RynekInstalacyjny.pl

Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia

Co zrobić z nadmiarem ciepła, produkowanym przez kolektory słoneczne?
Viessmann

Co zrobić z nadmiarem ciepła, produkowanym przez kolektory słoneczne?


Viessmann

Energii słonecznej mamy pod dostatkiem wtedy, gdy zwykle nie jest potrzebna, a brakuje jej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta. Problem tej sezonowej dostępności można już uznać za częściowo rozwiązany – w lecie, kiedy słońce grzeje najmocniej, potrzebny jest chłód, który wytworzyć można przy pomocy intensywnego promieniowania. Czy podobne rozwiązanie można znaleźć również dla ogrzewania zimą?

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Ogrzewanie

Gdyby sporządzić listę tematów, którymi zajmują się obecnie naukowcy i konstruktorzy, sporo miejsca zajęłaby na niej fotowoltaika, czyli wytwarzanie energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, oraz poszukiwanie jak najlepszego i najtańszego sposobu magazynowania ciepła słonecznego.

Skuteczne metody gromadzenia energii elektrycznej są już od dawna znane, a celem konstruktorów są coraz wydajniejsze i mniejsze akumulatory. Jeśli uda się to osiągnąć, wykorzystanie słońca do ogrzewania będzie bardzo proste – grzałki elektryczne mają bardzo wysoką sprawność i łatwo można z nich korzystać.

A co z ciepłem wytwarzanym w kolektorach słonecznych? Do dyspozycji mamy obecnie zasobniki wodne, magazyny dwufazowe czy grunt jako pojemnościowy magazyn ciepła dostarczanego bezpośrednio z kolektorów słonecznych, a pobieranego przez kolektory poziome lub pionowe związane z instalacją domową przez pompę ciepła.

Jedna z firm opracowała ostatnio nową konstrukcję modułowego wodnego zasobnika ciepła (rys. 1). Moduł podstawowy stanowi zbiornik o przekroju eliptycznym o pojemności 1300 l i szerokości zaledwie 70 cm. Z takich elementów można budować zasobniki o dużej pojemności, jednak bez konieczności wykonywania w budynku wielkich otworów montażowych służących wprowadzeniu zbiornika do wnętrza.

Montowanie zasobnika modułowego

Rys. 1. Montowanie zasobnika modułowego. Na rysunku widać trzy moduły – jeden z nich został specjalnie odsunięty, aby można było pokazać zasadę montażu (1). Płyta końcowa prostokątna (9) stanowi wykończenie zasobnika i stabilizuje go na podłożu. Płyta końcowa z jednym modułem połączona jest z kolejnym modułem za pomocą rurek (10), które odpowiadają też za połączenie hydrauliczne z instalacją (ładowanie i rozładowanie zasobnika) (17)


Źródło: Consolar

Innym zasobnikiem może być sieć ciepłownicza – w zimie dostarczająca energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, a latem wykorzystywana w bardzo małym stopniu w stosunku do możliwości transportu energii – tylko do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Energia ze słońca pozyskiwana za pomocą kolektorów słonecznych w okresie największego nasłonecznienia może być wprowadzona do sieci ciepłowniczej i używana zarówno do zasilania węzłów przygotowujących ciepłą wodę, jak i do urządzeń klimatyzacyjnych wytwarzających chłód. Problemem jest jednak odpowiednie gospodarowanie tak pozyskiwaną energią cieplną i sterowanie.

Chłodzenie

Do wytworzenia chłodu potrzebujemy energii niezbędnej do napędu silników sprężarek (silników elektrycznych lub gazowych) albo energii cieplnej, którą można wykorzystać w chłodziarkach absorpcyjnych. Mają one podobną zasadę działania i konstrukcję jak absorpcyjne pompy ciepła (rys. 2).

Schemat technologiczny

Rys. 2. Schemat technologiczny jednostopniowej chłodziarki absorpcyjnej [7]

W tych ostatnich za zwiększenie potencjału ciepła niskotemperaturowego odpowiadają właściwości roztworów, najczęściej dwuskładnikowych, które mają wyższe temperatury wrzenia niż czyste rozpuszczalniki. Napędowa moc cieplna Qw doprowadzana do warnika, a uzyskiwana np. ze spalania gazu lub z sieci cieplnej, wywołuje proces desorpcji czynnika roboczego z roztworu (np. amoniaku z jego wodnego roztworu lub wody z roztworu bromku litu).

Para czynnika roboczego dopływa do skraplacza, gdzie w procesie skraplania oddawana jest moc cieplna Q. Skroplony czynnik roboczy zostaje zdławiony w zaworze rozprężnym i dopływa do parownika, po czym odparowując, pobiera ciepło z dolnego źródła (efekt chłodzenia). Absorpcyjne urządzenia chłodnicze można zatem wykorzystać zarówno do grzania (pompa ciepła), jak i chłodzenia (klimatyzacja).

Instalacje zintegrowane

Projektanci instalacji od dawna próbują połączyć różne instalacje tak, by ograniczyć pobieranie energii z zewnątrz, a zgromadzoną wykorzystywać raz do grzania, a innym razem do chłodzenia. Problemem jest takie zbilansowanie potrzeb, żeby raz dostarczona do budynku energia, prawie jak w perpetuum mobile, nigdy już tego obiektu nie opuszczała.

Austriacka firma opracowała konstrukcję specjalnego sprzęgła hydraulicznego – rozdzielacza Zortström (fot. 1). Na schemacie przykładowej instalacji pokazano, gdzie ciepło powstaje i dokąd jest kierowane w zależności od potrzeb (rys. 3). Wszystko zaczyna się i kończy w samym rozdzielaczu, który można nazwać punktem zerowym (hydrauliczny punkt zero), gdyż wyrównują się w nim ciśnienia poszczególnych obiegów.

Rozdzielacz Zortström

Fot. 1. Rozdzielacz Zortström


Źródło: Zortea

Przykładowa instalacja

Rys. 3. Przykładowa instalacja z rozdzielaczem Zortström


Źródło: Zortea

W omawianym przykładzie zasobnikami są zbiorniki wodne, w których magazynowany jest nadmiar ciepła. Zastosowano tu trzystopniowy rozdzielacz łączący instalację solarną z ogrzewaniem budynku i przygotowaniem ciepłej wody, siecią cieplną oraz zbiornikami buforowymi. Układ czujek temperatury i sterowania pompami pozwala na kierowanie ciepła tam, gdzie jest ono aktualnie potrzebne.

Jeżeli system jest bardziej rozbudowany, możliwe jest zastosowanie nawet pięciostopniowego rozdzielacza (rys. 4), włączając do układu np. rezerwowe źródło ciepła, którym może być kocioł na paliwo stałe, gazowy lub olejowy. Powstaje instalacja, w skład której wchodzą ściśle współpracujące ze sobą urządzenia, np. kolektory słoneczne z absorpcyjną pompą ciepła.

Schematy budowy rozdzielacza

Rys. 4. Schematy budowy rozdzielacza Zortström w zależności od jego wersji


Źródło: Zortea

Jak to wykorzystać w praktyce? Od czerwca 2011 r. w niemieckim Marburgu działa instalacja badawczo-rozwojowa o nazwie „elektrownia słoneczna 3U” [6]. Celem badań jest stworzenie samowystarczalnej instalacji zaopatrującej pomieszczenia biurowe i mieszkalne w potrzebną energię. Pierwsze wyniki są bardzo zachęcające – już teraz „elektrownia” produkuje rocznie 35 MWh energii elektrycznej, 240 MWh ciepła i 110 MWh chłodu.

W całości pokrywa to zapotrzebowanie biura o powierzchni ponad 3000 m2 oraz pomieszczenia serwerowni (ok. 50 m2). Firma pracuje obecnie nad uruchomieniem następnych elektrowni tego typu.

W instalacji zastosowano różne technologie pozwalające na możliwie efektywne wykorzystanie energii słonecznej i magazynowanie jej nadmiaru. Do produkcji energii elektrycznej służą moduły fotowoltaiczne o mocy 45 kW, a powstały prąd dostarczany jest także do sieci energetycznej. Energię słoneczną pobierają kolektory próżniowe o mocy 320 kW, a schładzanie powietrza w lecie zapewniają trzy chłodziarki adsorpcyjne, po 9 kW mocy chłodniczej każda.

Do magazynowania ciepła zainstalowano zbiornik buforowy o pojemności 300 000 l, a do gromadzenia wody chłodniczej zbiornik o pojemności 20 000 l. Obydwa zostały wyposażone w izolację termiczną wysokiej klasy. Jak twierdzą konstruktorzy instalacji, niemieckie słońce wystarcza do pokrycia całkowitego zapotrzebowania budynku na prąd, ciepło i chłód.

Literatura

  1. www.consolar.de.
  2. www.zortea.at.
  3. Kosieradzki J., Magazynowanie energii słonecznej – nowe systemy, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2010.
  4. Lewandowski W.M., Meler P., Magazynowanie energii cieplnej w gaczu parafinowym, „Rynek Instalacyjny” nr 4 i 5/2010.
  5. Chodura J., Magazynowanie energii w dużych instalacjach solarnych, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2011.
  6. www.3usolar.de.
  7. Rubik M., Pompy ciepła, Wyd. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 1999.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania....

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania. Ten nadmiar ciepła można wykorzystać do zasilenia chłodziarek absorpcyjnych.

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Przemysław Suchecki Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2 Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

dr hab. inż. Paweł Piotrowski Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne

W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej danych pomiarowych z systemu kolektorów słonecznych, w tym godzinowych wartości produkcji energii cieplnej oraz związku pomiędzy natężeniem promieniowania...

W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej danych pomiarowych z systemu kolektorów słonecznych, w tym godzinowych wartości produkcji energii cieplnej oraz związku pomiędzy natężeniem promieniowania słonecznego a efektywnością jego wykorzystania.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz

Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz

Ze względów ekologicznych konieczne stało się w ostatnich latach zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rodzaj rozwiązania w dużej mierze zależy od lokalizacji...

Ze względów ekologicznych konieczne stało się w ostatnich latach zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rodzaj rozwiązania w dużej mierze zależy od lokalizacji inwestycji. Energetyka słoneczna w Polsce to nadal głównie wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Usłonecznienie wynosi w naszym kraju od 1200 do 1600 godzin, a roczne całkowite promieniowanie średnio ok. 950 kWh/m2.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

dr inż. Dobrosława Kaczorek Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice...

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej i instalacyjnej coraz nowszych energooszczędnych rozwiązań. W Polsce znaczący udział w zużyciu ciepła ma budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej zasilane z sieci ciepłowniczych. Stąd pomysł wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzania ciepłej wody użytkowej...

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł...

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych. W przypadku energii słonecznej należy wyznaczyć najlepsze lokalizacje do zainstalowania ogniw fotowoltaicznych. Pomocne w tym mogą być systemy informacji geograficznej i odpowiednie modele.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

Jerzy Chodura Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9 Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

Redakcja RI REPOWERmap

REPOWERmap REPOWERmap

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność?...

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność? Dodaj swoje przykłady na mapie, aby były widoczne dla innych i stanowiły inspirację do podjęcia podobnych działań. Każdy przykład jest ważny!

Jerzy Chodura Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej...

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej zakupem dokonania właściwego wyboru. W sytuacji, gdy jedynym kryterium jest „najkorzystniejsza” cena, charakterystyka techniczna kolektora słonecznego odgrywa drugorzędną rolę.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Paweł Lachman Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą...

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą mogły wejść niskoefektywne urządzenia grzewcze.

Jerzy Chodura Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4

Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4 Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4

W słonecznym systemie grzewczym istotną rolę odgrywa właściwa współpraca kolektorów słonecznych z pozostałymi elementami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące magazynowania ciepła w zasobnikach...

W słonecznym systemie grzewczym istotną rolę odgrywa właściwa współpraca kolektorów słonecznych z pozostałymi elementami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące magazynowania ciepła w zasobnikach oraz sposobów wykorzystania wymienników ciepła i regulatorów, a także aspektów bezpieczeństwa.

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce...

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce niemożliwe, gdyż odnoszą się one do samego kolektora, a nie całej instalacji – wymaga to uwzględniania przez projektantów przy doborze urządzeń i projektowaniu instalacji. Wraz z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego rosnąć będzie znaczenie instalacji solarnych wspomagających pracę układów...

Jerzy Chodura Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2 Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej...

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej lokalizacji promieniowania słonecznego ma duże znaczenie dla właściwego doboru i badania kolektorów słonecznych.

Redakcja RI O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach

O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach

Rozmowa z Robinem Wellingiem – Prezydentem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) - w której mowa o rynku kolektorów słonecznych i regulacjach, które ten rynek kształtują. Rozmowę...

Rozmowa z Robinem Wellingiem – Prezydentem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) - w której mowa o rynku kolektorów słonecznych i regulacjach, które ten rynek kształtują. Rozmowę przeprowadził Instytut Energetyki Odnawialnej, organizator VI Forum Przemysłu Energetyi Słonecznej, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 roku, w Toruniu.

Anna Santorska, Maria Kamińska, Aneta Więcka UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025...

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025 r. gospodarstwa domowe oraz budynki biurowe, magazynowe i użyteczności publicznej zużywać będą większość światowych zasobów energii – więcej niż transport i przemysł ogółem.

Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka, Anna Santorska, Maria Nalewajko Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim...

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim rankingu czwarte miejsce (za Niemcami, Włochami i Hiszpanią). Rynek kolektorów słonecznych jest jak dotychczas branżą najbardziej przewidywalną i stabilną w dłuższym okresie. Według wstępnych szacunków w 2012 r. zainstalowane zostanie kolejne ponad 200 tys. m2, a łączna wartość skumulowana...

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie?

Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie? Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie?

Unia Europejska, wspierana przez agendy ONZ i organizacje ekologiczne z całego świata, toczy heroiczny bój z globalnym ociepleniem i jego domniemanym głównym sprawcą – CO2, nie bacząc na głosy sceptyków...

Unia Europejska, wspierana przez agendy ONZ i organizacje ekologiczne z całego świata, toczy heroiczny bój z globalnym ociepleniem i jego domniemanym głównym sprawcą – CO2, nie bacząc na głosy sceptyków kwestionujących sens tej walki [1–3]. Komisja Europejska dąży do podwyższenia przyjętego celu redukcyjnego emisji CO2 z 20 do 30% w 2020 r. i 80% w 2050 r., głównie poprzez intensywny rozwój OZE. Miałyby one zastąpić zwalczane coraz mocniej elektrownie węglowe i jądrowe, których udział w światowej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.