RynekInstalacyjny.pl

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Centrum handlowe Capital Park w Rzeszowie. Projekt wykonawczy wentylacji i oddymiania garaży – firma ResanRzeszów
Fot. Resan

Centrum handlowe Capital Park w Rzeszowie. Projekt wykonawczy wentylacji i oddymiania garaży – firma ResanRzeszów


Fot. Resan

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

treść sponsorowana

W czasie pożaru największym zagrożeniem, zarówno dla osób ewakuujących się, jak i dla ekip ratowniczych, są dym i gazy pożarowe. Przez swój toksyczny charakter odpowiadają nawet za 65-80% wypadków śmiertelnych podczas pożarów. Aby zminimalizować to zagrożenie i umożliwić bezpieczną pracę służbom pożarniczym, stosuje się wentylację pożarową – rozwiązania techniczne zapewniające usuwanie dymu i ciepła. Wentylacja pożarowa chroni przed rozprzestrzenianiem się ciepła, dymu i gorących gazów pożarowych na kondygnacje nieobjęte pożarem lub zapewnia oddymianie dróg ewakuacyjnych. Praca systemu musi być bezpieczna dla osób odciętych przez pożar na kondygnacjach powyżej miejsca jego powstania, a także zapewnić bezpieczną drogę dotarcia straży pożarnej do kondygnacji objętej pożarem. Dowiedz się więcej >>

W budynkach wielokondygnacyjnych instalacje wentylacji pożarowej stosuje się na pionowych drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych) oraz w garażach zamkniętych.

Galeria Handlowa SANOWA w Przemyślu

Galeria Handlowa „SANOWA” w Przemyślu. Obiekt wyposażona w systemy napowietrzania klatek schodowych, wentylacji garaży, oddymiania pasaży i powierzchni handlowych. projekt budowlany – firma Resan Rzeszów. Fot. Resan

Bezpieczne drogi ewakuacyjne

Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub przeznaczone do usuwania dymu muszą być stosowane w pionowych drogach ewakuacyjnych – klatkach schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze stref pożarowych – w budynkach wysokich (z wyjątkiem mieszkalnych) i wysokościowych. Wymaga tego § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065). Urządzenia muszą uruchamiać się samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Dodatkowo § 245 wymaga, by klatki schodowe służące do ewakuacji były obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi.

Budynek biurowy Asseco

Budynek biurowy Asseco (Rzeszów), wyposażony w układy nawiewne do oddymiania klatek schodowych. Projekt budowlany i wykonawczy – firma Resan Rzeszów. Fot. Resan.

Wentylacja pożarowa może działać na zasadzie grawitacyjnej lub mechanicznej. Bardziej efektywna – choć droższa inwestycyjnie – jest wentylacja mechaniczna. Może to być albo oddymianie (usuwanie dymu z dróg ewakuacyjnych poza budynek) wspomagane zmiennym nawiewem mechanicznym, albo systemy różnicowania ciśnienia (Pressure Differential Systems – PDS). Te ostatnie działają one na zasadzie wytworzenia nadciśnienia i utrzymaniu go tak, by drogi ewakuacyjne były wolne od dymu dzięki ukierunkowanemu przepływowi powietrza, niezależnie od wysokości budynku i warunków zewnętrznych (np. temperatury na zewnątrz budynku czy parcia wiatru). Systemy różnicowania ciśnienia muszą nie tylko zapewnić zachowanie zadanego nadciśnienia i minimalnej prędkość przepływu w drzwiach otwartych, ale też umożliwić osobom uciekającym otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Oznacza to, że na drzwi te może oddziaływać określona maksymalna siła naporu powietrza.

Garaże zamknięte

Integralną częścią wielu budynków wielokondygnacyjnych stały się dziś garaże zamknięte, często (jak w przypadku np. galerii handlowych) również liczące kilka kondygnacji. Wzmiankowane Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (rozdział 8 w dziale V) wymaga stosowania dla nich wentylacji pożarowej oddymiającej.  Instalacja uruchamiana za pomocą systemu wykrywania dymu jest obowiązkowa w garażach bez bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu z budynku, lub o powierzchni pojedynczej strefy pożarowej ponad 1500 m2. Projektując wentylację mechaniczną dla takiego garażu, należy powiązać ją z dostępnością wyjść ewakuacyjnych - zgodnie z przepisami d stanowiska postojowego do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego musi to być 40 m. Wybierając do oddymiania garaży system oparty o wentylatory strumieniowe należy uwzględnić, że choć są one skuteczne i szybkie w usuwaniu dymu ze strefy przebywania ludzi w garażu, niektóre wyjścia ewakuacyjne mogą znaleźć się po zadymionej stronie garażu. Dlatego pozostałe drogi ewakuacji muszą być dostępne niezależnie. Dowiedz się więcej >>

Odpowiedzialne i doświadczone biuro projektowe gwarantem bezpieczeństwa

Wentylacja pożarowa musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu, jednak ze względu na kluczową dla życia ludzi rolę tego systemu konieczne jest szczególnie uważne dobranie odpowiednich dla konkretnego budynku rozwiązań oraz parametrów technicznych, poprzedzone analizę całego budynku jako układu hydraulicznego.  Choć istnieją normy (np. PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła), instrukcje ITB (nr 378/2002) czy wytyczne CNBOP-PIB (W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych), kluczowe pozostaje doświadczenie projektanta i jego umiejętność wykorzystania własnej wiedzy technicznej i uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dlatego szczególnie w przypadku tak odpowiedzialnego zadania warto postawić na współpracę z projektantem o odpowiedniej renomie. Rzeszowskie biuro projektowe Resan, działające od 2007 r., specjalizuje się w wykonywaniu dokumentacji technicznej dla budynków przemysłowych, biurowych, hotelowych, użyteczności publicznej czy szpitali, z wykorzystaniem nowoczesnych technik projektowania. Projekty powstają w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne, m.in. oprogramowanie do symulacji CFD, które wykorzystywane jest przy tworzeniu projektów skutecznej wentylacji pożarowej.
Kompleksowe działanie firmy Resan - od koncepcji poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy, wykonanie i montaż układów na obiekcie po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - zapewnia nie tylko jakość, poprawność i dopasowanie instalacji wentylacji pożarowej do konkretnych potrzeb, ale też prawidłowość jej działania dzięki regularnym przeglądom i kontroli działania.
Z usług firmy Resan korzystają architekci, deweloperzy, Generalni Wykonawcy, instytucje samorządowe oraz służba zdrowia, a w jej bogatym portfolio znajduje się szereg instalacji oddymiania klatek schodowych i garaży.

resan logo

Resan Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Partyzantów 1a/302
35-242 Rzeszów
tel.: +48 577 277 870

e-mail: biuro@resan.rzeszow.pl
www.resan.rzeszow.pl

Komentarze

Powiązane

RESAN pracownia projektowa Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości...

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości regulacji – tak, by można było dopasować temperaturę do potrzeb użytkowników oraz racjonalnie gospodarować zużyciem energii.

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

RESAN pracownia projektowa Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania,...

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania, które nie tylko wyznaczają standard (np. w budynkach biurowych czy hotelowych), ale też są kluczowe dla prawidłowego procesu produkcyjnego (np. w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych).

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża » Klimatyzacja  - co nowego oferuje branża »

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.