RynekInstalacyjny.pl

Przenośne analizatory i mierniki w instalacjach

Katarzyna Cesluk | 2019-12-05
Przenośne analizatory i mierniki w instalacjach
Fot. Testo

Przenośne analizatory i mierniki w instalacjach


Fot. Testo

W technice grzewczej ważna jest kontrola prawidłowego działania urządzeń i instalacji. Wykonawcy i serwisanci muszą mieć możliwość dokonania „tu i teraz” szybkich i wiarygodnych pomiarów parametrów, pozwalających na ocenę pracy czy wychwycenie i lokalizację usterek. Niezbędnym elementem wyposażenia instalatorów są m.in. przenośne mierniki.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

merXu Narzędzia pomiarowe na merXu

Narzędzia pomiarowe na merXu Narzędzia pomiarowe na merXu

Internetowa platforma zakupowa merXu tworzy bezpieczne środowisko biznesowe dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc zweryfikowanych sprzedających i kupujących. Bogata oferta rozwiązań dostępnych...

Internetowa platforma zakupowa merXu tworzy bezpieczne środowisko biznesowe dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc zweryfikowanych sprzedających i kupujących. Bogata oferta rozwiązań dostępnych za jej pośrednictwem obejmuje produkty dla branży budowlanej oraz instalacyjnej.

NIVELCO-Poland Sp.z.o.o. Nowości od NIVELCO

Nowości od NIVELCO Nowości od NIVELCO

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik...

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik MV110 Przepływomierz ISOMAG.

W artykule:

• Analiza gazów do pomiaru pracy urządzeń grzewczych
• Analizator spalin – własności techniczne i użytkowe
• Wykrywanie nieszczelności

Spośród bogatej oferty mierników przenośnych na uwagę instalatorów zasługują m.in. analizatory spalin pozwalające ocenić prawidłowość pracy źródeł ciepła oraz detektory (wykrywacze) gazów stosowane do identyfikacji nieszczelności i wycieków – np. gazu ziemnego czy czynników chłodniczych w pompach ciepła. Do sprawdzania stanu instalacji c.o. i c.w.u. coraz częściej wykorzystuje się też kamery termowizyjne.

Analiza gazów do pomiaru pracy urządzeń grzewczych

Analizatory spalin pozwalają na kontrolę parametrów pracy kotła – zarówno podczas instalacji i rozruchu, jak i podczas okresowej lub doraźnej kontroli jego działania. Analizator pozwala zmierzyć takie parametry, jak temperatura spalin i temperatura otoczenia, ciśnienie i podciśnienie, ciąg kominowy oraz skład spalin:

 • zawartość (udziały objętościowe) składników określających sprawność spalania: tlenu (O2), tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenków azotu (NOx);
 • zawartość zanieczyszczeń (dla kotłów na paliwo stałe): zanieczyszczenia węglowe organiczne (OGC – organic gasoeus compounds) czy pył zawieszony (PM – particulated matter).

Na podstawie pomiarów można wyznaczyć sprawność kotła (h), straty kominowe (qA), punkt rosy czy różnicę temperatur.

W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych analiza składu spalin podczas pierwszego uruchomienia kotła jest wymogiem producenta, stanowiącym warunek zachowania gwarancji. Daje użytkownikowi albo jasną informację, że urządzenie i instalacja kominowa działają prawidłowo, albo możliwość interwencji (regulacji pracy kotła lub naprawy w przypadku wykrycia np. nieszczelności komina). Do tego celu konieczne jest określenie zawartości CO2 i CO w spalinach – kotły wyposażone są w odpowiednie króćce do przeprowadzenia analizy spalin, w których umieszcza się sondę analizatora. Prawidłowa zawartość CO2 zależy od rodzaju paliwa (gaz ziemny, płynny) oraz sposobu regulacji (z mocą maksymalną czy minimalną) – przykładowo dla gazu ziemnego z regulacją dla mocy maksymalnej to ok. 9%. Jeśli wartość ta jest niższa, moc kotła będzie za mała, natomiast wysoka zawartość świadczy o niecałkowitym spalaniu – będzie powstawać sadza.

Analiza spalin pomaga też w wykryciu nieszczelności komina. Należy zbadać poziom CO i O2 przy mocy maksymalnej – nie mogą one przekroczyć wartości granicznej (np. 180 ppm CO), która powinna być podana w DTR.

W przypadku kotłów na paliwa stałe skład spalin musi spełniać wymagania prawne dyktowane przez normę EN 303-5:2019 (najnowsza jej wersja jest na etapie projektu) [3, 4] oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1189 [8].

Analizator spalin – własności techniczne i użytkowe

Analizatory powinny spełnić wymagania normy PN-EN 50379 – jej części 2. i 3. [5, 6] określają wymagania techniczne i metrologiczne dla urządzeń. Jeżeli analizatory stosuje się do pomiarów ustawowych, czyli wymaganych przez prawo (np. do inspekcji), a wyniki pomiarów mogą rodzić konsekwencje prawne dla ich właścicieli, konieczne jest spełnienie bardziej restrykcyjnych wymagań określonych w ­PN-EN 50379-2 [5]. Analizatory, które spełniają wymagania określone w ­PN-EN 50379-3 [6], ale nie spełniają wymogów PN-EN 50379‑2 [5], będą mogły być stosowane jedynie do podstawowych czynności serwisowych na prostych, zasilanych gazem urządzeniach grzewczych (np. termach gazowych). Zgodność z normą PN-EN 50379-2 [5] powinna być potwierdzona przez niezależną instytucję certyfikującą.

Na rynku oferowane są analizatory spalin o różnej liczbie tzw. cel elektrochemicznych – podzespołów pomiarowych (sensorów, czujników) umożliwiających zbadanie stężenia konkretnej substancji. Liczba cel decyduje o uniwersalności urządzenia, ale też wpływa na jego cenę. Producenci proponują analizatory zawierające od dwóch (O2 i CO) do sześciu czujników (O2, CO/H2, NO, COWYS, NO2, SO2).

Analizatory mogą być wyposażone w szereg funkcji umożliwiających dogodny odczyt i interpretację wyników. Podstawą jest czytelny, kolorowy wyświetlacz. Można na nim odczytać wskazania cyfrowe (np. w % lub ppm), prześledzić wykres lub przy regulacji kotła wesprzeć się tzw. macierzą spalin. Jest to graficzne przedstawienie zakresu pomierzonych parametrów, które nie tylko pozwala stwierdzić, czy system grzewczy jest prawidłowo wyregulowany, ale też podpowiada kierunek regulacji urządzenia.

Analizatory spalin będą działały prawidłowo w określonych zakresach parametrów pracy. Pierwszą grupą parametrów jest temperatura robocza – producenci podają tu zakres temperatury otoczenia oraz temperatury spalin. Drugą grupą są właściwe zakresy pomiarowe, czyli graniczne wartości stężeń substancji badanych przez analizator.

Używanie analizatora w sytuacjach, gdy stężenie badanej substancji jest wyższe od górnej granicy zakresu pracy, powoduje uszkodzenie celi elektrochemicznej i konieczność kalibracji urządzenia. Stosowanie analizatora z nieskalibrowaną celą powoduje, że prowadzone pomiary są niewiarygodne. Aby zabezpieczyć analizator przed uszkodzeniem podczas pracy w środowisku, w którym nie są znane dokładne stężenia zanieczyszczeń, producenci wyposażają swoje urządzenia w sygnalizację alarmową (np. dźwięk, komunikat na ekranie, wibracje) uruchamiającą się w momencie osiągnięcia alarmowego progu stężenia badanej substancji. Próg alarmowy można zaprogramować samodzielnie. Inną możliwością jest poszerzenie zakresu pomiarowego poprzez dodanie czujników z etykietą „stężenie wysokie” lub „stężenie bardzo wysokie” (np. dla CO). Urządzenie można też doposażyć w sondy pomiarowe wykonane z odpowiednich gatunków stali, przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze (np. do 1100°C).

Ze względu na zużywanie elektrochemicznych elementów pomiarowych analizatory spalin mają ograniczony czas pracy. Zwykle wynosi on do czterech lat, choć na rynku można spotkać rozwiązania o tzw. wydłużonej żywotności, np. do lat sześciu. Zużycie elementu powoduje konieczność jego kalibracji – najlepiej w laboratorium producenta. Możliwa jest też samodzielna wymiana czujnika na wstępnie skalibrowaną część zamienną. Niektóre analizatory wyposażone są w tzw. autodiagnostykę – na podstawie cyklu życia danego elementu pomiarowego sygnalizowane jest jego zużywanie i przewidywany pozostały czas pracy. Pozwala to przewidzieć czas wymiany sensora lub zaplanować wizytę w serwisie. Wybierając analizator, należy się zapoznać z warunkami gwarancji i serwisu – cenami kalibracji i liczbą punktów serwisowych oraz dostępnością i cenami części zamiennych.

Ważnym elementem pracy wykonawcy dokonującego pomiarów – szczególnie podczas kontroli – jest rejestracja i przetworzenie uzyskanych danych. W pamięci urządzenia można zapisać określoną liczbę pomiarów (podaną dla konkretnego urządzenia). Drugą możliwością jest wydruk danych zawierający wyniki analizy i godzinę pomiarów oraz nazwę wykonawcy. Większe analizatory mogą być wyposażone we wbudowaną drukarkę, a mniejsze mogą się komunikować z drukarką zdalną za pomocą portu podczerwieni. Dane można także transmitować do urządzeń elektronicznych, w tym celu analizatory wyposaża się w gniazdo USB (transmisja przez kabel), przekaźnik Bluetooth lub Wi-Fi (transmisja bezprzewodowa). Można dzięki temu śledzić i interpretować badane parametry, korzystając z dostarczanego przez producenta oprogramowania – webowego lub na urządzenia mobilne. Aplikacje mobilne umożliwiają m.in. zdalne uruchomienie i zatrzymanie pomiaru, podgląd danych w formie wykresu lub tabeli, stworzenie protokołu w pliku PDF, CSV lub XML i wysłanie go na podany adres e-mail oraz wydruk na kompatybilnej bezprzewodowej drukarce.

Dodatkowymi kryteriami wyboru analizatora są cechy zapewniające jego trwałość oraz stabilność i wygodę użytkowania. Taką cechą jest chociażby czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Analizatory zasilane są akumulatorem litowo-jonowym, który pozwala zwykle na 8–10 godzin pracy na jednym ładowaniu (odpowiedni zasilacz do ładowania akumulatora dostępny jest jako element zestawu). Oferowane są też urządzenia o dłuższym (np. do 20 h) czasie pracy na jednym ładowaniu. Należy także zwrócić uwagę na wodo- i pyłoszczelność obudowy (dostępne są rozwiązania z zabezpieczeniem obudowy IP40) oraz konstrukcję ekranu i klawiszy, która umożliwi zabezpieczenie cel elektrochemicznych przed zalaniem

Wykrywanie nieszczelności

Analiza spalin jest narzędziem kontroli prawidłowej pracy urządzenia grzewczego. Są natomiast instalacje, które wymagają regularnej kontroli pod kątem szczelności (wykrywania ewentualnych wycieków). Są to m.in. instalacje gazowe oraz pompy ciepła zawierające czynniki chłodnicze z grupy F-gazów (R-410A, R-407C, R-32 oraz nowsze czynniki syntetyczne, np. R-454C). Jeśli czynnik chłodniczy znajduje się w urządzeniu w odpowiednio dużej ilości, wymaga ono regularnej kontroli szczelności, prowadzonej przez technika z tzw. certyfikatem F-gazowym (najlepiej pierwszej kategorii) [2]. Reżim obowiązkowych kontroli szczelności przedstawia się następująco [11]:

 • pompa ciepła hermetycznie zamknięta (monoblokowa) musi być kontrolowana pod względem szczelności co roku, jeśli zawiera co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 (rzadko się to zdarza w przypadku domowych pomp ciepła – musiałoby to być np. 4,8 kg czynnika R-410A). Pompa ciepła monoblokowa zawierająca mniej czynnika nie wymaga kontroli szczelności;
 • pompa ciepła niehermetycznie zamknięta (split) musi być kontrolowana pod względem szczelności co roku, jeśli zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 (np. pompa ciepła split zawierająca min. 2,4 kg czynnika R-410A). Pompa ciepła split zawierająca mniej czynnika nie wymaga takiej kontroli.

Rozporządzenie [10] wskazuje minimalne wyposażenie techniczne odpowiednie dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych. Wśród dopuszczonych przez ustawodawcę rozwiązań znajduje się elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy. Zatem detektor stosowany do wykrywania nieszczelności czynnika chłodniczego musi spełnić co najmniej te warunki.

Na rynku znajdują się czujniki (wykrywacze) czynników chłodniczych o jeszcze wyższej czułości (np. 4 g/rok), wykrywające szerokie spektrum stosowanych czynników chłodniczych (tradycyjnych i nowszej generacji). Wybierając detektor, warto zwrócić uwagę, czy wśród wykrywanych substancji są czynniki syntetyczne stosowane w pompach ciepła.

Ważną funkcją jest tzw. automatyczne zerowanie, które odgrywa szczególną rolę w pomieszczeniach, gdzie już obecny jest ulatniający się czynnik. Wówczas urządzenie zeruje się, nadal umożliwiając wykrycie nieszczelności, a więc miejsca, w którym stężenie ulatniającego się czynnika jest wyższe niż poziom odniesienia.

Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem [10] wykrywacz wymaga dorocznej kontroli, a dodatkowo może być konieczna kalibracja, należy wybierać rozwiązania producentów, którzy zapewniają atrakcyjne warunki przeglądów urządzenia, np. dysponują odpowiednio gęstą siecią punktów serwisowych i oferują wykonawcom korzystną umowę zakupowo-serwisową.

Literatura

 1. Materiały firm: Afriso, MRU, Pascal, Testo, Vaillant, Viessmann.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DzU 2018, poz. 2221).
 3. PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 4. prEN 303-5:2019 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 5. PN-EN 50379-2 Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych. Część 2: Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów stosowanych podczas regulowanych prawem inspekcji i oceny.
 6. PN-EN 50379-3 Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych. Część 3: Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów stosowanych podczas nieregulowanej prawem obsługi urządzeń grzewczych spalających gaz.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz.Urz. UE L 193/43 z 21.07.2015).
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz. UE L 193/100 z 21.07.2015). 
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań kotłów na paliwo stałe (DzU 2017, poz. 1690, z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (DzU 2017, poz. 2410).
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.Urz. UE L 150/195 z 20.05.2014).

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marian Rubik Niezawodność i trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła

Niezawodność i trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła Niezawodność i trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła

Projektowanie układów chłodniczych i pomp ciepła zależy m.in. od postępu technicznego w dziedzinie konstrukcji ich elementów składowych i systemów sterowania oraz ograniczeń prawnych i normatywnych. Duża...

Projektowanie układów chłodniczych i pomp ciepła zależy m.in. od postępu technicznego w dziedzinie konstrukcji ich elementów składowych i systemów sterowania oraz ograniczeń prawnych i normatywnych. Duża liczba ogniw w instalacjach różniących się budową i właściwościami oraz synergia zachodzących w nich procesów cieplno-przepływowych przebiegających w warunkach wysokiego ciśnienia i zmiennej temperatury wymagają zwrócenia uwagi na niezawodność i trwałość projektowanych instalacji.

Joanna Ryńska Wysokotemperaturowe pompy ciepła – odpowiedź rynku na „Falę Renowacji”?

Wysokotemperaturowe pompy ciepła – odpowiedź rynku na „Falę Renowacji”? Wysokotemperaturowe pompy ciepła – odpowiedź rynku na „Falę Renowacji”?

Na rynku europejskim, w tym polskim, otwiera się kolejny ważny rozdział dla rozwoju sektora pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem pomp tzw. wysokotemperaturowych. Urządzenia te mogą odegrać znaczącą...

Na rynku europejskim, w tym polskim, otwiera się kolejny ważny rozdział dla rozwoju sektora pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem pomp tzw. wysokotemperaturowych. Urządzenia te mogą odegrać znaczącą rolę w renowacji istniejących budynków za sprawą przyjętej w październiku 2020 roku europejskiej strategii „Fali Renowacji”.

Marek Miara Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 1

Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 1 Pompy ciepła w istniejących budynkach cz. 1

Czy pompy ciepła nadają się wyłącznie dla budynków nowych lub w pełni termomodernizowanych? Choć stwierdzenie to jest często powtarzane, istnieje wiele dowodów, by uznać je za nieprawdziwe. I to właśnie...

Czy pompy ciepła nadają się wyłącznie dla budynków nowych lub w pełni termomodernizowanych? Choć stwierdzenie to jest często powtarzane, istnieje wiele dowodów, by uznać je za nieprawdziwe. I to właśnie istniejące budynki przesądzą o osiągnięciu neutralności klimatycznej systemów grzewczych. Nadrzędnym celem w ogrzewnictwie jest obecnie stosowanie rozwiązań niepowodujących emisji dwutlenku węgla. Pompy ciepła, zarówno w rozwiązaniach indywidualnych, jak i sieciowych, są technologią kluczową dla spełnienia...

Redakcja RI news Zielone centra danych Danfoss

Zielone centra danych Danfoss Zielone centra danych Danfoss

Już za rok główna siedziba Danfoss będzie neutralna emisyjnie, a w roku 2024 centra danych należące do firmy będą dostarczać 25% energii cieplnej potrzebnej do ogrzania siedziby dzięki wykorzystaniu ciepła...

Już za rok główna siedziba Danfoss będzie neutralna emisyjnie, a w roku 2024 centra danych należące do firmy będą dostarczać 25% energii cieplnej potrzebnej do ogrzania siedziby dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego.

Redakcja RI news „Pompy ciepła w istniejących budynkach” – blog PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą

„Pompy ciepła w istniejących budynkach” – blog PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą „Pompy ciepła w istniejących budynkach” – blog PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą

PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą prezentuje blog „Pompy ciepła w istniejących budynkach”. Dwanaście planowanych odcinków, ukazujących się cotygodniowo na stronie www.portpc.pl, bazuje na...

PORT PC we współpracy z dr. inż. Markiem Miarą prezentuje blog „Pompy ciepła w istniejących budynkach”. Dwanaście planowanych odcinków, ukazujących się cotygodniowo na stronie www.portpc.pl, bazuje na wiedzy i doświadczeniu zebranym podczas dwudziestu lat badań nad pompami ciepła w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE.

Redakcja RI news 108% wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r.

108% wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r. 108% wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r.

Jak informuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, od 2017 r. rynek pomp ciepła typu powietrze/woda wzrósł ponad 5-krotnie. Duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła ma zapowiedź odejścia...

Jak informuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, od 2017 r. rynek pomp ciepła typu powietrze/woda wzrósł ponad 5-krotnie. Duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła ma zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. w projekcie Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021 r.

Redakcja RI news Zapraszamy na XIV Forum Pomp Ciepła

Zapraszamy na XIV Forum Pomp Ciepła Zapraszamy na XIV Forum Pomp Ciepła

9 marca 2021 roku odbędzie się XIV Forum Pomp Ciepła. Jest to wyjątkowe spotkanie i okazja, aby poznać rynek, nowe technologie i użyteczności czy sposoby sterowania i diagnostyki pomp ciepła. W tym roku...

9 marca 2021 roku odbędzie się XIV Forum Pomp Ciepła. Jest to wyjątkowe spotkanie i okazja, aby poznać rynek, nowe technologie i użyteczności czy sposoby sterowania i diagnostyki pomp ciepła. W tym roku ze względów epidemicznych w wydarzeniu będzie można uczestniczyć tylko w formie online.

Redakcja RI news COCH Kraków z uprawnieniami do nadawania znaku KEYMARK

COCH Kraków z uprawnieniami do nadawania znaku KEYMARK COCH Kraków z uprawnieniami do nadawania znaku KEYMARK

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie uzyskał uprawnienia do nadawania znaku KEYMARK dla pomp ciepła

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie uzyskał uprawnienia do nadawania znaku KEYMARK dla pomp ciepła

Redakcja RI news 31 gmin z Małopolski zamontuje instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła

31 gmin z Małopolski zamontuje instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła 31 gmin z Małopolski zamontuje instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła

31 gmin uczestniczy w projekcie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", w ramach którego na budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz gruntach zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne,...

31 gmin uczestniczy w projekcie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", w ramach którego na budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz gruntach zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Materiały PR news Pompy ciepła Panasonic Aquarea z certyfikatem Keymark

Pompy ciepła Panasonic Aquarea z certyfikatem Keymark Pompy ciepła Panasonic Aquarea z certyfikatem Keymark

Firma Panasonic poinformowała, że kilka urządzeń z gamy Aquarea uzyskało certyfikat Keymark, potwierdzający wysoki standard pomp ciepła.

Firma Panasonic poinformowała, że kilka urządzeń z gamy Aquarea uzyskało certyfikat Keymark, potwierdzający wysoki standard pomp ciepła.

Redakcja RI news Pompy ciepła na „fali renowacji” budynków w UE

Pompy ciepła na „fali renowacji” budynków w UE Pompy ciepła na „fali renowacji” budynków w UE

Dekarbonizacja budynków wymaga przyspieszenia – tak zdecydowała Komisja Europejska. "Fala renowacji" oznacza zwiększanie udziału odnawialnych źródeł w energii konsumowanej przez budynki, a także zwiększanie...

Dekarbonizacja budynków wymaga przyspieszenia – tak zdecydowała Komisja Europejska. "Fala renowacji" oznacza zwiększanie udziału odnawialnych źródeł w energii konsumowanej przez budynki, a także zwiększanie w nich efektywności energetycznej. Konsekwencje to nie tylko korzyści klimatyczne, lecz także niższe koszty dla użytkowników budynków.

Redakcja RI news Nowa pompa ciepła od LG

Nowa pompa ciepła od LG Nowa pompa ciepła od LG

Na rynku pojawiła się nowa pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową THERMA V IWT (Integrated Water Tank), kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i dostarczania ciepłej...

Na rynku pojawiła się nowa pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową THERMA V IWT (Integrated Water Tank), kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i dostarczania ciepłej wody o eleganckiej konstrukcji i w pełni przyjazne dla środowiska naturalnego.

Redakcja RI news Najnowszy niskoenergetyczny system Panasonic

Najnowszy niskoenergetyczny system Panasonic Najnowszy niskoenergetyczny system Panasonic

Kompaktowa konstrukcja o wymiarach zaledwie 598 x 600 mm, łatwa konserwacja, znaczna oszczędność energii dzięki izolacji U-Vacua™, regulacja ogrzewania i chłodzenia za pomocą Smart Cloud i Service Cloud,...

Kompaktowa konstrukcja o wymiarach zaledwie 598 x 600 mm, łatwa konserwacja, znaczna oszczędność energii dzięki izolacji U-Vacua™, regulacja ogrzewania i chłodzenia za pomocą Smart Cloud i Service Cloud, z czynnikiem chłodniczym R32 o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego – mowa o Aquarea All-in-One Compact od Panasonic.

Redakcja RI news Czy wodór będzie alternatywą dla pomp ciepła?

Czy wodór będzie alternatywą dla pomp ciepła? Czy wodór będzie alternatywą dla pomp ciepła?

Niemiecki Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik przygotował publikację pt. „Wodór w przyszłym systemie energetycznym: spojrzenie na ogrzewanie budynków”. Autorzy opacowania...

Niemiecki Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik przygotował publikację pt. „Wodór w przyszłym systemie energetycznym: spojrzenie na ogrzewanie budynków”. Autorzy opacowania prognozują, że wodór powinien być wykorzystywany do wytwarzania ciepła tylko tam, gdzie nie ma ekonomicznej alternatywy i nie będzie on konkurencyjny dla elektrycznych pomp ciepła.

Redakcja RI news PORT PC i PZITS współpracują z kołami naukowymi

PORT PC i PZITS współpracują z kołami naukowymi PORT PC i PZITS współpracują z kołami naukowymi

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC współpracują z kołami naukowymi specjalizującymi się w ogrzewnictwie, wentylacji...

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC współpracują z kołami naukowymi specjalizującymi się w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz Kołami Młodych PZITS z następujących uczelni: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Politechnika Warszawska.

Redakcja RI news Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać odnawialne źródła energii

Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać odnawialne źródła energii Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać odnawialne źródła energii

Program „Czyste Powietrze” wzbudza wątpliwości Komisji Europejskiej. Chodzi o to, że KE chciałaby się włączyć w jego finansowanie, ale nie chce sponsorować źródeł opartych na paliwach kopalnych.

Program „Czyste Powietrze” wzbudza wątpliwości Komisji Europejskiej. Chodzi o to, że KE chciałaby się włączyć w jego finansowanie, ale nie chce sponsorować źródeł opartych na paliwach kopalnych.

Waldemar Joniec Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze

Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze

Dr inż. Marek Miara jest ekspertem w zakresie pomp ciepła we Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems ISE, gdzie obecnie pełni funkcję Business Developer Heat Pumps. Wiele lat prowadził też projekty...

Dr inż. Marek Miara jest ekspertem w zakresie pomp ciepła we Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems ISE, gdzie obecnie pełni funkcję Business Developer Heat Pumps. Wiele lat prowadził też projekty związane z monitorowaniem na dużą skalę wydajności pomp ciepła. Nadzoruje również międzynarodowe projekty i działania UE. Jest członkiem komitetów normalizacyjnych VDI, członkiem zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Chłodnictwa (DKV), członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)...

Waldemar Joniec Układy hybrydowe w ogrzewaniu budynków

Układy hybrydowe w ogrzewaniu budynków Układy hybrydowe w ogrzewaniu budynków

W inteligentnych budynkach ważnym aspektem są i będą technologie ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Zapowiadana elektryfikacja ogrzewania budynków i stosowanie hybrydowych systemów ogrzewania mogą być...

W inteligentnych budynkach ważnym aspektem są i będą technologie ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Zapowiadana elektryfikacja ogrzewania budynków i stosowanie hybrydowych systemów ogrzewania mogą być realizowane na różne sposoby. Na rynku europejskim dostępne są i znane hybrydowe pompy ciepła współpracujące z gazowymi kotłami kondensacyjnymi, łączone w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. W Szwecji od wielu lat łączy się pompy ciepła z systemem ciepłowniczym. Produkcja ciepła powiązana...

PORT PC Układy hydrauliczne z pompami ciepła

Układy hydrauliczne z pompami ciepła Układy hydrauliczne z pompami ciepła

Dla efektywnej pracy systemu grzewczego konieczny jest poprawnie funkcjonujący układ hydrauliczny. Ma on szczególne znaczenie w przypadku nowoczesnych technologii grzewczych, których efektywna eksploatacja...

Dla efektywnej pracy systemu grzewczego konieczny jest poprawnie funkcjonujący układ hydrauliczny. Ma on szczególne znaczenie w przypadku nowoczesnych technologii grzewczych, których efektywna eksploatacja zależy od starannego projektu, doboru i montażu. Instalacje z pompami ciepła to złożone układy, obarczone ryzykiem błędów. A wszelkie błędy w układzie hydraulicznym mogą szybko negatywnie wpłynąć na efektywność całego systemu grzewczego.

ZMK SAS sp. z o.o. Jak wybrać dobrą powietrzną pompę ciepła?

Jak wybrać dobrą powietrzną pompę ciepła? Jak wybrać dobrą powietrzną pompę ciepła?

Wybierając ogrzewanie dla budynku, inwestorzy coraz chętniej decydują się na urządzenia pobierające darmową energię z otoczenia, czyli na pompy ciepła. I to nie tylko ci, którzy budują nowy dom. Coraz...

Wybierając ogrzewanie dla budynku, inwestorzy coraz chętniej decydują się na urządzenia pobierające darmową energię z otoczenia, czyli na pompy ciepła. I to nie tylko ci, którzy budują nowy dom. Coraz częściej stosuje się je w remontowanych i termomodernizowanych domach. Poniżej kilka zagadnień, które warto przeanalizować przed wyborem konkretnego modelu urządzenia.

Waldemar Joniec Pompy ciepła w epoce smart

Pompy ciepła w epoce smart Pompy ciepła w epoce smart

Przed branżą instalacyjną stoją coraz większe wyzwania – dziś nie chodzi już tylko o higienę i ciepło w budynkach. Oczekujemy życia na bardzo wysokim poziomie, a ten umożliwia nie gromada służby, ale technologia...

Przed branżą instalacyjną stoją coraz większe wyzwania – dziś nie chodzi już tylko o higienę i ciepło w budynkach. Oczekujemy życia na bardzo wysokim poziomie, a ten umożliwia nie gromada służby, ale technologia inteligentnych budynków, instalacji i sieci. Co więcej, technologia ta nie służy tylko najbogatszym i elitom, ale jest dostępna powszechnie. Na co zatem powinna branża instalacyjna zwracać uwagę w kolejnych dekadach, w których ma się dokonać całkowita transformacja ogrzewania, wentylacji...

Joanna Ryńska Pompy ciepła w obiektach modernizowanych

Pompy ciepła w obiektach modernizowanych Pompy ciepła w obiektach modernizowanych

Pompy ciepła są chętnie – a czasem z konieczności dostosowania się do wymogów WT 2021 – stosowane w nowych budynkach i już od kilku lat budzą zainteresowanie inwestorów, którzy dążą do zmniejszenia zużycia...

Pompy ciepła są chętnie – a czasem z konieczności dostosowania się do wymogów WT 2021 – stosowane w nowych budynkach i już od kilku lat budzą zainteresowanie inwestorów, którzy dążą do zmniejszenia zużycia energii. Odkąd pompy ciepła zostały uznane za urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, także inwestor instytucjonalny ma szansę skorzystać w ich przypadku z dofinansowania działań dotyczących wykorzystania OZE.

Waldemar Joniec Pompy ciepła w nietypowych zastosowaniach

Pompy ciepła w nietypowych zastosowaniach Pompy ciepła w nietypowych zastosowaniach

Głównym obszarem zastosowania pomp ciepła jest obecnie zasilanie instalacji niskotemperaturowych, które są stosowane w nowych i modernizowanych budynkach. Na rynek wchodzą też pompy ciepła przeznaczone...

Głównym obszarem zastosowania pomp ciepła jest obecnie zasilanie instalacji niskotemperaturowych, które są stosowane w nowych i modernizowanych budynkach. Na rynek wchodzą też pompy ciepła przeznaczone na wymianę dla starych źródeł ciepła – głównie kotłów węglowych i olejowych, a nawet gazowych. Zastosowaniu pomp ciepła sprzyjają instalacje fotowoltaiczne na budynkach. Coraz częściej montowane są także bardzo duże pompy ciepła mogące korzystać z ciepła odpadowego.

Joanna Ryńska Osiedla mieszkaniowe z pompami ciepła – nowy standard deweloperski

Osiedla mieszkaniowe z pompami ciepła – nowy standard deweloperski Osiedla mieszkaniowe z pompami ciepła – nowy standard deweloperski

Europejczycy, a wśród nich Polacy, chcą korzystać z energii elektrycznej komfortowo, ale przy rozsądnych kosztach oraz zgodnie z naturą. Coraz częściej, kupując mieszkanie czy gotowy dom, oczekują deweloperskiego...

Europejczycy, a wśród nich Polacy, chcą korzystać z energii elektrycznej komfortowo, ale przy rozsądnych kosztach oraz zgodnie z naturą. Coraz częściej, kupując mieszkanie czy gotowy dom, oczekują deweloperskiego wyposażenia go w instalacje, które odpowiedzą na to zapotrzebowanie – panele fotowoltaiczne, instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją czy pompy ciepła.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.