RynekInstalacyjny.pl

Reklama

Izolacje techniczne

Rola izolacji instalacji w budynku energooszczędnym

Głównym zadaniem izolacji technicznych w instalacjach sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, które występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będących składnikiem układów c.o., instalacji c.w.u., systemów chłodniczych, jak i przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji. Innym równie ważnym zagadnieniem jest ochrona instalacji przed kondensacją pary wodnej, która może wystąpić, jeżeli temperatura transportowanego medium jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza w otoczeniu.

Materiały używane do produkcji izolacji technicznych mają różne właściwości, które określają zakres ich stosowania. Coraz szersze zastosowanie mają produkty wielowarstwowe, składające się z kilku materiałów. Nie istnieje jednak materiał uniwersalny, nadający się do wszystkich zastosowań.

Izolacje techniczne to obecnie materiały wielowarstwowe składające się przeważnie z kilku warstw różnych materiałów, z których jedna pełni podstawową funkcję izolacji termicznej, a pozostałe – izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, ochrony mechanicznej lub wręcz osłony konstrukcyjnej. Te detale decydują o obszarach zastosowań i na nie należy zwracać uwagę przy doborze izolacji.

Wśród izolacji technicznych z uwagi na formę i kształty produktów można wyróżnić: otuliny, płyty, pianki, filce, maty i granulaty. Izolacje te pełnią najczęściej funkcje: ochrony przed utratą ciepła lub chłodu (termoizolacje), zabezpieczenia przed przenikaniem lub skraplaniem się wilgoci i ochrony przed hałasem oraz przed rozprzestrzenianiem się pożaru..

Do produkcji izolacji technicznych obecnie wykorzystywane są głównie dwa rodzaje materiałów:

 • tworzywa sztuczne: pianka polietylenowa, poliuretanowa i polistyrenowa oraz kauczuk syntetyczny,
 • mineralne: wełna skalna i szklana oraz szkło spienione.

Arma-Chek® Silver

Arma-Chek® Silver Arma-Chek® Silver Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Izolacja instalacji wymagających szczególnej ochrony mechanicznej w pomieszczeniach oraz w przypadku stosowania izolacji na zewnątrz. Instalacje w pomieszczeniach czystych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz instalacje przemysłowe, naftowe, petrochemiczne, grzewcze i klimatyzacyjne.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

ArmaComfort® Barrier

ArmaComfort® Barrier ArmaComfort® Barrier Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  elastyczne arkusze do redukcji transmisji dźwięku powietrznego
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

ArmaFlex Duct AL

ArmaFlex Duct AL ArmaFlex Duct AL Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz rur. Redukuje straty energii oraz dzięki zamkniętej strukturze komórkowej zapobiega kondensacji pary wodnej oraz redukuje ryzyko powstawania korozji.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

ArmaFlex Duct Plus

ArmaFlex Duct Plus ArmaFlex Duct Plus Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz rur. Redukuje straty energii oraz dzięki zamkniętej strukturze komórkowej zapobiega kondensacji pary wodnej oraz redukuje ryzyko powstawania korozji.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  role o szerokości 1,5 m

www Czytaj całość »

ArmaFlex Ultima

ArmaFlex Ultima ArmaFlex Ultima Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  izolacja/ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników, (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

HT/ArmaFlex

HT/ArmaFlex HT/ArmaFlex Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  jako izolacja termiczna rur, zbiorników, kanałów powietrznych w instalacjach o wysokiej temperaturze czynnika: kolektory słoneczne, gorący gaz, pojazdy silnikowe, instalacje parowe i zmiennotemperaturowe
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Izolacja techniczna AF/Armaflex

Izolacja techniczna AF/Armaflex Izolacja techniczna AF/Armaflex Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  chłodnictwo przemysłowe i użytkowe; klimatyzacja i wentylacja; nstalacje przemysłowe, spożywcze, farmaceutyczne, chemiczne, itp.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  otuliny: długość 2 m; średnica nominalna: 6-125 DN; grubość nominalna: 7-45 mm
  płyty i role: gruboć 10-50 mm

www Czytaj całość »

Izolacja techniczna Armaflex ACE

Izolacja techniczna Armaflex ACE Izolacja techniczna Armaflex ACE Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja; ogrzewnictwo i technika sanitarna
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Izolacja techniczna Armaflex Protect

Izolacja techniczna Armaflex Protect Izolacja techniczna Armaflex Protect Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  stropy, ściany masywne i ściany podatne
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

NH/ArmaFlex

NH/ArmaFlex NH/ArmaFlex Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Zapewnia izolację i ochronę rur, kanałów powietrznych, zbiorników (także kształtek i armatury) w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, w których wymagane są materiały nie zawierające chloru: pomieszczenia komputerowe, statki, budynki o dużym zagęszczeniu ludźmi
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Okabell

Okabell Okabell Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  płaszcze do izolowanych rurociągów (razem z kolanami, armaturą, kołnierzami, zaślepkami itp.) w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Tubolit DG Plus

Tubolit DG Plus Tubolit DG Plus Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  izolacja/ochrona rur grzewczych i sanitarnych w instalacjach c.o., ciepłej i zimnej wody użytkowej i innych
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Tubolit Split & DuoSplit

Tubolit Split & DuoSplit Tubolit Split & DuoSplit Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Rura do transportu gazu lub cieczy łącząca jednostki systemu typu Split i Multi-Split, pomp ciepła i lad chłodniczych
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  6,35-22,23

www Czytaj całość »

Mata izolacyjna Ventilam Alu

Mata izolacyjna Ventilam Alu Mata izolacyjna Ventilam Alu Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  do stosowania w branżach: wentylacyjnej, grzewczej (HVAC) i ciepłowniczej jako izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna powierzchni cylindrycznych oraz powierzchni płaskich
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Mata izolacyjna Ventilam Alu Plus

Mata izolacyjna Ventilam Alu Plus Mata izolacyjna Ventilam Alu Plus Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  zewnętrzna izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych (HVAC).
  Inne zastosowania:
  - izolacja rurociągów,
  - izolacja zbiorników i cystern,
  - izolacja wymienników ciepła,
  - ochrona instalacji wodnych (hydranty, rurociągi, zbiorniki, zawory) przed zamarzaniem w zimie
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Płyta Ventilux 6335

Płyta Ventilux 6335 Płyta Ventilux 6335 Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  do stosowania w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna; izolacja akustyczna - inaczej izolacja dźwiękowa - ochrona przed hałasem, tłumienie dźwięków w kanałach wentylacyjnych, tłumikach akustycznych, centralach klimatyzacyjnych, agregatach wentylacyjnych, komorach tłumiących i pomieszczeniach, w których należy obniżyć poziom hałasu; płyty mają Atest Higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :

www Czytaj całość »

Alu Lamella Mat - mata izolacyjna

Alu Lamella Mat - mata izolacyjna Alu Lamella Mat - mata izolacyjna Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Maty ALU LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym, a także do izolacji niskotemperaturowych rur rurociągów, małych zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  długość: 2500 - 10000 mm
  szerokość: 1000 mm
  grubość: 20 - 100 mm

www Czytaj całość »

Conlit PLUS - płyty izolacyjne z wełny skalnej

Conlit PLUS - płyty izolacyjne z wełny skalnej Conlit PLUS - płyty izolacyjne z wełny skalnej Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających. Przewody zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 60, natomiast kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 120
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  długość x szerokość x grubość: 1200 x 1000 x 60 mm

www Czytaj całość »

KLIMAFIX - mata izolacyjna

KLIMAFIX - mata izolacyjna KLIMAFIX - mata izolacyjna Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym. Idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji. UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temeratura montażu wynosi od +5 °C do + 35 °C
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  długość: 5000 - 10000 mm
  szerokość: 1000 mm
  grubość: 20-50 mm

www Czytaj całość »

Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 i INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 i INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 i INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Płyty z wełny skalnej INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 i 80 pokryte są jednostronnie lub dwustronnie (INDUSTRIAL BATTS BLACK Z) welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym, co podnosi walory akustyczne płyt. Są przeznaczone do izolacji kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być także stosowane jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych. Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością maksymalną do 20 m/s, nie powodując porywania włókien, pod warunkiem prawidłowego montażu i zabezpieczenia połączeń płyt oraz wyeliminowaniu ruchu płyt w wyniki turbulencji przepływu. Do montażu płyt INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 i 80 potrzebne są różnego rodzaju profile cienkościenne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1 mm, które przykręca się lub nituje do ścian kanałów. Profile typu „Z” stosuje się na narożnikach, typu „T” do połączeń czołowych płyt, a na zakończeniach odcinków kanałów mogą być stosowane profile.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  długość: 2000 mm szerokość: 1200 mm grubość 30 - 100 mm (IBB 60) grubość 15 - 20 mm (IBB 80)

www Czytaj całość »

ROCKTERM - płyty izolacyjne z wełny skalnej

ROCKTERM - płyty izolacyjne z wełny skalnej ROCKTERM - płyty izolacyjne z wełny skalnej Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Płyty ROCKTERM przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych powierzchni płaskich, w układach poziomych i pionowych, jako wypełnienie konstrukcji wsporczej pod płaszczem zewnętrznym (konstrukcji blaszanej)
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  długość: 1000 mm
  szerokość: 600 mm
  grubość: 50-120 mm

www Czytaj całość »

ROCKWOOL 800 - otulina izolacyjna z wełny skalnej

ROCKWOOL 800 - otulina izolacyjna z wełny skalnej ROCKWOOL 800 - otulina izolacyjna z wełny skalnej Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Niska zawartość chlorków ogranicza ryzyko korozji elementów stalowych instalacji HVAC
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  grubość: 20-100 mm, średnica wewnętrzna: 15-219 mm

www Czytaj całość »

System izolacyjny - CONLIT 150

System izolacyjny - CONLIT 150 System izolacyjny - CONLIT 150 Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  konstrukcje stalowe, monolityczne stropy, ściany i słupy żelbetowe
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  długość: 2000 mm
  szerokość: 1200 mm
  grubość: 20-60 mm

www Czytaj całość »

System TECLIT do izolacji instalacji

System TECLIT do izolacji instalacji System TECLIT do izolacji instalacji Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  System jest przeznaczony przede wszystkim do izolacji instalacji prowadzonych wewnątrz obudowy budynku, tj: • przewodów chłodniczych, • wody lodowej w instalacjach technicznych, • zimnej wody użytkowej, • innych instalacji prowadzących media o temp. powyżej 0°C w budynkach. Może być stosowany do izolacji zarówno zimnych, jak i gorących instalacji w zakresie temperatur od 0°C do 250°C. Wysokiej jakości system TECLIT – oparty na niepalnych wyrobach z wełny skalnej o klasie reakcji na ogień A2–s1,d0 – łączy w sobie wszystkie sprawdzone właściwości produktów ROCKWOOL. Produkty izolacyjne TECLIT są niepalne i nierozprzestrzeniające ognia, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia o Warunkach Technicznych. System nadaje się do izolowania m.in przewodów ze stali, stali nierdzewnej, miedzi oraz rur z tworzyw sztucznych. Warunkiem prawidłowego działania systemu jest staranne wykonanie oraz stosowanie wszystkich elementów systemowych
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  Otulina TECLIT PS długość: 1000 mm średnica wewnętrzna: 15-219 mm grubość 20 - 100 mm/ Mata TECLIT LM: długość: 5000 - 10000 mm szerokość: 1000 mm grubość 20 - 50 mm

www Czytaj całość »

Otulina z wełny mineralnej r.Heat® A

Otulina z wełny mineralnej r.Heat® A Otulina z wełny mineralnej r.Heat® A Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  r.Heat® A przeznaczony jest do izolacji termicznej, przeciwpożarowej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej ciągów rurowych. Produkt stosuje się w instalacjach grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, sanitarnych oraz przemysłowych. Zastosowanie zbrojonej okładziny zakończonej szeroką samoprzylepną zakładką zamykającą sprawia, że montaż jest szybki i pewny a zaizolowana instalacja wygląda estetycznie. O 20% większa długość otuliny r.Heat® A (1,2 m) zwiększa wydajność montażu, przyczyniając się do obniżenia kosztów robocizny. Niska zawartość jonów chlorków (CL10) ogranicza ryzyko korozji izolowanych elementów.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  Dł. 1,2 m, śred. 15–273 mm, gr. 20–120 mm.

www Czytaj całość »

Samoprzylepna mata lamelowa r.Flow® AG

Samoprzylepna mata lamelowa r.Flow® AG Samoprzylepna mata lamelowa r.Flow® AG Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  Mata r.Flow® AG przeznaczona jest do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkty stosuje się również do izolacji niskotemperaturowych instalacji ciepłowniczych.
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  gr. 20–100 mm, szer. 1 m, dł. 2,5–12 m.

www Czytaj całość »

Izolacja techniczna URSA Air ZERO A2

Izolacja techniczna URSA Air ZERO A2 Izolacja techniczna URSA Air ZERO A2 Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  montaż układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  1200 x 3000 x 25 mm (szer. x dł. x gr.)

www Czytaj całość »

URSA AIR AL-TECH 2

URSA AIR AL-TECH 2 URSA AIR AL-TECH 2 Do porównania
 • Zastosowanie

  :
  montaż układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Wymiary / zakres średnic [mm]

  :
  1200 x 3000 x 25 mm (szer. x dł. x gr.)

www Czytaj całość »
Reklama

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.