RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacje instalacji solarnych

Preizolowane rury do instalacji solarnych
Fot. Evertec (a), Nanox Inox (b)

Preizolowane rury do instalacji solarnych


Fot. Evertec (a), Nanox Inox (b)

Przewody instalacji solarnej biegnące między kolektorem a zasobnikiem wymagają szczególnej izolacji technicznej. Nie może to być zwykła izolacja do rur grzewczych, ponieważ w instalacjach solarnych okresowo występuje temperatura znacznie wyższa niż w instalacji grzewczej. Izolacja taka musi być też przystosowana do pracy na zewnątrz.

Zobacz także

eon.pl Ile kosztuje fotowoltaika w 2022 roku?

Ile kosztuje fotowoltaika w 2022 roku? Ile kosztuje fotowoltaika w 2022 roku?

Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej wiąże się z wieloma korzyściami. Wcześniej jednak trzeba zapłacić za jej montaż. Sprawdzamy zatem, jakie czynniki wpływają na koszt fotowoltaiki. Podpowiadamy...

Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej wiąże się z wieloma korzyściami. Wcześniej jednak trzeba zapłacić za jej montaż. Sprawdzamy zatem, jakie czynniki wpływają na koszt fotowoltaiki. Podpowiadamy również, z jakich programów pomocowych warto skorzystać, by obniżyć te koszty. Oto najważniejsze informacje!

Sunprofi Sp. z o.o. Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów...

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów jest już dostępna w magazynach Sunprofi.

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

Specyfika izolacji instalacji solarnych

Przewód solarny (między kolektorem a zasobnikiem) bez izolacji, szczególnie na dłuższym odcinku, może wykazywać nawet dziewięciokrotnie większe straty ciepła niż przewód izolowany [1]. Jednocześnie izolacja techniczna stosowana do rurowej instalacji solarnej nie może być traktowana tożsamo z izolacją instalacji grzewczej. Wynika to z dwóch ważnych aspektów.

Izolacje techniczne przeznaczone do zabezpieczenia przewodów instalacji solarnej muszą cechować się odpornością na temperaturę wyraźnie wyższą niż w przypadku instalacji grzewczych. W kolektorach słonecznych i ich orurowaniu okresowo – podczas długiej przerwy w odbiorze ciepła z kolektora, w wyniku awarii pompy obiegowej, w wyniku braku prądu itp. – występuje tzw. przegrzanie, kiedy temperatura czynnika grzewczego wzrasta zdecydowanie powyżej 100°C, nawet do 150–200°C [2]. Większość izolacji technicznych stosowanych w instalacjach grzewczych (np. poliuretan) jest odpornych na działanie temperatury do 95–100°C. Poddane wyższej temperaturze ulegają uszkodzeniu, a w skrajnych (choć wcale nierzadkich) przypadkach – miejscowemu stopieniu. Kiedy rury instalacyjne są odsłonięte po uszkodzeniu izolacji, spada sprawność i efektywność energetyczna instalacji, a na odcinkach zewnętrznych przewody narażone są na bezpośrednie oddziaływanie czynników środowiskowych.

 

Części instalacji solarnej na zewnątrz budynków dotyczy także inny problem użytkowy – izolacje na tych odcinkach muszą być odporne na oddziaływanie środowiska zewnętrznego:

 • wpływ zmiennych warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności, jakości powietrza (pyłów) – przekładający się na powstawanie środowiska korozyjnego na powierzchni materiału izolacyjnego;
 • oddziaływanie wiatru – wpływ na szybkie rozpraszanie ciepła;
 • promieniowanie UV, które ma niszczący wpływ na wiele tworzyw sztucznych, w przypadku izolacji technicznych nieprzystosowanych do użytku na zewnątrz powoduje degenerację i kruszenie tworzyw;
 • aktywność zwierząt – ptaki, drobne gryzonie czy kuny traktują niezabezpieczone izolacje urządzeń zewnętrznych jako łatwo dostępne źródło materiału na gniazda.

Przypadki zastosowania nieprawidłowej izolacji technicznej instalacji solarnej nie są wcale rzadkie wśród firm wykonawczych z mniejszym doświadczeniem. Takie podejście może wynikać z niedostatecznej wiedzy, mniejszej dostępności specjalistycznych rozwiązań oraz uwarunkowań cenowych (rozwiązania wysokotemperaturowe i odporne na UV mogą być nawet trzykrotnie droższe od porównywalnych pod względem wielkości rozwiązań tradycyjnych). Izolacją najczęściej stosowaną do instalacji solarnych jest kauczuk syntetyczny, rzadziej pojawiają się izolacje poliestrowe, a nawet aerożele.

Kauczuk – najpopularniejsza izolacja w instalacjach solarnych

Kauczuki syntetyczne (elastomery) są materiałami elastycznymi o zamkniętej strukturze komórkowej, odpornymi na temperaturę ciągłą np. do 150°C, a chwilowo do 175°C (przykładowe dane jednego z producentów dla rozwiązania HT – High Temperature). Cechują się odpornością na wahania temperatury oraz dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła – zwykle ok. 0,035–0,045 W/(mK), zależnie od temperatury pomiaru, oraz wytrzymałością mechaniczną.

Kauczuki chronią też przed kondensacją pary wodnej – mają współczynnik dyfuzji pary wodnej µ ≥ 10 000). Są to materiały trudno zapalne, o klasie reakcji na ogień od BL-s1, d0 do BL-s3, d0, w zależności od producenta i formy izolacji.

Kauczuk najczęściej występuje w formie otulin w kolorze szarym lub grafitowym o grubości warstwy izolacji 10–25 mm. Do instalacji solarnych zwykle stosuje się grubość od 12 mm. Często stosowanym rozwiązaniem jest zróżnicowanie grubości otuliny – dla przewodów wewnątrz budynków jest ona mniejsza (np. 12 lub 13 mm), a dla części rury biegnącej na zewnątrz większa (np. 18 lub 19 mm).

Niektóre rodzaje kauczuku (np. EPDM) wyróżniają się również wytrzymałością na oddziaływanie promieniowania UV. Izolacje z innych materiałów do zastosowań zewnętrznych powinny być wyposażone także w dodatkowy płaszcz (folię ochronną), np. z PVC lub kopolimeru poliolefinowego. Takie rozwiązanie nie tylko chroni przed oddziaływaniem słońca, ale i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu i eksploatacji. Jeśli na zewnątrz została zastosowana otulina nieprzeznaczona do takiej aplikacji, w przypadku niewielkich uszkodzeń powodowanych przez UV można ją zabezpieczyć „środkami ratunkowymi” – specjalną farbą ochronną do izolacji kauczukowych lub samoprzylepną taśmą zabezpieczającą.

Izolacje z kauczuku syntetycznego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja [3].

Rzadziej spotykane – poliester i aerożele

Do izolowania instalacji solarnych stosowany bywa oferowany przez wykonawców materiał z włókien poliestrowych (PES) z płaszczem z ochronnym. Jest on wykorzystywany m.in. do izolacji zasobników c.w.u. i buforów. To wprawdzie materiał o parametrach przewodzenia ciepła podobnych do kauczuku i tańszy od niego, ma jednak włóknistą strukturę i jest podatny na nasiąkanie wodą. Dlatego wymaga wykonania bardzo starannych zabezpieczeń przed przenikaniem wody. Materiał ten jest rzadko zalecany do izolacji przewodów solarnych, pomimo jego niskiej ceny.

Z kolei aerożele, choć mają bardzo korzystny współczynnik przewodzenia – nawet ok. 0,015 W/(mK) – są wyraźnie droższe. Są zatem rzadko stosowane w instalacjach solarnych. Występują w formie plastycznych, cienkich mat do nakładania na przewody, złożonych w ponad 90% z powietrza zamkniętego w porach utworzonych przez szkielet krzemionkowy. Mała grubość maty aerożelowej sprawia, że łatwo zabezpiecza się za jej pomocą łuki i inne miejsca potencjalnego występowania mostków cieplnych.

Rury preizolowane do instalacji solarnej

Dostępne są także gotowe preizolowane rury do instalacji solarnej, bazujące na sztywnej miedzianej rurze przewodowej albo na karbowanej rurze ze stali nierdzewnej.

Do rury przewodowej przymocowana jest na stałe otoczka właściwego materiału izolacyjnego. Pierwszą warstwą od zewnątrz jest cienka warstwa materiału osłonowego (folia, płaszcz lub tworzywowa rura osłonowa), zapewniająca odporność na działanie promieni UV i innych warunków środowiskowych oraz zwiększająca wytrzymałość i estetykę całego rozwiązania. Warstwa zewnętrzna może być folią z materiału kompozytowego lub PVC albo osłonową cienkościenną rurą żebrowaną z modyfikowanego polietylenu wysokiej gęstości.

Obok kauczuków i poliestrów jako warstwę izolacyjną stosuje się także pianki poliolefinowe, np. wykonane ze spienionego polietylenu o ulepszonych własnościach (EPE – Expanded PE). Tego rodzaju izolacje mają zakres temperaturowy pracy ciągłej do 150°C (przy obciążeniu czasowym 175°C). Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi ok. 0,038 W/(mK) (dla 0°C). Dostępne są także rozwiązania oparte na stalowej rurze karbowanej i cienkiej (np. 5 mm) izolacji wykonanej z aerożelu. Rura preizolowana może również zawierać dwużyłowy przewód czujnika temperatury.

Rury takie mogą występować jako samodzielne (w odpowiednich średnicach i zwojach o długości kilkunastu metrów) albo układy podwójne. W tym drugim przypadku rura zasilania i rura powrotu mają najczęściej (z wyjątkiem aerożeli) własną izolację cieplną, ale występują we wspólnym płaszczu z folii ochronnej.

Literatura

 1. Izolacja przewodów solarnych, http://varna.com.pl/7,24,akt-izolacja_przewodow_solarnych.html (dostęp: 17.05.2021)
 2. PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
 3. Grzegorzewski Zbigniew, Izolacje w instalacjach słonecznych, „Izolacje” 2/2018, https://www.izolacje.com.pl/artykul/instalacje/183892,izolacje-w-instalacjach-slonecznych (dostęp: 17.05.2021)
 4. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania
 5. PN-EN 14303:2012 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
 6. Materiały techniczne firm: Armacell, Evertec, Hewalex, Isover, K-FLEX, Kaimann, Nanox Inox

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

wj news 7. Kongres PORT PC

7. Kongres PORT PC 7. Kongres PORT PC

W dniu 28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Patronat Honorowy nad VII Kongresem...

W dniu 28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Patronat Honorowy nad VII Kongresem PORT PC objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

wj news Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"

Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków" Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"

Redakcja Rynku Instalacyjnego bierze udział w kongresie PORT PC „Dom bez Rachunków”.

Redakcja Rynku Instalacyjnego bierze udział w kongresie PORT PC „Dom bez Rachunków”.

Redakcja RI news Trendy na rynku energetycznym

Trendy na rynku energetycznym Trendy na rynku energetycznym

Światowa konsumpcja energii wzrośnie w 2030 roku o 44% w stosunku do zużycia w 2006 roku, a starzejąca się infrastruktura i elektrownie będą potrzebowały nowych inwestycji. Dla sprostania większemu zapotrzebowaniu...

Światowa konsumpcja energii wzrośnie w 2030 roku o 44% w stosunku do zużycia w 2006 roku, a starzejąca się infrastruktura i elektrownie będą potrzebowały nowych inwestycji. Dla sprostania większemu zapotrzebowaniu na energię rynek kieruje się w stronę energetyki odnawialnej i magazynowania energii oraz mikrosieci.

Redakcja RI news Nowość DAB PUMPS 2019!

Nowość DAB PUMPS 2019! Nowość DAB PUMPS 2019!

Nowość! SUNDRIVER to elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do systemów fotowoltaicznych.

Nowość! SUNDRIVER to elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do systemów fotowoltaicznych.

Redakcja RI news Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków”

Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków” Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków”

Już 28 lutego 2019 roku odbędzie się VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków”. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Kielcach w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Głównym tematem kongresu będzie...

Już 28 lutego 2019 roku odbędzie się VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków”. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Kielcach w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Głównym tematem kongresu będzie „budynek bez rachunków” z pompami ciepła i fotowoltaiką.

Redakcja RI news Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej

Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach otrzyma ponad 2,3 mln zł dofinansowania na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach otrzyma ponad 2,3 mln zł dofinansowania na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna konstrukcja zabudowań, opierająca się na proekologicznych rozwiązaniach, powoli zadbać o efektywność energetyczną, a co za tym idzie o czyste powietrze.

EkoFachowcy Jak działają ogniwa fotowoltaiczne?

Jak działają ogniwa fotowoltaiczne? Jak działają ogniwa fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne wytwarzają darmową energię, dzięki czemu można zaoszczędzić wiele tysięcy złotych w skali roku na rachunkach za prąd. W czasach, kiedy rachunki z roku na rok dramatycznie rosną, fotowoltaika...

Panele fotowoltaiczne wytwarzają darmową energię, dzięki czemu można zaoszczędzić wiele tysięcy złotych w skali roku na rachunkach za prąd. W czasach, kiedy rachunki z roku na rok dramatycznie rosną, fotowoltaika staje się bardzo kuszącą opcją. Zanim jednak zdecydujemy się na taką inwestycję, warto wiedzieć, jak działają panele fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiamy wszystkie istotne szczegóły!

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Efekty energetyczne stosowania półprzezroczystych fasad zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi

Efekty energetyczne stosowania półprzezroczystych fasad zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi Efekty energetyczne stosowania półprzezroczystych fasad zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi

Wyniki symulacji zastosowania szklanej fasady z obiegiem powietrza zintegrowanej z instalacją fotowoltaiczną wskazują na możliwość zmniejszania zużycia energii w budynku biurowym zarówno na potrzeby chłodzenia...

Wyniki symulacji zastosowania szklanej fasady z obiegiem powietrza zintegrowanej z instalacją fotowoltaiczną wskazują na możliwość zmniejszania zużycia energii w budynku biurowym zarówno na potrzeby chłodzenia latem, jak i ogrzewania zimną.

Janusz Starościk Etykietowanie kolektorów słonecznych

Etykietowanie kolektorów słonecznych Etykietowanie kolektorów słonecznych

Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń....

Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących...

Redakcja RI Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone?

Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone? Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone?

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że program „Czyste Powietrze” ma zostać zmieniony. W jaki sposób? Ma być bardziej przyjazny dla beneficjentów, a wnioski o dotacje mają być prostsze i będzie...

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że program „Czyste Powietrze” ma zostać zmieniony. W jaki sposób? Ma być bardziej przyjazny dla beneficjentów, a wnioski o dotacje mają być prostsze i będzie je można składać on-line na dedykowanej stronie internetowej. Zmiany w programie mają zostać przedstawione do końca marca.

Joanna Ryńska Instalacje PV – na co przeznaczyć swój prąd?

Instalacje PV – na co przeznaczyć swój prąd? Instalacje PV – na co przeznaczyć swój prąd?

Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń...

Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła czy elektryczne ogrzewanie podłogowe, podgrzewacze ciepłej wody lub kotły elektryczne. Jak to zrobić, skoro najwyższa produkcja energii elektrycznej z instalacji PV ma miejsce wtedy, kiedy ogrzewanie zupełnie nie jest potrzebne?

Franciszek Binek Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym

Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji...

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji smogu. Inwestorzy, którzy zdecydują się jedynie na zmianę „kopciucha” na nowszy kocioł, szybko będą zawiedzeni z uwagi na wzrost kosztów grzewczych. Domy warto modernizować, a nie tylko wymienić kocioł – osiągamy wtedy wymierne efekty w postaci podnoszenia komfortu i jakości życia oraz wzrostu wartości...

Waldemar Joniec Dom bez rachunków

Dom bez rachunków Dom bez rachunków

Z analizy przepisów budowlanych jednoznacznie wynika, że po 2020 roku nowe i modernizowane budynki będą niemal zeroenergetyczne i wykorzystujące OZE. Już dziś dostępne są gotowe projekty takich domów,...

Z analizy przepisów budowlanych jednoznacznie wynika, że po 2020 roku nowe i modernizowane budynki będą niemal zeroenergetyczne i wykorzystujące OZE. Już dziś dostępne są gotowe projekty takich domów, ale nie zawsze kładzie się w nich nacisk na koszty eksploatacji i wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Zainicjowany przez PORT PC projekt „Dom bez rachunków”, poparty przez najważniejsze organizacje branżowe, ma szansę zmienić postrzeganie społeczeństwa, a zwłaszcza inwestorów indywidualnych, jak...

Janusz Topolski, Jerzy Topolski Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną...

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci. Umożliwia to również redukcję kosztów zakupu energii ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Jednak ze względu na całodobowy charakter pracy dobór źródła odpowiedniego do potrzeb odbiorcy okazuje się trudniejszy, niż mogło się pierwotnie wydawać. W artykule przybliżono metody...

dr inż. Jacek Biskupski Fotowoltaiczna energetyka prosumencka w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań

Fotowoltaiczna energetyka prosumencka w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań Fotowoltaiczna energetyka prosumencka w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań

Rynek PV w Polsce charakteryzuje się znaczną przypadkowością stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych. Różne są oczekiwania operatorów sieci i prosumentów, nie zawsze zgodne z nadrzędnym celem promowania...

Rynek PV w Polsce charakteryzuje się znaczną przypadkowością stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych. Różne są oczekiwania operatorów sieci i prosumentów, nie zawsze zgodne z nadrzędnym celem promowania pozyskiwania energii z OZE. Poza nielicznymi ośrodkami szkolącymi instalatorów w zakresie wielu możliwych alternatywnych rozwiązań reszta promuje tylko określone układy, które proponuje się prosumentom najczęściej jako „standardowe” rozwiązania techniczne. Nie uwzględniają one warunków lokalnych...

Redakcja RI Pomagamy wybrać najlepsze panele fotowoltaiczne

Pomagamy wybrać najlepsze panele fotowoltaiczne Pomagamy wybrać najlepsze panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska, pomagają obniżyć rachunki, nadwyżki energii można kierować do sieci energetycznej - nic dziwnego,...

Panele fotowoltaiczne pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska, pomagają obniżyć rachunki, nadwyżki energii można kierować do sieci energetycznej - nic dziwnego, że zainteresowanie fotowoltaiką rośnie.

Redakcja RI Ciepło dla budynków XXI wieku

Ciepło dla budynków XXI wieku Ciepło dla budynków XXI wieku

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych...

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

Redakcja RI Q22 - energooszczędne rozwiązania na skalę BREEAM

Q22 - energooszczędne rozwiązania na skalę BREEAM Q22 - energooszczędne rozwiązania na skalę BREEAM

Spełnia wymagania certyfikacji BREEAM, ma niezwykły kształt i goracą lokalizację. Biurowiec Q22 powstający na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II oraz ulicy Grzybowskiej w Warszawie to budynek będący efektem...

Spełnia wymagania certyfikacji BREEAM, ma niezwykły kształt i goracą lokalizację. Biurowiec Q22 powstający na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II oraz ulicy Grzybowskiej w Warszawie to budynek będący efektem współpracy pracowni architektonicznej Kuryłowicz & Associates i polskiego oddziału Buro Happold.

dr inż. Michał Szymański, mgr inż. Aleksandra Nyka, dr inż. Kamil Szkarłat Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej

Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej

Sektor energii słonecznej to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki. Komisja Europejska uznała energię słoneczną za strategiczne źródło zaopatrzenia UE w energię w przyszłości.

Sektor energii słonecznej to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki. Komisja Europejska uznała energię słoneczną za strategiczne źródło zaopatrzenia UE w energię w przyszłości.

mgr inż. Jakub Jurasz, dr hab. inż. Jerzy Mikulik Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej

Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej

W nachodzących latach dojdzie do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Przy budowie energetyki solarnej i smart grids należy dążyć do takiego rozmieszczenia...

W nachodzących latach dojdzie do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Przy budowie energetyki solarnej i smart grids należy dążyć do takiego rozmieszczenia źródeł energii, które zmniejszy podatność odbiorcy na wpływ lokalnych warunków atmosferycznych.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Konfiguracja systemów fotowoltaicznych

Konfiguracja systemów fotowoltaicznych Konfiguracja systemów fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne to nic innego jak instalacje elektryczne, których projektowanie i wykonanie wymaga przestrzegania przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Proces konfiguracji systemu PV...

Instalacje fotowoltaiczne to nic innego jak instalacje elektryczne, których projektowanie i wykonanie wymaga przestrzegania przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Proces konfiguracji systemu PV ułatwi wykorzystanie odpowiednich programów, jednak wcześniej należy się zapoznać z podstawowymi wytycznymi.

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł...

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych. W przypadku energii słonecznej należy wyznaczyć najlepsze lokalizacje do zainstalowania ogniw fotowoltaicznych. Pomocne w tym mogą być systemy informacji geograficznej i odpowiednie modele.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Technologia PV – moduły fotowoltaiczne

Technologia PV – moduły fotowoltaiczne Technologia PV – moduły fotowoltaiczne

Wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki nie obciąża środowiska tak jak technologie korzystające z paliw kopalnych, a nieskomplikowana instalacja i możliwość kierowania nadwyżek...

Wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki nie obciąża środowiska tak jak technologie korzystające z paliw kopalnych, a nieskomplikowana instalacja i możliwość kierowania nadwyżek energii elektrycznej do sieci energetycznej decydują o coraz większym zainteresowaniu tą technologią w kontekście zasilania budynków.

Najnowsze produkty i technologie

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o...

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o 140%. Dofinansowanie na pompy ciepła i programy współfinansujące termomodernizację skutkują 60-procentowym udziałem pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze”. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku marka Beretta proponuje szkolenia dla instalatorów i szereg korzyści wynikających ze współpracy.

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim

BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim

Autoryzowany dystrybutor sprzętu fotowoltaicznego w Polsce, BayWa r.e. Solar Systems, z siedzibą w Zabierzowie pod Krakowem, nawiązał współpracę z producentem modułów Jinko. Dzięki temu partnerstwu oferta...

Autoryzowany dystrybutor sprzętu fotowoltaicznego w Polsce, BayWa r.e. Solar Systems, z siedzibą w Zabierzowie pod Krakowem, nawiązał współpracę z producentem modułów Jinko. Dzięki temu partnerstwu oferta hurtowni B2B będzie jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb firm instalatorskich w Polsce.

allegro.pl Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Zanieczyszczenie powietrza to ogromny problem, który dotyka każdego z nas, bez względu na to, czy znajdujemy się w domu, czy na zewnątrz. Pyły, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, przedostają...

Zanieczyszczenie powietrza to ogromny problem, który dotyka każdego z nas, bez względu na to, czy znajdujemy się w domu, czy na zewnątrz. Pyły, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, przedostają się do pomieszczeń m.in. przez drzwi, okna czy wentylację. Dla wielu osób dużym problemem są również nieprzyjemne zapachy, których źródeł na zewnątrz może być wiele. Jak sobie z tym poradzić? Świetnym rozwiązaniem będzie oczyszczacz powietrza.

VTS Sp. z o. o. Zamów centrale wentylacyjne online – Twoje zamówienie dostarczymy w 7 dni

Zamów centrale wentylacyjne online – Twoje zamówienie dostarczymy w 7 dni Zamów centrale wentylacyjne online – Twoje zamówienie dostarczymy w 7 dni

VTS Group udostępnia w swoim sklepie internetowym kompaktowe centrale wentylacyjne VENTUS Compact: • podwieszane o wydajności od 150 do 3 300 m3/h • stojące z pompą ciepła o wydajności od 1 200 m3/h...

VTS Group udostępnia w swoim sklepie internetowym kompaktowe centrale wentylacyjne VENTUS Compact: • podwieszane o wydajności od 150 do 3 300 m3/h • stojące z pompą ciepła o wydajności od 1 200 m3/h do 5 500 m3/h • stojące z wymiennikiem obrotowym lub przeciwprądowym o wydajności od 840 do 5 500 m3/h W zależności od potrzeb urządzania mogą być wyposażone w różne opcje odzysku, nagrzewnice wodne lub elektryczne, a także chłodnice wodne lub DX. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszej oferty...

ESBE news Promocja ESBE na grupy pompowe

Promocja ESBE na grupy pompowe Promocja ESBE na grupy pompowe

6 marca 2023 wystartowała promocja na grupy pompowe firmy ESBE. Aby wziąć w niej udział, należy kupić minimum dwie grupy pompowe producenta.

6 marca 2023 wystartowała promocja na grupy pompowe firmy ESBE. Aby wziąć w niej udział, należy kupić minimum dwie grupy pompowe producenta.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła? Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Pompy ciepła powietrze-woda cieszą się coraz większym zainteresowaniem indywidualnych inwestorów. Wzrost popularności spowodowany jest większą dostępnością, rosnącymi cenami paliw kopalnych, a także rosnącym...

Pompy ciepła powietrze-woda cieszą się coraz większym zainteresowaniem indywidualnych inwestorów. Wzrost popularności spowodowany jest większą dostępnością, rosnącymi cenami paliw kopalnych, a także rosnącym zaufaniem do nowej technologii i jej wydajności zarówno wśród osób użytkujących, jak i montujących pompy ciepła. Zachęcającym jest również fakt, że na montaż pomp ciepła można otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, a także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, które się wzajemnie...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.