RynekInstalacyjny.pl

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Kocioł kondensacyjnyIMMERGAS

Kocioł kondensacyjny
IMMERGAS

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Zobacz także

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

W ciągu kilku najbliższych lat kotły kondensacyjne najprawdopodobniej zastąpią w Polsce urządzenia atmosferyczne, tak jak to się dzieje w innych krajach Europy. Wynika to z opłacalności ich stosowania i coraz większego zainteresowania Polaków korzystaniem z rozwiązań energooszczędnych. Jednak w dalszym ciągu na rynku można spotkać błędne opinie, że kotła kondensacyjnego nie można zastosować w każdej instalacji.

Do takich opinii należy zaliczyć przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować  jedynie z instalacją podłogową, bo tylko wówczas będzie mógł skraplać zawartą w spalinach parę wodną, odbierając od niej ciepło utajone. Opinia ta była jeszcze kilkanaście lat temu bardzo popularna, jednak dziś zarówno praktyczne doświadczenia, jak i rozważania teoretyczne wskazują, że jest ona błędna.

Wykres temperatur zewnętrznych

Rys. 1. Wykres temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym dla poszczególnych stref klimatycznych w Polsce (rys. P. Lachman, Vaillant)

Po pierwsze, dlatego że temperatura punktu rosy, a więc graniczna temperatura spalin, przy której zachodzi zjawisko kondensacji, wynosi ok. 55–56°C, natomiast współczesne instalacje grzejnikowe są projektowane nie tak jak dawniej na parametry 90°/70° czy 80°/60°, ale raczej na temperatury 75°/60° czy 70°/55°C. Oznacza to, że przy zewnętrznej temperaturze obliczeniowej zadana temperatura instalacji będzie wynosiła 70–75°C, natomiast przy temperaturze –5 czy –10°C temperatura zasilania instalacji będzie o wiele niższa.

W sezonie grzewczym z reguły tylko przez kilka–kilkanaście dni występują bardzo niskie temperatury zewnętrzne – średnia temperatura wynosi z reguły, w zależności od regionu Polski, kilka stopni powyżej zera. Czyli przez 80–90% tego sezonu temperatura wody nawet w instalacji grzejnikowej będzie na tyle niska, by doszło do skroplenia pary wodnej ze spalin.

Oczywiście intensywność kondensacji przy współpracy kotła z instalacją grzejnikową nie jest tak wysoka jak w instalacji podłogowej, ale w ciągu prawie całego sezonu grzewczego zjawisko to występuje. Warunkiem uzyskania wysokiej sprawności kotła współpracującego z instalacją grzejnikową jest zastosowanie sterownika pogodowego, który będzie stale dostosowywał temperaturę pracy instalacji do aktualnych strat ciepła budynku. Dzięki temu kocioł będzie pracował z najniższą temperaturą, która zapewni komfort cieplny użytkownikom budynku.

Wykres krzywych grzewczych

Rys. 2. Wykres krzywych grzewczych przykładowego sterownika pogodowego (rys. Vaillant)

Praktyka instalatorska

Jak widać na rys. 2, przedstawiającym wykres krzywych grzewczych przykładowego sterownika pogodowego, dla instalacji zaprojektowanej dla parametrów 75°/55° należy wybrać krzywą 1,2. Z wykresu wynika, że powyżej 0°C woda w instalacji będzie miała temperaturę niższą niż 55°C. W praktyce oznacza to, że również spaliny będą mieć temperaturę niższą od punktu rosy, dzięki czemu dojdzie do kondensacji, więc taki dobór wielkości grzejników i parametrów instalacji wydaje się uzasadniony.

Jednak w praktyce, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym, inwestor często „poprawia” projektanta i zakłada, że kocioł kondensacyjny będzie pracował o wiele lepiej, jeśli zastosuje się grzejniki o powierzchni większej, niż zalecono w projekcie. Wynika to czasem z obawy, czy kocioł kondensacyjny w ogóle będzie w stanie dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do pomieszczeń przy obliczeniowej temperaturze zasilania 75°C. W efekcie w budynku stosowane są grzejniki o większej powierzchni, które dla dostarczenia tej samej ilości energii wymagają niższej temperatury niż grzejniki o powierzchni dobranej przez projektanta.

Zamiast krzywej grzewczej 1,2 wystarczy ustawić 0,8–0,9, a zdarzają się przypadki, w których wystarczy nawet krzywa 0,3, podczas gdy dla instalacji podłogowej jest ona czasami zbyt niska. Przekonanie o potrzebie przewymiarowania instalacji grzejnikowej na potrzeby współpracy z kotłem kondensacyjnym ma swoje korzenie w latach 90., gdy kotły te pojawiły się na rynku na większą skalę. Do kontroli pracy instalacji wykorzystywano wówczas często sterowniki pokojowe zamiast pogodowych.

Było to spowodowane przede wszystkim wysokimi kosztami sterowników pogodowych, a także brakiem zaufania części instalatorów i inwestorów do tej technologii. W znacznej części instalacji stosowano więc sterowniki pokojowe, które nie regulowały temperatury pracy kotła. Algorytm sterowania sprowadzał się jedynie do okresowego włączania i wyłączania kotła w celu pokrycia strat cieplnych budynku.

Dodatkowo ówczesne kotły kondensacyjne miały często wąski zakres modulacji mocy. To wszystko powodowało w przypadku zastosowania grzejników o standardowych parametrach obliczeniowych szybki wzrost temperatury i spadek sprawności kotła.

Aby tego uniknąć, przewymiarowywano grzejniki, które dostarczały tę samą ilość ciepła przy niższej temperaturze. W ten sposób użytkownik otrzymywał instalację prostą w obsłudze i gwarantującą odpowiednią wydajność i sprawność kotła.

Dziś stosowanie sterowników  pogodowych do kotłów kondensacyjnych jest standardem, dlatego przewymiarowanie grzejników jest zbędne. Tym bardziej że koszt zastosowania grzejników o większej powierzchni jest dość znaczny, a oszczędności osiągane z tego tytułu – niewielkie, gdyż sprawność kotła rośnie jedynie o 2–4%. Mimo to praktyka przewymiarowywania będzie pewnie jeszcze przez jakiś czas stosowana.

Tak czy inaczej, warto pamiętać, że stosowanie kotła kondensacyjnego z instalacją grzejnikową we współczesnym budownictwie nie jest błędem. Nie skutkuje to drastycznym obniżeniem sprawności kotła pod warunkiem zastosowania odpowiedniego sterownika.

Porównanie kotłów

Rys. 3. Porównanie kotła kondensacyjnego i niekondensacyjnego

Kondensacja to niejedyny zysk

Wyższa sprawność kotłów kondensacyjnych niż atmosferycznych nie wynika jedynie z faktu skraplania przez te pierwsze urządzenia części pary wodnej zawartej w spalinach. Dzięki odpowiedniej konstrukcji palnika oraz zastosowaniu wentylatorów o zmiennej prędkości obrotowej w kotłach tych dla odpowiedniej jakości procesu spalania nie jest potrzebny wysoki współczynnik nadmiaru powietrza. W porównaniu do kotłów atmosferycznych spada on z ok. 2 do 1,2–1,25, czyli do kotła dostaje się podczas spalania prawie 40% mniej chłodnego powietrza.

Dzięki temu strata kominowa jest znacznie mniejsza niż w przypadku standardowego kotła. Ta wartość może spaść z ok. 8% do 1%; jest to widoczne na wykresach przepływu energii. Nawet w skrajnym przypadku, gdy kocioł kondensacyjny przez cały sezon grzewczy pracuje z wysoką temperaturą, powyżej punktu rosy, jego sprawność i tak jest wyższa niż standardowego kotła atmosferycznego.

Współpraca kotłów kondensacyjnych ze starymi instalacjami

Wymienione cechy kotłów kondensacyjnych sprawiają, że można je z powodzeniem zastosować w starej instalacji grzewczej. Nawet jeśli została ona zaprojektowana na wysokie parametry obliczeniowe, i tak jej sprawność w połączeniu z kotłem kondensacyjnym będzie wyższa niż po wymianie starego kotła na nowy atmosferyczny. Stanie się tak dzięki niższym stratom kominowym oraz kondensacji zachodzącej podczas pracy kotła przy wyższych temperaturach zewnętrznych (pod warunkiem wyposażenia go w sterownik pogodowy).

Dodatkowo zastosowanie kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ze względu na brak ryzyka wypływu spalin do pomieszczenia. Z uwagi na pobór powietrza z zewnątrz, a nie z pomieszczenia kotłowni, możliwe jest także zmniejszenie intensywności nawiewu powietrza do kotłowni i lepsze wykorzystanie tego pomieszczenia.

Stara instalacja w domu po termomodernizacji

Zastosowanie kotła kondensacyjnego do współpracy ze starą instalacją jest szczególnie korzystne w budynku poddanym termomodernizacji. Jej efektem jest obniżenie strat cieplnych, co wymaga również obniżenia parametrów pracy instalacji. Może się wtedy okazać, że kocioł, współpracując ze starą instalacją, kondensuje przez prawie cały sezon grzewczy.

W instalacji znajdującej się w domu jednorodzinnym po termomodernizacji wymagana krzywa grzewcza  instalacji może spaść nawet z 1,0 do 0,5. Jest to charakterystyka, z jaką niekiedy pracują instalacje podłogowe. Temperatura zasilania wymagana dla ogrzania budynku nawet przy –20°C wynosi niecałe 50°C. Oznacza to, że nawet podczas mrozów kocioł będzie skraplał parę wodną.

Rozważając więc wymianę kotła zasilającego starą instalację, nie należy obawiać się, że kocioł kondensacyjny będzie pracował z niską sprawnością. ze starymi grzejnikami projektowanymi na wysokie parametry. Najmniej opłacalną inwestycją jest w takim przypadku wymiana grzejników. Optymalnie byłoby wykonać termomodernizację i wymienić kocioł.

Zanieczyszczenia w instalacji

W starej instalacji spotykane są duże ilości osadów, dlatego jeśli jest ona w dobrym stanie technicznym, należy ją najpierw przepłukać. Natomiast po wymianie kotła, przy napełnianiu instalacji, trzeba dodać do wody inhibitory korozji. Chroni to instalację przed uszkodzeniem, co jest o tyle wskazane, że często jest ona wykonana z takich materiałów, jakie udało się kupić przed laty, i mają one czasem skrajnie różny potencjał elektrochemiczny.

W starej instalacji należy zastosować model, który jest do niej przystosowany.

Ciekawym rozwiązaniem są kotły stojące, których głównymi elementami są: zbiornik wody grzewczej, umieszczona w części górnej komora spalania i wężownica ze stali kwasoodpornej. Dzięki takiej konstrukcji kocioł charakteryzuje się dużą powierzchnią wymiany ciepła, ale również znaczną przestrzenią przepływu dla wody, co chroni urządzenie przed zablokowaniem zanieczyszczeniami napływającymi z instalacji.

Instalacje większych mocy i kaskady kotłów

Kotły kondensacyjne można również powodzeniem stosować w instalacjach większych mocy, gdyż mają one o wiele szerszy zakres modulacji mocy niż urządzenia starszych konstrukcji. Dodatkowo nie wymagają podwyższania temperatury powrotu i nie są narażone na pęknięcie członu. Jest to bardzo ważne szczególnie w budynkach wielorodzinnych, gdyż w atmosferycznych kotłach żeliwnych może dojść do uszkodzenia wymiennika ciepła, co wiąże się z kosztowną i pracochłonną naprawą. W przypadku kotła kondensacyjnego takie zagrożenie nie występuje, przeciwnie, można powiedzieć, że warunki, których nie tolerował stary kocioł (niska temperatura powrotu), są najlepsze dla nowego urządzenia.

Kotły kondensacyjne są także często znacznie mniejsze i lżejsze dzięki materiałowi zastosowanemu w wymienniku ciepła, czyli stali kwasoodpornej lub stopowi aluminiowo-krzemowemu. Świetnie nadają się do stosowania w kotłowniach dachowych z uwagi na wbudowany wentylator, który ułatwia wyrzut spalin, gdy komin może mieć zaledwie 2–3 m długości.

Zamknięta komora spalania i niższa pojemność cieplna wymienników sprawiają, że urządzenia te mają o wiele mniejsze straty postojowe w instalacjach kaskadowych niż kotły żeliwne. Przez starsze urządzenia atmosferyczne, nawet gdy w danej chwili nie pracują, i tak w okresie zimowym powinna płynąć woda, bo inaczej może dojść do zamrożenia wymiennika ciepła spowodowanego zimnym powietrzem napływającym do kotła. W przypadku kotła kondensacyjnego po wyłączeniu palnika i wentylatora przez urządzenie może płynąć tylko niewielki strumień powietrza. Dzięki temu nie dochodzi do znacznego wychłodzenia kotła czy jego zamrożenia i w czasie przerw w pracy woda z instalacji nie musi przepływać przez urządzenie.

W instalacjach kaskadowych szczególnie sprawdzają się kotły kondensacyjne wiszące. Taka kaskada zajmuje niewiele miejsca, a można dzięki niej osiągnąć znaczną moc. Dodatkowo szeroki zakres modulacji poszczególnych kotłów sprawia, że kaskada może pracować z bardzo różną mocą, nawet od kilkunastu do kilkuset kW. Można więc z łatwością ogrzać na przykład dużą halę magazynową i podłączyć do instalacji małej pojemności podgrzewacz ciepłej wody, który w okresie letnim będzie jedynym odbiornikiem ciepła.

Podsumowanie

Można śmiało stwierdzić, że teraźniejszość i przyszłość należą do kotłów kondensacyjnych, które mają wyższą sprawność, są mniejsze i pracują dużo ciszej. Można je stosować zarówno z instalacjami podłogowymi, jak i grzejnikowymi, w instalacji starej i nowej. Kotły nie są narażone na ryzyko uszkodzenia wymiennika ciepła z powodu niskiej temperatury powrotu, mają szeroki zakres modulacji i bardzo łatwo łączyć je w kaskady.

Pozostaje odpowiedź na pytanie, co w przyszłości będzie standardem w ogrzewnictwie bazującym na spalaniu gazu. Wykorzystanie ogniw paliwowych czy może współpraca kotła kondensacyjnego z absorpcyjną pompą ciepła?

Literatura

  1. Żuchowski S., Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1), „Rynek Instalacyjny” nr 11/2009.

  2. Żuchowski S., Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 12/2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie...

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie sytuacja tego segmentu rynku i co przyniesie mu przyszłość?

dr inż. Michał Strzeszewski Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006 Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej...

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej EN 12831:2003 [12]. Norma europejska w wielu miejscach znacząco zmienia dotychczasową metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków, jak również może prowadzić do innych wyników obliczeń. Zmianę tę trudno – zdaniem autora – uzasadnić zdecydowaną przewagą nowego sposobu...

Jerzy Chodura Prawidłowy montaż instalacji solarnej

Prawidłowy montaż instalacji solarnej Prawidłowy montaż instalacji solarnej

W artykule zamieszczono praktyczne rady dotyczące montażu kolektorów słonecznych, pozwalające uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

W artykule zamieszczono praktyczne rady dotyczące montażu kolektorów słonecznych, pozwalające uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie...

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie wytworzą tyle ciepła, by móc ogrzać budynek i podgrzać ciepłą wodę użytkową. Zatem kwestią kluczową pozostaje magazynowanie nadwyżki ciepła, którą kolektory są w stanie wyprodukować w okresie kwiecień–październik.

prof. nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta, dr inż. Ryszard Wnuk Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej...

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w opracowaniu koncepcji i konstrukcji „małych” i „dużych” instalacji, a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania, zabezpieczeń i eksploatacji.

dr inż. Bogusław Maludziński Obliczanie długości trwania sezonu grzewczego

Obliczanie długości trwania sezonu grzewczego Obliczanie długości trwania sezonu grzewczego

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie zawsze precyzyjnie podaje wszystkie wzory niezbędne do obliczania pewnych wielkości wymaganych w tym dokumencie....

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie zawsze precyzyjnie podaje wszystkie wzory niezbędne do obliczania pewnych wielkości wymaganych w tym dokumencie. Przed osobami wykonującymi obliczenia na podstawie arkuszy kalkulacyjnych pojawiają się czasami problemy trudne do rozwiązania. Autor spotkał się również z brakiem obliczeń długości czasu trwania sezonu grzewczego w niektórych programach komputerowych (czas ten jest przyjmowany na podstawie...

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych....

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący poprawianiem się ich jakości. W Polsce w eksploatacji znajduje się ok. 250 tys. kotłów z automatycznym podawaniem paliwa o łącznej mocy ok. 5000 MW. To ponad 10% wszystkich eksploatowanych w kraju małych kotłów...

prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, mgr inż. Weronika Lewandowska-Iwaniak Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło?

Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło? Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło?

W artykule szczegółowo przedstawiono znaczący wpływ izolacji na zapotrzebowanie budynku na ciepło i komfort cieplny jego mieszkańców. W kolejnej publikacji omówione zostaną izolacje transparentne, umożliwiające...

W artykule szczegółowo przedstawiono znaczący wpływ izolacji na zapotrzebowanie budynku na ciepło i komfort cieplny jego mieszkańców. W kolejnej publikacji omówione zostaną izolacje transparentne, umożliwiające pozyskanie przez budynek ciepła z otoczenia.

ROTH POLSKA Sp. z o.o. ROTH... życie pełne energii

ROTH... życie pełne energii ROTH... życie pełne energii

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg...

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg działania, a której rozwój nastąpił bardzo szybko – budowa pierwszej hali produkcyjnej, poszerzenie palety produktów, znaczne zwiększenie zatrudnienia, wreszcie rozpoczęcie działalności na szerokim europejskim rynku. Obecnie ROTH Industries GmbH & Co. jest koncernem posiadającym 24 oddziały i biura...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.