RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie bez pomp kotłowych

Schematic diagrams of boiler plant at low and medium capacity – without boiler pumps

Podstawy projektowania kotłowni wodnychIntech

Podstawy projektowania kotłowni wodnych
Intech

Podana w poprzednim artykule (RI 12/2012) klasyfikacja kotłów nie jest pełna. Można dokonywać kolejnych podziałów, np. kotłów na paliwo stałe pod względem sposobu spalania (górne, dolne, z nadmuchem, z naturalnym doprowadzeniem powietrza, z palnikiem retortowym itp.).
Ponadto można dzielić kotły ze względu na konstrukcję i drogę przepływu spalin (np. z płomienicą, płomieniówkami, wodno-rurkowe) czy umiejscowienie procesu spalania – z komorą spalania lub przedpaleniskiem. Jednak omówienie konstrukcji kotłów wykracza poza tematykę tego cyklu, a wiele przydatnych informacji znaleźć można w literaturze [1, 2, 4, 5]. W kolejnych artykułach zilustrowane zostaną schematy ideowe kotłowni spalających paliwo stałe.

Zobacz także

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki...

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki zużycia energii pochodzącej z instalacji PV.

Kotłownie z jednym kotłem

Najprostszym przypadkiem kotłowni na paliwo płynne z jednym kotłem jest kocioł (jedno- lub dwufunkcyjny) zawierający wszystkie niezbędne elementy schematu ideowego: pompę (pompy), wymiennik ciepła, elementy zabezpieczenia, naczynie wzbiorcze, elementy regulacyjne, filtry itd.

W konstrukcji tego typu na zewnątrz widoczne są tylko króćce łączące kocioł z instalacjami: w przypadku jednofunkcyjnego – z instalacją ogrzewania, dwufunkcyjnego – z instalacją ogrzewania i instalacją ciepłej wody. W tym ostatnim przypadku są to trzy króćce: wody zimnej, ciepłej i wody cyrkulacyjnej.

Kotły takie, najczęściej wiszące, mają szerokie zastosowanie w ogrzewaniu mieszkań i budynków jednorodzinnych. Ich rysunki i zdjęcia publikowane są regularnie na łamach „Rynku Instalacyjnego”, m.in. w prezentacjach i porównaniach urządzeń różnych producentów.

Wśród kilku schematów połączeń kotłów [1–3] wyróżnić można dwa zasadnicze: bez pomp kotłowych oraz z pompami kotło­wymi.

Schemat kotłowni wodnej na paliwo płynne

Rys. 1. Schemat kotłowni wodnej na paliwo płynne z jednym kotłem i pompą gorącego mieszania (opis w tekście)
Źródło: Autor

W drugim przypadku sposób połączenia może być różny [3], ale najczęściej stosowane jest sprzęgło hydrauliczne albo zbiornik buforowy pełniący w istocie funkcję sprzęgła. Zadaniem sprzęgła jest odseparowanie hydrauliczne obiegów kotłowni w celu wyeliminowania oddziaływania obiegów grzewczych na charakterystykę hydrauliczną obiegów kotłów.

W przypadku kotłów niekondensacyjnych zachodzić może konieczność ochrony powierzchni ogrzewalnej kotła przed napływem wody o niskiej temperaturze, co mogłoby spowodować wykraplanie pary wodnej zawartej w spalinach i niekorzystne procesy korozji, zwłaszcza w kotłach spalających olej z zawartością siarki.

Ochrona przed obniżeniem temperatury wody zasilającej kocioł może być zrealizowana poprzez skierowanie strumienia wody zasilającej (opuszczającej kocioł) do przewodu wody powracającej do kotła. Można to uzyskać różnymi sposobami [3]. Możliwe są także specjalne konstrukcje kotłów (np. Thermostream [5]), gdzie ukształtowanie wlotu wody powoduje mieszanie wody o niższej temperaturze z wodą wypełniającą kocioł.

Temperaturę wody powracającej do kotła zwykle ogranicza się do 50°C. Jednym ze sposobów podgrzania wody powrotnej jest zastosowanie pompy mieszającej, tzw. pompy gorącego mieszania.

Na rys. 1 pokazano schemat ideowy kotłowni dwufunkcyjnej c.o. i c.w. z jednym kotłem i pompą mieszania gorącego. Można w nim wyodrębnić następujące obiegi (obwody):

 • obieg kotła–kocioł–rozdzielacze – do punktu C i D,

 • obieg gorącego mieszania – od punktu B do A,

 • obiegi grzewcze ogrzewania co1 i co2 – od rozdzielacza zasilającego RZ, przez instalację, do rozdzielacza powrotnego RP,

 • obieg grzewczy ciepłej wody – od rozdzielacza zasilającego RZ, przez wymienniki c.w. (pompa P3), do rozdzielacza powrotnego RP,

 • obieg instalacyjny ciepłej wody – od wejścia wody zimnej (najniższy przewód) do wyjścia przewodu ciepłej wody (oznaczenie CW),

 • obieg cyrkulacyjny ciepłej wody – z instalacji do wymienników c.w. (z pompą P4).

W obiegu kotła (K) na górnej krawędzi zaznaczono następujące elementy (od lewej):

 • czujnik ograniczenia temperatury wody w kotle (STB) – element wyposażenia kotła,

 • manometr,

 • termometr,

 • zawór bezpieczeństwa.

Na przewodzie zasilającym kotłowni (od kotła – strzałka) pierwszym elementem jest czujnik poziomu wody w kotle. W punkcie B zaczyna się obieg gorącego mieszania kotła, który zawiera następujące elementy (od prawej do lewej):

 • zawór odcinający,

 • pompa gorącego mieszania PG,

 • zawór zwrotny,

 • zawór odcinający,

 • czujnik temperatury wody powrotnej (prostokąt obok pkt A).

W przewodzie zasilającym zamontowany jest czujnik temperatury wody zasilającej (pierwszy na odcinku poziomym). W najwyższych punktach (w układzie przestrzennym kotłowni, a nie na schemacie) powinny zostać zamontowane odpowietrzniki automatyczne lub ręczne (Odp.). Przed rozdzielaczem zasilającym RZ (pkt C) obieg kotła kończy się filtrem umieszczonym między dwoma zaworami odcinającymi.

Powrót z rozdzielacza powrotnego RP (pkt D) rozpoczyna się filtrem między zaworami odcinającymi. Zainstalowany termometr pokazuje średnią temperaturę wody powracającej do kotła. Rozdzielacz zasilający (RZ) i powrotny (RP) wyposażony jest w zawory spustowe oraz manometry.

W obiegach grzewczych ogrzewania (co1 i co2) występują (od rozdzielacza RZ zgodnie z kierunkiem przepływu):

 • zawór odcinający,

 • zawór regulacji temperatury zasilania (trójdrogowy),

 • czujnik temperatury zasilania (ustalanej w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego),

 • pompa obiegu grzewczego (P1 i P2),

 • termometr,

 • zawór zwrotny,

 • zawór odcinający,

a od rozdzielacza RP zgodnie z kierunkiem przepływu:

 • zawór odcinający,

 • termometr,

 • filtr,

 • zawór odcinający.

Między filtrem i zaworem odcinającym znajduje się odgałęzienie przewodu tzw. zimnego mieszania do regulacji temperatury zasilania w obiegu grzewczym. Do rozdzielacza zasilającego włączone jest naczynie wzbiorcze (NW), które może być chronione zaworem bezpieczeństwa.

W przewodzie łączącym naczynie wzbiorcze z rozdzielaczem (rura wzbiorcza) zwyczajowo montuje się zawór ze zdjętą dźwignią albo złącze samozamykające umożliwiające odłączenie naczynia wzbiorczego od instalacji kotłowni.

W obiegu grzewczym przygotowania ciepłej wody występują następujące elementy (od rozdzielacza RZ zgodnie z kierunkiem przepływu):

 • zawór odcinający,

 • pompa obiegu grzewczego c.w. (P3),

 • zawór zwrotny,

 • zawór odcinający,

 • odpowietrznik,

 • zawory odcinające i termometry przy wymiennikach ciepłej wody (WCW),

 • termometr i zawór odcinający przy podłączeniu do rozdzielacza powrotnego (RP).

W obiegu instalacyjnym ciepłej wody (zawierającym fragment przewodu wody zimnej) występują (od lewej):

 • zawór odcinający,

 • manometr,

 • zawór antyskażeniowy (EA),

 • filtr,

 • wodomierz,

 • magnetyzer (opcjonalnie),

 • zawór odcinający,

 • zawór (zawory) bezpieczeństwa,

 • zawory odcinające w przewodzie ciepłej wody za każdym wymiennikiem,

 • termometry,

 • wspólny zawór odcinający c.w.,

 • termometr.

Między zaworem odcinającym a zaworem bezpieczeństwa znajduje się naczynie wzbiorcze z zaworem spustowym, odcinającym i (w razie konieczności) zaworem bezpieczeństwa chroniącym naczynie wzbiorcze.

W obiegu cyrkulacji ciepłej wody (z pompą P4) występują (od prawej):

 • zawór odcinający,

 • filtr,

 • termometr,

 • pompa cyrkulacyjna,

 • zawór odcinający wspólny,

 • zawory odcinające przed każdym wymiennikiem ciepłej wody.

Kotłownia wodna na paliwo płynne z dwoma kotłami

Rys. 2. Schemat kotłowni wodnej na paliwo płynne z dwoma kotłami i pompami gorącego mieszania (opis w tekście)
Źródło: Autor

Na rys. 2 pokazano schemat ideowy kotłowni wodnej na paliwo płynne z dwoma kotłami i układami gorącego mieszania przy każdym kotle. Różni się on od schematu pokazanego na rys. 1 jedynie liczbą kotłów. Rozróżnia się indywidualne obiegi kotłowe (przez kocioł do punktu E i F) oraz wspólny obieg kotłowy (od pkt E do rozdzielacza RZ i od rozdzielacza RP do pkt F).

Do odcięcia poszczególnych obiegów kotłów niedziałających (przy wyłączonym palniku) służą zawory odcinające z siłownikami elektrycznymi (przepustnice). Pozostałe obiegi i ich wyposażenie są identyczne jak w schemacie na rys. 1. Taki sam będzie schemat ideowy kotłowni z trzema i większą liczbą kotłów.

Na rys. 3 pokazano schemat kotłowni z jednym kotłem bez pomp gorącego mieszania, a na rys. 4 schemat kotłowni z dwoma kotłami bez pomp gorącego mieszania. Schematy te nie zawierają elementów obiegów gorącego mieszania: pomp, armatury, przewodów i czujników temperatury.

Kotłownia wodna na paliwo płynne z jednym kotłem bez pomp

Rys. 3. Schemat kotłowni wodnej na paliwo płynne z jednym kotłem bez pomp gorącego mieszania
Źródło: Autor

Kotłownia wodna na paliwo płynne z dwoma kotłami bez pomp

Rys. 4. Schemat kotłowni wodnej na paliwo płynne z dwoma kotłami bez pomp gorącego mieszania
Źródło: Autor

Schematy pokazane na rys. 1–4 wymagają zastosowania kotłów, które są niewrażliwe na zanik przepływu, a schematy z rys. 3 i 4 wymagają ponadto odporności kotła na niską temperaturę wody powrotnej. W przypadku kotłów kondensacyjnych nie stosuje się układów gorącego mieszania, gdyż temperatura wody powracającej do kotła powinna być możliwie najniższa. Konstrukcje kotłów kondensacyjnych są odporne na wpływ kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach.

Zasady doboru wszystkich elementów schematu ideowego kotłowni będą przedmiotem kolejnych artykułów cyklu.

Literatura

 1. Nantka M., Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Gliwice 2006.

 2. Zaborowska E., Projektowanie kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe, Gdańsk 2012.

 3. Żarski K., Obiegi wodne i parowe w kotłowniach, Warszawa 2000.

 4. Katalog produktów Viessmann.

 5. Katalog produktów Buderus.

   

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

dr inż. Kazimierz Żarski Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy

Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy

Artykuł zawiera opis procedur doboru elementów kotłowni w odniesieniu do schematów ideowych prezentowanych w poprzednich artykułach z cyklu.

Artykuł zawiera opis procedur doboru elementów kotłowni w odniesieniu do schematów ideowych prezentowanych w poprzednich artykułach z cyklu.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało...

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało się z powodu rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także dziedziny odnawialnych źródeł ciepła i energii.

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Stefan Żuchowski Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy...

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach...

Ferroli Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze

Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze

Ferroli, włoski producent urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła), chłodzących (agregaty wody lodowej), kotłów parowych i kotłów na olej termalny, istnieje ponad 60 lat. W Polsce działa od 1997 roku,...

Ferroli, włoski producent urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła), chłodzących (agregaty wody lodowej), kotłów parowych i kotłów na olej termalny, istnieje ponad 60 lat. W Polsce działa od 1997 roku, z powodzeniem oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz do obiektów komercyjnych i przemysłowych.

mgr inż. Paulina Mielniczuk, mgr inż. Iwona Barszczewska Analiza ekonomiczno-ekologiczna różnych wariantów ogrzewania w domu jednorodzinnym na terenie Białegostoku

Analiza ekonomiczno-ekologiczna różnych wariantów ogrzewania w domu jednorodzinnym na terenie Białegostoku Analiza ekonomiczno-ekologiczna różnych wariantów ogrzewania w domu jednorodzinnym na terenie Białegostoku

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych źródeł ciepła do ogrzewania budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Białegostoku. Pod uwagę zostały wzięte zarówno aspekty ekonomiczne,...

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych źródeł ciepła do ogrzewania budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Białegostoku. Pod uwagę zostały wzięte zarówno aspekty ekonomiczne, jak i ekologiczne każdego z analizowanych rozwiązań.

wj Ochrona nowoczesnych kotłów kondensacyjnych

Ochrona nowoczesnych kotłów kondensacyjnych Ochrona nowoczesnych kotłów kondensacyjnych

Przyzwyczajamy się, że kotły kondensacyjne są już minimalnym standardem dla grzewczych urządzeń gazowych i prawo nie dopuszcza stosowania mniej sprawnych urządzeń. Ale czy za tym idzie świadomość wymagań,...

Przyzwyczajamy się, że kotły kondensacyjne są już minimalnym standardem dla grzewczych urządzeń gazowych i prawo nie dopuszcza stosowania mniej sprawnych urządzeń. Ale czy za tym idzie świadomość wymagań, jakie mają te urządzenia względem jakości instalacji i wypełniającego je czynnika grzewczego? Duża w tym rola instalatorów, którzy powinni uświadamiać inwestorów i użytkowników w kwestii wymagań dla nowoczesnych urządzeń i nie ulegać sugestiom optymalizacji kosztowej budowanej instalacji.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym

Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym

Główną ideą przedsięwzięcia było maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego za pomocą kotła kondensacyjnego [1]. W artykule [2] opisano dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w tym obiekcie.

Główną ideą przedsięwzięcia było maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego za pomocą kotła kondensacyjnego [1]. W artykule [2] opisano dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w tym obiekcie.

dr inż. Kazimierz Żarski Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie z pompami kotłowymi

Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie z pompami kotłowymi Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie z pompami kotłowymi

W artykule kontynuowane jest omawianie schematów ideowych kotłowni wodnych.

W artykule kontynuowane jest omawianie schematów ideowych kotłowni wodnych.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Norbert Winogrodzki Kotły kondensacyjne – oszczędność czy marketing?

Kotły kondensacyjne – oszczędność czy marketing? Kotły kondensacyjne – oszczędność czy marketing?

Dominującym kierunkiem w nowoczesnym budownictwie jest w ostatnich latach ekonomiczna eksploatacja. Nowe budynki projektuje się i wykonuje jako domy niskoenergetyczne, a nawet pasywne, w których zdecydowanie...

Dominującym kierunkiem w nowoczesnym budownictwie jest w ostatnich latach ekonomiczna eksploatacja. Nowe budynki projektuje się i wykonuje jako domy niskoenergetyczne, a nawet pasywne, w których zdecydowanie mniej energii zużywa się na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody niż dwadzieścia lat temu. Tę samą tendencję można zaobserwować w modernizacjach budynków i instalacji centralnego ogrzewania. Naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom rynkowym wychodzi technika kondensacyjna. Czy rzeczywiście umożliwia...

George Flick Aluminiowe wymienniki ciepła w kotłach kondensacyjnych

Aluminiowe wymienniki ciepła w kotłach kondensacyjnych Aluminiowe wymienniki ciepła w kotłach kondensacyjnych

Aluminium ma pięć razy lepszy współczynnik przewodzenia ciepła niż stal i aż siedem razy lepszy niż stal nierdzewna. Stosując ten metal, można zmniejszyć powierzchnię wymiany przy takiej samej wydajności...

Aluminium ma pięć razy lepszy współczynnik przewodzenia ciepła niż stal i aż siedem razy lepszy niż stal nierdzewna. Stosując ten metal, można zmniejszyć powierzchnię wymiany przy takiej samej wydajności przenoszenia ciepła do obiegu grzewczego. Korpusy grzewcze z aluminium mogą być zatem znacznie mniejsze niż wykonywane z innych materiałów.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.