RynekInstalacyjny.pl

Wydłużenia termiczne instalacji z PPR

Redakcja RI | 2011-01-31
Rys. 1. Schemat rurociągu z PPR, fot. archiwum RI

Rys. 1. Schemat rurociągu z PPR, fot. archiwum RI

Pomimo że instalacje z polipropylenu typu 3 (znanego najczęściej pod skróconą nazwą PPR) funkcjonują na polskim rynku instalacyjnym już ok. 20 lat, to nadal wiele emocji wśród potencjalnych użytkowników. Również wśród instalatorów wywołują dyskusje na temat wydłużeń termicznych, a co za tym idzie, ich kompensacji.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Rozszerzalność liniowa

Różnica pomiędzy temperaturą występującą przy montażu a temperaturą w fazie eksploatacji rurociągu powoduje zmiany długości przewodów – ich wydłużanie się lub skracanie (rys. 1). Zmiany długości odcinka rurociągu wyznacza się na podstawie wzoru:

gdzie:
α – współczynnik rozszerzalności liniowej [mm/m °C], dla EKOPLASTIK PPR α = 0,12, dla EKOPLASTIK STABI α = 0,05,
L – długość obliczeniowa (długość pierwotna prostego odcinka [m] ograniczonego punktami stałymi PS),
Δt – różnica pomiędzy temperaturą przy montażu a temperaturą roboczą [°C].

Po podstawieniu danych z tab. 1 otrzymamy:

zmiany długości odcinka rurociągu

Tabela 1. Dane do obliczeń do zmiany długości odcinka rurociągu 

zmiany długości odcinka rurociągu

Tabela 2. Dane do obliczeń do zmiany długości odcinka rurociągu

Maksymalny rozstaw podpór rurociągu

Tabela 3. Maksymalny rozstaw podpór rurociągu EKOPLASTIK PPR PN 10 (instalacja pozioma)

Zatem podgrzanie o 40°C odcinka rury o pierwotnej długości 10 m spowoduje jego wydłużenie o 48 mm. Jeżeli zmiany długości trasy przewodów nie będą odpowiednio kompensowane, tzn. jeśli przewody nie będą miały możliwości swobodnego wydłużania się i kurczenia, w ścianach rur powstaną naprężenia, które skracają żywotność przewodów.

Należy wobec tego umożliwić przemieszczenia punktu zmiany kierunku trasy (czyli kolanka pokazanego na rys. 1). Jeśli instalacja jest prowadzona w bruździe, to kolano przed zatynkowaniem należy otulić materiałem elastycznym o grubości umożliwiającej przemieszczenia. Jeśli zaś instalacja jest prowadzona po ścianie, należy ten punkt odsunąć od powierzchni ściany prostopadłej na odległość wynoszącą minimum ΔL.

tabela 4

Tabela 4. Maksymalny rozstaw podpór rurociągu EKOPLASTIK PPR PN 16 (instalacja pozioma)

Ramię kompensacji

Działania powyższe nie zapewnią jednak swobodnej kompensacji wydłużeń bez odpowiedniego podporowania rurociągu, wynikającego ze znajomości zagadnień związanych z ramieniem kompensacji. Na odcinku prostopadłym do tego, który zmienia swoją długość, należy pozostawić wolne ramię kompensacji (Ls). Dzięki temu podczas wydłużeń w ścianach rury nie powstaną niepożądane naprężenia. Długość ramienia kompensacyjnego Ls zależy od obliczonego wydłużenia (skrócenia) odcinka trasy, rodzaju materiału oraz średnicy przewodów, a wylicza się ją ze wzoru:

gdzie:
k – stała materiałowa, dla PPR k = 30,
D – zewnętrzna średnica rury [mm],
ΔL – wydłużenie (lub skrócenie) liniowe [mm],
Ls – ramię kompensacji.

Po podstawieniu wartości z tab. 2, otrzymamy:

Podpora rurociągu

Rys. 2. Podpora rurociągu – obejma zawieszona na lince

Rozmieszczenie podpór

Aby zapewnić prawidłowe rozstawy podpór, należy je rozmieścić w odstępach nie większych, niż podano w tab. 3–6. W tabelach tych dla różnych typoszeregów ciśnieniowych podano odpowiedni rozstaw podpór, zależny od średnicy rurociągu i temperatury, w jakiej rurociąg pracuje. Im wyższy szereg ciśnieniowy, tym rzadziej można rozmieszczać podpory, a to dlatego, że grubsza ścianka powoduje większą sztywność rury.

Również większa średnica rurociągu umożliwia oddalenie podpór od siebie, co także spowodowane jest większą sztywnością rury. Natomiast w przypadku temperatury zależność jest odwrotna – im wyższa temperatura, tym gęściej należy umieszczać podpory. Przykładowo maksymalny rozstaw podpór dla instalacji typoszeregu PN 20 o średnicy ø 40 mm, pracującej w temperaturze 60°C, wynosi 115 cm.

Jeśli założymy, że L1 = L2 = 10 m (patrz rys. 1), to wydłużenia obydwu prostopadłych odcinków wyniosą po ΔL = 48 mm.

 maksymalny rozstaw podpor rurociagu

Tabela 5. Maksymalny rozstaw podpór rurociągu EKOPLASTIK PPR PN 20 (instalacja pozioma)

Będzie to implikowało wartość ramion kompensacji LS1 = LS2 = 1315 mm. Ramiona kompensacji limitują położenie punktów przesuwnych PP, czyli odległość pomiędzy podporami sąsiadującymi z punktem zmiany kierunku trasy (kolankiem) powinna wynieść 2×1315 = 2630 mm.

Stoi to w oczywistej sprzeczności z rozstawem podpór wynikającym z tabel (w omawianym przypadku: 115 cm, czyli 1150 mm). Tak więc podpory zastosowane na tych odcinkach muszą jednocześnie spełniać dwie funkcje: zapewniać podparcie i swobodne przemieszczenie instalacji, mogą to być np. obejmy zawieszone na lince (rys. 2).

maksymalny rozstaw podpor rurociagu

Tabela 6. Maks. rozstaw podpór rurociągu EKOPLASTIK STABI

Podsumowanie

W artykule omówiono kompensowanie wydłużeń jedynie poprzez zmianę trasy rurociągu. Warto jednak dobrze poznać i zrozumieć ten sposób rozwiązania problemu, gdyż wszystkie pozostałe również wykorzystują elastyczność materiału, są zatem jego pochodną. Oprócz kompensacji wydłużeń instalacji z PPR wykorzystującej zmianę trasy stosuje się również kompensatory U-kształtowe, pętle kompensacyjne i naciąg wstępny instalacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

ADEY Stop szlamowi

Stop szlamowi Stop szlamowi

Szlam jest największym zagrożeniem w instalacjach centralnego ogrzewania.

Szlam jest największym zagrożeniem w instalacjach centralnego ogrzewania.

RI news Podgrzewacz CWU z wysoko wydajną pompą ciepła

Podgrzewacz CWU z wysoko wydajną pompą ciepła Podgrzewacz CWU z wysoko wydajną pompą ciepła

Nowa pompa ciepła Panasonic do podgrzewania wody jest świetnym rozwiązaniem dla każdego domu. Dostępne w wariantach 200 lub 270 litrów pompy zapewniają wysoką wydajność na poziomie A+ i zmniejszony o 75%...

Nowa pompa ciepła Panasonic do podgrzewania wody jest świetnym rozwiązaniem dla każdego domu. Dostępne w wariantach 200 lub 270 litrów pompy zapewniają wysoką wydajność na poziomie A+ i zmniejszony o 75% pobór energii w porównaniu z tradycyjnymi elektrycznymi urządzeniami do ogrzewania wody.

Redakcja RI news Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego

Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego

Papier toaletowy w ostatnim czasie stał się towarem deficytowym – wszystko przez koronawirusa. Co ciekawe problem ten dotyka nie tylko Polskę. Wodociągowcy z Wielkiej Brytanii ostrzegają przed używaniem...

Papier toaletowy w ostatnim czasie stał się towarem deficytowym – wszystko przez koronawirusa. Co ciekawe problem ten dotyka nie tylko Polskę. Wodociągowcy z Wielkiej Brytanii ostrzegają przed używaniem substytutów papieru toaletowego. Dlaczego? Ponieważ ręczniki kuchenne czy nawilżane chusteczki do rąk mogą zatykać rury!

Redakcja RI news Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach

Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach

Książka „Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” to nowość na rynku wydawniczym. Autorzy opisują w niej zasady działania złóż biologicznych, w jaki sposób powinna być zaprojektowana oczyszczalnia...

Książka „Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” to nowość na rynku wydawniczym. Autorzy opisują w niej zasady działania złóż biologicznych, w jaki sposób powinna być zaprojektowana oczyszczalnia ścieków dla tego typu złóż oraz omówiona została gospodarka osadowa.

Redakcja RI news Press Booster – przystawka do zaciskarek firmy Viega

Press Booster – przystawka do zaciskarek firmy Viega Press Booster – przystawka do zaciskarek firmy Viega

System Megapress umożliwia łączenie rur ze stali grubościennej poprzez zaprasowywanie na zimno. Montaż odbywa się tu przy pomocy sprawdzonych zaciskarek Viega Pressgun. W przypadku złączek XL konieczne...

System Megapress umożliwia łączenie rur ze stali grubościennej poprzez zaprasowywanie na zimno. Montaż odbywa się tu przy pomocy sprawdzonych zaciskarek Viega Pressgun. W przypadku złączek XL konieczne jest jednak zastosowanie dodatkowej przystawki, wzmacniającej siłę zaprasowania. Dzięki temu instalator może szybko i bez wysiłku wykonywać połączenia o średnicach 2½, 3 i 4″.

Redakcja RI news System do mocowania

System do mocowania System do mocowania

Fischer poszerzył asortyment systemu instalacyjnego SaMontec o lekkie szyny FLS do mocowania i podwieszania rur, tras kablowych, rurociągów, kanałów wentylacyjnych czy wsporników dla istniejących już instalacji.

Fischer poszerzył asortyment systemu instalacyjnego SaMontec o lekkie szyny FLS do mocowania i podwieszania rur, tras kablowych, rurociągów, kanałów wentylacyjnych czy wsporników dla istniejących już instalacji.

Redakcja RI news Lokalizatory infrastruktury

Lokalizatory infrastruktury Lokalizatory infrastruktury

Firma Beha-Amprobe oferuje lokalizatory infrastruktury podziemnej serii UAT-600 do dokładnego lokalizowania zakopanych pod ziemią kabli i rur (do głębokości 6 m).

Firma Beha-Amprobe oferuje lokalizatory infrastruktury podziemnej serii UAT-600 do dokładnego lokalizowania zakopanych pod ziemią kabli i rur (do głębokości 6 m).

Air-Com Pneumatyka Ponad 400 000 produktów i rozwiązań dla przemysłu!

Ponad 400 000 produktów i rozwiązań dla przemysłu! Ponad 400 000 produktów i rozwiązań dla przemysłu!

W ciągu 16 lat staliśmy się jednym z czołowych na polskim rynku dystrybutorów elementów i urządzeń pneumatyki siłowej wiodących marek (np. FESTO, Atlas Copco, Airtec, Aventics, Walther Pilot).

W ciągu 16 lat staliśmy się jednym z czołowych na polskim rynku dystrybutorów elementów i urządzeń pneumatyki siłowej wiodących marek (np. FESTO, Atlas Copco, Airtec, Aventics, Walther Pilot).

Joanna Ryńska Materiały uszczelniające połączenia w instalacjach sanitarnych

Materiały uszczelniające połączenia w instalacjach sanitarnych Materiały uszczelniające połączenia w instalacjach sanitarnych

Połączenia rur w instalacji sanitarnej wymagają precyzyjnie wykonanego uszczelnienia. Odpowiednio dobrane i zastosowane materiały uszczelniające pozwolą zachować szczelność instalacji oraz ciągłość ich...

Połączenia rur w instalacji sanitarnej wymagają precyzyjnie wykonanego uszczelnienia. Odpowiednio dobrane i zastosowane materiały uszczelniające pozwolą zachować szczelność instalacji oraz ciągłość ich parametrów także na połączeniu.

Redakcja RI Systemy instalacyjne – jakie materiały wybrać?

Systemy instalacyjne – jakie materiały wybrać? Systemy instalacyjne – jakie materiały wybrać?

W ostatnim czasie pojawiły się nowe materiały oraz techniki łączenia dedykowane systemom instalacyjnym. Dzięki temu praca instalatorów może być sprawniejsza, a co za tym idzie szybsza i bardziej estetycznie...

W ostatnim czasie pojawiły się nowe materiały oraz techniki łączenia dedykowane systemom instalacyjnym. Dzięki temu praca instalatorów może być sprawniejsza, a co za tym idzie szybsza i bardziej estetycznie wykonana. Jakie systemy instalacyjne obecnie przeważają na rynku?

Redakcja RI Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia

Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia

Nowe techniki łączenia i nowe materiały zmieniły pracę instalatorów. Instalacje są wykonywane szybko, estetycznie i z gwarancją szczelności. Rynek jest zdominowany przez kompletne systemy rur i złączek...

Nowe techniki łączenia i nowe materiały zmieniły pracę instalatorów. Instalacje są wykonywane szybko, estetycznie i z gwarancją szczelności. Rynek jest zdominowany przez kompletne systemy rur i złączek danych producentów. Przeważają systemy wielowarstwowe i z tworzyw, ale solidną pozycję cały czas utrzymuje miedź.

dr inż. Alina Żabnieńska-Góra, dr inż. Edyta Dudkiewicz Miedź w instalacjach solarnych

Miedź w instalacjach solarnych Miedź w instalacjach solarnych

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach...

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach solarnych.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

Połączenia blokowane przewodów żeliwnych Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną...

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną stosowanych w USA i Europie. Opisano różne konstrukcje połączeń blokowanych i je zilustrowano.

mgr inż. Bożena Blum Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują,...

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują, że instalacjami sprawiającymi najwięcej problemów technicznych są instalacje c.o. i właśnie instalacje wod-kan.

Dorota Adamczyk-Dalasińska Vesbo stawia na Polskę

Vesbo stawia na Polskę Vesbo stawia na Polskę

Historia marki Vesbo na polskim rynku sięga 2006 r., kiedy za sprawą firmy JG System zaistniał na nim asortyment instalacji zgrzewanych z PP-R, głównie rur stabilizowanych z wkładką aluminiową.

Historia marki Vesbo na polskim rynku sięga 2006 r., kiedy za sprawą firmy JG System zaistniał na nim asortyment instalacji zgrzewanych z PP-R, głównie rur stabilizowanych z wkładką aluminiową.

Piotr Bertram Rury grzewcze PE-RT KAN-therm

Rury grzewcze PE-RT KAN-therm Rury grzewcze PE-RT KAN-therm

Rury grzewcze są najistotniejszym składnikiem każdego wodnego ogrzewania płaszczyznowego, decydującym o skuteczności przekazywania ciepła. To od ich jakości zależy bezawaryjna i długowieczna praca instalacji,...

Rury grzewcze są najistotniejszym składnikiem każdego wodnego ogrzewania płaszczyznowego, decydującym o skuteczności przekazywania ciepła. To od ich jakości zależy bezawaryjna i długowieczna praca instalacji, gdyż są to elementy trwale umieszczone w konstrukcjach budowlanych. Nowe niebieskie rury KAN-therm Blue Floor wytwarzane są z najwyższej jakości polietylenu o podwyższonej odporności na wysokie temperatury PE-RT typ II (Dowlex 2388).

ROTH POLSKA Sp. z o.o. ROTH... życie pełne energii

ROTH... życie pełne energii ROTH... życie pełne energii

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg...

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg działania, a której rozwój nastąpił bardzo szybko – budowa pierwszej hali produkcyjnej, poszerzenie palety produktów, znaczne zwiększenie zatrudnienia, wreszcie rozpoczęcie działalności na szerokim europejskim rynku. Obecnie ROTH Industries GmbH & Co. jest koncernem posiadającym 24 oddziały i biura...

Małgorzata Kasper System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący...

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX i bardzo szeroki asortyment złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Joanna Ryńska Instalacje HVAC w modernizowanych budynkach zabytkowych i reprezentacyjnych

Instalacje HVAC w modernizowanych budynkach zabytkowych i reprezentacyjnych Instalacje HVAC w modernizowanych budynkach zabytkowych i reprezentacyjnych

Na rynku istnieje grupa rozwiązań grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają sprostać nie tylko szczególnym wymaganiom technicznym, ale także związanym z przeznaczeniem danego budynku oraz...

Na rynku istnieje grupa rozwiązań grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają sprostać nie tylko szczególnym wymaganiom technicznym, ale także związanym z przeznaczeniem danego budynku oraz jego architekturą i wystrojem wnętrz.

opr. red. Izolowanie akustyczne instalacji

Izolowanie akustyczne instalacji Izolowanie akustyczne instalacji

Izolacje techniczne pełnią zwykle przede wszystkim funkcję ochrony termicznej, jednak coraz więcej projektów wymaga także odpowiedniej izolacji akustycznej. Wymagania te będą rosły, warto zatem znać możliwości,...

Izolacje techniczne pełnią zwykle przede wszystkim funkcję ochrony termicznej, jednak coraz więcej projektów wymaga także odpowiedniej izolacji akustycznej. Wymagania te będą rosły, warto zatem znać możliwości, jakie dają zabezpieczenia akustyczne.

Redakcja RI news Targi GREENPOWER

Targi GREENPOWER Targi GREENPOWER

Targi GREENPOWER odbędą się w dniach 25-27.04.2022 r. w Poznaniu. Rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, OZE, energetyki, techniki grzewczej i instalacyjnej – tak pokrótce będzie wyglądał program zaplanowanego...

Targi GREENPOWER odbędą się w dniach 25-27.04.2022 r. w Poznaniu. Rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, OZE, energetyki, techniki grzewczej i instalacyjnej – tak pokrótce będzie wyglądał program zaplanowanego przez Grupę MTP wiosennego bloku targów.

Joanna Ryńska Zawory kulowe – prosty, ale niezbędny element wielu instalacji

Zawory kulowe – prosty, ale niezbędny element wielu instalacji Zawory kulowe – prosty, ale niezbędny element wielu instalacji

Zawory kulowe mają szerokie zastosowanie w instalacjach do odcinania lub przekierowywania przepływu wody, gazów i innych mediów. Pomimo nieskomplikowanej budowy i zasady działania muszą być wykonane z...

Zawory kulowe mają szerokie zastosowanie w instalacjach do odcinania lub przekierowywania przepływu wody, gazów i innych mediów. Pomimo nieskomplikowanej budowy i zasady działania muszą być wykonane z dużą starannością, żeby niezawodnie i długotrwale spełniały swoją funkcję.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.