RynekInstalacyjny.pl

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna; Fot. pixabay.com

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna; Fot. pixabay.com

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

treść sponsorowana

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna musi spełniać szereg wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) oraz w normach projektowych powołanych przez to rozporządzenie. Oznacza to konieczność nie tylko projektowania zgodnie z najlepszą wiedzą inżynierską, ale i spełnienia rozlicznych wymagań prawnych. Dowiedz się więcej >>

Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa musi być przygotowana do zapewniania w budynku wody w określonej ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem – zgodnie z prawem musi ono wynosić od 0,05 MPa (0,5 bara) do 0,6 MPa (6 barów) przed każdym przyborem czerpalnym. Oznacza to konieczność dobrania odpowiednich średnic przewodów w budynku oraz zaprojektowanie zespołu pompowego zapewniającego odpowiednią wartość ciśnienia. Pracując nad zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia w instalacji, projektant musi także uwzględnić ewentualne wahania lub niedostatki ciśnienia wody w sieci wodociągowej, planując odpowiednie urządzenia techniczne, które zrekompensują te wahania.

Bardzo istotnym zagadnieniem projektowania instalacji wodociągowej jest prawidłowy dobór materiału, z którego będa wykonane rury instalacji budynkowej. Materiał nie tylko wpływa na parametry hydrauliczne instalacji (np. na liniowe opory przepływu, a tym samym wielkość pompy), ale też powiązany jest z własnościami fizykochemicznymi wody wodociągowej lub pobieranej ze studni. Materiał musi być dobrany tak, by woda o konkretnym składzie (np. o podwyższonej zawartości chlorków) nie oddziaływała negatywnie na trwałość instalacji -  nie może następować wymywanie materiału instalacyjnego ani wzajemne oddziaływanie materiałów, z których wykonano przewody. Problemy z jakością wody pod kątem własności korozyjnych częściej występują przy ujęciu własnym, które częściej wymaga zaprojektowania odpowiedniego uzdatniania.

Budynkowa instalacja wodociągowa rozpoczyna się za wodomierzem głównym, zarówno w przypadku doprowadzenia wody z komunalnej sieci wodociągowej, jak i korzystania z własnego źródła wody pitnej (studnia). Jest to punkt newralgiczny, ponieważ wymaga nie tylko prawidłowego doboru zestawu wodomierzowego, ale też odpowiedniego zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym z instalacji do sieci wodociągowej. Zespół urządzeń zabezpieczających (popularnie i w pewnym uproszczeniu nazywany zaworem antyskażeniowym) dobierany jest w oparciu o przeznaczenie budynku i złożoność instalacji (np. odgałęzienia obsługujące pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń o różnym przeznaczeniu). Należy także zwrócić uwagę na zabezpieczenie zespołu wodomierza i zespołu zabezpieczającego przed zanieczyszczeniami stałymi (zawiesinami) przez stosowanie odpowiednich filtrów. Należy także zwrócić uwagę na to, że instalacja wodociągowa wody zimnej musi spełniać wymagania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ciepła woda użytkowa

Przy projektowaniu instalacji wodociągowej należy zwrócić uwagę także na komfort i bezpieczeństwo instalacji wody ciepłej (c.w.u.). Instalacja ta powinna być zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnego dla konkretnej instalacji ciśnienia i temperatury - pod względem technicznym zabezpieczenia te muszą spełniać wymagania Polskiego Normy. W instalacji powinien być zapewniony stały obieg wody (nie dotyczy to instalacji m.in. w budynkach jednorodzinnych) - takie podejście nie tylko eliminuje możliwość zastoisk, które mogłyby przyczynić się do rozwoju drobnoustrojów, w tym bakterii z rodzaju Legionella. Ochroną przed tym drobnoustrojem jest także dyktowany wymóg zapewnienia przegrzewania wody w punktach czerpalnych - do temperatury nie niższej niż 55°C, ale nie wyższej niż 60°C (względy bezpieczeństwa). Wymagana jest też możliwość ciągłej lub okresowej dezynfekcji chemicznej, lub fizycznej (np. cieplnej poprzez okresowe uzyskiwanie temperatury wody w punktach czerpalnych wyższej niż 70°C, ale wyższej niż 80°C).

Instalacja kanalizacyjna

W większości przypadków budynki komercyjne, przemysłowe i użyteczności publicznej wyposaża się w instalacje kanalizacyjne grawitacyjne. Jeśli w budynku są miejsca, gdzie okresowo następuje problem z grawitacyjnym odpływem ścieków, konieczne jest zainstalowanie zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków. Może to być pompownia lub urządzenie przeciwzalewowe - rozwiązania te muszą go zgodne z wymaganiami Polskich Norm na te urządzenia.

Przewody instalacji kanalizacyjnej muszą zapewnić skuteczne, bezzapachowe oraz ciche odprowadzenie ścieków z każdego przyboru sanitarnego w budynku. Warunki te są spełnione dzięki odpowiedniemu doborowi średnic przewodów oraz skutecznego zastosowania rozwiązań technicznych takich jak napowietrzanie instalacji (wywiewki dachowe lub w przypadkach szczególnych zawory napowietrzające) czy zastosowanie zamknięć wodnych. Dowiedz się więcej >>

Konieczne jest odprowadzenie zarówno ścieków bytowych, jak i wód opadowych (zgodnie z najnowszymi nowelizacjami przepisów nie są one uznawane za ścieki). Inwestorzy coraz częściej oczekują, że instalacja wodno-kanalizacyjna zapewni możliwość zbierania i odzyskiwania wód deszczowych – nawet jeśli nie na potrzeby budynku, to do podlewania terenów zielonych lub lokalnej retencji.

Jeśli instalacja kanalizacyjna ma obsłużyć budynek produkujący ścieki niezgodne z warunkami dotyczącym ochrony ziemi i wód oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej (np. ścieki zawierające duże ilości tłuszczów spożywczych, przepracowane oleje i inne substancje pochodzące np. z parkingu, warsztatu czy specjalistycznego punktu usługowego), konieczne jest wyposażenie punktów odpływu z takiej instalacji w urządzenia techniczne służące do oczyszczania tych ścieków – separatory zawiesin, tłuszczów czy skrobi albo odolejacze.

Wod-kan wymaga fachowego projektu

Projekt instalacji wodociągowej musi być idealnie dopasowany do konkretnego budynku, szczególnie jeśli wymaga zastosowania rozwiązań projektowych lub technicznych odpowiadających na specyficzne potrzeby - np. szczególne wymogi prawne dla danego obiektu lub wysokie wymogi z zakresu ochrony środowiska, takie jak oszczędność wody czy odzyskiwanie wód opadowych. Projektant musi nie tylko zaproponować najlepsze rozwiązania techniczne, ale też wziąć pod uwagę względy ekonomiczne, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym. Firma Resan, z bogatym doświadczeniem w realizacji rozwiązań dla budynków przemysłowych, biurowych, hotelowych, użyteczności publicznej czy szpitali oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik projektowania jest partnerem, który sprosta nawet najtrudniejszemu wyzwaniu projektowemu. Kompleksowe działanie firmy Resan - od koncepcji poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy, wykonanie i montaż układów na obiekcie po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - gwarantuje nie tylko powstanie rzetelnego, szytego na miarę projektu, ale też wykonanie instalacji w sposób zapewniający realizację wszystkich założeń projektowych przez cały czas pracy instalacji.

Z usług firmy Resan korzystają architekci, deweloperzy, Generalni Wykonawcy, instytucje samorządowe oraz służba zdrowia, a w jej bogatym portfolio znajduje się szereg instalacji wodno-kanalizacyjnych dopasowanych do potrzeb danego obiektu.

Resan logo

Resan Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Partyzantów 1a/302
35-242 Rzeszów
tel.: +48 577 277 870

e-mail: biuro@resan.rzeszow.pl
www.resan.rzeszow.pl

Komentarze

Powiązane

RESAN pracownia projektowa Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości...

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości regulacji – tak, by można było dopasować temperaturę do potrzeb użytkowników oraz racjonalnie gospodarować zużyciem energii.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

RESAN pracownia projektowa Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania,...

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania, które nie tylko wyznaczają standard (np. w budynkach biurowych czy hotelowych), ale też są kluczowe dla prawidłowego procesu produkcyjnego (np. w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych).

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża » Klimatyzacja  - co nowego oferuje branża »

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.