RynekInstalacyjny.pl

Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych

The design and operation of hydrophore-pumps systems

Fot. SAGA

Fot. SAGA

Zestaw hydroforowy zajmuje bardzo mało miejsca w porównaniu do układu hydroforowo-pompowego. Nie jest w związku z tym konieczna budowa dużego pomieszczenia, co znacznie obniża koszy inwestycyjne przedsięwzięcia. Z drugiej strony w rozwiązaniu tym pompy mogą pracować bez wyłączania w dłuższych interwałach czasowych, przez co mogą zużywać więcej energii elektrycznej.

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Budowa i zasada działania układu hydroforowo-pompowego

Układem hydroforowo-pompowym nazywamy system złożony z: pompy, hydroforu, rurociągów ssawnych i tłocznych, instalacji elektrycznego zasilania, łącznika ciśnieniowego, armatury (regulacyjnej, zabezpieczającej), urządzeń kontrolno-pomiarowych (manometr, wodowskaz) oraz instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarką, sterownika (rys. 1).

Układ hydroforowo-pompowy

Rys. 1. Układ hydroforowo-pompowy [2]: 1 – kosz ssawny, 2 – zawór zwrotny, 3 – zasuwa, 4 – pompa, 5 – zawór bezpieczeństwa, 6 – zbiornik hydroforowy, 7 – zawór do upuszczania powietrza, 8 – manometr, 9 – łącznik ciśnieniowy, 10 – sterownik, 11 – przewody elektryczne, 12 – odolejacz, 13 – sprężarka, 14 – wodowskaz, 15 – ława fundamentowa, 16 – posypka żwirowa, 17 – do sieci wodociągowej

Hydrofor to stalowy (stal węglowa), cylindryczny, zamknięty z góry i z dołu dennicami elipsoidalnymi zbiornik wodno-powietrzny. Stosowany jest w stacjach hydroforowych i stacjach uzdatniania wody w układzie filtr–hydrofor.

Zbiornik hydroforowy zapobiega zbyt częstym załączeniom pompy, magazynuje wodę, utrzymuje i wyrównuje ciśnienie (reguluje) w sieci wodociągowej oraz w przypadku niewłaściwej eksploatacji zapobiega ewentualnym uderzeniom hydraulicznym występującym w sieci wodociągowej lub je łagodzi. W ścianki zbiornika wbudowane są króćce przyłączeniowe: wodowskazu, manometru, łącznika ciśnieniowego.

Zbiornik hydroforowy posadowiony jest na podporach wykonanych z ceowników mocowanych do płaszcza. W płaszczu zbiornika zamontowany jest eliptyczny właz rewizyjny. Wewnątrz zabezpieczony jest farbą epoksydową, a na zewnątrz farbą podkładową lub nawierzchniową (np. poliwinylową lub chlorokauczukową).

Zbiorniki produkowane są do pracy przy ciśnieniu do 0,6 i 1,0 MPa i podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. W układzie hydroforowo-pompowym hydrofor może być podłączony szeregowo do rurociągu tłocznego (przepływowo, rys. 2a) lub z boku do rurociągu tłocznego (bocznikowo, rys. 2b). W hydroforze wydziela się trzy pojemności, które są ograniczone zwierciadłem wody.

Sposób podłączenia hydroforu

Rys. 2. Sposób podłączenia hydroforu [2]: a) szeregowo (przepływowo), b) równolegle (bocznikowo) [2]

Pojemność ograniczona zwierciadłem wody do rzędnej Z1 nazywamy pojemnością martwą Vm, natomiast pojemność ograniczoną zwierciadłem wody od rzędnej Z1 do rzędnej Z2 pojemnością użytkową Vu, a pojemność powyżej zwierciadła wody o rzędnej Z2 pojemnością powietrzną Vp. Pojemność martwa Vm w hydroforze połączonym przepływowo i bocznikowo pełni funkcję zamknięcia wodnego, które uniemożliwia wypuszczenie powietrza z hydroforu do rurociągu tłocznego.

Sprężarka służy do wytwarzania odpowiedniego ciśnienia powietrza w hydroforze i uzupełniania ubytków powietrza, które w czasie eksploatacji rozpuszcza się w wodzie bądź jest wynoszone wraz z wodą, jeżeli nie zostanie zamknięte w hermetycznej elastycznej powłoce, która uniemożliwia kontakt powietrza z wodą.

Woda do układu hydroforowo-pompowego może być pobierana ze studni, zbiorników wyrównawczych wody uzdatnionej lub rurociągu sieci wodociągowej. W związku z tym układ hydroforowo­‑pompowy może być wyposażony w pompy głębinowe lub pompy napowierzchniowe odśrodkowe, które mogą pracować z zasysaniem wody lub z jej napływem.

Układy hydroforowo-pompowe stosuje się w:

 • małych systemach wodociągowych do zaopatrywania w wodę pojedynczych budynków, osiedli, wsi lub małych miasteczek,
 • końcowych strefach dużych sieci wodociągowych do podwyższania ciśnienia w tych sieciach,
 • budownictwie wysokim do lokalnego podwyższania ciśnienia w instalacjach wodociągowych.

Budowę i zasadę działania układu hydroforowo-pompowego pokazano na rys. 1. Gdy zwierciadło wody w hydroforze (6) osiągnie rzędną Z1, to znaczy ciśnienie powietrza panujące w hydroforze nad zwierciadłem wody wynosi pmin, wtedy łącznik ciśnieniowy (9) przekazuje impuls elektryczny do sterownika (10), który załącza pompę (4).

Łącznik ciśnieniowy jest ustawiany na dwie wartości ciśnienia powietrza w hydroforze: maksymalne ciśnienie powietrza pmax (odpowiada rzędnej zwierciadła wody Z2) i minimalne ciśnienie powietrza pmin (odpowiada rzędnej zwierciadła wody Z1). Pompa tłoczy wodę do sieci wodociągowej (17), a nadwyżka wody w stosunku do aktualnego rozbioru tłoczona jest do hydroforu.

Gdy zwierciadło wody w hydroforze osiągnie rzędną Z2, znaczy to, że ciśnienie powietrza panujące w hydroforze nad zwierciadłem wody wynosi pmax. Wtedy łącznik ciśnieniowy (9) przekazuje impuls elektryczny do sterownika (10), który wyłącza pompę (4).

Kiedy pompa nie pracuje, a w sieci wodociągowej występują rozbiory wody, powietrze (o odpowiednim ciśnieniu) znajdujące się nad zwierciadłem wody w hydroforze wypycha ją do sieci wodociągowej do momentu, gdy ciśnienie powietrza w hydroforze osiągnie wartość pmin, przy którym ponownie nastąpi załączenie pompy.

W trakcie pracy układu hydroforowo-pompowego następuje ubytek powietrza, co powoduje zmniejszanie pojemności powietrznej Vp w hydroforze. Obserwację ubytku powietrza z hydroforu umożliwia wodowskaz (14). Do wytwarzania odpowiedniego ciśnienia powietrza w hydroforze oraz do uzupełniania jego ubytków służy sprężarka (13).

Natomiast za pomocą zaworu (7) można upuścić nadmiar powietrza ze zbiornika hydroforowego. Na rurociągu tłoczącym powietrze ze sprężarki do hydroforu musi być zamontowany odolejacz (12), żeby wraz z powietrzem do hydroforu nie dostał się olej, który stosuje się do smarowania tłoków w sprężarce. Na rurociągu tłoczącym wodę i powietrze należy zamontować zawory bezpieczeństwa (5).

Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego

Projektowanie układu hydroforowo-pompowego sprowadza się do doboru odpowiedniej pompy (lub kilku pomp) i zbiornika hydroforowego (lub kilku zbiorników). Układ hydroforowo-pompowy projektuje się na przepływ maksymalny godzinowy Qhmax. 

Na rys. 3 przedstawiono interpretację geometryczną pracy układu hydroforowo-pompowego, na podstawie której możemy wyprowadzić równania na użyteczną wysokość podnoszenia pompy HU1, HU2. Do układu hydroforowo-pompowego pompę dobieramy na HU1 (rys. 3):

(1)

(2)

gdzie:

HU1, HU2 – użyteczna wysokość podnoszenia pompy, m,

Zg1, Zg2 – rzędna zwierciadła wody w zbiorniku hydroforowym, m,

Zd1, Zd2 – rzędna zwierciadła wody w zbiorniku wody uzdatnionej, m,

hs1, hs2 – straty hydrauliczne w rurociągu ssawnym, m,

ht1, ht2 – straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym, m,

wysokość minimalnego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym pmin, m,

wysokość maksymalnego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym pmax, m.

 

Interpretacja geometryczna pracy układu hydroforowo-pompowego

Rys. 3. Interpretacja geometryczna pracy układu hydroforowo-pompowego


Źródło: Autor

Zbiornik hydroforowy dobieramy z katalogu producenta pod kątem jego objętości całkowitej, którą oblicza się ze wzorów [4]:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

gdzie:

Vc – całkowita objętość zbiornika hydroforowego, m3,

Vp – powietrzna objętość zbiornika hydroforowego, m3,

Vm – martwa objętość zbiornika hydroforowego, m3,

Vcz – czynna objętość zbiornika hydroforowego, m3,

Vu – użyteczna objętość zbiornika hydroforowego, m3,

Q – średni przepływ wody, m3× s–1,

Q1 – wydajność pompy przy pmin, m3×s–1,

Q2 – wydajność pompy przy pmax, m3× s–1,

Tmin – minimalny czas trwania cyklu pracy pompy, s,

minimalna wysokość ciśnienia w zbiorniku hydroforowym, m,

maksymalna wysokość ciśnienia w zbiorniku hydroforowym, m,

wysokość ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego), m.

Średni przepływ Q określa się na podstawie wzoru (6), gdzie Q1 i Q2 odczytujemy z wykresu (rys. 4), na który nanosimy charakterystyki pomp P oraz charakterystyki strat hydraulicznych w rurociągach hs1, hs2, ht1, ht2 i wyznaczamy punkty robocze RU1 i RU2 projektowanego układu hydroforowo­‑pompowego. Minimalny czas trwania cyklu pracy pompy Tmin należy rozumieć jako czas trwania najkrótszego cyklu pracy pompy (od chwili włączenia do chwili następnego włączenia) i zaleca się, by nie był on krótszy niż 10 min. Zaleca się również, żeby różnica ciśnień  w zbiorniku hydroforowym nie była większa niż 15 m H2O.

Wyznaczanie punktów roboczych układu hydroforowo-pompowego

Rys. 4. Wyznaczanie punktów roboczych układu hydroforowo-pompowego


Źródło: Autor

Zasady eksploatacji układu hydroforowo-pompowego

Żeby hydrofor podczas eksploatacji pracował bezawaryjnie i spełniał wymagania dozoru technicznego, obsługa powinna dokonywać przeglądu:

 • korpusu zbiornika,
 • urządzeń kontrolno-pomiarowych i zabezpieczeń (manometrów, wodowskazów, zaworów bezpieczeństwa),
 • armatury umieszczonej na rurociągach doprowadzających i odprowadzających wodę (zaworów odcinających, zaworów zwrotnych, kurków),
 • łączników automatycznych (ciśnieniowych) sterujących pracą pomp.

Zbiorniki hydroforowe, urządzenia kontrolno­‑pomiarowe, zabezpieczające oraz armatura powinny być na bieżąco poddawane zabiegom konserwacyjnym. Użytkownikowi nie wolno dokonywać napraw elementów zbiornika hydroforowego lub ich wymiany bez zgody dozoru technicznego.

O każdej awarii zbiornika hydroforowego należy niezwłocznie powiadomić dozór techniczny. Użytkownikowi hydroforu nie wolno zmieniać ustalonych przez dozór nastawień urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia, połączeń tych urządzeń ze zbiornikiem, plomb na manometrach i zaworach bezpieczeństwa. Zbiorniki hydroforowe muszą być systematycznie kontrolowane przez dozór techniczny.

Każdy zbiornik hydroforowy powinien być wyposażony w tabliczkę atestową, która zawiera: nazwę wytwórni, numer fabryczny, rok budowy, pojemność, ciśnienie obliczeniowe i temperaturę obliczeniową. Tabliczki nie wolno zamalowywać podczas konserwacji zbiornika. Czynności związane z kontrolą dozoru technicznego, konserwacją, remontami bieżącymi i zapobiegawczymi muszą zostać odnotowane w specjalnym dzienniku.

Prawidłowo pracujący hydrofor powinien być wypełniony przy ciśnieniu pmax w 2/3 wodą i 1/3 sprężonym powietrzem [1]. Napełnienie takie zapewnia prawidłową i równomierną pracę hydroforu. Nadwyżka lub ubytek sprężonego powietrza powoduje zakłócenia w cyklach jego pracy.

Układ hydroforowo­‑pompowy prawidłowo pracujący z innymi urządzeniami w ciągu technologicznym powinien mieć sześć cykli pracy na godzinę przy maksymalnym godzinowym rozbiorze wody w sieci wodociągowej Qhmax. Jeżeli cykle pracy powtarzają się częściej, oznacza to, że w zbiorniku hydroforowym jest za mało sprężonego powietrza, a gdy cykle pracy są rzadsze, to za dużo jest sprężonego powietrza.

Nadwyżkę można usunąć na przykład przez zawór trójdrogowy manometru zamontowanego w strefie powietrznej lub zawór do upuszczania powietrza (rys. 1), a gdy sprężonego powietrza jest za mało, należy je doprowadzić ze sprężarki lub rozdzielacza sprężonego powietrza.

W stanie rozruchu hydroforu wytworzenie poduszki sprężonego powietrza wykonuje się w następujący sposób. Po wyregulowaniu wymaganych nastawień łącznika ciśnieniowego co do załączania i wyłączania pompy montuje się go na hydroforze. Następnie ręcznie włącza się pompę i tłoczy wodę do zbiornika hydroforowego do chwili, gdy jej poziom w zbiorniku będzie widoczny w dolnej części wodowskazu.

Po wyłączeniu pompy, przy zamkniętej zasuwie na rurociągu odpływowym, tłoczy się powietrze, dopóki zainstalowany na zbiorniku hydroforowym manometr nie wskaże ciśnienia minimalnego pmin, przy którym następuje załączenie pompy. Następnie otwiera się zasuwę na rurociągu odpływowym i przestawia pompę na automatyczne sterowanie. Pompa zacznie tłoczyć wodę, a zwierciadło wody w zbiorniku będzie się podnosić i sprężać powietrze w zbiorniku.

Gdy sprężone powietrze w zbiorniku osiągnie ciśnienie pmax, nastąpi wyłączenie pompy. Wskazane jest, żeby poziom wody w zbiorniku, przy którym nastąpiło wyłączenie pompy, w sposób trwały zaznaczyć na wodowskazie, gdyż będzie on służył za wskaźnik ubytku sprężonego powietrza, które okresowo należy uzupełniać.

Gdy w trakcie eksploatacji w hydroforze nastąpi ubytek powietrza, to poziom wody, przy którym następuje wyłączenie pompy, podniesie się do góry powyżej zaznaczonego trwale poziomu na wodowskazie. Przy małych rozbiorach wody, kiedy pompa się wyłączy, należy dotłoczyć powietrze do zbiornika hydroforowego. Powietrze należy tłoczyć do momentu, aż zwierciadło wody w zbiorniku obniży się do poziomu trwale zaznaczonego na wodowskazie, a manometr wskaże ciśnienie pmax, przy którym następuje wyłączenie pompy.

W trakcie eksploatacji układów hydroforowo-pompowych należy również kontrolować manometry – czy wskazują rzeczywiste ciśnienia i łączniki ciśnieniowe, czy się nie rozregulowały. Kontrolę tych urządzeń przeprowadza się po ich zdemontowaniu na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach pomiarowych.

Zestaw hydroforowy

Alternatywnym rozwiązaniem dla układu hydroforowo-pompowego jest zestaw hydroforowy, którego budowę przedstawiono na rys. 5 i 6. Zestaw hydroforowy spełnia te same zadania co układ hydroforowo-pompowy, czyli tłoczy wodę do odbiorców w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Może być wyposażony w pompy pionowe wielostopniowe (1) (rys. 5) lub poziome monoblokowe (1)(rys. 6). W skład typowego zestawu hydroforowego wchodzi od trzech do sześciu pomp, jedna z nich jest rezerwowa.

Zestaw hydroforowy z pompami pionowymi

Rys. 5. Zestaw hydroforowy z pompami pionowymi [3]: 1 – pompa wielostopniowa, 2 – szafa sterownicza, 3 – kolektor ssawny, 4 – kolektor tłoczny, 5 – zawory odcinające na rurociągu ssawnym, 6 – zawory zwrotne, 7 – zawory odcinające na rurociągu tłocznym, 8 – membranowy zbiornik ciśnieniowy, 9 – zawór do uzupełniania powietrza, 10 – zawór odcinający membranowy zbiornik ciśnieniowy, 11 – manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 12 – czujniki obecności wody, 13 – konstrukcja nośna, 14 – wkładki wibroizolacyjne

Zestaw hydroforowy z pompami poziomymi

Rys. 6. Zestaw hydroforowy z pompami poziomymi [3]: 1 – pompa pozioma monoblokowa, 2 – szafa sterownicza wolnostojąca, 3 – kolektor ssawny, 4 – kolektor tłoczny, 5 – zawory odcinające na rurociągu ssawnym, 6 – zawory zwrotne, 7 – zawory odcinające na rurociągu tłocznym, 8 – membranowy zbiornik ciśnieniowy, 9 – zawór do uzupełniania powietrza, 10 – zawór odcinający membranowy zbiornik ciśnieniowy, 11 – manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 12 – czujniki obecności wody, 13 – konstrukcja nośna, 14 – podkładki wibroizolacyjne

Zestaw hydroforowy jest wyposażony w membranowy zbiornik ciśnieniowy (8), który wewnątrz ma membranę kauczukową oddzielającą wodę od sprężonego powietrza. Membranowe zbiorniki ciśnieniowe montowane są na kolektorze tłocznym (4) zestawu hydroforowego – jeden, dwa lub trzy w zależności od wydajności nominalnej stosowanych pomp i całego zestawu. Są to zbiorniki stalowe o pojemności ok. 25 dm3, pracujące w zakresie ciśnień nominalnych 1,0, 1,6 i 2,5 MPa.

Wyposażone są w zawór odcinający (10), spust i zawór do uzupełniania powietrza (9). Na rurociągach tłocznych zamontowane są zawory zwrotne (6) i odcinające (7), a na rurociągach ssawnych tylko zawory odcinające (5). Kolektory tłoczne i ssawne wykonywane są z rur stalowych ocynkowanych, stali nierdzewnej lub PVC.

Wszystkie elementy zestawu hydroforowego są zamontowane na konstrukcji nośnej (13) z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją. Konstrukcja nośna zestawu hydroforowego jest zamontowana na podkładkach wibroizolacyjnych (14). W szafie sterowniczej (2) znajduje się sterownik, którego zadaniem jest utrzymanie narzuconego zakresu ciśnień po stronie tłocznej bez względu na wielkość rozbioru wody i ciśnienia po stronie ssawnej.

Zasada działania zestawu hydroforowego jest następująca. W trakcie pracy, gdy w sieci wodociągowej wzrastają rozbiory, spada ciśnienie wody w sieci, i odwrotnie. Wraz ze spadkiem ciśnienia wody w sieci sterownik załącza kolejne pompy w zestawie. Natomiast gdy ciśnienie wody w sieci spada, sterownik wyłącza kolejne pompy.

Pierwsza pompa, którą załącza sterownik w zestawie, ma regulowane obroty i jest sterowana przez przetwornicę częstotliwości. W trakcie pracy, gdy osiągnie maksymalną wydajność, sterownik ją wyłącza i załącza kolejne pompy wraz ze spadkiem ciśnienia wody w sieci. Pompa o regulowanych obrotach pracuje tylko wtedy, gdy w sieci wodociągowej są małe rozbiory wody.

Literatura

 1. Elsner Z., Eksploatacja, konserwacja i remonty planowo­‑zapobiegawcze wodociągów wiejskich. Zeszyt 1 i 2, Wydawnictwo SITWM, Warszawa 1981.
 2. Kalenik M., Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 3. Katalog firmy INSTAL COMPACT, 2003.
 4. Marczuk M., Projektowanie i eksploatacja urządzeń hydroforowych, Arkady, Warszawa 1973.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

inż. Marek Pobłocki Eksperymentalna analiza współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez wybrane trójniki systemu rur wielowarstwowych

Eksperymentalna analiza współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez wybrane trójniki systemu rur wielowarstwowych Eksperymentalna analiza współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez wybrane trójniki systemu rur wielowarstwowych

Badania laboratoryjne wskazują, że rzeczywiste wielkości współczynników oporów badanych kształtek rur wielowarstwowych są większe niż podawane w literaturze i przyjmowane przez projektantów do obliczeń...

Badania laboratoryjne wskazują, że rzeczywiste wielkości współczynników oporów badanych kształtek rur wielowarstwowych są większe niż podawane w literaturze i przyjmowane przez projektantów do obliczeń z kart katalogowych. W literaturze przytacza się wartości, powołując na wcześniejsze publikacje dotyczące rur stalowych, gdzie kolanka i kształtki miały określony promień gięcia i ciecz nie zmieniała tak gwałtownie kierunku, jak w przypadku kształtek z rur wielowarstwowych. Z badań wynika również,...

dr inż. Marek Kalenik Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje...

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje badania współczynników oporów miejscowych w trójnikach żeliwnych i PVC, których średnica wynosiła 0,02 m.

mgr inż. Agnieszka Samolej Systemy zaopatrzenia w wodę w Sudanie Południowym

Systemy zaopatrzenia w wodę w Sudanie Południowym Systemy zaopatrzenia w wodę w Sudanie Południowym

Pomimo że Republika Sudanu Południowego jest stosunkowo bogata w zasoby wodne, tylko 55% społeczeństwa ma dostęp do czystej wody pitnej. Sieć hydrologiczna została zniszczona podczas wojny, a dane w większości...

Pomimo że Republika Sudanu Południowego jest stosunkowo bogata w zasoby wodne, tylko 55% społeczeństwa ma dostęp do czystej wody pitnej. Sieć hydrologiczna została zniszczona podczas wojny, a dane w większości utracone. Budowę choćby najprostszych systemów zaopatrzenia w wodę realizują organizacje międzynarodowe, w tym Polska Akcja Humanitarna.

Redakcja RI Ochrona wodomierza

Ochrona wodomierza Ochrona wodomierza

Zimowe miesiące to czas, kiedy wzrasta liczba awarii spowodowanych zamarznięciem przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy. Na rynku dostępna jest szeroka gama studzienek wodomierzowych, które, jeśli zostaną...

Zimowe miesiące to czas, kiedy wzrasta liczba awarii spowodowanych zamarznięciem przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy. Na rynku dostępna jest szeroka gama studzienek wodomierzowych, które, jeśli zostaną prawidłowo dobrane i zamontowane, pozwolą uniknąć kłopotów w trakcie eksploatacji instalacji wodociągowej.

dr inż. Ewa Ogiołda, mgr inż. Daria Hałupka Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo

Do usprawniania działania oraz modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę można wykorzystać modele symulacyjne. Zaprezentowany w artykule model symulacyjny systemu zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo jest...

Do usprawniania działania oraz modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę można wykorzystać modele symulacyjne. Zaprezentowany w artykule model symulacyjny systemu zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo jest narzędziem umożliwiającym ocenę parametrów eksploatowanego układu oraz symulację wprowadzanych w przyszłości zmian. Może także zostać rozbudowany do modelu obejmującego podsystemy wodociągowe całej gminy.

dr inż. Marek Kalenik Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w kolankach żeliwnych i PVC

Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w kolankach żeliwnych i PVC Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w kolankach żeliwnych i PVC

W instalacjach wodociągowych stosowane są różne kształtki (kolanka, trójniki, zwężki, rozszerzenia), które zmieniają kierunek układania rurociągów lub ich średnice. Produkuje się je obecnie z różnych materiałów:...

W instalacjach wodociągowych stosowane są różne kształtki (kolanka, trójniki, zwężki, rozszerzenia), które zmieniają kierunek układania rurociągów lub ich średnice. Produkuje się je obecnie z różnych materiałów: żeliwa, PVC, PE. Kształtki stosowane do budowy instalacji wodociągowych nie powinny pogarszać jakości wody, powinny być szczelne i odporne na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne wody oraz umożliwiać przepływ wody przy jak najmniejszych oporach hydraulicznych (stratach hydraulicznych).

EWE Armaturen Zawory antyskażeniowe EWE

Zawory antyskażeniowe EWE Zawory antyskażeniowe EWE

Istniejąca na niemieckim rynku od 1946 r. firma Wilhelm EWE Armaturen GmbH & Co KG. jest producentem armatury wodociągowej oraz gazowej. Specjalizuje się w wytwarzaniu kompletnych wodociągowych przyłączy...

Istniejąca na niemieckim rynku od 1946 r. firma Wilhelm EWE Armaturen GmbH & Co KG. jest producentem armatury wodociągowej oraz gazowej. Specjalizuje się w wytwarzaniu kompletnych wodociągowych przyłączy domowych, począwszy od nawiertek na rurociągach głównych, a skończywszy na zestawach wodomierzowych montowanych na granicy sieci zewnętrznej i instalacji wewnętrznej. Siedziba firmy oraz fabryka zlokalizowane są w Brunszwiku. Firma ma wprowadzony system jakościowy ISO 9001 potwierdzony certyfikatem...

praca zbiorowa Marka Concept – europejska jakość teraz także w Polsce

Marka Concept – europejska jakość teraz także w Polsce Marka Concept – europejska jakość teraz także w Polsce

Od kilku miesięcy w dystrybucji na terenie Polski są już produkty międzynarodowej marki Concept. Ponad 40 lat tradycji, dostępność jedynie poprzez sieć fachowej sprzedaży oraz unikalne projekty stanowią...

Od kilku miesięcy w dystrybucji na terenie Polski są już produkty międzynarodowej marki Concept. Ponad 40 lat tradycji, dostępność jedynie poprzez sieć fachowej sprzedaży oraz unikalne projekty stanowią główne wyróżniki tego europejskiego brandu.

dr inż. Edmund Nowakowski Wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Poza statystycznymi danymi dotyczącymi wskaźników zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze w polskich miastach dostępnych jest niewiele informacji na temat spadku zużycia wody w budynkach. Do racjonalnego...

Poza statystycznymi danymi dotyczącymi wskaźników zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze w polskich miastach dostępnych jest niewiele informacji na temat spadku zużycia wody w budynkach. Do racjonalnego projektowania instalacji wodociągowych potrzebne są przynajmniej orientacyjne wartości aktualnych wskaźników zużycia wody zimnej i ciepłej.

dr inż. Edmund Nowakowski Przepływy obliczeniowe wody w instalacjach wodociągowych przedszkoli

Przepływy obliczeniowe wody w instalacjach wodociągowych przedszkoli Przepływy obliczeniowe wody w instalacjach wodociągowych przedszkoli

W unieważnionej w maju 2009 r. normie PN-92/B-01706 podano, że obliczeniowe przepływy wody wyznaczyć można jedynie dla nielicznych budynków ­użyteczności publicznej (biura i urzędy, hotele, domy towarowe)....

W unieważnionej w maju 2009 r. normie PN-92/B-01706 podano, że obliczeniowe przepływy wody wyznaczyć można jedynie dla nielicznych budynków ­użyteczności publicznej (biura i urzędy, hotele, domy towarowe). W normie tej stwierdzono, że dla instalacji wodociągowych w obiektach innych niż wymienione należy dobierać wzór do ustalenia przepływu obliczeniowego poprzez analogię do sposobu korzystania z instalacji przez użytkowników. Ponieważ do żadnej z podanych grup budynków nie można odnieść przedszkoli,...

dr inż. Artur Dudziak Zawory zasuwowe – przegląd konstrukcji

Zawory zasuwowe – przegląd konstrukcji Zawory zasuwowe – przegląd konstrukcji

Zawory zasuwowe (popularnie zwane zasuwami) stanowią podstawowe wyposażenie każdej sieci wodociągowej. Zgodnie z zaleceniami producentów służą one wyłącznie do odcinania przepływu w rurociągu, jednak w...

Zawory zasuwowe (popularnie zwane zasuwami) stanowią podstawowe wyposażenie każdej sieci wodociągowej. Zgodnie z zaleceniami producentów służą one wyłącznie do odcinania przepływu w rurociągu, jednak w praktyce stosowane są niekiedy również do regulacji, co nie powinno mieć miejsca z uwagi na niekorzystne charakterystyki hydrauliczne i kawitacyjne [1].

dr inż. Andrzej Górecki Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych...

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych zaworów (także mosiężnych łączników) pracujących w instalacjach wodnych poniżej podano kilka informacji istotnych z punktu widzenia jakości tych wyrobów. Dane te zebrane zostały w trakcie wykonywania ekspertyz ustalających przyczyny awarii zarówno instalacji wodociągowych, jak i grzewczych w COBRTI...

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu...

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu podłączenia się do sieci do głównego zaworu odcinającego instalację wodociągową. Ze względu na jego położenie doborem przyłącza wody interesują się zarówno „wodociągowcy”, jak i „instalatorzy”. Jednak zazwyczaj mają różne do tej kwestii podejście.

dr inż. Florian Piechurski Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2) Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne,...

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne, remontowo-modernizacyjne i inwestycyjne. W części 1 artykułu (RI 11/2011) opisano czynniki przyczyniające się do występowania strat wody oraz metody szacowania ich wielkości.

dr inż. Edmund Nowakowski Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie...

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie PN-EN 806-3 podano zasady doboru średnic przewodów metodami uproszczonymi. Ponieważ jest ona obowiązująca zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej, warto się z nią zapoznać.

inż. Mirosław Czyżyk, Jan Bylicki Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość...

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość dużą awaryjność instalacji wodnych, w których na podejściach, jako elementy odcinające, zabudowane zostały zawory (kurki) kulowe, zwykle o średnicach 1/2" (DN 15), ewentualnie 3/4" (DN 20). W ramach zleconych ekspertyz przebadano partie zaworów, które pękały po krótkim okresie eksploatacji, dla porównania...

dr inż. Julian Skiba Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych

Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych

Istnieją trzy zasadnicze przyczyny powstawania zanieczyszczeń wtórnych wody. Pierwszą z nich jest wymywanie substancji wchodzących w skład przewodów wodociągowych, drugą – zaistnienie w przewodach warunków...

Istnieją trzy zasadnicze przyczyny powstawania zanieczyszczeń wtórnych wody. Pierwszą z nich jest wymywanie substancji wchodzących w skład przewodów wodociągowych, drugą – zaistnienie w przewodach warunków do namnażania się bakterii chorobotwórczych lub rozwoju innych drobnoustrojów, szczególnie na odcinkach rzadko używanych, gdzie dochodzi do zastoju wody, a trzecią – występowanie przepływów zwrotnych.

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono...

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono bez wskazania normy zastępczej. Ponieważ instalacje wodociągowe muszą być nadal projektowane, w artykule porównano metody obliczeniowe przepływów wody określanych z wykorzystaniem normy radzieckiej SNiP-II-30-76 i normy PN-92/B-01706 oraz uzyskiwanych według metody uproszczonej podanej w...

Gebo Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo

Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo

Gebo to od wielu lat doskonale znana marka na terenie Polski i Europy. Jako lider w dziedzinie łączników hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów i dostosowuje...

Gebo to od wielu lat doskonale znana marka na terenie Polski i Europy. Jako lider w dziedzinie łączników hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów i dostosowuje do nich swój produkt z szerokiej oferty portfolio.

dr inż. Edmund Nowakowski Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej....

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej. Wobec konieczności znalezienia innej metody obliczeniowej w artykule omówiono sposoby obliczeń wykorzystywane dotychczas w Polsce.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce,...

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce, można się przekonać na przykładzie koncepcji instalacji wod-kan dla budynku o wysokości 176 m (z 54 kondygnacjami nadziemnymi). Projekt instalacji wykonali inżynierowie Jacek Wierzbicki i Sławomir Sawicki z biura projektów Pol-Con Consulting.

dr inż. Edmund Nowakowski Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Wprowadzony w 1994 r. obowiązek stosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy do pomiaru ilości dostarczanej do mieszkań wody zimnej i ciepłej wpłynął na obniżenie wskaźników jej zużycia....

Wprowadzony w 1994 r. obowiązek stosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy do pomiaru ilości dostarczanej do mieszkań wody zimnej i ciepłej wpłynął na obniżenie wskaźników jej zużycia. Recknagel już ok. 1970 r. zauważył, że zastosowanie w instalacji ciepłej wody ciepłomierza obniża zużycie wody o blisko połowę.

Waldemar Joniec Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe przeznaczone są do tłoczenia, podwyższania i utrzymywania ciśnienia wody m.in. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, stacjach uzdatniania wody, pompowniach osiedlowych,...

Zestawy hydroforowe przeznaczone są do tłoczenia, podwyższania i utrzymywania ciśnienia wody m.in. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, stacjach uzdatniania wody, pompowniach osiedlowych, centralnych i sieciowych, w systemach przeciwpożarowych, do zraszania ogrodów i podlewania szklarni, do tłoczenia wody w rzemiośle i rolnictwie, w myjniach i pralniach oraz w przemysłowych instalacjach wodnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.