RynekInstalacyjny.pl

Centrale dachowe typu rooftop – przegląd rozwiązań

Fot. 1. Wentylatory sekcji skraplacza zasilane silnikiem bezszczotkowym prądu stałego
Clivet

Fot. 1. Wentylatory sekcji skraplacza zasilane silnikiem bezszczotkowym prądu stałego


Clivet

Centrale dachowe typu rooftop to urządzenia „all-in-one” (wszystko w jednym) służące z reguły do klimatyzacji pomieszczeń o dużej kubaturze. W przeciwieństwie do modułowych central klimatyzacyjnych mogą zawierać wszystkie elementy niezbędne do pracy bez konieczności współpracy z innymi urządzeniami zewnętrznymi (agregatami chłodniczymi, kotłami grzewczymi itp.). Wykorzystywane są najczęściej na stacjach benzynowych, w galeriach handlowych, salonach samochodowych oraz innych wolnostojących obiektach wielkokubaturowych.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Rozwiązania te ze względu na swoją konstrukcję oraz zastosowane układy regulacji umożliwiają klimatyzowanie pojedynczych pomieszczeń, a także większej ich liczby czy stref obiektu pod warunkiem, że mają one zbliżoną charakterystykę cieplno-wilgotnościową.

Powietrze uzdatnione w centrali typu rooftop osiąga bowiem określone parametry termodynamiczne i w przypadku nawiewu powietrza o identycznych parametrach do pomieszczeń różniących się zyskami ciepła i wilgoci oraz przebiegami w czasie spowoduje niedotrzymanie zakładanych warunków komfortu. Przy takim wykorzystaniu central dachowych typu rooftop mamy do czynienia ze scentralizowanym systemem klimatyzacyjnym.

Oczywiście centrale tego typu mogą znajdować zastosowanie również w innych rozwiązaniach systemów klimatyzacyjnych. Jeżeli centrala ma służyć wyłącznie do obróbki powietrza świeżego (pracuje ze 100-proc. udziałem tego powietrza), a dalsza obróbka powietrza realizowana jest w pomieszczeniach klimatyzowanych z wykorzystaniem innych urządzeń, mamy do czynienia z systemem o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza.

Tymi innymi urządzeniami mogą być klimakonwektory wentylatorowe, systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, szafy klimatyzacyjne, belki chłodnicze itp. Zatem centrale dachowe typu rooftop mogą znajdować zastosowanie we wszelkich rodzajach systemów klimatyzacyjnych pod warunkiem poprawnego dobrania ich konstrukcji do przeznaczenia.

Budowa i zasada działania

Centrale typu rooftop wyposażane są w jeden lub dwa wentylatory, sprężarkowy układ chłodniczy, często również sekcję rekuperatora, sekcję filtracyjną i układ grzewczy. Całość zamknięta jest w kompaktowej obudowie. Podczas uzdatniania powietrze podlega takim samym procesom jak w modułowych centralach klimatyzacyjnych.

W okresie letnim świeże powietrze przepływa w pierwszej kolejności przez rekuperator, gdzie odbiera „chłód” od powietrza usuwanego (powietrze zewnętrzne dla warunków obliczeniowych jest cieplejsze od powietrza usuwanego, mającego zazwyczaj temperaturę 24–26°C). Następnie w określonej proporcji mieszane jest z powietrzem usuwanym w komorze mieszania, a później schładzane w parowaczu sprężarkowego układu chłodniczego.

Taki sposób uzdatniania powietrza jest typowy, ale nie jedyny. Dostępne są również rozwiązania, w których wykorzystano metodę aktywnego termodynamicznego odzysku ciepła – pompę ciepła. W takiej konfiguracji powietrze świeże jest w pierwszej kolejności mieszane w komorze mieszania z powietrzem recyrkulacyjnym, a następnie schładzane w parowaczu pompy ciepła.

Ciepło skraplania odprowadzane jest do wymiennika skraplacza usytuowanego w strumieniu powietrza usuwanego – w przeciwieństwie do tradycyjnych układów, w których skraplacz znajduje się zazwyczaj w strumieniu powietrza zewnętrznego. Dzięki temu rozwiązaniu wzrasta efektywność energetyczna sprężarkowego układu chłodniczego.

Skraplacz znajdujący się w strumieniu powietrza usuwanego omywany jest powietrzem o niższej temperaturze (24–26°C) niż w tradycyjnych układach (32–35°C). Również do parowacza napływa powietrze o stosunkowo wysokiej temperaturze.

W przypadku tradycyjnych rozwiązań odzysku ciepła (płytowo-krzyżowych) w okresie zimowym powietrze świeże jest wstępnie podgrzewane w rekuperatorze na skutek odbioru i przekazywania ciepła od strumienia powietrza usuwanego, następnie mieszane jest w komorze mieszania z powietrzem usuwanym w określonym udziale procentowym, a później podgrzewane w sekcji grzewczej. Sekcję może stanowić pompa ciepła, nagrzewnica wodna (glikolowa), elektryczna lub gazowa LPG.

W rozwiązaniach z pompą ciepła jako metodą odzysku ciepła z powietrza usuwanego powietrze świeże mieszane jest z powietrzem usuwanym w komorze mieszania, a następnie kierowane do skraplacza pompy ciepła (praca rewersyjna). Korzystne jest, gdy powietrze napływające do wymiennika skraplacza ma niską temperaturę (nie może być ona jednak zbyt niska). W okresie zimowym konieczne jest zastosowanie wstępnej nagrzewnicy powietrza podgrzewającej powietrze świeże tak, aby mieszanina powietrza wlotowego do skraplacza wynosiła ok. 5°C.

Parametry pracy układu pompy ciepła po stronie obydwu wymienników, parowacza i skraplacza, są bardzo korzystne niezależnie od trybu pracy – grzania lub chłodzenia. Efektywności energetyczne pompy ciepła są w takiej centrali ok. dwukrotnie wyższe niż w wypadku tradycyjnych rozwiązań tych urządzeń.

Elementy central typu rooftop

Wentylatory

Rozwiązania systemów klimatyzacyjnych bazujące na centralach dachowych typu roof­top wymagają często transportu powietrza na większe odległości bądź rozprowadzenia go na dużej powierzchni klimatyzowanej. Z tego powodu powietrze transportują zwykle wentylatory typu promieniowego, mające wysoki spręż. W produktach wyższej klasy wykorzystywane są bezszczotkowe wentylatory typu plug fan (fot. 1), o zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej i wysokiej sprawności.

Sprawność wentylatorów ma zasadnicze znaczenie i projektant, szukając odpowiedniego produktu o niskim zużyciu energii elektrycznej, powinien zwrócić szczególną uwagę na jak najmniejsze zużycie energii przez układ wentylacyjny.

Wentylatory pracują ciągle, dostarczając uzdatnione powietrze do pomieszczeń, jedynie okresowo włączany jest układ chłodniczy bądź grzewczy. Nawet niski pobór mocy elektrycznej utrzymujący się przez dużą liczbę godzin pracy generuje wysokie zużycie energii elektrycznej i koszty eksploatacji oraz większy wpływ na środowisko naturalne.

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylatorów z automatyczną regulacją objętości strumienia nawiewanego powietrza. Użytkownik dokonuje nastawy ilości powietrza nawiewanego, a układ regulacji dopasowuje obroty wentylatorów do charakterystyki instalacji tak, by niezależnie od występujących warunków utrzymywać zadaną wartość nawiewu, także przy zanieczyszczonych filtrach.

W konstrukcji central typu rooftop zastosowanie znajdują również wentylatory osiowe pozwalające na odbiór ciepła ze skraplacza pracującego układu chłodniczego.

Układ chłodniczy

W centralach dachowych typu rooftop wykorzystywane są monoblokowe konstrukcje sprężarkowych układów chłodniczych. W przypadku zastosowania układu pompy ciepła jako systemu odzysku ciepła z powietrza usuwanego korzystne jest rozwiązanie umożliwiające oddawanie ciepła skraplania w skraplaczu umieszczonym w strumieniu powietrza usuwanego.

Układ odzysku ciepła (pompa ciepła) pełni jednocześnie funkcję rekuperatora odzyskującego ciepło i chłód zawarte w powietrzu usuwanym oraz urządzenia grzewczo-chłodzącego. Umiejscowienie wymiennika skraplacza (parowacza w okresie zimowym) w strumieniu powietrza usuwanego, a nie powietrza zewnętrznego, pozwala na wzrost efektywności energetycznej układów chłodniczych zarówno dla pełnego, jak i częściowego obciążenia cieplnego. Uzyskiwane w tym wypadku wartości EER i ESEER są nieosiągalne dla tradycyjnych układów.

W innych typowych konstrukcjach układów chłodniczych lub pomp ciepła skraplacz usytuowany jest w strumieniu powietrza zewnętrznego, co niestety obniża sprawność pracującego układu i znacząco ogranicza pracę układu sprężarkowego w okresie występowania ekstremalnych temperatur powietrza zewnętrznego i latem, i zimą.

Układy sprężarkowe w nowych konstrukcjach central dachowych typu rooftop są projektowane w celu uzyskania jak najwyższych wskaźników efektywności energetycznej zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu cieplnym.

Wysoki wskaźnik efektywności energetycznej przy częściowym obciążeniu cieplnym ESEER uzyskiwany jest poprzez zastosowanie wielosprężarkowych układów chłodniczych (rys. 1) z elektronicznymi zaworami rozprężnymi (redukcja poszczególnych stopni regulacji wydajności pozwala na wzrost efektywności na skutek „przewymiarowania” powierzchni parowacza i skraplacza przy zmniejszonym obciążeniu cieplnym) lub zastosowanie sprężarek z płynną regulacją wydajności (np. typu digital scroll).

Przebieg zmiany załączeń poszczególnych sprężarek

Rys. 1. Zastosowanie dwóch sprężarek o różnej mocy w układzie chłodniczym typu tandem wpływa na zwiększenie europejskiego sezonowego współczynnika efektywności energetycznej ESEER; na rysunku pokazano przebieg zmiany załączeń poszczególnych sprężarek w zależności od obciążenia cieplnego pomieszczenia


Źródło: Clivet

Odzysk ciepła

Powinien to być nieodłączny element centrali dachowej typu rooftop. W Polsce jest to wymagane przepisami prawa w odniesieniu do central o wydajności rzędu 2000 m3/h, jednak zdaniem autora wymaganie takie powinno dotyczyć również central o mniejszych wydajnościach.

Jako rekuperatory odzyskujące ciepło z powietrza usuwanego stosowane są wymienniki płytowo-krzyżowe, wymienniki obrotowe oraz pompy ciepła. Oczywiście komory mieszania również na swój sposób odzyskują ciepło.

Zdania na temat zaliczania recyrkulacji do metod odzysku ciepła są podzielone, niemniej jednak zwiększenie udziału powietrza recyrkulacyjnego w powietrzu nawiewanym wiąże się ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej oraz mediów przez centrale dachowe typu rooftop.

Zalety i wady poszczególnych metod odzysku ciepła są zapewne znane czytelnikom. Autor chciałby zwrócić szczególną uwagę na te elementy, które bywają w literaturze branżowej pomijane. Miarą efektywności energetycznej każdego rozwiązania odzysku ciepła powinny być zarówno korzyści wynikające z jego zastosowania, jak i efekty uboczne.

Efektywność, a w zasadzie sprawność wymienników odzysku ciepła zależy w dużej mierze od prędkości przepływu powietrza po obu stronach wymienników – im większa prędkość, tym wyższa sprawność. W danych katalogowych central czy parametrach technicznych podawane są zazwyczaj jedynie informacje o wysokiej sprawności wymienników.

Jednak wzrost prędkości powietrza powoduje też wzrost oporów po jego stronie, co generuje zwiększone zapotrzebowanie na spręż i pobór mocy przez silnik wentylatora. Zatem oszczędności uzyskane dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła niweluje zwiększone zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów. Warto na to zwrócić uwagę przy weryfikacji sprawności danego rodzaju wymiennika odzysku ciepła (rys. 2).

 

Krzyżowo-płytowe wymienniki ciepła

Rys. 2. Zastosowanie krzyżowo-płytowych wymienników ciepła wiąże się z większym zużyciem energii przez system wentylacyjny oraz emisją dwutlenku węgla do atmosfery


Źródło: Clivet

Filtracja

W centralach typu rooftop stosowane są zgrubne filtry kieszeniowe klasy G4 oraz filtry wyższej klasy F7. W tym wypadku także warto pamiętać, że wysokiej klasie i sprawności filtra kieszeniowego towarzyszy większe zużycie energii elektrycznej przez wentylator nawiewny – wzrost oporów po stronie powietrza wynikający z wyższej klasy materiału filtracyjnego generuje zwiększony pobór mocy przez silnik.

Wysoką sprawność filtracyjną klasy HEPA mają tzw. filtry elektroniczne, działające na zasadzie filtra elektrostatycznego. Klasa filtracyjna rzędu nawet H10 uzyskiwana jest dzięki działaniu pola elektromagnetycznego. Korzyścią są towarzyszące temu bardzo niskie opory po stronie powietrza i zmniejszone zapotrzebowanie silnika wentylatora na moc elektryczną.

Jednocześnie rozwiązania tego typu cechuje brak zużycia materiału filtracyjnego oraz konieczności jego wymiany po określonym okresie użytkowania. Z tego względu wyższe koszty inwestycyjne zastosowania filtrów elektrostatycznych zwracają się już w krótkim czasie.

Układ grzewczy

W sekcji ogrzewania stosuje się nagrzewnice wodne, elektryczne lub gazowe albo pompy ciepła. W okresach przejściowych, dopóki warunki zewnętrzne na to pozwalają, pracują często pompy ciepła, przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego wspomagane przez dodatkowe źródło grzewcze (nagrzewnicę).

W polskich warunkach klimatycznych konieczne jest przeanalizowanie możliwości pracy układu pompy ciepła oraz warunków krytycznych, przy których pompa może jeszcze pracować. Uwaga ta dotyczy zarówno wymiennika parowacza, jak i skraplacza.

Ciekawym i efektywnym energetycznie rozwiązaniem jest zastosowanie nagrzewnicy wtórnej gorącego gazu. Jest to skraplacz usytuowany za parowaczem, który latem pełni funkcję nagrzewnicy podgrzewającej powietrze po uprzednim jego osuszeniu na parowaczu. Rozwiązanie to jest efektywne, gdyż parowacz i skraplacz pracują w jednym obiegu chłodniczym kosztem poboru mocy elektrycznej tej samej sprężarki, a ciepło skraplania jest użytecznie wykorzystywane, a nie tracone na zewnątrz.

Obudowa

Urządzenia wysokiej jakości mają izolowane panele obudowy typu sandwich. Natomiast tanie produkty wyposaża się w słabo lub w ogóle nieizolowane panele blaszane, co skutkuje dużymi stratami ciepła i chłodu i przekłada się na wyższe koszty eksploatacji.

Przegląd poszczególnych konstrukcji

Większość z wymienionych elementów może występować w centralach dachowych typu rooftop w dowolnych konfiguracjach. W zasadzie każdy z producentów oferuje własne rozwiązanie techniczne tych urządzeń. W zależności od zapotrzebowania centrale mogą pracować z ograniczonym do 30–50% udziałem powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym oraz w 100% na powietrzu zewnętrznym.

Centrale często dostępne są w konfiguracji z jednym wentylatorem nawiewno-wywiewnym lub dwoma wentylatorami: nawiewnym i wyciągowym (rys. 5 i rys. 6).

W pierwszym przypadku wentylator nawiewno-wywiewny powinien mieć odpowiedni spręż, niezbędny do pokonania oporów instalacji nawiewnej i wyciągowej. Zastosowanie jednego wentylatora powoduje również zależną od udziału powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym możliwość przejścia od stanu neutralnego do stanu nadciśnienia w pomieszczeniu klimatyzowanym.

 

Działanie central typu rooftop

Rys. 5. Schematy działania central typu rooftop: a) z jednym wentylatorem nawiewnym, b) z udziałem powietrza świeżego, c) z dwoma wentylatorami


Źródło: Clivet

 Rysunek centrali ze skraplaczem chłodzonym powietrzem

Rys. 6. Centrala ze skraplaczem chłodzonym powietrzem – wersja z dwoma wentylatorami, nawiewnym i wywiewnym, oraz wentylatorami sekcji wymiennika skraplacza


Źródło: Clivet

Jeżeli centrala pracuje wyłącznie na powietrzu recyrkulacyjnym, ilość powietrza nawiewanego jest taka sama jak wyciąganego z pomieszczenia. Jeśli jednak urządzenie zacznie zwiększać udział powietrza świeżego, o taką samą wartość zmaleje ilość powietrza usuwanego.

Przykładowo przy 30-proc. udziale powietrza świeżego ilość powietrza nawiewanego wynosi 100%, a recyrkulacyjnego i usuwanego z pomieszczenia 70%. Nawiewamy zatem więcej powietrza, niż usuwamy, a to wywołuje w pomieszczeniu stan nadciśnienia. Można tej sytuacji uniknąć, stosując dodatkowy wentylator wyciągowy w pomieszczeniu lub centralę z dwoma wentylatorami – nawiewnym i wyciągowym (rys. 6).

Ciekawym rozwiązaniem są konstrukcje przeznaczone do współpracy z systemami WLHP (Water Loop Heat Pumps – rys. 7). Podczas pracy w trybie chłodzenia (okres letni) centrala przekazuje ciepło poprzez skraplacz do pętli wodnej WLHP, a zimą parowacz odbiera z systemu WLHP ciepło i przekazuje go przez skraplacz do powietrza ogrzewanego.

 

Działanie przykładowej centrali dachowej typu rooftop

Rys. 7. Zasada działania przykładowej centrali dachowej typu rooftop współpracującej z systemem WLHP


Źródło: Clivet

Oczywiście jeśli centrala dachowa typu roof­top pracuje, schładzając powietrze w okresie letnim, przekazywanie ciepła do pierścienia wodnego powoduje konieczność pracy wież chłodniczych odprowadzających ciepło z systemu.

Jednak nowe konstrukcje wyposażone są w dodatkowy wymiennik, który ciepło skraplania (gdy nie jest ono użytecznie wykorzystywane) przekazuje w pierwszej kolejności do powietrza usuwanego i wyprowadzane jest ono na zewnątrz, a jeśli ilość przekazywanego ciepła nie może zostać skompensowana przez powietrze, usuwane ciepło w naddatku przekazywane jest do pętli wodnej systemu WLHP (rys. 8a). Minimalizuje to koszty związane z pracą wież chłodniczych.

Podobnie w okresie zimowym – podczas pracy układu pompy ciepła dodatkowy wymiennik usytuowany w strumieniu powietrza usuwanego w pierwszej kolejności pobiera ciepło (dolne źródło ciepła) od powietrza usuwanego i dopiero gdy jego ilość jest niewystarczająca, dodatkowe ciepło pobiera z pętli wodnej systemu WLHP (rys. 8b). Minimalizuje to koszt związany z pracą źródła grzania na potrzeby pętli tego systemu.

Zastosowanie odzysku ciepła w układzie chłodniczym monoblokowej centrali dachowej typu rooftop

Rys. 8. Możliwość zastosowania odzysku ciepła w układzie chłodniczym monoblokowej centrali dachowej typu rooftop współpracującej z systemem WLHP: a) praca w okresie letnim, b) praca zimą


Źródło: Clivet

Założenia do projektowania

Dobierając centrale dachowe typu rooftop, projektant powinien uwzględnić poza standardowymi parametrami (wydajność centrali, moc chłodnicza, moc cieplna, spręż wentylatorów itp.) także dodatkowe aspekty:

  1. jak najmniejsze opory po stronie powietrza (opory wewnętrzne centrali i opory w instalacji). Decydując się na montaż central dachowych typu rooftop, należy zastosować jak najkrótsze kanały wentylacyjne, gdyż mają one wpływ na opory po stronie powietrza i pobór mocy elektrycznej przez silniki wentylatorów w centralach. Podobnie należy dążyć do jak najmniejszych oporów wewnętrznych po stronie powietrza w samej centrali (stosować filtry elektrostatyczne zamiast kieszeniowych klasy F7 o wysokich oporach, zwrócić uwagę na opory po stronie wymienników ciepła i innych elementów mających wpływ na opory wewnętrzne);
  2. jak najwyższa efektywność energetyczna układu chłodniczego i grzewczego. Usytuowanie wymiennika parowacza (w okresie zimowym, skraplacza – w okresie letnim) w strumieniu powietrza usuwanego znacząco zwiększa efektywność sprężarkowego układu chłodniczego, zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia, oraz wydłuża czas pracy takiego układu przy występowaniu ekstremalnych temperatur powietrza zewnętrznego w okresie letnim i zimowym, kiedy tradycyjne układy (z wymiennikiem usytuowanym w strumieniu powietrza zewnętrznego) przechodzą w stan wyłączenia lub awaryjny;
  3. jak najmniejszy udział powietrza świeżego. Wzrost ilości powietrza świeżego generuje zwiększone zużycie energii elektrycznej, grzewczej i chłodniczej (rys. 9). Oczywiście nie chodzi tu o ograniczenia wynikające z kryterium minimum powietrza higienicznego, ale np. o próbę ograniczenia ilości powietrza świeżego wtedy, gdy jego najwyższa ilość nie jest wymagana (np. w nocy, w weekend, w święta, gdy w obiekcie znajduje się mniejsza liczba osób). Stały udział powietrza świeżego, niezależnie od warunków panujących w pomieszczeniu, jest marnotrawstwem energii. Przykładowo zastosowanie czujników jakości powietrza VOC lub stężenia CO umożliwi płynne sterowanie przepustnicą powietrza świeżego w komorze mieszania, wzrost udziału powietrza świeżego, gdy jest ono wymagane, i zmniejszenie tego udziału przy mniejszej frekwencji osób w klimatyzowanym pomieszczeniu.

 

Zmiana wydajności chłodniczej urządzeń

Rys. 9. Zmiana wydajności chłodniczej urządzeń o wydatku 10 000 m3/h dla różnego udziału objętościowego powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym (powietrze recyrkulacyjne i świeże)


Źródło: Clivet

Literatura

1. Katalogi techniczne producentów central typu rooftop.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

REGULUS®-system Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

Redakcja RI news Powstanie efektywna energetycznie biblioteka

Powstanie efektywna energetycznie biblioteka Powstanie efektywna energetycznie biblioteka

Energooszczędny budynek biblioteki powstanie w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ok. 1,2 mln zł (ok. 560 tys. zł dotacji i taką samą kwotą pożyczki)....

Energooszczędny budynek biblioteki powstanie w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ok. 1,2 mln zł (ok. 560 tys. zł dotacji i taką samą kwotą pożyczki). Wybudowany obiekt będzie charakteryzować się niższym wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Bartosz Pijawski Centrale dachowe

Centrale dachowe Centrale dachowe

Rooftopy rozwijają się wraz z całą techniką wentylacyjną i o ile nie zmieniają się ich główne cechy, to ewoluują możliwości, jakie daje rozwój elektroniki i systemów zarządzania budynkami. Tak jak i w...

Rooftopy rozwijają się wraz z całą techniką wentylacyjną i o ile nie zmieniają się ich główne cechy, to ewoluują możliwości, jakie daje rozwój elektroniki i systemów zarządzania budynkami. Tak jak i w innych technologiach wentylacji, kluczowe znaczenie mają względy eksploatacyjne i kwestie energetyczne. Zalety rooftopów oraz parametry pracy nie ustępują centralom modułowym i w przypadku wielu typów obiektów nie mają one konkurencji.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.