RynekInstalacyjny.pl

Ogrzewanie płaszczyznowe – wybrane przesłanki wyboru systemu

Ogrzewanie płaszczyznowe – wybrane przesłanki wyboru systemu
Fot. KAN
 

Ogrzewanie płaszczyznowe – wybrane przesłanki wyboru systemu


Fot. KAN


 

Nowoczesne systemy ogrzewania powinny jednocześnie zapewniać komfort cieplny i energooszczędność. Wymagania te spełnia niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, w którym temperatura zasilania nie przekracza 55°C. Źródłem ciepła dla tego typu systemów mogą być np. kotły kondensacyjne, pompy ciepła, a nawet kolektory słoneczne.

Zobacz także

Thermoval Polska S.A. Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

W czasie mrozów instalacje rurowe ułożone na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach nieogrzewanych mogą być narażone na zamarznięcie. To prosta droga do ich awarii. Dlatego aby zimą nie mieć problemów z...

W czasie mrozów instalacje rurowe ułożone na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach nieogrzewanych mogą być narażone na zamarznięcie. To prosta droga do ich awarii. Dlatego aby zimą nie mieć problemów z działaniem tego typu instalacji, warto zabezpieczyć je kablami grzewczymi Thermoval przeznaczonymi do ochrony rur przed skutkami oddziaływania niskich temperatur.

P.T.U. ELEKTRA Sp. z o.o. Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem

Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem

Ubiegłoroczna zima, po kilku latach łagodnych, zaskoczyła powrotem tradycyjnych mrozów i opadów śniegu. Jesień to odpowiedni czas, by przygotować inwestycje budowlane – w tym dachy, orynnnowanie i instalacje...

Ubiegłoroczna zima, po kilku latach łagodnych, zaskoczyła powrotem tradycyjnych mrozów i opadów śniegu. Jesień to odpowiedni czas, by przygotować inwestycje budowlane – w tym dachy, orynnnowanie i instalacje zewnętrzne – do bezawaryjnego przetrwania tych warunków.

ASAJ Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe?

Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe? Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe?

Kable elektryczne, telekomunikacyjne i szeroko rozumiane przewody, muszą być zabezpieczone na wypadek uszkodzenia mechanicznego. Koniecznie należy także zadbać o to, by zachowały swoje pierwotne ułożenie,...

Kable elektryczne, telekomunikacyjne i szeroko rozumiane przewody, muszą być zabezpieczone na wypadek uszkodzenia mechanicznego. Koniecznie należy także zadbać o to, by zachowały swoje pierwotne ułożenie, względem danej instalacji. Do utrzymania okablowania w przysłowiowych ryzach wykorzystuje się zatem systemy montażowe, korytka kablowe i rury osłonowe. Czym różnią się wymienione elementy? Jakie mają zastosowanie i gdzie sprawdzą się najlepiej?

Ze względu na sposób przekazywania ciepła do pomieszczeń przez grzejniki systemy ogrzewania dzieli się na konwekcyjne i promieniujące. W obliczeniowych warunkach pracy grzejniki konwekcyjne oddają ponad 50% całkowitej ilości ciepła przez konwekcję swobodną. Wśród grzejników konwekcyjnych wyróżniamy urządzenia: członowe, płytowe, rurowe i konwektory. Z kolei grzejniki promieniujące ponad połowę całkowitej ilości ciepła oddają przez promieniowanie. Grzejnikami promieniującymi są m.in.: płyty i taśmy promieniujące, promienniki i grzejniki płaszczyznowe [7].

W ramach ogrzewania płaszczyznowego wyróżnia się ogrzewanie podłogowe, ścienne i sufitowe (rys. 1). Szczególne przypadki ogrzewania ściennego stanowią systemy ogrzewania cokołowego, podokiennego, ryglowego i konturowego. Obecnie najczęściej wykonuje się ogrzewanie podłogowe, a najrzadziej sufitowe [9].

Płaszczyzny grzejne

Rys. 1. Rozmieszczenie płaszczyzn grzejnych w przegrodach pomieszczenia [9]


Źródło: Kisan

Komfort cieplny

Komfort cieplny zależy przede wszystkim od średniej temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz średniej temperatury wszystkich otaczających je przegród. Najkorzystniejsze warunki występują wtedy, gdy te dwie temperatury są zbliżone.

W ogrzewnictwie podstawowym miernikiem komfortu cieplnego jest tzw. temperatura odczuwalna, czyli średnia arytmetyczna temperatury powietrza oraz temperatury promieniowania przegród [11]:

Wzór 1(1)

gdzie:

ti – temp. powietrza, °C;

tr – temp. promieniowania przegród, °C.

Pole komfortu cieplnego w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu i temperatury wewnętrznej powierzchni ścian przedstawia wykres Königa (rys. 2). Przyjmuje się, że w strefie klimatycznej Polski temperatura optymalna w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, powinna wynosić od 19°C w sypialniach do 24°C w łazienkach. W pomieszczeniach z tradycyjnym ogrzewaniem konwekcyjnym w okresie zimowym powierzchnia przegród zewnętrznych ma niższą temperaturę. Żeby zniwelować chłodzący wpływ przegród zewnętrznych, temperatura powietrza powinna być wyższa od optymalnej temperatury odczuwalnej. 

Wykres

Rys. 2. Wykres Königa


Źródło: Feris

Ogrzewanie płaszczyznowe umożliwia obniżenie temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu o 2–4°C w porównaniu z temperaturą uzyskiwaną za pomocą tradycyjnego ogrzewania konwekcyjnego. Względnie niska temperatura powietrza rekompensowana jest przez promieniowanie cieplne otaczających przegród.

Optymalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić ok. 18–19°C, a średnia temperatura ścian ok. 24–30°C (rys. 2). Warunki takie są korzystne ze względów fizjologicznych i higienicznych – ludzie czują się lepiej w pomieszczeniach z cieplejszymi przegrodami i chłodniejszym powietrzem [1, 2, 12, 13].

Ze względów fizjologicznych temperatura powierzchni grzejnych nie powinna przekraczać temperatury skóry człowieka. Optymalne parametry wynoszą:

 • w ogrzewaniu podłogowym: 24–26°C,
 • w ogrzewaniu sufitowym: 30–35°C (w zależności od wysokości pomieszczenia i wielkości grzejnika sufitowego),
 • w ogrzewaniu ściennym: 25–30°C.
 •  

Zgodnie z normą PN-EN 1264 [8] w ogrzewaniu podłogowym, w zależności od typu pomieszczenia, temperatura powierzchni podłogi może wynosić maksymalnie:

29°C w strefie stałego przebywania ludzi,

 • 35°C w strefie brzegowej,
 • 33°C w kuchniach i łazienkach,
 • 27°C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na stojąco.
 •  

Ogrzewanie płaszczyznowe zapewnia korzystny z punktu widzenia komfortu cieplnego pionowy rozkład temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu. Jest to jedno z najistotniejszych kryteriów oceny systemu ogrzewania.

Idealny profil rozkładu temperatury zakłada najwyższe jej wartości na poziomie nóg użytkownika pomieszczenia, a najniższe w okolicach jego głowy. Najbardziej zbliżony do tego profilu jest rozkład uzyskiwany przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego (rys. 3).

Rozkład temperatury

Rys. 3. Pionowy rozkład temperatury wewnętrznej w zależności od rodzaju ogrzewania


Źródło: Kisan

Ogrzewanie a zdrowie

Zadaniem instalacji ogrzewczych jest dostarczenie do pomieszczenia odpowiedniej ilości ciepła. Jednak nie każde z oferowanych na rynku rozwiązań wpływa optymalnie na samopoczucie mieszkańców. Okres grzewczy to czas szczególnie uciążliwy dla alergików ze względu na kurz, który staje się wówczas bardziej „aktywny”.

Kurz jest zbiorem cząsteczek ciał stałych o różnych kształtach i rozmiarach, które mogą być zawieszone w powietrzu w postaci aerozolu lub osadzać się na różnych powierzchniach w postaci pyłu wysedymentowanego. Kurz występujący w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych (tzw. kurz domowy) składa się z:

 • cząstek pochodzenia pozaustrojowego (komórki bakterii, zarodniki i strzępki grzybów, wirusy, toksyny drobnoustrojowe),
 • cząstek ciała i wydalin owadów i roztoczy,
 • cząstek pochodzących od ludzi i zwierząt (np. naskórek, sierść, włosy),
 • roślin (pyłki, fragmenty roślin), resztek pokarmowych,
 • fragmentów tkanin.
 •  

Zawieszony w powietrzu tzw. kurz aerogenny może powodować choroby układu oddechowego, skóry i spojówek o podłożu alergicznym (np. astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie płuc i oskrzeli, alergiczne zapalenie spojówek) [4, 15].

„Aktywność” kurzu jest różna w zależności od sposobu ogrzewania pomieszczenia. Jak wspomniano wcześniej, przy tradycyjnym ogrzewaniu grzejnikowym większość ciepła grzejnik oddaje przez konwekcję swobodną. Wiąże się to z ciągłym ruchem powietrza, które po nagrzaniu unosi się, stopniowo stygnie i opada, po czym ponownie się ogrzewa, opada itd.

Krążące powietrze unosi cząsteczki kurzu, które rozprzestrzeniają się po całym pomieszczeniu. Im wyższa temperatura grzejników, tym proces konwekcji przebiega intensywniej.

Alternatywą dla ogrzewania konwekcyjnego jest ogrzewanie płaszczyznowe, które większość ciepła przekazuje przez promieniowanie. Dzięki temu nie powstaje ruch powietrza taki jak przy tradycyjnym ogrzewaniu grzejnikowym i rozprzestrzenianie się kurzu jest ograniczone.

Nie tylko kurz unoszący się w powietrzu może niekorzystnie wpływać na samopoczucie i zdrowie ludzi. Kiedy temperatura powierzchni grzejnika przekracza 55°C, znajdujący się na niej kurz ulega tzw. suchej destylacji, podczas której może się wydzielać np. amoniak czy inne substancje.

Cząsteczki kurzu, które są przeważnie pochodzenia organicznego, w miarę ogrzewania stają się suche i lotne, a przez to jeszcze bardziej obciążające. Z tego względu ogrzewanie niskotemperaturowe powoduje mniejsze reakcje alergiczne niż tradycyjne systemy wysokotemperaturowe [6, 14].

Ekologia i energia odnawialna

Do najważniejszych kryteriów, którymi kieruje się inwestor przy wyborze systemu grzewczego, należą [5]: niskie zużycie energii, niski koszt eksploatacji instalacji, ciągłość i niezawodność dostaw ciepła, komfort użytkowania i obsługi instalacji, sprawność zastosowanych urządzeń oraz standard rozwiązań technicznych.

W ostatnich latach istotne stało się też kryterium uwzględniające zużycie energii pierwotnej i emisję zanieczyszczeń do środowiska. Ogrzewanie płaszczyznowe to system niskotemperaturowy. Oznacza to, że optymalna temperatura czynnika grzewczego wynosi 40–45°C (nie powinna przekraczać 55°C).

Ciepło dla systemów niskotemperaturowych może być wytwarzane przez ekologiczne i energooszczędne źródła energii, np. kotły kondensacyjne, oraz urządzenia wykorzystujące energię odnawialną, jak np. pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Pompy ciepła dobrze współpracują z ogrzewaniem płaszczyznowym. Dolnym źródłem ciepła może być dla nich grunt, powietrze zewnętrzne czy wody gruntowe, a górne źródło stanowi instalacja grzewcza. Energetyczna efektywność pompy ciepła zależy od różnicy temperatury źródeł ciepła.

Niska temperatura zasilania i powrotu zwiększa sprawność energetyczną pompy. Zatem najkorzystniejszym obszarem zastosowania pomp ciepła jest właśnie ogrzewanie niskotemperaturowe.

W przypadku pomp, dla których źródłem ciepła jest grunt, współczynnik wydajności cieplnej przyjmuje następujące wartości [9, 12]:

 • ogrzewanie podłogowe (temperatura zasilania 50°C) COPR = 3,5–5,5,
 • ogrzewanie konwekcyjne (temperatura zasilania 60°C) COPR = 2,5–3,5.
 •  

Zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego wiąże się także z oszczędnościami energii. Z uwagi na zwiększony udział promieniowania w tego typu ogrzewaniu możliwe jest obniżenie temperatury powietrza wewnętrznego przy zachowaniu warunków komfortu cieplnego. Niższa temperatura powietrza sprawia, że zmniejszeniu ulegają straty ciepła związane z jego przenikaniem przez przegrody pomieszczenia oraz z wentylacją.

Wszystko to sprawia, że możliwe jest osiągnięcie nawet do 30% oszczędności energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań z użyciem ogrzewania konwekcyjnego i tradycyjnych urządzeń grzewczych. Zostało to potwierdzone w pracach teoretycznych i eksperymentalnych, m.in. [3, 10].

Podsumowanie

Ogrzewanie płaszczyznowe charakteryzuje się wieloma zaletami w stosunku do tradycyjnego – konwekcyjnego. Jego zastosowanie umożliwia uzyskanie komfortu cieplnego przy niższych temperaturach powietrza w pomieszczeniu, co istotnie wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Stosowanie ogrzewania płaszczyznowego jest również korzystne ze względów higienicznych: z uwagi na czystość powierzchni ogrzewalnych i nieznaczny ruch powietrza, a co za tym idzie, migrację kurzu.

Niska temperatura czynnika grzejnego umożliwia zastosowanie ekologicznych i odnawialnych źródeł ciepła, a tym samym uzyskanie wyższej sprawności energetycznej. W okresie letnim ogrzewanie płaszczyznowe może być wykorzystywane jako system chłodzenia.

Ogrzewanie płaszczyznowe nie jest jednak pozbawione pewnych wad. Podstawowym ograniczeniem jest nieprzekraczanie dopuszczalnej temperatury przegrody, w której zainstalowany jest grzejnik płaszczyznowy. Wynika to z fizjologii ludzkiego organizmu oraz z wymagań dotyczących materiałów, z których zbudowany jest grzejnik płaszczyznowy.

Efektem niskiej temperatury powierzchni grzejnej jest stosunkowo mały strumień ciepła, ok. 70–80 W/m2. Dlatego ogrzewanie przez promieniowanie może być stosowane w budynkach o dobrej izolacyjności cieplnej i w pomieszczeniach mających małe zapotrzebowanie na ciepło. Warto też pamiętać o dużej bezwładności cieplnej, a co za tym idzie, ograniczonej możliwości szybkiej regulacji temperatury.

Istotną cechą grzejników płaszczyznowych jest też brak możliwości późniejszych zmian ich wielkości, a tym samym mocy.

Artykuł powstał w ramach realizacji pracy nr S/WBiIŚ/4/2014

Literatura

 1. Bertram P., Ogrzewnictwo i chłodzenie płaszczyznowe, „Magazyn Instalatora” nr 6–7/2013.
 2. Danielak M., Niskotemperaturowe systemy grzewcze, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2011.
 3. Hasan A., Kurnitski J., Jokiranta K., A combined low temperature water heating system consisting of radiators and floor heating, „Energy and Building” No. 41, 2009.
 4. Kaiser K., Wolski A., Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. Teoria i praktyka eksploatacji, IPPU MASTA, 2007.
 5. Nowak B., Bartnicki G., Kryteria wyboru nośnika ciepła, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2007.
 6. Nowak B., Bartnicki G., Unowocześnione technologie starożytnego Rzymu, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2005.
 7. Pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W., Ogrzewnictwo, Tom I, Politechnika Białostocka, 1999.
 8. PN-EN 1264 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia.
 9. Rabjasz R., Dzierzgowski M., Ogrzewanie podłogowe – poradnik, COIB, Warszawa 1995.
 10. Rahimi M., Sabernaeemi A., Experimental study of radiation and free convection in an enclosure with a radiant ceiling heating system, „Energy and Building” No. 42, 2010.
 11. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.-R., Ogrzewanie i klimatyzacja – poradnik, EWFE, Gdańsk 1994.
 12. Rubik M., Nowoczesne rozwiązania w technice ogrzewania, „Instalacje” nr 4/2000.
 13. Strzeszewski M., Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2005.
 14. Strzeszewski M., Nowoczesne systemy ogrzewania budynków, materiały konferencyjne Forum Termomodernizacja 2005 „Audytor energetyczny – zawód z przyszłością”, Warszawa 2005.
 15. www.klimatyzacja.org.pl.
 16. www.feris.com.pl.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • joanna joanna, 18.10.2017r., 13:39:55 Ogrzewanie płaszczyznowe - stosuje u siebie w domu i jestem bardzo zadowolona!

Powiązane

Damian Żabicki Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

O popularności niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego zdecydował przede wszystkim równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. W ogrzewaniu płaszczyznowym ciepło jest oddawane poprzez promieniowanie,...

O popularności niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego zdecydował przede wszystkim równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. W ogrzewaniu płaszczyznowym ciepło jest oddawane poprzez promieniowanie, a nie konwekcję, tak jak w tradycyjnych grzejnikowych systemach grzewczych, i tym samym komfort cieplny jest zapewniany przy niższej temperaturze.

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Wpływ pojemności cieplnej budynku na funkcjonowanie ogrzewania podłogowego

Wpływ pojemności cieplnej budynku na funkcjonowanie ogrzewania podłogowego Wpływ pojemności cieplnej budynku na funkcjonowanie ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem, które charakteryzuje się wysokim komfortem cieplnym, rozumianym m.in. jako stan zrównoważonego bilansu cieplnego człowieka z otoczeniem. Jednym ze sposobów określenia...

Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem, które charakteryzuje się wysokim komfortem cieplnym, rozumianym m.in. jako stan zrównoważonego bilansu cieplnego człowieka z otoczeniem. Jednym ze sposobów określenia odczuć ludzi jest wskaźnik PMV, który przewiduje średnią ocenę komfortu przez dużą grupę osób, w siedmiostopniowej skali.

Redakcja RI Pomysł na łazienkę - poradnik

Pomysł na łazienkę - poradnik Pomysł na łazienkę - poradnik

Przeczytaj nowy poradnik „Pomysł na łazienkę”, a dowiesz się, jak zaprojektować i urządzić łazienkę, by była funkcjonalna i bezpieczna w użytkowaniu. Jak najlepiej zaaranżować nasz prywatny mały salon...

Przeczytaj nowy poradnik „Pomysł na łazienkę”, a dowiesz się, jak zaprojektować i urządzić łazienkę, by była funkcjonalna i bezpieczna w użytkowaniu. Jak najlepiej zaaranżować nasz prywatny mały salon kąpielowy?

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

REGULUS-system Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

REHAU Błędy projektowe i montażowe w ogrzewaniu płaszczyznowym

Błędy projektowe i montażowe w ogrzewaniu płaszczyznowym Błędy projektowe i montażowe w ogrzewaniu płaszczyznowym

Budowa domu to duże przedsięwzięcie, dlatego każdy inwestor stara się znaleźć jak najwięcej oszczędności. Czasem, tnąc koszty, rezygnuje również z projektu instalacji i zdaje się na doświadczenie wykonawcy....

Budowa domu to duże przedsięwzięcie, dlatego każdy inwestor stara się znaleźć jak najwięcej oszczędności. Czasem, tnąc koszty, rezygnuje również z projektu instalacji i zdaje się na doświadczenie wykonawcy. Rezygnacja z projektu jest najczęściej główną przyczyną źle działającej lub w ogóle niedziałającej instalacji ogrzewania podłogowego oraz ewentualnych późniejszych roszczeń gwarancyjnych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowoczesne sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Nowoczesne sterowanie ogrzewaniem podłogowym Nowoczesne sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Technologia ogrzewania budynków rozwija się od wielu lat i przynosi nowe rozwiązania. Użytkownik, mimo że nie jest specjalistą, może w coraz większym stopniu wpływać na pracę instalacji. Wiele jednak zależy...

Technologia ogrzewania budynków rozwija się od wielu lat i przynosi nowe rozwiązania. Użytkownik, mimo że nie jest specjalistą, może w coraz większym stopniu wpływać na pracę instalacji. Wiele jednak zależy od prawidłowego zaprojektowania systemu automatyki i doboru odpowiednich rozwiązań regulacyjnych. Bez tego nawet najnowocześniejszy sterownik nie zapewni prawidłowej eksploatacji. O ile w przypadku ogrzewania konwekcyjnego użytkownik może ostatecznie sam odkręcić lub zakręcić głowicę zaworu termostatycznego...

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ciepło pod stopami

Ciepło pod stopami Ciepło pod stopami

Ogrzewanie płaszczyznowe to nowy rozdział w instalacjach HVAC. Oprócz zwiększenia komfortu w pomieszczeniach na popularność tego rozwiązania wpływa także coraz częstsze stosowanie niskotemperaturowych...

Ogrzewanie płaszczyznowe to nowy rozdział w instalacjach HVAC. Oprócz zwiększenia komfortu w pomieszczeniach na popularność tego rozwiązania wpływa także coraz częstsze stosowanie niskotemperaturowych źródeł ciepła, takich jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła.

Jerzy Kosieradzki Regulatory i sterowniki

Regulatory i sterowniki Regulatory i sterowniki

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

Paweł Ślęzak Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki...

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki i sterowania oraz urządzeń do łączności (komputerów, tabletów i smartfonów) pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego i wentylacyjnego przez użytkownika. Rozwój techniki sprawił, że firmy wykonawcze już dziś mogą realizować nawet bardzo nietypowe instalacje z pompami ciepła.

praca zbiorowa Jak wykonać podłogę z ogrzewaniem podłogowym w łazience?

Jak wykonać podłogę z ogrzewaniem podłogowym w łazience? Jak wykonać podłogę z ogrzewaniem podłogowym w łazience?

Zastanawiając się nad instalacją ogrzewania podłogowego w domu, najczęściej myślimy o zastosowaniu takiego rozwiązania w łazience. Wykonanie takiej podłogi nie jest trudne. Należy przestrzegać instrukcji...

Zastanawiając się nad instalacją ogrzewania podłogowego w domu, najczęściej myślimy o zastosowaniu takiego rozwiązania w łazience. Wykonanie takiej podłogi nie jest trudne. Należy przestrzegać instrukcji producenta i stosować odpowiednie materiały. W artykule pokazujemy krok po kroku poszczególne etapy prac.

Dorota Obłąkowska Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

prof. Bjarne W. Olesen, prof. Michele de Carli Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2)

Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2) Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 6/2012) przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia...

W artykule (cz. 1 w RI 6/2012) przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, biurowego i przemysłowego w trzech różnych lokalizacjach.

prof. Bjarne W. Olesen, prof. Michele de Carli Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 1)

Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 1) Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 1)

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia charakterystyki energetycznej...

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, biurowego oraz przemysłowego w trzech różnych lokalizacjach.

Rafał Różycki Równoważenie dużych instalacji c.o.

Równoważenie dużych instalacji c.o. Równoważenie dużych instalacji c.o.

Tematem poprzedniego artykułu (RI 1–2/2012) było hydrauliczne równoważenie małych instalacji, zamontowanych w domach jednorodzinnych lub innych obiektach o powierzchni ok. 80–250 m2, o zapotrzebowaniu...

Tematem poprzedniego artykułu (RI 1–2/2012) było hydrauliczne równoważenie małych instalacji, zamontowanych w domach jednorodzinnych lub innych obiektach o powierzchni ok. 80–250 m2, o zapotrzebowaniu na moc rzędu kilku–kilkunastu kilowatów. Poniżej opisano wybrane aspekty równoważenia większych instalacji centralnego ogrzewania.

Marcin Kotas Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.)

Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.) Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.)

Ogrzewanie podłogowe wybierane jest przez inwestorów coraz częściej. Komfort cieplny, oszczędność energii i estetyka to główne atuty tego rozwiązania. Jednak tylko instalacja dobrze zaprojektowana i wykonana...

Ogrzewanie podłogowe wybierane jest przez inwestorów coraz częściej. Komfort cieplny, oszczędność energii i estetyka to główne atuty tego rozwiązania. Jednak tylko instalacja dobrze zaprojektowana i wykonana zapewni użytkownikom oczekiwany komfort. Przypadki zbyt wysokiej temperatury podłogi, niegrzejących obiegów i popękanych płytek nie są niestety odosobnione, a klienci mogą obawiać się również ewentualnych awarii wywołanych pęknięciem rur znajdujących się pod podłogą.

dr inż. Michał Strzeszewski Ogrzewanie podłogowe a jakość powietrza wewnętrznego

Ogrzewanie podłogowe a jakość powietrza wewnętrznego Ogrzewanie podłogowe a jakość powietrza wewnętrznego

Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej popularne. System ten charakteryzuje się korzystnym rozkładem temperatury w pomieszczeniu, który powoduje zwiększenie komfortu cieplnego, poprawę warunków...

Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej popularne. System ten charakteryzuje się korzystnym rozkładem temperatury w pomieszczeniu, który powoduje zwiększenie komfortu cieplnego, poprawę warunków higienicznych i oszczędność energii. Dzięki obniżeniu temperatury wody (w porównaniu do ogrzewań tradycyjnych) możliwe jest efektywne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia solarna czy geotermalna.

Łukasz Biernacki Uniwersalna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego GM40

Uniwersalna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego GM40 Uniwersalna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego GM40

Powszechną praktyką w nowoczesnych obiektach mieszkaniowych, a także budynkach biurowych czy hotelach, staje się zastosowanie systemu grzewczego, w którym ogrzewanie grzejnikowe współpracuje z ogrzewaniem...

Powszechną praktyką w nowoczesnych obiektach mieszkaniowych, a także budynkach biurowych czy hotelach, staje się zastosowanie systemu grzewczego, w którym ogrzewanie grzejnikowe współpracuje z ogrzewaniem płaszczyznowym, zwykle podłogowym. System z dwoma układami o różnej temperaturze obliczeniowej (grzejnikowym – najczęściej 80/60°C, podłogowym – zazwyczaj 45/35°C) wymaga zastosowania dla ogrzewania podłogowego zestawów mieszających, zwanych też pompowo-mieszającymi. Wielu producentów oferuje gotowe...

oprac. Kazimierz Mróz Ogrzewanie podłogowe w teorii i praktyce

Ogrzewanie podłogowe w teorii i praktyce Ogrzewanie podłogowe w teorii i praktyce

Wygoda użytkowania i swoboda architektoniczna w kształtowaniu przestrzeni pomieszczeń wpłynęły na popularność stosowania ogrzewania podłogowego. Jednak wykonując taką instalację, należy pamiętać o konieczności...

Wygoda użytkowania i swoboda architektoniczna w kształtowaniu przestrzeni pomieszczeń wpłynęły na popularność stosowania ogrzewania podłogowego. Jednak wykonując taką instalację, należy pamiętać o konieczności spełnienia istotnych wymagań technicznych i zastosowania się do obowiązujących przepisów. Poniższy artykuł opracowano na podstawie publikacji [1], stąd w tekście pojawiają się odniesienia do niemieckich wymagań prawnych, które mogą być jednak interesujące i dla polskiego czytelnika.

Małgorzata Kasper System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący...

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX i bardzo szeroki asortyment złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania.

jr Kamery termowizyjne w pracy instalatora

Kamery termowizyjne w pracy instalatora Kamery termowizyjne w pracy instalatora

Praca instalatora wymaga korzystania z odpowiednich urządzeń. Są wśród nich zarówno narzędzia z codziennego warsztatu, jak i dające szerokie możliwości diagnostyczne kamery termowizyjne oraz elementy ochrony...

Praca instalatora wymaga korzystania z odpowiednich urządzeń. Są wśród nich zarówno narzędzia z codziennego warsztatu, jak i dające szerokie możliwości diagnostyczne kamery termowizyjne oraz elementy ochrony osobistej, takie jak przenośne mierniki gazów, głównie toksycznych i wybuchowych.

Redakcja RI news Zawory mieszające NovaMix

Zawory mieszające NovaMix Zawory mieszające NovaMix

Instalacje grzewcze, sanitarne czy solarne – zawory mieszające szwajcarskiej firmy Taconova znajdują zastosowanie w niemal wszystkich kluczowych obszarach techniki domowej. Produkty z serii NovaMix pracują...

Instalacje grzewcze, sanitarne czy solarne – zawory mieszające szwajcarskiej firmy Taconova znajdują zastosowanie w niemal wszystkich kluczowych obszarach techniki domowej. Produkty z serii NovaMix pracują samoczynnie i bez dodatkowej energii pomocniczej. Dzięki temu wyraźnie poprawiają efektywność systemów oraz komfort i bezpieczeństwo korzystania z instalacji.

Redakcja RI news Nowy Chief Technology Officer w Uponor

Nowy Chief Technology Officer w Uponor Nowy Chief Technology Officer w Uponor

Uponor powołał Thomasa Fuhra na stanowisko Chief Technology Officer i członka Zarządu Operacyjnego (Executive Committee) oraz wprowadził zmiany w strukturze kierownictwa Uponor Building Solutions Europe.

Uponor powołał Thomasa Fuhra na stanowisko Chief Technology Officer i członka Zarządu Operacyjnego (Executive Committee) oraz wprowadził zmiany w strukturze kierownictwa Uponor Building Solutions Europe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.