RynekInstalacyjny.pl

Chusteczki nawilżane – problem systemów kanalizacyjnych

Pompa zatkana głównie przez chusteczki nawilżane, fot. Jung Pumpen

Pompa zatkana głównie przez chusteczki nawilżane, fot. Jung Pumpen

Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Problem wrzucania chusteczek nawilżanych, ale też ręczników papierowych, nasilił się w czasach pandemii koronawirusa. Zużywamy więcej środków higienicznych i papieru toaletowego oraz chusteczek dezynfekujących. Materiały, z których wykonuje się chusteczki nawilżane i niektóre ręczniki, są odporne na rozpuszczanie się w wodzie i rozdarcie przez wirniki pomp ściekowych. Chusteczki nawilżane i dezynfekujące wykonuje się nie z papieru, ale z mieszanki poliestru z wiskozą lub włókien wzmocnionych żywicami syntetycznymi. Są to materiały trwałe, nierozpuszczalne w wodzie, które powodują poważne uszkodzenia pomp i systemów kanalizacyjnych oraz kosztowne awarie. Na uszkodzenia narażone są szczególnie pompy – ich wirniki oplatają długie i mocne „warkocze” z tych syntetycznych materiałów. Częste blokady pompowni i zatykanie sieci to znaczne ryzyko dla infrastruktury komunalnej oraz procesu przesyłania i oczyszczania ścieków. Problemy te wpływają na wzrost kosztów operatorów sieci kanalizacyjnych i tym samym opłat za odprowadzane ścieki.  

Zatykanie instalacji kanalizacyjnych przez chusteczki nawilżane oraz produkty higieny kobiecej wpływa nie tylko na przewody i urządzenia kanalizacji publicznej – z tym problemem borykają się też administratorzy budynków i osiedli. Mniejsze średnice przewodów i małe pompownie przydomowe szybciej się zatykają niż te większe, sieciowe.

Chusteczki nawilżane są chętnie używane, gdyż są przyjemne, pachną i umożliwiają szybkie oczyszczenie, ale są też dużym obciążeniem dla kanalizacji i środowiska. Nie są potrzebne do utrzymania higieny przez zdrowych ludzi, a co więcej – mogą powodować odczyny i reakcje alergiczne. Zwłaszcza zapachy i środki konserwujące mogą wywoływać niepożądane reakcje organizmów ludzkich, a regularne używanie chusteczek zwiększa ryzyko alergii kontaktowej. Co gorsza, swędzenie rzadko jest przypisywane chusteczkom i tym chętniej się po nie sięga, potęgując problem.

Lekarze zalecają oszczędne stosowanie chusteczek nawilżanych – kiedy normalna toaleta jest utrudniona bądź niedostępna, np. w nagłych przypadkach podczas podróży, czy przy higienie osób z ograniczoną sprawnością.

Badania awarii pomp spowodowanych zatykaniem przez chusteczki nawilżane

Jednym z najciekawszych opracowań na temat problemu chusteczek nawilżanych jest artykuł Raji-Louisy Mitchell z Technische Universität Berlin pt. Analyse der Betriebsprobleme durch nicht abwassersystemverträgliche Feuchttücher [2].

Na podstawie badań przeprowadzonych przez jej zespół w głównej pompowni w Lichtenbergu w Berlinie potwierdzono, że nawet niska zawartość materiałów włóknistych, z których wykonywane są chusteczki nawilżane, negatywnie wpływa na pracę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Średnia ilość ścieków przepompowanych do momentu zatkania się pomp wyniosła ok. 38 m3. I już bardzo małe ilości takich materiałów w 1 m3 ścieków powodowały zatykanie się urządzeń – wystarczyło od 3,3 do 5,4 g na 1 m3 ścieków, co odpowiada około 2–4 chusteczkom (o średniej wadze 1,5 g) dla niemowląt na 1 m3 ścieków. Ten stosunkowo szeroki przedział ilości materiałów zależał od rodzajów pomp i wirników.

Mnogość nazw produktów oraz rodzajów materiałów, z których wykonuje się chusteczki nawilżane i ręczniki jednorazowe, a także doświadczenia służb eksploatacji systemów kanalizacyjnych wskazują, że powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz wrzucania takich produktów po ich użyciu do systemów kanalizacyjnych.

Badania materiałów wykazały, że największą część (ok. 51% suchej masy) wydobytych z zatkanych pomp chusteczek stanowiły te wykonane z włókien polimerowych (plastiku), których nie można było rozerwać ręcznie. Z materiałów takich wykonuje się m.in. chusteczki dla niemowląt, chusteczki do twarzy lub chusteczki do czyszczenia powierzchni w domu i powinny one trafić do odpadów domowych zgodnie z zaleceniami dot. segregowania, a nie do kanalizacji.

Drugą pod względem ilości (ok. 27%) była mocno spleciona grupa materiałów, których nie można było oddzielić. Znajdowały się niej pozostałości z chusteczek wykonanych z włókien polimerowych poskręcanych z włosami, papierem i resztkami organicznymi. 

Kolejną grupę materiałów (ok. 13%) stanowiły produkty wykonane z krótkich włókien biodegradowalnych, lecz laminowanych. Były to chusteczki sprzedawane jako mokre chusteczki toaletowe, przeznaczone do usuwania poprzez toaletę.Czwartą grupą były mokre włókniny (ok. 4–5%) – produkty papierowe, z których produkuje się ręczniki kuchenne w rolkach, serwetki i ręczniki papierowe. Powinny one trafić do odpadów domowych.

Piąta grupa materiałów (ok. 5%) zatykających pompy to produkty higieny intymnej: tampony, podpaski, wkładki itp. One też powinny trafić do odpadów domowych.

Stosunkowo mały udział w warkoczach zatykających pompy stanowiły odpady i resztki, takie jak włosy, liście i folie – te dwie ostatnie grupy mogły trafić do kanalizacji przez wpusty.

Resztki papieru toaletowego także znajdowały się w wydobytych warkoczach, ale ich wpływ na zatykanie pomp należy wykluczyć.

Wnioski z tych badań są jednoznaczne – ​​nawet stosunkowo niskie stężenia produktów, które nie są przeznaczone do usuwania poprzez system kanalizacyjny, mogą znacznie pogorszyć działanie pomp. Zatykanie pomp i przewodów powodują niektóre chusteczki włókninowe, takie jak chusteczki dla niemowląt, chusteczki czyszczące i chusteczki do twarzy. Większość zablokowań związanych z zatkaniem pompy wynika z faktu, że niektórzy użytkownicy nieprawidłowo pozbywają się zużytych mokrych chusteczek w toalecie, zamiast wyrzucać je do odpadów domowych. Wyniki te są zgodne z badaniami dotyczącymi zatykania pomp przeprowadzonymi w innych krajach.

pompa zatkana przez chusteczki

Pompa zatkana głównie przez chusteczki nawilżane, fot. Jung Pumpen

Dyskusja w Jung Pumpen

W toku dyskusji panelowej pt. „Chusteczki nawilżane – globalny problem bez rozwiązania?” zorganizowanej w Steinhagen przez producenta pomp firmę Jung Pumpen, moderowanej przez Marco Kocha (Jung Pumpen GmbH), nakreślono kilka ważnych wyzwań dla branży kanalizacyjnej. Wszyscy uczestnicy uznali, że przyczyną zatykania pomp jest rosnąca liczba i charakter niektórych chusteczek nawilżanych w ściekach. Jednak rozwiązanie tego problemu jest złożone i kluczową rolę odgrywają informacje skierowane do konsumentów. Należy uświadamiać im ten problem oraz rzetelnie oznakowywać produkty, tak aby nie powstawało mylne wrażenie, że mogą one być spłukiwane w toalecie i trafiać do kanalizacji. Prawne zakazy nie są zbyt praktyczne i trudno zidentyfikować tych, którzy przyczyniają się do powstawania problemu.

Z perspektywy producentów chusteczek problem wynika nie z faktu, że produkt ten jest dostępny na rynku i to w wielu odmianach. Problemem jest fakt, że nie wszyscy producenci dobrze go oznakowują. A wielu konsumentów jest przyzwyczajonych, że produkty te są rozpuszczalne w wodzie, gdyż tak było ok. 30 lat temu, gdy wchodziły one na rynek. Obecnie wiele chusteczek wykonuje się z nierozpuszczalnych materiałów sztucznych i włóknistych.

Opinie prawników wskazywały z kolei, że trudno komukolwiek udowodnić, iż to akurat jego chusteczka spowodowała awarię. Również pracownicy służb komunalnych przychylali się do zdania, by problem nagłaśniać wśród mieszkańców i pokazywać im prawidłowe zachowania, gdyż alternatywą są awarie i tym samym wzrost opłat za odprowadzanie ścieków.

Z kolei pracownicy firm eksploatujących sieci kanalizacyjne wskazywali, że codziennie muszą się zmagać z tym problemem i wciąż on rośnie. Coraz więcej pompowni nie jest w stanie poradzić sobie z rosnącą liczbą chusteczek kosmetycznych i dla niemowląt, a liczba napraw stale się zwiększa. Co znamienne, nie dotyczy to prywatnych pompowni – w nich blokady są rzadkie, gdyż sprawca jednoznacznie odpowiadałby za uszkodzenie.

Badanie blisko 20 różnych typów pomp wykazało, że zdolność do pompowania ścieków zanieczyszczonych tkaninami bez zatykania różni się w zależności od budowy wirnika – są mniej i bardziej podatne na zatykanie. Skuteczne jest też wyposażanie pompowni w czujniki, tak aby można było wykryć blokadę na początkowym etapie, nim dojdzie do awarii pompy. Można do tego wykorzystać m.in. informacje o zwiększeniu zużycia energii lub zmniejszeniu mocy wyjściowej. Pompa mogłaby wówczas automatycznie zainicjować sekwencję czyszczenia – np. poprzez uruchomienie wirnika do przodu i do tyłu, zapobiegając w ten sposób zablokowaniu.

Jest też alternatywa dla nierozpuszczanych materiałów używanych do produkcji środków higieny, to projekt rozwoju nowego produktu – wilgotnego papieru toaletowego wykonanego w całości z celulozy (100% biodegradowalny), który rozpada się jak zwykły papier toaletowy, a mimo to ma wysoką wytrzymałość w fazie użycia.

Podsumowaniem tego problemu niech będzie informacja, że materiały syntetyczne, z których produkuje się m.in. chusteczki nawilżane, stanowią znaczny składnik tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają wody mórz i oceanów i przenikają do organizmów żywych, także do naszych, m.in. podczas konsumpcji ryb.

Literatura

  1. https://www.jung-pumpen.de/service/presse/presse-details/sieben-sichtweisen-auf-das-feuchttuecher-problem-in-abwasseranlagen.html.
  2. https://www.umweltwirtschaft.com/news/wasser-und-abwasserbehandlung/Abwasser-Analyse-des-Verstopfungsverhaltens-von-Vliestuechern-im-Abwasser-19334.
  3. https://www.swtenergie.de/unternehmen/presse/artikel/feuchttuecher-nicht-in-die-toilette/
  4. https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/importe/migration/redaktion/article-swr-4920.html.
  5. Materiały firmy Pentair Jung Pumpen

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs...

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs dla biur projektowych, firm wykonawczych, przedsiębiorstw wod-kan i miast, w którym nagrodą są kolorowe włazy PAMREX D400. Konkurs „Wtop kolorowe włazy w szare otoczenia miasta” ma na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów na ubarwienie otoczenia miasta kolorowymi włazami.

Redakcja RI news Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej,...

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus...

Redakcja RI news Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach

Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach

Książka „Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” to nowość na rynku wydawniczym. Autorzy opisują w niej zasady działania złóż biologicznych, w jaki sposób powinna być zaprojektowana oczyszczalnia...

Książka „Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” to nowość na rynku wydawniczym. Autorzy opisują w niej zasady działania złóż biologicznych, w jaki sposób powinna być zaprojektowana oczyszczalnia ścieków dla tego typu złóż oraz omówiona została gospodarka osadowa.

Redakcja RI news Aquapark w Tychach samowystarczalny energetycznie

Aquapark w Tychach samowystarczalny energetycznie Aquapark w Tychach samowystarczalny energetycznie

Niecałe dwa lata temu w Tychach został otwarty Wodny Park Tychy zasilany energią pochodzącą z biogazu wytworzonego w miejscowej oczyszczalni ścieków. W zeszłym roku wyprodukował 6,5 GWh energii, z czego...

Niecałe dwa lata temu w Tychach został otwarty Wodny Park Tychy zasilany energią pochodzącą z biogazu wytworzonego w miejscowej oczyszczalni ścieków. W zeszłym roku wyprodukował 6,5 GWh energii, z czego ponad połowę zużył na własne potrzeby. Nadwyżka trafiła do sieci energetycznej.

Redakcja RI news Warszawski MPWiK zapłaci karę za nielegalny zrzut ścieków

Warszawski MPWiK zapłaci karę za nielegalny zrzut ścieków Warszawski MPWiK zapłaci karę za nielegalny zrzut ścieków

Wody Polskie nałożyły na warszawskie MPWiK ponad 10,5 mln zł kary za nielegalny zrzut ścieków do Wisły po awarii układu przesyłowego. Koszty musi ponieść MPWiK i nie mogą być one w żaden sposób przerzucone...

Wody Polskie nałożyły na warszawskie MPWiK ponad 10,5 mln zł kary za nielegalny zrzut ścieków do Wisły po awarii układu przesyłowego. Koszty musi ponieść MPWiK i nie mogą być one w żaden sposób przerzucone na mieszkańców.

Waldemar Joniec news Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie k. Opola zorganizowały 26 listopada regionalne seminarium dla eksploatatorów sieci kanalizacyjnej i samorządowców. Wymieniano się na nim doświadczeniami z projektowania i eksploatacji.

Redakcja RI news Światowy Dzień Toalety oficjalnie ustanowiony przez ONZ

Światowy Dzień Toalety oficjalnie ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Toalety oficjalnie ustanowiony przez ONZ

Światowy Dzień Toalety – 19 listopada – to oficjalnie ustanowione przez ONZ obchody, które mają na celu propagowanie rozwiązań zwalczających światowy kryzys sanitarny i doprowadzenie do tego, aby do 2030...

Światowy Dzień Toalety – 19 listopada – to oficjalnie ustanowione przez ONZ obchody, które mają na celu propagowanie rozwiązań zwalczających światowy kryzys sanitarny i doprowadzenie do tego, aby do 2030 roku każdy na Ziemi miał dostęp do sanitariatów. Realizacja tego celu jest możliwa, w dodatku – dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym – może być ekologiczna i neutralna energetycznie.

Redakcja RI news Oczyszczalnie ścieków nie korzystają ze swojego potencjału energetycznego

Oczyszczalnie ścieków nie korzystają ze swojego potencjału energetycznego Oczyszczalnie ścieków nie korzystają ze swojego potencjału energetycznego

Eksperci podają, że tylko 6 proc. działających w Polsce oczyszczalni ścieków ma biogazownie, dające możliwość wytwarzania prądu i ciepła na potrzeby własne oraz do zasilania lokalnych systemów energetycznych....

Eksperci podają, że tylko 6 proc. działających w Polsce oczyszczalni ścieków ma biogazownie, dające możliwość wytwarzania prądu i ciepła na potrzeby własne oraz do zasilania lokalnych systemów energetycznych. Eksperci zauważają, że potrzebne jest szersze wykorzystanie tego potencjału.

Redakcja RI news Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno

Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. W ramach projektu otrzyma 2 mln zł dotacji z...

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. W ramach projektu otrzyma 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Metoda ozonowania ścieków, o stabilnej skuteczności, pozwala na usuwanie ze ścieków substancji szkodliwych, bez tworzenia kancerogennych produktów ubocznych.

Redakcja RI news PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki

PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki

Podwyżkę taryfy za wodę i ścieki ogłosił PWiK w Rudzie Śląskiej. Powód? Rosnące koszty usług i gazu. Zgodę na podwyżkę wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Podwyżkę taryfy za wodę i ścieki ogłosił PWiK w Rudzie Śląskiej. Powód? Rosnące koszty usług i gazu. Zgodę na podwyżkę wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Redakcja RI news Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Redakcja RI news Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

Podwarszawskie Ząbki borykają się z problemem nadmiernego poboru wody podziemnej oraz stratom wody w sieci wodociągowej. Pomóc ma wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej...

Podwarszawskie Ząbki borykają się z problemem nadmiernego poboru wody podziemnej oraz stratom wody w sieci wodociągowej. Pomóc ma wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki. Zostanie on przeprowadzony do końca sierpnia 2021 r. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Redakcja RI news Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą?

Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą? Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą?

27 sierpnia tego roku w Warszawie doszło do awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą. MPWiK podała wstępną możliwą przyczyny awarii, w której skutek do rzeki dostały się miejskie ścieki.

27 sierpnia tego roku w Warszawie doszło do awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą. MPWiK podała wstępną możliwą przyczyny awarii, w której skutek do rzeki dostały się miejskie ścieki.

Redakcja RI news Sposób na recykling wody z pralni

Sposób na recykling wody z pralni Sposób na recykling wody z pralni

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu REWARD pracują nad pomysłem oszczędzenia wody i jej recyklingu po zrobieniu prania.

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu REWARD pracują nad pomysłem oszczędzenia wody i jej recyklingu po zrobieniu prania.

Redakcja RI news Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci? Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać...

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać pomocy i walczyć o swoje prawa? Czy istnieje mechanizm prawny zmuszający miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci?

Redakcja RI news Bezpłatne szkolenia firmy KESSEL dla instalatorów, projektantów i partnerów serwisowych

Bezpłatne szkolenia firmy KESSEL dla instalatorów, projektantów i partnerów serwisowych Bezpłatne szkolenia firmy KESSEL dla instalatorów, projektantów i partnerów serwisowych

W ramach bezpłatnych szkoleń eksperci firmy KESSEL stworzyli program obejmujący tematykę związaną z techniką odwadniania, począwszy od kompleksowych rozwiązań z zakresu odprowadzania ścieków, poprzez aktualne...

W ramach bezpłatnych szkoleń eksperci firmy KESSEL stworzyli program obejmujący tematykę związaną z techniką odwadniania, począwszy od kompleksowych rozwiązań z zakresu odprowadzania ścieków, poprzez aktualne normy aż po warsztaty praktyczne, podczas których można wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną. Poszczególne tematy szkoleniowe dopasowane są do potrzeb związanych z pracą instalatora, projektanta czy partnera serwisowego.

Redakcja RI news Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe...

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Potrzeby samorządów szacuje się na ok. 93 mld zł.

Redakcja RI news Pasywna oczyszczalnia ścieków w Białce

Pasywna oczyszczalnia ścieków w Białce Pasywna oczyszczalnia ścieków w Białce

Uniwersytecka spółka spin-off RDLS we współpracy z czeską firmą Dekonta wybuduje jedną z pierwszych w Polsce hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni wody i ścieków. To przyjazne środowisku rozwiązanie,...

Uniwersytecka spółka spin-off RDLS we współpracy z czeską firmą Dekonta wybuduje jedną z pierwszych w Polsce hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni wody i ścieków. To przyjazne środowisku rozwiązanie, które imituje warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów.

Redakcja RI news Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany...

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Redakcja RI news Pompy dla ścieków dla pokoleń

Pompy dla ścieków dla pokoleń Pompy dla ścieków dla pokoleń

Istnieje wiele pomp do wody zanieczyszczonej, zarówno w handlu specjalistycznym, jak i na rynku DIY. Wszystkie pompy mogą tłoczyć wodę z punktu A do punktu B, jednak tylko niewielu producentów pomp stawia...

Istnieje wiele pomp do wody zanieczyszczonej, zarówno w handlu specjalistycznym, jak i na rynku DIY. Wszystkie pompy mogą tłoczyć wodę z punktu A do punktu B, jednak tylko niewielu producentów pomp stawia na jakość i szeroką ofertę akcesoriów jak JUNG PUMPEN ze Steinhagen – Pompy Made in Germany. Sprawdzone pompy serii U oraz nowe pompy U2KS wyznaczają standardy.

Redakcja RI news Bezemisyjny transport ścieków

Bezemisyjny transport ścieków Bezemisyjny transport ścieków

EkoWodrol oferuje BTS – Bezemisyjny Transport Ścieków, który rozwiązuje problem zagniwania ścieków i powstawania odorów.

EkoWodrol oferuje BTS – Bezemisyjny Transport Ścieków, który rozwiązuje problem zagniwania ścieków i powstawania odorów.

Redakcja RI news NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia...

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną są koszty realizacji inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe samorządów. Niedostateczne inwestowanie w rozbudowę sieci oraz brak skutecznego nadzoru nad sposobem odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych utrudnia prawidłowe gospodarowanie...

Redakcja RI news SEED 2019

SEED 2019 SEED 2019

W dniach 16-18 października 2019 r. odbędzie się III edycja konferencji International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED 2019). Poświęcona będzie zagadnieniom zrównoważonego...

W dniach 16-18 października 2019 r. odbędzie się III edycja konferencji International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED 2019). Poświęcona będzie zagadnieniom zrównoważonego rozwoju energetycznego, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, czystym technologiom węglowym oraz ochronie środowiska w energetyce.

wj news Eko-Dok 2019

Eko-Dok 2019 Eko-Dok 2019

W dniach 8-10 kwietnia już po raz jedenasty odbyła się konferencja Eko-Dok. Jest to wydarzenie interdyscyplinarne z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Tematy podejmowane podczas wystąpień dotyczyły...

W dniach 8-10 kwietnia już po raz jedenasty odbyła się konferencja Eko-Dok. Jest to wydarzenie interdyscyplinarne z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Tematy podejmowane podczas wystąpień dotyczyły przede wszystkim oczyszczania wody i ścieków, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ochrony atmosfery, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także biologii sanitarnej i ekologii.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.