RynekInstalacyjny.pl

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

treść sponsorowana

Zaprojektowanie źródła ciepła zarówno dla budynku nowego, jak i modernizowanego, stanowi dla projektanta podwójne wyzwanie. Po pierwsze, kluczowy jest prawidłowy dobór samego źródła ciepła, którego wydajność cieplna będzie wystarczająca na pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania (c.o) i produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wraz z odpowiednim osprzętem (w tym regulacją) i orurowaniem. Po drugie, źródło ciepła musi być zlokalizowane w pomieszczeniu spełniającym odpowiednie warunki budowlane, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422). 

Dowiedz się więcej >>

Węzeł cieplny - zasady ogólne

Jeśli budynek znajduje się na obszarze obsługiwanym przez sieć miejską, zostaje do niej podłączony. Dla pracy projektanta kluczowe jest zastosowanie się do specyfikacji i wymagań lokalnego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, dostarczającego wodę sieciową. Parametry wody sieciowej i warunki jej dostawy mają bowiem istotny wpływ na wybór rozwiązań technologicznych i produktowych zastosowanych w węźle.

Zadaniem węzła jest zapewnienie odpowiedniej temperatury wody grzewczej na cele bytowe i technologiczne oraz ciepłej wody użytkowej. Na podstawie zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewania, ciepło technologiczne oraz ciepłą wodę użytkową, projektowany jest węzeł cieplny złożony z wymienników ciepła oraz pomp obiegowych.

Węzeł musi być także wyposażony w osprzęt zapewniający zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury po stronie instalacyjnej oraz przed nadmiernym spadkiem lub wzrostem ciśnienia. Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniej dla zastosowanych urządzeń jakości wody w węźle cieplnym, np. zastosowanie odpowiednich filtrów czy odmulaczy.

Węzeł cieplny dwufunkcyjny (a więc przygotowujący wodę grzewczą i c.w.u) musi być zaprojektowany tak, by obie funkcje realizowane były bezkolizyjnie, np. istniała możliwość wyłączenia ogrzewania po zakończeniu sezonu grzewczego.

Chcąc zapewnić energooszczędny charakter węzła, projektant dobiera:   

  • wymienniki o dobrych parametrach cieplnych - więc zapewniających efektywną wymianę ciepła z niewielkimi stratami ciepła;   
  • pompy o płynnej regulacji obrotów z energooszczędnymi silnikami, tak by dostosowanie ich pracy do zmiennych potrzeb instalacji grzewczej przebiegało płynnie i zapewniło racjonalne zużywanie energii cieplnej; 
  • system automatycznej regulacji (najczęściej pogodowej), dzięki któremu praca węzła jest płynnie i bez ingerencji administratora budynku dostosowywana do temperatury zewnętrznej - jego schemat działania musi uwzględniać rozwiązania zastosowane w układzie grzewczym.

Pod względem wymagań budowlanych, węzeł cieplny musi zostać umieszczony w odrębnym pomieszczeniu o odpowiednich wymiarach (powierzchni i wysokości), wyposażonym m.in. w studzienkę kanalizacyjną, wpusty podłogowe, wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną oraz odpowiednie przybory sanitarne.

Kotłownie - pomieszczenia na własne źródło ciepła

W przypadku, kiedy w budynku ma być zastosowane własne źródło ciepła  (np. kaskada gazowych kotłów kondensacyjnych, pompy ciepła z kotłem jako źródłem szczytowym lub kotły na paliwa stałe, np. biomasę lub pelet), podstawową kwestią jest wybór paliwa, którym źródło ciepła będzie zasilane. Czynnikiem wpływającym na decyzję jest dostępność sieci gazowej, ale też wód podziemnym, które mogłyby znaleźć zastosowanie jako źródło dolne wysokoefektywnych pomp ciepła solanka/woda. Projektant musi także uwzględnić wymogi dotyczące wskaźnika energii pierwotnej (EP) - WT2017 (obowiązujące obecnie) albo WT2021 (będą obowiązywać od 2021 roku). Z punktu widzenia spełniania przyszłych wymogów korzystne są urządzenia grzewcze na biomasę (np. pelety drzewne) czy też układy pompa ciepła-kocioł (jako źródło szczytowe).

Bardzo istotnym zagadnieniem, oprócz prawidłowego doboru źródła ciepła wraz z osprzętem i regulacją, staje się spełnienie wymogów budowlanych dotyczących pomieszczenia kotłowni. Zależą one od rodzaju paliwa i są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednich normach. Dowiedz się więcej >>

Kotły na paliwa stałe

W kotłowni z urządzeniami na paliwo stałe moc kotła przekracza zwykle 25 kW (jest to jedna z wartości granicznych wskazanych w normie). Kotłownie dla takich urządzeń muszą mieć odpowiednią wysokość (2,2 m w budynkach nowych i 1,9 m w budynkach remontowanych), a ich podłogi powinny mieć charakter niepalny. Kocioł musi być oddalony od ściany o co najmniej 0,7 m (tył), 1 m (bok) i 2 m (przód), z zapewnieniem swobodnego dostępu podczas czyszczenia i konserwacji. Pomieszczenie musi być wyposażone w wentylację nawiewno-wywiewną i komin o przekroju co najmniej na 20 x 20 cm. Sąsiadujący z kotłownią skład paliwa musi zapewnić składowanie opału na cały sezon grzewczy, a w pomieszczeniu tym musi być zapewniona wentylacja.

Kotły na paliwa gazowe

Kotłownie z urządzeniami gazowymi muszą spełnić wymagania zróżnicowane zależnie od rodzaju paliwa gazowego (czy jest ono lżejsze czy cięższe od powietrza) oraz od mocy cieplnej urządzeń (przedziały wynoszą do 30 kW, od 30 do 60 kW oraz od 60 kW). Przykładowo, dla tych największych źródeł ciepła (kotły o mocy cieplnej powyżej 60 kW), kotłownia musi być usytuowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń na kondygnacji najniższej lub najwyższej i mieć co najmniej jedną ścianą zewnętrzną. Wysokość takiego pomieszczenia powinna wynosić min. 2,5 m. Odległość między przegrodą z otworami wentylacji nawiewnej a palnikami kotła powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a odległości kotłów między sobą - co najmniej 0,5 m.

Kubatura kotłowni powinna zapewnić obciążenie mocą cieplną zainstalowanych kotłów na jednostkę kubatury maks. 4,65 kW/m3. Musi być także zapewniona wentylacja nawiewna i wywiewna grawitacyjna, zapewniająca strumień powietrza do spalania paliwa gazowego i zachowania świeżości w pomieszczeniu (1,6 m3/h na l kW mocy zainstalowanej powietrza do spalania i 0,5 m3/h na l kW mocy zainstalowanej powietrza wywiewanego). Powierzchnia otworów lub kanałów nawiewnych powinna mieć co najmniej 5 cm2 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej (ale nie mniej niż 300 cm2). Konieczny jest także detektor awaryjnego wypływu gazu, powodujący samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego, umieszczonego w skrzynce kurka głównego.

Kluczowe doświadczenie projektanta

Zaprojektowanie źródła ciepła zgodnego z prawem, spełniającego wymogi inwestora i uwzględniającego specyfikę obiektu, to duże wyzwanie  projektowe. Potrzebna jest nie tylko wiedza techniczna obejmująca szereg niuansów z zakresu wymagań technicznych czy budowlanych, ale też pewna intuicja, pozwalająca zoptymalizować koncepcję i zrealizować ją poprzez propozycję spójnych rozwiązań produktowych. Takie możliwości ma firma Resan, legitymująca się bogatym doświadczeniem w realizacji rozwiązań na miarę, także z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego - dla budynków użyteczności publicznej czy szpitali, ale też budynków przemysłowych, biurowych czy hotelowych. Doświadczenie i zastosowanie nowoczesnych technik projektowania pozwalają stworzyć optymalne rozwiązania. Kompleksowość działań firmy Resan - od koncepcji poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy, wykonanie i montaż układów na obiekcie po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - zapewnia, że każde źródło ciepła będzie zaprojektowane i wykonane zgodnie z najwyższymi standardami sztuki budowlanej.

Z usług firmy Resan korzystają architekci, deweloperzy, Generalni Wykonawcy, instytucje samorządowe oraz służba zdrowia, a w jej bogatym portfolio znajduje się szereg obiektów o optymalnie dobranym źródle ciepła, wpływającym nie tylko na komfort użytkowników, ale też energooszczędność danego budynku.

Resan logo

Resan Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Partyzantów 1a/302
35-242 Rzeszów
tel.: +48 577 277 870

e-mail: biuro@resan.rzeszow.pl
www.resan.rzeszow.pl

Komentarze

Powiązane

RESAN pracownia projektowa Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości...

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości regulacji – tak, by można było dopasować temperaturę do potrzeb użytkowników oraz racjonalnie gospodarować zużyciem energii.

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

RESAN pracownia projektowa Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania,...

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania, które nie tylko wyznaczają standard (np. w budynkach biurowych czy hotelowych), ale też są kluczowe dla prawidłowego procesu produkcyjnego (np. w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych).

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.