RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacje instalacji solarnych

Preizolowane rury do instalacji solarnych
Fot. Evertec (a), Nanox Inox (b)

Preizolowane rury do instalacji solarnych


Fot. Evertec (a), Nanox Inox (b)

Przewody instalacji solarnej biegnące między kolektorem a zasobnikiem wymagają szczególnej izolacji technicznej. Nie może to być zwykła izolacja do rur grzewczych, ponieważ w instalacjach solarnych okresowo występuje temperatura znacznie wyższa niż w instalacji grzewczej. Izolacja taka musi być też przystosowana do pracy na zewnątrz.

Zobacz także

Zakład Produkcyjny Blachotrapez Sp. z o.o. Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie...

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie do zera. Chcesz się dowiedzieć się, jak przebiega montaż modułów PV oraz jak są projektowane schematy instalacji fotowoltaicznej? Przeczytaj poniższy artykuł!

Zielona Firma Sp. z.o.o Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd,...

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd, najtrudniejsza.

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Specyfika izolacji instalacji solarnych

Przewód solarny (między kolektorem a zasobnikiem) bez izolacji, szczególnie na dłuższym odcinku, może wykazywać nawet dziewięciokrotnie większe straty ciepła niż przewód izolowany [1]. Jednocześnie izolacja techniczna stosowana do rurowej instalacji solarnej nie może być traktowana tożsamo z izolacją instalacji grzewczej. Wynika to z dwóch ważnych aspektów.

Izolacje techniczne przeznaczone do zabezpieczenia przewodów instalacji solarnej muszą cechować się odpornością na temperaturę wyraźnie wyższą niż w przypadku instalacji grzewczych. W kolektorach słonecznych i ich orurowaniu okresowo – podczas długiej przerwy w odbiorze ciepła z kolektora, w wyniku awarii pompy obiegowej, w wyniku braku prądu itp. – występuje tzw. przegrzanie, kiedy temperatura czynnika grzewczego wzrasta zdecydowanie powyżej 100°C, nawet do 150–200°C [2]. Większość izolacji technicznych stosowanych w instalacjach grzewczych (np. poliuretan) jest odpornych na działanie temperatury do 95–100°C. Poddane wyższej temperaturze ulegają uszkodzeniu, a w skrajnych (choć wcale nierzadkich) przypadkach – miejscowemu stopieniu. Kiedy rury instalacyjne są odsłonięte po uszkodzeniu izolacji, spada sprawność i efektywność energetyczna instalacji, a na odcinkach zewnętrznych przewody narażone są na bezpośrednie oddziaływanie czynników środowiskowych.

 

Części instalacji solarnej na zewnątrz budynków dotyczy także inny problem użytkowy – izolacje na tych odcinkach muszą być odporne na oddziaływanie środowiska zewnętrznego:

  • wpływ zmiennych warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności, jakości powietrza (pyłów) – przekładający się na powstawanie środowiska korozyjnego na powierzchni materiału izolacyjnego;
  • oddziaływanie wiatru – wpływ na szybkie rozpraszanie ciepła;
  • promieniowanie UV, które ma niszczący wpływ na wiele tworzyw sztucznych, w przypadku izolacji technicznych nieprzystosowanych do użytku na zewnątrz powoduje degenerację i kruszenie tworzyw;
  • aktywność zwierząt – ptaki, drobne gryzonie czy kuny traktują niezabezpieczone izolacje urządzeń zewnętrznych jako łatwo dostępne źródło materiału na gniazda.

Przypadki zastosowania nieprawidłowej izolacji technicznej instalacji solarnej nie są wcale rzadkie wśród firm wykonawczych z mniejszym doświadczeniem. Takie podejście może wynikać z niedostatecznej wiedzy, mniejszej dostępności specjalistycznych rozwiązań oraz uwarunkowań cenowych (rozwiązania wysokotemperaturowe i odporne na UV mogą być nawet trzykrotnie droższe od porównywalnych pod względem wielkości rozwiązań tradycyjnych). Izolacją najczęściej stosowaną do instalacji solarnych jest kauczuk syntetyczny, rzadziej pojawiają się izolacje poliestrowe, a nawet aerożele.

Kauczuk – najpopularniejsza izolacja w instalacjach solarnych

Kauczuki syntetyczne (elastomery) są materiałami elastycznymi o zamkniętej strukturze komórkowej, odpornymi na temperaturę ciągłą np. do 150°C, a chwilowo do 175°C (przykładowe dane jednego z producentów dla rozwiązania HT – High Temperature). Cechują się odpornością na wahania temperatury oraz dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła – zwykle ok. 0,035–0,045 W/(mK), zależnie od temperatury pomiaru, oraz wytrzymałością mechaniczną.

Kauczuki chronią też przed kondensacją pary wodnej – mają współczynnik dyfuzji pary wodnej µ ≥ 10 000). Są to materiały trudno zapalne, o klasie reakcji na ogień od BL-s1, d0 do BL-s3, d0, w zależności od producenta i formy izolacji.

Kauczuk najczęściej występuje w formie otulin w kolorze szarym lub grafitowym o grubości warstwy izolacji 10–25 mm. Do instalacji solarnych zwykle stosuje się grubość od 12 mm. Często stosowanym rozwiązaniem jest zróżnicowanie grubości otuliny – dla przewodów wewnątrz budynków jest ona mniejsza (np. 12 lub 13 mm), a dla części rury biegnącej na zewnątrz większa (np. 18 lub 19 mm).

Niektóre rodzaje kauczuku (np. EPDM) wyróżniają się również wytrzymałością na oddziaływanie promieniowania UV. Izolacje z innych materiałów do zastosowań zewnętrznych powinny być wyposażone także w dodatkowy płaszcz (folię ochronną), np. z PVC lub kopolimeru poliolefinowego. Takie rozwiązanie nie tylko chroni przed oddziaływaniem słońca, ale i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu i eksploatacji. Jeśli na zewnątrz została zastosowana otulina nieprzeznaczona do takiej aplikacji, w przypadku niewielkich uszkodzeń powodowanych przez UV można ją zabezpieczyć „środkami ratunkowymi” – specjalną farbą ochronną do izolacji kauczukowych lub samoprzylepną taśmą zabezpieczającą.

Izolacje z kauczuku syntetycznego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja [3].

Rzadziej spotykane – poliester i aerożele

Do izolowania instalacji solarnych stosowany bywa oferowany przez wykonawców materiał z włókien poliestrowych (PES) z płaszczem z ochronnym. Jest on wykorzystywany m.in. do izolacji zasobników c.w.u. i buforów. To wprawdzie materiał o parametrach przewodzenia ciepła podobnych do kauczuku i tańszy od niego, ma jednak włóknistą strukturę i jest podatny na nasiąkanie wodą. Dlatego wymaga wykonania bardzo starannych zabezpieczeń przed przenikaniem wody. Materiał ten jest rzadko zalecany do izolacji przewodów solarnych, pomimo jego niskiej ceny.

Z kolei aerożele, choć mają bardzo korzystny współczynnik przewodzenia – nawet ok. 0,015 W/(mK) – są wyraźnie droższe. Są zatem rzadko stosowane w instalacjach solarnych. Występują w formie plastycznych, cienkich mat do nakładania na przewody, złożonych w ponad 90% z powietrza zamkniętego w porach utworzonych przez szkielet krzemionkowy. Mała grubość maty aerożelowej sprawia, że łatwo zabezpiecza się za jej pomocą łuki i inne miejsca potencjalnego występowania mostków cieplnych.

Rury preizolowane do instalacji solarnej

Dostępne są także gotowe preizolowane rury do instalacji solarnej, bazujące na sztywnej miedzianej rurze przewodowej albo na karbowanej rurze ze stali nierdzewnej.

Do rury przewodowej przymocowana jest na stałe otoczka właściwego materiału izolacyjnego. Pierwszą warstwą od zewnątrz jest cienka warstwa materiału osłonowego (folia, płaszcz lub tworzywowa rura osłonowa), zapewniająca odporność na działanie promieni UV i innych warunków środowiskowych oraz zwiększająca wytrzymałość i estetykę całego rozwiązania. Warstwa zewnętrzna może być folią z materiału kompozytowego lub PVC albo osłonową cienkościenną rurą żebrowaną z modyfikowanego polietylenu wysokiej gęstości.

Obok kauczuków i poliestrów jako warstwę izolacyjną stosuje się także pianki poliolefinowe, np. wykonane ze spienionego polietylenu o ulepszonych własnościach (EPE – Expanded PE). Tego rodzaju izolacje mają zakres temperaturowy pracy ciągłej do 150°C (przy obciążeniu czasowym 175°C). Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi ok. 0,038 W/(mK) (dla 0°C). Dostępne są także rozwiązania oparte na stalowej rurze karbowanej i cienkiej (np. 5 mm) izolacji wykonanej z aerożelu. Rura preizolowana może również zawierać dwużyłowy przewód czujnika temperatury.

Rury takie mogą występować jako samodzielne (w odpowiednich średnicach i zwojach o długości kilkunastu metrów) albo układy podwójne. W tym drugim przypadku rura zasilania i rura powrotu mają najczęściej (z wyjątkiem aerożeli) własną izolację cieplną, ale występują we wspólnym płaszczu z folii ochronnej.

Literatura

  1. Izolacja przewodów solarnych, http://varna.com.pl/7,24,akt-izolacja_przewodow_solarnych.html (dostęp: 17.05.2021)
  2. PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
  3. Grzegorzewski Zbigniew, Izolacje w instalacjach słonecznych, „Izolacje” 2/2018, https://www.izolacje.com.pl/artykul/instalacje/183892,izolacje-w-instalacjach-slonecznych (dostęp: 17.05.2021)
  4. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania
  5. PN-EN 14303:2012 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
  6. Materiały techniczne firm: Armacell, Evertec, Hewalex, Isover, K-FLEX, Kaimann, Nanox Inox

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Dom bez rachunków

Dom bez rachunków Dom bez rachunków

Z analizy przepisów budowlanych jednoznacznie wynika, że po 2020 roku nowe i modernizowane budynki będą niemal zeroenergetyczne i wykorzystujące OZE. Już dziś dostępne są gotowe projekty takich domów,...

Z analizy przepisów budowlanych jednoznacznie wynika, że po 2020 roku nowe i modernizowane budynki będą niemal zeroenergetyczne i wykorzystujące OZE. Już dziś dostępne są gotowe projekty takich domów, ale nie zawsze kładzie się w nich nacisk na koszty eksploatacji i wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Zainicjowany przez PORT PC projekt „Dom bez rachunków”, poparty przez najważniejsze organizacje branżowe, ma szansę zmienić postrzeganie społeczeństwa, a zwłaszcza inwestorów indywidualnych, jak...

Janusz Topolski, Jerzy Topolski Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną...

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci. Umożliwia to również redukcję kosztów zakupu energii ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Jednak ze względu na całodobowy charakter pracy dobór źródła odpowiedniego do potrzeb odbiorcy okazuje się trudniejszy, niż mogło się pierwotnie wydawać. W artykule przybliżono metody...

dr inż. Jacek Biskupski Fotowoltaiczna energetyka prosumencka w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań

Fotowoltaiczna energetyka prosumencka w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań Fotowoltaiczna energetyka prosumencka w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań

Rynek PV w Polsce charakteryzuje się znaczną przypadkowością stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych. Różne są oczekiwania operatorów sieci i prosumentów, nie zawsze zgodne z nadrzędnym celem promowania...

Rynek PV w Polsce charakteryzuje się znaczną przypadkowością stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych. Różne są oczekiwania operatorów sieci i prosumentów, nie zawsze zgodne z nadrzędnym celem promowania pozyskiwania energii z OZE. Poza nielicznymi ośrodkami szkolącymi instalatorów w zakresie wielu możliwych alternatywnych rozwiązań reszta promuje tylko określone układy, które proponuje się prosumentom najczęściej jako „standardowe” rozwiązania techniczne. Nie uwzględniają one warunków lokalnych...

Redakcja RI Pomagamy wybrać najlepsze panele fotowoltaiczne

Pomagamy wybrać najlepsze panele fotowoltaiczne Pomagamy wybrać najlepsze panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska, pomagają obniżyć rachunki, nadwyżki energii można kierować do sieci energetycznej - nic dziwnego,...

Panele fotowoltaiczne pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska, pomagają obniżyć rachunki, nadwyżki energii można kierować do sieci energetycznej - nic dziwnego, że zainteresowanie fotowoltaiką rośnie.

Redakcja RI Ciepło dla budynków XXI wieku

Ciepło dla budynków XXI wieku Ciepło dla budynków XXI wieku

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych...

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

Redakcja RI Q22 - energooszczędne rozwiązania na skalę BREEAM

Q22 - energooszczędne rozwiązania na skalę BREEAM Q22 - energooszczędne rozwiązania na skalę BREEAM

Spełnia wymagania certyfikacji BREEAM, ma niezwykły kształt i goracą lokalizację. Biurowiec Q22 powstający na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II oraz ulicy Grzybowskiej w Warszawie to budynek będący efektem...

Spełnia wymagania certyfikacji BREEAM, ma niezwykły kształt i goracą lokalizację. Biurowiec Q22 powstający na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II oraz ulicy Grzybowskiej w Warszawie to budynek będący efektem współpracy pracowni architektonicznej Kuryłowicz & Associates i polskiego oddziału Buro Happold.

dr inż. Michał Szymański, mgr inż. Aleksandra Nyka, dr inż. Kamil Szkarłat Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej

Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej

Sektor energii słonecznej to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki. Komisja Europejska uznała energię słoneczną za strategiczne źródło zaopatrzenia UE w energię w przyszłości.

Sektor energii słonecznej to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki. Komisja Europejska uznała energię słoneczną za strategiczne źródło zaopatrzenia UE w energię w przyszłości.

mgr inż. Jakub Jurasz, dr hab. inż. Jerzy Mikulik Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej

Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej

W nachodzących latach dojdzie do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Przy budowie energetyki solarnej i smart grids należy dążyć do takiego rozmieszczenia...

W nachodzących latach dojdzie do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Przy budowie energetyki solarnej i smart grids należy dążyć do takiego rozmieszczenia źródeł energii, które zmniejszy podatność odbiorcy na wpływ lokalnych warunków atmosferycznych.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Konfiguracja systemów fotowoltaicznych

Konfiguracja systemów fotowoltaicznych Konfiguracja systemów fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne to nic innego jak instalacje elektryczne, których projektowanie i wykonanie wymaga przestrzegania przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Proces konfiguracji systemu PV...

Instalacje fotowoltaiczne to nic innego jak instalacje elektryczne, których projektowanie i wykonanie wymaga przestrzegania przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Proces konfiguracji systemu PV ułatwi wykorzystanie odpowiednich programów, jednak wcześniej należy się zapoznać z podstawowymi wytycznymi.

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł...

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych. W przypadku energii słonecznej należy wyznaczyć najlepsze lokalizacje do zainstalowania ogniw fotowoltaicznych. Pomocne w tym mogą być systemy informacji geograficznej i odpowiednie modele.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Technologia PV – moduły fotowoltaiczne

Technologia PV – moduły fotowoltaiczne Technologia PV – moduły fotowoltaiczne

Wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki nie obciąża środowiska tak jak technologie korzystające z paliw kopalnych, a nieskomplikowana instalacja i możliwość kierowania nadwyżek...

Wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki nie obciąża środowiska tak jak technologie korzystające z paliw kopalnych, a nieskomplikowana instalacja i możliwość kierowania nadwyżek energii elektrycznej do sieci energetycznej decydują o coraz większym zainteresowaniu tą technologią w kontekście zasilania budynków.

Redakcja RI REPOWERmap

REPOWERmap REPOWERmap

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność?...

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność? Dodaj swoje przykłady na mapie, aby były widoczne dla innych i stanowiły inspirację do podjęcia podobnych działań. Każdy przykład jest ważny!

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

BayWa r.e. Solar Systems Ekosystem SolarEdge a Mój Prąd 4.0

Ekosystem SolarEdge a Mój Prąd 4.0 Ekosystem SolarEdge a Mój Prąd 4.0

Szukasz zaufanego dystrybutora falowników SolarEdge? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą BayWa r.e. Solar Systems.

Szukasz zaufanego dystrybutora falowników SolarEdge? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą BayWa r.e. Solar Systems.

Sunprofi Sp. z o.o. SUNPROFI całe na czarno! Trwa Black Week! Sprawdź!

SUNPROFI całe na czarno! Trwa Black Week! Sprawdź! SUNPROFI całe na czarno! Trwa Black Week! Sprawdź!

Wchodzi Sunprofi, całe na CZARNO! Trwają BLACK WEEKS! Promocja -50% kosztów transportu! Takiej okazji nie można przegapić! Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem, gdzie znajdziesz...

Wchodzi Sunprofi, całe na CZARNO! Trwają BLACK WEEKS! Promocja -50% kosztów transportu! Takiej okazji nie można przegapić! Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem, gdzie znajdziesz wielką przecenę modułów.

Redakcja RI news Białystok: dodatkowy nabór do projektu modernizacji kotłowni domowych

Białystok: dodatkowy nabór do projektu modernizacji kotłowni domowych Białystok: dodatkowy nabór do projektu modernizacji kotłowni domowych

W Białymstoku uruchomiono dodatkowy nabór chętnych do programu modernizacji kotłowni domowych. Program realizowany jest ze wsparciem unijnym, jego koniec zaplanowano na jesień tego roku.

W Białymstoku uruchomiono dodatkowy nabór chętnych do programu modernizacji kotłowni domowych. Program realizowany jest ze wsparciem unijnym, jego koniec zaplanowano na jesień tego roku.

Redakcja RI Dwudrogowa solarna grupa pompowa TacoSol Circ ZR HE Taconova

Dwudrogowa solarna grupa pompowa TacoSol Circ ZR HE Taconova Dwudrogowa solarna grupa pompowa TacoSol Circ ZR HE Taconova

TacoSol Circ ZR HE to nowoczesna dwudrogowa grupa pompowa do instalacji solarnych wyposażona zamiennie również w energooszczędną pompę Grundfos UPM3, zawór równoważąco-pomiarowy, separator powietrza i...

TacoSol Circ ZR HE to nowoczesna dwudrogowa grupa pompowa do instalacji solarnych wyposażona zamiennie również w energooszczędną pompę Grundfos UPM3, zawór równoważąco-pomiarowy, separator powietrza i grupę bezpieczeństwa. Sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w domach jednorodzinnych.

Joanna Ryńska Zasady doboru i eksploatacji glikoli w instalacjach

Zasady doboru i eksploatacji glikoli w instalacjach Zasady doboru i eksploatacji glikoli w instalacjach

W instalacjach takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy narażone na zamarzanie instalacje grzewcze stosuje się sporządzane z wykorzystaniem glikoli płyny instalacyjne, które nie zamarzają w temperaturze...

W instalacjach takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy narażone na zamarzanie instalacje grzewcze stosuje się sporządzane z wykorzystaniem glikoli płyny instalacyjne, które nie zamarzają w temperaturze poniżej 0°C. Na rynku jest wiele ofert płynów opartych o glikole. Kryterium wyboru glikoli powinien być rodzaj i wielkość instalacji. Chodzi zarówno o zastosowanie płynu najlepszego pod względem technicznym, jak i bezpiecznego dla użytkownika w przypadku ewentualnego wycieku.

Redakcja RI Kolektory słoneczne - przesłanki doboru

Kolektory słoneczne - przesłanki doboru Kolektory słoneczne - przesłanki doboru

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i c.w.u. są obecnie bardzo duże. Szeroka oferta urządzeń na rynku oznacza ich większą dostępność ale jednocześnie utrudnia dokonanie wyboru....

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i c.w.u. są obecnie bardzo duże. Szeroka oferta urządzeń na rynku oznacza ich większą dostępność ale jednocześnie utrudnia dokonanie wyboru. Jednymi z najbardziej popularnych obecnie urządzeń są kolektory słoneczne.

Jerzy Chodura Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11 Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz...

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz o instalacjach do przygotowywania c.w.u. i wspomagania ogrzewania (warunkach brzegowych ogrzewania solarnego i rozwiązaniach technologicznych).

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Przemysław Suchecki Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2 Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.