RynekInstalacyjny.pl

Problematyczne łazienki

Przykładowe pomporozdrabniacze ,fot. Wilo

Przykładowe pomporozdrabniacze ,fot. Wilo

Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się najczęściej niemożliwy. Rynek urządzeń sanitarnych proponuje rozwiązania stworzone specjalnie w celu uporania się z tym problemem bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów instalacji.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

W artykule:

 • Miejscowe podnoszenie ścieków – zasada działania i rozwiązania praktyczne
 • Podstawowe zasady doboru i montażu
 • Rozdrabniacze zintegrowane z przyborem

Typowa instalacja kanalizacyjna odprowadza ścieki grawitacyjnie dzięki prowadzeniu rur kanalizacyjnych ze spadkiem min. 2% oraz lokalizowaniu przyborów sanitarnych w odpowiedniej odległości od pionu kanalizacyjnego (np. miska ustępowa do 1 m, a wanna lub kabina prysznicowa do 3 m). Projektując nową instalację kanalizacyjną, układ przewodów i przyborów podporządkowuje się tym zasadom. Jednak przy wydzielaniu nowych pomieszczeń (takich jak łazienka, ustęp, kuchnia, pralnia, strefa wellness) albo przy zmianie aranżacji istniejących grawitacyjny odpływ ścieków jest najczęściej niemożliwy. Wiąże się to albo z oddaleniem przyboru od pionu kanalizacyjnego, albo z jego lokalizacją poniżej połączenia instalacji kanalizacyjnej z przykanalikiem, np. przy aranżacji łazienki w piwnicy.

Rozwiązaniem są urządzenia do miejscowego podnoszenia ścieków – pompy z osprzętem i w specjalnej obudowie. Urządzenia te grawitacyjnie odprowadzają ścieki z obsługiwanych przyborów, po czym tłoczą je do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Można też spotkać rozwiązanie, gdzie ścieki tłoczone są nie do pionu, ale do najbliższego punktu w instalacji kanalizacyjnej, z którego może następować odpływ grawitacyjny.

Miejscowe podnoszenie ścieków – zasada działania i rozwiązania praktyczne

Urządzenia do miejscowego podnoszenia ścieków (przepompownie) występują jako agregaty pompowe – przeznaczone do tłoczenia ścieków szarych, np. z umywalek czy bidetów – oraz pomporozdrabniacze (urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące wyposażone w rozdrabniacz, zwany niekiedy młynkiem) do tłoczenia ścieków czarnych, czyli zawierających fekalia. Pomporozdrabniacze domowe (przeznaczone do małych instalacji i do podłączenia jednej toalety) są zgodne z normą PN-EN 12050-3 [2]. Przeznaczone są do rozdrabniania fekaliów, papieru toaletowego i ścieków (ale nie odpadków!) kuchennych. Inne materiały (np. środki higieny osobistej czy włókna, takie jak włosy) mogą zablokować wirnik pompy i spowodować uszkodzenie urządzenia.

Każde urządzenie wyposażone jest w króćce przeznaczone do podłączenia podejść do przyborów (od jednego do siedmiu), mające następujące średnice:

 • 40 mm – do umywalki i bidetu,
 • 50 mm – do zlewozmywaka i wanny,
 • 70 mm – wspólne do kilku przyborów,
 • 100 mm – do miski ustępowej.

Po odebraniu (i, jeśli potrzeba, rozdrobnieniu) ścieków pompa przetłacza je do instalacji kanalizacyjnej. Służy do tego przewód tłoczny o średnicy zewnętrznej mniejszej niż średnice podejść kanalizacyjnych – zależnie od ilości tłoczonych ścieków, od 22 do 34 mm.

Do zasilania pompy potrzebny jest prąd elektryczny. Urządzenia podnoszące są przystosowane do bezpośredniego podłączenia do domowej instalacji elektrycznej (wymagane napięcie to 230 V) za pomocą kabla o długości 1,5–2,0 m. Stopień ochrony urządzeń to zwykle IP44.

Agregaty pompowe i pomporozdrabniacze wyposażone są w szereg rozwiązań, dzięki którym ich praca jest stosunkowo cicha (dotyczy to szczególnie urządzeń do użytku domowego – prywatnego), niezauważalna dla użytkownika oraz nieuciążliwa dla otoczenia. Hermetyczna obudowa wytłumia dźwięki pompy. Zintegrowane klapy i zawory zabezpieczają przed przepływem zwrotnym. Przed uwalnianiem zapachów chroni szczelne podłączenie, a w niektórych urządzeniach także filtr z węglem aktywnym. Zbiornik urządzenia wyposażony jest w czujnik poziomu ścieków uruchamiający pompę przy określonym napełnieniu (np. przy poziomie 100 mm). Elementem wyposażenia są też alarmy, np. przepełnienia zbiornika czy awarii pompy. Z punktu widzenia serwisanta przydatnym rozwiązaniem jest pokrywa rewizyjna, dzięki czemu przeglądy i naprawy mogą się odbywać bez konieczności demontażu całego agregatu.

Podstawowe zasady doboru i montażu

Urządzenia do miejscowego podnoszenia ścieków występują w wielu modelach, przygotowanych do różnych zastosowań. Dobierając urządzenie do konkretnych potrzeb, należy uwzględnić następujące czynniki:

 • miejsce użytkowania. Urządzenia do użytku publicznego (hotele, pensjonaty, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, zakłady usługowe itp.) są większe i lepiej przystosowane do rozdrabniania zanieczyszczeń, ale kosztem głośniejszej pracy i większego zużycia prądu;
 • rodzaj obsługiwanych przyborów. Dla misek ustępowych i przyborów kuchennych (zlew, zmywak, zlewozmywak) muszą to być pomporozdrabniacze. Dla umywalek, natrysków, wanien czy bidetów wystarczy zastosować agregaty pompowe. W przypadku pralki czy zmywarki trzeba wybrać agregat odporny na temperaturę przetłaczanych ścieków (np. do 75°C);
 • liczba przyborów podłączanych do jednego urządzenia – ilość ścieków dopływających do urządzenia (l/s). Na rynku dostępne są zarówno „kompakty”, obsługujące pojedynczy przybór (najczęściej miskę ustępową), jak i urządzenia przystosowane do obsługi kilku urządzeń (np. miska ustępowa + umywalka + natrysk). Pojedynczy model może obsługiwać do siedmiu przyborów;
 • wysokość i odległość, na jaką mają być przetłoczone ścieki. Producenci najczęściej podają te wartości jako maksymalne. Przykładowo jeśli maksymalna odległość przetłaczania wynosi 100 m, dotyczy różnicy wysokości 1 m, a jeśli maksymalna wysokość wynosi 4 m, dotyczy odpowiednio mniejszej odległości (np. 40 m). Producenci zwykle uzupełniają informację o wartościach maksymalnych charakterystykami pokazującymi zależności między odległością a wysokością tłoczenia ścieków. Wysokość podnoszenia może dla większych urządzeń wynosić nawet do 11 m (przy czym dla agregatów obsługujących do 3–4 przyborów zwykle do 5 m), a maksymalna odległość – do 100 m;
 • sposób wykonania urządzenia. Na rynku znajdują się modele montowane zarówno w pomieszczeniu (np. bezpośrednio za miską ustępową), jak i podtynkowo. Ciekawym rozwiązaniem (dla bardzo ograniczonej przestrzeni) są urządzenia pompująco-rozdrabniające zintegrowane z miską ustępową;
 • częstotliwość przerw w dostawie prądu. Ponieważ bez energii elektrycznej pompy nie pracują, przybory przez nie obsługiwane nie działają w czasie przerw w dostawie prądu. Jeśli inwestycja znajduje się w regionie, w którym awarie sieci energetycznych i przerwy w dostawie energii są częste, należy dodatkowo zastosować w podłodze piwnicznej przepompownię z dużym, hermetycznie zamkniętym zbiornikiem (nawet do 170 l). Może ona przez jakiś czas gromadzić ścieki bez ich odpompowania.

Instalacja z pompami do podnoszenia ścieków powinna być skonstruowana i zamontowana tak, by pracowała w sposób skuteczny, optymalny (zużywając jak najmniej energii elektrycznej) oraz nieuciążliwy. Należy więc planować przebieg przewodów tłocznych z jak najmniejszą liczbą załamań wpływających na zwiększenie oporów przepływu (np. zastępować jedno kolanko 90° dwoma kolankami po 45° na odpływie). Konieczne jest montowanie zaworów napowietrzających zapobiegających wyssaniu zamknięcia wodnego z syfonów podejść kanalizacyjnych i przenikaniu zapachów z kanalizacji do pomieszczenia. Zawory należy także montować na odcinkach tłocznych dłuższych niż 10 m. Urządzenie powinno być montowane do podłoża (możliwie równego i płaskiego), nie zaś do ściany – taki sposób montażu ogranicza wibracje. Odległość od ściany powinna wynosić ok. 5 cm (lub minimum wskazane przez producenta).

Rozdrabniacze zintegrowane z przyborem

Rozwiązaniem dla ograniczonej przestrzeni, gdzie użytkownik chce ustawić miskę ustępową w dowolny sposób (np. w odległości większej niż 1 m od pionu), są pomporozdrabniacze wbudowane w ceramikę sanitarną. Rozwiązanie takie wymaga jedynie doprowadzenia zasilania oraz wody (standardowym przyłączem), a przewód tłoczny o średnicy 32 mm można łatwo schować w przegrodzie. Urządzenia wyposażone są w elektrozawór uruchamiany przez przycisk znajdujący się na urządzeniu oraz sterowanie.

Przejście na kabinę walk-in

Natryski coraz częściej projektuje się w wersji „walk-in” – czyli bez brodzików i progów, żeby użytkownicy o ograniczonej sprawności mogli łatwo przemieszczać się między natryskiem a resztą łazienki. Potrzeba zastosowania takiego natrysku pojawia się także w istniejących łazienkach, gdzie wiąże się zwykle z demontażem wysokiego brodzika. Istniejąca instalacja kanalizacyjna przebiega powyżej nowego odpływu podłogowego (wcześniej spadek zapewniony był przez wysoki brodzik). Można jednak uniknąć remontu instalacji, stosując ściekową kratkę podłogową ze zintegrowaną pompą o wydajności ok. 0,5 l/s, która przetłoczy wodę spływającą z kabiny do istniejącego odcinka kanalizacji grawitacyjnej.

Wysokość montażowa urządzenia umożliwia umieszczenie pompy wraz ze zbiornikiem pod podłogą kabiny (bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi). Pompa uruchamia się, kiedy do zbiornika napływa zużyta woda z prysznica. Woda ta tłoczona jest przewodem o niewielkim przekroju zewnętrznym (np. 28 mm) do istniejącego odcinka instalacji kanalizacyjnej, skąd następnie odprowadzana jest grawitacyjnie. Urządzenie przystosowane jest do przetłaczania wody o temperaturze do 40°C.

Dla użytkownika pompa i zbiornik są niewidoczne. Ukryte są pod pokrywą kratki, zbliżoną wyglądem do klasycznych odwodnień punktowych (wpustów podłogowych). Pokrywa może być wykonana ze stali nierdzewnej lub przygotowana do wykończenia płytkami ceramicznymi oraz cechuje się odpornością na obciążenia mechaniczne (także przejazd wózkiem inwalidzkim) – zgodnie z normą ­PN-EN 1253-1 [3].

Kratka odpływowa ze zintegrowaną pompą może być też przeznaczona do natrysku montowanego poniżej odpływu grawitacyjnego – np. przy aranżacji dodatkowej łazienki, stanowiącej choćby zaplecze sali do ćwiczeń w domu lub pensjonacie, w części piwnicznej. Wysokość podnoszenia może wynosić do 2,3 m (dane jednego z producentów).

Literatura

 1. Materiały firm: Kessel, Pentair, SFA, Wilo.
 2. PN-EN 12050-3 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania.
 3. PN-EN 1253-1 Wpusty ściekowe w budynkach. Wymagania

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Polskie Normy – wrzesień 2021

Polskie Normy – wrzesień 2021 Polskie Normy – wrzesień 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Bydgoszcz modernizuje kanalizację i dostosowuje ją do zmian klimatycznych

Bydgoszcz modernizuje kanalizację i dostosowuje ją do zmian klimatycznych Bydgoszcz modernizuje kanalizację i dostosowuje ją do zmian klimatycznych

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych...

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz. Projekt realizowany będzie na zlecenie IDS BUD S.A.

Joanna Ryńska Jak ograniczyć hałas od instalacji kanalizacyjnych?

Jak ograniczyć hałas od instalacji kanalizacyjnych? Jak ograniczyć hałas od instalacji kanalizacyjnych?

Standardowe instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych mogą przenosić drgania i powodować powstawanie hałasu uciążliwego dla użytkowników pomieszczeń. Jednak zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych...

Standardowe instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych mogą przenosić drgania i powodować powstawanie hałasu uciążliwego dla użytkowników pomieszczeń. Jednak zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych i odpowiedniego standardu wykonawstwa pozwala ten problem wyeliminować.

Waldemar Joniec Opomiarowanie ścieków

Opomiarowanie ścieków Opomiarowanie ścieków

Prawo wodne przewiduje stosowanie przyrządów umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi. Obowiązek ich stosowania został odroczony do 2027 roku z powodu braku...

Prawo wodne przewiduje stosowanie przyrządów umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi. Obowiązek ich stosowania został odroczony do 2027 roku z powodu braku regulacji w zakresie prawa dotyczącego metrologii. Ale technicznie zaawansowane urządzenia do pomiaru ilości ścieków są już dostępne, pozwalając obciążyć dany podmiot opłatą za ścieki rzeczywiście przezeń wyprodukowane. Pomiary przepływu ścieków są także konieczne w relacjach z instytucjami zajmującymi...

Redakcja RI news GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą

GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie wód na terenach leśnych.

Redakcja RI news Zbiorniki deszczówki w Katowicach

Zbiorniki deszczówki w Katowicach Zbiorniki deszczówki w Katowicach

Katowice walczą z suszą oraz gwałtownymi deszczami dzięki budowie zbiorników deszczowych. Urząd Miasta poinformował, że zostało już wybudowanych 8 z 25 planowanych zbiorników deszczowych, o łącznej docelowej...

Katowice walczą z suszą oraz gwałtownymi deszczami dzięki budowie zbiorników deszczowych. Urząd Miasta poinformował, że zostało już wybudowanych 8 z 25 planowanych zbiorników deszczowych, o łącznej docelowej pojemności 10 tys. m sześc. wody.

Redakcja RI news MPWiK: prace nad alternatywnym układem przesyłowym ścieków

MPWiK: prace nad alternatywnym układem przesyłowym ścieków MPWiK: prace nad alternatywnym układem przesyłowym ścieków

W poniedziałek 7 grudnia, zgodnie z planem – ogłoszono przetarg na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego. Podobnie jak pierwsza, będzie ona budowana pod dnem Wisły metodą bezwykopową.

W poniedziałek 7 grudnia, zgodnie z planem – ogłoszono przetarg na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego. Podobnie jak pierwsza, będzie ona budowana pod dnem Wisły metodą bezwykopową.

Waldemar Joniec news Co nowego w branży? Sprawdza redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego

Co nowego w branży? Sprawdza redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego Co nowego w branży? Sprawdza redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego

Blisko 200 lat czyniliśmy Ziemię nam poddaną, w takim tempie, że proces rozwoju gospodarczego dotarł do ściany. Coraz więcej raportów wskazuje, że zasoby naturalne i klimat oraz równowaga w przyrodzie...

Blisko 200 lat czyniliśmy Ziemię nam poddaną, w takim tempie, że proces rozwoju gospodarczego dotarł do ściany. Coraz więcej raportów wskazuje, że zasoby naturalne i klimat oraz równowaga w przyrodzie to dobra globalne – nas wszystkich, a nie tylko wielkich koncernów. Co więcej, globalna wioska to obecnie bardziej wspólna troska i działania zmierzające do zachowania środowiska. Coraz częściej ekonomiści stawiają tezę, że to, co warto i trzeba robić, nie zawsze się opłaca w sensie zysku rozumianego...

Waldemar Joniec news Co nowego w branży? Sprawdza redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego

Co nowego w branży? Sprawdza redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego Co nowego w branży? Sprawdza redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego

Przywódcy państw Unii Europejskiej uzgodnili budżet na kolejne siedem lat. Rząd ogłosił wielki sukces, ale to, ile i na co wykorzystamy, nie jest jeszcze przesądzone. Jak to zwykle bywa, żeby coś dostać,...

Przywódcy państw Unii Europejskiej uzgodnili budżet na kolejne siedem lat. Rząd ogłosił wielki sukces, ale to, ile i na co wykorzystamy, nie jest jeszcze przesądzone. Jak to zwykle bywa, żeby coś dostać, trzeba też dać, a z tym różnie u nas bywa. Owszem, oferujemy Unii np. nasz pomysł na transformację energetyczną i porządek prawny, ale chętnych nie ma wielu. Co więcej, niektóre nasze pomysły są dla partnerów w UE bodźcem do warunkowania i ograniczania budżetu dla Polski, a nie jego zwiększania.

Redakcja RI Pompownie przeciwpożarowe

Pompownie przeciwpożarowe Pompownie przeciwpożarowe

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych. Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze...

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych. Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.

Wiktor Janecki Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji

Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji

W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków....

W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.

Waldemar Joniec Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad...

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Waldemar Joniec Chusteczki nawilżane – problem systemów kanalizacyjnych

Chusteczki nawilżane – problem systemów kanalizacyjnych Chusteczki nawilżane – problem systemów kanalizacyjnych

Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach...

Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.

Redakcja RI Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

Pompownie ścieków a efektywność energetyczna Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu...

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu powszechnego dostępu do czystej wody, ujmowaniu wszystkich ścieków i ich oczyszczaniu.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Natężenia opadu deszczu przyjmowane do różnych celów

Natężenia opadu deszczu przyjmowane do różnych celów Natężenia opadu deszczu przyjmowane do różnych celów

Zachodzące zmiany klimatu oraz postęp w metodyce wymiarowania kanalizacji skłaniają do krytycznego podejścia przy obliczaniu miarodajnego natężenia opadu deszczu pod kątem wymiarowania systemów odprowadzenia...

Zachodzące zmiany klimatu oraz postęp w metodyce wymiarowania kanalizacji skłaniają do krytycznego podejścia przy obliczaniu miarodajnego natężenia opadu deszczu pod kątem wymiarowania systemów odprowadzenia wód deszczowych – począwszy od odwodnień dachów, przez kanały boczne i główne, aż do odbiorników.

Caleffi Poland Sp. z o.o. Uzdatnianie wody kotłowej, wymagania dla wody kotłowej:  odkamienianie, oczyszczanie, zmiękczanie i filtrowanie

Uzdatnianie wody kotłowej, wymagania dla wody kotłowej:  odkamienianie, oczyszczanie, zmiękczanie i filtrowanie Uzdatnianie wody kotłowej, wymagania dla wody kotłowej:  odkamienianie, oczyszczanie, zmiękczanie i filtrowanie

Wymagania odnośnie wody kotłowej reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej. Woda poddana...

Wymagania odnośnie wody kotłowej reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej. Woda poddana prawidłowemu procesowi uzdatniania zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie napełniania instalacji oraz w trakcie jej uzupełniania nie powinna stwarzać zagrożenia dla instalacji, oraz kotłów. Zagrożenia mogą kryć się gdzie indziej tzn. w każdym z elementów instalacji.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja ciśnieniowa zalecana jest dla obszarów o zróżnicowanej konfiguracji – pagórkowatych lub górskich, gdy spadki terenu nie sprzyjają zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej. Stosuje się ją także...

Kanalizacja ciśnieniowa zalecana jest dla obszarów o zróżnicowanej konfiguracji – pagórkowatych lub górskich, gdy spadki terenu nie sprzyjają zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej. Stosuje się ją także na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i z zabudową rozproszoną. Zaleca się jej wykorzystanie na obszarach, z których ścieki są odprowadzane okresowo i w małych ilościach, oraz tam, gdzie występują trudności w wytyczeniu trasy rurociągu, jest mało miejsca lub pojawiają się różnego rodzaju przeszkody...

mgr inż. Anna Jurga Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii...

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii odzyskiwania wody i składników odżywczych ze ścieków. Separacja strumieni uryny i kału może być sposobem na zapewnienie zrównoważonego gospodarowania ściekami. Są to rozwiązania znane, jednak dotychczas nie wdrażano ich na większą skalę, nie znamy też ich zapotrzebowania na energię.

Wodkany Błędy przy projektowaniu systemów tłocznych kanalizacji ściekowej

Błędy przy projektowaniu systemów tłocznych kanalizacji ściekowej Błędy przy projektowaniu systemów tłocznych kanalizacji ściekowej

Na system tłoczny składają się przepompownie (pompy), współpracujące z nimi rurociągi tłoczne oraz studnie rozprężne. Najprostszym układem jest współpraca jednej przepompowni z rurociągiem tłocznym bez...

Na system tłoczny składają się przepompownie (pompy), współpracujące z nimi rurociągi tłoczne oraz studnie rozprężne. Najprostszym układem jest współpraca jednej przepompowni z rurociągiem tłocznym bez bocznych dopływów ciśnieniowych. Często mamy jednak do czynienia z rozległymi systemami tłocznymi obsługującymi aglomeracje, gdzie występuje wiele przepompowni i rozwinięte gałęzie rurociągów dochodzące do wielu kilometrów.

Redakcja RI Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać? Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania...

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania zastojów wody, kałuż czy błota. Należy też pamiętać, że dobry system odwodnienia może uchronić przed zawilgoceniem fundamentów i ścian zewnętrznych. Z jakich elementów powinno składać się odwodnienie liniowe na zewnątrz? W jaki sposób je ułożyć, żeby dobrze spełniało swoje zadanie?

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

Waldemar Joniec Ochrona przed zalaniem i cofaniem się ścieków

Ochrona przed zalaniem i cofaniem się ścieków Ochrona przed zalaniem i cofaniem się ścieków

Przy projektowaniu instalacji kanalizacyjnej i instalacji odprowadzania wód opadowych należy uwzględnić ryzyko przepływu zwrotnego. Instalacje te powinny być projektowane i montowane w taki sposób, żeby...

Przy projektowaniu instalacji kanalizacyjnej i instalacji odprowadzania wód opadowych należy uwzględnić ryzyko przepływu zwrotnego. Instalacje te powinny być projektowane i montowane w taki sposób, żeby eliminowały ryzyko zalania budynku lub posesji. Obowiązek zastosowania takich zabezpieczeń spoczywa na inwestorze, a nie na odbiorcy ścieków.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń...

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń ogranicza możliwość zastosowania w małych miejscowościach turystycznych innych technologii oczyszczania ścieków.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.