale 2020. Mniejsza sprzedaż niż w I kwartale 2022 była podyktowana korektą w stosunku do zakupów robionych z zapasem przed podwyżkami w ciągu roku. Nagromadzone produkty zaczynają zalegać w magazynach; wydaje się, że dotychczasowy trend zamówień wyprzedzających wymuszonych przez podwyżki został przełamany; pogarszające się perspektywy na nowe projekty w kolejnych kwartałach. Na sprzedaż stalowych grzejników płytowych wpływa silne zahamowanie w budownictwie mieszkaniowym. Widać coraz bardziej spadki zapotrzebowania na te produkty. W pierwszym kwartale jest to spadek średnio o kilkanaście procent w zależności od źródła informacji. W dalszym ciągu występują trudności w zaopatrzeniu w różne komponenty do produkcji.

Segment ogrzewania płaszczyznowego oraz systemów rurowych dotknięty jest coraz większymi problemami, przede wszystkim ogromne braki w dostępności surowców, co skutkowało i cały czas skutkuje znacznie wydłużonymi terminami dostaw oraz ich ograniczeniem. Ale mimo tych trudności ogrzewanie podłogowe i sprzedaż różnych systemów rurowych osiągnęły ponownie dwucyfrowy wzrost, który sięgał w dużej części asortymentu kilkudziesięciu procent. Ze względu na braki towarowe w ogrzewaniu płaszczyznowym nastąpił niewielki spadek, z uwagi na ok. 20-procentowy spadek sprzedaży dla systemu montażu dla rur w technologii mokrej, której nie skompensowały kilkukrotne wzrosty w pozostałych technologiach.

W wypadku grzejników aluminiowych nastąpił spadek sprzedaży o ok. 5% w I kwartale 2022 roku. Pozostałe elementy instalacji osiągnęły podobny poziom sprzedaży w I kwartale 2022 roku, z tym że zależnie od źródeł odchyłka była ok. 10% w kierunku spadku, jak i wzrostu.

mat. SPIUG

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Viessmann zbuduje fabrykę w Legnicy

Viessmann zbuduje fabrykę w Legnicy Viessmann zbuduje fabrykę w Legnicy

Grupa Viessmann buduje w Legnicy nową fabrykę, w której będzie produkować pompy ciepła. Zakład, cztery razy większy niż obecny, ma zostać otwarty w 2023 roku. 14 lipca 2022 r. prezes firmy Max Viessmann...

Grupa Viessmann buduje w Legnicy nową fabrykę, w której będzie produkować pompy ciepła. Zakład, cztery razy większy niż obecny, ma zostać otwarty w 2023 roku. 14 lipca 2022 r. prezes firmy Max Viessmann wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wmurowali symboliczny kamień węgielny pod tę inwestycję.

Redakcja RI news Komisja Przemysłu PE przyjmuje stanowiska w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie OZE

Komisja Przemysłu PE przyjmuje stanowiska w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie OZE Komisja Przemysłu PE przyjmuje stanowiska w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie OZE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdania w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) oraz w sprawie dyrektywy w sprawie odnawialnych...

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdania w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) oraz w sprawie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED).

Redakcja RI news Pierwszy magazyn ciepła oparty na piasku

Pierwszy magazyn ciepła oparty na piasku Pierwszy magazyn ciepła oparty na piasku

Start-up Polar Night Energy uruchomił pierwszy komercyjny magazyn ciepła oparty na piasku dla zakładu energetycznego Vatajankoski. Magazyn ciepła, w którym znajduje się sto ton piasku, wytwarza niskoemisyjne...

Start-up Polar Night Energy uruchomił pierwszy komercyjny magazyn ciepła oparty na piasku dla zakładu energetycznego Vatajankoski. Magazyn ciepła, w którym znajduje się sto ton piasku, wytwarza niskoemisyjne ciepło sieciowe dla miasta Kankaanpää w zachodniej Finlandii. Jego zdolność magazynowania przy minimalnych stratach ciepła ocenia się na kilka miesięcy.

Redakcja RI news Konkurs „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Konkurs „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Konkurs „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania...

Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Redakcja RI news Ruszył program „Ciepłe Mieszkanie”

Ruszył program „Ciepłe Mieszkanie” Ruszył program „Ciepłe Mieszkanie”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wnioski należy składać w terminie 15.07.2022...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wnioski należy składać w terminie 15.07.2022 r. – 01.08.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Redakcja RI news SolarSpot wykona instalację PV na dachu hali ERGO ARENA

SolarSpot wykona instalację PV na dachu hali ERGO ARENA SolarSpot wykona instalację PV na dachu hali ERGO ARENA

SolarSpot SA już po raz drugi wygrał przetarg na instalację PV na dachu gdańsko-sopockiej hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA. W przetargu startowało 7 firm, a o wyborze wykonawcy zdecydowała cena oraz...

SolarSpot SA już po raz drugi wygrał przetarg na instalację PV na dachu gdańsko-sopockiej hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA. W przetargu startowało 7 firm, a o wyborze wykonawcy zdecydowała cena oraz liczba oferowanych modułów inwestycji.

Redakcja RI news Komisja Europejska planuje redukcję zużycia gazu o 15 proc.

Komisja Europejska planuje redukcję zużycia gazu o 15 proc. Komisja Europejska planuje redukcję zużycia gazu o 15 proc.

Komisja Europejska chce ograniczenia zużycia gazu w krajach Unii Europejskiej o 15% w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. W tym celu Bruksela ma wprowadzić rozporządzenie w sprawie skoordynowanych...

Komisja Europejska chce ograniczenia zużycia gazu w krajach Unii Europejskiej o 15% w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. W tym celu Bruksela ma wprowadzić rozporządzenie w sprawie skoordynowanych środków redukcji popytu na gaz. KE zachęca również kraje członkowskie do oszczędzania energii, kampanii promujących ograniczenia ogrzewania i chłodzenia, a także przyspieszenie przechodzenia na odnawialne źródła energii.

Redakcja RI news PAS: dopłaty do węgla niesprawiedliwe

PAS: dopłaty do węgla niesprawiedliwe PAS: dopłaty do węgla niesprawiedliwe

Według Polskiego Alarmu Smogowego zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to rozwiązanie niesprawiedliwe i dzielące polskie społeczeństwo. Wsparcie do kosztów ogrzewania mają otrzymać wyłącznie gospodarstwa...

Według Polskiego Alarmu Smogowego zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to rozwiązanie niesprawiedliwe i dzielące polskie społeczeństwo. Wsparcie do kosztów ogrzewania mają otrzymać wyłącznie gospodarstwa domowe stosujące węgiel, w tym właściciele najbardziej zanieczyszczających powietrze „kopciuchów”. Zdaniem PAS, system dopłat wymaga zmian, tak aby uwzględniał potrzeby całego społeczeństwa, a nie dbał tylko o interesy wybranej grupy obywateli, o co zaapelował do premiera i parlamentarzystów.

Redakcja RI news Grupa Klima-Therm z rekordowymi wynikami w 2021 roku

Grupa Klima-Therm z rekordowymi wynikami w 2021 roku Grupa Klima-Therm z rekordowymi wynikami w 2021 roku

Grupa Klima-Therm zamknęła rok obrotowy 2021 rekordowymi przychodami wynoszącymi 548 mln złotych, co oznacza wzrost jej obrotów o 109 mln złotych rok do roku. Podsumowanie kluczowych wskaźników finansowych...

Grupa Klima-Therm zamknęła rok obrotowy 2021 rekordowymi przychodami wynoszącymi 548 mln złotych, co oznacza wzrost jej obrotów o 109 mln złotych rok do roku. Podsumowanie kluczowych wskaźników finansowych wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem firma zaprezentowała w formie „Raportu Rocznego 2021”.

Redakcja RI news Jak Komisja Europejska planuje zarządzać zapotrzebowaniem na gaz?

Jak Komisja Europejska planuje zarządzać zapotrzebowaniem na gaz? Jak Komisja Europejska planuje zarządzać zapotrzebowaniem na gaz?

20 lipca 2022 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej „Oszczędzaj gaz na bezpieczną zimę". Celem niniejszego komunikatu jest określenie „działań, które państwa członkowskie powinny podjąć niezwłocznie...

20 lipca 2022 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej „Oszczędzaj gaz na bezpieczną zimę". Celem niniejszego komunikatu jest określenie „działań, które państwa członkowskie powinny podjąć niezwłocznie i wspólnie, w duchu solidarności i z korzyścią dla wszystkich, w celu znacznego zmniejszenia ryzyka braku równowagi między podażą a popytem następnej zimy i później, a tym samym zwiększenia naszej odporności i ograniczenia wpływu na ceny”.

Redakcja RI news Baza danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL)

Baza danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL) Baza danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL)

Komisja uruchomiła ogólnounijną publiczną bazę danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL), umożliwiającą konsumentom porównywanie klas efektywności energetycznej...

Komisja uruchomiła ogólnounijną publiczną bazę danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL), umożliwiającą konsumentom porównywanie klas efektywności energetycznej i innych danych dotyczących różnych produktów gospodarstwa domowego ze szczegółowymi informacjami na temat ponad 1 miliona produktów. Baza danych obejmuje ponad 30 grup produktów, w tym kilka grup produktów HVAC.

Redakcja RI news Oszczędzanie gazu – szczegóły planu UE

Oszczędzanie gazu – szczegóły planu UE Oszczędzanie gazu – szczegóły planu UE

Komisja Europejska oficjalnie wydała komunikat „Oszczędzaj gaz na bezpieczną zimę”. Celem Komisji jest zmniejszenie zużycia gazu w Europie o 15% do wiosny przyszłego roku. Aby to umożliwić, komunikat zawiera...

Komisja Europejska oficjalnie wydała komunikat „Oszczędzaj gaz na bezpieczną zimę”. Celem Komisji jest zmniejszenie zużycia gazu w Europie o 15% do wiosny przyszłego roku. Aby to umożliwić, komunikat zawiera w załączniku europejski plan redukcji zapotrzebowania na gaz i zapowiada wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie skoordynowanych środków redukcji zapotrzebowania na gaz.

Redakcja RI news Projekt ustawy o dodatku węglowym przyjęty

Projekt ustawy o dodatku węglowym przyjęty Projekt ustawy o dodatku węglowym przyjęty

Sejm przyjął 22 lipca 2022 roku przepisy, które mają wesprzeć gospodarstwa domowe. Dodatek węglowy wyniesie 3 000 zł i zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel...

Sejm przyjął 22 lipca 2022 roku przepisy, które mają wesprzeć gospodarstwa domowe. Dodatek węglowy wyniesie 3 000 zł i zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Redakcja RI news Klimatyzator Haier EXPERT Plus

Klimatyzator Haier EXPERT Plus Klimatyzator Haier EXPERT Plus

Najnowszy model klimatyzatora Haier EXPERT Plus otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Design Award. W uzasadnieniu jury wskazało na innowacyjne podejście do konstrukcji urządzenia, ułatwiające szybki montaż...

Najnowszy model klimatyzatora Haier EXPERT Plus otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Design Award. W uzasadnieniu jury wskazało na innowacyjne podejście do konstrukcji urządzenia, ułatwiające szybki montaż i serwisowanie.

Redakcja RI news Utworzono pierwszą Samorządową Spółkę Wodorową

Utworzono pierwszą Samorządową Spółkę Wodorową Utworzono pierwszą Samorządową Spółkę Wodorową

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzono pierwszą w Polsce Samorządową Spółkę Wodorową. Celem przedsięwzięcia będzie między innymi wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie...

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzono pierwszą w Polsce Samorządową Spółkę Wodorową. Celem przedsięwzięcia będzie między innymi wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie i całkowita dekarbonizacja. Głównymi udziałowcami spółki są miasto Sanok i firma Autosan.

Redakcja RI news Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój zbadają możliwość wykorzystania geotermii

Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój zbadają możliwość wykorzystania geotermii Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój zbadają możliwość wykorzystania geotermii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał do 6 mln zł dotacji dwóm małopolskim kurortom – Krynicy-Zdrój i Rabce-Zdrój – na podjęcie w obu tych miejscowościach działań w kierunku...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał do 6 mln zł dotacji dwóm małopolskim kurortom – Krynicy-Zdrój i Rabce-Zdrój – na podjęcie w obu tych miejscowościach działań w kierunku wykorzystywania w celach grzewczych źródeł geotermalnych. Prace badawcze zostaną zrealizowane w ramach drugiej, pilotażowej części programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus”, którego uruchomienie 25 lipca 2022 r. ogłosił Główny Geolog Kraju.

Redakcja RI news Porozumienie w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz

Porozumienie w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz Porozumienie w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za energię osiągnęli porozumienie polityczne ws. redukcji zapotrzebowania na gaz przed najbliższą zimą. W ramach bezpieczeństwa energetycznego w UE państwa...

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za energię osiągnęli porozumienie polityczne ws. redukcji zapotrzebowania na gaz przed najbliższą zimą. W ramach bezpieczeństwa energetycznego w UE państwa zgodziły się na zmniejszenie zapotrzebowania o 15 proc. Ograniczenie zużycia gazu będzie jednak dobrowolne.

Redakcja RI news Nowy Chief Technology Officer w Uponor

Nowy Chief Technology Officer w Uponor Nowy Chief Technology Officer w Uponor

Uponor powołał Thomasa Fuhra na stanowisko Chief Technology Officer i członka Zarządu Operacyjnego (Executive Committee) oraz wprowadził zmiany w strukturze kierownictwa Uponor Building Solutions Europe.

Uponor powołał Thomasa Fuhra na stanowisko Chief Technology Officer i członka Zarządu Operacyjnego (Executive Committee) oraz wprowadził zmiany w strukturze kierownictwa Uponor Building Solutions Europe.

Redakcja RI news Nowelizacja Prawa wodnego

Nowelizacja Prawa wodnego Nowelizacja Prawa wodnego

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do wymagań dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do wymagań dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych.

Redakcja RI news BuyPV.eu certyfikowanym dystrubutorem SolaX Power

BuyPV.eu certyfikowanym dystrubutorem SolaX Power BuyPV.eu certyfikowanym dystrubutorem SolaX Power

BuyPV,oficjalny dystrybutor i importer paneli z listy Tier1, komponentów PV oraz inwerterów hybrydowych i systemów magazynowania energii, został oficjalnym, certyfikowanym dystrybutorem firmy SolaX Power....

BuyPV,oficjalny dystrybutor i importer paneli z listy Tier1, komponentów PV oraz inwerterów hybrydowych i systemów magazynowania energii, został oficjalnym, certyfikowanym dystrybutorem firmy SolaX Power. BuyPV ofertę kieruje do przedsiębiorstw i nabywców hurtowych, działających na rynku polskim i na rynkach europejskich.

news Iglotech na Targach MCE

Iglotech na Targach MCE Iglotech na Targach MCE

Grupa Iglotech w tym roku zadebiutowała na jednych z najbardziej prestiżowych targach branży HVAC&R – Mostra Convegno Expocomfort (MCE) w Mediolanie.

Grupa Iglotech w tym roku zadebiutowała na jednych z najbardziej prestiżowych targach branży HVAC&R – Mostra Convegno Expocomfort (MCE) w Mediolanie.

Waldemar Joniec news Nowy numer 7-8/2022 „Rynku Instalacyjnego”!

Nowy numer 7-8/2022 „Rynku Instalacyjnego”! Nowy numer 7-8/2022 „Rynku Instalacyjnego”!

Ceny energii wywołują niepewność w biznesie. Jeśli chcemy rozwijać gospodarkę, musimy nie tylko tworzyć nowe miejsca pracy, ale i uwzględniać jej wpływ na klimat i chronić zasoby naturalne. Rozumie to...

Ceny energii wywołują niepewność w biznesie. Jeśli chcemy rozwijać gospodarkę, musimy nie tylko tworzyć nowe miejsca pracy, ale i uwzględniać jej wpływ na klimat i chronić zasoby naturalne. Rozumie to coraz więcej przedsiębiorców dysponujących kapitałem i wiedzą oraz polityków tworzących ramy prawne w UE.

Redakcja RI news Pierwsze miodobranie w pasiece Viessmann

Pierwsze miodobranie w pasiece Viessmann Pierwsze miodobranie w pasiece Viessmann

W roku 2021 firma Viessmann podjęła współpracę z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być. Jej celem jest szerzenie wiedzy o roli owadów zapylających (w tym oczywiście pszczół) i konieczności przeciwdziałania...

W roku 2021 firma Viessmann podjęła współpracę z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być. Jej celem jest szerzenie wiedzy o roli owadów zapylających (w tym oczywiście pszczół) i konieczności przeciwdziałania ich wymieraniu, jakie ma obecnie miejsce — niestety, głównie z uwagi na działalność człowieka. Zwiększenie nacisku na działania proekologiczne osób fizycznych, przedsiębiorstw czy instytucji jest konieczne, aby odwrócić ten trend. To ważne m.in. dlatego, że ¾ roślin rolnych wydaje plony właśnie...

Redakcja RI news Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane

Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane

1 sierpnia uruchomiono elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB). System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób...

1 sierpnia uruchomiono elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB). System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB).

Wybrane dla Ciebie

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.