RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Możliwości zastosowania turbin wiatrowych w obszarach miejskich

Possibilites of mounting wind turbines in urban environment

Wind Shaped Pavillon, fot. Autorzy

Wind Shaped Pavillon, fot. Autorzy

W niedalekiej przyszłości budynki mają się stać obiektami całkowicie ekologicznymi, pozostającymi w ścisłej symbiozie z otaczającym je środowiskiem naturalnym, a energia elektryczna i cieplna pochodzić ma wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr. Wymaga to zastosowania na budynkach nie tylko instalacji fotowoltaicznych, ale również turbin wiatrowych.

Zobacz także

Systema Polska Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie...

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie koszty utrzymania obiektu.

VTS Polska Sp. z o.o. VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym...

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym korzyści finansowe w trakcie eksploatacji, nowoczesnym silnikiem EC.

VTS Polska Sp. z o.o. Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

W artykule:

• Przegląd miejskich turbin wiatrowych
• Integracja turbin z budynkami
• Budynki przyszłości

Streszczenie

Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.

Abstract

In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.

Przegląd miejskich turbin wiatrowych

Na obszarach miejskich dochodzi do spotęgowania prędkości i gęstości przepływu powietrza na skutek występowania przeszkód, takich jak budynki, konstrukcje i pojazdy. Stwarza to okazję do miejscowego wykorzystania zwiększonej gęstości i prędkości wiatru. Niestety w miastach dochodzi również do zmniejszenia średniego przepływu powietrza z powodu zwiększonej szorstkości gruntu. Powstające tarcie i często zmieniający się kierunek wiatru (miejscowe turbulencje) wpływają niekorzystnie na działanie turbin wiatrowych. Dlatego zaprojektowanie wydajnych i skutecznie działających jednostek, które będą w stanie w tych warunkach efektywnie wytwarzać energię elektryczną, jest obecnie zadaniem najważniejszym [1].

Istnieje bardzo wiele rozwiązań turbin wiatrowych możliwych do zastosowania na obszarach miejskich. Różnią się one kształtem geometrycznym i osią obrotu. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych siłowni wiatrowych, urządzenia stosowane w miastach klasyfikowane są jako turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu HWAT (horizontal axis wind turbines) i turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu VAWT (vertical axis wind turbines). Niektóre przykłady komercyjnie stosowanych miejskich turbin wiatrowych przedstawiono na rys. 1.

Miejskie turbiny wiatrowe

Rys. 1. Miejskie turbiny wiatrowe: a) o poziomej osi obrotu, b) o pionowej osi obrotu [1]

Bardziej sprawdzone i częściej spotykane w energetyce zawodowej są siłownie o poziomej osi obrotu, jednak w przypadku małych instalacji miejskich ich zalety nie przewyższają zalet turbin typu VAWT. Główną przyczyną tego zjawiska jest występowanie zwiększonego przepływu turbulentnego. W środowisku zabudowanym prędkość i kierunek wiatru często się zmieniają, a nieprzewidywalne turbulencje utrudniają efektywne wykorzystanie energii wiatru przez turbiny HAWT [1].

Turbiny o pionowej osi obrotu można również podzielić na dwie kategorie: turbiny Darrieusa i Savoniusa. Urządzenia te wykorzystują odmienne zasady do wychwytywania energii wiatru. Turbiny Savoniusa są stosunkowo łatwe w produkcji i cechują się niezawodnością. Wirniki Savoniusa doskonale sprawdzają się w mikroskalowych instalacjach miejskich ze względu na stosunkowo niską prędkość załączania. Z kolei turbiny Darrieusa mają dobrą wydajność i charakteryzują się niskim poziomem emisji akustycznej, a ich jedynym mankamentem jest mały początkowy moment obrotowy. Jednostki VAWT obracają się wokół osi prostopadłej do prędkości wiatru. Dzięki temu pracują właściwie w środowiskach o częstych zmianach kierunku wiatru oraz tam, gdzie występują przepływy burzliwe [1].

HAWT to najczęściej stosowane typy turbin wiatrowych. Jednak ostatnie badania pokazują, że turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu są lepiej przystosowane do zastosowań miejskich [1].

Integracja turbin z budynkami

Potrzeby energetyczne budynków stanowią ponad 30% całkowitego zużycia energii elektrycznej na świecie. Dlatego wykorzystanie w obiektach budowlanych odnawialnych źródeł energii istotnie zwiększy ich udział w światowej produkcji energii. Z roku na rok coraz częściej usłyszeć można o architekturze energooszczędnej, wykorzystaniu ekologicznych źródeł energii oraz o domach niemal zeroenergetycznych czy pasywnych. Poza modnymi rozwiązaniami wykorzystującymi pompy ciepła i energię słoneczną w ostatnich latach zauważalny jest szybki rozwój energetyki wiatrowej, a właściwie stosowanie systemów wiatrowych jako części budynku [2].

Elektrownie wiatrowe, które wytwarzają energię z siły wiatru dla budynków, mają coraz nowocześniejsze kształty. Istnieje możliwość wyboru spośród wielu typów turbin wiatrowych, tak by uzyskać jak najlepsze dopasowanie do obiektu i warunków użytkowania [2].

Wyróżnia się trzy typy turbin wiatrowych występujących na budynkach:

 • turbiny wiatrowe zamontowane na budynku – building mounted wind turbine (BMWT),
 • turbiny wiatrowe zintegrowane z budynkiem – building integrated wind turbine (BIWT),
 • turbiny wiatrowe zwiększające przepływ powietrza – building augmented wind turbine (BAWT).

Turbiny typu BMWT są fizycznie powiązane ze strukturą budynku, zwykle montowane na dachach. Budynki są skutecznie wykorzystywane jako wieża do umieszczenia turbiny w pożądanym przepływie wiatru. Konstrukcja budynku musi utrzymać urządzenie zarówno pod względem obciążeń, jak i ograniczeń związanych z hałasem i wibracji. Turbiny te są zdolne do funkcjonowania w pobliżu innych budynków i mogą wykorzystać lokalnie lepsze warunki wietrzne.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów małych turbin wiatrowych. Rys. 2 ilustruje przykład montażu turbiny mającej wirnik o poziomej osi obrotu. Tego typu jednostki są zwykle montowane na maszcie i następnie na konstrukcji dachu. Umiejscowienie turbiny na szczycie budynku jest rozwiązaniem często wybieranym, żeby ograniczyć efekty wizualne [3].

Turbiny wiatrowe na dachu

Rys. 2. Zamontowane na dachu turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu [3]

Z kolei na rys. 3 zaobserwować można przykład montażu turbin z wirnikiem o osi pionowej. Są one często instalowane na konstrukcji nośnej, a następnie umieszczane na konstrukcji dachu.

Turbiny wiatrowe

Rys. 3. Zamontowane na dachu turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu [4]

Termin „turbina wiatrowa zintegrowana z budynkiem” oznacza, że jest ona częścią konstrukcji budynku lub fasady. Oczywiście im mniejszy rozmiar urządzenia, tym łatwiej wbudować je  w obiekt. Turbiny typu BIMW powinny być w pewnym stopniu zaplanowane już na etapie projektowania budynku. Można je integrować na różne sposoby: pod względem konstrukcyjnym, architektonicznym, a nawet elektrycznym i energetycznym [3].

Integracja strukturalna turbin wiatrowych stwarza wiele wyzwań. Oprócz wykorzystania głównej powłoki budynku konieczne jest zastosowanie masztów i konstrukcji wsporczych, które powinny pełnić więcej niż jedną funkcję. Ważny jest wybór odpowiedniego miejsca integracji. Potencjalnym problemem jest przenoszenie wibracji i hałas – na etapie projektowym zalecane są pomiary testowe. Pomocne przy wyborze systemu strukturalnego łączenia z budynkiem mogą się okazać wielkość i krzywa mocy rozważanej turbiny wiatrowej. W większych projektach budowlanych częściej zastosowanie znajdują turbiny o poziomej osi obrotu. Rys. 4 pokazuje dobry przykład zintegrowania trzech urządzeń z konstrukcją dachu. Przedstawia budynek Strata SE1 mieszczący się w Londynie [3].

Zintegrowane turbiny wiatrowe

Rys. 4. Budynek ze zintegrowanymi turbinami wiatrowymi o poziomej osi obrotu, Strata SE1 w Londynie [3]

Rzadziej spotyka się obiekty ze zintegrowanymi turbinami o pionowej osi obrotu. Takie urządzenia montowane są często wzdłuż fasad. Przykładem budynku wykorzystującego tę technologię jest siedziba administracji publicznej w San Francisco (rys. 5). Jest to budynek biurowy najwyższej klasy (A). Miasto wyznaczyło sobie ambitne cele w związku z tą inwestycją i już w fazie projektowej założono 30-letni cykl życia budynku oraz uzyskanie wiodącej pozycji w zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska budownictwie. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się na miejscu za pomocą układów fotowoltaicznych zamontowanych na dachu oraz za pośrednictwem turbin o pionowej osi obrotu. Usytuowane zostały na północnej fasadzie budynku, która została specjalnie zaprojektowana, aby przyspieszyć pęd wiatru i zoptymalizować produkcję energii. Biurowiec został oddany do użytkowania w 2012 roku [5].

Budynek z turbinami wiatrowymi

Rys. 5. Budynek ze zintegrowanymi turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu, San Francisco Public Utilities Commission Headquarters [3]

Turbiny typu BAWT są fizycznie zintegrowane z budynkiem w taki sposób, że wspomaga to i celowo zwiększa przepływ powietrza przez turbinę. Żeby ten cel osiągnąć, należy przeprowadzić szereg obliczeń i sporządzić znacznie bardziej szczegółowy projekt niż w przypadku turbin BIWT. Budynek projektuje się tak, by uzyskać optymalną siłę wiatru, a jego konstrukcję dobiera do dostępnych prędkości wiatru [3].

Rys. 6 przedstawia przykład budynku, który sam w sobie wzmaga przepływ powietrza przez zainstalowane w nim turbiny o poziomej osi obrotu. W obiekcie The Bahrain World Trade Center (BWTC) w Bahrajnie zainstalowano trzy turbiny na trzech różnych poziomach. Dwie wieże tworzące bryłę budynku połączone są za pomocą specjalnych konstrukcji, na których znajdują się wirniki. Każda z trzypłatowych turbin ma moc 225 kW oraz średnicę 29 m. Siłownie ustawione są w kierunku północnym, skąd wieje wiatr w Zatoce Perskiej. Budynki w kształcie żagli umożliwiają zwiększenie przepływu powietrza i tworzenie się efektu kanałowego. Przenoszą one dodatkowo wiatr przez szczelinę, co potęguje jego prędkość [6].

Turbiny wiatrowe BAWT

Rys. 6. Turbiny wiatrowe BAWT o poziomej osi obrotu, World Trade Center, Bahrajn [7]

Budynkiem, który wspomaga przepływ powietrza do zainstalowanych w nim turbin o pionowej osi obrotu, jest także znajdujący się w Chinach Pearl River (rys. 7). Zarówno usytuowanie tego obiektu, jak i jego geometria są w stanie napędzać przepływ powietrza. Budynek jest w stanie wykorzystać dominujące wiatry. Dodatkowo na fasadzie budynku zamontowano zintegrowaną fotowoltaikę [8].

Pearl River

Rys. 7. Fasada budynku Pearl River i turbina o pionowej osi obrotu w nim zamontowana, Chiny [8, 9]

Kolejnym przykładem budynku zintegrowanego z wytwarzaniem energii wiatru jest 11-piętrowy Greenway Self Park (rys. 8), w którym wykorzystano turbiny o pionowej osi obrotu. Budynek pełni funkcję parkingu, znajduje się w centrum Chicago i został ukończony w 2012 roku. Dwanaście turbin wiatrowych ułożono w dwie podwójne spiralne kolumny wzdłuż południowo-zachodniego rogu budynku – w tamtym miejscu notuje się najwyższe prędkości wiatru. Co więcej, projekt budynku został rozszerzony poprzez ekspozycję i otwarcie rogu na przepływ powietrza. Turbiny zostały zamontowane w określonym celu: mają za zadanie generować moc wystarczającą do oświetlenia budynku nocą. Todd Halamka, dyrektor ds. projektowania w biurze HOK, które stworzyło projekt, następująco wyjaśniał wybór technologii: turbiny aluminiowe S594 produkcji Helix Wind zostały wybrane ze względu na stosunkowo niską prędkość wiatru, przy której zaczynają produkować energię elektryczną – ok. 0,45 m/s. Każda z jednostek obraca się niezależnie i jest w stanie wyprodukować do 4,5 kW mocy. Turbiny o osi pionowej mogą wykorzystać wiatr z dowolnego kierunku w szerokim zakresie prędkości, co niewątpliwie stanowi dużą zaletę przy wykorzystywaniu niestabilnych wiatrów występujących w miejskich mikrośrodowiskach. Turbiny o osi poziomej produkują energię bardziej wydajnie, ale z reguły zajmują więcej miejsca i są trudniejsze w integracji architektonicznej [10].

Turbiny o pionowej osi obrotu

Rys. 8. Turbiny o pionowej osi obrotu i fasada budynku Greenway Self Park w Chicago [11]

Na rys. 9 przedstawiono inny przykład budynku zintegrowanego z turbinami o pionowej osi. Na fasadzie 14-piętrowego obiektu o funkcji mieszkalno-biurowej znajdują się cztery turbiny wiatrowe firmy Quiet Revolution. Instalacja zlokalizowana jest w dzielnicy Dalston w Londynie.

Turbiny BAWT

Rys. 9. Budynek z turbinami o pionowej osi obrotu typu BAWT, Kinetica, Londyn [12]

Budynki przyszłości

Prezentowane powyżej przykłady istniejących budynków wykorzystujących energię wiatru pokazują coraz większe zainteresowanie obiektami tego typu. Rosnąca świadomość ekologiczna również przyczynia się do ich powstawania. Warto przyjrzeć się również budynkom jeszcze nieistniejącym, znajdującym się obecnie w różnych fazach projektowych czy realizacji. Poniżej pokazano przykłady przyszłych budynków zintegrowanych z wytwarzaniem energii wiatru.

Francuski architekt Jacques Ferrier zaprojektował HyperGreen Tower – budynek o wysokości 245 m, który ma spełniać najbardziej wymagające kryteria oszczędności i produkcji energii. Twórca rozplanował wieżowiec tak, aby zapewnić maksymalną ekspozycję na naturalne światło, a od strony południowej planowana jest instalacja 3000 m2 ogniw fotowoltaicznych. Zbiorniki na wodę deszczową oraz turbiny wiatrowe zaplanowane są w górnej części budynku. Na zewnątrz zaprojektowano siatkę z betonu kanałowego, której zadaniem jest zmiana kierunku wiatru i kierowanie go na turbiny zainstalowane na dachu. Projekt budynku został zgłoszony do konkursu związanego z rozbudową dzielnicy La Defense w Paryżu, a jego wizualizację przedstawiono na rys. 10.

Rys. 10. Wizualizacja przedstawiająca kolejne fazy budowy HyperGreen Tower, Paryż [13]

Rys. 10. Wizualizacja przedstawiająca kolejne fazy budowy HyperGreen Tower, Paryż [13]

Zaprojektowany przez współtwórców projektu Pearl River Tower, Adriana Smitha i Gordona Gilla, budynek Clean Technology Tower w Chicago (rys. 11) ma być obiektem całkowicie ekologicznym, pozostającym w ścisłej symbiozie z otaczającym środowiskiem naturalnym, a energia elektryczna i cieplna ma w stu procentach pochodzić z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr. Lokalizację przewidziano w pobliżu jeziora Michigan i rzeki Chicago. Dach wieżowca będzie miał opływowy kształt i zostaną z nim zintegrowane ogniwa fotowoltaiczne. Konstrukcja kopuły wykonana zostanie z dwóch niezależnych warstw, a pomiędzy nimi planuje się montaż 26 turbin wiatrowych. Profil aerodynamiczny kopuły został specjalnie zaprojektowany tak, by możliwe było optymalne wykorzystanie energii kinetycznej wiejących wiatrów. Dodatkowo planuje się wykonanie przewężeń, które mają zasysać wiatr, wykorzystując powstające podciśnienie. Elektronie wiatrowe także zostaną zintegrowane z każdą z czterech krawędzi budynku. Będą to urządzenia o pionowej osi obrotu, kształtem przypominające serpentyny [6].

Clean Technology Tower

Rys. 11. Projekt budynku Clean Technology Tower, Chicago [14]

Kolejnym budynkiem przyszłości jest łączący sztukę, architekturę i energię odnawialną Wind Shaped Pavillon (rys. 12) zaprojektowany przez Michaela Jantzena. To przykład budownictwa dynamicznego. Projekt ma się składać z sześciu oddzielnych segmentów, które pod wpływem podmuchów wiatru będą się obracać wokół centralnego trzonu, wzdłuż osi pionowej. Budynek będzie automatycznie dostosowywał swój kształt do aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Generowana przez poruszające się elementy energia elektryczna ma zapewnić oświetlenie budynku w nocy. Wiejący wiatr ma także pomagać w chłodzeniu obiektu [15].

Wind Shaped Pavillon

Rys. 12. Wizualizacja budynku Wind Shaped Pavillon [15]

W 2009 roku zaprezentowano projekt wieżowca o nazwie COR Tower, który ma zostać zbudowany w Miami (rys. 13). Ten futurystyczny obiekt będzie wykonany w części z materiałów pochodzących z recyklingu i wyposażony w panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. Bryła budynku ma wspomagać pracę siłowni wiatrowych. Turbiny znajdować się będą w górnej części specjalnie skonstruowanego egzoszkieletu [16].

COR Tower w Miami

Rys. 13. Budynek ze zintegrowanym wytwarzaniem energii – COR Tower w Miami [16]

Ostatnim z opisanych przykładów jest budynek Kai Tak Motorwave Green – w uproszczeniu: budynek X (rys. 14). W zamyśle projektantów będzie to obiekt w pełni ekologiczny i samowystarczalny. Dwie wieże zostały ustawione pod kątem względem siebie, aby budynek zyskał wytrzymałość strukturalną, ale przede wszystkim w celu skoncentrowania wiatru na turbinach – powietrze wpychane jest do dołu. Powstający na budynku efekt Venturiego dodatkowo zwiększa prędkość wiatru. Przestrzeń między budynkami zostanie w całości zagospodarowana przez różnego rodzaju elektrownie wiatrowe. Planowana moc zainstalowana wynosi 1 MW. Co więcej, na górze budynku planuje się montaż gigantycznej turbiny o pionowej osi obrotu, o średnicy 240 m i mocy nominalnej 2 MW [6].

Projekt budynku X

Rys. 14. Projekt budynku X [17]

Podsumowanie

W artykule omówiono najpopularniejsze rodzaje turbin wiatrowych oraz sposoby łączenia ich ze środowiskiem miejskim – poprzez zamontowanie, zintegrowanie lub wsparcie konstrukcją budowli. Scharakteryzowano również pokrótce liczne przykłady istniejących konstrukcji wykorzystujących środowisko miejskie do generacji energii wiatru, a także przedstawiono rozwiązania mające największą szansę zdobycia popularności w przyszłości.

Literatura

 1. Dilimulati Aierken, Stathopoulos Ted, Paraschivoiu Marius, Wind turbine design for urban applications: A case study if shrouded diffuser casing for turbines, “Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics”, Vol. 175, 2018, p. 179–192.
 2. Głuchowska Aleksandra, Energetyka wiatrowa w architekturze, [w:] Maj J., Kwiatkiewicz P., Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach, Wojskowa Akademia Techniczna, Poznań 2016.
 3. Hasse Matthias, Löfström Erica, Building augmented wind turbine – BAWT. Integrated solutions and technology of small wind turbines, SINTEF Research, Vol. 34, 2015, p. 6–16.
 4. www.wsp.com (dostęp: 05.2019).
 5. The American Institute of Architects, 2019, www.aiatopten.org (dostęp: 06.2019).
 6. Boczar Tomasz, Wykorzystanie energii wiatru, Wydawnictwo PAK, Warszawa 2010.
 7. Schmies A., 2012, www.flickr.com (dostęp: 05.2019).
 8. www.arch2o.com (dostęp: 05.2019).
 9. www.som.com (dostęp: 05.2019).
 10. www.architectmagazine.com, 2012 (dostęp: 05.2019).
 11. Pushing Green, 2011, Chicago’s Greenway Self-Park is Parking Green, www.youtube.com (dostęp: 05.2019)
 12. Cybermyth13, 2010, www.flickr.com (dostęp: 05.2019).
 13. www.jacques-ferrier.com, 2005 (dostęp: 05.2019).
 14. www.inhabitat.com, 2008 (dostęp: 05.2019).
 15. Jantzen Michael, 2019, www.archello.com (dostęp: 05.2019).
 16. Oppenheim Architecture, 2019, www.oppenoffice.com (dostęp: 05.2019).
 17. www.motorwavegroup.com, 2006 (dostęp: 05.2019).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Nowość - Terminarz Instalacje 2019!

Nowość - Terminarz Instalacje 2019! Nowość - Terminarz Instalacje 2019!

Terminarz Instalacje 2019 to publikacja przygotowana przez redakcję miesięcznika i portalu „Rynek Instalacyjny”. Skierowana jest do osób związanych zawodowo z branżą instalacyjną, a także interesujących...

Terminarz Instalacje 2019 to publikacja przygotowana przez redakcję miesięcznika i portalu „Rynek Instalacyjny”. Skierowana jest do osób związanych zawodowo z branżą instalacyjną, a także interesujących się ogrzewaniem i wentylacją budynków różnego typu, możliwościami wykorzystania OZE, sterowaniem urządzeniami HVACR, energooszczędnością, zagospodarowaniem wód opadowych czy nowatorskimi rozwiązaniami instalacyjnymi.

Redakcja RI Czy ulga termomodernizacyjna naprawdę jest korzystna?

Czy ulga termomodernizacyjna naprawdę jest korzystna? Czy ulga termomodernizacyjna naprawdę jest korzystna?

Ulga termomodernizacyjna ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku dla właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak jak podaje portal money.pl, ulga termomodernizacyjna, która ma wynosić maks. 53 tys....

Ulga termomodernizacyjna ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku dla właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak jak podaje portal money.pl, ulga termomodernizacyjna, która ma wynosić maks. 53 tys. złotych, może wcale nie być limitem korzyści podatnika.

Redakcja RI Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie na budowę pasywnego budynku

Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie na budowę pasywnego budynku Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie na budowę pasywnego budynku

Politechnika Łódzka pozyskała ok. 5,4 mln zł unijnego dofinansowania na budowę nowoczesnego pasywnego budynku biurowego. W ramach inwestycji wartej ponad 9 mln zł powstanie obiekt wpisujący się w kierunki...

Politechnika Łódzka pozyskała ok. 5,4 mln zł unijnego dofinansowania na budowę nowoczesnego pasywnego budynku biurowego. W ramach inwestycji wartej ponad 9 mln zł powstanie obiekt wpisujący się w kierunki badań prowadzonych na łódzkiej uczelni.

Redakcja RI Warmia i Mazury z dotacją na modernizację energetyczną budynków

Warmia i Mazury z dotacją na modernizację energetyczną budynków Warmia i Mazury z dotacją na modernizację energetyczną budynków

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartował nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie w województwie warmińsko-mazurkim, które umożliwi otrzymanie wsparcia na inwestycje z zakresu modernizacji...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartował nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie w województwie warmińsko-mazurkim, które umożliwi otrzymanie wsparcia na inwestycje z zakresu modernizacji energetycznej budynków. Obecnie trwa też nabór wniosków w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dotację projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej.

Redakcja RI Panasonic rozpoczyna produkcję urządzeń Aquarea w Europie

Panasonic rozpoczyna produkcję urządzeń Aquarea w Europie Panasonic rozpoczyna produkcję urządzeń Aquarea w Europie

Firma Panasonic Corporation rozpoczęła produkcję pomp ciepła typu powietrze-woda w fabryce Panasonic AVC Networks Czech w Pilznie. Uruchominie nowej linii produkcyjnej ma na celu wzmocnienie pozycji Panasonic...

Firma Panasonic Corporation rozpoczęła produkcję pomp ciepła typu powietrze-woda w fabryce Panasonic AVC Networks Czech w Pilznie. Uruchominie nowej linii produkcyjnej ma na celu wzmocnienie pozycji Panasonic na europejskim rynku systemów HVAC.

Redakcja RI Październik pod znakiem czystej energii!

Październik pod znakiem czystej energii! Październik pod znakiem czystej energii!

Warszawa po raz kolejny będzie miejscem spotkania branży OZE z Polski i nie tylko. W dniach 11-13 października 2018 roku odbędą się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-Energy, które są kontynuacją...

Warszawa po raz kolejny będzie miejscem spotkania branży OZE z Polski i nie tylko. W dniach 11-13 października 2018 roku odbędą się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-Energy, które są kontynuacją wieloletniej tradycji targów OZE w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Redakcja RI NFOŚiGW nie przyznało dotacji dla instalacji geotermalnych

NFOŚiGW nie przyznało dotacji dla instalacji geotermalnych NFOŚiGW nie przyznało dotacji dla instalacji geotermalnych

"Puls Biznesu" informuje, że w ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursie dotyczącym dofinansowania projektów OZE w ramach krajowego Programu Infrastruktura i Środowisko...

"Puls Biznesu" informuje, że w ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursie dotyczącym dofinansowania projektów OZE w ramach krajowego Programu Infrastruktura i Środowisko negatywnie oceniono wszystkie wnioski na dofinansowanie instalacji geotermalnych.

Redakcja RI Polska do 2040 roku ma zejść do 50 proc. udziału węgla w miksie energetycznym

Polska do 2040 roku ma zejść do 50 proc. udziału węgla w miksie energetycznym Polska do 2040 roku ma zejść do 50 proc. udziału węgla w miksie energetycznym

Prawdopodobnie Polsce uda się zmniejszyć udział węgla w miksie energetycznym szybciej niż zakładano. Według wiceministra energii 50 proc. ograniczenie zostanie zrealizowane do 2040 roku.

Prawdopodobnie Polsce uda się zmniejszyć udział węgla w miksie energetycznym szybciej niż zakładano. Według wiceministra energii 50 proc. ograniczenie zostanie zrealizowane do 2040 roku.

Redakcja RI Zapraszamy na EKO-DOK 2019

Zapraszamy na EKO-DOK 2019 Zapraszamy na EKO-DOK 2019

W dniach 8-10 kwietnia 2019 roku odbędzie się XI edycja Konferencji Naukowej Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2019 na Dolnym Śląsku. Organizatorem konferencji jest...

W dniach 8-10 kwietnia 2019 roku odbędzie się XI edycja Konferencji Naukowej Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2019 na Dolnym Śląsku. Organizatorem konferencji jest Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Redakcja RI Mieszkańcy Katowic mogą już odwiedzać Miejskie Centrum Energii

Mieszkańcy Katowic mogą już odwiedzać Miejskie Centrum Energii Mieszkańcy Katowic mogą już odwiedzać Miejskie Centrum Energii

W sobotę w centrum Katowic zostało otwarte Miejskie Centrum Energi. Ma to być miejsce informacji np. o dostępnych dotacjach dotyczących źródeł ciepła, miejsce edukacji nt. zachowań proekologicznych, przestrzeń...

W sobotę w centrum Katowic zostało otwarte Miejskie Centrum Energi. Ma to być miejsce informacji np. o dostępnych dotacjach dotyczących źródeł ciepła, miejsce edukacji nt. zachowań proekologicznych, przestrzeń wystawowa i warsztatowa.

Redakcja RI Według IEO jest szansa, aby w Polsce do 2020 roku było 3,2 GW w fotowoltaice

Według IEO jest szansa, aby w Polsce do 2020 roku było 3,2 GW w fotowoltaice Według IEO jest szansa, aby w Polsce do 2020 roku było 3,2 GW w fotowoltaice

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował nowy raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018”, który przedstawia obecną sytuację na rynku projektów PV. Możemy przeczytać w nim o projektach, które są na...

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował nowy raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018”, który przedstawia obecną sytuację na rynku projektów PV. Możemy przeczytać w nim o projektach, które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane. Wg raportu istnieje szansa, że do 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła 1,2 GW, w tym 750 MW w PV jeszcze z tegorocznej aukcji OZE.

Redakcja RI W Olsztynie rusza budowa ciepłowni BIO

W Olsztynie rusza budowa ciepłowni BIO W Olsztynie rusza budowa ciepłowni BIO

W Olsztynie na terenie kortowskiej ciepłowni wmurowano kamień węgielny rozpoczynający budowę instalacji na biomasę. Ciepło ma być wytwarzane ze źródeł zasilających różnymi paliwami.

W Olsztynie na terenie kortowskiej ciepłowni wmurowano kamień węgielny rozpoczynający budowę instalacji na biomasę. Ciepło ma być wytwarzane ze źródeł zasilających różnymi paliwami.

Redakcja RI Poznań przez 24 lata będzie korzystać z zielonego ciepła

Poznań przez 24 lata będzie korzystać z zielonego ciepła Poznań przez 24 lata będzie korzystać z zielonego ciepła

Portal gramwzielone.pl poinformował, że w tym miesiącu spółki Suez Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały umowę na sprzedaż ciepła z poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów...

Portal gramwzielone.pl poinformował, że w tym miesiącu spółki Suez Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały umowę na sprzedaż ciepła z poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). W ten sposób dostęp do ciepła produkowanego z odpadów zyskają mieszkańcy Poznania. Umowa ma obowiązywać przez 24 lata.

Redakcja RI Budowa ciepłowni geotermalnej w Białce Tatrzańskiej ze wsparciem NFOŚiGW

Budowa ciepłowni geotermalnej w Białce Tatrzańskiej ze wsparciem NFOŚiGW Budowa ciepłowni geotermalnej w Białce Tatrzańskiej ze wsparciem NFOŚiGW

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4 mln zł pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty...

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4 mln zł pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystycznego Bania. Przedsięwzięcie jest kolejnym przykładem efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Redakcja RI Szpital w Prabutach przejdzie termomodernizację

Szpital w Prabutach przejdzie termomodernizację Szpital w Prabutach przejdzie termomodernizację

Szpital specjalistyczny w Prabutach (Pomorskie) zmniejszy rachunki za ogrzewanie i ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza, dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji swoich budynków. Prace o wartości...

Szpital specjalistyczny w Prabutach (Pomorskie) zmniejszy rachunki za ogrzewanie i ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza, dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji swoich budynków. Prace o wartości ok. 4,2 mln zł w większości sfinansuje UE.

Redakcja RI Zakaz stosowania kotłów węglowych w domach za 10 lat?

Zakaz stosowania kotłów węglowych w domach za 10 lat? Zakaz stosowania kotłów węglowych w domach za 10 lat?

Za 10 lat, kiedy zakończy się przyjmowanie wniosków w ramach programu Czyste Powietrze, będziemy mogli się zastanowić, czy nie zakazać stosowania pieców węglowych w domach - ocenił w rozmowie z PAP minister...

Za 10 lat, kiedy zakończy się przyjmowanie wniosków w ramach programu Czyste Powietrze, będziemy mogli się zastanowić, czy nie zakazać stosowania pieców węglowych w domach - ocenił w rozmowie z PAP minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Redakcja RI Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE

Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE

Portal Gramwzielone.pl przypomina, że do końca lipca właściciele małych instalacji odnawialnych źródeł energii powinni złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki sprawozdanie na temat wygenerowanej produkcji...

Portal Gramwzielone.pl przypomina, że do końca lipca właściciele małych instalacji odnawialnych źródeł energii powinni złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki sprawozdanie na temat wygenerowanej produkcji i sprzedaży energii. W tym miesiącu zmieniła się minimalna i maksymalna moc OZE, które są zaliczane do grupy tzw. małych instalacji i które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Za złożenie dokumentów po terminie grozi kara.

Redakcja RI Targi RE-Energy 2018

Targi RE-Energy 2018 Targi RE-Energy 2018

Już w październiku odbędą się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-Energy, które będzie można odwiedzić w dniach 11 - 13 października w EXPO XXI w Warszawie. Wydarzenie skupia specjalistów z branży...

Już w październiku odbędą się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-Energy, które będzie można odwiedzić w dniach 11 - 13 października w EXPO XXI w Warszawie. Wydarzenie skupia specjalistów z branży energii odnawialnej i efektywności energetycznej, którzy będą mogli wymienić się doświadczeniami oraz zaprezentować nowości z dziedziny OZE.

wj Dwudziestolecie De Dietrich

Dwudziestolecie De Dietrich Dwudziestolecie De Dietrich

Uroczysta gala z okazji 20 lat działalności De Dietrich w Polsce odbyła się na początku czerwca w Zamku Topacz pod Wrocławiem. Spotkanie było okazją do uhonorowano ponad 20 firm i osób za udaną i owocną...

Uroczysta gala z okazji 20 lat działalności De Dietrich w Polsce odbyła się na początku czerwca w Zamku Topacz pod Wrocławiem. Spotkanie było okazją do uhonorowano ponad 20 firm i osób za udaną i owocną współpracę w ciągu dwóch dekad. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. współpracujący kontrahenci, partnerzy handlowi i dostawcy oraz pracownicy firmy z najdłuższym stażem. Wieczór uświetnił występ Leszka Możdżera i Hirka Wrony.

Redakcja RI Nowe akty prawne i projekty ustaw

Nowe akty prawne i projekty ustaw Nowe akty prawne i projekty ustaw

W ostatnim czasie w krajowym prawie pojawiły się nowe akty prawne oraz projekty ustaw, które dotyczą architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

W ostatnim czasie w krajowym prawie pojawiły się nowe akty prawne oraz projekty ustaw, które dotyczą architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Redakcja RI Nowe inwestycje OZE w gminach Siatkówka-Nowiny i Piekoszów

Nowe inwestycje OZE w gminach Siatkówka-Nowiny i Piekoszów Nowe inwestycje OZE w gminach Siatkówka-Nowiny i Piekoszów

Wspieranie inwestycji chroniących środowisko naturalne poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to jedno z zadań samorządu województwa. 13 lipca br. Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa...

Wspieranie inwestycji chroniących środowisko naturalne poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to jedno z zadań samorządu województwa. 13 lipca br. Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podpisał z Sebastianem Nowaczkiewiczem, wójtem gminy Sitkówka-Nowiny i Zbigniewem Piątkiem, wójtem Piekoszowa, umowę na dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów”.

Waldemar Joniec Jubileuszowy EKO-DOK

Jubileuszowy EKO-DOK Jubileuszowy EKO-DOK

Podczas X Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK” młodzi naukowcy dokonali przeglądu kierunków prowadzonych badań i wymienili doświadczenia z zakresu...

Podczas X Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK” młodzi naukowcy dokonali przeglądu kierunków prowadzonych badań i wymienili doświadczenia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. W prezentowanych zagadnieniach koncentrowano się na aktualnych wyzwaniach dot. ochrony powietrza i redukcji emisji, a także pozyskiwania energii odnawialnej oraz zapewniania bezpieczeństwa i komfortu w budynkach.

Redakcja RI Czy właśnie nadszedł czas fotowoltaiki? W Polsce staje przed dużą szansą

Czy właśnie nadszedł czas fotowoltaiki? W Polsce staje przed dużą szansą Czy właśnie nadszedł czas fotowoltaiki? W Polsce staje przed dużą szansą

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport na temat fotowoltaiki w momencie, kiedy instytucje musiały uwzględnić nową unijną dyrektywę o OZE. Mowa tutaj o 32 procentowym celu na energię z OZE w...

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport na temat fotowoltaiki w momencie, kiedy instytucje musiały uwzględnić nową unijną dyrektywę o OZE. Mowa tutaj o 32 procentowym celu na energię z OZE w nowej polityce klimatyczno-energetycznej UE w 2030 roku, w tym w uznaniu przez UE szczególnej roli fotowoltaiki „na dachach” prosumentów.

Redakcja RI IEO przedstawił szóstą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018”

IEO przedstawił szóstą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018” IEO przedstawił szóstą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018”

Instytut energetyki odnawialnej już po raz szósty opracował raport na temat rynku fotowoltaicznego w Polsce. W raporcie zostały wskazane trzy modele biznesowe działalności firm na polskim rynku: system...

Instytut energetyki odnawialnej już po raz szósty opracował raport na temat rynku fotowoltaicznego w Polsce. W raporcie zostały wskazane trzy modele biznesowe działalności firm na polskim rynku: system prosumencki, system autoproducenta biznesowego oraz system aukcyjny. Zdaniem IEO inwestycje realizowane w ramach aukcji na energię z OZE zaczną wkrótce dominować na polskim rynku fotowoltaiki.

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.