RynekInstalacyjny.pl

Narzędzia do modelowania budynków

Wizualizacja pomieszczenia łazienki wraz z przebiegiem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz klasyczny rysunek
Rys. Intersoft

Wizualizacja pomieszczenia łazienki wraz z przebiegiem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz klasyczny rysunek


Rys. Intersoft

W obszarze projektowania i eksploatacji instalacji wchodzimy w erę cyfrową. Tworzenie wirtualnych modeli budynków zaczyna się na etapie koncepcji i projektu i obejmuje ich budowę, eksploatację oraz recykling/utylizację. Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku pracowniom zagranicznym i inwestują w oprogramowanie BIM. Wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w tej technologii wciąż jednak wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

W artykule:

• Słowo o aktualnych możliwościach projektowania komputerowego
• Koszty i zyski korzystania przez projektantów i wykonawców z nowoczesnego oprogramowania
• Inicjatywy stowarzyszeń

Wiele lat temu architekci i projektanci z dystansem podchodzili do projektowania komputerowego. Programy były początkowo mało intuicyjne i ich opanowanie wymagało sporo wysiłku. Z czasem twórcy programów zaczęli stawiać na łatwą i intuicyjną obsługę – bo tylko tak mogły się one upowszechnić. Przyszli projektanci, którzy zetknęli się z tymi narzędziami na studiach, łatwiej przyjmowali je w pracy.

Dziś każdy, kto wchodzi do zawodu architekta czy projektanta, od dzieciństwa styka się ze światem wirtualnym, a komputer wyposażony w odpowiednie narzędzia jest w pracy architekta czy inżyniera oczywistością.

Projektanci mają obecnie do dyspozycji nowoczesny software z prostym, intuicyjnym interfejsem, podobnym do innych popularnych aplikacji komputerowych. Nie wymaga to tym samym od użytkowników tak czasochłonnej nauki jak niegdyś. Wysokie moce obliczeniowe komputerów i ich niskie ceny przyczyniły się do stworzenia wirtualnej rzeczywistości nie tylko dla rozrywki, ale i pomocy w procesach projektowych. Branża budowlana coraz częściej korzysta z narzędzi do modelowania informacji o budynku – BIM (ang. Building Information Modeling).

Po technologii CAD (ang. Computer Aided Design), która zrewolucjonizowała proces tworzenia dokumentacji, BIM ma zrewolucjonizować cały proces inwestycyjny i służyć także podczas eksploatacji. Ma być narzędziem nie tylko dla architektów i projektantów, ale też wykonawców, a po zakończeniu budowy – zarządców obiektów.

BIM to wirtualne modele budynków, w których projekt architektoniczny jest zintegrowany z branżowymi. Jego tworzenie nie przebiega liniowo, jak w tradycyjnych procesach, ale jest zintegrowane. Z tego względu bardzo ważny jest obieg informacji – to najbardziej newralgiczny element i jednocześnie istota BIM.

Dzięki komputerom i sieci internetowej to, co zrobi architekt, widzą branżyści, i może zajść wzajemna interakcja – korekty, zmiany, dopasowanie. Aby procesy te przebiegały sprawnie, konieczna jest kompatybilność danych.

Wstępem do BIM było 3D z tradycyjnym przebiegiem projektowania – informacje są wymienianie na kolejnych etapach projektu, ale zdarza się, że ostateczna weryfikacja następuje dopiero na budowie. A to rodzi koszty...

BIM nie jest tylko komputerowym modelem 3D, zawiera też wszelkie informacje o obiekcie. Jest też procesem zapewniającym ciągłość przekazywania i pracy na jednym aktualnym modelu na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Pomaga rozwiązywać problemy komunikacyjne, redukuje liczbę kolizji projektowych, daje precyzyjne zestawienia ilościowe i prognozuje procesy realizacyjne, pomaga też monitorować postęp prac wykonawczych.

W procesach projektowania wielobranżowego (AEC – architekci/inżynierowie/konstruktorzy) uczestnicy korzystają z różnych platform i narzędzi modelowania. Na połączenie ich pracy pozwala Open BIM i otwarty format wymiany danych – IFC. Format ten umożliwia import i eksport danych niegeometrycznych oraz elementów 3D niezależnie od aplikacji, jakiej użyto do tworzenia modelu. Jest platformą komunikacji pomiędzy inwestorem, projektantem a wykonawcą. Zapobiega wielu problemom pojawiającym się na różnych etapach budowy, takim jak dobór odpowiednich materiałów i zestawień czy umieszczenie inwestycji w czasie.

W BIM dąży się do tego, by weryfikacja odbywała się na modelu, w programie, a nie na budowie, i żeby wykonawcy nie zostawiać z problemami kolizyjnymi, ale dokładnym harmonogramem robót i kosztów. Po zrealizowaniu inwestycji zarządca otrzymuje model budynku, który wykorzystuje w trakcie jego eksploatacji – np. przy serwisowaniu instalacji i urządzeń.

Producenci materiałów budowlanych, instalacji i urządzeń HVAC bardzo szybko docenili zalety BIM i oferują biblioteki wyrobów, które są gotowe do eksportu do programów projektowych CAD i BIM. Są to narzędzia m.in. do projektowania, wymiarowania, obliczania, weryfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC. Pozwalają zwiększyć efektywność pracy poprzez wizualizację projektu oraz natychmiastową informację zwrotną dotyczącą ewentualnych kolizji. Pomimo kosztów, jakie producenci wyrobów budowlanych muszą ponosić, tworzą oni biblioteki produktów, utrzymują ich dostępność i stale aktualizują, udzielają także wsparcia technicznego.

Koszty i zyski

Atutem BIM jest transparentność przedmiotu zamówienia i projektu. Ma to szczególne znaczenie przy zamówieniach publicznych i z tego powodu wiele krajów wymaga już stosowania tego narzędzia w procesie powstawania inwestycji publicznych. W Polsce nie jest to obowiązek. Artykuł 10e ustawy o zamówieniach publicznych stanowi, że: W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku zamawiający udostępnia środki dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 10d do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne.

Jest to implementacja zapisów dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, która w art. 22 ust. 4 głosi: w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobne.

Od wielu lat w Polsce toczy się dyskusja, jak znowelizować regulacje dotyczące zamówień publicznych, aby uwzględniały także koszty eksploatacji, a nie tylko koszt inwestycji. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia będą nabierać coraz większego znaczenia – powinno w tym pomóc BIM.

Istotne są też koszty wdrożenia nowego sposobu projektowania. Dla dużych podmiotów wykonujących prace architektoniczne, projektowe i wykonawcze koszt narzędzi i ich wdrożenia nie jest znaczący. Z BIM powszechnie korzystają podmioty realizujące inwestycje w infrastrukturze oraz obiekty kubaturowe i biurowce.

Dla małych podmiotów koszt zakupu i wdrożenia jest sporym wydatkiem, umożliwia jednak konkurowanie oraz wchodzenie na inne rynki. Przykładem mogą być firmy projektowe z Krakowa, które z powodzeniem działają na rynkach naszych zachodnich i północnych sąsiadów. To właśnie BIM umożliwia im uczestniczenie w procesie, w którym architekci i branżowcy z wielu krajów pracują w czasie rzeczywistym na jednym modelu. Natomiast w przypadku niedużych obiektów mieszkalnych i handlowych wśród inwestorów nie widać na razie gotowości do pokrywania kosztów wdrożenia BIM i z powodzeniem wystarcza tam technologia 3D.

Z publikacji i wypowiedzi na forach dyskusyjnych wynika, że praca zgodna z nową filozofią projektowania na początkowym etapie wdrażania może przysparzać trudności. Główny problem to zupełnie inne podejście do projektowania.

Zasadnicze znaczenie ma to, jakie dane są wprowadzane – potrzebny jest czas na zapoznanie się z nowymi regułami postępowania.

Kolejny problem, jaki może się pojawić, to fakt, że w tworzenie zaangażowani są jednocześnie specjaliści z różnych branż, i jeśli jeden z biorących udział w projektowaniu zespołów nie radzi sobie z nowoczesnym modelowaniem, cała idea BIM upada.

Na szkoleniach podkreśla się, że samo zapoznanie się z funkcjami programów nie wdroży projektanta BIM do nowej filozofii pracy. Przeszkolonego projektanta zasiadającego do nowo zainstalowanego na jego komputerze programu nadal czeka trudne zadanie.

Dostępne są otwarte narzędzia pracujące w OpenBIM i tworzone programy, które mają własny silnik graficzny i pracują również jako nakładki w środowisku AutoCAD. Narzędzia takie są zgodne ze standardem IFC, dzięki czemu możliwe jest, by moduły branżowe z jednego programu wymieniały dane również z programami innych producentów, takimi jak ArchiCAD, Allplan czy Revit. Projektanci mają dzięki temu możliwość skorzystania z dobrodziejstw technologii BIM w ramach znanego im oprogramowania CAD i nie są zmuszeni do nauki nowego, jakim jest dla wielu z nich np. Revit.

Moduły systemu mogą pracować niezależnie, użytkownik sam decyduje o ich wyborze, konfigurując w ten sposób swoje środowisko pracy i nie tracąc jednocześnie pełnej przenośności wykonanego projektu pomiędzy projektantami, którzy mają dostęp do innych modułów, nie ma również znaczenia, czy projekt powstał np. w oprogramowaniu ArCADia czy AutoCAD.

Dostępne są moduły przeznaczone dla projektantów instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazowych i kanalizacyjnych w budynkach oraz poza nimi, a także moduły dla konstruktorów, wspierające ich w wykonywaniu projektu konstrukcji żelbetowej, obliczeniach i rysunkach konstrukcji. Niemniej bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego pozostawiony samemu sobie projektant może opóźniać proces, który w założeniu miał zostać uproszczony. Konieczna jest zatem praktyka pod okiem fachowca, który przeprowadzi nowicjusza przez wszystkie etapy. Dlatego powstają różne stowarzyszenia i inicjatywy służące zarówno wzajemnemu wspieraniu się we wdrażaniu nowej strategii projektowania, jak i dążące do jej upowszechnienia. 

Inicjatywy

W Polsce BIM jest obecny od kilku lat i ma swoich mecenasów. To stowarzyszenia i fundacje propagujące tę technologię, prowadzące działania na rzecz jej upowszechnienia w budownictwie, szkolące i tworzące platformy wymiany doświadczeń.

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to stowarzyszenie zawiązane przez firmy z Małopolski. Zrzesza małe i średnie firmy działające w branży budowlanej i projektowej oraz instytucje publiczne i naukowe wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki. Za cel stawia sobie łączenie potencjału i kompetencji firm w procesie realizacji projektów budowlanych z użyciem najnowszych technologii ICT (ang. Information and Communication Technologies). Inspiruje do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od koncepcji, poprzez wykonawstwo, aż po oddanie do użytku, a nawet przez cały cykl życia budynku.

BIM dla Polskiego Budownictwa zrzesza z kolei osoby fizyczne, jednostki organizacyjne i osoby prawne zainteresowane promowaniem zastosowania i rozwijaniem technologii BIM w Polsce w obszarze projektowania, kosztorysowania, harmonogramowania oraz realizacji inwestycji publicznych.

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM) to organizacja non profit, której celem jest przede wszystkim promowanie dobrych praktyk i usług BIM wysokiej jakości. Podejmuje wiele działań szkoleniowych i edukacyjnych, w tym we współpracy z uczelniami technicznymi.

V4 BIM Task Group to międzynarodowa inicjatywa społeczna powstała po uchwaleniu dyrektywy 2014/24/EU, która integruje grupy eksperckie w celu implementacji technologii BIM w zamówieniach publicznych. Jest to efekt porozumienia SARP i PZITB oraz największych organizacji inżynierskich Państw Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast polski odział buildingSMART to niezależna międzynarodowa organizacja non profit, której celem jest m.in. tworzenie, doskonalenie i promowanie otwartych standardów wymiany informacji w sektorze budowlanym oraz certyfikowanie oprogramowania i profesjonalistów, a także ich kształcenie.

Pod skrótem BIM kryje się wiele znaczeń, funkcjonują też inne terminy z nim związane [1]:

BIM – to cyfrowa reprezentacja fizycznego obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i technologii wykonania. Źródło wiedzy o budynku z informacją na temat obiektu, która jest podstawą do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia, od stworzenia koncepcji aż do końca cyklu życia.

BIM model – to opis projektowania wirtualnego i zarządzania budowlą we wszystkich cyklach życia budowli. Wprowadzane dane są podstawą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego i ułatwiają współpracę zespołów realizujących przedsięwzięcie.

BIM modelowanie – to budowa cyfrowego modelu 3D według zasad technologii BIM.

BIM proces – to zarządzanie informacjami i zasobami w procesie tworzenia projektu opartego na technologii i metodologii BIM.

BIM Execution Plan – to plan opisujący sposób, w jaki będzie prowadzony projekt w technologii BIM. To m.in. sposób wymiany i zarządzania informacjami, potrzebne zasoby ludzkie i materiałowe oraz relacje pomiędzy uczestnikami projektu.

BIM koordynator – to osoba odpowiedzialna za kontrolę realizacji BIM Planu. Odpowiada za kontrolę jakości i ilości informacji w modelach branżowych. Może nim być menedżer projektu lub osoba go wspierająca.

CDE (ang. Common Data Environment), czyli wspólne środowisko danych – to centralne miejsce deponowania wszystkich informacji o projekcie dostępne dla wszystkich członków zespołu. Jego zawartość nie jest ograniczona tylko do danych tworzonych w BIM i może ono zawierać zarówno elementy graficzne, jak i niegraficzne.

Clash Detection – to proces wykrywania kolizji i konfliktów w projekcie.

COBIE (ang. Construction-Operations Building Information Exchange) – to standard wymiany informacji wymaganych przez kierowników budowy. Stosuje się w nim kilka formatów w postaci arkuszy kalkulacyjnych oraz zgodnych z IFC.

IFC (ang. Industry Foundation Classes) – to otwarty format zapisu i wymiany wirtualnych danych. Powstał z myślą o ułatwieniu międzydyscyplinarnej współpracy z wykorzystaniem cyfrowych modeli w branżach AEC (architekci/inżynierowie/konstruktorzy). Format IFC umożliwia wydajny import i eksport elementów 3D oraz powiązanych danych niegeometrycznych, niezależnie od aplikacji, jaka została użyta do stworzenia modelu. IFC określa takie elementy, jak struktura budowli, drzwi, ściany, strefy, w taki sam sposób niezależnie od systemu CAD. IFC Object to obiekty fizyczne w jednym modelu IFC. IFC Position to opis umiejscowienia obiektu IFC w otoczeniu. IFC Structural Function to informacja o tym, czy dany obiekt jest elementem konstrukcyjnym, czy nie. IFC Type opisuje z kolei, jakiego typu obiekty są reprezentowane w modelu IFC (np. drzwi, ściany, stropy, schody).

MEP (ang. Mechanical, Electrical and Plumbing) – to systemy projektowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodociągowych.

MEP Model – składa się wyłącznie z elementów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. Pozostałe informacje mogą w tym modelu istnieć, ale są używane jedynie do celów referencyjnych.

MIDP (ang. Master Information Delivery Plan) – to plan tworzony w oparciu o BIM Execution Plan, czyli wykaz wszystkich dostarczanych informacji o projekcie, w tym: modeli, rysunków, specyfikacji, wyposażenia oraz zestawień pomieszczeń. Określa harmonogram przygotowania informacji, przez kogo to powinno zostać zrobione i za pomocą jakich protokołów i procedur.

Model Server – to wirtualne archiwum modeli IFC dostępne na serwerze dla wszystkich uczestników procesu projektowego oraz dla wykonawców, inwestorów i zarządców budynku.

 

Oferta rynku

Programy BIM dostępne na polskim rynku to m.in. Autodesk Revit marki AutoCAD zapewniający współpracę z członkami dużego zespołu projektowego. Umożliwia importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC, DWG i DGN. Daje dostęp wielu uczestnikom projektu do centralnie udostępnianych modeli. Zapewnia koordynację prac, redukuje liczbę konfliktów i dokonywanych poprawek. Umożliwia efektywne prezentowanie założeń projektowych właścicielom projektu i członkom zespołu przy użyciu modeli w atrakcyjnych wizualizacjach 3D. Oferowane są licencje roczne, miesięczne i wieloletnie.

ArchiCAD firmy Graphisoft powstał z myślą o projektowaniu architektonicznym. Jest sukcesywnie rozbudowywany o narzędzia BIM i współdziała z innymi narzędziami w formacie IFC w ramach OpenBIM – obsługuje import i eksport plików IFC. Łączy poszczególne modele branżowe i pozwala na zintegrowane projektowanie. W ofercie różne typy licencji – od tygodniowej po roczną i wieczystą.

ArCADia BIM to system znanej projektantom HVAC polskiej firmy Intersoft. Składa się obecnie z piętnastu modułów branżowych (m.in. instalacje elektryczne, grzewcze, gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe) oraz dodatkowych aplikacji narzędziowych, a także bezpłatnych edytowalnych rozszerzeń. ArCADia BIM jest systemem otwartym zgodnym ze standardem IFC, dzięki czemu jego moduły branżowe mogą wymieniać dane również z programami innych producentów, takimi jak ArchiCAD, Allplan czy Revit. To jedyny polski system BIM i jeden z niewielu takich rozwiązań na świecie.

Allplan to kompleksowe oprogramowanie BIM dla projektantów konstrukcji żelbetowych i architektów firmy Nemetschek. Programy Allplan Inżynieria, Allplan Architektura oraz Allplan Bimplus pozwalają zaprojektować pełen cykl życia budynku, umożliwiając współpracę specjalistom z różnych branż inżynierii lądowej i architektury. Oprogramowanie współdziała z innymi w formacie IFC w ramach OpenBIM. Sprzedaż obejmuje licencje wieczyste oraz miesięczne.

InstalSystem 5 to najnowsza generacja oprogramowania polskiej firmy Instalsoft, dostarczająca modele i podgląd budynku 3D oraz wsparcie wymiany danych BIM w formacie IFC zwłaszcza w zakresie systemów grzewczych (m.in. instalacja od źródła do odbiorników, dobór rur i kształtek, dobór armatury, równoważenie) i chłodniczych.

Sankom, znany m.in. z oferty oprogramowania do instalacji grzewczych, oferuje narzędzia Audytor BIM Tools, w tym Audytor SET For Revit, który pozwala na przeniesienie trójwymiarowego modelu (projektu) instalacji c.o., wodociągowej lub wody lodowej, wraz z informacjami technicznymi o elementach instalacji, z Audytora SET 7.0 Pro lub Audytora C.O. 6.0 Pro do oprogramowania Autodesk Revit.

Praktycznie wszyscy producenci oferują wersje bezpłatne, demonstracyjne i próbne (czasowe) oraz pakiety edukacyjne dla studentów i uczelni. Wersje edukacyjne są w pełni funkcjonalne, przeznaczone dla studentów i placówek edukacyjnych. Firmy te oferują swoim klientom szkolenia i doradztwo, dbają również o aktualizację programów i bibliotek produktów. Niektóre oferują też firmowe wersje programów zawierające katalogi urządzeń oferowanych przez producentów i są to aplikacje w pełni funkcjonalne. Wsparcie obejmuje także filmy instruktażowe i demonstrujące pracę z programami oraz nagrania ze szkoleń internetowych.

Literatura

  1. http://bim4u.eu.|
  2. http://eccbim.org.
  3. http://buildingsmart.org.pl.
  4. http://plbim.org.
  5. http://www.bimklaster.org.pl.
  6. Materiały firm: Allplan, Graitec, Graphisoft, Intersoft, Instalsoft, Procad, Sankom.

Komentarze

  • Nowy w BIM Nowy w BIM, 13.02.2019r., 09:28:29 Drodzy panowie weszliście w BIM ale to erzac. To Micro station jest w przodzie i jej program PDS. to ten program robi wszystko w przestrzeni trojwymiarowej a nie autoCAD. No ale cóz jest droższy.

Powiązane

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Radosław Górzeński Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia...

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w kilku miastach Polski.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.