RynekInstalacyjny.pl

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie

Budynek Poczty Polskiej w Warszawie, Fot. archiwum Autora

Budynek Poczty Polskiej w Warszawie, Fot. archiwum Autora

Projekt klimatyzacji i wentylacji budynku biurowo-usługowego siedziby Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zlokalizowanego przy ul. Chmielnej róg Żelaznej w Warszawie Projekt, który postanowiliśmy przedstawić naszym Czytelnikom, jest ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, ale także bardzo interesującym ujęciem roli klimatyzacji w budynkach biurowo-usługowych. Klimatyzowane atrium, z którego można pobrać świeże powietrze poprzez otwarcie okna w pokoju, to rozwiązanie warte poznania. Mimo że realizacja projektu została chwilowo wstrzymana, z pewnością zasługuje on na szerszą prezentację.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

W budynku zaprojektowano następujące systemy:

1. instalację wentylacji i klimatyzacji:

 • pomieszczeń biurowych,
 • sal konferencyjnych wraz z zapleczem,
 • pomieszczeń urzędu pocztowego,
 • powierzchni komercyjnej przeznaczonej na wynajem,
 • wentylacji i klimatyzacji sali konsumenckiej,  kuchni i zaplecza kuchennego,
 • pomieszczeń gościnnych;

2. instalację klimatyzacji powierzchni atriów wewnętrznych;
3. instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej garaży;
4. wentylację pożarową.

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do pomieszczeń świeżego powietrza w ilościach wymaganych ze względów higienicznych, a w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację klimatyzacji - utrzymanie odpowiedniej temperatury w sezonie letnim (chłodzenie pomieszczeń - schemat) we współpracy z systemem chłodzenia struktury budynku i systemem podpodłogowych konwektorów grzewczo-chłodniczych. Dla umożliwienia regulacji wydajności poszczególnych gałęzi instalacji zastosowano na kanałach przepustnice pomiarowo-regulacyjne bądź stałe elementy regulacji wydajności (regulatory typu CAV).

Klimatyzacja i wentylacja pokoi biurowych

Pomieszczenia biurowe zostały podzielone na dwa rodzaje:

 • pomieszczenia zewnętrzne – położone wzdłuż fasad zewnętrznych budynku;
 • pomieszczenia wewnętrzne – położone wzdłuż ścian graniczących z atriami wewnętrznymi.

W zewnętrznych pomieszczeniach biurowych przewiduje się klimatyzację z kontrolą temperatury i wilgotności powietrza. Instalacja obejmuje swoim działaniem poziomy od +1 do +5 i jest realizowana przez centrale o numerach N/W1, N/W2, N/W3, N/W4, N/W5.

Biura Zewnętrzne

Rys. 2. Biura Zewnętrzne

Nawiew powietrza odbywa się poprzez nawiewniki zintegrowane z podpodłogowymi konwektorami grzewczo-chłodniczymi. Konwektory w swojej konstrukcji zawierają komorę nawiewną powietrza świeżego oraz wymiennik dla czynnika grzewczo-chłodniczego wraz z wentylatorem. Konwektory umieszczono w pasie podłogi podniesionej zlokalizowanym wzdłuż fasady zewnętrznej, w pobliżu okien. Konwektory służą do nawiewu powietrza świeżego i powietrza ogrzanego oraz w razie konieczności do dochładzania pomieszczenia poprzez nawiew powietrza ochłodzonego.

Podstawowym źródłem chłodzenia pomieszczeń jest struktura chłodząca budynku. Pomieszczenia biurowe będą klimatyzowane i ogrzewane przy pomocy konwektorów podpodłogowych. Stały wydatek świeżego powietrza będzie nawiewanybezpośrednio do pomieszczeń, niezależnie od pracy konwektorów. Na kanałach podłączeniowych powietrza świeżego zaprojektowano regulatory wydatku typu CAV. Zastosowane regulatory charakteryzują się płynnym zakresem regulacji oraz możliwością całkowitego zamknięcia dopływu powietrza świeżego.

Pomieszczenia biurowe będą wyposażone tylko w wentylację nawiewną. Powietrze będzie usuwane z pomieszczeń biurowych do obszarów korytarzy poprzez kratki transferowe umieszczone w ścianie na wysokości min. 2,60 m ponad podłogą (po stronie korytarza lokalizacja kratek transferowych wypada ponad stropem podwieszonym). Wysokość montażu tych kratek pozwala na zastosowanie elementów pozbawionych klasy odporności ogniowej.

Dla ograniczenia przegłosów z pomieszczeń kratki transferowe wyposażone będą w elementy tłumiące, np. kulisy. Wywiew powietrza z kubatury korytarza odbywać się będzie poprzez kratki umieszczone na kanale wywiewnym prowadzonym w stropie podwieszonym. Powietrze sponad stropu podwieszonego do kubatury korytarza będzie przedostawało się przez transferowe kratki wentylacyjne zamontowane w tym stropie.

Pomieszczenia wewnętrzne, tzn. sąsiadujące z atriami wewnętrznymi, wyposażone będą w instalację wentylacji mechanicznej pozwalającą schładzać temperaturę powietrza wewnętrznego, bez pełnej kontroli temperatury wewnętrznej. Służyć temu będzie instalacja wentylacji mechanicznej oraz struktury chłodzącej budynku. Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej będzie doprowadzenie powietrza świeżego do poszczególnych pokoi biurowych. Instalacja obejmuje swoim działaniem poziomy od +1 do +5 i jest realizowana przez centrale o numerach N/W6, N/W7, N/W8, N/W9, N/W10, N/W11

Biura wewnętrzne

Rys. 3. Biura wewnętrzne

Nawiew powietrza odbywa się poprzez nawiewniki podłogowe umieszczone w pasie podłogi podniesionej zlokalizowanym wzdłuż fasady wewnętrznej, w pobliżu okien. Nawiewniki ze względu na wystrój architektoniczny są takimi samymi elementami jak konwektory grzewczo-chłodnicze zamontowane w części biur zewnętrznych.

W swojej konstrukcji zawierają komorę nawiewną powietrza świeżego, jednak zostały pozbawione wymiennika grzewczo-chłodniczego wraz z wentylatorem. Podstawowym źródłem chłodzenia pomieszczeń wewnętrznych jest struktura chłodząca budynku. Dla poprawy warunków termicznych w pomieszczeniach wewnętrznych (np. dochłodzenia) zastosowano możliwość grawitacyjnego przewietrzania tych pomieszczeń poprzez uchylenie okien do atriów wewnętrznych. Wszystkie okna wewnętrznych pokoi biurowych wyposażono w kontaktrony.

Stały wydatek świeżego powietrza będzie nawiewany bezpośrednio do pomieszczeń biurowych. Na kanałach podłączeniowych powietrza świeżego zaprojektowano regulatory wydatku typu CAV. Zastosowane regulatory charakteryzują się płynnym zakresem regulacji oraz możliwością całkowitego zamknięcia dopływu powietrza świeżego. Również pomieszczenia wewnętrzne będą wyposażone wyłącznie w wentylację nawiewną. Podobnie jak w pomieszczeniach zewnętrznych powietrze będzie usuwane z pomieszczeń biurowych do obszarów korytarzy poprzez kratki transferowe umieszczone w ścianie na wysokości min. 2,60 m ponad podłogą (po stronie korytarza lokalizacja kratek transferowych wypada ponad stropem podwieszonym).

Wysokość montażu tych kratek pozwala na zastosowanie elementów pozbawionych klasy odporności ogniowej. Dla ograniczenia przegłosów z pomieszczeń kratki transferowe wyposażone będą w elementy tłumiące, np. kulisy. Wywiew powietrza z kubatury korytarza również odbywać się będzie poprzez kratki umieszczone na kanale wywiewnym prowadzonym w stropie podwieszonym. Powietrze sponad stropu podwieszonego do kubatury korytarza przedostawać się będzie przez transferowe kratki wentylacyjne zamontowane w tym stropie.

Poza okresem pracy w budynku ilość powietrza nawiewanego i wymagania temperaturowe będą mogły być obniżane przez system automatycznej regulacji. Powietrze z korytarzy wewnętrznych będzie wykorzystywane również do wentylacji pomieszczeń pomocniczych zlokalizowanych na piętrachbiurowych. Powietrze będzie przepływało do pomieszczeń archiwów, magazynów, elektrycznych pomieszczeń strefowych.

Pomieszczenia te zostały oddzielone od korytarzy ścianami o określonej odporności ogniowej, dlatego dla umożliwienia przepływu powietrza w ścianach tych zamontowano transferowe kratki wentylacyjne w klasie odporności przegród. Kratki powinny być zamontowane na odpowiedniej wysokości – spód kratki 5–10 cm ponad poziomem podłogi podniesionej. Powietrze usuwane będzie z pomieszczeń poprzez kanały wywiewnej wentylacji ogólnej. Wejścia kanałów wyposażone będą w odcinające klapy ppoż.

Centrale do obsługi poziomów od +1 do +5 ustawione są na dachu. Powietrze zewnętrzne czerpane jest przez czerpnię kanałową i poddawane obróbce w centralach wentylacyjnych. Centrale wyposażone są w system podwójnej filtracji powietrza, system odzysku ciepła i wilgoci (wymiennik rotorowy) z powietrza wywiewanego, nagrzewnice wodne (pierwotną i wtórną) oraz wodną chłodnicę powietrza z odkraplaczem. Na kanale nawiewnym umieszczony jest nawilżacz parowy.

Silniki central nawiewnych i wywiewnych wyposażone są w falowniki pozwalające dostosować wydatki powietrza do ewentualnie zmiennego zapotrzebowania występującego w budynku, np. związanego z możliwością dostosowywania ilości powietrza do zajmowanych powierzchni biurowych. W pomieszczeniach biurowych projektuje się ok. 2 wymiany na godzinę świeżego powietrza w czasie pracy (min. 50 m3/h i osobę, przy przyjęciu 7,5 m2 powierzchni pracy netto na osobę) oraz min. 1/2 w/h poza godzinami pracy.

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pracują ze 100-proc. udziałem powietrza świeżego. Z central wentylacyjnych powietrze kanałami blaszanymi kierowane jest do poszczególnych szachtów instalacyjnych i rozprowadzane na piętra. Powietrze usuwane z poszczególnych kondygnacji doprowadzane jest do części wywiewnej central, gdzie po przejściu przez blok odzysku ciepła usuwane jest na zewnątrz poprzez wyrzutnię kanałową. Kanały prowadzone są po dachu.

Dla uniknięcia znacznych strat termicznych kanały ssawne i tłoczne central nawiewnych oraz kanały ssawne central wywiewnych izolowane są izolacją z wełny mineralnej pod folią aluminiową grubości 50 mm, natomiast kanały tłoczne central wywiewnych izolowane są izolacją z wełny mineralnej pod folią aluminiową grubości 30 mm. Dodatkowo kanały prowadzone po dachu zabezpieczone są płaszczem z blachy stalowej. Na poszczególnych kondygnacjach nawiew powietrza rozprowadzany jest kanałami blaszanymi w przestrzeni podłogi podniesionej.

Kanały izolowane są termicznie izolacją z wełny mineralnej pod folią aluminiową grubości 30 mm. Przy wyjściu z szachtu zaprojektowano przepustnicę wielopłaszczyznową służącą wstępnej regulacji wydajności. Jak wspomniano wcześniej, na kanałach podłączeniowych do poszczególnych nawiewników zamontowano regulatory stałej ilości powietrza typu CAV.

Na poszczególnych kondygnacjach wywiew powietrza rozprowadzany jest kanałami blaszanymi w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w obrębie korytarzy. Kanały izolowane są termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości 30 mm. Przy wyjściu z szachtu aprojektowanoprzepustnicę wielopłaszczyznową służącą wstępnej regulacji wydajności. Wszystkie okna otwieralne w fasadzie zewnętrznej budynku wyposażono w kontaktrony.

Sygnał przekazany do BMS pozwala monitorować stan otwarcia i zamknięcia każdego okna. Jednocześnie w razie otwarcia okna w pokoju wyposażonym w instalację klimatyzacji sygnał powoduje zamknięcie zaworów na czynniku grzewczym i chłodniczym do konwektorów podpodłogowych. W przypadku okien do atriów wewnętrznych monitorowanie stanu otwarcia lub zamknięcia okna realizowane jest poprzez siłowniki okien. Sygnał podawany jest do BMS. Otwarcie okna na poziomie +5 nie powoduje zamknięcia zaworów na czynniku grzewczym i chłodniczym.

Klimatyzacja i wentylacja sal konferencyjnych

Pomieszczenia sal konferencyjnych zlokalizowane są na parterze. W pomieszczeniach tych przewiduje się klimatyzację z kontrolą temperatury i wilgotności powietrza. Centrala wentylacyjna dla tych pomieszczeń zlokalizowana jest w maszynowni wentylacyjnej położonej na poziomie –1 budynku. Powietrze zewnętrzne, czerpane poprzez zespół czerpni ściennych zamontowanych w elewacji budynku od strony zachodniej, trafia w przestrzeń położoną przy ścianie szczelinowej, będącą komorą powietrza świeżego.

Z komory tej powietrze zasysane jest do centrali wentylacyjnej i poddawane tam obróbce. Centrala wyposażona jest w system podwójnej filtracji powietrza, system odzysku ciepła (wymiennik z czynnikiem pośredniczącym – 30-proc. roztwór glikolu) z powietrza wywiewanego, nagrzewnice wodne (pierwotną i wtórną) oraz wodną chłodnicę powietrza z odkraplaczem. Na kanale nawiewnym umieszczony jest nawilżacz parowy. Silniki centrali nawiewnej i wywiewnej wyposażone są w falowniki pozwalające dostosować wydatki powietrza do aktualnego zapotrzebowania.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej pracuje ze 100-proc. udziałem powietrza świeżego. Z centrali wentylacyjnej powietrze kanałem, poprzez poziom –2, kierowane jest do szachtu instalacyjnego i doprowadzane na poziom parteru. Na wyjściu z maszynowni oraz na wejściu i wyjściu kanałów z szachtów zainstalowano odcinające klapy ppoż. wyposażone w siłowniki. Szachty instalacyjne na poziomach podziemnych i poziomie parteru obudowane są w klasie odporności ogniowej EI 60 zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ppoż.

W rejonie sal konferencyjnych zlokalizowano również wiele pomieszczeń pomocniczych. Pomieszczenia te obsługiwane są także z tej instalacji. Na kanałach nawiewnych do poszczególnych sal zainstalowano regulatory zmiennego wydatku powietrza (typ VAV), które dostosowują ilość powietrza nawiewanego do aktualnego zapotrzebowania w danej sali. Ilość powietrza nawiewanego sterowana jest czujką jakości powietrza oraz czujką temperatury powietrza wewnętrznego z priorytetem wskazań od czujki temperatury.

Regulatory VAV wyposażone są w kanałowe tłumiki akustyczne oraz strefowe nagrzewnice elektryczne. Na kanałach wywiewnych zamontowano również regulatory zmiennego wydatku powietrza (typ VAV), które pracują w sposób nadążny za regulatorami na kanałach nawiewnych. Jako elementy nawiewne w salach konferencyjnych zastosowano wysokoindukcyjne sufitowe anemostaty impulsowe. Ze względów architektonicznych analogiczne anemostaty zastosowano jako elementy wywiewne.

Schemat chłodzenia

Rys.1. Schemat chłodzenia

W salach konferencyjnych projektuje się min. 8 wymian na godzinę świeżego powietrza (min. 50 m3/h i osobę, przy przyjęciu 1,5 m2 powierzchni netto na osobę) oraz min. 1/2 w/h poza godzinami pracy. Dla zapewnienia nawiewu stałej ilości powietrza świeżego do innych pomieszczeń na kanałach nawiewnych zaprojektowano regulatory stałej ilości powietrza (typu CAV).

W pomieszczeniach tych projektuje się min. 2 wymiany na godzinę świeżego powietrza. Instalacja ta obsługuje również pomieszczenie administracji technicznej budynku. Przy wyjściu z szachtu zaprojektowano przepustnicę wielopłaszczyznową służącą wstępnej regulacji wydajności. Wywiew powietrza rozprowadzany jest kanałami blaszanymi w przestrzeni ponad stropem podwieszonym. Kanały izolowane są termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości 30 mm. Przy wyjściu z szachtu również zaprojektowano przepustnicę wielopłaszczyznową służącą wstępnej regulacji wydajności instalacji.

Klimatyzacja i wentylacja sal urzędu pocztowego

Pomieszczenia urzędu pocztowego zlokalizowane są na parterze budynku. Przewiduje się w nich wentylację i klimatyzację z kontrolą temperatury i wilgotności powietrza. Centrala wentylacyjna dla tych pomieszczeń zlokalizowana jest w maszynowni wentylacyjnej położonej na poziomie –1 budynku. Powietrze zewnętrzne, czerpane poprzez zespół czerpni ściennych zamontowanych w elewacji budynku od strony zachodniej, trafia w przestrzeń położoną przy ścianie szczelinowej będącą komorą powietrza świeżego.

Z komory tej powietrze zasysane jest do centrali wentylacyjnej i poddawane tam obróbce. Centrala wyposażona jest w system podwójnej filtracji powietrza, system odzysku ciepła (wymiennik z czynnikiem pośredniczącym – 30-proc. roztwór glikolu) z powietrza wywiewanego, nagrzewnice wodne (pierwotną i wtórną) oraz wodną chłodnicę powietrza z odkraplaczem. Na kanale nawiewnym umieszczony jest nawilżacz parowy.

Silniki centrali nawiewnej i wywiewnej wyposażone są w falowniki pozwalające dostosować wydatki powietrza do aktualnego zapotrzebowania na ilość powietrza wynikającego z wykorzystania powierzchni. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pracuje ze 100-proc. udziałem powietrza świeżego. Z centrali wentylacyjnej powietrze kanałem blaszanym kierowane jest do szachtu instalacyjnego i doprowadzane na poziom parteru. Pomieszczenia urzędu pocztowego można podzielić na dwa rodzaje:

 • pomieszczenia związane z obsługą klienta, np. sala operacyjna;
 • pomieszczenia zaplecza.

Pierwszy rodzaj pomieszczeń wyposażony będzie w instalacje wentylacji i klimatyzacji z kontrolą wilgotności, natomiast niektóre pomieszczenia zaplecza będą miały tylko instalację wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczyć powietrze świeże do obu typów pomieszczeń. Pomieszczenia posiadające instalację klimatyzacji będą wyposażone w urządzenia typu fan-coil o czterorurowych wymiennikach ciepła służące ich dogrzaniu lub dochłodzeniu.

Na kanałach nawiewnych do poszczególnych pomieszczeń zainstalowano regulatory stałego wydatku powietrza (typ CAV). Na kanałach wywiewnych z sali operacyjnej zamontowano również regulatory stałego wydatku powietrza (typ CAV). Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach obsługi klientów zastosowano sufitowe anemostaty nawiewne. Anemostaty te wykorzystano również jako elementy nawiewne powietrza z fancoili. Powietrze z sali operacyjnej usuwane jest znad ażurowego stropu podwieszonego poprzez osiatkowane końcówki kanału wywiewnego.

W sali operacyjnej projektuje się min. 3,5 wymiany na godzinę świeżego powietrza oraz min. 1/2 w/h poza godzinami pracy. Powietrze świeże w ilości 3500 m3/h zapewnia dostarczenie minimalnej ilości powietrza świeżego na osobę (30 m3/h) ze względów higienicznych, przy założeniu zagęszczenia osób równego 4 m2/osobę (przyjętego jak dla pomieszczeń o charakterze handlowo-usługowym).

W urzędzie pocztowym zlokalizowano na zapleczu wiele pomieszczeń pomocniczych. Pomieszczenia te obsługiwane są również dzięki tej instalacji. Pomieszczenia mające instalacjęklimatyzacji wyposażono w czterorurowe fan-coile. Do nawiewu powietrza świeżego służą anemostaty sufitowe lub nawiewniki szczelinowe. Do nawiewników szczelinowych podłączono również fan-coile. Na podejściach do poszczególnych nawiewników kanałów powietrza świeżego zaprojektowano regulatory stałej ilości powietrza (typu CAV). W pomieszczeniach tych projektuje się min. 1,5 wymiany na godzinę świeżego powietrza.

Klimatyzacja pomieszczeń komercyjnych

Pomieszczenia przeznaczone na cele komercyjne zlokalizowane są na parterze. W pomieszczeniach tych przewiduje się wentylację i klimatyzację z kontrolą temperatury i wilgotności powietrza.

Centrala wentylacyjna dla tych pomieszczeń zlokalizowana jest w maszynowni wentylacyjnej położonej na poziomie –1 budynku. Powietrze zewnętrzne, czerpane poprzez czerpnię ścienną zamontowaną w elewacji budynku od strony wschodniej, trafia do centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu maszynowni i poddawane jest tam obróbce. Centrala wyposażona jest w system podwójnej filtracji powietrza, system odzysku ciepła (wymiennik z czynnikiem pośredniczącym – 30-proc. roztwór glikolu) z powietrza wywiewanego, nagrzewnice wodne (pierwotną i wtórną) oraz wodną chłodnicę powietrza z odkraplaczem. Na kanale nawiewnym umieszczony jest nawilżacz parowy.

Silniki centrali nawiewnej i wywiewnej wyposażone są w falowniki pozwalające dostosować wydatki powietrza do aktualnego zapotrzebowania na ilość powietrza, które wynika z wykorzystania powierzchni.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pracuje ze 100-proc. udziałem powietrza świeżego. Instalacja ta obsługuje również pomieszczenia atriów wewnętrznych (Atrium I oraz Atrium II) i sklepu filatelistycznego.

Po wyjściu kanałów z szachtu następuje rozdział kanałów na poszczególne gałęzie. Na gałęziach instalacji nawiewnej obsługujących Atrium II, Atrium I i sklep filatelistyczny zamontowano regulatory stałego wydatku (typ CAV). Odnoga przeznaczona do obsługi powierzchni komercyjnej została wyposażona w ręczną przepustnicę wielopłaszczyznową będącą przygotowaniem do rozprowadzenia instalacji po otrzymaniu aktualnej aranżacji dla najemcy. Dokąd powierzchnia nie zostanie wynajęta, odnoga ta musi pozostać zaślepiona.

Instalacja wywiewna obsługuje powierzchnię komercyjną oraz sklep filatelistyczny. Na gałęzi instalacji wywiewnej sklepu zamontowano regulator stałego wydatku (typ CAV). Zasysanie powietrza odbywa się z przestrzeni międzystropowej, do której powietrze przedostaje się poprzez kratki transferowe w stropie. Odnoga przeznaczona do obsługi powierzchni komercyjnej została wyposażona w ręczną przepustnicę wielopłaszczyznową będącą przygotowaniem do rozprowadzenia instalacji po otrzymaniu aktualnej aranżacji dla najemcy.

Nawiew powietrza do Atrium II realizowany jest ściennymi dyszami dalekiego zasięgu umieszczonymi w ścianie pomiędzy Atrium II i powierzchnią komercyjną oraz Atrium II i Atrium I. Nawiew powietrza do Atrium I realizowany jest sufitowymi anemostatami nawiewnymi.

Na kondygnacji nawiew powietrza rozprowadzany jest kanałami blaszanymi w przestrzeni stropu podniesionego. Kanały izolowane są termicznie wełną mineralną pod folią aluminiową grubości 50 mm. W obszarach widocznych dla klienta, np. ponad stropem ażurowym, powierzchnia zewnętrzna instalacji pomalowana jest na kolor czarny.

Powietrze usuwane z powierzchni komercyjnej będzie kierowane do centrali wywiewnej na poziom –1. Po przejściu przez blok wymiennika ciepła powietrze jest wykorzystywane jako nawiew do garażu podziemnego na poziomie –1.

Klimatyzacja pomieszczeń atriów wewnętrznych

Obszary atriów wewnętrznych obsługiwane są przez centrale klimatyzacyjne wykorzystujące powietrze obiegowe. Centrale te umieszczone są na dachu. Centrala wyposażona jest w blok filtracji, wodnej nagrzewnicy i chłodnicy powietrza z odkraplaczem. Powietrze recyrkulacyjne do central dostaje się przez osiatkowane końcówki kanału wprowadzone w kubatury atriów.

Kanały prowadzone na dachu izolowane są wełną mineralną grubości 50 mm pod płaszczem z blachy stalowej. Po przejściu przez centralę N15 (Atrium I) i N16 (Atrium II) powietrze wprowadzane jest do okrągłych kanałów ułożonych pod świetlikiem. Nawiew powietrza realizowany jest dyszami dalekiego zasięgu. Dysze zamontowane są na kanałach w taki sposób, że połowa z nich skierowana jest poziomo, natomiast druga połowa jest przesunięta o 30° w dół w stosunku do poziomu. Dysze wyposażone są w elementy powodujące zawirowanie strugi nawiewanego powietrza.

Dodatkowe centrale NP2 oraz NB3 na poziomie parteru nawiewają powietrze świeże do atriów. Ilość powietrza nawiewanego do poszczególnych atriów wynosi:

  • Atrium I – 2500 m3/h,
  • Atrium II - 2200 m3/h,

co odpowiada ok. 1 w/h do wysokości 3,0 m. Atria wewnętrzne pracują na nadciśnieniu w stosunku do zewnętrza budynku, zabezpieczając przed niekontrolowanym napływem powietrza zewnętrznego do budynku.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Radosław Górzeński Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia...

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w kilku miastach Polski.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich...

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich wymaganiach dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego. Przed wyborem rozwiązania warto przeanalizować różne warianty instalacji i ich wpływ na koszty eksploatacyjne.

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.