RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dynamiczne taryfy energii – wyzwania i rozwiązania techniczne

Mikroinstalacja PV. Fot. Unsplash

Mikroinstalacja PV. Fot. Unsplash

Historia energetyki w Polsce zapisała kolejny rozdział, gdy po raz pierwszy pojawiły się w naszym kraju ujemne ceny energii. Zjawisko to nie tylko zaskakuje, ale również wskazuje na zmiany w sposobie funkcjonowania sektora energetycznego. Taka sytuacja nie jest jednorazowym wyjątkiem, a raczej zapowiedzią nowej rzeczywistości. Jest jednak także dobrą okazją do zastanowienia się, jak należałoby planować energetyczną przyszłość Polski, szczególnie w kontekście mających obowiązywać od przyszłego roku dynamicznych taryf energetycznych.

Zobacz także

Zakład Produkcyjny Blachotrapez Sp. z o.o. Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie...

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie do zera. Chcesz się dowiedzieć się, jak przebiega montaż modułów PV oraz jak są projektowane schematy instalacji fotowoltaicznej? Przeczytaj poniższy artykuł!

Zielona Firma Sp. z.o.o Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd,...

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd, najtrudniejsza.

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

W artykule:

• Wyzwanie

Rozwiązania techniczne

Ujemne ceny energii elektrycznej

 

W 2022 roku Europa doświadczyła kryzysu energetycznego wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę, co przełożyło się na spektakularne wzrosty cen energii. Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosła w Polsce w 2022 r. o 22% w porównaniu do 2021 r. [1]. Należy jednak pamiętać, że zostały one sztucznie zamrożone i nie odzwierciedlają rzeczywistej ceny energii elektrycznej na rynku.

Chociaż jest to niepokojące dla konsumentów, rosnące ceny mogą nie być największym wyzwaniem, przed jakim stoi europejski wewnętrzny rynek energii elektrycznej. Udział energii odnawialnej w europejskiej sieci elektroenergetycznej wzrósł w ostatnich latach. W 2022 roku osiągnęliśmy poziom 22% energii elektrycznej generowanej z energii słonecznej i wiatrowej. To efekt ogromnych długoterminowych inwestycji w energię słoneczną oraz magazynowanie energii przez Unię Europejską i rządy państw członkowskich UE. Ponadto maj 2023 r. był pierwszym miesiącem, w którym wiatr i energia słoneczna wyprodukowały więcej energii elektrycznej niż paliwa kopalne.

taryfy energii prognoza pogody

Rys. 1. Efekt „krzywej kaczki” dla polskiego systemu elektroenergetycznego w latach 2020–2023


Oprac. własne na podst. danych PSE

pompy ciepla prognoza

Rys. 2. Polski rynek pomp ciepła


Źródło: PORT PC

Fotowoltaika w okresie szczytowej generacji przypadającym na godziny południowe produkuje za dużo energii w porównaniu z bieżącym zapotrzebowaniem. Obiekty mieszkalne i komercyjne z własną elektrownią fotowoltaiczną stają się samowystarczalne energetycznie i dodatkowo wysyłają nadwyżkę generowanej energii do sieci. Powoduje to okresowe zachwianie równowagi między podażą energii a popytem, przez co może wystąpić problem ze zbilansowaniem pracy systemu.

Równolegle do tych procesów obserwujemy postępującą elektryfikację praktycznie każdego aspektu codziennego życia. Dążymy do sytuacji, w której będziemy potrzebować coraz więcej, coraz droższej i coraz trudniejszej do zbilansowania energii. Na rodzimym rynku szczególnie ciekawą kwestią jest elektryfikacja ogrzewania. W rekordowym dla polskiego rynku pomp ciepła roku 2022 odnotowano wzrost sprzedaży tych urządzeń o 120% r/r (rys. 2).

W typowym polskim gospodarstwie domowym 65,1% zużywanej energii przeznaczane jest na potrzeby ogrzewania. Ogrzewanie, chłodzenie oraz przygotowanie ciepłej wody w rocznym bilansie energetycznym typowego gospodarstwa domowego odpowiadają łącznie za ponad 80% zapotrzebowania na energię [2] (rys. 3).

Regulacja komfortu cieplnego w domach i firmach to jeden z trendów, który już na zawsze zmieni model zużywania przez nas energii. Innym zagadnieniem, które w przyszłości wpłynie na strukturę zużycia energii elektrycznej, jest elektromobilność. Już teraz wyraźnie widać trend wzrostowy – pojazdy elektryczne (BEV) stanowiły 12,1% ogółu sprzedaży samochodów w Europie w 2022 r. w porównaniu z zaledwie 1,9% w 2019 r.

Stale rosnące wahania popytu w ciągu dni i pór roku w połączeniu z elektryfikacją sprawiają, że równoważenie produkcji i popytu staje się coraz większym wyzwaniem. Operatorzy energetyczni planują wdrożenie rozwiązań, które mogą zachęcić użytkowników systemu do zmiany wzorców produkcji (eksportu) i zużycia (importu) energii, co pomoże w stabilizacji pracy sieci. Jednym z ciekawszych rozwiązań na poziomie opłat za energię, które mogą wpływać na zachowania użytkowników systemu, są taryfy dynamiczne. Obecnie oferowane są one odbiorcom indywidualnym w takich krajach jak: Holandia, Szwecja, Niemcy, Austria i Wielka Brytania, a w 2024 roku skorzystają z nich także pierwsi odbiorcy w Polsce.

ogrzewanie pomieszczen ogrzewanie wody

Rys. 3. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według rodzaju użytkowania


Oprac. własne na podst. danych GUS

Wyzwanie

Taryfy dynamiczne – w przeciwieństwie do taryf sztywnych – odzwierciedlają rzeczywiste koszty wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej w danym momencie. Możemy je określić mianem inteligentnych i mogą one pomóc odbiorcom zaoszczędzić na rosnących kosztach energii elektrycznej, ale wymagają aktywnego zaangażowania w zarządzanie bilansem energetycznym domu lub firmy. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy w grę wchodzi system fotowoltaiczny i magazynowanie energii. Najtańszą energią jest energia zaoszczędzona i ta, którą sami produkujemy. Kluczem do maksymalizacji korzyści jest zwiększenie zużycia własnego energii generowanej przez fotowoltaikę oraz przekierowywanie lub magazynowanie jej nadwyżek w okresie, kiedy cena energii jest najniższa. Rozliczanie w ramach taryf dynamicznych może sprawić, że okresowo korzystniejszy będzie zakup energii z sieci, tylko po to, aby zmagazynowaną energię słoneczną wykorzystać w momencie, kiedy cena energii jest najwyższa. Taryfy dynamiczne umożliwiają optymalizację kosztów energii, ale to od odbiorcy zależy, czy zapłaci za nią mniej, czy więcej.

Wprowadzenie taryf dynamicznych jest do pewnego stopnia wyzwaniem, ponieważ konsumenci będą musieli każdego dnia podejmować dziesiątki decyzji dotyczących energii, aby wykorzystać potencjał innowacyjnych modeli cenowych.

Zobacz także: Planowane dodatki osłonowe dla odbiorców źródeł ciepła

Rozwiązania techniczne

Przykładem rozwiązania, które może podjąć za użytkowników decyzje dotyczące energii, jest SolarEdge ONE. Łączy ono zoptymalizowane rozwiązanie fotowoltaiczne SolarEdge z wysokowydajnym, sprzężonym po stronie prądu stałego magazynem energii SolarEdge Home oraz z innowacyjnym, zgłoszonym do opatentowania rozwiązaniem służącym do zarządzania baterią. System zarządzania bateriami SolarEdge ONE może być postrzegany jako osobisty asystent energetyczny AI, który każdego dnia podejmuje setki optymalnych decyzji energetycznych w oparciu o inteligentne prognozy produkcji energii słonecznej, wzorce zużycia energii i taryfy energii elektrycznej. W oparciu o te prognozy umożliwia właścicielom domów maksymalne wykorzystanie nadwyżek PV, skorzystanie z okresów poza szczytem cenowym oraz optymalizację kontroli obciążenia domu w czasie rzeczywistym, oszczędzając energię i koszty.

Niektóre decyzje nie są trywialne: taryfy dynamiczne są jednym z najbardziej złożonych produktów na rynku konsumenckim energii elektrycznej, ponieważ przenoszą cały ciężar zarządzania ryzykiem na odbiorcę. Ceny energii mogą się drastycznie zmienić w ciągu kilku godzin, w zależności od udziału energii odnawialnej w krajowej sieci, a także popytu, pogody i innych czynników. Dzięki taryfom dynamicznym konsument płaci tyle, ile energia elektryczna jest w danym momencie faktycznie warta. Kiedy popyt jest niski, a wytwarzanie energii z OZE szczytowe, mogą wystąpić ujemne ceny energii. W godzinach szczytowego zapotrzebowania ceny mogą być jednak znacznie wyższe niż w przypadku standardowej taryfy o stawce stałej przez całą dobę.

ceny hurtowe energii

Rys. 4. Ceny hurtowe energii elektrycznej w Holandii


Źródło: ENTSOE Transparency Platform

Doskonale ilustruje to przykład z holenderskiego rynku energii. Jak widać na rys. 4, ceny energii na holenderskim rynku hurtowym wzrosły do 0,66 euro/kWh, a w godzinach popołudniowych spadły do –1,86 euro/kWh. Oznacza to, że użytkownik systemu z taryfami dynamicznymi może otrzymywać wynagrodzenie za pobór energii i płacić za jej oddawanie do sieci. Sprawa staje się bardziej złożona, gdy weźmiemy pod uwagę rynek energii, jakim jest Holandia. Na tego typu rynku dynamiczne taryfy mają również zastosowanie do kompensacji eksportu energii słonecznej (feed-in). Innymi słowy, aby w pełni zmaksymalizować oszczędności na rachunkach, konsument będzie musiał zoptymalizować zarówno import (zużycie i/lub ładowanie baterii), jak i eksport (produkcja PV i/lub rozładowanie baterii). W niektórych scenariuszach, gdy cena eksportowa jest ujemna, właściwe może być nawet całkowite ograniczenie produkcji energii słonecznej – w przeciwnym razie konsument może zostać obciążony opłatą za każdą kWh wyprodukowanej energii słonecznej.

Rozwiązanie SolarEdge ONE integruje się z ENTSOE, europejskim agregatorem rynku energii elektrycznej, a także z wybranymi sprzedawcami energii elektrycznej w Europie. Śledząc w czasie rzeczywistym ceny detaliczne zarówno dla taryf importowych, jak i eksportowych, w połączeniu z prognozami dla PV oraz zużycia, SolarEdge ONE może zdecydować, kiedy naładować lub rozładować baterię, aby zmaksymalizować oszczędności na rachunkach, dynamicznie reagując na zmiany w produkcji energii słonecznej i trendach zużycia. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów taryf, SolarEdge ONE bierze również pod uwagę stan baterii i unika ładowania lub rozładowywania, jeśli przewidywany zysk finansowy z arbitrażu energetycznego jest minimalny.

Ujemne ceny energii elektrycznej

W ostatnich miesiącach mogliśmy w Polsce po raz pierwszy zaobserwować niecodzienne zjawisko – ujemne ceny energii elektrycznej. Ten nowy na naszym rynku trend, który już od pewnego czasu wzbudza szerokie zainteresowanie w krajach Europy Zachodniej, powinien skłaniać do refleksji nad przyszłością energetyczną naszego kraju oraz gospodarstw domowych i firm. Ujemne ceny energii elektrycznej to sytuacja, w której przedsiębiorstwa energetyczne są gotowe zapłacić odbiorcom za jej odbiór. Skąd się one biorą? System energetyczny, w którym istotny udział mają OZE, musi być elastyczny, aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii. Nadmiar energii w systemie może być równie niebezpieczny jak jej niedobór. Dlatego zadaniem operatora systemu jest zbilansowanie systemu w taki sposób, aby w każdej sytuacji zapewnić ciągłość dostaw energii do wszystkich odbiorców. W praktyce oznacza to, że okresowo produkcja energii może przekraczać popyt, co prowadzi do wystąpienia nadwyżki energii w systemie. W takiej sytuacji, aby uniknąć zatrzymania pracy elektrowni, wprowadzany jest bodziec w postaci ujemnych cen, co ma zachęcać do zwiększania odbiorów, które pomogą ustabilizować pracę systemu energetycznego.

W Polsce ujemne ceny energii odnotowano po raz pierwszy 10 czerwca 2023 r. w godzinach 11.00–16.00 na rynku spot TGE w kontraktach godzinowych dla dostaw energii na kolejny dzień (rys. 6). Najniższa odnotowana cena wyniosła wówczas –23,26 zł/MWh. Wydarzenie to nie miało większego wpływu na rachunki za energię u poszczególnych odbiorców, jest to jednak znaczący sygnał. Wraz z rozwojem OZE i rosnącą efektywnością energetyczną takie scenariusze będą się prawdopodobnie powtarzać. Dlatego konieczne jest opracowanie rozwiązań, które umożliwią elastyczne dostosowanie produkcji i zużycia energii do aktualnych potrzeb. Należy się skupić na rozwoju technologii magazynowania energii, inteligentnych systemów zarządzania siecią oraz efektywnych sposobów dystrybucji energii. To od dzisiejszych decyzji zależy, czy będziemy przygotowani, gdy sytuacje takie staną się codziennością.

solaredge one wizualizacja

Rys. 5. Wizualizacja optymalizacji pracy baterii SolarEdge ONE w obiekcie mieszkalnym w Polsce uwzględniająca symuluję taryfy dynamicznej

optymalizacja obiekt mieszkalny

Tabela 1. Przykład optymalizacji pracy baterii SolarEdge ONE w obiekcie mieszkalnym w Polsce symulującej taryfy dynamiczne

kontrakty godzinowe tge

Rys. 6. Kontrakty godzinowe TGE na dostawę energii 11.06.2023 r.


Źródło: TGE

zakup energii

Rys. 7. Średni roczny rachunek za energię elektryczną w taryfach dynamicznych dla gospodarstwa domowego zużywającego ok. 6,2 MWh energii elektrycznej rocznie


Oprac. własne na podstawie analizy danych z portalu monitorującego SolarEdge

Podsumowanie

Przyszłość energetyki w Polsce z pewnością związana jest także z pojawieniem się ujemnych cen energii. Warto spojrzeć na to zjawisko jako na szansę modernizacji i transformacji sektora energetycznego. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i strategiczne planowanie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał energetyczny Polski przy jednoczesnej minimalizacji jego negatywnego wpływu na środowisko.

Inteligentne algorytmy mogą się przyczynić do lepszego zarządzania energią i uzyskania oszczędności – pokażmy to na przykładzie. Na europejskich rynkach energetycznych, takich jak Holandia, konsumenci z dynamicznymi taryfami energii elektrycznej mogą zaoszczędzić do 75% rocznych opłat za energię, dodając SolarEdge Home Battery + SolarEdge ONE do istniejącej instalacji fotowoltaicznej SolarEdge. Podobnie może to wyglądać w Polsce po wprowadzeniu taryf dynamicznych.

Analizując dane przedstawione na rys. 7, wyraźnie widać, że nawet w przypadku taryf dynamicznych domowy system fotowoltaiczny SolarEdge może zapewnić znaczne oszczędności: bez energii ze słońca przeciętny klient w grupie analitycznej płaciłby za zakup energii elektrycznej ok. 4278 zł rocznie, a ten sam klient z PV zapłaci tylko 1317 złotych, czyli o 70% mniej. Natomiast inteligentne zarządzanie bilansem energii przez SolarEdge ONE w przypadku taryf dynamicznych jest w stanie obniżyć średni roczny koszt energii elektrycznej do 329 złotych – 75% mniej w porównaniu do średniej z wykorzystaniem samej PV.

Biorąc pod uwagę fakt, że cena eksportu energii w godzinach południowych będzie najprawdopodobniej coraz niższa, magazyny energii staną się nieodłącznym elementem instalacji PV. Wykorzystanie magazynów energii i systemów zarządzania energią przyniesie zatem użytkownikom jeszcze większe korzyści.

Skróty i zmiany redakcyjne

– redakcja „Rynku Instalacyjnego”

Literatura

1. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11001,Urzad-Regulacji-Energetyki-publikuje-zestawienia-srednich-cen-sprzedazy-energii-.html

2. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/12/2/1/zuzycie_energii_w_gospodarstwach_domowych_w_2021_r.pdf

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news PAS: dopłaty do węgla niesprawiedliwe

PAS: dopłaty do węgla niesprawiedliwe PAS: dopłaty do węgla niesprawiedliwe

Według Polskiego Alarmu Smogowego zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to rozwiązanie niesprawiedliwe i dzielące polskie społeczeństwo. Wsparcie do kosztów ogrzewania mają otrzymać wyłącznie gospodarstwa...

Według Polskiego Alarmu Smogowego zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to rozwiązanie niesprawiedliwe i dzielące polskie społeczeństwo. Wsparcie do kosztów ogrzewania mają otrzymać wyłącznie gospodarstwa domowe stosujące węgiel, w tym właściciele najbardziej zanieczyszczających powietrze „kopciuchów”. Zdaniem PAS, system dopłat wymaga zmian, tak aby uwzględniał potrzeby całego społeczeństwa, a nie dbał tylko o interesy wybranej grupy obywateli, o co zaapelował do premiera i parlamentarzystów.

opr. red. Elektryfikacja ciepłownictwa

Elektryfikacja ciepłownictwa Elektryfikacja ciepłownictwa

Elektryfikacja ciepłownictwa może przynieść systemowi elektroenergetycznemu szereg korzyści, gdyż sprzyja włączaniu do niego źródeł odnawialnych i stabilizuje jego pracę. Ma to szczególne znaczenie w planach...

Elektryfikacja ciepłownictwa może przynieść systemowi elektroenergetycznemu szereg korzyści, gdyż sprzyja włączaniu do niego źródeł odnawialnych i stabilizuje jego pracę. Ma to szczególne znaczenie w planach dekarbonizacji gospodarki i wykorzystania OZE. Na rynku europejskim kształtują się obecnie nowe modele biznesowe, które mogą wspierać elektryfikację ciepłownictwa i przyczyniać się do zmian w systemie energetycznym.

Redakcja RI news Apel o poprawę efektywności energetycznej

Apel o poprawę efektywności energetycznej Apel o poprawę efektywności energetycznej

Polski Alarm Smogowy zlecił badanie cen paliw stałych: węgla, pelletu i drewna kawałkowego. Wzrosty cen są alarmujące – od stycznia 2021 r. cena węgla wzrosła o ponad 100%. W związku z tym Polski Alarm...

Polski Alarm Smogowy zlecił badanie cen paliw stałych: węgla, pelletu i drewna kawałkowego. Wzrosty cen są alarmujące – od stycznia 2021 r. cena węgla wzrosła o ponad 100%. W związku z tym Polski Alarm Smogowy ponownie wystosował apel do premiera Morawieckiego o intensywne działania rządu dla zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce.

Redakcja RI news REPowerEU

REPowerEU REPowerEU

Komisja Europejska przedstawiła w dniu 8 marca plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r., począwszy od gazu w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę. W planie tym...

Komisja Europejska przedstawiła w dniu 8 marca plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r., począwszy od gazu w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę. W planie tym przedstawiono również szereg środków mających na celu reakcję na rosnące ceny energii w Europie oraz uzupełnienie zapasów gazu na kolejną zimę. Europa od kilku miesięcy boryka się ze wzrostem cen energii, a niepewność dostaw tylko pogłębia ten problem. REPowerEU będzie dążyć do dywersyfikacji dostaw...

Redakcja RI news Jak przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć się przed podwyżkami cen energii?

Jak przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć się przed podwyżkami cen energii? Jak przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć się przed podwyżkami cen energii?

Cena energii w Polsce rosną. Skala podwyżki na przyszły rok dla przedsiębiorstw to niemal 70-80 proc. w stosunku do 2020 roku – przewiduje Grzegorz Onichimowski z NODES i Columbus Energy, który podzielił...

Cena energii w Polsce rosną. Skala podwyżki na przyszły rok dla przedsiębiorstw to niemal 70-80 proc. w stosunku do 2020 roku – przewiduje Grzegorz Onichimowski z NODES i Columbus Energy, który podzielił się swoją prognozą podczas webinarium zorganizowanym przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Sytuacja w sektorze energetycznym jest trudna, ale istnieją rozwiązania, które mogą pomóc zabezpieczyć się firmom przed wzrostem cen energii. Kluczową rolę w transformacji sektora...

dr inż. Sebastian Gurgacz, inż. Michał Jarosiński Kogeneracja – czy i komu się opłaca?

Kogeneracja – czy i komu się opłaca? Kogeneracja – czy i komu się opłaca?

W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Przeanalizowano konkretny przypadek zastosowania kogeneracji....

W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Przeanalizowano konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono również obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.

Redakcja RI news Rekordowe zapotrzebowanie na energię w Polsce

Rekordowe zapotrzebowanie na energię w Polsce Rekordowe zapotrzebowanie na energię w Polsce

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 10 zapotrzebowanie na moc w polskim systemie elektroenergetycznym osiągnęło rekordowy poziom. W porównaniu do poprzedniego rekordu sprzed 3 lat było wyższe o niemal...

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 10 zapotrzebowanie na moc w polskim systemie elektroenergetycznym osiągnęło rekordowy poziom. W porównaniu do poprzedniego rekordu sprzed 3 lat było wyższe o niemal 0,8 GW.

RI news Innowacyjna klimatyzacja – pobierze energię w nocy i uwolni ją w ciągu dnia

Innowacyjna klimatyzacja – pobierze energię w nocy i uwolni ją w ciągu dnia Innowacyjna klimatyzacja – pobierze energię w nocy i uwolni ją w ciągu dnia

Przez koronawirus większość z nas nie wyjedzie na wakacje, a pierwsze upały spędzimy w domu. Dlatego coraz więcej osób zastanawia się nad zakupem klimatyzacji. Urządzenia do niej mogą już być kontrolowane...

Przez koronawirus większość z nas nie wyjedzie na wakacje, a pierwsze upały spędzimy w domu. Dlatego coraz więcej osób zastanawia się nad zakupem klimatyzacji. Urządzenia do niej mogą już być kontrolowane przez smartfona, są też dostępne klimatyzatory zasilane energią słoneczną. Opracowany przez polskich inżynierów akumulator energii chłodu pozwoli pobierać energię w nocy i uwolni ją w ciągu dnia. Dzięki temu zużycie będzie liczone według korzystniejszej, nocnej taryfy. Jak szacują producenci, aż...

Redakcja RI NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację obiektów o znaczeniu społecznym i historycznym

NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację obiektów o znaczeniu społecznym i historycznym NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację obiektów o znaczeniu społecznym i historycznym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,5 mln zł dotacji dwóm kościołom na ocieplenie budynków, dzięki czemu uda się zmniejszyć w nich w nich zużycie energii. Termomodernizacji...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,5 mln zł dotacji dwóm kościołom na ocieplenie budynków, dzięki czemu uda się zmniejszyć w nich w nich zużycie energii. Termomodernizacji zostaną poddane budynki Caritas w Wyrozębach-Podawce oraz zabytkowe obiekty Parafii w Batorzu pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Redakcja RI Panasonic prezentuje hybrydowy system VRF

Panasonic prezentuje hybrydowy system VRF Panasonic prezentuje hybrydowy system VRF

Panasonic wprowadził na europejski rynek inteligentny system VRF łączący elektryczną (EHP) i gazową pompę ciepła (GHP). Rozwiązanie automatycznie wybiera technologię GHP, EHP lub ich symultaniczną pracę...

Panasonic wprowadził na europejski rynek inteligentny system VRF łączący elektryczną (EHP) i gazową pompę ciepła (GHP). Rozwiązanie automatycznie wybiera technologię GHP, EHP lub ich symultaniczną pracę w zależności od bieżących potrzeb, by zapewnić optymalną wydajność i ograniczyć zużycie energii. Oferuje również produkcję c.w.u. praktycznie za darmo, dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z silnika GHP.

Redakcja RI Poznań przez 24 lata będzie korzystać z zielonego ciepła

Poznań przez 24 lata będzie korzystać z zielonego ciepła Poznań przez 24 lata będzie korzystać z zielonego ciepła

Portal gramwzielone.pl poinformował, że w tym miesiącu spółki Suez Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały umowę na sprzedaż ciepła z poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów...

Portal gramwzielone.pl poinformował, że w tym miesiącu spółki Suez Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały umowę na sprzedaż ciepła z poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). W ten sposób dostęp do ciepła produkowanego z odpadów zyskają mieszkańcy Poznania. Umowa ma obowiązywać przez 24 lata.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz Wpływ doboru pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej

Wpływ doboru pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej Wpływ doboru  pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej

Odpowiedni dobór mocy pompy ciepła powietrze/woda jest bardzo istotny z uwagi na późniejsze koszty eksploatacyjne. Powszechnie zauważalnym problemem jest niedowymiarowanie urządzeń i tym samym nadmierne...

Odpowiedni dobór mocy pompy ciepła powietrze/woda jest bardzo istotny z uwagi na późniejsze koszty eksploatacyjne. Powszechnie zauważalnym problemem jest niedowymiarowanie urządzeń i tym samym nadmierne zużycie energii elektrycznej przez grzałkę w okresie niskich temperatur w sezonie grzewczym. Z kolei przewymiarowanie powoduje nie tylko wyższe koszty inwestycyjne, ale i eksploatacyjne przy występowaniu umiarkowanych temperatur.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno...

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno energetycznie, jak i finansowo. Stosowanie takiego rozwiązania w lokalizacjach o obniżonym przebiegu temperatury zewnętrznej w ciągu roku – na przykład w terenie górskim – wymaga starannych obliczeń. Ponadto warto szukać możliwości pozyskiwania energii odpadowej, np. z powietrza wentylacyjnego.

Redakcja RI Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

Kongres PORT PC - Dom bez rachunków Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbędzie się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”.

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbędzie się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”.

Redakcja RI Nowy sterownik LG ACP 5

Nowy sterownik LG ACP 5 Nowy sterownik LG ACP 5

LG w odpowiedzi na coraz wyższe wymagania klientów wprowadza na rynek nowy, technologicznie przełomowy sterownik ACP 5. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, model ten oferuje wyjątkowo inteligentny...

LG w odpowiedzi na coraz wyższe wymagania klientów wprowadza na rynek nowy, technologicznie przełomowy sterownik ACP 5. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, model ten oferuje wyjątkowo inteligentny system zarządzania oraz rozszerzone możliwości i funkcje znacznie zwiększające wydajność operacyjną urządzenia.

Redakcja RI Termomodernizacja bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim z dofinansowaniem

Termomodernizacja bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim z dofinansowaniem Termomodernizacja bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim z dofinansowaniem

Mieszkańcy bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim liczą, że gruntowna termomodernizacja przyniesie im oszczędność zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, a co za tym idzie zmniejszy ich rachunki....

Mieszkańcy bloków w Szczecinie i Nowym Dworze Gdańskim liczą, że gruntowna termomodernizacja przyniesie im oszczędność zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, a co za tym idzie zmniejszy ich rachunki. Remont energetyczny przeprowadzony przez zarządców bloków w obu miastach będzie możliwy, dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW.

Redakcja RI 10 miast w Polsce otrzyma dofinansowanie na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

10 miast w Polsce otrzyma dofinansowanie na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych 10 miast w Polsce otrzyma dofinansowanie na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Redakcja RI Złożono już ok. 2 tys. wniosków o pomoc z programu Czyste Powietrze

Złożono już ok. 2 tys. wniosków o pomoc z programu Czyste Powietrze Złożono już ok. 2 tys. wniosków o pomoc z programu Czyste Powietrze

Minister Środowiska poinformował, że w zaledwie 2 tygodnie od startu programu Czyste Powietrze złożono ok. 2 tys. wniosków o pomoc finansową. Z programu antysmogowego najwięcej osób chce skorzystać na...

Minister Środowiska poinformował, że w zaledwie 2 tygodnie od startu programu Czyste Powietrze złożono ok. 2 tys. wniosków o pomoc finansową. Z programu antysmogowego najwięcej osób chce skorzystać na Mazowszu i Śląsku.

Redakcja RI Zaproszenie na seminarium internetowe #DecarBuilding

Zaproszenie na seminarium internetowe #DecarBuilding Zaproszenie na seminarium internetowe #DecarBuilding

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) zaprasza na webminar nt. najlepszych praktyk z konkursu Heat Pump City of the Year oraz unijnych projektów promujących innowacyjne rozwiązania dla dekarbonizacji...

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) zaprasza na webminar nt. najlepszych praktyk z konkursu Heat Pump City of the Year oraz unijnych projektów promujących innowacyjne rozwiązania dla dekarbonizacji sektora ogrzewania i chłodzenia w Europie, który odbędzie się 2 października o godzinie 10.30.

Redakcja RI Według Ministra Środowiska jest szansa, że smog zniknie po dziesięciu latach

Według Ministra Środowiska jest szansa, że smog zniknie po dziesięciu latach Według Ministra Środowiska jest szansa, że smog zniknie po dziesięciu latach

Smog ma całkowicie zniknąć po dziesięciu latach - powiedział we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że co najmniej 80 proc. domów jednorodzinnych będzie już wówczas emitować bardzo czyste...

Smog ma całkowicie zniknąć po dziesięciu latach - powiedział we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że co najmniej 80 proc. domów jednorodzinnych będzie już wówczas emitować bardzo czyste spaliny z ogrzewania.

Redakcja RI Nabór wniosków do programu „Czyste powietrze” rusza 19 września!

Nabór wniosków do programu „Czyste powietrze” rusza 19 września! Nabór wniosków do programu „Czyste powietrze” rusza 19 września!

Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września. W najbliższych tygodniach w każdej gminie zostaną przeprowadzone specjalne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów programu -...

Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września. W najbliższych tygodniach w każdej gminie zostaną przeprowadzone specjalne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów programu - zapowiedział w poniedziałek minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Redakcja RI W gminach startują spotkania dot. programu Czyste Powietrze - harmonogram

W gminach startują spotkania dot. programu Czyste Powietrze - harmonogram W gminach startują spotkania dot. programu Czyste Powietrze - harmonogram

Resort środowiska rozpoczyna pierwszy cykl spotkań dot. realizacji programu antysmogowego Czyste Powietrze - poinformowało we wtorek ministerstwo. Na nich mieszkańcy mają się dowiedzieć jak prawidłowo...

Resort środowiska rozpoczyna pierwszy cykl spotkań dot. realizacji programu antysmogowego Czyste Powietrze - poinformowało we wtorek ministerstwo. Na nich mieszkańcy mają się dowiedzieć jak prawidłowo ubiegać się o środki np. na wymianę pieca i termomodernizację domów.

Redakcja RI Red Dot Award 2018 dla aplikacji multiMATIC

Red Dot Award 2018 dla aplikacji multiMATIC Red Dot Award 2018 dla aplikacji multiMATIC

Aplikacja mobilna multiMATIC firmy Vaillant została nagrodzona Red Dot Award 2018 w kategorii wygląd interfejsu. Firmy i projektanci z 45 krajów zgłosili do konkursu ponad 8 600 innowacyjnych projektów,...

Aplikacja mobilna multiMATIC firmy Vaillant została nagrodzona Red Dot Award 2018 w kategorii wygląd interfejsu. Firmy i projektanci z 45 krajów zgłosili do konkursu ponad 8 600 innowacyjnych projektów, a zwycięzca jest tylko jeden. Jury złożone z 24 międzynarodowych ekspertów projektowych nagrodziło wyłącznie projekty, które przekonują dobrym wzornictwem i kreatywnością.

Redakcja RI Termomodernizacja? To ruch w dobrym kierunku

Termomodernizacja? To ruch w dobrym kierunku Termomodernizacja? To ruch w dobrym kierunku

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli domów jednorodzinnych, to ruch w bardzo dobrą stronę - dostrzeżono, gdzie znajduje się źródło smogu - mówi w rozmowie z PAP ekspert Forum Energii...

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli domów jednorodzinnych, to ruch w bardzo dobrą stronę - dostrzeżono, gdzie znajduje się źródło smogu - mówi w rozmowie z PAP ekspert Forum Energii Andrzej Rubczyński.

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak  efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze  - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.