RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np. w serwerowniach) lub zapewnia wymagane parametry powietrza, np. do przechowywania dzieł sztuki czy księgozbiorów. W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wykonany dla budynku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przez firmę PROBAD-BIS, w którym dodatkowo uwzględniono rekuperację, podnosząc w ten sposób energooszczędność budynku.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Każdy, kto otrzymał zadanie zaprojektowania klimatyzacji w istniejącym budynku, musi zdać sobie sprawę, na ile problemów może natrafić w trakcie realizacji tego zadania. Gdy mamy do czynienia z biblioteką, w której oprócz magazynów książek znajdują się czytelnie, od razu widać pewne trudności − przede wszystkim zupełnie inne parametry powietrza w czytelni i w magazynach książek. Do tego dochodzą specjalne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, takie jak gaszenie ognia gazem (bo książek nie można zalać wodą), a te z kolei wymuszają na projektancie bardzo dokładną analizę ciśnień powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, tak aby wypuszczony gaz gaśniczy nie podusił personelu lub czytelników, a dodatkowo kierunek ruchu powietrza zapewnił prawidłowe oddymianie obiektu i ewakuację ludzi.

Dane ogólne instalacji

Wszystkie pomieszczenia w omawianych budynkach są wentylowane przy pomocy instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Z uwagi na brak pomieszczeń technicznych w kondygnacji podziemnej centrale wentylacyjne umieszczono na dachach obsługiwanych budynków. Większość central zaprojektowano z odzyskiem ciepła, stosując – z uwagi na wielkość central – głównie wymienniki krzyżowe.

Centrale zgodnie z założeniem wykonane zostaną w wersji cichej, czyli z powiększoną izolacją wewnętrzną. Wszystkie centrale nawiewne wyposażone będą w nagrzewnice i chłodnice powietrza. Do każdej z nich, w zależności od jej wydatku i niezbędnych parametrów powietrza, dobrano nawilżacze parowe. Przyjęto generalną zasadę, że powietrze nawiewane będzie miało parametry powietrza wewnętrznego. Straty i zyski ciepła będą kompensowane przez grzejniki i klimakonwektory wentylatorowe. W paru pomieszczeniach specjalnych, o zaostrzonych rygorach temperatury i wilgotności wewnętrznej, zaprojektowano precyzyjne szafy klimatyzacyjne utrzymujące niezmienne parametry wewnętrzne. Są one całkowicie niezależne od pozostałych instalacji. Czynnik chłodzący to R407C.

Skraplacze dla poszczególnych szaf klimatyzacyjnych są usytuowane na dachach budynków, bezpośrednio nad szafami. W pomieszczeniach specjalnych nie zaprojektowano grzejników i klimakonwektorów, aby nie zakłócały one pracy szaf klimatyzacyjnych. Ponieważ w pomieszczeniach specjalnych i magazynowych należy, również w lecie, utrzymać stałą wilgotność, przewidziano w obliczeniach i doborze chłodnicy w centrali wentylacyjnej schładzanie powietrza znacznie poniżej temperatury nawiewu.

Pozwoli to na jego osuszenie przez wykroplenie wilgoci na chłodnicy. Powietrze zostanie następnie podgrzane do wymaganej temperatury nawiewu.Oprócz wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano także wentylację pożarową. Ma ona za zadanie utrzymać na klatkach schodowych odpowiednie nadciśnienie. Niektóre pomieszczenia posiadają niezależne systemy wentylacji wyciągowej. Są to: WC, śmietnik, hydrofornia oraz palarnia. Kanały prowadzone poza szachtami, przez pomieszczenia, których nie obsługują, będą obudowane np. Promatem lub Conlitem do EI 60 lub 120 w zależności od stref przeciwpożarowych.

Szczegółowe rozwiązania projektoweDla wyżej omówionych założeń projektowych dobrano centrale nawiewno-wywiewne oraz wentylatory wyciągowe. W projekcie zastosowano następujące oznaczenia urządzeń wentylacyjnych:

  • NW − zblokowana centrala nawiewno-wywiewna,
  • N – centrala nawiewna,
  • WP – wentylator pożarowy,
  • WW – wentylator wywiewny wentylacji bytowej.

Z uwagi na wysoką jakość wykonania i pracy oraz akustykę zdecydowano o zastosowaniu central wentylacyjnych firmy CIAT. Centrale należy zamawiać wraz z pełnym wyposażeniem, tj. rozdzielnicą elektryczną, automatyką itp. Z tych też powodów dobrano wentylatory wywiewne dachowe w wersji wyciszonej firmy Gebhardt. Zastosowano wentylatory pożarowe firmy Babcock, a wentylatory osiowe − firmy Venture Industries.Kierując się przyjętymi założeniami, zaprojektowano następujące systemy wentylacyjne wentylacji ogólnej:

  • Centrala wentylacyjna NW2 – usytuowana na dachu budynku magazynowego, ale obsługująca pomieszczenia w budynku modernizowanej czytelni. Ilość powietrza nawiewanego Vn = 6500 m3/h, wywiewanego Vw = 7500 m3/h. Dobrano centrale typu AHU CLIMACIAT airtech 100 firmy CIAT, z wymiennikiem krzyżowym odzysku ciepła w układzie poziomym, wersja prawa.

Aby zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza nawiewanego, zaprojektowano dowilżanie go za pomocą pary wodnej. Dobrano nawilżacz parowy firmy Nordman Engineering typu AT 3000 wielkości 6464. Będzie on usytuowany w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku, w pobliżu centrali wentylacyjnej. Dwie lance do wtrysku pary o długości 600 mm będą umieszczone w nawiewnym kanale wentylacyjnym przebiegającym na dachu budynku. Lance te zasilane są przewodami z tworzywa sztucznego o średnicy 35/43.

  • Centrala wentylacyjna NW3 – znajdować się będzie na dachu budynku magazynowego i obsługiwać pomieszczenia w tym budynku oraz w budynku Plomby na kondygnacji podziemnej. Ilość powietrza nawiewanego Vn = 19 740 m3/h, wywiewanego Vw = 18 200 m3/h (ilość powietrza świeżego Vn = Vw = 4940 m3/h). Dobrano centrale typu AHU CLIMACIAT airtech 200 firmy CIAT, z wymiennikiem krzyżowym odzysku ciepła w układzie poziomym, wersja lewa.

Dla pomieszczeń magazynu zaprojektowano 0,5 wymiany powietrza świeżego przy całkowitej ilości powietrza wentylacyjnego równej 2 wymianom. Zatem 1,5 wymiany powietrza jest w recyrkulacji.

Z uwagi na bardzo małe wysokości pięter magazynowych nie ma możliwości zaprojektowania pełnej wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej. Dla przewietrzania pomieszczeń zaprojektowano więc sieć kanałów nawiewnych oraz punktowy wywiew powietrza. Zapewni to właściwe przewietrzenie pomieszczeń. Na kanale nawiewnym wykonanym z płyt CLIMAVER A2 Black firmy Top Air-Sofik zaprojektowano kratki nawiewne z przepustnicami i podwójnym układem kierownic. Na wywiewie na każdej kondygnacji znajduje się krata wywiewna z przepustnicą regulacyjną.Aby zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza nawiewanego, zaprojektowano dowilżanie go za pomocą pary wodnej. Dobrano nawilżaczparowy firmy NORDMAN Engineering typu AT 3000 wielkości 4564. Będzie on usytuowany w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku w pobliżu centrali wentylacyjnej. Dwie lance do wtrysku pary o długości 900 mm będą umieszczone w nawiewnym kanale wentylacyjnym przebiegającym przez dach budynku.

  • Centrala wentylacyjna NW7 – zlokalizowana na dachu budynku Plomby, obsługuje pomieszczenia biurowe w tym budynku. Ilość powietrza nawiewanego Vn = 8990 m³/h, wywiewanego Vw = 8240 m³/h. Dobrano centrale typu AHU CLIMACIAT airtop 100 firmy CIAT, z wymiennikiem krzyżowym odzysku ciepła w układzie pionowym, wersja lewa. Kanały nawiewno-wywiewne prowadzone są od centrali szachtami na poszczególne piętra. Na każdej kondygnacji kanały rozprowadzone są w przestrzeni stropu podwieszonego do poszczególnych pomieszczeń.

Z uwagi na architekturę wnętrz − stropy podwieszone − narzucony został system nawiewu przez nawiewniki szczelinowe. W przestrzeni stropu podwieszonego znajdują się także klimakonwektory służące chłodzeniu pomieszczeń przy podwyższonej temperaturze zewnętrznej. Ponieważ ilość powietrza obiegowego klimakonwektora jest parokrotnie większa niż ilość powietrza wentylacyjnego, nawiewniki szczelinowe obu systemów różniłyby się znacznie wielkością. Aby zachować jednolitość nawiewników w pomieszczeniu dobrano nawiewniki szczelinowe dla celów powietrza obiegowego klimakonwektora. Zaprojektowano je wzdłuż ściany zewnętrznej budynku.

Świeże powietrze z systemu wentylacji mechanicznej nawiewane jest w pobliże otworu ssawnego klimakonwektora. Wyciąg powietrza z pomieszczenia następuje przez szczelinę w stropie podwieszonym, znajdującą się przy przeciwległej ścianie wewnętrznej, oddzielającej pomieszczenie od korytarza. Na potrzeby nawiewu dobrano nawiewniki szczelinowe firmy Schako typu DSC, o profilu standardowym. Nawiewniki należy zamawiać w komplecie ze skrzynką przyłączną ASK i przepustnicą DK.

Aby ograniczyć do minimum odgłos pracy klimakonwektora, należy podłączyć go do nawiewników poprzez przewód elastyczny tłumiący firmy Tubeslang.

W celu zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza nawiewanego zaprojektowano dowilżanie go za pomocą pary wodnej. Dobrano nawilżacz parowy firmy Nordman Engineering typu AT 3000 wielkości 9064. Będzie on usytuowany w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku, w pobliżu centrali wentylacyjnej. Poza wymienionymi wyżej głównymi systemami wentylacji ogólnej występują również niezależne układy wentylacji wywiewnej.

Dla wywiewu powietrza z pomieszczeń WC i pomieszczeń gospodarczych sprzątaczek do budynku magazynowego dobrano wentylator wywiewny dachowy oznaczony symbolem WW1 o Vw = 1320 m³/h. Jest to wentylator firmy Gebhardt w wersji wyciszonej typu RDA-32-3535- 5D na firmowej podstawie dachowej o symbolu ZBS01-0056.Dla wywiewu powietrza z pomieszczeń WC budynku Plomby dobrano wentylator wywiewny dachowy oznaczony symbolem WW2 o Vw = 920 m³/h. Jest to wentylator firmy Gebhardt w wersji wyciszonej typu RDA-32-2528-5D na firmowej podstawie dachowej o symbolu ZBS01-0040.Dla wywiewu powietrza z pomieszczeń socjalnych budynku Plomby dobrano wentylator wywiewny dachowy oznaczony symbolem WW5 o Vw = 360 m³/h. Jest to wentylator firmy Gebhardt typu RDA-21-1822-2E na firmowej podstawie dachowej o symbolu ZBS01-0031.Dla wywiewu powietrza z pomieszczenia hydroforni i magazynów w budynku magazynowym dobrano wentylator wywiewny dachowy oznaczony symbolem WW6 o Vw = 210 m³/h. Jest to również wentylator firmy Gebhardt typu RDA- 21-1822-2E na firmowej podstawie dachowej o symbolu ZBS01-0031.Centrala wentylacyjna NW3 jako jedyna pracuje w systemie recyrkulacji powietrza. Dla pomieszczeń magazynowych zaprojektowano 2 w/h powietrza, jednak ilość powietrza świeżego stanowi 25%, tj. 0,5 w/h.

Magazyn

Magazyn - schemat instalacji wody lodowej

Przewody wentylacyjne znad dachu budynków prowadzone są szachtami instalacyjnymi na poszczególne kondygnacje, gdzie rozprowadzane są po pomieszczeniach. W budynku magazynowym prowadzone są one po wierzchu, pod stropempomieszczeń, w budynku Plomby – w przestrzeni stropów podwieszonych. Z uwagi na bardzo małe wysokości pomieszczeń bądź przestrzeni stropów podwieszonych, wymiary kanałów są nietypowe.

Nie stanowi to jednak utrudnienia, gdy przewiduje się wykonanie ich z płyt izolacyjnych, np. takich jak CLIMAVER A2 Black firmy Top Air-Sofik. Ponieważ kanały takie wykonuje się na budowie, ich nietypowe wymiary nie mają wpływu na przebieg prac montażowych. Dodatkową zaletą tych kanałów jest także tłumienie hałasu.Jedynie kanały wentylacyjne na dachach budynków będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, z podwójną izolacją cieplną (5 cm), w płaszczu z blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne będą wyposażone w klapy ppoż. EIS 120 montowane w przegrodach oddzielenia pożarowego. Klapy takie występują również samodzielnie, pełniąc funkcję klap przewałowych bądź upustowych. Wszystkie klapy pożarowe zamontowane na kanałach wentylacyjnych służą w wypadku pożaru do wydzielenia poszczególnych stref.

Dobrano w tym celu klapy GRYFIT typu LX-4 (EIS 120). Prócz zabezpieczenia topikowego będą one wyposażone także w siłownik oraz system sygnalizacji położenia. Niektóre z klap nie mogą z przyczyn technicznych być zamontowane bezpośrednio w przegrodzie. W tym wypadku kanał pomiędzy klapą a przegrodą będzie obudowany do EI 120 płytami z Conlitu lub Promatu.Na kondygnacji 1. piętra oraz na 5. piętrze budynku magazynowego znajdują się wydzielone z ogólnej powierzchni magazynowej dwa pomieszczenia specjalne. Są to: pomieszczenie magazynu działu sztuki (M 2.3) i pomieszczenie inkunabułów i starych druków (M 6.6). W pomieszczeniach tych przechowywane są szczególnie cenne eksponaty. Traktowane są one jako wydzielone strefy pożarowe.

W pomieszczeniach tych zaprojektowano system gaszenia gazem. Dlatego rolę klapy przewałowej (wywiewnej) w ścianie oddzielającej wymienione pomieszczenia od korytarza pełni klapa pożarowa LX-4 (EIS 120), która w razie pożaru zamyka szczelnie przestrzeń pomieszczenia. W obu pomieszczeniach specjalnych, z uwagi na gazowy system gaszenia ognia, zaprojektowano w ścianach zewnętrznych klapy upustowe kompensujące wzrost ciśnienia i upuszczające powietrze z pomieszczenia. Dobrano obie klapy typu VX-4 (EIS 120). Są one sterowane (otwierane) siłownikiem.Na kanałach wentylacyjnych zostaną też zamontowane klapy regulacyjne do regulacji ilościowej przepływów powietrza. Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacjach będą w budynku magazynowym kratki wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi. Kratki nawiewne będą dodatkowo posiadały podwójny układ kierownic.

W opisanym projekcie należało pogodzić wymagania architekta z możliwościami prowadzenia kanałów i umiejscowieniem nawiewników. Do tego doszedł problem maksymalnego odzysku ciepła, gdy były możliwe do stosowania (ze względu na brak miejsca) tylko rekuperatory, zamiast bardziej efektywnych wymienników obrotowych. Jest to przykład sytuacji, gdy w budynkach modernizowanych nie można zrobić tego, co sugerują obliczenia, a architekt nie zgadza się na naruszenie wyglądu pomieszczeń. Mimo takich ograniczeń zaprojektowana klimatyzacja spełnia wymagania oszczędnego korzystania z energii w trakcie eksploatacji budynku.

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Chłodzenie obiektów przemysłowych

Chłodzenie obiektów przemysłowych Chłodzenie obiektów przemysłowych

W zakładach produkcyjnych istotne są nakłady na energię służącą do wentylacji i chłodzenia obiektów, a zwłaszcza zapewnienia optymalnych warunków dla pracowników oraz prowadzonych procesów.

W zakładach produkcyjnych istotne są nakłady na energię służącą do wentylacji i chłodzenia obiektów, a zwłaszcza zapewnienia optymalnych warunków dla pracowników oraz prowadzonych procesów.

THERMOSILESIA Filtry powietrza w klimatyzatorach Rotenso

Filtry powietrza w klimatyzatorach Rotenso Filtry powietrza w klimatyzatorach Rotenso

Najważniejszymi właściwościami nowoczesnych klimatyzatorów jest zdolność chłodzenia, grzania, a także uzdatniania powietrza. Podejmując decyzję zakupową dotyczącą marki klimatyzatora warto zapoznać się...

Najważniejszymi właściwościami nowoczesnych klimatyzatorów jest zdolność chłodzenia, grzania, a także uzdatniania powietrza. Podejmując decyzję zakupową dotyczącą marki klimatyzatora warto zapoznać się z oferowanymi przez jednostkę rozwiązaniami odpowiadającymi za usunięcie z powietrza kurzu, grzybów, bakterii czy nawet bakterii, wirusów i alergenów.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Wojciech Cepiński Free cooling w klimacie polskim

Free cooling w klimacie polskim Free cooling w klimacie polskim

Właściwe wykorzystanie chłodzenia swobodnego umożliwia ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie to powinno być każdorazowo brane pod uwagę już na etapie planowania, projektowania i realizacji nowych obiektów,...

Właściwe wykorzystanie chłodzenia swobodnego umożliwia ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie to powinno być każdorazowo brane pod uwagę już na etapie planowania, projektowania i realizacji nowych obiektów, jednak jego zastosowanie musi zostać poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną, gdyż inwestycja ta może się okazać zarówno opłacalna, jak i zupełnie nierentowna.

Redakcja RI Czym są kurtyny powietrzne

Czym są kurtyny powietrzne Czym są kurtyny powietrzne

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

VTS Sp. z o. o. WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca,...

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca, banku, apartamentowca, urzędu lub innego obiektu użyteczności publicznej stanowią więc jedne z najbardziej istotnych cech tej części budynku.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Agnieszka Łojek Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni

Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni

Instalacje klimatyzacyjne stają się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortu. Jednym z najważniejszych aspektów komfortu jest akustyka....

Instalacje klimatyzacyjne stają się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortu. Jednym z najważniejszych aspektów komfortu jest akustyka. W części pierwszej artykułu omówiono wybrane zagadnienia akustyki instalacji i pomieszczeń. Poniżej zawarto przykład obliczeń dla typowej instalacji klimatyzacyjnej takiej koncepcji rozprowadzenia powietrza poprzez nawiewniki, aby spełniała ona wymagania akustyczne dla czytelni, które wynoszą...

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Agnieszka Łojek Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji

Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji

Klimatyzacja staje się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie użytkownikom komfortu w najszerszym tego słowa znaczeniu. W artykule skoncentrowano...

Klimatyzacja staje się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie użytkownikom komfortu w najszerszym tego słowa znaczeniu. W artykule skoncentrowano się na jednym z najważniejszych aspektów komfortu – akustyce. Celem jest znalezienie dla typowej instalacji klimatyzacyjnej takiej koncepcji rozprowadzenia powietrza przez nawiewniki, by spełniała ona wymagania akustyczne dla czytelni – 30 dB.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (w 2014, 2017 i 2012 r.) [2] oraz energooszczędności wentylacji i klimatyzacji [3].

Bartłomiej Adamski Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja...

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja glikolu w układzie, nakłady finansowe inwestora, maszynownia umieszczona wewnątrz budynku, ograniczenia co do maksymalnego obciążenia połaci dachowej itp.). Czasami zostaje wybrane zastosowanie bezskraplaczowych agregatów wody ziębniczej przeznaczonych do współpracy ze zdalnymi skraplaczami...

dr inż. Anna Charkowska Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z...

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z zawartych w niej zapisów mogą zostać zmienione, ale warto się z nią zapoznać, by zorientować się, jakie zmiany w projektowaniu nas czekają. Zarówno dla projektantów korzystających do tej pory z krajowych wytycznych projektowania szpitali ogólnych z 1984 r., jak i dla osób opierających swoje projekty...

Waldemar Joniec Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie...

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie w inwestycji okazuje się przeważnie drogie w eksploatacji. Wybór powinien być zatem poprzedzony wnikliwą analizą, w której nie można pomijać konkretnych uwarunkowań danego obiektu i zakładanego okresu użytkowania urządzeń oraz instalacji, a także potencjalnej możliwości jej rozbudowy lub przyszłej...

Bartłomiej Adamski Free cooling (cz. 1)

Free cooling (cz. 1) Free cooling (cz. 1)

Rozwiązaniom free coolingu poświęcono stosunkowo dużo uwagi w prasie oraz podczas branżowych spotkań. Skutkuje to powszechnym przekonaniem, że zastosowanie tej funkcji i wykorzystanie naturalnych pokładów...

Rozwiązaniom free coolingu poświęcono stosunkowo dużo uwagi w prasie oraz podczas branżowych spotkań. Skutkuje to powszechnym przekonaniem, że zastosowanie tej funkcji i wykorzystanie naturalnych pokładów chłodu zawartych w zimnym powietrzu zewnętrznym w systemach, w których to tylko możliwe, jest nieodzowne. Jednak wszystkie dostępne na rynku rozwiązania free coolingu są traktowane równorzędnie, a wśród projektantów, firm wykonawczych i inwestorów panuje przekonanie, że niezależnie od wybranego...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach

Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach

Podczas pogoni za obniżaniem energochłonności budynków, mającym wpłynąć na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, niestety często zapomina się o konieczności zachowania właściwej jakości powietrza...

Podczas pogoni za obniżaniem energochłonności budynków, mającym wpłynąć na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, niestety często zapomina się o konieczności zachowania właściwej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Nierozważne hermetyzowanie budynków, szczególnie starych, o wentylacji niedostosowanej do wprowadzanych zmian termomodernizacyjnych, jest przyczyną pogarszania się stanu higienicznego powietrza wewnętrznego.

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

dr inż. Anna Charkowska Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1) Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały...

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały omówione w artykułach zamieszczonych w „Rynku Instalacyjnym” nr 7–8 i 9/2009), wybrać należy odpowiedni sposób usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i z powierzchni urządzeń przygotowujących oraz transportujących powietrze wentylacyjne. W artykule przedstawiono...

Bartłomiej Adamski Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1)

Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1) Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1)

W „Rynku Instalacyjnym” nr 7/8 z 2007 r. [1] autor szczegółowo przedstawił zasadę działania jednej z metod wykorzystania funkcji pośredniego free-coolingu w sprężarkowych agregatach chłodniczych. Z uwagi,...

W „Rynku Instalacyjnym” nr 7/8 z 2007 r. [1] autor szczegółowo przedstawił zasadę działania jednej z metod wykorzystania funkcji pośredniego free-coolingu w sprężarkowych agregatach chłodniczych. Z uwagi, że metod pozwalających na wykorzystanie darmowych nakładów chłodu jest na rynku dużo, w niniejszym artykule dokonano prezentacji najczęściej wykorzystywanych metod i przedstawiono krótko ich wady i zalety. W drugiej części artykułu, w oparciu o najczęściej wykorzystywaną metodę free coolingu pośredniego...

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Jarema Chmielarski Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii...

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii można zaoszczędzić i do jakiego stopnia takie inwestycje są opłacalne. Kwestia ta jest dzisiaj bardzo aktualna, ponieważ zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, energia faktycznie zużyta przez instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne jest włączona w ogólny bilans energetyczny...

Dariusz Ryżkowski Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie...

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie w ogóle nie zwracano uwagi na punkty mówiące o szczególnych, przyszłościowych zakazach zawartych w tych regulacjach i skupiano się na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem branży chłodnictwa i klimatyzacji w zmienionej rzeczywistości. Czas jest jednak nieubłagany i wspomniane...

Mariusz Jędrzejewski, Sebastian Brzoza Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu...

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu poświęcanego na proces projektowania, uruchamiania i oddawania instalacji do użytku. W tej części artykułu (cz. 1 – „RI” nr 6/2009) przedstawiono zalecane i niezalecane rozwiązania projektowe mające zastosowanie w systemach HVAC.

dr inż. Kazimierz Wojtas Zastosowanie chłodzenia naturalnego w systemach klimatyzacji budynków

Zastosowanie chłodzenia naturalnego w systemach klimatyzacji budynków Zastosowanie chłodzenia naturalnego w systemach klimatyzacji budynków

Wdrażanie europejskiej dyrektywy EPBD to tylko jeden z elementów strategii mającej wywrzeć odpowiedni nacisk na projektantów i inwestorów, by stosowali energooszczędne rozwiązania w technice instalacyjnej...

Wdrażanie europejskiej dyrektywy EPBD to tylko jeden z elementów strategii mającej wywrzeć odpowiedni nacisk na projektantów i inwestorów, by stosowali energooszczędne rozwiązania w technice instalacyjnej i budowlanej. Gdzie szukać oszczędności energii? Zdaniem autora głównie w dobrej, obiektywnej edukacji inżynierów – późniejszych projektantów – przez ośrodki akademickie o profilu politechnicznym oraz w aktywnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez niezależne ośrodki i stowarzyszenia, połączonej...

Jerzy Kosieradzki Klimatyzatory

Klimatyzatory Klimatyzatory

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

praca zbiorowa Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie

Projekt klimatyzacji i wentylacji budynku biurowo-usługowego siedziby Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zlokalizowanego przy ul. Chmielnej róg Żelaznej w Warszawie Projekt, który postanowiliśmy przedstawić...

Projekt klimatyzacji i wentylacji budynku biurowo-usługowego siedziby Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zlokalizowanego przy ul. Chmielnej róg Żelaznej w Warszawie Projekt, który postanowiliśmy przedstawić naszym Czytelnikom, jest ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, ale także bardzo interesującym ujęciem roli klimatyzacji w budynkach biurowo-usługowych. Klimatyzowane atrium, z którego można pobrać świeże powietrze poprzez otwarcie okna w pokoju, to rozwiązanie warte poznania. Mimo że realizacja...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.