RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Ogólne wytyczne doboru wielkoskalowej instalacji kolektorów słonecznych dla miejskich sieci ciepłowniczych

Przykład obliczenia wydajności dla 5000 m² kolektorów słonecznych pokazanych na rys. 3 – produkcja ciepła jest obliczana dla różnych kątów w stosunku do poziomu (Ulsted, Dania)
Źródło: PlanEnergi

Przykład obliczenia wydajności dla 5000 m² kolektorów słonecznych pokazanych na rys. 3 – produkcja ciepła jest obliczana dla różnych kątów w stosunku do poziomu (Ulsted, Dania)


Źródło: PlanEnergi

Koszty uprawnień do emisji CO2 są coraz wyższe. Powoduje to wzrost cen energii, ale jednocześnie pozwala zwiększyć wpływy państwa, w tym środki na dekarbonizację gospodarki. Regulacje ETS zeszły do poziomu mocy ciepłowni miejskich i opłaty za emisję nie tylko pożerają ich zyski, ale i zwiększają ceny ciepła. Wyjście jest tylko jedno – zwiększanie udziału energii odnawialnej. Wybierać można spośród biomasy, ciepła odpadowego, bloków kogeneracyjnych, dużych pomp ciepła, ale do dyspozycji są też kolektory słoneczne. W jakich układach kolektory sprawdzają się pod względem ekonomicznym, jak dobierać duże instalacje i gdzie je montować?

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało materiał informacyjno-poradnikowy o wykorzystaniu instalacji kolektorów słonecznychmiejskich sieciach ciepłowniczych. Został on opracowany na podstawie materiałów projektu SDHp2m (Solar District Heating – od polityki do rynku) [1], w ramach którego przygotowano wytyczne mające na celu popularyzację wiedzy na temat wykorzystania energii słonecznej, uzyskanej podczas modernizacji sieci ciepłowniczych w różnych regionach Europy (Turyngia i Hamburg w Niemczech, Styria w Austrii, Owernia-Rodan-Alpy we Francji, Mazowsze w Polsce, Warna w Bułgarii, Västra Götaland w Szwecji, Aosta i Veneto we Włoszech).

Lokalne warunki brzegowe, które powinny być brane pod uwagę przy realizacji projektu modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych w celu wykorzystania ciepła z promieniowania słonecznego pozyskiwanego z instalacji kolektorów słonecznych, różnią się w zależności od regionu i lokalizacji. Niemniej jednak można zidentyfikować następujące trzy „rozwiązania standardowe”, które mogą zostać zastosowane w prawie wszystkich regionach:

  • wioski i gminy energetyczne – wdrożenie nowych sieci centralnego ogrzewania opar­tego na instalacji kolektorów słonecznych połączonych ze źródłami grzewczymi wykorzystującymi biomasę;
  • integracja instalacji kolektorów słonecznych z miejskimi sieciami ciepłowniczymi opartymi na biomasie;
  • integracja instalacji kolektorów słonecznych z istniejącymi miejskimi systemami ciepłowniczymi wykorzystującymi inne źródła ciepła.

Dodatkowo pewnym standardowym układem instalacji hybrydowej pozwalającej na optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów OZE jest układ: kolektory słoneczne – magazyn ciepła – pompa ciepła, w razie konieczności wspomagany dodatkowym źródłem w szczycie zapotrzebowania na ciepło.

Opracowanie przygotowane przez SPIUG opisuje, w jaki sposób może zostać opracowana i wdrożona integracja instalacji kolektorów słonecznych z istniejącym miejskim systemem ciepłowniczym. Realizując takie przedsięwzięcie, należy w szczególności zwrócić uwagę na dwa główne wyzwania, które mają wpływ na opłacalność inwestycji w instalację tego typu. Po pierwsze, zapotrzebowanie na ciepło w okresie letnim w miejskich systemach ciepłowniczych jest często pokrywane przez systemy kogeneracyjne lub przez inne, dostępne lokalnie dodatkowe źródła ciepła, takie jak np. spalarnie odpadów, dlatego istnieje możliwość stałych dostaw potrzebnego ciepła. Drugim wyzwaniem jest postrzeganie dużych instalacji kolektorów słonecznych jako konkurenta dla budownictwa mieszkaniowego, rekreacji i obiektów komercyjnych w ubieganiu się o wolne grunty, na których takie instalacje mogłyby zostać umieszczone.

Wykorzystanie ciepła pozyskiwanego z promieniowania słonecznego jest jednak ważnym elementem transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa. Coraz więcej firm ciepłowniczych i lokalnych władz samorządowych zdaje sobie sprawę, że ich systemy zaopatrzenia w ciepło muszą odejść od paliw kopalnych lub znacznie ograniczyć ich wykorzystanie, co wiąże się z koniecznością przestawienia się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Oprócz instalacji kolektorów słonecznych z technicznego punktu widzenia w pełni uzasadnione czy wręcz konieczne jest wykorzystanie w tych instalacjach magazynów ciepła w lokalnym systemie ciepłowniczym, co zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła i ograniczy koszty jego pozyskiwania. Przygotowane wytyczne nie powinny być traktowane jako kompletny dokument, ale raczej poszerzenie wiedzy na temat możliwości, jakie daje szersze niż standardowe zastosowanie kolektorów słonecznych.

Przy planowaniu instalacji ciepłowniczych opartych na odnawialnych źródłach energii należy pamiętać, że każdy projekt czy lokalizacja mają specyficzne warunki brzegowe. Z tego powodu trudno przygotować wytyczne, które mogłyby w 100% posłużyć do opracowania danego projektu. Zebrane poniżej informacje stanowią pewien wspólny mianownik informacji niezbędnych do zaplanowania inwestycji na poszczególnych etapach. Należy jednak pamiętać, że w zależności od panujących lokalnie warunków startowych niektóre informacje czy sposoby postepowania trzeba dopasować do aktualnych potrzeb.

Podane poniżej informacje można traktować we wstępnej fazie prac planistycznych jako platformę wyjściową do podjęcia lub odrzucenia decyzji o budowie instalacji kolektorów słonecznych albo do dalszego procedowania projektu.Technologie pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych nie powinny być traktowane jako konkurencyjne rozwiązania. Z doświadczeń wynika, że różne odnawialne źródła energii dobrze się uzupełniają w wytwarzaniu ciepła i zwiększają efektywność funkcjonowania całej miejskiej sieci ciepłowniczej. Wzorcowym rozwiązaniem sprawdzającym się w praktyce jest układ: kolektory słoneczne – magazyn ciepła – pompa ciepła, który umożliwia wykorzystanie w okresie grzewczym ciepła zmagazynowanego i pozyskanego w lecie przez kolektory słoneczne poprzez włączenie do procesu grzewczego instalacji pomp ciepła w celu odzysku zmagazynowanego ciepła.

Jak wykorzystać kolektory słoneczne w sieciach ciepłowniczych?

Kombinacje z innymi źródłami energii i paliwami. Ciepło słoneczne można łączyć ze wszystkimi innymi paliwami, ale w niektórych przypadkach sensowność idei wykorzystania produkcji ciepła z energii słonecznej może stawać pod znakiem zapytania, ponieważ letnie obciążenie systemu ciepłowniczego może zostać pokryte np. ze spalania odpadów w lokalnej instalacji, z ciepła odpadowego z przemysłu lub z elektrociepłowni. Produkują one tanie ciepło, a ich przestój latem jest niemożliwy lub nieekonomiczny. W przeszłości ciepło słoneczne nie mogło konkurować z cenami produkcji ciepła niższymi niż 3 eurocenty/kWh w Europie Północnej i 2 eurocenty/kWh w Europie Południowej. Ale na przykład w Danii w kilku ciepłowniach lokalnych elektrociepłownie opalane gazem ziemnym są połączone z ciepłem słonecznym pozyskiwanym z kolektorów słonecznych. Wiele takich rozwiązań funkcjonuje już z powodzeniem w całej Europie i pozwala osiągać dobre wyniki ekonomiczne.

Ciepło ze spalania odpadów i odpadowe z procesów przemysłowych. Ciepło ze spalania odpadów nie jest zwykle wykorzystywane poza wspieraniem systemów ciepłowniczych, jest zatem tanie. Także ciepło odpadowe z procesów przemysłowych może być bardzo tanie. Jeśli całkowite letnie zapotrzebowanie na ciepło w sieci jest pokryte ciepłem ze spalania odpadów i/lub ciepłem z procesów przemysłowych, nie możemy mówić o wzroście efektywności energetycznej takiej instalacji, wykorzystując kolektory słoneczne. Ciepło słoneczne nie przyniesie wówczas żadnych korzyści z punktu widzenia środowiskowego i nie jest konkurencyjne cenowo. Nie występują też korzyści z ciepła słonecznego dla ochrony środowiska, chyba że zgodnie z ostatnio ogłoszoną strategią Green Deal ograniczana ma być możliwość pozyskiwania energii w wyniku spalania z uwagi na emisję CO2, co mogłoby bezpośrednio dotyczyć spalarni odpadów. Z kolei ciepło odpadowe powinno być w taki czy inny sposób zagospodarowane. Jeśli bilans zapotrzebowania na ciepło wskazuje, że ciepło ze spalarni odpadów lub ciepło odpadowe z procesów przemysłowych nie pokrywałoby tego zapotrzebowania, wykorzystanie kolektorów słonecznych, w zależności od rozkładu zapotrzebowania bezpośrednio lub we współpracy z magazynem ciepła, może być uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego.

Kombinacja z ciepłem geotermalnym. Zarówno ciepło słoneczne, jak i ciepło geotermalne mają stosunkowo wysokie koszty inwestycyjne i niskie koszty operacyjne. W związku z tym inwestycja w obie technologie w tym samym systemie grzewczym musi zostać dokładnie policzona, żeby była opłacalna ekonomicznie nawet w dłuższym okresie czasu przy realnych możliwościach finansowania samej inwestycji. W wypadku geotermii płytkiej kolektory słoneczne mogą służyć jako źródło dogrzewania wód geotermalnych przed wpuszczeniem jej do sieci ciepłowniczej przy zachowaniu pewnych warunków temperaturowych mających wpływ na sprawność pracy instalacji kolektorów słonecznych, oraz oczywiście uwzględniając uwarunkowania środowiskowe tego procesu.

Kombinacja z elektrociepłowniami opalanymi paliwami kopalnymi. Wysoka sprawność elektrociepłowni opalanych paliwami kopalnymi opiera się na założeniu całkowitego pokrycia obciążenia letniego w sieci ciepłowniczej. Całkowita możliwa wydajność systemu kogeneracyjnego spadnie, jeśli wytwarzanie ciepła zostanie zastąpione ciepłem słonecznym. Cena produkcji ciepła z elektrociepłowni jest stosunkowo niska, ale coraz bardziej rośnie wraz ze wzrostem kosztów paliwa i połączenie takich instalacji z ciepłem słonecznym jest trudne, jednak w niektórych przypadkach może być coraz bardziej opłacalne. W Polsce wzrasta zainteresowanie zasilaniem sieci ciepłowniczych z instalacji kolektorów słonecznych. Zmiany te wynikają zasadniczo ze zmieniających się warunków rynkowych odnośnie do kogeneracji: w sytuacji, kiedy spadają przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, eksploatacja źródeł kogeneracyjnych staje się dla operatorów mało opłacalna, szczególnie w okresie letnim, gdy znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło. W tej sytuacji dla sieci ciepłowniczych atrakcyjniejsze może być wytwarzanie ciepła w instalacjach kolektorów słonecznych o dużych powierzchniach.

Rynek ciepła w porównaniu do rynku energii elektrycznej jest relatywnie stabilny po stronie odbiorczej i jak na razie nie był narażony na większe wahania cen. W związku z tym ekonomiczność inwestycji w duże instalacje kolektorów słonecznych podłączane do systemów grzewczych nie jest zależna od ryzyka wystąpienia zmian cen paliwa czy niestabilnego rynku energii elektrycznej. Może to mieć w przyszłości wpływ na długofalowe bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, gmin i konsumentów. Kogenerację należy bowiem wykorzystywać w tych okresach, w których na rynkach ciepła oraz energii elektrycznej nie ma lepszych alternatyw. Eksploatacja instalacji kogeneracyjnej spalającej paliwa kopalne powinna z tego względu być tak kształtowana, aby korzyści płynące z kogeneracji były zoptymalizowane nie tylko pod kątem wytwarzania energii elektrycznej, ale także ciepła. Wymaga to koncentracji pracy kogeneracji tam, gdzie nie ma wystarczających zasobów energii odnawialnej w okresie zapotrzebowania na ciepło oraz innych źródeł energii elektrycznej. Jeśli na danym obszarze dostępna jest energia ze źródeł odnawialnych, powinna być ona wykorzystywana priorytetowo. Z tego powodu w okresie letnim powinno się stosować w większym stopniu przede wszystkim energię słoneczną. Dzięki wykorzystaniu ciepła pochodzącego z energii słonecznej w okresach letnich można zaoszczędzić tysiące ton węgla lub gazu, które mogą być wykorzystane w okresach, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie. W okresie grzewczym ciepło z kogeneracji spalającej paliwa kopalne jest zużywane na bieżąco i trudne jest alternatywne dostarczanie wystarczających ilości ciepła pochodzącego z OZE bez inwestycji w sezonowe magazyny ciepła. Wysokosprawna kogeneracja wykorzystująca paliwa kopalne jest także bardziej korzystna w aspekcie ekologicznym niż odrębne wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła z paliw kopalnych.

W naszej strefie klimatycznej ciepło i energia elektryczna wytwarzane z instalacji wykorzystujących energię słoneczną są ekonomicznie korzystne przede wszystkim w miesiącach letnich i wiosennych, dlatego powinno się z niego korzystać głównie w tym okresie. Są już instalacje solarne efektywnie wspierające ogrzewanie również w miesiącach zimowych, wymagają one jednak spełnienia szeregu warunków, aby mogły działać niezawodnie. Należy też brać pod uwagę, że możliwości zbytu ciepła w lecie są ograniczone i wygrywa to źródło, które jest tanie, a lokalnie dostępne zasoby OZE mogą zaopatrywać sieci ciepłownicze po niskich kosztach.

Inwestycje w odnawialne źródła energii mogą się jednak nie opłacać, jeśli przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła zasilone utajonym i oficjalnym wsparciem kogeneracji są wyższe niż marże ze sprzedaży ciepła z OZE. Ciepło z OZE nie może wówczas konkurować z ciepłem z kogeneracji i mogłoby być z tego powodu pomijane jako źródło energii. Operator sieci ciepłowniczej zdecyduje się na wykorzystanie OZE, gdy uzyska takie warunki, aby uzyskać pozytywny wynik ekonomiczny. Dotyczy to zwłaszcza dużych instalacji kolektorów słonecznych. Instalacje kogeneracji byłyby w takich wypadkach eksploatowane w zimie w dotychczasowym zakresie. Uwzględniając dodatkowe wykorzystanie OZE, kogeneracja w istniejących sieciach grzewczych mogłaby zastąpić ciepło pochodzące z dużych kotłów o niskiej efektywności energetycznej. Dodanie do instalacji wytwarzającej ciepło z OZE sezonowych magazynów ciepła znacznie zwiększa jej funkcjonalność, umożliwiając odbiór zmagazynowanego ciepła przez okres od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Kombinacja z elektrociepłowniami opalanymi biomasą. System kogeneracji wykorzystujący biomasę zwykle pokrywa całkowite letnie obciążenie sieci ciepłowniczej. Koszt produkcji ciepła jest niski i włączenie ciepła słonecznego jest w obecnych warunkach nieuzasadnione z powodów ekonomicznych, chyba że koszt pozyskiwania biomasy i związana z tym logistyka będą obciążeniem na poziomie lokalnym i stworzenie takiego układu hybrydowego pozwoli na zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania instalacji i zmniejszenie obciążenia środowiskowego powodowanego przez spalanie biomasy.

Kombinacja z ciepłowniami opalanymi biomasą. W przypadku ciepłowni wykorzystujących zrębki drzewne lub słomę cena końcowa wyprodukowanego ciepła wynosi 2–3 eurocenty/kWh. Ale ceny biomasy rosną, a przyszłe zapotrzebowanie na nią do celów transportowych i innych może powodować jej niedobór na rynku. Ogrzewanie słoneczne może pokryć letnie obciążenie, a tym samym kocioł na biomasę można wyłączyć na dłuższy okres. Aby skutecznie pokryć letnie obciążenie, potrzebny jest zbiornik akumulacyjny. Dodatkowo zbiornik taki umożliwia pracę kotła na biomasę ze stałym (niższym) obciążeniem w okresie zimowym. Ma to szczególne znaczenie, jeśli kocioł na biomasę ma automatyczne wygaszanie. Przy połączeniu kotła na biomasę z instalacją energii słonecznej należy wziąć pod uwagę dwa aspekty techniczne. Kocioł ma minimalną granicę obciążenia, więc musi być włączany/wyłączany, jeśli ilość ciepła pochodzącego z instalacji kolektorów słonecznych jest zbyt wysoka, ale nie na tyle niewystarczająca, aby wyłączyć kocioł na dłuższy czas. Dlatego ilość ciepła z kolektorów słonecznych musi być bliska 100% w okresie letnim. Jeśli instalacja na biomasę jest wyposażona w możliwość skraplania spalin, kocioł na biomasę i kolektory słoneczne muszą być włączone równolegle w celu optymalizacji wydajności.

Kombinacja z kogeneracją na gaz ziemny. Elektrociepłownie na gaz ziemny wykorzystują zwykle droższe paliwo niż te opalane biomasą lub węglem. Analiza ekonomiczna powinna uwzględniać jako punkt wyjścia cenę gazu ziemnego lub węgla wraz z podatkami, gdy paliwa te używane są tylko do ogrzewania. Na przykład przedsiębiorstwa ciepłownicze w Niemczech mają różne umowy z dostawcami gazu ziemnego – często na warunkach długoterminowych. Zatem rynek cen gazu jest niejednorodny i należy brać pod uwagę różnice w cenach w zależności od regionu lub odbiorcy.

Cechą elektrociepłowni na gaz ziemny jest możliwość szybkiego uruchamiania i wyłączania. Jeśli w systemie energetycznym udział produkcji energii elektrycznej z wiatru lub PV wzrasta, wprowadzane są regulacje dla innych producentów energii (lub użytkowników końcowych). Elektrociepłownie na gaz ziemny w Danii wykorzystują tego rodzaju regulacje. Zatrzymują agregaty wytwarzające energię elektryczną przez coraz dłuższe okresy, w których występuje duża produkcja energii elektrycznej z wiatru. Produkcja ciepła w tych okresach odbywa się zwykle za pomocą kondensacyjnych kotłów gazowych i tym samym ciepło jest droższe niż z to pozyskiwane z instalacji słonecznych. Dlatego wiele duńskich miejskich systemów sieci ciepłowniczych wykorzystujących kolektory słoneczne jest instalowanych w połączeniu z elektrociepłowniami opalanymi gazem ziemnym oraz kotłami kondensacyjnymi (rys. 2).

Jeżeli energia elektryczna wytwarzana przez turbiny wiatrowe lub PV stanowi dużą część produkcji energii elektrycznej w okresie letnim, podobne możliwości wykorzystania ciepła słonecznego w ciepłownictwie mogą wystąpić także w innych krajach.

Gdzie instalować kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne mogą być instalowane m.in. na gruncie, na dachach, przy drogach, jako element zacieniający nad parkingiem i w wielu innych nasłonecznionych miejscach, które zwykle pozostałyby niewykorzystane. Pola kolektorów słonecznych można podłączyć bezpośrednio do ciepłowni lub do sieci dystrybucyjnej albo do sezonowego magazynu ciepła.

Kolektory słoneczne montowane na gruncie są najtańszym rozwiązaniem, chyba że cena gruntu jest bardzo wysoka (>50 euro/m2). Grunty rolne mogą zostać wykorzystane, jeśli koszty budowy prawidłowo zaizolowanej instalacji przesyłowej dla ciepła nie będą miały negatywnego wpływu na stronę ekonomiczną przedsięwzięcia. Powierzchnie zabudowane naziemnymi instalacjami kolektorów dla ciepłownictwa są zorientowane w kierunku południowym, a odległości między rzędami kolektorów oraz kąt nachylenia od poziomu są zoptymalizowane dla każdego miejsca i typu kolektora. Duże kolektory (10–15 m2) są zwykle umieszczane w równoległych rzędach do 20 urządzeń. Można przyjąć, że dla 1 m² kolektora słonecznego potrzeba ok. 3–4 m² gruntu (na odstępy między nimi). Jeśli znane są takie parametry, jak: typ kolektora, ukształtowanie terenu, odległość między kolektorami, temperatury wlotowe i wylotowe w instalacji ciepłowniczej, zużycie, koszt gruntu, pojemność magazynów ciepła i wymienniki ciepła, można wyznaczyć optymalne nachylenie kolektorów, obliczając uch wydajność np. za pomocą programu TRNSYS.

Odległość między rzędami kolektorów słonecznych zwykle wynosi co najmniej 4,5 m (w zależności od wysokości kolektorów), mierząc od początku pierwszego rzędu do początku następnego, dla zapewniania obsłudze możliwości poruszania się między rzędami. Większe odległości zapewniają wyższą produkcję z powodu mniejszego potencjalnego zacienienia w okresie zimowym, ale równocześnie zwiększają koszty zakupu lub dzierżawy gruntu i rurociągów, chyba że ich właścicielem jest spółka ciepłownicza.

Kolektory posadowione na gruncie są zwykle najtańszym rozwiązaniem i mogą być estetycznie wkomponowane w krajobraz. W porównaniu z innymi możliwościami użytkowania gruntów relacja zysk/powierzchnia jest tu wysoka. Pozyskiwanie ciepła z energii słonecznej można porównywać z innymi rodzajami energii odnawialnej pod względem rocznego uzysku energii z jednostki powierzchni gruntu.

Kolektory słoneczne montowane na dachu są dobrym rozwiązaniem w przypadku dużych budynków nowych lub w których planowana jest modernizacja i remont dachu albo mających dużą wolną powierzchnię płaskiego dachu. W przypadku dużych dachów płaskich można zastosować zasady ustawienia dla kolektorów montowanych bezpośrednio na gruncie, pamiętając o zamocowaniu urządzeń do podłoża zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przypadku dachów ze spadkiem istnieją następujące możliwości montażu: kolektory płaskie jak moduły dachowe, kolektory słoneczne zintegrowane z dachem lub kolektory słoneczne montowane na dachu. Moduły dachowe i zintegrowane z dachem panele słoneczne mogą być stosowane w nowych budynkach oraz w przypadku konieczności wymiany połaci dachowej na budynku istniejącym. Kolektory słoneczne na dachu można również z powodzeniem zastosować na już istniejących powierzchniach dachowych.

Kolektory montuje się także na zboczach nierówności terenu, nasypach oraz jako dachy zacieniające miejsca postojowe dla samochodów, a także na fasadach budynków.

Pełna treść poradnika jest dostępna na https://spiug.pl/raporty/

Literatura

  1. https://www.solar-district-heating.eu/ (dostęp: 1.03.2021)
  2. https://www.solar-districtheating.eu/en/plant-database/ (dostęp: 1.03.2021)
  3. http://solar-districtheating.eu/Documents/SDHGuidelines.aspx (dostęp: 1.03.2021)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy  PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Redakcja RI Rosnąca popularność R744 nie tylko w instalacjach chłodniczych

Rosnąca popularność R744 nie tylko w instalacjach chłodniczych Rosnąca popularność R744  nie tylko w instalacjach chłodniczych

Wycofywanie czynników chłodniczych o wysokim GWP, dyktowane przez poprawkę z Kigali do Protokołu montrealskiego i realizowane w Europie zgodnie z harmonogramem podanym w rozporządzeniu UE 517/2014, wpływa...

Wycofywanie czynników chłodniczych o wysokim GWP, dyktowane przez poprawkę z Kigali do Protokołu montrealskiego i realizowane w Europie zgodnie z harmonogramem podanym w rozporządzeniu UE 517/2014, wpływa na coraz szersze zastosowanie tzw. czynników alternatywnych – mających niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Znaczną popularność zyskuje wśród nich R744 (techniczny CO2) o GWP równym 1.

Maciej Danielak Jakość powietrza i wentylacja w budynkach szkolnych

Jakość powietrza i wentylacja w budynkach szkolnych Jakość powietrza i wentylacja w budynkach szkolnych

Zalecenia dotyczące jakości powietrza w salach lekcyjnych, a dokładniej nieprzekraczania 0,1% stężenia CO2, sformułował już w 1858 r. niemiecki higienista Max von Pettenkofer. Od tego czasu w budynkach...

Zalecenia dotyczące jakości powietrza w salach lekcyjnych, a dokładniej nieprzekraczania 0,1% stężenia CO2, sformułował już w 1858 r. niemiecki higienista Max von Pettenkofer. Od tego czasu w budynkach dydaktycznych wiele się zmieniło. Czas przebywania młodzieży w salach lekcyjnych uległ wydłużeniu, naturalna wymiana powietrza poprzez szczelne okna i drzwi jest mniejsza, a materiały i wyposażenie klas zawierają więcej związków chemicznych.

Redakcja RI news Webinarium „Ewolucja sieci cieplnych”

Webinarium „Ewolucja sieci cieplnych” Webinarium „Ewolucja sieci cieplnych”

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium na temat „Ewolucja sieci cieplnych”,...

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium na temat „Ewolucja sieci cieplnych”, które odbędzie się w dniu 10 grudnia br. o godzinie 15:00.

Joanna Ryńska Rury preizolowane w komunalnych sieciach ciepłowniczych – wybrane zagadnienia

Rury preizolowane w komunalnych sieciach ciepłowniczych – wybrane zagadnienia Rury preizolowane w komunalnych sieciach ciepłowniczych – wybrane zagadnienia

W komunalnych sieciach ciepłowniczych stosuje się obecnie najczęściej rury preizolowane. Zapewniają one optymalną, bezawaryjną pracę rurociągu przez wiele lat i znaczne ograniczenie strat ciepła. Dla osiągnięcia...

W komunalnych sieciach ciepłowniczych stosuje się obecnie najczęściej rury preizolowane. Zapewniają one optymalną, bezawaryjną pracę rurociągu przez wiele lat i znaczne ograniczenie strat ciepła. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów istotne jest jednak zastosowanie rozwiązań systemowych o odpowiedniej jakości, a także staranność montażu.

mgr inż. Marek Sidorczyk, dr inż. Piotr Jadwiszczak Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych

Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych

W artykule autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania generatorów termoelektrycznych w lokalnych systemach cieplnych zwracając uwagę na wymiarowanie termoelektrycznych zespołów zasilających.

W artykule autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania generatorów termoelektrycznych w lokalnych systemach cieplnych zwracając uwagę na wymiarowanie termoelektrycznych zespołów zasilających.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Rola przepompowni w obniżaniu parametrów pracy pomp obiegowych w ciepłowniach

Rola przepompowni w obniżaniu parametrów pracy pomp obiegowych w ciepłowniach Rola przepompowni w obniżaniu parametrów pracy pomp obiegowych w ciepłowniach

W artykule przedstawiono najważniejsze przesłanki decydujące o wpływie przepompowni wody sieciowej na parametry pracy pomp obiegowych w ciepłowni. Podano zasady stosowania przepompowni oraz sposoby sterowania...

W artykule przedstawiono najważniejsze przesłanki decydujące o wpływie przepompowni wody sieciowej na parametry pracy pomp obiegowych w ciepłowni. Podano zasady stosowania przepompowni oraz sposoby sterowania pompami. Określono również obniżenie mocy elektrycznej napędu pomp obiegowych uzyskiwane dzięki wprowadzeniu przepompowni w systemach ciepłowniczych. W zależności od konkretnego systemu ciepłowniczego zmniejszenie mocy może wynosić od 10 do 20%.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.