RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Cyfryzacja usług energetycznych i komunalnych

Rys. 1. Ultrimis W – wodomierz ultradźwiękowy DN 15–50
Źródło: Apator Powogaz

Rys. 1. Ultrimis W – wodomierz ultradźwiękowy DN 15–50


Źródło: Apator Powogaz

Obecnie równolegle trwa kilka rewolucji, w wyniku których następują szybkie zmiany w przemyśle i usługach. Obejmują one transformację zarówno sposobu produkcji, jak i dostępu do administracji czy usług – prywatnych i publicznych. Zmiany nie ominęły także energetyki oraz usług komunalnych. Pomimo że cyfryzacja w pełnym zakresie wciąż jeszcze jest przyszłością, jej poszczególne elementy stopniowo stają się częścią naszej teraźniejszości.

Zobacz także

Apator Powogaz SA Dlaczego w nowoczesnych obiektach warto instalować wodomierze ultradźwiękowe?

Dlaczego w nowoczesnych obiektach warto instalować wodomierze ultradźwiękowe? Dlaczego w nowoczesnych obiektach warto instalować wodomierze ultradźwiękowe?

Prosta instalacja, łatwe projektowanie i niezawodność to tylko niektóre zalety stosowania ultradźwiękowych wodomierzy Ultrimis. Urządzenie tego typu sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym,...

Prosta instalacja, łatwe projektowanie i niezawodność to tylko niektóre zalety stosowania ultradźwiękowych wodomierzy Ultrimis. Urządzenie tego typu sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w zastosowaniu przemysłowym. Co więcej, wodomierz ultradźwiękowy gwarantuje inwestorom uzyskanie oszczędności.

EWE ARMATURA POLSKA SP. Z O.O. Studzienka wodomierzowa Ewe FLEXORIPP

Studzienka wodomierzowa Ewe FLEXORIPP Studzienka wodomierzowa Ewe FLEXORIPP

Studzienki wodomierzowe z czarnego PE dostępne w ofercie firmy EWE Armaturen polietylenu zostały udoskonalone pod względem materiałowym i użytkowym. Zwiększono możliwości zastosowań studzienki oraz ułatwiono...

Studzienki wodomierzowe z czarnego PE dostępne w ofercie firmy EWE Armaturen polietylenu zostały udoskonalone pod względem materiałowym i użytkowym. Zwiększono możliwości zastosowań studzienki oraz ułatwiono jej montaż i użytkowanie.

Itron Polska Sp. z o.o. Zdalny odczyt wodomierzy

Zdalny odczyt wodomierzy Zdalny odczyt wodomierzy

Budownictwo wielolokalowe z utrudnionym dostępem do liczników Podstawowym problemem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Dotyczy...

Budownictwo wielolokalowe z utrudnionym dostępem do liczników Podstawowym problemem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Dotyczy to praktycznie wszystkich budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach osiemdziesiątych i wcześniej. Nawet po wejściu do mieszkania odczyt kilku wodomierzy w trudno dostępnych miejscach jest czasami nie lada wyczynem. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie odczytu radiowego.

W artykule:

• Internet rzeczy i sztuczna inteligencja

• Smart Grid

• Wirtualne elektrownie i giełdy energii

• Cyfryzacja usług komunalnych

Mówiąc o rewolucjach w przemyśle i usługach, których jesteśmy obecnie świadkami, nie możemy nie wspomnieć o zmianach, jakie zachodzą w zakresie energetyki, a związane są z wykorzystywaniem energii odnawialnej i dekarbonizacją. Sektor energetyczny ma duże oczekiwania wobec transformacji cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji oraz sieci blockchain. W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej ogromne znaczenie ma także bezpieczeństwo dostaw i zasobów.

Wpływ na rozwój cyfryzacji w tym sektorze mają nie tylko duże koncerny energetyczne, ale także nowe podmioty, które walczą o pozycję na wciąż tworzącym się rynku zielonej energii oraz rynku usług komunalnych (woda, ciepło) i miejskich (wynajem pojazdów, parkowanie, komunikacja zbiorowa). Z drugiej strony konsumenci wyrażają potrzebę sprawowania większej kontroli nad swoimi wydatkami na media, zwłaszcza na energię elektryczną i ciepło, a w przypadku gospodarstw biorących udział w produkcji energii elektrycznej (prosumentów) – nad jej ilością, wykorzystaniem i przekazywaniem do sieci. Wszystko to tworzy system bardziej efektywny, a przy tym sprzyja obniżaniu kosztów energii.

Cyfryzacja może spowodować poszerzenie oferty rozwiązań dla odbiorców energii elektrycznej i cieplnej, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Warunkiem przydatności zdigitalizowanego systemu jest jednak wspomniane już bezpieczeństwo. Nie należy bowiem zapominać, że energetyka i ciepłownictwo należą do kluczowych sektorów, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki i państwa.

Internet rzeczy i sztuczna inteligencja

To jedne z najbardziej znanych elementów cyfryzacji. Internet rzeczy oparty jest na działaniu połączonych ze sobą w sieć „inteligentnych” urządzeń, które porozumiewają się i reagują na świat fizyczny. Jest to możliwe dzięki zainstalowanym w nich czujnikom, a także przewodowym lub bezprzewodowym połączeniom za pośrednictwem komputerów, urządzeń mobilnych i chmury, w której mogą być gromadzone dane.

W kontekście infrastruktury energetycznej IoT (Internet of Things) umożliwia skuteczny monitoring zapotrzebowania na energię i szybkie interakcje w zmieniających się warunkach. Pozwala tym samym lepiej zarządzać nie tylko jej przesyłem, ale nawet wytwarzaniem i magazynowaniem. Czujniki połączone w sieć umożliwiają także utrzymanie tejże sieci poprzez monitoring poszczególnych jej elementów, a to z kolei jest przyczynkiem do dalszej cyfryzacji, m.in. wprowadzenia rozwiązania polegającego na sterowaniu przesyłem przez sztuczną inteligencję (AI).

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana zarówno do zarządzania dostawami, jak i lepszej organizacji produkcji i magazynowania energii. Wykorzystując dane pochodzące m.in. z czujników IIoT (przemysłowego internetu rzeczy), urządzeń końcowych użytkowników IoT czy prognoz pogody, będzie w stanie tworzyć modele zapotrzebowania na energię. To z kolei kluczowa informacja dla producentów energii, których liczba w związku z popularyzacją OZE i energetyki rozproszonej ciągle rośnie.

Smart Grid

Inteligentna sieć elektroenergetyczna, czyli Smart Grid, składa się z zaawansowanych urządzeń elektroenergetycznych i technologii telekomunikacyjnych, których zadaniem jest zintegrowanie rozproszonych źródeł wytwarzania, poprawa sterowania pracą sieci oraz zarządzanie energią. Smart Grid ułatwia sterowanie pracą inteligentnej sieci elektroenergetycznej, upraszcza regulację wartości napięć i kompensacji mocy biernej, a także dostarcza narzędzia potrzebne do zarządzania zapotrzebowaniem na energię w sytuacji jej deficytu. Zapobiega i skraca czas trwania awarii. Korzystając m.in. z czujników, inteligentne sieci przesyłają informację o swoim bieżącym stanie. Co więcej, zaawansowane algorytmy umożliwiają przewidywanie rozwoju sytuacji, w tym nietypowych. Pozwalają także na pozyskanie informacji o stanie poszczególnych urządzeń, a to z kolei daje możliwość zaplanowania działań i określenia terminu konserwacji.

Smart Grid we współpracy z modelami reagowania na zmiany popytu autonomicznie odpowiada na te zmiany przez odpowiednią stymulację wytwarzania i dystrybucji energii. Taka technologia jest zatem niezbędna w budynkach wyposażonych w urządzenia służące do produkcji energii, jak np. instalacje fotowoltaiczne oraz do odzysku ciepła odpadowego, np. z ciepła z urządzeń chłodniczych w centrum danych czy markecie. Inteligentna lokalna sieć energetyczna i cieplna pozwalałaby na optymalizację dystrybucji i zużycia energii pomiędzy budynkami.

Platformy do zarządzania energią i blockchain

Aby połączenie pomiędzy oferentami energii i jej odbiorcami było wygodne i dostępne, potrzebne są cyfrowe platformy do zarządzania zasobami energetycznymi. Dotyczy to również prosumentów i konsumentów, którym niezbędne są narzędzia do optymalizacji produkcji i zużycia energii. Taka platforma współpracuje z systemem wykorzystującym dane z inteligentnych liczników oraz urządzeń IoT po stronie konsumenta. Systemy mogą przesyłać dane konsumentów producentom i dystrybutorom energii, w ten sposób wpływając na optymalizację dostaw.

Niezbędne jest także zaimplementowanie technologii blockchain, która służy do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. Może ona mieć duży wpływ na zarządzanie majątkiem, obieg dokumentów oraz logistykę dzięki lepszemu przepływowi informacji i większemu bezpieczeństwu łańcucha dostaw. Blockchain to także klucz do zabezpieczenia i automatyzacji transakcji zachodzących w obrębie sieci energetycznej, mowa tu m.in. o automatycznym zawieraniu kontraktów pomiędzy prosumentami i zakładami energetycznymi.

Czytaj także: Smart city – przykłady planów i realizacji inteligentnych miast

hydrodigit

Rys. 2. Hydrodigit – elektroniczny wodomierz jednostrumieniowy DN 15–20


Źródło: BMeters

Wirtualne elektrownie i giełdy energii

VPP – Virtual Power Plants – to systemy, których zadaniem jest łączenie różnych źródeł energii, zarządzanie jej dystrybucją w oparciu o monitoring i kontrolę zarówno produkcji, jak i popytu. Zadaniem wirtualnej elektrowni jest wspólny marketing energii elektrycznej i dbanie o elastyczność pracy całej grupy połączonych jednostek urządzeń produkujących energię. Każdy zdecentralizowany podmiot produkujący, magazynujący lub zużywający energię elektryczną może się stać częścią wirtualnej elektrowni.

Sercem VPP jest centralny system sterowania, który za pośrednictwem specjalnego algorytmu koordynuje pracę poszczególnych elementów i jednostek wchodzących w skład grupy. Pełni także funkcję pojedynczej wielkoskalowej elektrowni, która ma możliwość reakcji na stany sieciowe i polecenia uruchomienia regulacyjnych usług systemowych skierowane przez operatorów sieci przesyłowych. Wirtualna elektrownia umożliwia także szybką reakcję na sygnały cenowe z rynków energii elektrycznej.

Inna cyfrowa platforma – wirtualna giełda energii – umożliwiłaby indywidualnym konsumentom zakup energii z uwzględnieniem ich potrzeb i preferencji. To konsumenci podejmowaliby decyzję o długości trwania kontraktu i wybierali dostawcę, negocjując ceny. Byłoby to zatem wygodne skrócenie drogi prowadzącej od producenta energii do jej odbiorcy, zwiększające konkurencyjność ofert.

Cyfryzacja usług komunalnych

Poza dostawą energii elektrycznej także pozostałe usługi komunalne, jak dostarczanie mieszkańcom wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, dostarczanie ciepła oraz gospodarowanie odpadami, podlegają przemianom związanym z cyfryzacją. Założenia są podobne jak w przypadku usług energetycznych, a zatem u ich podstawy leży monitorowanie w czasie rzeczywistym zachowań klientów. Oczywiście każda z gałęzi usług komunalnych rządzi się swoimi prawami i ma inne potrzeby, jednak ich zaspokojenia upatruje się także w wymienionych powyżej rozwiązaniach.

Najlepiej rozwinięte są pod tym względem technologie opomiarowania zużycia wody i ciepła. Ale tempo ich rozwoju musi uwzględniać aktualnie pracujące wodomierze i ciepłomierze z istniejącymi systemami zdalnego odczytu. Tempo zmian często pokrywa się w tym wypadku z czasem legalizacji urządzeń pomiarowych (5 lat) i pozornie wygląda to jak ewolucja. Ale kolejne etapy przechodzenia na wyższe poziomy zbierania danych, ich transmisji i komunikacji dwukierunkowej są coraz lepsze jakościowo. Istnieje wiele technologii komunikacji i transmisji danych stosowanych obecnie w opomiarowaniu mediów komunalnych. Różnią się m.in. pokryciem terenu i zasięgiem oraz możliwością jego zwiększenia, odpornością na zakłócenia, kompatybilnością liczników i obsługą różnych dostawców, a także kosztami obsługi. Różni je także przydatność do różnych zadań związanych bezpośrednio z inteligentnym opomiarowaniem, takich jak: rozliczenia miesięczne, podstawowa analityka i dane godzinowe/dzienne, analityka z wykorzystaniem danych historycznych, wspomaganie podejmowania decyzji w czasie zbliżonym do rzeczywistego (interwał minutowych danych) oraz dwukierunkowa komunikacja związana z podejmowaniem decyzji i kontrolą usług.

Inteligentne opomiarowanie mediów komunalnych wymaga otwartych standardów komunikacji umożliwiających współpracę z licznikami i urządzeniami różnych marek, dzięki czemu doskonale sprawdza się m.in. w sieci ciepłowniczej i wodociągowej. Otwarty system pomiarowy oznacza niezależną od producenta i dostawcy mediów standaryzację komunikacji. Producenci opracowali wspólne specyfikacje, które gwarantują interoperacyjność niezależną od danego dostawcy. Warunkiem wstępnym akceptacji inteligentnych systemów pomiarowych były wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych i ochrony dostępu, z tego powodu standardy komunikacji używają szyfrowania danych. Celem wdrażania inteligentnego opomiarowania było osiągnięcie wysokiej przejrzystości zachowań konsumenckich, rozliczania klientów, a także monitorowania sieci i instalacji. Po energii i gazie opomiarowanie objęło wodę i ścieki oraz ciepło i chłód.

temetra

Rys. 3. Schemat ideowy przepływu danych z przyrządów pomiarowych w systemie Temetra


Rys. Itron

W gospodarce wodnej w zależności od wielkości zakładów wod-kan i charakteru odbiorców stosuje się różne rozwiązania. Inne w przypadku małych gmin wiejskich, z produkcją rolniczą, a inne dla zurbanizowanych aglomeracji z dużym przemysłem. W małych sieciach wszelkie odchylenia od standardowych rozbiorów są szybciej zauważalne przez obsługę zakładu uzdatniania i łatwiej je zlokalizować w terenie bez specjalnych systemów i narzędzi. Z kolei do optymalizacji dużych sieci nie wystarczy tylko opomiarowanie i zdalny odczyt wodomierzy. Obecnie wymagają one inteligentnych rozwiązań, które zoptymalizują działanie, zredukują koszty (w tym energii do pompowania) i zminimalizują straty do akceptowalnego poziomu, pozwolą na szybkie wykrywanie i lokalizowanie wycieków i awarii, na monitorowanie i kontrolowanie strumienia objętości przepływającej wody, ciśnienia i oczywiście jakości. Do sprawnego działania konieczne są dane pomiarowe wraz z systemem specjalnego oprogramowania, który nie tylko je gromadzi, ale też interpretuje. Dane te są też punktem wyjścia dla sygnałów sterujących urządzeniami wykonawczymi (zasuwami, przepustnicami, pompami), prowadzi się m.in. sektoryzację sieci oraz okresowe obniżanie ciśnienia.

Podstawowym elementem inteligentnej sieci są urządzenia pomiarowe, czyli inteligentne liczniki. Ale same nie stanowią inteligentnej sieci – muszą być wyposażone w urządzenia do gromadzenia danych i dwustronnej komunikacji. Przykładem inteligentnego wodomierza jest ultradźwiękowy Ultrimis (rys. 1). Posiadany przez niego certyfikat OMS daje gwarancję, że wszystkie urządzenia korzystające z tego standardu będą z łatwością wymieniały informacje między sobą. Wodomierze takie stosuje się zwłaszcza tam, gdzie szczególnie ważny jest precyzyjny pomiar zużycia z zastosowaniem nowoczesnych technologii komunikacji, w tym radiowych i NFC, i gdzie nie ma możliwości stosowania odcinków prostych, filtra i zaworu zwrotnego.

Innym przykładem może być nowy elektroniczny wodomierz jednostrumieniowy Hydrodigit (rys. 2) o wysokiej dokładności odczytu, pracujący we wszystkich pozycjach montażowych. Wyposażono go m.in. w możliwość wysyłania alarmów w czasie rzeczywistym. Może korzystać z różnych standardów komunikacyjnych: M-BUS, OMS, NB-IoT i LoRaWAN.

Może Cię zainteresuje: Technologie i narzędzia informatyczne dla firm serwisowych i instalatorów

bmeters

Rys. 4. Program HydroLink poza rejestracją wskazań zużycia wody dostarcza informacje o nieprawidłowościach. Legenda kolorów odpowiada poszczególnym alarmom/zdarzeniom. Na przykład sygnalizowany brak przyrostu zużycia wody oznacza, że mogło dojść np. do demontażu wodomierza, jego mechanicznego zatrzymania przez zanieczyszczenia lub że lokal nie jest użytkowany. To sygnał, że należy sprawdzić wodomierz


Rys. BMeters

Wielu producentów urządzeń pomiarowych oferuje urządzenia z różnymi nakładkami standardów komunikacyjnych do wyboru. W ostatnim czasie w dużych aglomeracjach szybko rozwija się technologia LoRaWAN (rys. 3), którą samorządy używają już do innych usług i zadań, jak np. systemy informacyjne dla komunikacji miejskiej czy do zarządzania parkingami. Protokół komunikacji LoRaWAN to łączność radiowa w zakresie bezpłatnego pasma 868 MHz. Takie technologie to element tworzący podwaliny pod Smart City. Na rynku widoczny jest trend sprzedaży usług, a nie tylko produktów, oferowane są platformy zarządzania obejmujące wiele zadań samorządów na poziomie SMART, np. produkty IoT: do zarządzania energią elektryczną (w tym od prosumentów i lokalnych źródeł PV i wiatrowych) w systemach rozproszonych, oświetleniem, komunikacją, ciepłem, wodą, ściekami, odpadami, parkingami i ładowarkami do samochodów, systemem wynajmu rowerów i samochodów itp.

Oczywiście inne stosowane i sprawdzone technologie, w tym takie, jak z powodzeniem stosowane w dostawach wody i ciepła Walk-by i Drive-by, także mają auty i w wielu miejscach pozostaną. One również dostarczają dane do chmury obliczeniowej, które wykorzystywane są przez oprogramowanie analityczne i portale konsumentów oraz systemy bilingowe i komunikacyjne.

Narzędzia korzystające z chmury danych są ważne nie tylko dla dostawców i administracji, ale także dla klientów końcowych, którzy muszą mieć wymagany przez prawo coraz większy dostęp do informacji, pozwalający im kształtować postawy oszczędnościowe i ekologiczne, a tym samym oszczędzać wydatki na energię, ciepło i wodę. Nowoczesne narzędzia analityczne wykorzystujące dane z urządzeń pomiarowych mają wpływać na podaż i zużycie mediów nie tylko na podstawie danych z tych urządzeń, ale także w oparciu o dane z prognoz i informacji bieżących o pogodzie (IoT) oraz modelowanie zachowań klientów w oparciu o ich wcześniejsze rzeczywiste zachowania i zmienne warunki w budynkach.

Przykładem reakcji na oczekiwania użytkowników może być m.in. podzielnik Hydroclima 2 – urządzenie dwuczujnikowe obliczające jednostki zużycia ciepła w zależności od temperatury grzejnika oraz temperatury pomieszczenia. Rozliczenia za ciepło budziły bowiem wiele uwag lokatorów, spowodowanych m.in. dużymi różnicami w opłatach za ciepło. W celu sprawiedliwego rozliczania kosztów ogrzewania oraz eliminacji zachowań niezgodnych ze społecznym poczuciem uczciwości nowoczesne podzielniki rejestrują statystyki temperaturowe grzejnika i otoczenia i wykrywają lokale ogrzane przez sąsiadów lub nadmiernie chłodzone. Ponadto przekazują m.in. wskazania jednostek w aktualnym okresie rozliczeniowym i dwóch poprzednich oraz w układzie miesięcznym i półmiesięcznym, temperaturę otoczenia i grzejnika w układzie miesięcznym i półmiesięcznym z aktualnego oraz poprzedniego okresu rozliczeniowego (24 miesiące), średnią temperaturę otoczenia w aktualnym i poprzednim okresie rozliczeniowym, średnią temperaturę grzejnika w aktualnym i poprzednim okresie rozliczeniowym, minimalną oraz maksymalną wartość temperatury podzielnika wraz z datą, a nawet alarmy (np. otwarcia podzielnika wraz z datą). Dane te umożliwiają sprawiedliwy podział kosztów w zależności od zachowań lokatorów.

Cyfryzacja usług komunalnych idzie coraz dalej i obejmuje nowe obszary, w tym gospodarowanie odpadami. Tu nie ma historycznych uwarunkowań i usługi informatyczne bardzo szybko się rozwijają dzięki smartfonom i aplikacjom na nie. Funkcjonują np. aplikacje na telefon pozwalające m.in. zamawiać usługi wywozu odpadów poremontowych czy śledzić harmonogram odbioru odpadów dla danego adresu. W przypadku gospodarowania odpadami warto wspomnieć o funkcjonującej od stycznia 2020 r. Bazie Danych o Odpadach (BDO). W wielu gminach zastosowane zostały także inne narzędzia technologiczne, takie jak wagi dynamiczne instalowane w śmieciarkach czy chipy RFID, które umożliwiają precyzyjne określenie ilości odpadów odbieranych w poszczególnych punktach.

Postęp w informatyce i transformacja cyfrowa w dziedzinie gospodarki komunalnej, w tym wodnej, już prowadzi do tworzenia wirtualnych reprezentacji systemów, w oparciu o które odbywać się będzie zarządzanie zasobami wody. Pozwoli to w czasie rzeczywistym reagować na potencjalne problemy i minimalizować ryzyko awarii. Branża komunalna sięgać będzie także po narzędzia wykorzystywane do zadań związanych z utrzymaniem ruchu i zarządzaniem przedsiębiorstwami, jak np. systemy EAM (Enterprise Asset Management) oraz CMMS (Computerized Maintenance Management System), co wpłynie korzystnie na efektywne wykorzystanie zasobów. Wraz z rzeczywistością wirtualną i uczeniem się tych narzędzi otworzy to nowe możliwości, jak np. automatyczne generowanie modeli uszkodzeń instalacji, a w efekcie szybkie identyfikowanie zagrożeń dla funkcjonowania systemu.

Cyfryzacja gospodarowania wodą to również zarządzanie jakością wody. To także możliwość przewidywania warunków pogodowych na podstawie zebranych danych i dopasowywania do nich sposobu funkcjonowania systemu. I w końcu – technologia oparta na cyfryzacji umożliwi przygotowanie skutecznych strategii w zakresie zapobiegania skutkom powodzi i burz, a zwłaszcza skutkom zmian klimatu i prognozowanego dla naszego kraju deficytu wody nadającej się do spożycia.

W Polsce wdrażane są także rozwiązania informatyczne przeznaczone do gospodarowania ściekami nieujmowanymi w sieciach kanalizacyjnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiegu nieczystości płynnych na terenach nieskanalizowanych. Zastosowane już narzędzia umożliwiły skuteczne realizowanie ustawowych obowiązków nakładanych na najmniejsze jednostki administracyjne i firmy komunalne, przede wszystkim jednak pozwoliły na wprowadzenie sprawnego monitoringu obiegu wody i ścieków. Monitoring nieczystości płynnych polega w tym przypadku na tym, że przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne (oczyszczalnie miejskie i gminne) oraz firmy asenizacyjne są wyposażane w program informatyczny wraz z aplikacją mobilną asenizacja.online. Umożliwia ona pracownikom oczyszczalni pełną kontrolę ilości i pochodzenia nieczystości przywożonych przez firmy asenizacyjne. Monitoring odbywa się w formie podglądu na żywo. Pracownicy firmy asenizacyjnej w swoim panelu WWW lub w aplikacji mobilnej uzupełniają wszystkie dane dotyczące zlecenia, w tym adres, objętość oraz rodzaj pobranych nieczystości. Na podstawie tych danych tworzone są gotowe raporty.

Podsumowanie

Gromadzenie dużej ilości danych dotyczących codziennych zachowań mieszkańców i ich potrzeb oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej nie jest już dziś problemem technicznym. Dla tego typu działań widać również duże poparcie społeczne, oparte z jednej strony na widocznych korzyściach płynących z wygody, jaką niesie ze sobą cyfryzacja, a z drugiej na zaufaniu, jakim darzone są przedsiębiorstwa komunalne. Mieszkańcy w znakomitej większości wierzą, że powierzone firmom komunalnym dane są wykorzystywane w sposób bezpieczny.

Rewolucja cyfrowa trafiła również na specyficzny okres – z jednej strony zyskała „sprzymierzeńca” w pandemii, jest też niezbędna do realizacji planu odejścia od nośników energii pochodzących z Rosji, pozwala bowiem na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Oczywiście konieczna jest też przy tym zmiana zachowań społecznych w kierunku bardziej zrównoważonego gospodarowania energią i pozostałymi mediami.

Idąc z duchem czasu, większość przedsiębiorstw komunalnych wdraża nowe technologie, choć wiele jest jeszcze do zrobienia. Jednak możliwości, jakie daje cyfryzacja, są szansą na poprawienie komfortu życia i jednocześnie dbałości o środowisko naturalne. To też pole do popisu dla firm komunalnych, które na podstawie posiadanych danych mogą dopasować ofertę do oczekiwań klientów.

Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Schiessl Polska rusza z kampanią video o klimatyzatorach i pompach ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Schiessl Polska rusza z kampanią video o klimatyzatorach i pompach ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór” Schiessl Polska rusza z kampanią video o klimatyzatorach i pompach ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów,...

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów, przybliżająca urządzenia, będzie cennym źródłem wiedzy zarówno dla instalatorów z branży HVAC&R, jak i użytkowników końcowych.

Euroterm Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców...

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców w tej rutynie, przygotowując specjalną ofertę handlową z rozgrzewającymi nagrodami za zakupy. To akcja, która sprawi, że praca każdego instalatora będzie prosta, łatwa i… przyniesie dodatkowe zyski.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic Nowa generacja komercyjnych rozwiązań grzewczo-chłodzących firmy Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

Panasonic Heating & Cooling Solutions jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań grzewczych i chłodzących do zastosowań komercyjnych, zapewniających maksymalną wydajność.

HOMEKONCEPT Etapy budowy domu – o czym trzeba pamiętać? Sprawdź!

Etapy budowy domu – o czym trzeba pamiętać? Sprawdź! Etapy budowy domu – o czym trzeba pamiętać? Sprawdź!

Budowa domu to złożony proces, który wymaga nie tylko zaangażowania finansowego, ale także dokładnego planowania i przestrzegania określonych etapów. Proces ten obejmuje szereg kroków, począwszy od wyboru...

Budowa domu to złożony proces, który wymaga nie tylko zaangażowania finansowego, ale także dokładnego planowania i przestrzegania określonych etapów. Proces ten obejmuje szereg kroków, począwszy od wyboru terenu, poprzez projektowanie, realizację prac budowlanych, aż po prace wykończeniowe. W poniższym artykule przedstawimy kompleksowy przegląd poszczególnych etapów budowy domu, podkreślając ich znaczenie i wpływ na ostateczny kształt oraz funkcjonalność budynku. Zapraszamy do lektury!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki

Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki Klimatyzacja Hisense RAC – nowe ulotki

Nowa odsłona ulotek klimatyzacji Hisense!

Nowa odsłona ulotek klimatyzacji Hisense!

REGULUS-system Wójcik s.j. Gorący temat: chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi

Gorący temat: chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi Gorący temat:  chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi

Zimowy sezon grzewczy to myślenie o tym, żeby było odpowiednio ciepło, natomiast sezon letni to myślenie o tym, żeby nie było za ciepło. Szybkie zmiany między ekstremalnymi zjawiskami jak nawalne deszcze...

Zimowy sezon grzewczy to myślenie o tym, żeby było odpowiednio ciepło, natomiast sezon letni to myślenie o tym, żeby nie było za ciepło. Szybkie zmiany między ekstremalnymi zjawiskami jak nawalne deszcze z groźnymi burzami i silnym wiatrem, po nich susze, długotrwałe upały, potem duże spadki temperatury, powodują że domy i miejsca pracy należy dostosowywać do znacznych wahań temperatur.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Pompy ciepła Hisense – mistrzowskie ceny na EURO 2024

Pompy ciepła Hisense – mistrzowskie ceny na EURO 2024 Pompy ciepła Hisense – mistrzowskie ceny na EURO 2024

Mistrzowskie ceny pomp ciepła Hisense w gorącym okresie EURO 2024!

Mistrzowskie ceny pomp ciepła Hisense w gorącym okresie EURO 2024!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news 1200 lat doświadczenia Schiessl Polska w branży HVAC&R

1200 lat doświadczenia Schiessl Polska w branży HVAC&R 1200 lat doświadczenia Schiessl Polska w branży HVAC&R

W kwietniu 2024 roku mija 27 lat działalności biznesowej Schiessl Polska. Wydawać by się mogło, że już wszystko na temat naszej firmy zostało powiedziane. Nasze dokonania biznesowe oraz to, że zespół Schiessl...

W kwietniu 2024 roku mija 27 lat działalności biznesowej Schiessl Polska. Wydawać by się mogło, że już wszystko na temat naszej firmy zostało powiedziane. Nasze dokonania biznesowe oraz to, że zespół Schiessl Polska stanowi obecnie 148 pracowników są raczej znane naszym partnerom biznesowym. Jest jednak wiele informacji, których o nas nie wiecie. Chcemy to zmienić. Chcemy, byście poznali zespół ludzi tworzących naszą firmę z innej niż dotychczas perspektywy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news HITEMA Tour Poland 2024

HITEMA Tour Poland 2024 HITEMA Tour Poland 2024

W dniach 7-9 maja 2024 r. w trzech wybranych Oddziałach Schiessl Polska (Wrocław, Poznań, Warszawa) odbędzie się HITEMA Tour Poland 2024.

W dniach 7-9 maja 2024 r. w trzech wybranych Oddziałach Schiessl Polska (Wrocław, Poznań, Warszawa) odbędzie się HITEMA Tour Poland 2024.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera nowej pompy próżniowej TESTO 565i

Premiera nowej pompy próżniowej TESTO 565i Premiera nowej pompy próżniowej TESTO 565i

Najprostsze próżniowanie wszech czasów z nową, w pełni automatyczną pompą próżniową TESTO 565i

Najprostsze próżniowanie wszech czasów z nową, w pełni automatyczną pompą próżniową TESTO 565i

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news T-shirt do każdego klimatyzatora RAC Hisense

T-shirt do każdego klimatyzatora RAC Hisense T-shirt do każdego klimatyzatora RAC Hisense

Kupuj klimatyzatory RAC Hisense i odbieraj koszulki!

Kupuj klimatyzatory RAC Hisense i odbieraj koszulki!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Pomiary elektryczne z Testo

Pomiary elektryczne z Testo Pomiary elektryczne z Testo

Super promocyjne ceny na innowacyjne przyrządy do pomiarów elektrycznych Testo

Super promocyjne ceny na innowacyjne przyrządy do pomiarów elektrycznych Testo

Bazoš Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie!

Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie! Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie!

Skuteczna sprzedaż w internecie wcale nie jest uzależniona od tego, z jakich serwisów ogłoszeniowych korzystasz. Możesz wybrać darmowe ogłoszenia online i równie skutecznie przyciągnąć uwagę potencjalnych...

Skuteczna sprzedaż w internecie wcale nie jest uzależniona od tego, z jakich serwisów ogłoszeniowych korzystasz. Możesz wybrać darmowe ogłoszenia online i równie skutecznie przyciągnąć uwagę potencjalnych kupujących – nawet tego samego dnia po wystawieniu oferty sprzedaży. Zobacz, jak pisać skuteczne darmowe ogłoszenia.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

Redakcja RI news Sztuczna inteligencja w projektowaniu

Sztuczna inteligencja w projektowaniu Sztuczna inteligencja w projektowaniu

Sztuczna inteligencja czyni pracę architektów i inżynierów znacznie wydajniejszą, ale oznacza przymus szkoleń, rozwoju po studiach, a od biur projektowych – zbierania danych i odpowiedniego ich wykorzystania...

Sztuczna inteligencja czyni pracę architektów i inżynierów znacznie wydajniejszą, ale oznacza przymus szkoleń, rozwoju po studiach, a od biur projektowych – zbierania danych i odpowiedniego ich wykorzystania na potrzeby kolejnych projektów. AI już dziś wykorzystuje się do projektowania, które uwzględnia wiele różnych opcji zrównoważonego rozwoju.

Waldemar Joniec Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra

Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra Smart city – utopia czy nieuchronna wizja jutra

Według raportu UNESCO w 2050 roku 7,5 mld osób (75% ludzkości) będzie mieszkać w miastach – obecnie ok. 3,5 mld. W ciągu najbliższych 25 lat przyspieszy zatem masowa urbanizacja. Zbiega się to z problemami...

Według raportu UNESCO w 2050 roku 7,5 mld osób (75% ludzkości) będzie mieszkać w miastach – obecnie ok. 3,5 mld. W ciągu najbliższych 25 lat przyspieszy zatem masowa urbanizacja. Zbiega się to z problemami klimatycznymi i transformacji gospodarki. Nowe miasta i ich mieszkańcy będą potrzebowali nie tylko budynków i przestrzeni, ale też wody, powietrza i energii oraz żywności. Jak skutecznie i w zgodzie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju zapewnić wszystkim zdrowe powietrze, komunikację, mieszkania?...

Redakcja RI news Nowe Wind-Free

Nowe Wind-Free Nowe Wind-Free

Samsung poinformował na targach Interclima 2019 w Paryżu o nowych klimatyzatorach do montażu naściennego z czynnikiem chłodniczym R32, wykorzystujących unikalną technologię chłodzenia Wind-Free™ i z inteligentnymi...

Samsung poinformował na targach Interclima 2019 w Paryżu o nowych klimatyzatorach do montażu naściennego z czynnikiem chłodniczym R32, wykorzystujących unikalną technologię chłodzenia Wind-Free™ i z inteligentnymi funkcjami sterowanymi sztuczną inteligencją.

Redakcja RI Sztuczna inteligencja w c.o.

Sztuczna inteligencja w c.o. Sztuczna inteligencja w c.o.

Idea inteligentnych domów może się ziścić m.in. dzięki sztucznym sieciom neuronowym. Instytut Fraunhofer ISE opracował samouczące się sztuczne sieci neuronowe, których zasada działania przypomina ludzki...

Idea inteligentnych domów może się ziścić m.in. dzięki sztucznym sieciom neuronowym. Instytut Fraunhofer ISE opracował samouczące się sztuczne sieci neuronowe, których zasada działania przypomina ludzki mózg. Wykorzystano je do sterowania systemem grzewczym SolarAktivHaus opartym na energii ze słońca.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.