RynekInstalacyjny.pl

Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych

Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych
Fot. freeimages.com

Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych


Fot. freeimages.com

W wielu obiektach basenowych stosuje się nocne obniżenia temperatury, co w okresie zimowym może powodować wzrost ryzyka wykraplania się wilgoci na zimnych przegrodach. Ryzyko to minimalizuje się, stosując nawiew szczelinowy ciepłym powietrzem, który tworzy kurtynę osłaniającą przegrody.
Korzystniejsze z punktu widzenia wystąpienia ryzyka kondensacji jest obniżenie wilgotności względnej w okresie nocnym. Natomiast względy eksploatacyjne (koszty uzdatniania powietrza) przemawiają za utrzymywaniem wyższej wilgotności względnej powietrza w hali basenowej w ciągu dnia.

Zobacz także

Castorama Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać? Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią...

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią dodatkowe miejsce do pracy. Wybierz kolor, który lubisz, udekoruj meble miękkimi poduszkami i ciesz się niepowtarzalnym charakterem Twojego ogrodu, który docenią goście.

Grupa Armatura Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

VTS Sp. z o. o. WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca,...

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca, banku, apartamentowca, urzędu lub innego obiektu użyteczności publicznej stanowią więc jedne z najbardziej istotnych cech tej części budynku.

W takich obiektach jak pływalnie parametry powietrza są zazwyczaj stałe w ciągu roku i doby, a pomieszczenia te wymagają ciągłej pracy wentylacji, zarówno w czasie ich użytkowania, jak i przerw. W niektórych obiektach stosuje się różnicowanie parametrów powietrza w zależności od pory roku czy dnia.

W okresie nocnym, kiedy basen jest nieczynny, zmieniać się może zarówno wilgotność względna, jak i temperatura powietrza. W wielu obiektach stosuje się nocne obniżenia temperatury, przez co zimą może rosnąć ryzyko wykraplania się wilgoci na zimnych przegrodach.

Parametry termodynamiczne, jakie powinny panować w hali basenowej, na etapie projektowania określa projektant, jednak podczas eksploatacji wielu parków wodnych zarządzający obiektem mają możliwość zmiany nastaw i decydują się często na wybór innych ustawień, co nie zawsze jest korzystne.

Charakterystyka analizowanych obiektów

Analizie poddano dwa różne obiekty basenowe – basen pływacki i park wodny. W hali basenowej pierwszego obiektu znajduje się jedna niecka basenowa, a w drugim cztery niecki basenowe, atrakcje wodne i zjeżdżalnie zewnętrzne. Obiekty te charakteryzują się innymi parametrami termodynamicznymi powietrza i wody utrzymywanymi w hali basenowej.

Basen pływacki

Zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej okresu zimnego (tz = –18°C) oraz w II strefie klimatycznej okresu ciepłego (tz = 30°C). W obiekcie znajduje się niecka basenowa o powierzchni 312,5 m2 oraz dwie atrakcje basenowe. Powierzchnia hali basenowej wynosi 585 m2, a jej kubatura 5310 m3.

Do wentylacji hali zastosowano centralę basenową o wydajności 13 000 m3/h powietrza nawiewanego oraz 11 780 m3/h powietrza wywiewanego. Basen czynny jest od 8.00 do 22.00 od poniedziałku do soboty oraz od 10.00 do 20.00 w niedzielę.

Park wodny

Zlokalizowany jest w tych samych strefach klimatycznych, co pierwszy obiekt. Wybudowany został w 2006 r. We wspólnej hali basenowej znajduje się basen pływacki o powierzchni 312,5 m2, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, rwąca rzeka, brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi, wanna do hydromasażu oraz dwie zjeżdżalnie zewnętrzne. Powierzchnia hali basenowej wynosi 1200 m2, a kubatura 8400 m3.

Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych są następujące:

  • ściany zewnętrzne hali basenowej: U = 0,40 W/(m2 K),
  • stropy zewnętrzne: U = 0,30 W/(m2 K),
  • okna (hala basenowa): U = 1,40 W/(m2 K).

Halę basenową obsługuje centrala o wydajności 35 000 m3/h powietrza nawiewanego oraz 36 400 m3/h wywiewanego. Jednak strumień powietrza wywiewanego z pomieszczenia hali basenowej wynosi 32 300 m3/h, a pozostały strumień jest wyciągany przez wywiewniki w natryskach. Park wodny czynny jest codziennie od 6.00 do 22.00.

Parametry termodynamiczne powietrza w analizowanych halach basenowych

Basen pływacki

Na rys. 1 pokazano, jak kształtują się parametry powietrza wywiewanego z hali basenu pływackiego. Kiedy basen jest użytkowany, temperatura powietrza wynosi ok. 30°C, a wilgotność względna powietrza kształtuje się na poziomie 35–45%. Dokładny rozkład parametrów powietrza wywiewanego w ciągu doby przedstawiono na rys. 2 i 3.

Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego

Rys. 1. Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego z hali basenu pływackiego 5.04.2014: a) basen użytkowany, b) basen nieużytkowany


Źródło: Autorzy

 Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego

Rys. 2. Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego z hali basenu pływackiego 5.04.2014


Źródło: Autorzy

 Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego

Rys. 3. Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego z hali basenu pływackiego w terminie 7–13.04.2014


Źródło: Autorzy

W okresie nocnym następuje zjawisko obniżenia temperatury powietrza, która waha się od 28 do 29°C, a wraz z obniżeniem temperatury następuje zwiększenie wilgotności względnej powietrza w hali basenowej w przedziale od 50 do 55%. Niższa wilgotność względna w okresie użytkowania basenu wynika ze sposobu uzdatniania powietrza w centrali basenowej.

W ciągu dnia do hali nawiewane jest wyłącznie powietrze zewnętrzne, a recyrkulacja uruchamiania jest jedynie w nocy. Według [1] przy zastosowaniu central basenowych z jednostopniowym odzyskiem energii realizowanym w rekuperatorze bez recyrkulacji nie można w okresie zimowym utrzymywać w hali basenowej wilgotności względnej powietrza powyżej 40–45%.

Zbyt niska wilgotność względna powoduje intensyfikację procesu parowania – z lustra wody, a także zwilżonych posadzek, atrakcji wodnych, od osób kąpiących się, co może być przyczyną odczuwania przez nich dyskomfortu. Zwiększone odparowanie ze zwilżonej skóry człowieka powoduje nieprzyjemne odczucie chłodu.

W okresie nocnym, kiedy zaczyna pracować centrala basenowa na powietrzu mieszanym, w hali uzyskuje się wilgotność względną powietrza na poziomie 50–55%, zalecaną przez autorów publikacji [2, 3, 4].

Park wodny

Na rys. 4, 5 oraz 6 przedstawione zostały parametry powietrza wywiewanego z hali basenowej parku wodnego. W obiekcie tym temperatura powietrza jest utrzymywana w ciągu doby na stałym poziomie.

Parametry termodynamiczne

Rys. 4. Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego z hali parku wodnego 5.04.2014: a) basen użytkowany, b) basen nieużytkowany


Źródło: Autorzy

Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego

Rys. 5. Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego z hali parku wodnego 5.04.2014


Źródło: Autorzy

Wskaźniki termodynamiczne powietrza wywiewanego

Rys. 6. Parametry termodynamiczne powietrza wywiewanego z hali parku wodnego w terminie 7–13.04.2014


Źródło: Autorzy

Jedyną zmienną zależną od pory dnia jest wilgotność względna, która maleje w okresie nocnym nawet do 40%. Wynika ona przede wszystkim ze zmniejszonych zysków wilgoci w okresie nocnym (mniejsza emisja od lustra wody, niepracujące atrakcje wodne, brak użytkowników). Wilgotność względna powietrza w czasie użytkowania basenu sięga 50–55%, a w okresie nocnym spada do 40–45% i znajduje się w przedziale zalecanym przez autora publikacji [2].

Według [4] w hali basenowej zaleca się utrzymywanie wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 45% ze względu na komfort użytkowników (co nocą nie ma znaczenia) oraz rachunek ekonomiczny.

Ocena trafności wyboru parametrów termodynamicznych

Jak wspomniano, wybór parametrów termodynamicznych w hali basenowej jest szczególnie istotny ze względu na możliwość wykraplania się pary wodnej na zimnych przegrodach. W celu wykazania ryzyka wystąpienia zjawiska kondensacji na rys. 7 przedstawiono temperatury po wewnętrznej stronie okna o różnych współczynnikach przenikania ciepła w hali basenowej o temperaturze powietrza 30°C.

Temperatura okna od wewnątrz hali basenowej

Rys. 7. Temperatura okna od wewnątrz hali basenowej o temperaturze powietrza 30°C w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego


Źródło: Autorzy

Na wykres naniesiono temperaturę punktu rosy powietrza w hali basenowej o wilgotności względnej 40%, zwiększoną dla bezpieczeństwa o 1°C. Odpowiada to parametrom panującym w hali basenu pływackiego podczas użytkowania obiektu. Na wykresie przedstawiono trzy krzywe, które odpowiadają rozkładowi temperatury na oknach o trzech różnych współczynnikach przenikania: 1,6 i 1,8 oraz 2,0 W/(m2 K).

Ponieważ obiekt został wybudowany ponad 50 lat temu, trudno określić rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła dla okien bez wykonania odpowiednich badań. Na podstawie analizy wykresu zamieszczonego na rys. 7 można przyjąć, że kondensacja pary wodnej na oknach w hali basenowej o powyższych parametrach nie powinna wystąpić.

Na rys. 8 przedstawiono krzywe, które odpowiadają punktom rosy powiększonym o 1°C dla parametrów powietrza panujących w hali basenu pływackiego w okresie nocnym, czyli temperaturze 28°C oraz wilgotności względnej 50 i 55%. Jak widać, wykroplenie wilgoci może wystąpić przy najniższych temperaturach powietrza zewnętrznego.

Krzywe odpowiadające punktom rosy

Rys. 8. Temperatura okna od wewnątrz hali basenowej o temperaturze powietrza 28°C w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego


Źródło: Autorzy


 

Największe ryzyko dotyczy okien o współczynniku przenikania ciepła 2,0 W/(m2 K), w hali basenowej, w której wilgotność względna powietrza wynosi ok. 55%. Zgodnie z wykresem para wodna może się wykraplać przy temperaturze powietrza zewnętrznego poniżej –7°C. Według [5] temperatura taka występuje przez 413 godzin w roku.

Zjawisko nocnego obniżenia temperatury powietrza

W celu przedstawienia wpływu nocnego obniżenia temperatury powietrza na wzrost odparowania wilgoci w hali basenu pływackiego skorzystano z czterech wybranych zależności empirycznych dostępnych w publikacjach naukowych. Pierwszy wzór, podany w [6], ma następującą postać:

Wzór 1(1)

gdzie:

w – prędkość powietrza nad powierzchnią parującą, m/s;

pw” – ciśnienie cząstkowe pary wodnej w warstwie granicznej przy stanie nasycenia i temperaturze powierzchni wody, mm Hg;

pw – ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu, w którym zachodzi parowanie, mm Hg;

A – powierzchnia lustra wody w zbiorniku, m2;

pb – ciśnienie barometryczne, mm Hg;

a – współczynnik uwzględniający ruch powietrza w zależności od temperatury powierzchni wody i wywołany jego odświeżaniem w pomieszczeniu (należy przyjmować a = 0,022 przy temperaturze powietrza tp = 15–30°C i temperaturze powierzchni wody tpw £ 30°C).

Temperaturę powierzchni wody przyjmuje się o 2°C niższą od temperatury wody w niecce basenowej (tw = 20–35°C).

W publikacji [7] zalecane jest obliczanie zysków wilgoci z zależności:

Wzór 2(2)

gdzie:

cf – współczynnik odparowania, g/(m2 h mm Hg). Wielkość współczynnika cf określa się z zależności:

Wzór 2a(2a)

gdzie:

w – prędkość powietrza nad powierzchnią wody, m/s; założono 0,10 m/s.

Z kolei w [8] emisję strumienia parującej wody określa się z zależności:

Wzór 3(3)

gdzie:

x – zawartość wilgoci w powietrzu, w którym zachodzi parowanie, kg/kg;

x” – zawartość wilgoci w powietrzu warstwy granicznej w stanie nasycenia przy danej temperaturze wody, kg/kg;

s – liczba parowania, kg/(m3 h), należy przyjmować: s = 10 dla spokojnej wody w niecce basenowej, s = 20, gdy ruch wody jest umiarkowany (małe baseny), s = 30 dla burzliwego ruchu wody (baseny ogólnego przeznaczenia).

Natomiast w publikacji [9] podano, że zyski wilgoci można wyznaczyć ze wzoru:

Wzór 4(4)

gdzie:

tsr – średnia temperatura powietrza, s (wyznaczana jako średnia arytmetyczna temperatury powietrza w hali basenowej i warstwie granicznej). Wzór ten wykorzystuje się tylko dla w < 1 m/s.Rys.

Podsumowanie

Ryzyko wykroplenia się wilgoci na zimnych przegrodach hali basenowej może powstać, kiedy temperatura przegrody po wewnętrznej stronie osiągnie temperaturę punktu rosy. Z tego powodu zabezpiecza się okna, stosując nawiew szczelinowy ciepłym powietrzem – jego zadaniem jest stworzenie kurtyny osłaniającej zimne przegrody od ciepłych i wilgotnych mas powietrza unoszącego się nad lustrem wody.

Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć powstawania nieestetycznych zacieków, powodujących w najgorszym przypadku osłabienie konstrukcji.

Warto dodać, że z punktu widzenia wystąpienia ryzyka kondensacji korzystniejsze wydaje się obniżenie wilgotności względnej w okresie nocnym, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa i ryzyko wykroplenia wilgoci większe.

W przypadku obiektów starszych, które nie spełniają warunków dotyczących współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych [10], ryzyko takie jest największe – szczególnie w nich powinno się utrzymywać niższą wilgotność względną powietrza w okresie nocnym i zimowym.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Literatura

 1. Czerkawska I., Całoroczna praca centrali basenowej z jednostopniowym odzyskiem energii oraz recyrkulacją powietrza wywiewanego, [w:] „Aktualne kierunki badań systemów inżynieryjnych”, Anisimov S. red., Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012.
 2. VDI 2089 Warme-, Raumlufttechnik, Wasserver- und -entsorgung in Halle- und Freibadern – Hallenbäder.
 3. Sabiniak H.G., Pietras M., Klimatyzacja obiektów basenowych, Politechnika Łódzka, Łódź 2008.
 4. Kappler H.P., Baseny kąpielowe, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1977.
 5.  Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2008.
 6. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980.
 7.  Ferencowicz J., Wentylacja i klimatyzacja, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1962.
 8. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., Kompendium ogrzewnictwa i klimatyzacji, Omni Scala, Wrocław 2008.
 9. Jaskólski M., Micewicz Z., Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni, IPPU MASTA, Gdańsk 2000.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Andrzej Romanowski Regulacja wilgotności w klimatyzacji

Regulacja wilgotności w klimatyzacji Regulacja wilgotności w klimatyzacji

Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy,...

Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy, które utrzymują zadane strumienie i parametry powietrza oraz nadzorują procesy jego obróbki. Regulacja wilgotności należy do trudniejszych procesów w klimatyzacji.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski Przyczyny i skutki przeciążenia dolnego źródła gruntowej pompy ciepła

Przyczyny i skutki przeciążenia dolnego źródła gruntowej pompy ciepła Przyczyny i skutki przeciążenia dolnego źródła gruntowej pompy ciepła

Stabilna temperatura gruntu na głębokości poniżej 15 m gwarantuje wydajną i ekonomiczną eksploatację gruntowych pomp ciepła. Wymaga to jednak szczególnej uwagi na etapie projektowania i wykonywania wymienników....

Stabilna temperatura gruntu na głębokości poniżej 15 m gwarantuje wydajną i ekonomiczną eksploatację gruntowych pomp ciepła. Wymaga to jednak szczególnej uwagi na etapie projektowania i wykonywania wymienników. Ważny jest zatem świadomy wybór wykonawcy z doświadczeniem oraz aktualną wiedzą wiertniczo-geologiczną. Końcowym ogniwem determinującym poprawną pracę układu jest jego eksploatacja, która w dużej mierze zależy od świadomości właściciela instalacji.

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych,...

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych, powtarzalnych prac, umożliwiając poświęcenie czasu na zajęcia bardziej kreatywne (prace koncepcyjne, optymalizacja instalacji itp.). Programy te potrafią ze sobą dobrze współpracować w ramach procesu modelowania budynków.

Joanna Ryńska Jakie dolne źródło pompy ciepła dla konkretnej inwestycji?

Jakie dolne źródło pompy ciepła dla konkretnej inwestycji? Jakie dolne źródło pompy ciepła dla konkretnej inwestycji?

Ideą pompy ciepła jest pobieranie ogólnodostępnego ciepła niskotemperaturowego obecnego w otoczeniu (powietrzu, wodzie, gruncie – źródłach odnawialnych) i efektywne przekształcenie go w użyteczną energię...

Ideą pompy ciepła jest pobieranie ogólnodostępnego ciepła niskotemperaturowego obecnego w otoczeniu (powietrzu, wodzie, gruncie – źródłach odnawialnych) i efektywne przekształcenie go w użyteczną energię cieplną. O wydajności pompy ciepła decyduje wiele czynników, ale jednym z ważniejszych jest źródło dolne.

Joanna Ryńska Nie tylko glikole i inhibitory korozji, czyli środki chemiczne w domowej instalacji grzewczej

Nie tylko glikole i inhibitory korozji, czyli środki chemiczne w domowej instalacji grzewczej Nie tylko glikole i inhibitory korozji, czyli środki chemiczne w domowej instalacji grzewczej

Wśród środków chemicznych stosowanych w domowych instalacjach grzewczych najczęściej wymienia się glikole (zapobiegające zamarzaniu wody grzewczej) i inhibitory korozji. Niektóre instalacje wymagają jednak...

Wśród środków chemicznych stosowanych w domowych instalacjach grzewczych najczęściej wymienia się glikole (zapobiegające zamarzaniu wody grzewczej) i inhibitory korozji. Niektóre instalacje wymagają jednak dodatkowego zabezpieczenia przed tworzeniem kamienia kotłowego, namnażaniem bakterii czy zapowietrzeniem. Również i w takich sytuacjach z pomocą przychodzą środki chemiczne.

Joanna Ryńska Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji...

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji wymaga korekt, aby przewody nie ulegały uszkodzeniu czy zapychaniu.

VTS Sp. z o. o. Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

Katarzyna Cesluk Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej

Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej

Systemy ogrzewania – szczególnie podłogowego, cechującego się dużą bezwładnością, bądź mieszanego (gdy w jednej instalacji pracują zarówno grzejniki płaszczyznowe, jak i tradycyjne ścienne) – wymagają...

Systemy ogrzewania – szczególnie podłogowego, cechującego się dużą bezwładnością, bądź mieszanego (gdy w jednej instalacji pracują zarówno grzejniki płaszczyznowe, jak i tradycyjne ścienne) – wymagają bardzo dobrego rozwiązania dostarczania ciepła do poszczególnych pomieszczeń, tak by zmiana wymagań w jednym pomieszczeniu (np. otwarcie okna i zwiększenie zapotrzebowania na moc cieplną) nie wpływała na dostarczanie ciepła do innych.

Joanna Ryńska Kominy dla kotłów 5 klasy

Kominy dla kotłów 5 klasy Kominy dla kotłów 5 klasy

Kiedy zachęcani przez kampanie informacyjne i dofinansowania posiadacze starszych kotłów na paliwa stałe decydują się na wymianę urządzenia na nowoczesny kocioł klasy 5, nie zawsze wiedzą, że może się...

Kiedy zachęcani przez kampanie informacyjne i dofinansowania posiadacze starszych kotłów na paliwa stałe decydują się na wymianę urządzenia na nowoczesny kocioł klasy 5, nie zawsze wiedzą, że może się z tym wiązać konieczność unowocześnienia lub wymiany komina odprowadzającego spaliny.

Joanna Ryńska Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały

Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały

Płytowe wymienniki ciepła to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, w których ważne są detale i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Muszą bowiem pracować w coraz bardziej wymagających instalacjach,...

Płytowe wymienniki ciepła to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, w których ważne są detale i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Muszą bowiem pracować w coraz bardziej wymagających instalacjach, ze zmiennym przepływem i temperaturami oraz przy zastosowaniu różnych mediów – od wody po ciecze agresywne.

dr inż. Paweł Kędzierski Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania...

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania z publicznych instrumentów pomocy finansowej powinien być przegląd energetyczny – narzędzie wspomagające ocenę efektywności energetycznej budynku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii opracowała autorską metodykę oceny energetycznej przeznaczoną dla budynków mieszkalnych, składającą się...

Adam Koniszewski Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła

Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła

Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie...

Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, a dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową to 200 dm3, co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23 379,7 kWh.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

mgr inż. Wiktor Koselak, mgr inż. Jacek Krystek, mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element,...

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

Waldemar Joniec Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi,...

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.

Adam Koniszewski, Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne?

Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne? Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne?

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania powietrznej pompy ciepła jest wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie...

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania powietrznej pompy ciepła jest wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie Kujawsko - Pomorskim, czyli w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, natomiast dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 200 dm3/24 h co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania jego pomieszczeń oraz przygotowania...

mgr inż. Jakub Szymiczek Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania...

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

Joanna Ryńska Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach

Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach

Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze...

Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze w montażu spośród wszystkich pomp ciepła i uniwersalne pod względem lokalizacji – powietrze jest wszak dostępne wszędzie.

Redakcja RI PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze?

PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze? PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze został uruchomiony 19 września 2018 roku. Od tego momentu PAS bacznie przygląda się działaniom rządu i NGOŚiGW w celu weryfikowania realizacji programu. Po pięciu miesiącach przyszedł...

Program Czyste Powietrze został uruchomiony 19 września 2018 roku. Od tego momentu PAS bacznie przygląda się działaniom rządu i NGOŚiGW w celu weryfikowania realizacji programu. Po pięciu miesiącach przyszedł czas na pierwsze wnioski.

Redakcja RI PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie

PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie

Polski Alarm Smogowy kolejny raz sprawdził, ile dni z alarmem smogowym wystąpiłoby, gdyby władze uznały, że Polacy zasługują na zachodnioeuropejskie kryteria ostrzegania o zagrożeniu. W niektórych polskich...

Polski Alarm Smogowy kolejny raz sprawdził, ile dni z alarmem smogowym wystąpiłoby, gdyby władze uznały, że Polacy zasługują na zachodnioeuropejskie kryteria ostrzegania o zagrożeniu. W niektórych polskich miastach „francuski” alarm smogowy obowiązywałby przez dwa miesiące. Obowiązujące w Polsce kryteria sprawiają, że pomimo wysokich stężeń pyłów zawieszonych w 2018 w żadnym z miast wojewódzkich nie ogłoszono alarmu smogowego.

Waldemar Joniec Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi,...

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi, jak ją można zaoszczędzić i czy będzie to dla nich opłacalne. Informacje te dostarczać ma system zarządzania budynkiem, m.in. na podstawie danych z liczników ciepła. Technologia smart metering ma się stać elementem smart home.

Redakcja RI Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE

Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE

Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informację z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie,...

Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informację z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie, które korzystać będą z paliw kopalnych, to znaczy zarówno z węgla, jak i z gazu – powiedział na początku stycznia br. „Gazecie Wyborczej” Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

Redakcja RI Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach

Po przerwie trwającej od 1 do 21 stycznia 2019 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przerwa w naborze...

Po przerwie trwającej od 1 do 21 stycznia 2019 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przerwa w naborze wniosków spowodowana była wejściem w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego do tych zmian prawnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.