RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przegląd energooszczędnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych dla obiektów hotelarskich

Przegląd energooszczędnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych dla obiektów hotelarskich. Fot. Unsplash

Przegląd energooszczędnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych dla obiektów hotelarskich. Fot. Unsplash

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Stosuje się też systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, zmniejszają koszty eksploatacyjne budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu. Jakie rozwiązania instalacyjne umożliwiają racjonalne gospodarowanie energią w budynku usług hotelarskich? Takiego przeglądu dokonaliśmy w poniższym artykule.

treść sponsorowana

Poza kosztami zatrudnienia personelu to właśnie koszty zużywanej energii zajmują najwyższą pozycję, jeśli chodzi o wydatki większości przedsiębiorstw hotelarskich. Z tego względu takie budynki wymagają szczególnej analizy pod kątem zużywanej energii. Chodzi tutaj o koszty ogrzewania i chłodzenia budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego czy zużycia energii elektrycznej. Optymalizacja przyszłych kosztów obiektu hotelowego powinna odbyć się głównie na etapie jego projektowania, gdy mamy większe możliwości planowania oraz przeprowadzania analizy opłacalności poszczególnych rozwiązań instalacyjnych.

Obszary, w których możemy znacznie zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku to:   ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie apartamentów i pomieszczeń zbiorowego przebywania ludzi, sterowanie i inteligentne zarządzanie budynkiem.

Wybór źródła ogrzewania do obiektu hotelarskiego

W obiektach usług hotelarskich coraz częściej pojawiają się rozwiązania technologiczne, wykorzystujące odnawialne źródła energii do celów grzewczych, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy do celów technologicznych. Rozwiązania oparte na OZE zapewniają dywersyfikację energetyczną, zmniejszenie zależności od rosnących cen energii i paliw, a także możliwie niskie koszty utrzymania. Do instalacji OZE należą pompy ciepła – ich popularność rośnie z każdym kolejnym rokiem, zwłaszcza w budownictwie hotelowym. Zawdzięczamy to rosnącej konkurencji na rynku pomp ciepła, obniżającym się cenom urządzeń, a także coraz większej świadomości ekologicznej wśród hotelarzy.

Pompy ciepła sprawdzają się, gdy mają służyć do wytwarzania niskotemperaturowego czynnika grzewczego, co skłania projektantów do zastosowania w budynku ogrzewania płaszczyznowego (np. podłogowego, klimakonwektorowego etc.), zaprojektowania niskotemperaturowych grzejników oraz nagrzewnic wentylacyjnych przystosowanych do tej temperatury czynnika. Równie dobrze zdają egzamin, pracując jako hybrydowe źródło ciepła np. w okresie letnim czy przejściowym do przygotowania ciepłej wody użytkowej czy ciepła technologicznego.

Pierwszym krokiem poprzedzającym wybór systemu grzewczego do hotelu przez projektanta jest wykonanie charakterystyki energetycznej budynku oraz oszacowanie potrzeb cieplnych wynikających z zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, mocy grzewczej potrzebnej do celów technologicznych tj. zasilania kurtyn powietrznych z wymiennikami wodnymi, technologii basenowej, nagrzewnic wodnych w centralach itd. Bazując na tych danych, architekci wraz z projektantami branżowymi mogą wybrać źródło ciepła oraz ustalić gabaryty kotłowni.

Układy hybrydowe – czy sprawdzą się w hotelu?

Producenci urządzeń grzewczych oferują zarówno pompy ciepła powietrzne, jak i gruntowe – po które można sięgnąć na etapie projektowania kotłowni hotelowej. Pompy gruntowe mają tą przewagę nad powietrznymi, że zachowują stabilną moc grzewczą w okresie całorocznym. Ich wadą jest jednak konieczność poniesienia wyższych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją odwiertów pionowych lub wymiennika poziomego. Niestety przestrzeń pod odwierty gruntowe często jest ograniczona z uwagi na zagospodarowanie terenu, zagęszczoną kubaturę obiektów towarzyszących, drogi dojazdowe czy pożarowe itd.

Z drugiej strony pompy powietrzne podczas miesięcy zimowych mają niższą sprawność grzewczą – dlatego konieczne jest wspomaganie ich pracy wbudowanymi grzałkami elektrycznymi. Aby zachować stabilną moc, pracują one w kaskadzie lub w układach hybrydowych – w taki sposób zimą mogą zapewnić odpowiednią moc grzewczą dla budynku hotelowego.

Z tych względów rozwiązaniem mającym najwięcej zalet dla inwestora jest wybór hybrydy grzewczej, złożonej z układu gazowego i elektrycznego. Połączenie gazu i energii elektrycznej pozwala uzyskać najwyższą wydajność i maksymalne oszczędności energii. Przykładem takiego rozwiązania jest układ dwururowy złożony z gazowej nadrzędnej jednostki pompy ciepła GHP 20GES3E5 o wydajności grzewczej 63,0 kW wraz z elektryczną podrzędną jednostką pompy ciepła U-10MES2E8 mocy 31,5 kW. Dużym plusem takiej hybrydy jest możliwość sterowania trybami pracy (tryb oszczędny, wydajny, priorytet GHP, priorytet EHP). Układ ten wykorzystuje ciepło odpadowe z silnika do produkcji ciepłej wody użytkowej – nawet do 26,2 kW (do 65°C). Nad optymalnym punktem pracy czuwa inteligentny sterownik CZ-256ESMC3, dostosowujący pracę hybrydy odpowiednio do:

  • ceny jednostkowej energii,
  • zapotrzebowania na moc elektryczną,
  • obciążenia układu klimatyzacji.

Podstawowy układ hybrydowy GHP/EHP osiąga moc rzędu ok. 100 kW i pracuje w trybie priorytetu CWU z wodnym wymiennikiem ciepła. Daje on możliwość podłączenia 48 jednostek wewnętrznych VRF, w przypadku dołożenia dodatkowych agregatów liczba ta proporcjonalnie rośnie.

Kotłownia hybrydowa GHP/EHP umożliwia spełnienie wskaźnika energii pierwotnej EP, który jest wymagany dla wszystkich nowo projektowanych budynków, zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kotłownia hybrydowa zajmuje zdecydowanie mniej miejsca od konwencjonalnej kotłowni gazowej, zwiększa prestiż ekologiczny budynku oraz jego bezpieczeństwo energetyczne (np. w przypadku awarii jednego źródła ciepła).

Jak wygląda chłodzenie hotelu w systemie VRF?

Systemy VRF oferowane obecnie przez producentów to urządzenia odznaczające się wysoką efektywnością energetyczną, niezawodne, ciche, a dodatkowo estetyczne –  bogata oferta jednostek wewnętrznych pozwala na wybranie takiej, która wkomponuje się w każde wnętrze.

Podstawą doboru systemu klimatyzacji VRF do hotelu jest ustalenie wymaganej mocy chłodniczej, która jest wypadkową wszystkich zysków ciepła, jakie mogą wystąpić w krótkim czasie. Chodzi głównie o zyski pochodzące od powierzchni przeszklonych, ludzi czy oświetlenia. Jeśli planujemy system klimatyzacji VRF w salach konferencyjnych – warto zastanowić się, czy będzie on używany podczas zimowych miesięcy także do ogrzewania tych pomieszczeń.

Oferta producenta Panasonic pozwala na wybór odpowiedniego układu dobranego do zapotrzebowania na moc chłodniczą. Do niewielkich obiektów komercyjnych przeznaczona jest VRF Mini ECOi serii LZ2 z czynnikiem R32. Szeroka gama jednostek zewnętrznych o mocy od 12 kW do 28 kW jest dostosowana do pracy w skrajnych temperaturach otoczenia, do -20°C w trybie ogrzewania i do 52°C w trybie chłodzenia. W jednostkach VRF Mini ECOi serii LZ2 zastosowano przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32, redukując przy tym całkowitą ilość czynnika o co najmniej 20%, co skutkuje obniżeniem współczynnika GWP o 75%.

W serii ECOi EX znajdziemy jednostki dużej mocy, odznaczające się wysoką efektywnością nawet podczas pracy w skrajnych temperaturach otoczenia. Jednostki te mogą pracować ze 100-procentową wydajnością przy 43°C, zachowując wysoką sprawność chłodzenia. Jednostki te dostępne są w wariancie dwu -lub trzy-rurowym (te drugie mogą chłodzić i grzać jednocześnie).

Obniżenie kosztów energii i elastyczność eksploatacji układu osiągnięte są dzięki zastosowaniu we wszystkich modelach sprężarek inwerterowych z niezależną regulacją. Pojedyncze jednostki ECOi EX o mocy nawet do 56,0 kW wyposażone są także w większy wymiennik ciepła z 3-warstwową powierzchnią roboczą, która usprawnia przekazywanie ciepła, oraz nowo zaprojektowaną, zakrzywioną i lejowatą, a dzięki temu bardziej aerodynamiczną, sekcję wylotu powietrza. Trzystopniowa konstrukcja układu odzysku oleju pozwala zminimalizować częstotliwość wymuszonego odzysku oleju, co obniża koszty energii bez uszczerbku dla komfortu. Jednostki 2-rurowe ECOi EX umożliwiają zbudowanie pojedynczego systemu o mocy nawet 224,0 kW.

Ważnym aspektem jest bezpieczeństwo pracy systemu VRF, który powiadamia użytkownika systemu o możliwości potencjalnego wycieku czynnika z instalacji. W przypadku ww. systemów do zastosowania jest układ odpompowywania Panasonic, który spełnia wymagania normy BS-EN 378 dotyczącej bezpieczeństwa użytkowników budynków. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie w przypadku pokoi hotelowych.

Do systemu VRF można zastosować pełny asortyment jednostek wewnętrznych w rozwiązaniu producenta Panasonic. Znajdziemy w nim urządzenie pasujące do praktycznie każdego zastosowania. Wszystkie jednostki są wyposażone w czujnik temperatury powietrza wlotowego i charakteryzują się cichą pracą zapewniającą gościom hotelowym zarówno w apartamentach, sali konferencyjnej, jak i w strefie lobby maksymalny komfort.

Sterowanie systemami chłodniczymi

Dynamiczny rozwój technologii w segmencie branży chłodniczej i grzewczej sprawia, że producenci nieustannie poprawiają parametry użytkowe, z dużym naciskiem na efektywność energetyczną. Systemy VRF, zarówno Mini ECOi, jak i ECOi EX, wyróżniają się wysoką efektywnością energetyczną, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu chłodniczym.
Jeszcze jedną zaletą systemów bezpośredniego odparowania, ważną dla inwestora branży hotelarskiej, jest możliwość zaawansowanej regulacji i zarządzania za pomocą uniwersalnych systemów sterowania. Mowa tu o integracji systemów freonowych z dowolnym systemem sterowania hotelu – istniejącym lub planowanym. Integracja ta jest możliwa z protokołami KNX, Modbus, LonWorks czy BACnet – dzięki temu właściciel hotelu ma możliwość pełnego, dwukierunkowego monitorowania i sterowania wszystkimi parametrami jednostek. Opcje sterowania są szerokie, od prostych sterowników obsługiwanych przez użytkownika po zdalne sterowanie całym układem (panel dotykowy, serwer www, kontrola zużycia energii, kontrola czy sterowanie przy użyciu smartfona lub komputera, rozwiązania chmurowe).

Pracę systemów VRF Panasonic można modulować za pośrednictwem szerokiej gamy dostępnych w ofercie inteligentnych sterowników. W kontekście rozwiązań hotelowych na uwagę zasługuje system sterowania VRF Smart Connectivity+ powstały przy współpracy z firmą Schneider Electric. Pokojowy regulator temperatury SE8000 może zbierać dane z ściennego/sufitowego czujnika temperatury, czujnika okiennego/drzwiowego i czujnika CO2, umożliwiając w ten sposób uzyskanie precyzyjnej i optymalnej pod względem kosztów klimatyzacji w całym obiekcie hotelowym. Czujniki wykrywają obecność lub nieobecność osób, a także otwarcie i zamknięcie drzwi i okien. Pozwala to automatycznie zarządzać energią i stworzyć najbardziej komfortowe warunki w pomieszczeniach. Wszystkie czujniki komunikują się z przypisanym sobie regulatorem drogą radiową ZigBee® Pro. Brak przewodów w tym wypadku oznacza większą swobodę wykonywania instalacji.

Dzięki SE8000 podłączenie do systemu BEMS jest niezwykle proste. Co więcej, wystarczy sterownik zdalny, by móc korzystać z rozwiązania niezależnie, bez podłączania go do systemu BEMS. Nie tylko radykalnie zmniejsza to obciążenie integratorów systemów, ale także obniża koszty.

Elastyczne opcje sterowania umożliwiają dostosowanie rozwiązania do różnych zastosowań i cech budynku, bez względu na to, czy dotyczy to hotelu z przełącznikiem karty hotelowej czy bez niego. Funkcja automatycznego wykrywania obecności zapewnia optymalną klimatyzację powietrza w pokoju z wykorzystaniem przełącznika karty hotelowej lub bez niego, a najnowszy model przewiduje skoordynowane sterowanie klimatyzatorami i innymi urządzeniami za pomocą standardowej karty hotelowej. Zwiększenie liczby możliwych do podłączenia urządzeń pozwala na indywidualne dostosowanie ustawień dla każdego pokoju hotelowego.

Automatyczne sterowanie umożliwia optymalną eksploatację urządzeń podczas nieobecności gości lub przy otwartych oknach. Przyczynia się to do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych w skali całego budynku hotelu.

Komentarze

Powiązane

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Limitowana Oferta Promocyjnych Zestawów Panasonic

Limitowana Oferta Promocyjnych Zestawów Panasonic Limitowana Oferta Promocyjnych Zestawów Panasonic

W ramach promocji oferowane są niższe ceny katalogowe na zestawy obejmujące pompę ciepła, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej PAW-TD i zbiornik buforowy PAW-BTANK.

W ramach promocji oferowane są niższe ceny katalogowe na zestawy obejmujące pompę ciepła, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej PAW-TD i zbiornik buforowy PAW-BTANK.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Darmowy webinar „Ogrzewanie za pomocą systemów VRF? Tak, to możliwe!”

Darmowy webinar „Ogrzewanie za pomocą systemów VRF? Tak, to możliwe!” Darmowy webinar „Ogrzewanie za pomocą systemów VRF? Tak, to możliwe!”

Panasonic Heating & Cooling Solutions zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Webinarowej Środy. Podczas jutrzejszego webinarium, które rozpocznie się o godzinie 10, ekspert Maciej Spychaj, opowie...

Panasonic Heating & Cooling Solutions zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Webinarowej Środy. Podczas jutrzejszego webinarium, które rozpocznie się o godzinie 10, ekspert Maciej Spychaj, opowie o zastosowaniu systemów VRF do ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń, takich jak biura, hale produkcyjne czy magazyny.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Budowa bez papieru

Budowa bez papieru Budowa bez papieru

Branża budowlana staje w obliczu nowej fali cyfrowej transformacji, która rewolucjonizuje sposób realizacji projektów na miejscu dzięki wykorzystaniu analizy, automatyzacji i sztucznej inteligencji. W...

Branża budowlana staje w obliczu nowej fali cyfrowej transformacji, która rewolucjonizuje sposób realizacji projektów na miejscu dzięki wykorzystaniu analizy, automatyzacji i sztucznej inteligencji. W ostatnich latach procesy transformacji cyfrowej zyskały ogromnie na znaczeniu i dotknęły praktycznie każdą branżę.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów...

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów poprzez dotarcie do zwykłego Kowalskiego oraz zachęcenie ich do zaopatrzenia się w urządzenia klimatyzacyjne Panasonic, aby zapewnić klientom końcowym niespotykany dotąd komfort w domu podczas upalnych, letnich dni, jednocześnie gwarantując czystsze powietrze dzięki wbudowanej w urządzenia...

Klimatyzator Etherea KIT-Z25-ZKE

Klimatyzator Etherea KIT-Z25-ZKE Klimatyzator Etherea KIT-Z25-ZKE

Klimatyzator Etherea KIT-Z25-ZKE

Klimatyzator Etherea KIT-Z25-ZKE

Klimatyzator Etherea KIT-TZ25-ZKE

Klimatyzator Etherea KIT-TZ25-ZKE Klimatyzator Etherea KIT-TZ25-ZKE

Klimatyzator Etherea KIT-TZ25-ZKE

Klimatyzator Etherea KIT-TZ25-ZKE

Jednostka kanałowa adaptacyjna KIT-71PF3ZH45

Jednostka kanałowa adaptacyjna KIT-71PF3ZH45 Jednostka kanałowa adaptacyjna KIT-71PF3ZH45

Jednostka kanałowa adaptacyjna KIT-71PF3ZH45

Jednostka kanałowa adaptacyjna KIT-71PF3ZH45

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Niezawodna jakość w kompaktowej obudowie: Panasonic wprowadza na rynek klimatyzatory PACi Elite Seria 4

Niezawodna jakość w kompaktowej obudowie: Panasonic wprowadza na rynek klimatyzatory PACi Elite Seria 4 Niezawodna jakość w kompaktowej obudowie: Panasonic wprowadza na rynek klimatyzatory PACi Elite Seria 4

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadza na rynek nowe stylowe klimatyzatory PACi NX Elite Series 4 o mocach od 7,1 do 14 kW. Ta najnowsza seria zapewnia idealne rozwiązanie dla ogrzewania i chłodzenia...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadza na rynek nowe stylowe klimatyzatory PACi NX Elite Series 4 o mocach od 7,1 do 14 kW. Ta najnowsza seria zapewnia idealne rozwiązanie dla ogrzewania i chłodzenia obiektów komercyjnych, mając na względzie globalną politykę dekarbonizacyjną i jednocześnie utrzymując wysoką wydajność klimatyzacji.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Najnowsza generacja pomp ciepła Aquarea od Panasonic

Najnowsza generacja pomp ciepła Aquarea od Panasonic Najnowsza generacja pomp ciepła Aquarea od Panasonic

27 marca 2023 roku, podczas konferencji dla partnerów biznesowych i mediów w warszawskim Novotelu, producent nakreślił zieloną strategię rozwoju firmy i zaprezentował najnowszą serię urządzeń Aquarea –...

27 marca 2023 roku, podczas konferencji dla partnerów biznesowych i mediów w warszawskim Novotelu, producent nakreślił zieloną strategię rozwoju firmy i zaprezentował najnowszą serię urządzeń Aquarea – nowoczesną generację K i L.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Promocja Panasonic Split dla instalatorów klimatyzacji domowej Panasonic

Promocja Panasonic Split dla instalatorów klimatyzacji domowej Panasonic Promocja Panasonic Split dla instalatorów klimatyzacji domowej Panasonic

Kupuj klimatyzatory domowe Panasonic RAC, rejestruj gwarancje i zgarnij nagrodę! Czas trwania promocji: 01.10.2022 - 28.02.2023 Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Kupuj klimatyzatory domowe Panasonic RAC, rejestruj gwarancje i zgarnij nagrodę! Czas trwania promocji: 01.10.2022 - 28.02.2023 Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych” Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek,...

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:00.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news „Pompa ciepła na fundamencie, na ścianie czy może na dachu?”

„Pompa ciepła na fundamencie, na ścianie czy może na dachu?” „Pompa ciepła na fundamencie, na ścianie czy może na dachu?”

Wydarzenie online rozpocznie się 26 października 2022 r. o godz. 10:00.

Wydarzenie online rozpocznie się 26 października 2022 r. o godz. 10:00.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic...

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic spełnił wszystkie wymagania inwestora dotyczące energooszczędności, wysokiej wydajności, elastyczności działania i efektywności. Składająca się z 250 pomieszczeń siedziba Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów to obecnie największy budynek w Polsce, w którym zainstalowano nowoczesny system VRF.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

Service Cloud

Service Cloud Service Cloud

Service Cloud

Service Cloud

Smart Cloud

Smart Cloud Smart Cloud

Smart Cloud

Smart Cloud

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Szkolenia akredytacyjne

Szkolenia akredytacyjne Szkolenia akredytacyjne

Szkolenia akredytacyjne urządzeń klimatyzacyjnych Panasonic (RAC, Multi) we współpracy z regionalnymi Partnerami. Wybierz najbliższą lokalizację oraz termin z listy poniżej i zapisz się już dziś.

Szkolenia akredytacyjne urządzeń klimatyzacyjnych Panasonic (RAC, Multi) we współpracy z regionalnymi Partnerami. Wybierz najbliższą lokalizację oraz termin z listy poniżej i zapisz się już dziś.

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5 Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Najnowsze produkty i technologie

Energynat Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR,...

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR, firmą Energynat Trade. Wydarzenie po raz kolejny zakończyło się sukcesem – swoją wiedzę pogłębiło kilkuset instalatorów z różnych miast Polski.

Grupa Pracuj S.A. W jakich branżach znajdzie zastosowanie chatGPT?

W jakich branżach znajdzie zastosowanie chatGPT? W jakich branżach znajdzie zastosowanie chatGPT?

W 2022 roku naukowcy z amerykańskiego laboratorium OpenAI zaprezentowali światu prototyp inteligentnego chatbota GPT. Nikt wówczas nie przypuszczał, że narzędzie to zrewolucjonizuje sposób postrzegania...

W 2022 roku naukowcy z amerykańskiego laboratorium OpenAI zaprezentowali światu prototyp inteligentnego chatbota GPT. Nikt wówczas nie przypuszczał, że narzędzie to zrewolucjonizuje sposób postrzegania chatbotów. Obecnie coraz więcej branż korzysta z rozwiązania, jakim jest inteligentny, cyfrowy rozmówca. O jakich branżach mowa? Sprawdź.

BayWa r.e. Solar Systems System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski...

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski Sp. j.

ECO Comfort Fotowoltaika na gruncie – inwestuj i oszczędzaj!

Fotowoltaika na gruncie – inwestuj i oszczędzaj! Fotowoltaika na gruncie – inwestuj i oszczędzaj!

Montaż instalacji fotowoltaicznej to doskonałe remedium na rosnące ceny prądu oraz limity zużycia, z gwarantowaną stawką za kilowatogodzinę. W dobie niepewnych czasów na rynku energetycznym oraz ciągle...

Montaż instalacji fotowoltaicznej to doskonałe remedium na rosnące ceny prądu oraz limity zużycia, z gwarantowaną stawką za kilowatogodzinę. W dobie niepewnych czasów na rynku energetycznym oraz ciągle rosnącej inflacji, takie rozwiązanie pozwala cieszyć się spokojem i niezależnością. Choć najczęstszym sposobem montażu instalacji fotowoltaicznej jest konstrukcja na dachu, istnieją wskazania i okoliczności, by zamontować panele fotowoltaiczne na gruncie. W jakich sytuacjach sprawdzą się stelaże naziemne?...

karnix.pl Kombinacja rolet i karniszy - jak stworzyć spójną dekorację okienną?

Kombinacja rolet i karniszy - jak stworzyć spójną dekorację okienną? Kombinacja rolet i karniszy - jak stworzyć spójną dekorację okienną?

Spójna dekoracja okna zależy od wielu czynników, ale często i przede wszystkim od tego, jakiego typu rolety i karnisze dopasujemy. Różnorodna oferta dostępnych produktów umożliwia przygotowanie innowacyjnej...

Spójna dekoracja okna zależy od wielu czynników, ale często i przede wszystkim od tego, jakiego typu rolety i karnisze dopasujemy. Różnorodna oferta dostępnych produktów umożliwia przygotowanie innowacyjnej i ciekawej aranżacji, dlaczego jednak nie zawsze daje ona tak duże wrażenie estetyczne? Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak udekorować okno wykonując aranżację okna pod klucz to koniecznie zajrzyj do dalszej części tego poradnika.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Hybrydowa pompa ciepła

Hybrydowa pompa ciepła Hybrydowa pompa ciepła

Wyobraź sobie, że w 2030 r. po europejskich drogach nie jeździ ani jeden samochód. Dzięki temu do atmosfery nie trafia 500 mln ton dwutlenku węgla. Czy taki kompromis byłby satysfakcjonujący? Na szczęście...

Wyobraź sobie, że w 2030 r. po europejskich drogach nie jeździ ani jeden samochód. Dzięki temu do atmosfery nie trafia 500 mln ton dwutlenku węgla. Czy taki kompromis byłby satysfakcjonujący? Na szczęście nie jest konieczny - według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej taki sam potencjał zmniejszenia emisji CO2 mają pompy ciepła.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.